Page 1

01

Lichtwerkplaats magazine

Herfst 2014

3 Spirituele wetten die onze menselijke ervaringen verklaren Energiewerk, wat betekent dat eigenlijk? Minder stress? Tel je zegeningen! Emoties, hoe ga je ermee om? En verder: HSP klacht & kracht | Inspiratie | Column | Inspannen & Ontspannen | Meedoen, krachten bundelen


3

10

6

De eerste uitgave van Uitgelicht!

24

Deze door mij gekoesterde wens, is mogelijk geworden door de inspiratie, samenwerking en inzet van een aantal mensen die hun

11

kwaliteiten en krachten hebben gedeeld. Dat is tevens wat we uit willen dragen en waarmee we jou hopen te inspireren. Dankbaarheid, je bewust zijn van je zegeningen; het geeft een voldaan gevoel. Het vermindert stress, het vergroot dichtbij je ‘eigen noorden’ zijn. Daar wordt een mens gelukkig van. Dat is toch iets wat iedereen graag wil: geluk, welzijn, ontspannen leven... Focus je energie en kies voor wat je werkelijk wilt, dan ontspan je zomaar in wie je van

12

nature bent. Dit geven we je graag mee in deze uitgave van Uitgelicht. Tiara Dijkhof

23

22

Uitgever Stichting Werkplaats voor Bezieling, project Lichtwerkplaats, belicht je kracht! Hoofdredactie Tiara Dijkhof

Vormgeving Helder www.heerlijk-helder.com Advertentie coordinatie Jannie Brouwer-Germeraad jannie@ werkplaatsvoorbezieling.nl

19

Redactionele bijdragen Romy Quint, Quint Relatietherapie; Nico Vlaar, Aumra; Angela Mastwijk, Zonzekerheid, Elfriede van der Sanden, Bas de Leeuw en Spirituele Reizen.

16

Pagina

3

Uitgelicht

13

14


The art and

ESOTERISCHE GEZONDHEID EN HEALING De holistische geneeswijze is gericht op de hele mens (holos betekent geheel). Dat wil zeggen lichaam, geest en Ziel. Het is geen methode, maar een visie op geneeskunde en de mens.

THERAPEUTISCHE DIEPTE- EN DRUKPUNTMASSAGES Yébo kiest voor een therapeutische aanpak bij al zijn massages. Massage wordt dus toegepast zoals het in essentie was bedoeld: als gezondheidstherapie.

NATUURLIJKE SCHOONHEIDSVERZORGING Er wordt uitsluitend gewerkt met 100% natuurlijke producten, die gericht zijn op transformatie ipv camouflage. Op deze manier wordt de innerlijke balans gestimuleerd.

YOGA, VOOR VOLWASSEN, KINDEREN EN ZWANGERE VROUWEN Yébo en yoga zijn één! Yoga wordt bij Yébo onderwezen op de oude oosterse manier, trouw aan de leringen van de Meester zelf. In het Westen wordt yoga vaak beoefend als een puur fysiek gebeuren, terwijl het alleen maar een logisch gevolg is wanneer de essentie van yoga wordt begrepen. Yoga verruimt het bewustzijn, houdt het lichaam energiek en soepel, legt de geest (verstand) het zwijgen op en brengt de Ziel tot bloei.


science of pure nature Yébo holistisch gezondheidscentrum Yébo staat voor ‘Yes we can’! Wij gaan uit van een holistische benadering en het verruimen van het bewustzijn. Wij bieden u HOLISTISCHE ENERGETISCHE RETREATS IN HET BUITENLAND Deze retreats zijn ontstaan op aanvraag van degene die op zoek zijn naar een intense beleving van bezinning en transformatie, waarin yoga, meditatie, massage en energetisch lichaamswerk worden samengebracht. Ze worden georganiseerd op krachtplaatsen in 4 continenten. Afrika, Azië, Latijns- Amerika en Europa

WORKSHOPS OP HET GEBIED VAN ESOTERIE, MEDITATIE, YOGA, EN MASSAGE De workshops bij Yébo zijn erop gericht het bewustzijn te verruimen. Via de oude oosterse esoterische energetische leringen en door DE Meesters zelf. *Yoga workshops waar we per thema gaan werken zoals "In contact met je Ware vrouwelijkheid" *Esoterie workshops, want voor men kan spreken van spiritualiteit moet ze beleeft en geïntegreerd worden anders is het een "zweverig" begrip. * Massage workshops, omdat massage een zeer oude healingsmethode is die meer biedt dan louter een technische bagage en die je in staat stelt de holistische mens op alle niveaus te benaderen en te behandelen.

