Thuis in Geldrop editie 1 2021

Page 1

2021 | 3E JAARGANG UITGAVE JANUARI FEBRUARI | EDITIE 01 THUISIN.ONLINE Verspreiding: Geldrop

GELDROP

PAUL VAN LIESHOUT

lentijn tijn ou VVaa n je onle n van ze heerlijke pparfums

l je !

AL DRIE GENERATIES LANG FIETSEN MAKEN PAGINA 16

MAK N MET GE E T E E IC V VANAF DSER E MAALTIJ ETEN MET GEMAK D DE GEZONDE MAALTIJDSERVICE N O Z E G DE 10,50plus Ons Corona-team:

what’sapp of telefonisch via 06 30 82 99 50 LEES MEER OP PAGINA 19 en aan huis of afhalen in de winkel. Fysio Braakhuizen helpt u!

Revalidatie na Corona?

om uw uiken

Ruud Berkers longfysiotherapeut De longfysiotherapeut gaat met de patiënt oefenen om de ventilatie/perfusie te bevorderen, de inspiratiore en expiratiore spierkracht te vergroten, doet en anten kunn ademhalingsoefeningen (ACBT) bestellen. Kl nd! Dit re wijze van rla de de an n Ne ee in om sputum te mobiliseren en gaat en iek MEER Di OP PAGINA 9 t is un rtimentLEES erder asso n de wensen enstellen. geva ltijden sam trainen met deriepatiënten. nog beter aa ekelijks zelf de maa klanten. Om

Mirte Bekker psychosomatischtherapeut De psychosomatische fysiotherapeut en de ademhalingstherapeut gaan aan de slag met mentale klachten en vermoeidheid die de patiënten als gevolg van het Coronavirus ervaren.

ze w sindsdien n het aantal onlangs on re k de groei va hebben wij verklaart oo t te komen ent van luxe oe m rti nm so ge as te Heb je een brief, e-mail of sms ontvangen over het vervallen van je n nten et ee Judith Delescen Yvonne Witkowski van onze kla tgebreid m ui rt aa betaalpas met daarbij de vraag om deze op te sturen? Of ontvang uk LEES MEER siast. nde menOP PAGINA ou10 leefstijlcoach sortiment bekende't,om geld over te wissele rugklachten, arieke enth grootviaas WhatsApp van 'een eenberichtje Ons land is in de greep van Corona. Het Corona-virus kan voor ookje een beperk ”, vertelt M m ze n! liu te en ka ch bb , re ge erkt den he epniet Bij leefstijlcoaching ebhier maken? Trap in! Word je gebeldet (sport)fysiotherapeut • eeden bank, wees dan lactos liere maaltij ij, m door gu vr n re en aa ut de n t gl verschillende klachten zorgen, zoals: de , as maaltij dat je een oplichter utarm alert. ze mogelijkheid gaat het omNahet creëren edErenis een n enaan de lijn hebt. en, o.a. zo k bi ale jd De spierkracht neemt m lti Oo . ge aa g en tm di jd lle creatievere manieren om jouw inlogdiee Criminelen bedenken es, vosteeds e maalti langrijk gemalen vle van bewustwording zodat u effectief wordt behandeld. vegetarisch • kortademigheid; een jebe erg veel af (atrofie) na een toch Houd sneden of wijze maar ook en betaalgegevens geld veilig en wees alert! nute, krijgen. als geandere zekerbestellen. gevarieerder assortiment en Klanten kunnen , zoeen ltijd,van k entie aa ist oo m r ns aa de co m is re op het gebied van o.a. beweging, Momenteel verlenen we deze zorg • ademhalingsproblemen; n, ande periode van ziek zijn. Belangrijk is lekker zij el ouderen woon oor ve dat ge “V k s r. oo du aa t sindsdien zelf de maaltijden samenstellen. Dit is uniek in Nederland! Dit g, eib oe tin m Berichten over het er vervallen van plichvan je bankpas of hetagovermaken dik vlo voeding, ontspanning en slaap. Het eten op afstand, via telefonische- en • vermoeidheid; om dit weer goed op te bouwen. Dit s vr en of afnamev van de dag. ar voor ieke Sander ook deongroei nementengeld zijn niet afkomstig van Rabobank. Als je zo’n valse sms of ijddekla derdeelvan on Marverklaart alt ab or n en do aa het aantal klanten. Om nog beter aan de wensen st ge 16 Mensen nemen zelf de verantwoorvideoconsulten. In overleg kan u ook • verminderd uithoudingsen t g eren af. aa in 20 uit te nt aa e st e doen we door krachttraining gr e ha di iek ij ic nt ar ak W rv M . kla m se it e-mail krijgt, klik dan niet op de link, voer geen gegevens in en ge gezond e helpen de De maaltijdvan onze samen!”, sluonze m e Eten met d. ltijden endewe aa et klanten servic delijkheid omwo toe behandelt worden in de parktijk. Dit m vermogen; tegenmoet teWkomen hebben onlangs wekelijks drukke tijd. waardeernaar rgen do stuurwij betaalpas nóóit op. Vertrouw je het bericht niet? Stuur het voeren waarbij grote gewerken leveren t eenverschillende rdtte rg. Zo De maaltijd ltijdservice onsulentes dc start beleef n en mantelzo ,jemensen ltijEen goede maa pegezondere f rg aa en lo m tie zo en ge , e ita nieuw jaar: veel af dan door naar valse-email@rabobank.nl. Twijfel of het echt de hebben st Nu ilie al e , een levensstijl. is een veilige en prettige manier uit Geldrop is gespiergroepen • verminderde spierkracht; m “D thousia getraind worden. van fa menukaart uitgebreid assortiment van luxere s een kw t-Waalre e aanpak. wisselende n, AalsHang team van enmet een o bekend al hove is het die je belt? dan ophun en bel goede zelf het nummer dat op de persoonlijk dan over voornemens. de, Eindbank ving rondom ieke en haar en ar ge M om te behandelen. Onze praktijk isin deze•regi hte, vriendelijke en • • mentale spanning; Le ht eric Veilig bankieren ez be , He d. alle gerechten!”, vertelt Marieke onZaken eric en website van de Rabobank staat. rop-Mierloenthousiast. aar nu met ld die vaak in je gedachten naar d en Helm maaltijdMirthe m Ge in , e een klantg id in ne nd oe Ee zo gr n, ge Toll aangesloten bij Longnet en Chronisch • LEES slaapproblemen te k ge Marloes Hendriks MEER OP PAGINA 8 LEES MEER derwet efte aan jn we flin , Ne zijn iedereen en u OP ig Naast des reguliere maaltijden hebben ze ook eenboven groot assortiment komen, je?PAGINA nog steeds17 niet jaren zi meer beho Gerw Laat je niet oplichten voormaar • ts ie nnen gelukk s is er nog k ku o ademen ru Zorgnet. ij ui o vi W th na n n. en fysiotherapeut ro se ende men het Co geregeldjdhebt. keuze) e maaltijd naar ez hulpbehoev o.a. zoutarm, glutenvrij, lactosebeperkt, kaliumbeperkt, jden bij de dieetmaaltijden, d en de lti f en o el aa n lti w m g re e aa e ri de w m ontspanningstherapeut rs Zorg op maat ie drie men Het verbeteren van voor ou onze ve is dat wel het opstellen van Nieuwsg teraard ne s box aan (met Misschien , aldu n, we blijven n” deur uit. Ui maar ook vegetarische maaltijden. ze maaltijden met klanteDoor een proef Ook bieden g.testament. ademhalingsU krijgt vooraf eerst een uitgebreide intake Wilt u meer weten? geruststelle het ho in a een uithoudingsvermoeven niet de een Of aan heb geleden r voor onze f bezorg aag dan nu ie aa ndersjevilang Vr ze kl s us n cl du in , aa st 0 en Meer info: rabobank.nl/veiligbankieren veiligbankieren.nl/fraude ,0 of gemalen Marieke Sagemalen en n. We bezorg metvolledig ts € en15 h mentestament oefeningen gaan we de tregelewe met een of meerdere specialisten uit het Kijk dan op: andere consistentie, zoals gesneden vlees, ne aa ec een opgesteld, maar weet je op sl l sm gen kunnen samen effectief t r .n rg o ac ak zo nt vo m or co etge nt u juiste vo etenm ke@ arieof niet deze nog wel deze tijd is. Of ademhaling weer functioneel enatieiskude er inform Corona-team. Vervolgens maken zij een www.revalidatienacorona.nl ers. Marieke ndaanpakken meeouderen aaltijden “Voor door minimaal De maaltijdservice Eten met gemak die M inar2016 Sanders3x per dik veel maaltijd, zeker nu, toch eenvan belangrijk em Voor mail naar m ieke Sadoor ndvloeibaar. zo n ge ee r en e er stuu n

Tandprothetische Praktijk van Ansem Molenstraat 7 Geldrop Tel. 040-2862989 Bogardeind 65

5664 EB Geldrop

tijn jn s jou VValaenle Verra s je n onze nti Verra et m een va overheerlijke Tapparfums

Hervul je flesje!