COACHING Dit wordt gezien en begeleid vanuit een groter geheel, via de esoterische 7-stralen-psychologie. De 3 lagere lichamen (emotioneel, mentaal en fysiek) moeten worden begrepen om ze te kunnen overstijgen. Wanneer dit gebeurt, ontstaat er ‘bewustzijnsverruiming’ en komt de Ziel tot bloei. Je levensdoel wordt de grondslag voor alles wat je doet. De Ziel is een bewustzijnstaat waar je inzicht, creativiteit en diepgaande intelligentie zult vinden. Als je weet wat zich in je diepste kern beweegt en voedt, is wat je te geven hebt oneindig. KATHY COLSOUL - HOOGSTRAAT 32 - B-3400 LANDEN - TEL. +32 (0)475 47 05 88 - KATHY@YEBO.BE - WWW.YEBO.BE


Energie Er is een universele, intelligente energie die al het leven mogelijk maakt. Het is de kracht die elke grasspriet doet groeien en die minuscule zaadjes doet uitbotten tot hoge bomen. Het is de kracht die seizoenen en getijden laat afwisselen in een eeuwigdurend ritme. Het is de kracht die ons hart laat kloppen en onze wonden heelt. Het is de kracht die de sterren en planeten aanstuurt en alles in perfecte balans houdt. Niemand kan uitleggen hoe dat allemaal precies werkt, al doen wetenschappers nog zo hun best. Het is een groot mysterie waar wij deel van uitmaken. Het is de

Stress en de

drie

principes

bron waar we uit voortkomen en waar we uit kunnen putten. Een bron met een oneindige potentie. Het is een diep gevoel van evenwicht, inspiratie en gelukzaligheid. Het is rustig en toch vol beweging. Het is onvoorwaardelijke liefde, je natuurlijke staat van zijn. Het is wie je bent vóór je deze menselijke vorm aanneemt. Thuis. Ervaren en denken

Vóór we het over stress gaan hebben, wil ik eerst even een basis leggen voor het begrip van de drie principes: Energie, Ervaren en Denken. Drie spirituele wetten die de menselijke ervaring verklaren.

Het Denken is een creatieve kracht, die we als mens gebruiken om vorm en

Wetmatig

Het is eenzelfde wetmatigheid als bij-

beelden te creëren (Let wel; dit is niet

Iedereen creëert zijn persoonlijke reali-

voorbeeld zwaartekracht. Ook als je er

het brein!) Het bewustzijn brengt die

teit en zo zijn persoonlijke ervaring van

nog nooit van gehoord hebt, val je altijd

vormen en beelden voor ons tot leven

het leven met gebruik van deze drie

naar beneden.

zodat we ze met onze zintuigen kunnen

principes. Van binnen naar buiten.

Wát je creëert is echter voor ieder mens

waarnemen en aftasten. Ervaren dus.

Of je je daar nu bewust van bent of niet.

verschillend. Iedereen heeft immers

Pagina

6

Uitgelicht


Stress binnenstebuiten bekeken

in de buitenwereld, terwijl werkelijke

Stress is één van de vele ervaringen die

oplossingen altijd van binnenuit komen.

een mens kan hebben. Inzicht in hoe het

We voelen ons denken en niet de bui-

stressgevoel gecreëerd wordt, levert de

tenwereld en dat is heel goed nieuws.

helderheid op waarmee we die ervaring

Waarom? Omdat gedachten vluchtig van

kunnen doorzien. Zoals eerder gezegd

aard zijn. Ze komen en gaan. Tenzij wij

brengt je bewustzijn je gedachten tot

er heel veel aandacht aan besteden,

leven. Je voelt in elk moment je denken.

die gedachten als de waarheid zien en

Dat gevoel is een soort kompas, dat

ze heel serieus nemen. Dan blijven ze

altijd naar het Noorden wijst, naar je

rondhangen als pubers op een feestje

thuisbasis; een gevoel van onvoorwaar-

met veel bier. Maar het hoeft niet.

delijke liefde. Hoe verder je daar van-

Zonder jouw focus drijven die gedachten

daan bent, hoe vervelender het gevoel

vanzelf weer voorbij. Als je stressvolle

zal zijn dat je ervaart.

gedachten voelt hoef je geen enkele

Een gevoel van stress is dus simpelweg

actie te ondernemen in de wetenschap

een waarschuwing dat je gedachten hebt

dat het slechts een signaal is dat je

die verre van liefdevol zijn. Stressvolle

ver van huis bent. Ver van je liefde-

gedachten over jezelf of over de wereld.

volle bron, waar je vanzelf weer naar

Nu zijn we gewend om iets buiten ons

terugkeert als je ’t even de tijd geeft.

aan te wijzen als de oorzaak van onze

Je stress lost moeiteloos op in het licht

gevoelens. We leven van buiten naar

van je aanwezigheid. En het mooie is:

binnen. We denken dat onze baan die

eenmaal weer in je natuurlijke staat

zijn eigen, persoonlijke gedachten.

stress oplevert, of het gedrag van onze

van zijn heb je altijd de juiste respons

Het helpt als je weet hoe dit systeem

partner en kinderen of het saldo op

op elke situatie. Je hoeft niet uit een

werkt. Dan kun je er rekening mee

onze bankrekening. Daaruit volgt dat

situatie te stappen, maar je ontspant er

houden en soepeler door het leven

we geneigd zijn de oplossing voor dat

middenin. Zo onderneem je als vanzelf

laveren. Net zoals je rekening houdt met

gevoel ook buiten ons te zoeken. We

ook de juiste acties, zonder erover na

de zwaartekracht als je van de tiende

willen een andere baan of vaker vrij;

te denken. Zonder stress.

verdieping van een flatgebouw naar de

we verlangen van onze partner en kin-

begane grond wilt. Je kennis van en

deren dat ze zich anders gedragen of we

Door Angela Mastwijk, reizend schrij-

ervaring met zwaartekracht zorgt ervoor,

gaan op jacht naar meer geld. Dat kost

ver | 3P-facilitator | Serveert hier een

dat je een trap of lift neemt in plaats

moeite en levert ons nog meer stress

heldere kijk op de wereld in hapklare

van je te laten vallen. Gewoon een

op, vooral als het niet ‘lukt’. Het maakt

brokken | Voor info & opdrachten bereik-

kwestie van gezond verstand.

onze staat van zijn afhankelijk van iets

baar via angela@zonzekerheid.nl

Pagina

7

Uitgelicht


We hebben  bijna  allemaal  geleerd  om   buiten   ons   te   zoeken   naar   rust,   vervulling   en   geluk.   Het   lijkt   ook   écht   zo   te   zijn   dat   een   vakan;e,   die   medita;erou;ne  of  het  behalen  van  je   doelen   die   rust,   vervulling   en   geluk   opleveren.   Maar   zodra   je   weer   volop   aan  het  werk  bent,  je  medita;erou;ne   een   keer   overslaat   of   het   volgende   doel   zich   aandient,   is   er   misschien   weer   onrust   of   stress.   Een   vicieuze   cirkel   die   je   radicaal   en   moeiteloos   kunt   doorbreken.   Niet   door   iets   te   doen,   maar   door   te   ontdekken   dat   je   in   alle   omstandigheden   slechts   één   gedachte   verwijderd   bent   van   een   compleet   nieuwe   kijk   op   het   leven.   Helder  en  vol  humor.  Rust  en  vreugde   BEN  je  namelijk  al.  Het  is  je  natuurlijke   staat  van  zijn.  Je  hebt  je  eigen-­‐wijsheid   en   alles   wat   je   nodig   hebt   om   moeiteloos   door   het   leven   te   laveren   al  in  je.  Daar  gaan  we  over  in  gesprek.    

In onze  gesprekken  verwijzen  we  naar  drie  spirituele  weHen  die  de  basis  vormen  van  de  mense Inside-­‐Out  Understanding  genoemd).  Zowel  in  coaching  als  in  therapie  worden  deze  begrippen  o van  topondernemers  tot  gevangenen;  van  sporters  tot  probleemjongeren  en  psychiatrische  pa;ën


Wij bieden   zowel   individuele   sessies   als   groep   seminars   aan.   Bij   jou   thuis,   op   loca;e,   via   Skype   of   ;jdens   een   wandeling   in   de   natuur.   Van   eind   oktober   tot   eind   maart   hebben   wij   de   beschikking   over   een   geheel   verbouwde   Portugese   quinta   op   40   ha.   grotendeels   ongerepte   natuur   m e t   o n d e r   a n d e r e   e e n   privémeer.   Daar   ontvangen   wij   jou   graag   voor   een   week   geheel   verzorgde   onderdom-­‐ peling  in  diepe  rust  en  de  Drie   Principes.   Meer   informa;e   vind  je  op      www.zonzekerheid.nl       Je   kunt   ook   bellen   met   06-­‐21501240   of   mailen   naar   angela@zonzekerheid.nl  

elijke ervaring:  Mind,  Consciousness  and  Thought  (ook  wel  Three  Principles,  Innate  Health  of  the   op  steeds  uitgebreidere  schaal  gedeeld  met  individuen  en  groepen  over  de  hele  wereld.  Variërend   nten.  Vaak  resulterend  in  grote  transforma;e.    


Als je denkt dat de financiële crisis je je baan, je

verbonden met je familie/vrienden als gevolg van

huis, je auto, of zelfs alle drie gekost heeft, of als

je financiële problemen, je zou meer vastberaden

je het gevoel hebt dat je beroofd bent van je gevoel

kunnen zijn of het kan zijn dat je minder afhan-

voor eigenwaarde, verantwoordelijkheid en produc-

kelijk bent van anderen. Neem de tijd om te be-

tiviteit, dan stel ik voor dat je daarmee stopt.

seffen dat je kracht hebt die je ontkent. Ontdek wat

Er is nooit een crisis zonder een zegen, nooit een

je kan doen dat de leegte vult, ga een uitdaging

deur die sluit zonder één die open gaat.

aan, los een probleem op, beantwoord

Dus laten we gewoon NU stoppen,

een vraag of – als je het écht

en bekijken welke zegeningen

groot aan wil pakken – los

we hebben. Hoe vreemd

een mysterie op.

als het ook mag klinken:

Met andere woorden:

je kwaliteit van denken

cultiveer de moge-

is beter als je waar-

lijkheid je aan te

De kracht

van crisis

nemingen in balans

passen aan een

zijn. Dat niet doen

veranderende om

geeft emotionele en

geving. Iedereen die

impulsieve reacties.

star is en hangt aan de manier waarop het

De eerste stap op weg naar

was, heeft waarschijnlijk

het herstel van emotionele en

meer last van stress.

financiële gezondheid, is de kunst

Tel de zegeningen in je huidige

van dankbaar zijn beheersen. Je zou je zo

situatie, het zal stress verminderen.

rot kunnen voelen dat je het idee hebt momenteel

Word je bewust van je zegeningen, zoals meer steun,

om niets dankbaar te kunen zijn. Maar het is

liefde en advies van familie en vrienden. Er zijn

belangrijk om te stoppen met het verhaal van

er veel meer dus neem de tijd goed te kijken. Er is

financiële crisis om uit het gat te komen. Volhard

nooit een crisis zonder een zegen! Mogelijkheden

in het achterhalen van je zegeningen: je hebt nog

en uitdagingen zijn constante factoren in het leven,

altijd je talenten, je kennis, misschien ben je meer

en een wijs persoon omarmt beide kanten.