VANAF 10,-

GOEDE VOORNEMENS VOOR 2021?

kunstgebitten implantaten rebasings reparaties advies & informatie

GOEDE VOORNEMENS VOOR


2

JANUARI - FEBRUARI 2021

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS Centraal Alarmnummer Het centraal alarmnummer voor Spoedeisendende zaken 112. Pastorie Parochie H. Lucia Mierlo telefoon 0492-661215 Heer van Scherpenzeelweg 18, 5731 EW Mierlo. Politie Geldrop-Mierlo Bureau Geldrop Laan der vier Heemskinderen 15, 5664 TH Geldrop. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 9.00-17.00 u. Za.: 10-16.00 uur; Zo. gesloten. Algemeen alarmnummer: 112 Politie Brandevoort buurtbrigadier Roy Mudde 0900 - 88 44 e-mail roy.mudde@politie.nl stadswacht 84 59 70 ziekenhuis St Anna Ziekenuis Bogardeind 2, 5664 EH Geldrop. Telefoon 040 286 4040. Elkerliek Ziekenuis Wesselmanlaan 25, 5707 HA Helmond. Telefoon 0492 595 555. Apotheek De AnnApotheek in het St Anna Ziekenhuis is geopend van ma. t/m za. van 8.00-23.00 uur en zo. van 9.00-23.00 uur. De apotheek ‘s avonds (na 18.00 uur) en op zondag s.v.p. alleen gebruiken voor spoedeisende medicatie. De AnnApotheek is na 23.00 uur gesloten. U kunt dan voor spoedeisende medicatie terecht bij de Centrale Dienstapotheek bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. In weekenden/feestdagen kunt u terecht bij de Dienstapotheek Peelland gevestigd naast de Centrale Huisartsenpost in het Elkerliek Ziekenhuis te Helmond. Telefoon 0492-432906. Huisartsencentrum Mierlo Adres: Heer van Scherpenzeelweg 11 te Mierlo, telefoon 0492 - 504 300. Voor spoed 0492 - 504 304. Telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 17.00u balie gesloten van 13.30 tot 14.00 uur. www.huisartsencentrum-mierlo.dohnet.nl Bij acute situaties buiten kantoortijden en in het weekend kunt u bellen met Huis– artsenpost Oost-Brabant 088 - 876 51 51 Tandartsen Alleen voor zeer dringende gevallen die niet kunnen wachten tot na het weekend. Algemeen telefoon nummer dienstdoende tandarts: 06-22094316. Verloskundigen Mierlo Verloskundigenpraktijk Madelon Janssen en Tea Bijlsma. Burg. Termeerstr. 29A, Mierlo. Telefoon 06-51249350. Welzijn Brandevoort Gezondheidscentrum Brandevoort De Plaetse 98, 5708 ZJ Helmond www.sgcb.nl / info@sgcb.nl Huisartsen Brandevoort Spoedlijn huisarsten 50 47 04 Spoed avond / weekend 0900 - 88 61 dr. Kaiser en dr. Veldhuizen 50 47 05

dr. Keuning en dr. Smeulders 50 47 06 drs. Schoots en drs. Camron 50 47 06 bellen tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak Apotheek Brandevoort 37 00 47 Klusjesdienst: Tel.: 663436 Ouderenadviseurs/cliëntondersteuning Senioren in Geldrop en Mierlo kunnen voor vragen en advies de vrijwillige ouderen­ adviseurs of cliëntondersteuners bereiken via tel. 06-13946383. Privazorg Eindhoven-Helmond Voor informatie over persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, nachtzorg, terminale zorg en 24-uurs zorg, kunt u terecht bij Privazorg Eindhoven-Helmond, Marktstraat 28a in Mierlo. Telefoon: 0492-381138. info@privazorgeindhovenhelmond.nl www.privazorgeindhovenhelmond.nl Savant Zorg Voor informatie voor huishoudelijke verzorging, verpleging, alarmering, acute zorgvragen, eetpunt, maaltijden aan huis, verzorgingshuiszorg, dagopvang, tijdelijke verblijf, logeerzorg kunt u zich wenden tot Zorgcentrum Hof van Bethanië aan de Heer van Scherpenzeelweg in Mierlo, telefoon voor zorgcentrale, 0492-572000 of Hof van Bethanië, telefoon 0492-502000. GGD brabant-zuidoost www.ggdbzo.nl 088 - 0031 100

Mierlonaar Wim van Dijk honderd jaar Vandaag, 24 december, viert Wim van Dijk zijn honderdste verjaardag! Wat een bijzondere leeftijd, honderd jaar, een mooie mijlpaal! De familie van de jarige Wim heeft voor zijn verjaardag wel iets heel origineels bedacht. Het geplande feest in de Strabrechtse Hoeve ging door de Coronacrisis niet door, maar de familie kwam op het idee van een raamreceptie. De jarige job zit klaar in de

logeerkamer, zodat familie en vrienden hem – op afstand – kunnen feliciteren. In 2011 verhuisde Wim naar Mierlo en sindsdien woont hij met veel plezier in de Franciscanessenhof. Voor de gelegenheid is de corridor van zijn appartement versiert. Er ligt een rode loper uit en overal zijn lichtjes. Wim geniet zichtbaar. Ook namens THUIS in Mierlo van harte gefeliciteerd!

De Zorgboog Voor informatie over o.a. thuiszorg, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, dieetadvisering tel. 0900-8998636 of www.zorgboog.nl. Kruiswerk: Mierlo-Geldrop-Someren: Gezondheidscentrum ‘Het Wijkgebouw’ Kerkstraat 6, Someren. Consultatiebureau Mierlo: Van Scherpenzeelweg 1, Mierlo. Kruiswerk: Mierlo-Hout en Brandevoort: Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 88 Helmond. Voor uitleen/ verhuur/verkoop hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel, Kanaaldijk NO 18 Helmond. 0492-348782. Ziekenfonds taxi Bergerhof taxi Helmond voor al uw ziekenfonds ritten. Tel. 0492-477777 Dierenartsen Dier en Dokter is gevestigd aan de Geldropseweg 8a 5731 SG Mierlo, telefoon 0492-599559. Buiten de openingstijden is Dier en Dokter altijd telefonisch te bereiken op 0492-599559. U hoort dan welke dierenarts van Dier en Dokter er dienst heeft voor spoedgevallen. Geen spoed - wel politie Telefoon: 0900-8844 (lokaal tarief) Digitaal contact: www.politiegeldrop.nl Meld misdaad anoniem: 0800-7000

COLOFON Uitgeverij: Media Advies Eindhoven Verspreiding: Mierlo en Brandevoort Vormgeving: Media Advies Eindhoven Dorine Vink en Bianca Janssen Advertenties: Ron Meurkens T 06 - 207 10 675 Amber v/d Berg-Thijssen T 06 - 819 17 390 Heidi Gruijters T 06 - 190 08 651

Redactie: Vivianne van Bijsterveld T 06 - 131 76 279

Administratie/Social Media: Akkie Meurkens Afhaalpunten Mierlo: Hof van Bethanië, Plus, Albert Heijn, Bruna, Afhaalpunten Brandevoort: Primera, Jumbo, Albert Heijn Afhaalpunten Geldrop: AH Heuvel, AH Laan van Tolkien, AH Eindhovenseweg, Bibliotheek, Hofdael, Jumbo Coevering

Fotografie: MAE fotografie Contact: Heeft u vragen en/of opmerkingen en wilt u in contact komen met onze redactie? U kunt ons dan bereiken via onderstaande gegevens: Uitgever THUIS IN Media Advies Eindhoven Cahorslaan 26, 5627 BX Eindhoven T. 040 - 843 12 16 E. info@thuisin.online Social media: facebook.com/thuisinonlinemierlo www.thuisin.online Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever worden verspreid, gekopieerd of op enigerlei wijze worden geproduceerd of gepubliceerd.


JANUARI - FEBRUARI 2021

3

Geert Maas Mierlo..... what else ?! Als geboren en getogen Mierlonaar ben ik opgegroeid in de Marktstraat, tegenover het toenmalige café de Roskam. We speelden onder de bomen van de Ark voetballen, waarbij de eikenbomen soms de meest geduchte tegenstanders waren. Of stiekem verstoppertje spelen tussen de bomen van de klompenfabriek om de hoek. Totdat de knie op een gegeven moment ontiegelijk klem kwam te zitten en iemand van de klompenfabriek met een grote spies en een nog grotere hamer ruimte kon maken, zodat mijn been weer van zijn vrijheid kon genieten. Dat gold niet voor mezelf, want vanwege dat gedoe was de sanctie een week niet buiten spelen.

Deze maand in het zonnetje Imre vd Lande- Arts welke ik al vanaf mijn kinderjaren ken verassen met een welverdiend bloemetje. Waar ze kan biedt ze haar hulp aan ook wanneer haar eigen gezondheid het eigenlijk niet toelaat gaat ze dan toch hetzij op een lager pitje door met klaar te staan voor een ander. Ze heeft heftige dingen meegemaakt in haar leven en toch blijft ze kracht, energie putten uit dienstbaar voor de ander te zijn. Heel bewonderenswaardig. Zulke sociaal ingestelde mensen moet je heel zuinig op zijn. Vandaar een welverdiend in het zonnetje gezet, doorAngela Kaanders

Ik ben altijd een verenigingsmens geweest en dan kun je nergens beter wonen dan in Mierlo! Als kind ben ik lid geweest van de ‘turnclub’ (Uno-Animo), waarbij Leon ‘de Vleut’ en ik regelmatig de turnles eindigden met een pleister op onze mond, omdat we teveel ‘zanikten’. Ja toen al! Na de lagere school lid van Mifano geworden als voetballer, jeugdleider en trainer, maar na zestien jaar door blessureleed moeten stoppen.

Margrietstraat 65 • 5731 BN MIERLO Tel. 0492 745 182 Margrietstraat 65 •-5731 BN MIERLO Tel. 0492 - 745 182

Loop snel even bij ons binnen. Het kan ook zonder afspraak!

ren

a

et | B

rin eke erz V | ken the o p Hy

Toe aan een persoonlijke bank, dichtbij? Ook dan zijn we er voor jou.

pa | S len

*Loop even binnen en vraag naar de deelnemende winkeliers en de geldende voorwaarden.

on aub e d * ca en € 25,e t c n n dire de va ene g n r sio a a n v e a | P Ont ter w gen

Open nu een betaal- en spaarrekening bij RegioBank en ontvang een cadeaubon t.w.v. € 25,-* Bij ons kies je zelf hoe je je geldzaken regelt en loop je voor advies altijd zonder afspraak binnen. Wij nemen nog écht de tijd voor je. En dat waarderen onze klanten. Niet voor niets zijn wij voor het 4e jaar op rij de bank met de hoogste klantwaardering volgens de Consumentenbond. Overstappen wordt nu wel heel aantrekkelijk, want met de cadeaubon steun je ook direct een lokale ondernemer. En dat is in deze tijd heel veel waard! Kom vrijblijvend praten met een van onze RegioBank adviseurs, onze deur staat open.

vertrouwd, verzekerd, Veldsink. Marktstraat 18, Mierlo | 0492 - 66 17 12 | mierlo@veldsink.nl | veldsink.nl