Door Romy Quint, gebaseerd op werk van John F. Demartini. Romy is gedragsspecialist: www.quintrelatietherapie.nl

Pagina 10 Uitgelicht


Inspiratie

Bron: Tiara Dijkhof voor Lichtwerkplaats

Dienstbaarheid onderdanig? ‘Ten dienste van wie of wat doe je iets?’ is een krachtige vraag die naar je essentie leidt. ‘Begin bij jezelf, maar eindig niet bij jezelf’. Al het innerlijke werk van een individu of van een organisatie, krijgt pas zijn volle betekenis als de wereld er beter van wordt. Als de wereld er mee verlicht en bezield wordt, op wat voor manier dan ook. Het eindigt er niet mee, maar het begint er wel degelijk mee: jouw leven begint bij jou! Bij je wensen en bij je dromen. Maar ook bij datgene wat je lijkt te overkomen maar wat, als je goed kijkt, ook bij jou is begonnen. Je bent geen slachtoffer maar medeschepper. De wereld kun je zien als een spiegel waarin je jezelf steeds weer opnieuw te zien krijgt. Dienstbaar zijn gaat over luisteren en gehoor geven aan dat waartoe je ‘geroepen wordt’. Ofwel een roeping. Daar is niets onderdanig aan. Waartoe voel jij je geroepen? Als je jezelf loskoppelt van alle dagelijkse beslommeringen en verplichtingen. Wat brengt jouw hart, jouw innerlijke stem, dan ten gehore? En… kun je er naar luisteren en er ruimte voor maken in je dagelijkse leven? Dienstbaar zijn betekent uiting geven aan dat waartoe jij je ten diepste geroepen voelt, in de praktijk van alledag en de wereld om je heen. Als een onuitputtelijke vitale levenskracht. Wat is jouw ‘roeping’, hoe groot of klein deze ook moge zijn? Vertel het ons op Lichtwerkplaats facebook!

Pagina

11 Uitgelicht


Ik sta

in mijn kracht dan ben ik

van nature in balans

Pagina

12 Uitgelicht


Jij noemt jezelf Energetisch Counsellor.

energie of inspiratie. Hoe hoger de

Wat kunnen we ons daarbij voorstellen?

frequentie, hoe vitaler de energie wordt

Ieder mens heeft een eigen energie, een

en hoe beter alles in de persoon gaat

energieveld. Daar stem ik me als ener-

stromen. Alles lijkt vanzelf en vanuit

getisch counsellor op af. Daarbij gebruik

een flow te gaan.

ik een aantal methodes die ervoor zorgen dat er meer ruimte ontstaat in

Voor diegenen die graag aan den lijve

dagelijkse leven.

Uitgelicht interview

‘Energetische eenheid herstellen en

Energetisch werk? Nico Vlaar is al

ervaren. Een paar keer per jaar geef ik,

bekrachtigen van personen, gebouwen

een flink aantal jaren actief als

via de Lichtwerkplaats, ook een work-

en organisaties‘,

energetisch counsellor. Veel mensen

shop Gronding overigens.

hoe gaat dit in zijn werk?

hebben zijn begeleiding opgezocht

Door levenservaringen en omstandig-

bij energetisch werk. Maar wat is

Heb je ten slotte nog een mooie tip?

heden heeft bijna iedereen het idee

dat nou eigenlijk? Er wordt ook wel

Maar natuurlijk! Blijf je vooral herin-

ontwikkeld dat hij of zij afgescheiden

gesproken over healing en energie-

neren wie je werkelijk bent. Voed jezelf

is van innerlijke rust, als staat van een

werk; wat betekent het eigenlijk?

dagelijks door aandacht te geven aan,

dit energieveld. Er ontstaan inzichten in patronen die belemmerend werken. Een gevoel van ‘vol’ zitten, maakt plaats voor ruimte. Dit wordt merkbaar in je

willen ervaren wat energetisch werk is, kunnen ze gewoon bij je terecht? Zeker, iedereen is van harte welkom. Het is altijd een intense ervaring en ik bied de lezers graag aan om een sessie van 1,5 uur met 50% korting te komen

zoals ik het noem, ‘Engelen-bewust-

bewustzijn in pure onvoorwaardelijke liefde. We leven vaak in de modus van

gebouwen ligt de oorzaak iets anders.

zijn’. Ook wel onvoorwaardelijke liefde

overleven in plaats van leven en ver-

Eigenlijk is dat weer een verhaal apart.

te noemen. Mocht je niet weten hoe je

geten wie we werkelijk zijn. Daardoor

dit kunt doen, dan heb ik daar een

wordt ons leven vaak geregeerd door

We lezen wel eens dat je je frequentie

oefening voor. Er komt trouwens ook

emoties die ons hoofd ‘in dienst’ heeft

en bewustzijn kunt verhogen.

een CD aan met een aantal basis

genomen. Angst voert daarbij de boven-

Kun je daar iets over vertellen?

oefeningen die je thuis kunt doen.

toon. Ook binnen organisaties is dit

Eigenlijk heel simpel. Bij een lage

vaak werkzaam. Dit veroorzaakt over

frequentie kun je spreken van een hoge

www.aumra.nl

levings-strategieën op de werkvloer.

mate van verdichting en dat zal dan ook

info@aumra.nl

Het gevolg is dat er van alles gaat stag-

zwaar “wegen” in het dagelijkse leven.