Sinds mijn dertiende het Jeugdvakantiewerk, waar ik bijna alle functies uitgeoefend heb - behalve koffiedame - en waar ik vorig jaar na 50 jaar een tijdperk afgesloten heb. Vanaf mijn negentiende ook deel uit gemaakt van een half Mierlose, half Houtse zaalvoetbalvereniging. Naast voetballer ben ik ook jeugdtrainer, bestuurslid en jeugdbestuurslid geweest. Kort samen-

gevat; ik was in die tijd nooit thuis. Maar ja, van al dat verenigingswerk kun je geen huur e.d. betalen. Dus toch maar een opleiding gevolgd en ik werd leraar. Er was geen werk in het onderwijs begin jaren ‘80, maar via een omscholing (informatica) ben ik terecht gekomen in een ICT functie bij de gemeente Helmond. Naast het verenigingswerk mag ik alles wat met science fiction te maken heeft ook een hobby noemen. En met een aantal vrienden hebben we een wandelclubke met de veelzeggende naam Laud in de Paut. Op mijn 31e, tijdens een berghuttentocht in de Dolomieten, ontmoette ik mijn vrouw Hilda. Ik dacht te horen dat ze in Asten woonde, maar dat bleek Assen te zijn. Een eind als je op dat moment nog geen rijbewijs hebt! Tja, en waar ga je dan wonen? Mierlo kwam als winnaar uit de bus. Na enkele jaren zagen onze kinderen Marieke en Guus het licht, kortom, we waren gesetteld. Eigenlijk geldt voor iedereen, lijkt me, dat er geen reden is om uit Mierlo te vertrekken. We zitten dicht bij de natuur, qua winkelaanbod pak je niet gauw mis en we zitten dicht bij allerlei voorzieningen. Mierlo valt echter vooral op in de regio door het bloeiende verenigingsleven en mede daardoor het grote aantal evenementen. Mooi dat er nog steeds een grote groep vrijwilligers is, die de handen uit de mouwen wil steken. Wie zou er überhaupt weg willen uit Mierlo? Daarom denk ik, om Mierlo heel kort te omschrijven, aan een bekende slogan..... Mierlo; what else ?!


4

JANUARI - FEBRUARI 2021

In quarantaine en dan testen Je hebt iemand ontmoet die corona heeft. Misschien heb jij het daardoor nu ook. Of dat zo is, weet je niet meteen. Het kan wel tien dagen duren voor je ziek wordt.

Je bent dichtbij iemand geweest die corona

heeft. Dat kan een huisgenoot zijn, of iemand

telefoontje van de ggd of melding in de app

die je ergens hebt ontmoet, bijvoorbeeld tijdens een bezoek. Misschien heb jij ook corona.

Je krijgt een telefoontje van de GGD. Of je

krijgt een berichtje in de coronamelder app. Je moet thuis blijven en mag geen bezoek

krijgen. Ze noemen dit in quarantaine gaan. Zo kun je niemand anders besmetten.

Terwijl je in quarantaine bent, kun je 1 of meer

!

Heb je vijf dagen lang geen klachten? Laat je dan testen. Als je geen corona hebt, kun je weer naar buiten.

Let de 5 dagen na de test wel goed op,

je kunt nog steeds ziek worden. Blijf uit de buurt van mensen die snel ziek worden.

Als je klachten krijgt, laat je dan meteen opnieuw testen!

coronastoptbijjou.nl

© ONTWERP: STUDIO VAN LAAR | COPY: NANNE OP ‘T ENDE | 1 DECEMBER 2020

van deze klachten krijgen. Laat je dan testen.


JANUARI - FEBRUARI 2021

5

ACUPUNCTUUR BIJ SLAPELOOSHEID, ANGST EN DEPRESSIE

Praktijk dokter Lieveld

RECENTE GROTE WETENSCHAPPELIJK STUDIE: ACUPUNCTUUR OPVALLEND EFFECTIEF BIJ DEPRESSIE Janny Nelissen (gefingeerde naam) kwam jaren geleden bij me vanwege depressieve klachten, paniekaanvallen en slapeloosheid. Ze was toen 50, directiesecretaresse en getrouwd met Peter. Samen hebben ze drie kinderen. Indertijd gebeurde er veel naars in haar leven. Janny’s moeder overleed na een slopend ziekbed. Drie maanden later stierf haar vader aan een longontsteking. Alsof dit nog niet genoeg was, kwam een half jaar later Peters moeder te overlijden. Janny begon zich in die periode steeds akeliger te voelen. Ze kreeg last van slapeloosheid. Ze kon zich steeds slechter op haar werk concentreren.

Vervolgens gingen de kinderen een voor een het huis uit. Janny voelde zich steeds waardelozer en overbodig. Ze had nergens meer zin in en kreeg steeds minder gedaan, ook haar werk niet. Terwijl ze dat altijd erg leuk had gevonden. Ook had ze steeds vaker last van angsten en paniekaanvallen, vooral ’s nachts. Al na enkele van mijn acupunctuurbehandelingen sliep Janny

beter in en door. De interesse in de mensen om haar heen, haar werk en omgeving was al na acht tot tien behandelingen praktisch weer normaal. Ook kon ze zich weer veel beter concentreren en bleven de angsten en paniekaanvallen weg. De anti-depressiva had ze kunnen afbouwen. Na een half jaar was Janny helemaal de oude. Sindsdien komt ze zo eens per jaar nog eens langs voor wat ‘onderhoudsbehandelingen’, zoals zij ze noemt. Het is al die tijd heel goed met haar blijven gaan. Ook uit moderne wetenschappelijke studies blijkt acupunctuur telkens weer heel zinvol bij de behandeling van slaapproblemen, angsten en depressie. Het herstelt je energiebalans en

verbetert je stemming. In het gerenommeerde medische vakblad ‘Journal of Clinical Medicine’ verscheen in augustus 2019 een grote meta-analyse naar de effecten van acupunctuur op depressie. Een meta-analyse is een groot wetenschappelijk onderzoek waarin de resultaten van een flink aantal goed uitgevoerde studies wordt bekeken en langs de wetenschappelijke meetlat gelegd. Het effect van acupunctuur op depressie bleek positiever dan wanneer nep-acupunctuur (een placebo dus) was toegepast en ook positiever dan de gebruikelijke therapieën. Ook bleek er een positiever effect als acupunctuur werd toegepast naast anti-depressiva.

Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur, acupressuur en ortho-manuele technieken in Nuenen en Eindhoven. De WHO (World Health Organisation van de VN) publiceerde een lijst met meer dan 100 aandoeningen waarvoor zij acupunctuur aanraadt: veel allergische, chronische, huid-, pijn-, ontstekings-, psychische en vruchtbaarheidsklachten. Deze column verschijnt maandelijks

www.acupunctuur-lieveld.nl Belt u gerust om advies: 040-2837612

Word jij onze nieuwe collega? www.poetszorg.nl

085 076 11 00

Scouting Mierlo 75 jaar

Op 13 februari 2021 is het 75 jaar geleden dat scouting Mierlo is opgericht. Een jubileum waar de vereniging trots op is en waar zij dit jaar graag stil bij willen staan.

startte in 1956 met 12 gidsen en werd al snel uitgebreid met kabouters en pioniersters. In 1976 werd besloten om beide groepen samen te voegen en verder te gaan als scouting Mierlo.

Scouting Mierlo kijkt terug op een rijke geschiedenis die is begonnen in 1946 met de oprichting van de St-Lodewijkgroep. Een verkennerstroep met twee patrouilles die wekelijks samenkwamen op hooizolder van Fr. Meulendijks aan de Hekelstraat.

Sindsdien is de vereniging nog uitgebreid met bevers, explorers en plusscouts. Er zijn op dit moment acht speltakken. Dit zorgt ervoor dat wekelijks ruim 120 leden in de leeftijd van 5 tot en met 23 jaar actief bezig zijn op accommodatie de Sprinkhorst. Meteen afwisselend programma wordt ervoor gezorgd dat leden plezier hebben, worden uitgedaagd en zich persoonlijk ontwikkelen.

Door de jaren heen werd de vereniging uitgebreid met een welpengroep en de voortrekkers. In 1955 had Mierlo al een heel actieve verkennersgroep en was er ook de behoefte aan de oprichting van een groep gidsen; de St-Lucia groep. Deze groep

Dit zou niet mogelijk zijn zonder een grote groep vrijwilligers die altijd voor de vereni-

ging klaar staan. Of het nu gaat om leiding die wekelijks programma’s organiseert, of om commissies die helpen bij verhuur, onderhoud of acties, zonder hen zou scouting Mierlo niet kunnen bestaan. Tijdens het 75 jarig jubileum worden deze mensen extra bedankt om de waardering voor hun inzet te laten blijken. Door de jaren heen hebben vele Mierlonaren de weg naar de Sprinkhorst weten te vinden en zijn voor korte of soms hele lange tijd lid geweest van scouting Mierlo. Dit heeft ervoor gezorgd dat er vele bekende en minder bekende verhalen rondgaan over wat ze hebben meegemaakt tijdens het groepdraaien of op een zomerkamp. Tijdens het 75 jarig bestaan blikt scouting Mierlo terug op deze ‘verhalen van vroeger’

om zo een beeld te vormen van scouting Mierlo door de jaren heen. Mocht je zelf nog een verhaal hebben wat je graag zou willen delen, stuur dit dan door (het liefst met foto) naar secretariaat@ scoutingmierlo.nl. Het jubileumjaar wordt afgesloten met een gezamenlijk kamp tijdens de eerste week van de zomervakantie. Hierbij gaan alle leden van scouting Mierlo een week op pad en zullen er weer nieuwe verhalen ontstaan en herinneringen worden opgedaan om nooit te vergeten. Waar zij heen gaan of wat we gaan doen in die week blijft nog een verassing, maar het belooft een mooie afsluiting te worden van een prachtig jubileum jaar.


6

JANUARI - FEBRUARI 2021

OP ZOEK NAAR EEN BASISSCHOOL VOOR UW KIND? Kom eens kijken bij een Eenbes basisschool in Mierlo;

• Kindcentrum De Kersentuin • Kindcentrum Puur Sang locatie Loeswijk • Kindcentrum Puur Sang locatie Lucia

DIGITALE TOUR NU ONLINE Wil je binnen de digitale tour live in gesprek met een van onze brugklasdocenten en/of het ondersteuningsteam? Dat kan op: dinsdag 23 februari van 16:00 tot 17:30u en van 18:30 tot 20:00u.

WWW.STRABRECHT.NL

AANMELDINGSDAGEN Maandag 1 maart Dinsdag 2 maart Woensdag 17 maart Donderdag 18 maart

Alle dagen van 16:00 tot 18:00u en van 19:00 tot 20:00u.

RESERVEER JE TIJDSSLOT OP ONZE WEBSITE EN KOM LANGS!

Maak een afspraak voor een kennismaking en rondleiding door een email te sturen naar: info@kindcentrumdekersentuin.nl info@kindcentrumpuursang.nl

www.kindcentrumpuursang.nl

In Kindcentrum Puur Sang werken Eenbes Basisonderwijs en Kinderopvangorganisatie De Kleine Wereld samen

www.kindcentrumdekersentuin.nl

In Kindcentrum De Kersentuin werken Eenbes Basisonderwijs en Korein samen. ren, doneren aan een goed doel. De laatste twee keren is onze donatie naar de stichting 2Climb2Raise gegaan. Deze stichting neemt mensen die kanker hebben (gehad) achter op een tandem mee de berg op om de Alpe d’HuZes te rijden in Frankrijk. Zelf ben ik in 2019 ook als begeleider van een tandem mee geweest en dit jaar zou ik voor op de tandem zitten om een vriendin van me die kanker heeft gehad omhoog te helpen.

Carla Tielen: ‘Tourclub Mierlo is mijn club’ Mijn naam is Carla Tielen. Ik ben geen Mierlose van origine, want ik ben geboren en getogen in Eindhoven. In 2001 ben ik in Geldrop komen wonen en daar liep ik in 2005 tegen Jan aan. Het klikte zó goed tussen ons, dat we besloten samen een huis te gaan kopen. Op internet kwamen we het bouwproject van Wiljan van Vlerken tegen: In Mierlo was hij 6 huizen aan het bouwen. Dit was in 2006. Onze interesse was gewekt, dus we gingen rondneuzen in Mierlo. Een kavel/huis kopen bleek nog wat voeten in aarde te hebben, want daags voordat we het koopcontract zouden tekenen, kregen we een telefoontje van de notaris. De koop stond op losse schroeven, omdat wij geen economische binding met de inmiddels gevormde gemeente Geldrop-Mierlo hadden. Wiljan had echter met de gemeente Mierlo afgesproken dat er ook mensen van buitenaf in de huizen mochten trekken, en gelukkig kregen we - in juli 2007 - de sleutel van ons huis. Tegelijk met nog enkele andere ‘Wooden Shoes’, zoals wij ons gingen noemen. Immers, wij zijn gaan wonen op het

grondgebied waar eens de klompenmakerij van Wiljan van Vlerken stond. We voelden ons direct thuis in het Mierlose. We zochten de gezelligheid van Blacknote en de Kersenpitten op. Daar bliezen we ons deuntje mee, ook tijdens het blaaskapellenfestival tijdens de Kennedymars. Naast tennis werd fietsen mijn hobby. In juli 2016 heb ik me aangemeld bij Tourclub Mierlo. De eerste keer dat ik mee reed zal ik nooit vergeten: Op mijn MTB met grote dikke banden 80 km mee op de weg! Te weinig gegeten in de ochtend én tijdens de pauze; ik kreeg op de terugweg hongerklop. Gelukkig werd ik op sleeptouw genomen. Inmiddels ben ik al enkele jaren bestuurslid en heb ik een aantal keren in de organisatie van de Mierlo Passion for Bikes geholpen, die twee keer per jaar plaats vind (in normale tijden als er geen Corona is). Wielerwinkel John Knoops is onze hoofdsponsor bij de zomereditie van de Mierlo Passion for Bikes. Omdat deze dat doet, kunnen wij daarna een groot deel van de omzet die we tijdens de Mierlo Passion for Bikes genere-

Mierlo is echt mijn thuis geworden. Eigenlijk al heel snel. Maar vooral na het overlijden van Jan, al mijn buren en nieuwe vrienden waren (en zijn nog steeds) zo zorgzaam en lief. Nee, ik wil nooit meer uit Mierlo weg! Dus ik woon nu met mijn 3 Main Coons nog steeds in het ‘buurtje’ van De Wooden Shoes, onder welke naam we ook meedoen aan de Mierlose Dorpsquiz en waar we ook jaarlijks het buurtfeest mee hebben. Dít is MIJN Mierlo!


JANUARI - FEBRUARI 2021

7

Patty Spoek: ‘Aandacht maakt gelukkig!’ ’s Avonds laat, als heel Brandevoort in rust is, loop ik met viervoeter James door het prachtige Brandevoort. Als avondmens voel ik me dan op mijn best. Creativiteit bruist door mijn lijf en ik ben vol energie. Gezellig, vrolijk, creatief, een tikje chaotisch, eigenwijs en heerlijk impulsief dat ben ik: Patty Spoek. Nog lang geen 40 jaar (39) en ruim 12 jaar gelukkig getrouwd met mijn perfect matchende tegenpool Pascal. Als geboren en getogen Eindhovense werd ik 15 jaar geleden verliefd op Brandevoort. In 2007 kochten wij hier onze woning in de Veste en in 2009 werd onze superlieve en sociale dochter Robyn (11) geboren. Robyn opgegroeid in ‘Jip&Janneke’ stijl. Nog net geen gat in de heg, maar heerlijk in- en uitlopend bij de buurkindjes was opgroeien hier een feestje. Nu Robyn steeds zelfstandiger is, wordt het tijd voor een volgende stap. In maart verlaten wij dit gezellige blok en zullen wij ons nieuwe Brandevoortse stekkie betreden. Als echt mensenmens houd ik van gezelligheid om me heen en ben ik graag

betrokken bij verenigingen in de wijk. In ‘gestructureerde chaos’ voel ik me als een vis in het water. Toen mijn dochter naar de kleuterklas van OBS Brandevoort ging werd ik dan ook al snel opgenomen in de ouderraad. De laatste 5 jaar ben ik de trotse voorzitter van deze geweldige groep actieve en betrokken ouders. Elk jaar zetten we samen met de school en het team vele leuke activiteiten voor de kinderen neer. HC Mierlo is de club waar ook de jeugd uit Brandevoort speelt. Hier was ik, soms tot enige ergernis van dochterlief, bij de F’jes en de E’tjes de ‘kwekkende’ en juichende coach langs de lijn. Al een aantal jaren speel ik fanatiek een potje tennis bij TV Carolus waar ik hoofdzakelijk uitblink in de derde helft. Ook bij TV Carolus zet ik me graag in voor de jeugd. Jaarlijks rond Halloween ontsnap ik als griezelige Heks uit mijn grafkelder om samen met de jeugd een monsterlijk eng Halloween event te beleven. In december verzorg ik als hulppiet samen met dochter en vriendin ‘Ietsie&Pietsie’ Pietentennis op de club.

Advies op maat;

Wij hebben de kennis in huis en delen die graag met u! Huisgemaakte salades;

Burgerpret Huisgemaakt het lekkerst! Even geen zin of tijd om zelf te koken. Wij hebben vanalles in huis om het u gemakkelijk te maken.

Wist u dat wij bijna al onze salades zelf maken? Ook voor heerlijke broodjes

Bekijk ons assortiment op onze website en bestel ze in onze webshop. Al lunch of tussendoor .

Onze topper

Huisgemaakte lasagne. bereid met rundergehakt, verse groenten en huisgemaakte pastasaus. Weten wat er in de reclame is???

Kijk op: www.josvanbaars.nl voor de actuele aanbiedingen. Deze staan voortaan online! Jos van Baars, Keurslager Margrietstraat 57 5731BN Mierlo 0492664749 info@vanbaarsmierlo.keurslager.nl www.josvanbaars.nl

Diverse soorten huisgemaakte soep met verse ingredienten.

En doorrrr! Het leukste feestje van het jaar is natuurlijk Carnaval! Als Adjudante van de Brandeliers heb ik vorig jaar samen met Prinses Jacqueline het licht mogen laten branden in Brandevoort. In de praktijk was het de prinses die het licht maakte en deed ik het steevast als laatste weer uit. Wat een domper dat na de carnaval het licht voor feestjes ook echt even uit ging door de uitbraak van Corona. Ineens heeft deze Brandevoortse bezige bij

zeeën van tijd. Gelukkig weet ik deze tijd goed in te vullen, want na 15 jaar gewerkt te hebben als intern begeleider en schoolcoach ben ik momenteel op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ik hoop in 2021 aan de slag te kunnen als talentmanager en werkgelukdeskundige. De corona-crisis maakt deze rol nog crucialer, want hoe vinden we de verbinding en hebben we aandacht voor elkaar in tijden van werken op afstand? Ik sluit nu af! James en ik gaan het mooie Brandevoort bij nacht even in!


8

AH-KLANT VAN DE MAAND

tijn jn s jou VValaenle Verra s jean onze nti Verra met een v overheerlijke Tapparfums

Hervul je flesje!

JANUARI - FEBRUARI 2021

VANAF 10,-

Naam: Mevrouw Wijdeveld

Bestellen kan via what’sapp of telefonisch via 06 30 82 99 50 wij bezorgen aan huis of afhalen in de winkel.

Waarom kiest u voor Albert Heijn Mierlo? Fijne producten, veel makkelijk en snel en gezond klaar te maken. Veel vegan-producten en alternatieven.

Dealer van langs om uw Kom gerust favoriete geur te ruiken

Hoe vaak per week komt u boodschappen doen bij Albert Heijn Mierlo? Iedere dag. Wat is uw favoriete Albert Heijn product? En waarom? Pureersoep tomaat-paprika. Heerlijke soep en snel te maken. Wat geeft uw voorkeur? Afrekenen aan de kassa of met de zelfscan? Zelfscan. Wat vindt u goed/ gezellig/ mooi aan onze supermarkt? Vriendelijk personeel! Bent u tevreden over de service van Albert Heijn Mierlo? Ja, vind het alleen jammer dat niet alle producten aanwezig zijn. Deze AH heeft een klein assortiment. Hoe ervaart u de sfeer in de winkel? Goed, het personeel is altijd super Prima! Heeft u nog tips of tops voor ons? Betere aanvoer van gevarieerde groenvoer. Vaak zijn de vakken te leeg of is er weinig keuze.