Telefoon 06 2208 0921

neren en er als oplossing vaak nog meer

Je leven voelt zwaar aan, je komt niet

Nico Vlaar is een expert

regels gecreëerd worden. Bij huizen en

echt vooruit, hebt waarschijnlijk weinig

bij de Lichtwerkplaats

Pagina 13 Uitgelicht


Emoties

hoe ga je ermee om?

Op school en van onze ouders leren we van alles. Dat we elkaar niet mogen slaan, hoe we met elkaar communiceren, hoe we een ei bakken en hoe de vierde president van Amerika heette. Maar iets wat maar weinigen goed weten is hoe we met emoties om kunnen gaan. Ik kan het mij nog goed herinneren. Ik was 18 jaar en smoorverliefd. De eerst paar maanden waren prachtig. Ik was in de zevende hemel en dacht dat ik dit voor altijd zou blijven voelen. Tot ik naar Berlijn ging en mijn liefje verliet. Ik was ontroostbaar. Ik werd ’s ochtends wakker met een brok in mijn keel en was alleen maar bezig met mijn vriendje. Na een paar maanden in kwelling te hebben gezeten ging ik ziek terug naar huis. Ik dacht toen dat dit de enige oplossing was. Ik zat ‘in het verhaal’ en mijn lijf reageerde op dit verhaal.

Elfriede van der Sande | Healing Tao

Het was vooral een kwelling omdat ik gevangen was in gedachtes. Pagina 14 Uitgelicht


Door emoties toe te laten, ontstaat er ruimte voor puur voelen en ervaren hoe je geraakt wordt. Als een uitnodiging voor de innerlijke energie die in je leeft. Klaar om bevrijd te worden.

denken aan een eerder trauma) of het is een gezonde emotie die je kan gebruiken om juist te handelen.

Innerlijke alchemie Healing Tao is een eeuwenoud systeem afkomstig uit het oosten, door Mantak Chia toegankelijk gemaakt en naar het

Meester zijn Als iets je diep raakt, is het vaak zo dat we het beste naar binnen kunnen kijken. We hoeven ons niet bezig te houden met ‘de ander’ , het verhaal of zoiets. Maar puur voelen. Ervaren wat het met ons doet. Dan bevrijd je de

Kracht

energie en dat zorgt voor heling. Door

Nu, jaren later, heb ik handvatten hoe

de emotie helemaal toe te laten en niet

ik met deze situatie om had kunnen

te onderdrukken door gedachtes of wat

gaan. En wat ik nog steeds doe, als iets

dan ook. Het is als een soort orkaan die

mij emotioneert. Zodat we er niet meer

alles helemaal schoon blaast. Als je er

slachtoffer van worden, maar het juist

helemaal doorheen bent, ervaar je een

kunnen gebruiken als kracht.

schoon en levend gevoel. Vanuit die plek kan je helder zien wat

Spiegel

goed is om in de situatie te doen. Of

Ik zie het zo: het lichaam is de spiegel

juist niet te doen.

Westen gebracht. Tijdens een Healing Tao les wor je begeleid in diverse meditaties waardoor je als het ware een reis maakt door je lichaam. Je gaat merken dat je je heel gelukkig en fit gaat voelen als je meer bewustzijn in je lichaam hebt. Door visualisatie, ademhaling en focus leer je de energie in je lichaam te laten circuleren en transformeren. Een belangrijk onderdeel van de meditaties zijn de organen, die zijn als een soort familie voor je. Door meer bewust te zijn van de organen gaat er een wereld van wijsheid voor je open. De organen

van de ziel en slaat allerlei herinneringen op. Het is een bron van diepgaande

Op die manier leven we niet in een

wijsheid en geeft aan waar we wat te

wereld vanuit reageren op elkaars

leren hebben.

pijn, maar zijn we meesters, creators,

De organen zijn gelinkt aan emoties. Zo

en transformeren we naar een wereld

heeft de lever bijvoorbeeld een link met

vanuit ons centrum.

boosheid. Dus als je vaak boos wordt, kan het goed zijn dat je lever niet goed

Door Elfriede van der Sanden | Geeft

functioneert.

Healing Tao les, (stoel)massage en is

Er zijn twee niveaus waardoor we door

filmmaker | Meer info:

een bepaalde situatie geraakt kunnen

www.shakti-healing.nl

worden. Het raakt je dieper dan de eigenlijke situatie (omdat het je doet Pagina 15 Uitgelicht

zijn gelinkt aan de elementen en die hebben weer te maken met emoties. Healing Tao lessen zorgen ervoor: •

dat je meer lichaambewustzijn krijgt en beter geaard bent

dat je meer energie krijgt

dat je minder het gevoel hebt slachtoffer te zijn van de omgeving

dat je meer ‘bij jezelf’ bent

dat je je ontspannen voelt


HSP, hooggevoelig, high sensitive... Termen die we steeds vaker horen... Zoals sommige mensen intelligenter zijn dan anderen, zo zijn sommigen gevoeliger. Iemand die zeer gevoelig is noemen we ‘Hooggevoelig’ of ook wel

• Nemen gedetailleerder, subtieler en intenser waar • Zijn erg gevoelig voor prikkels van buitenaf • Hebben meer tijd nodig om indrukken te verwerken • Hebben een diep en rijk innerlijk