Bogardeind 65 5664 EB Geldrop

Ons Restaurant/Eetcafé Soulmates wordt Traiteur Ons Marcel Dijstelblom en Milica Vogels starten met een nieuw concept: Traiteur Ons Helaas hebben ze het knusse Culi-café Ons Restaurant aan de Marktstraat 82 moeten sluiten ivm Corona. Vanuit Eetcafé Soulmates gevestigd in de Barberpub aan de Vesperstraat 8 boden ze sinds Corona, afhaalmaaltijden aan in de stijl van Ons Restaurant: Luxe menu’s met verrassende smaakcombinaties, maar ook Burgers. Er is veel vraag naar de luxe menu’s en gerechten. Onze gasten willen iets bijzonders, ze willen @home genieten, nu we nog steeds in lockdown zijn. Nadat de Barberpub aan heeft gegeven er mee te gaan stoppen, hebben ook wij – met pijn in het hart - hetzelfde moeten besluiten: ons eetcafé Soulmates is per 1 februari gesloten. Erg jammer, want de samenwerking met de Barberpub was echt geweldig. We waren echt een super-combinatie en we gaan dit heel erg missen. Maar ze gaan niet bij de pakken neer zitten. “We zijn creatief en we willen graag vooruitkijken en door! Deze onzekere tijd vraagt om een speciale aanpak en benadering.” Zo ontstond het idee voor Traiteur Ons. We ontwikkelen een website met luxe gerechten en menu’s, maar er is ook plek voor: “grootmoeders stooflapjes” en “hachee”. Daarnaast zal er ook een groot assortiment vegetarische gerechten en hapjes zijn zoals bijv.: een rode bieten-linzen saucijzenbroodje. Bij Ons hadden ze al veel vegetarische gasten en dat werd

alleen maar meer. We denken dat dit echt iets van nu is en dat deze markt alleen maar groter gaat worden. Momenteel werken ze al met statiegeld op de verpakkingen en dat gaan ze voortzetten. “We zijn ons ervan bewust, dat het verpakken van de maaltijden extra afval geeft. Daarom vragen we statiegeld voor een plastic emmertje, bakje of weckpot, zodat mensen het gaan hergebruiken en niet weggooien. Desgewenst serveren we onze gerechten op ons servies, wat we eventueel ook nog voor je afwassen. Maar je mag natuurlijk ook je eigen pan of bakje afgeven. Hoe minder afval, hoe liever.” Momenteel hebben we alleen een telefoonnummer: 0655762760 en emailadres: info@traiteurons.nl De website gaat zo snel mogelijk de lucht in, tot die tijd mag je mailen, appen, bellen en bestellen bij Traiteur Ons.

Fotografie: Leonie Voets

Valentijn Weekend 13 & 14 Februari Samen bij Ellen & Traiteur Ons

GAS

Love@Home

HOUT

ELECTRISCH

Vromans Haarden & Kachels is gespecialiseerd in de levering en aanleg van haarden en kachels. Onze showroom is voorzien van een mooie collectie vrijstaande, inbouw en inzethaarden. Wees welkom en laat u inspireren! Industrieweg 5, 5688 DP Oirschot T: 0499-574808 @: info@vromanshaarden.nl

www.vromanshaarden.nl

Pluk Boeket Samen bij Ellen: €17,50 - €20,00 - €25,00 3 Gangen Keuze Menu: €25,50 4 Gangen Keuze Menu: €30,50 Meerprijs Tussengerecht i.p.v. Dessert: €3,00 Fles Rood – Wit – Bubbels: €12,50 per fles Voor Menu zie: www.ons-restaurant.nl of www.samenbijellen.nl Love@Home3: 2 personen 3 Gangen Menu + Pluk Boeket Ellen: €65,00 Love@Home4: 2 personen 4 Gangen Menu + Pluk Boeket Ellen: €75,00 Afhalen: Samen bij Ellen Vesperstraat 2 Mierlo 13 & 14 feb 9:00 tot 12:00 Bezorgen: In overleg, we zullen samen een bezorg-afspraak maken. www.samenbijellen.nl


JANUARI - FEBRUARI 2021

9

DE GEZONDE MAALTIJDSERVICE ETEN MET GEMAK

De maaltijdservice Eten met gemak die in 2016 door Marieke Sanders uit Geldrop is gestart beleeft een drukke tijd. De maaltijdservice staat in deze regio bekend als een kwalitatief goede maaltijdservice met een klantgerichte, vriendelijke en persoonlijke aanpak. “De afgelopen jaren zijn we flink gegroeid, maar nu met alle berichtgeving rondom het Coronavirus is er nog meer behoefte aan gezonde maaltijden voor ouderen en hulpbehoevenden. Wij kunnen gelukkig iedereen geruststellen, we blijven onze verse maaltijden bij de mensen thuis bezorgen, dus ze hoeven niet de deur uit. Uiteraard nemen we wel de juiste voorzorgsmaatregelen. We staan klaar voor onze klanten”, aldus Marieke Sanders. Klanten kunnen via Eten met Gemak verse, lekkere en gezonde maaltijden bestellen, die ze eenvoudig in de koelkast kunnen bewaren en verwarmen in de magnetron of oven. “Ruim een jaar geleden zijn we overgestapt naar een

gevarieerder assortiment en een andere wijze van bestellen. Klanten kunnen sindsdien zelf de maaltijden samenstellen. Dit is uniek in Nederland! Dit verklaart ook de groei van het aantal klanten. Om nog beter aan de wensen van onze klanten tegenmoet te komen hebben wij onlangs onze wekelijks wisselende menukaart uitgebreid met een assortiment van luxere gerechten!”, vertelt Marieke enthousiast. Naast de reguliere maaltijden hebben ze ook een groot assortiment dieetmaaltijden, o.a. zoutarm, glutenvrij, lactosebeperkt, kaliumbeperkt, maar ook vegetarische maaltijden. Ook bieden ze maaltijden aan met een andere consistentie, zoals gesneden of gemalen vlees, volledig gemalen en dik vloeibaar. “Voor veel ouderen is de maaltijd, zeker nu, toch een belangrijk onderdeel van de dag. Het eten moet dus gewoon lekker zijn, maar ook gezond. Wij hanteren geen abonnementen of afnameverplichting, ook dat wordt gewaardeerd. We helpen de klant graag en staan altijd klaar voor vragen van familie, zorg en mantelzorg. Zorgen doen we samen!”, sluit Marieke af. Marieke en haar team van enthousiaste maaltijdconsulentes leveren maaltijden in Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Eindhoven, Aalst-Waalre, Nuenen, Gerwen, Nederwetten, Eeneind en Helmond.

Nieuwsgierig of deze maaltijden ook iets voor u zijn? Vraag dan nu een proefbox aan (met drie maaltijden naar keuze) voor slechts € 15,00 inclusief bezorging.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke Sanders via T 040-8200991 of stuur een e-mail naar marieke@etenmetgemak.nl

Wanneer loopt jouw aflossingsvrije hypotheek af? Heb jij een – deels – aflossingsvrije hypotheek? Dan bestaat de kans dat jouw hypotheekverstrekker eerdaags contact met je opneemt. Zeker als die vindt dat je het risico loopt om in de problemen te komen. Dat moet namelijk van Wopke Hoekstra, de minister van Financiën. Er zijn nog best veel aflossingsvrije hypotheken in Nederland. In financiële zin gaat het om ongeveer de helft van al het uitgeleende hypotheekgeld. En hoewel er in de afgelopen jaren meer hypotheken zijn afgesloten waarbij je wel tijdens de looptijd aflost, kiezen veel mensen nog altijd voor een aflossingsvrije hypotheek. Verwarrend Eigenlijk is de term ‘aflossingsvrije hypotheek’ verwarrend. Want hoewel je gedurende de looptijd ervan niet aflost, wil de bank aan het einde van de rit natuurlijk wel geld zien. Als dat allemaal in stenen zit, zul je dus een nieuwe hypotheek moeten afsluiten. En dat is niet altijd mogelijk.

ter vooral belangrijk vindt, is dat je een bewuste keuze maakt over jouw aflossingsvrije hypotheek. Mogelijk betekent dit dat je actie moet ondernemen. Bijvoorbeeld door ‘m over te sluiten naar een hypotheek waarbij je wel aflost. Of door nu alvast een deel af te lossen. Maar pas op: als je al je spaargeld in stenen stopt, heb je geen reservepotje meer om financiële tegenslagen mee op te vangen. Geniet van je overwaarde Eenmaal met pensioen wil je optimaal genieten van het leven. Is de waarde van je huis hoger dan je hypotheek? Dan heb je overwaarde. Je bezit dan een flink vermogen, maar dit geld zit vast in je huis. Met dit geld kun je veel dingen doen. Bijvoorbeeld je woning verbouwen, een boot kopen, een mooie reis maken, zorg inkopen of misschien je kinderen financieel helpen.

Alle mogelijkheden op een rij Hoe eerder je weet waar je precies staat, hoe meer tijd je hebt om maatregelen te treffen. Daarom is het slim om weer eens in kaart te brengen hoe je ervoor staat. Wat betekent het stuk ‘aflossingsvrij’ voor jouw hypotheek en de betaalbaarheid ervan? Een Erkend Financieel Adviseur helpt je bij het maken van een analyse, kan de gevolgen voor de toekomst duiden en zet alle mogelijkheden die je hebt voor je op een rij. Maak een afspraak Wil jij weten waar je staat? Maak dan eens een afspraak. Onze adviseurs helpen u graag.

EINDHOVEN - VELDHOVEN GELDROP - MIERLO SON EN BREUGEL

26 FEBRUARI

ZORGSPECIAL 26 maart

HUIS & TUIN EN PASEN 23 april

KONINGSDAG 28 mei

Minder inkomen, meer lasten Eind 2019 waarschuwde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) er al voor dat veel aflossingsvrije hypotheken rond 2035 aflopen. Voor een flink aantal huiseigenaren valt dit samen met hun pensionering en het verlies van het recht op hypotheekrenteaftrek. Daardoor hebben ze vaak minder inkomen én hogere woonlasten. In zo’n situatie kan het lastig zijn om een nieuwe hypotheek af te sluiten. Hoe eerder, hoe beter Gelukkig zijn lang niet alle aflossingsvrije hypotheken problematisch. Wat de minis-

Of denk aan groot noodzakelijk onderhoud aan je woning? Met de Levensrente hypotheek kun je de overwaarde opnemen tot 50% van de waarde van je huis. Zo haal je het geld uit je stenen en kun je je dromen realiseren.