• Voelen stemmingen goed aan

gevoelig voor indrukken en prikkels en

• Worden meer dan gemiddeld gero-

merkt meer signalen en details op. Alle

mens. Wat anderen normaal vinden zoals mensenmassa’s of harde muziek,

erd door natuur, kunst en muziek • Eigen emoties en emoties van anderen worden intenser ervaren •

kan voor HSP’s al snel te veel zijn; ze raken dan overprikkeld door letterlijk een teveel aan (sterke) prikkels. Hooggevoeligheid is een eigenschap van

Zijn vaak zorgzaam en anticiperend

veranderen, en hun eigenschappen te

op behoeften van anderen; moeite

onderdrukken.

om grenzen aan te geven

Door het bewustzijn en accepteren van

Hebben relatief meer en sneller

de eigen hooggevoeligheid kan deze

last van stress, spanning en fysieke

echter van een valkuil en een last, tot

klachten

een kwaliteit en een gave worden.

het zenuwstelsel in combinatie met de hersenen. Ongeveer 20% van de bevolking is hooggevoelig. Het is waarschijnlijk een erfelijke eigenschap, die evenveel voorkomt onder mannen als vrouwen. Dit blijkt uit onderzoek van Elaine Aron, Amerikaans psychotherapeute, universitair docente en grondlegster van het begrip HSP. Zoals elke eigenschap kent hooggevoeligheid zowel positieve kanten als uitdagingen. Een aantal kenmerken:

kracht

wegen veel

Een HSP is meer dan gemiddeld

siever gefilterd dan bij de gemiddelde

klacht &

leven; dromen, fantaseren en over-

HSP, ‘High Sensitive Person’.

indrukken worden uitgebreider en inten-

HSP

Hiertoe is het onder andere belangrijk De invloed van hooggevoeligheid Hooggevoeligheid kan sterk van invloed zijn op werk, je persoonlijke leven en relaties. Het is een eigenschap die in

om goed te leren aarden, grenzen te stellen, de innerlijke kracht te versterken en een juiste balans te vinden tussen activiteit en rust.

onze hectische, westerse maatschappij,

In je kracht blijven als HSP’er

met nadruk op verstand en ratio, niet

Veel hooggevoeligen voelen zich een

erg wordt gewaardeerd. Veel hooggevo-

vreemde eend in de bijt. Onbegrip, an-

elige mensen ervaren in eerste instantie

ders zijn, er niet bij horen, niet weten

dan ook last van hun eigenschap, en

hoe je je weg in de maatschappij of

vragen zich af wat er mis is met hen.

zelfs bij je eigen familie moet vinden.

Zij hebben de neiging zichzelf te willen

Met als gevolg dat je je steeds minder

Pagina 16 Uitgelicht


Voor wie dit allemaal herkenbaar

natuur in, je favoriete muziek, iets cre-

is, hebben we een aantal tips op

atiefs. Ontdek waar jij je goed bij voelt

een rijtje gezet:

en maak daar ruimte voor.

Ontdek, aanvaard en accepteer je gevoeligheid. Des te bewuster je er van bent, des te beter kun je zorgen voor wat je nodig hebt om je goed te voelen. Voel je er op je gemak bij dat je goed voor jezelf zorgt. Dit kan betekenen dat je bepaalde situaties niet opzoekt. Doe de dingen waar je je goed bij voelt: Is een drukke verjaardag niets voor je? Maak er dan (later) een 1 op 1 bezoek van. Mensenmassa’s niet fijn? Waarom

Blijf trouw aan jezelf! Je hoeft jezelf niet anders voor te doen dan je bent. Ieder mens is uniek, of je nu gevoelig bent of niet. Wees jezelf en wees open over je gevoelige eigenschappen. Zonder jezelf of de ander te veroordelen dat ze je niet goed begrijpen. Als jij jezelf begrijpt, is dat genoeg. Laat je niet meeslepen en opjagen door wat de ‘maatschappij’ vindt dat je zou moeten kunnen of doen. Jij weet wat

prettig gaat voelen in deze wereld

zou je je daarin begeven? Harde ge-

waarin zich zoveel verschillende erva-

luiden op je werk? Bescherm jezelf met

ringen aandienen. Als hooggevoelige

oordopjes of een headsetje met fijne

komen alle indrukken veel intenser bin-

muziek. Veroordeel jezelf niet, neem

nen. Het is als hoogbegaafd zijn waarbij

jezelf serieus, blijf in verbinding en zorg

Hooggevoelig zijn: betekent niet dat

je veel meer informatie kan verwerken

gewoon goed voor jezelf.

je een labiel, fragiel, lichtgeraakt,

in je hoofd. Voor hooggevoelige mensen werkt dit op gevoelsniveau. Veel van wat onder de oppervlakte en onzichtbaar plaatsvindt in het dagelijkse leven wordt door een hooggevoelig

Bereid je voor op situaties. Soms ontkom je niet aan lastige situaties die veel van je vragen. Meestal weet je op voorhand wanneer deze plaatsvinden. Neem de tijd en bereid je er op voor.

je wilt, wat bij je past, waar je wel bij vaart. Luister daarnaar en leef ernaar. Dan blijf je in balans.

disfunctionerend wezen bent! Ieder mens, in welke situatie of met welke achtergrond dan ook, heeft een kracht. Niemand uigezonderd. Vind je kracht! Geef aandacht een je kracht, want wat je aandacht geeft, groeit. Hooggevoelig

mens waargenomen. Je staande houden

Op je werk staat het je vrij om je

in een maatschappij waarin je je niet

werksituatie zoveel mogelijk aan te pas-

prettig voelt, vraagt om veel compassie

sen naar dat wat voor jou goed is. Dit

voor alle facetten van ‘mens-zijn’.

komt je werk alleen maar ten goede!

Het vraagt om trouw blijven aan jezelf

Ontdek waar jij energie van krijgt! Voed

Kijk op www.lichtwerkplaats.nl of

jezelf daar mee. Dat kan van alles zijn.

facebook Lichtwerkplaats voor info over

Het gaat erom wat voor jou werkt. De

HSP zijn en HSP bijeenkomsten.

en zorgen voor goede voedingsbronnen zodat je energie krijgt.

Pagina

17 Uitgelicht

zijn heeft vele voordelen!


Ik geloof. Ik vertrouw. Ik laat los.

Pagina 18 Uitgelicht


Telefoon.“Die stukken waar we het

ergens blaft op een erf. Ik haal diep

gisteren over hadden. Die moeten er

adem. “Zo eenvoudig is het”, mompel ik

vandaag al zijn”. In mijn onschuld had

in mezelf. Als ik even later weer in mijn

ik eerst nog “goedemorgen” wil-

auto stap doe ik de telefoon weer aan.

len zeggen, maar was nu bij de les.

Ik blijf nog even staan. Ik kies een

“Godsonmogelijk!”, snauw ik over de

nummer: “Goedemorgen”, zeg ik, “nog

lijn, “welke idioot ... ?” “Zorg er nu

even met mij. Die stukken zijn er zoals

maar voor. Er zit toch niets anders op”. Terwijl ik in mijn spiegel een man met rood hoofd druk gebarend aan mijn bumper zie kleven hoor ik de klik aan de andere kant van de lijn. “Welja, en nu heb ik opeens het probleem”, spreek ik verbeten tegen de ruimte. “Dat wordt dus avondwerk”, constateer ik en haal diep adem als ik haar nummer kies. “Schat, heel vervelend, maar die voorstelling vanavond ...”. Ik hoef mijn zin niet af te maken. Ik zet het volume wat zachter. “Zoveelste keer ... waarom? ... zo op verheugd ...”. En weer die klik.

Uitgelicht col umn Door: Bas de Leeuw. Door jarenlange ervaring in diverse managementfuncties binnen grote organisaties weet hij als geen ander welke impact werkdruk op je werkende en privé-leven kan hebben. Vanuit zijn passie voor veranderingsprocessen, geeft hij graag zijn visie op hoe het anders kan.

afgesproken eind van de week. Ik heb vandaag geen tijd en heb vanavond een afspraak met mijn vrouw”. Ik wil ophangen maar bedenk me: “O ja, en ik ben vandaag wat later”. Stress ontstaat niet zozeer omdat je het druk hebt. Het heeft altijd te maken met verandering, waarbij iets anders loopt of dreigt te lopen dan jij het had bedacht. Je voelt het in je lichaam trekken en je ziet geen uitweg. Maar er is altijd een keuze. Vaak is de oplossing dichterbij en eenvoudiger dan je denkt.

Meneer roodhoofd scheurt nu met loei-

Bij de volgende kruising verlaat ik de

Een goede manier om er uit te komen

ende motor voorbij. Ik schud m’n hoofd

drukke weg.

is door daadwerkelijk fysiek iets te

als ik hem met piepende banden de

veranderen. Kies bijvoorbeeld een ande-

naderende rotonde zie nemen. Wanneer

Rust. Was die al de hele tijd zo dicht-

re weg, neem een pauze of richt je eerst

ik de rotonde oprij kan ik ternauwer-

bij? Mijn telefoon gaat. Ik druk hem

op iets anders. Mijn vader zei vroeger

nood stoppen als een moeder scheldend

weg en doe het ding uit. Hier rijden

vaak: “Ga maar fietsen”. Ik dacht dan

tegen haar ruziemakende kinderen met

geen auto’s, het is voor niemand de

altijd: “Hij begrijpt totaal niet wat er

een blinde vlek de rotonde oprijdt. Ze

snelste weg. Ik zet mijn auto langs de

aan de hand is”. Maar nu denk ik: “Dat

schrikt. Ik ook. Ze is gestopt en maakt

kant en stap uit. In de verte het aan-

was het beste advies dat hij me kon

een verontschuldigend gebaar. Ik glim-

houdende geluid van de auto’s. Dichtbij

geven”.

lach. Zij ook. Ik zwaai en rij door.

alleen de wind, vogels en een hond die

Pagina 19 Uitgelicht


Ga jij bewust door het leven of wil je nog

privé of zakelijke situaties betreft; tijd voor jezelf is

bewuster leven? Sta je ondernemend in het

essentieel! Het kan een burn-out voorkomen…

leven bijvoorbeeld als ondernemer? Ben je toe aan meer balans en succes?

Krachtige methoden om tot jezelf te komen, meer balans en succes te creëren zijn Mindfullness,

De waan van alledag… wellicht herkenbaar voor je:

fysieke beweging met bijvoorbeeld Tai Chi of reflec-

voordat je het in de gaten hebt, neemt deze waan

tie op gedrag, gevoel en gedachten met meditatie.

van de dag je mee. Na verloop van tijd

merk je dat het weer de hoogste

tijd is om meer te ontspannen,

om je geest leeg te maken

Het zijn krachtige en beproefde manie- ren om doelgericht het beste uit jezelf naar voren te brengen. Om stress achter je te laten, spanning om

voor meer helderheid,

te zetten in ontspan-

meer ruimte en aandacht

ning en je hoofd

voor essentiële zaken:

inspanning

ontspanning

jezelf, je relaties en de

weer helder te

activiteiten die er echt

maken. Ofwel om helemaal in een Zen

toe doen voor je.

modus te komen! Hoe zorg je er nou voor dat je hier op tijd bij stil staat?