DUURZAAMHEID 25 juni

PUZZELS Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons: info@thuisin.online of bellen naar: 040 - 84 31 216 Hypotheek team Veldsink Bekx


10

JANUARI - FEBRUARI 2021

Cybercriminelen gaan steeds geraffineerder te werk Internetbankieren, een betaalverzoek sturen, je saldo controleren of online je boodschappen bestellen. We zijn online actiever dan ooit, mede door de coronacrisis. Dat biedt veel kansen en mogelijkheden, maar er kleven ook gevaren aan. Oplichters en criminelen zijn namelijk ook op de digitale snelweg te vinden. Helaas hoor ik te vaak verhalen over klanten die opgelicht zijn. Die ene cent overboeken naar die verkoper op Marktplaats, blijkt dan grote gevolgen te hebben… Je hebt het in je omgeving vast wel eens gehoord. Iemand krijgt een appje van zijn of haar zoon of dochter… En de profielfoto klopt. De boodschap? Of je even geld over wilt maken? En wat doe je als je door het nummer van de bank gebeld wordt, met de mededeling dat er verdachte activiteiten op je bankrekening plaatsvinden? Of je even snel je gegevens door kunt geven, zodat je geld veilig overgeboekt kan worden… Fraudeurs gaan steeds geraffineerder te werk. Geen wonder dat veel mensen in een split second besluiten een bedrag over te maken of hun gegevens prijs te geven. Zelfs als het onderbuikgevoel aangeeft dat er iets niet klopt… Want hoe plausibel zo’n verhaal ook klinkt, als bank zullen wij je nooit vragen je persoonlijke gegevens prijs te geven.

Wat me opvalt, is dat fraudeurs steeds vaker op het gevoel van iemand inspelen. Ze gebruiken trucjes zoals: ‘Maak snel geld over... Dit draagt eraan bij dat we overhaast reageren op een nepbericht en pas doorhebben dat het mis is als het al te laat is. Fraude via Marktplaats Als adviseur Dagelijkse Bankzaken hoor ik helaas te vaak dat het mis gaat. De verhalen van slachtoffers van online fraude lopen uiteen. Laatst werd ik gebeld door een mevrouw die was opgelicht. Ze kreeg de vraag van de verkopende partij - die ze via Marktplaats had leren kennen - om 0,01 euro over te maken om er zeker van te zijn dat ze zou betalen voor haar aankoop. Ze vulde netjes haar gegevens in, niet wetende dat er aan de andere kant van het scherm fraudeurs actief waren die een betalingswebsite nagebouwd hadden.

De Rabobank in strijd tegen online fraude Als Rabobank zien we het als onze verantwoordelijkheid om ons hard te maken tegen dit soort fraude. Dit doen we bijvoorbeeld door (online) lezingen te geven over frauderen of online bankieren. Ook kun je op de website https://www.rabobank.nl/particulieren/veiligbankieren/ veel informatie vinden over veilig online bankieren. Ook zijn we achter de schermen hard aan het werken aan een voorlichtingsfilm speciaal voor senioren. Op die manier hopen we dat steeds meer mensen zich weten te wapenen tegen deze slimme, nieuwe manier van frauderen. Maayke van der Linden- van Rooij, adviseur Dagelijkse Bankzaken Rabobank Peelland Zuid

Ze nam geëmotioneerd contact met me op waarna ik haar direct doorstuurde naar de fraudeafdeling. Daar werd een dossier aangemaakt, de rekening geblokkeerd en gecheckt of het geld weer teruggehaald kon worden. Het terughalen van geld kan overigens pas nadat er aangifte is gedaan. Zonder politierapport heb je namelijk geen recht om dat te doen. Dus reageer zo snel mogelijk, dan kunnen we meteen actie ondernemen.

Heb je een brief, e-mail of sms ontvangen over het vervallen van je betaalpas met daarbij de vraag om deze op te sturen? Of ontvang je een berichtje via WhatsApp van 'een bekende' om geld over te maken? Trap hier niet in! Word je gebeld door de bank, wees dan alert. Er is een mogelijkheid dat je een oplichter aan de lijn hebt. Criminelen bedenken steeds creatievere manieren om jouw inlogen betaalgegevens te krijgen. Houd je geld veilig en wees alert! Berichten over het vervallen van je bankpas of het overmaken van geld zijn niet afkomstig van de Rabobank. Als je zo’n valse sms of e-mail krijgt, klik dan niet op de link, voer geen gegevens in en stuur de betaalpas nóóit op. Vertrouw je het bericht niet? Stuur het dan door naar valse-email@rabobank.nl. Twijfel je of het echt de

Veilig bankieren

bank is die je belt? Hang dan op en bel zelf het nummer dat op de website van de Rabobank staat.

Laat je niet oplichten

Meer info: rabobank.nl/veiligbankieren en veiligbankieren.nl/fraude


Herken smishing en voorkom dat je wordt opgelicht

JANUARI - FEBRUARI 2021

Koud buffet bij van der Leest Koud buffet basis Tijdens deze

5,95 p.p tijden van €corona bieden wij een Huzaren bezorgdienst aan van onze producten salade naturel Fruitsalde in MIERLO en BRANDEVOORT. Stokbrood met kruidenboter € 8,95 ● Groente &p.pfruit Huzaren salade naturel● Noten Huzaren salade opgemaakt met zalm ● met Kaas Huzaren salade opgemaakt garnalen Fruitsalade ● Maaltijden/Soepen Stokbrood met kruidenboter Makreel ● Zuivel/eieren

Koud buffet extra

Koud buffet deluxe

€ 10,95 p.p

Smishing is een vorm van internetcriminaliteit waarbij oplichters je een sms sturen. Het woord stamt af van het beter bekende ‘phishing’ ofwel het ‘hengelen’ naar persoonlijke gegevens van mensen via e-mail. Via het sms-bericht proberen criminelen inloggegevens, creditcardinformatie, pincodes of andere persoonlijke gegevens te achterhalen. Zo kunnen ze je geld afhandig maken. Cybercriminelen doen zich voor als een betrouwbare afzender, zoals de bank, het energiebedrijf of een zorgverlener. Waaraan kun je smishing herkennen? • Er is haast bij. Het gaat om een dringende beveiligingswaarschuwing, of ‘je betaalpas verloopt binnen 48 uur’. Als er sprake is van haast, moet een alarmbel gaan rinkelen. • De afzender heeft een vreemd telefoonnummer, zoals ‘4000’.

• Je wordt gevraagd je gegevens bij te werken of je pincode te bevestigen. Banken, verzekeraars en overheidsinstellingen vragen je dit nooit via een sms. Ook een winkel of dienstverlener zal dat zelden doen. Krijg je toch zo’n vraag en twijfel je? Neem zelf contact op met de organisatie die jou de sms gestuurd zou hebben. Wat kun je doen om jezelf te beschermen? • Klik nooit op een link of telefoonnummer als je twijfelt aan de echtheid van een sms. Eerst checken, dan klikken. • Reageer niet op het bericht. • Meld bij de organisatie in kwestie dat uit hun naam een vals sms-bericht werd verstuurd. • Meld de smishing ook bij fraudehelpdesk.nl. Meer weten over smishing en andere vormen van internetcriminaliteit? Kijk dan op veiliginternetten.nl.

Huzaren salade naturel U kunt uw bestelling doorgeven via Huzaren salade opgemaakt met zalm Huzaren salade opgemaakt met garnalen info@natuurlijkvanderleest.nl of via 06-27125699 Fruitsalade Stokbrood met kruidenboter Makreel Gevulde eieren Onze bezorgdagen zijn woensdag en zaterdag. Makreel / Zalm / Paling

Er worden geen kosten berekend Wilt u graag uitbreiden? Vraag naar de mogelijkheden. (minimale besteding € 10.-) Bestellingen vanaf 10 personen worden gratis thuisbezorgd Mogelijkheid tot het huren van borden en bestek Plaats uw bestelling uiterlijk 2 dagen van te voren

Dorpsstraat 170 | Mierlo | 0492-662226

Dorpsstraat 170 | Mierlo | 0492-662226 WWW.NATUURLIJKVANDERLEEST.NL www.natuurlijkvanderleest.nl

Residentie Molenwijck: nu appartementen beschikbaar In Residentie Molenwijck zorgen we goed voor elkaar. Dat was al zo en nu in het bijzonder. Onze aandacht voor het woongeluk van onze bewoners, hun gezondheid en veiligheid zijn onveranderd.

Bewoners ontvangen dagelijks een gezonde, versbereide maaltijd, kunnen voor een boodschap terecht in de eigen huiswinkel, de receptie en het team van de zorg is er om bij vragen snel te reageren. Binnenshuis is er ruimte om elkaar te ontmoeten. Samen een drankje in het Grand Café, bridgen of biljarten. Geniet van de gemoedelijke sfeer en daarnaast van een serene rust. Ook in dit jaargetijde is het heerlijk om in ons park een frisse neus te halen. U woont in een prachtige natuurlijke omgeving, op loopafstand van het unieke dorpshart (mét Het Witte Kasteel) van Loon op Zand. Residentie Molenwijck: wonen, genieten en gelukkig zijn op úw manier. Met behoud van privacy, royaal wonen, gastvrijheid en vriendschappen. Dat ervaren de bewoners van Residentie Molenwijck iedere dag.

Want hun thuis gaat verder dan hun appartement. Bewoners denken en beslissen mee. Op deze manier geven wij, bewoners en medewerkers, samen invulling geven aan hun eigen thuis. Al bijna 45 jaar.

warmte, hebben mij doen besluiten om te kiezen voor Residentie Molenwijck. Ik woon nu in een appartement met een heerlijk uitzicht. Perfect voor mij alleen.