Hoe zorg je dat je grenzen stelt,

Wat jou dat brengt? Hoe klinkt dit:

dat je assertiever bent? Maar misschien * Innerlijke balans, dat zorgt voor

wel veel belangrijker: gun je het jezelf om te

meer succes en geluk

genieten? Kun je op tijd een time-out nemen? Genieten vanuit je tenen, dat ontstaat wanneer je

* Meer vitaliteit en een sterkere intuïtie

écht ruimte maakt voor jezelf en gerichte aandacht

* Je innerlijke kracht en rust groeien

hebt voor alles dat in jou leeft. Aandacht voor die

* Stress zet je om in ontspanning

zaken waardoor jij je geleefd voelt, zodat je ze los

* Je zult productiever en effectiever zijn in je

kunt laten en hernieuwde focus krijgt. Of dit nu

werk

Een artikel van Spirituele Reizen, specialist in ontspannende vakanties om tot rust en tot jezelf te komen. www.spirituelevakantiereizen.nl Pagina 22 Uitgelicht


samen leven en werken. Met normen en

trainingen, retraites en bijeenkomsten.

waarden die uitgaan van het belichten

Ben je mensenwerker, coach, trainer

van kracht, samenwerken, kwaliteiten

of therapeut? Wil je jouw expertise,

delen. Waar klachten omgezet worden

kracht en wijsheid delen? Verbind je

naar krachten. Waar de som der delen

dan met ons en neem contact op om

ruimte krijgt

krachten te bundelen.

De Lichtwerkplaats is onderdeel van de Werkplaats voor Bezieling: een non-profit en sociaal maatschappelijk

De Lichtwerkplaats, onderdeel van een groter geheel

betrokken stichting voor het vergroten van duurzaam geluk. Doe je mee?

We staan voor een bewuste, pure en bezielde manier van leven. Gericht op heel de mens. Voor hoofd en hart, voor

Verbind je als expert of ambassadeur

je innerlijke en uiterlijke welzijn. Voor zowel persoonlijke-, professionele- als organisatie-ontwikkeling.

We hebben de ambitie om uit te groeien naar alle regio’s in Nederland

De Lichtwerkplaats is niet zomaar een bedrijf. Ze is ontstaan uit een ideaal, een droom. Wij dromen van een wereld die weer draait om de kracht van mensen en het bundelen daarvan.

Doe mee, bouw mee. Samen scheppen we duurzaam geluk

met in elke regio een team van expert mensenwerkers. Voor elke regio hebben we een ambassadeur nodig die de regionale drijfveer is en de linking pin naar de landelijke organisatie.

Om de manier waarop we met elkaar

De Lichtwerkplaats brengt expert

samenleven, oprechte aandacht kunnen

mensenwerkers bij elkaar in regionale

hebben voor elkaar. Een wereld waar

teams die samen een landelijk netwerk

de economie ten dienste staat voor

vormen. Belicht je kracht! is wat we

mens en samenleving, niet andersom.

uitdragen. We vormen samen een

We horen graag van je!

We geloven in een nieuwe manier van

platform voor consulten, workshops,

mail@lichtwerkplaats.nl | lichtwerkplaats.nl

Pagina Pagina 1923 Uitgelicht Uitgelicht

Heb je een passie voor verbinden, organiseren, kracht belichten, persoonlijke ontwikkeling, gelooft in co-creatie?


De Lichtwerkplaats is een platform voor jou als je geïnteresseerd bent in: persoonlijke ontwikkeling, aan de slag wilt met een probleem, toe bent aan zingeving en verdieping of gewoon het beste uit jezelf wilt halen. We staan voor een bewuste, pure en bezielde manier van leven. Voor hoofd en hart, voor je innerlijke en uiterlijke welzijn. Tal van experts delen vanuit diverse methodes hun wijsheid met je in hun consulten, workshops, trainingen en bijeenkomsten. Het belichten van jouw kracht staat centraal in thema’s als leven en werken, gezondheid, ontspanning en welzijn. Gericht op heel de mens; zowel voor persoonlijke-, professionele en organisatie ontwikkeling. Geluk voor jezelf maakt dat je straalt. Jouw stralen, laat anderen glimlachen. Doe je mee? Kijk op www.lichtwerkplaats.nl en volg ons op facebook Lichtwerkplaats Ben je trainer, coach, therapeut of ben je op een andere manier een echte mensenwerker? We nodigen je van harte uit om je te verbinden met de Lichtwerkplaats om kwaliteiten en krachten te bundelen voor een missie die we delen: belicht je kracht!

www.lichtwerkplaats.nl mail@lichtwerkplaats.nl De Lichtwerkplaats is onderdeel van Stichting Werkplaats voor Bezieling

Uitgelicht herfst 2014 Lichtwerkplaats  

Uitgelicht is het online magazine van de Lichtwerkplaats. Met artikelen en inspiratie over: Belicht je kracht! voor duurzaam geluk, voor jou...