“Ik ben Ine van den Einde-Landzaad, 72 jaar en heb twee zoons. Na 50 jaar in Oosterhout te hebben gewoond, ben ik naar Molenwijck verhuisd. Een mooi moment om een nieuwe fase in mijn leven te beginnen. Residentie Molenwijck kwam op mijn pad toen ik voor iemand uit mijn omgeving op zoek was naar een mooie, vertrouwde plek om te gaan wonen. De website van Molenwijck was meteen een aangename eerste kennismaking. Ook na mijn bezoek: ik werd blij van wat ik zag en voelde. De manier waarop ik werd ontvangen, de sfeer en

”De sfeer en warmte hebben mij doen besluit te kiezen voor Molenwijck’’ Mijn oprechte interesse gaat naar alles wat mijn hart roert. Dat heeft vaak te maken met ondernemen, creativiteit, de natuur, kunst, muziek en uiteraard ‘de mens’. Er zijn verschillende onderwerpen daarvan in mijn leven aan de orde gekomen. Ik heb in de natuurvoeding gewerkt, een eigen houten speelgoedwinkel gehad, jaren

DIRECT WONEN? Kijk op onze website voor het actuele aanbod en vraag een brochure aan.

Verlangt u ook naar deze mooie woonomgeving? Bel dan naar 0416-365600 voor een open dag op maat.

OPEN DAG OP MAAT vrijdag 12 of 19 februari

“Ik werd blij van wat ik zag en voelde.” Een bewoonster van Residentie Molenwijck vertelt over haar besluit om te kiezen voor het wonen in een woongemeenschap met gelijkgestemden.

gebeeldhouwd en daar ook les in gegeven, in de politiek gezeten, een reiki-opleiding gedaan, massages gegeven. Ik heb net afscheid genomen van de Voedselbank Oosterhout e.o. waar ik 15 jaar vrijwilligster was en waarbij ik voor elke client die ik heb mogen helpen diep respect heb. In Molenwijck ga ik vast ook mooie mensen ontmoeten om er samen vreugde te beleven en elkaar te verrijken. Ik sta er in ieder geval open voor.” Interesse? Bel voor een bezoek tijdens de open dag op maat op vrijdag 12 of 19 februari of maak direct een kijkafspraak voor een van onze beschikbare appartementen.

11

Molenwijck 1 5175 WB Loon op Zand www.molenwijck.com


12

JANUARI - FEBRUARI 2021

WoensXL Gedeeltelijk gesloten zijn wij je toch graag van dienst! Omdat veel van onze winkels helaas niet tot de noodzakelijken gerekend mogen worden zijn deze nog gesloten. Toch kunnen zij je van dienst zijn via deze diverse diensten. Zoek jouw favoriete winkels bij de onderstaande diensten, ga er kijken en bestel via internet of je mobiele telefoon. Zij zorgen dat je het door jou gekochte artikel kunt ophalen of dat het bij je aan huis bezorgd wordt.

040 mannenmode

040 mannenmode

Bonita

BCC

• •

Clous mode

De Woonhoek

EM | MEN herenschoenen

Emmen schoenen

Jola mode

Juwelier Ferdinand Sanders

Marc van Loon juwelier

Nelson schoenen

Nummer Zestien

Schijvens mode

Wenting mode

• •

ByMetz.nl | Tassen & Koffers Caviar

• • De Woonhoek • Dok7 woensel • EM | MEN herenschoenen • Emmen schoenen • ICI PARIS XL • Juwelier Ferdinand Sanders • Marc van Loon juwelier • Nummer Zestien • ONLY • Rituals Cosmetics • Schijvens mode • Clous mode

Wenting mode

Arwins Couture

• • Banketbakkerij Michiels • BCC* • Bufkes* • C’Estbon • De Bloemensjop • De loempia bakker • De Schoenmaker • Dillen’s Frituur* • Discus Dierenboulevard XL • Etos • Expeditie E* • Eye Wish opticien • Bakkerij Bart

Eyes & More

• • Groente Fruit van Dalen • GSM Shop* • Haikiki* • Hans Anders opticien • Holland & Barrett • Jan Daamen keurslager • Juwelier Ferdinand Sanders* • Kippie • Kruidvat • Lucardi juwelier* • Lucovitaal • Marc van Loon juwelier* • Mc Donalds* • MultiVlaai • Pearle opticien • Phonestore* • Pinargold juwelier* • Primera* • Foto Ammann*

Proffs schoen en sleutelmakerij

Schoonenberg world of hearing

• • Specsavers Opticien • Tower optics • Tropy shop • Vodafone* • Zinin* •

Sjerp bloemen & planten

Zo Puur

040 man

B

Bo

Bu

ByMetz.nl | T

Ca

C

Clous

Cosmo H

De Wo

EM | MEN he Emmen

Ha

Hunk

ICI PA

Jola

Lucardi

Marc van L

Rituals C

Rituals C

Schijve

Wentin

Woning van N

Zi

Al 50 jaar gezellig en ver Veilig winkelen doe je bij Shopping Mall WoensXL Eindhoven. Parkeer voor maar € 3,50 per dag en doe je inkopen in één van onze 140 winkels. Kijk op onze website voor het overzicht van alle winkels en openingstijden.


JANUARI - FEBRUARI 2021

13

Jola mode 040 256 7121

Juwelier Ferdinand Sanders juwelierferdinandsanders.nl

nnenmode

BCC

onita

ufkes

Tassen & Koffers

aviar

Cecil

s mode

Hairstyling

oonhoek

erenschoenen

schoenen

aikiki

kemoller

ARIS XL

a mode

i Juwelier

Loon juwelier

Cosmetics

Cosmetics

ens mode

ng mode

ginrichting Nuland

inin

Aktiesport aktiesport.nl

Lucardi Juwelier lucardi.nl

040 mannenmode 06 2256 2533

Livera Woensel 040 291 2425

MS Mode msmode.nl

BCC 06 82795601

Lucardi Juwelier 040 303 8426

Boekenvoordeel boekenvoordeel.nl

Nelson schoenen nelson.nl

ByMetz.nl | Tassen & Koffers 040 202 4214

Marc van Loon juwelier 040 241 5734

Bruna bruna.nl

Nummer Zestien nummerzestien.eu

Caviar 040 782 0260

Open 32 06 82391672

Bufkes bufkes.nl

Open 32 open32.nl

Cecil 06 1417 8239

Rituals Cosmetics 0402426715

ByMetz.nl | Tassen & Koffers ByMetz.nl

Schijvens mode schijvensmode.nl

Casa nl.casashops.com

Clous mode 040 241 0372

Schijvens mode 040 248 0797

Woninginrichting van Nuland woninginrichting-eindhoven.nl

C’estbon cestboneindhoven.nl

De Woonhoek 040 2871200

van Haren schoenen 040 291 2030

Zeeman zeeman.com

Clous mode clousmode.nl

Verburgts mode 06 47147893

Zinin zinin-ijsenchocolade.nl

Dok7 woensel 06 13587774

Foto Ammann 040 242 9852

Wenting mode 06 5132 1577

BCC bcc.nl

• • •

• • •

• •

• •

• •

De Woonhoek dewoonhoek.nl

• • • • • • • • •

EM | MEN herenschoenen emmenmode.nl

Emmen schoenen emmenmode.nl

Gamemania gamemania.nl

Hema hema.nl

Hunkemoller hunkemoller.nl

ICI PARIS XL icipariscl.nl

rtrouwd winkelen.

SCAN DE QR-CODE EN CHECK HET LAATSTE NIEUWS VAN WOENSXL!

• • • • • • • • •


Testen en quarantaine, hoe zit dat?

Gelukkig is het vaccineren begonnen. Toch moeten we ons zeker nog blijven houden aan de basisregels. En dat betekent ook je laten testen als je klachten hebt die bij corona horen. Als je net contact hebt gehad met iemand die corona heeft, wat betekent dat dan voor jou? Wanneer moet je in quarantaine, en hoe lang duurt dat dan? Stel dat je pasgeleden iemand ontmoet hebt die corona heeft. Hoe weet je of je in quarantaine moet? Welke regels volg je? Je bent langer dan 15 minuten te dichtbij iemand geweest die corona heeft. Dat kan een huisgenoot zijn, of iemand die je ergens hebt ontmoet, bijvoorbeeld tijdens een bezoek. Misschien heb je daardoor nu zelf ook corona gekregen. Of dat zo is, weet je niet meteen. Het kan wel tien dagen duren voordat je zelf klachten krijgt. Als je inderdaad te dichtbij iemand met corona bent geweest, dan krijg je informatie van de GGD omdat je er door het bron- en contactonderzoek uit bent gekomen. Of je krijgt een berichtje in de corona melder app. Je moet dan thuisblijven. Je mag geen bezoek ontvangen en geen boodschappen doen. Je mag wel de tuin in of het balkon op. Dit heet in quarantaine gaan. Zo kun je corona aan niemand anders doorgeven. Zorg er ook voor dat je 1,5 m afstand houdt van de mensen met wie je in huis woont. Bedenk dat je zelf anderen misschien kunt besmetten, zonder dat je dit zelf in de gaten hebt. Dus houd je goed aan de regels.

In quarantaine en klachten: laat je meteen testen Terwijl je in quarantaine bent, kun je een of meer van de volgende klachten krijgen: • Niezen of hoesten • Niets ruiken of proeven • Keelpijn • Benauwdheid • Snotneus • Koorts (38 graden Celsius of meer) Krijg je een van deze klachten? Laat je dan meteen testen! Bel gratis 0800-1202 of ga naar www.coronatest.nl. Totdat je de uitslag van de test hebt, moet je nog steeds binnen blijven. Je mag geen bezoek ontvangen en geen boodschappen doen. De uitslag en wat je dan moet doen krijg je te horen van de GGD of coronatest.nl. In quarantaine en geen klachten: laat je na 5 dagen testen Heb je 5 dagen lang, nadat je de persoon met corona voor het laatst gezien hebt, geen klachten? Laat je dan ook testen. In de brief van de GGD en in de coronamelder-app staat het telefoonnummer waarmee je een afspraak kunt maken. Normaal duurt de quarantaine 10 dagen. Als de test laat zien dat je geen corona hebt, mag je eerder naar buiten. Let de 5 dagen na de test wel goed op. Je kunt namelijk nog steeds ziek worden. Blijf daarom voor de zekerheid uit de buurt van oudere mensen of mensen die snel ziek kunnen worden. Als je toch nog klachten krijgt, laat je dan meteen opnieuw testen.

Kijk op www.coronastoptbijjou.nl. Daar staat ook meer informatie in de talen Engels, Duits, Turks, Arabisch, Pools en Roemeens.

JANUARI - FEBRUARI 2021

In quarantaine en dan testen Je hebt iemand ontmoet die corona heeft. Misschien heb jij het daardoor nu ook. Of dat zo is, weet je niet meteen. Het kan wel tien dagen duren voor je ziek wordt.

Je bent dichtbij iemand geweest die corona

heeft. Dat kan een huisgenoot zijn, of iemand een bezoek. Misschien heb jij ook corona.

Je krijgt een telefoontje van de GGD. Of je

krijgt een berichtje in de coronamelder app. Je moet thuis blijven en mag geen bezoek

krijgen. Ze noemen dit in quarantaine gaan. Zo kun je niemand anders besmetten.

Terwijl je in quarantaine bent, kun je 1 of meer van deze klachten krijgen. Laat je dan testen.

Heb je vijf dagen lang geen klachten? Laat je

!

dan testen. Als je geen corona hebt, kun je weer naar buiten.

Let de 5 dagen na de test wel goed op,

je kunt nog steeds ziek worden. Blijf uit de buurt van mensen die snel ziek worden.

Als je klachten krijgt, laat je dan meteen opnieuw testen!

coronastoptbijjou.nl

via die app caches uitkiezen. Dat werkt ongeveer hetzelfde als via de website Geocaching. com. Je vraagt de kaart met caches op en kiest de cache die je wilt doen en gaat daar naartoe. Het loggen van een cache kun je ook via de app doen als je dat wilt.”

Inge van Dijk en haar hobby geocachen In deze editie van de THUIS is het meer buitenkijken dan binnenkijken, want de Mierlose Inge van Dijk vertelt over hobby geocaching. Schatzoeken voor kinderen én volwassenen door middel van GPS.

Een mobiele telefoon of GPS ontvanger, én honger naar avontuur is alles wat je nodig hebt voor een hightech schattenjacht, begint Inge haar verhaal. “Als je gaat cachen met een smartphone met een geocaching-app, kun je

telefoontje van de ggd of melding in de app

die je ergens hebt ontmoet, bijvoorbeeld tijdens

© ONTWERP: STUDIO VAN LAAR | COPY: NANNE OP ‘T ENDE | 1 DECEMBER 2020

14

De eerste keer dat Inge met haar familie op ‘schattenjacht’ ging, was het even puzzelen. “Er zijn allerlei soorten tochten en iedere geocache is anders”, legt Inge enthousiast uit. “Korte en lange routes, tochten vol hersenkrakers of juist makkelijke puzzels, of met sommen. Er zijn routes speciaal voor kinderen, voor wandelaars, fietsers, puzzels met fotovragen of geologische vragen. De mogelijkheden zijn eindeloos!” De cache s worden uitgedacht, aangelegd en onderhouden door vrijwilligers. Het werkt simpel en kost niets. Kies een regio, een route, downloaden en.... go! Heb je de schat gevonden? Een berichtje achterlaten op internet geeft een volgende bezoeker een indruk van de route. “Soms vind je een echte ‘schat’. Een klein cadeautje. Ook ligt er een logboek, waarin je kunt aangeven wanneer je er was en waarin je je naam kunt opgeven.” En hoewel het niet geheim is, is er wel een ongeschreven wet dat je de caches verborgen houdt. “Je zorgt dat niemand ziet wat je aan het doen bent. Daarmee blijft een avontuurlijke speurtocht beschikbaar voor iedereen die graag mee wil doen.” Begin 2020 lagen er bijna 40.000 caches in Nederland en in 2019 waren er 100.000 cachers actief in ons land. “Heel Nederland ligt vol leuke en mooie geocaches. En grote kans dat je op vakantie in het buitenland ook geocaches kunt vinden. Net over de grens, in het Duitse Wachtendonk, liggen bijvoorbeeld een paar pareltjes verstopt.”

Het spelelement is schatzoeken, oftewel het caching. Er zijn kortweg drie varianten. De traditionele cache: eigenlijk niet meer dan een doos of kistje met een logboek en eventueel goodies om te ruilen. De multi-caches: een speurtocht met meerdere punten met helemaal aan het eind de schat. En de mystery caches: een cache waarbij vooraf een puzzel moet worden opgelost. “Sinds kort is het ook mogelijk om virtueel te cachen. Via de app adventure lab (deze is gelinkd aan de geocaching-app) kun je alle antwoorden op je telefoon invoeren en zie je meteen waar je daarna heen moet”, legt Inge uit. “Het is een laagdrempelige manier om kennis te maken met het cachen. In Mierlo kun je rondje Mierlo doen, en in Brandevoort zijn er zelfs twee van deze routes.” Het zoeken van caches is eigenlijk nog maar de helft van het verhaal. “Er is namelijk een grote groep mensen die het leuk vinden om caches te ontwikkelen. Ook wij hebben verschillende caches gemaakt en geplaatst. Zowel een route als een puzzel, in het centrum van Mierlo.” Inge raadt het iedereen aan om eens aan geocachen te doen. “Op www.geocaching.com is er een enorme keus aan caches. Je kunt ook de app op je telefoon downloaden. Je zult je verbazen over het feit dat er op enkele vierkante kilometers rond je huis een hele ondergrondse wereld schuilgaat.” Achter iedere voordeur schuilt een verhaal. Wil jij vertellen over jouw bijzondere huis of plek in huis? Over jouw zelfgemaakte kunst, of over jouw vereniging? Lijkt het je leuk om het verhaal te delen met andere Mierlonaren of Brandevoorters? Laat van je horen en mail naar info@thuisin.online. We komen heel graag bij je langs voor een interview en foto’s. En natuurlijk schitter jij daarna in Thuis in Mierlo in de rubriek ‘Binnenkijken bij’.


JANUARI - FEBRUARI 2021

15

Verzekeringen | Hypotheken | Sparen | Lenen 06-30231226 VerzekeringenTel | Hypotheken | Sparen | Lenen www.vdnosterum.nl | info@vdnosterum.nl 06-30231226 VerzekeringenTel | Hypotheken | Sparen | Lenen www.vdnosterum.nl | info@vdnosterum.nl Tel 06-30231226 www.vdnosterum.nl | info@vdnosterum.nl

Senioren en overwaarde Overwaarde op een bestaande woning; veel senioren weten meestal wel waarvoor ze die zouden gebruiken: de badkamer verbouwen, aanschaf van een andere auto, nog een grote reis maken, een hoger besteedbaar inkomen genereren of schenken aan de (klein-)kinderen.

alle wensen en situaties een passende oplossing. Bent u benieuwd of ook u de overwaarde van uw woning kunt inzetten voor uw wensen? En welke hypotheekverstrekker of bank voor u de beste oplossing heeft? Een vrijblijvend gesprek met een onafhankelijk hypotheekadviseur is dan zeker een verstandige eerste stap.

Lange tijd was het echter lastig om op oudere leeftijd een nieuwe hypotheek te sluiten of een bestaande hypotheek te verhogen of over te sluiten. Een laag pensioeninkomen was in de meeste gevallen de oorzaak. De nieuwe hypotheeklast werd namelijk berekend op basis van een annuïtaire of lineaire aflossing. In die berekeningen is, met de huidige lage rentestand, het aflossingsdeel veel hoger dan de rentelast. Bovendien hanteerden de banken bij elke aanvraag dezelfde criteria voor het toetsen van de hypotheeklast, ondanks de veelheid aan verschillende persoonlijke situaties. Hierdoor konden tot voor kort veel senioren geen passende hypotheek (over-) sluiten.

Willem van den Nosterum Adviseur van den Nosterum Financieel Advies 06-30231226 Info@vdnosterum.nl www.vdnosterum.nl

Tegenwoordig zijn er gelukkig een aantal banken die oog hebben voor het feit dat veel senioren relatief gezien een laag inkomen hebben, waarbij vaak een ‘oude’ hoge rentelast meespeelt, maar ook een behoorlijke overwaarde op hun woning hebben. Bij het aanvragen van een nieuwe hypotheek bieden zij juist maatwerk en hebben voor vrijwel

IK ZOEK EEN BAAS SPIKE *BINNENKONIJN* Spike voelt zich niet top bij ons. Hij zit stilletjes in zijn verblijf te wachten op een knuffel, vriendelijk woord of smakelijk hapje. Hij zou dolgraag verhuizen naar een fijne baas waar een lieve dame op hem wacht om samen aan worteltjes te knabbelen. Help jij hem daaraan? Ontmoet Spike in het dierenasiel, of kijk op www.ikzoekbaas.nl Dierenopvangcentrum De Doornakker Tel.: 088 - 811 35 20 E-mail: bemiddeling@doc-eindhoven.nl

Paul van Kraaij: ‘Genieten van een prachtige omgeving’ Mijn naam is Paul van Kraaij, 72 jaar, en ik woon al sinds 1978 met mijn vrouw Annie in ons mooie dorp Mierlo. Samen hebben wij twee kinderen: mijn dochter Karin en mijn zoon Mark. We hebben ook twee kleinkinderen: Sem en Sofie. Ik heb ruim 41 jaar op zes verschillende scholen in het basisonderwijs gewerkt. Daarbij heb ik mijn liefde voor de natuur vooral door het houden van natuurwandelingen proberen over te dragen aan mijn leerlingen. Zelf ontdekken en beleven, daar draait het bij natuureducatie om. Samen met enkele enthousiaste natuurliefhebbers heb ik in Geldrop de IVN opgericht en aldaar vele jaren als natuurgids gefungeerd. Nog steeds maak ik mooie wandelingen en fietstochten in de directe omgeving, maar ook verder weg in België en het Niederrhein-gebied. Ook heb ik in de streken van de grote rivieren vele mooie tochten gemaakt, daarbij steeds gebruik makend van mijn trouwe metgezel de fotocamera. Niet alleen de natuur, maar ook de muziek loopt als een rode draad door mijn leven heen. Ik ben begonnen bij het kerkkoor van de Sint Jorisparochie en kwam uiteindelijk door een optreden van de Sound of Gospel in ons eigen Mierlo terecht. De bezielende gospelsound heeft me altijd getroffen en ik voelde me door de leden meteen in de Mierlose gemeenschap opgenomen. Later werd ik ook lid bij de gezellige Salty Dogs en maakte ik nog kennis met het stemmige Mierlo Vocaal. Al jaren speelde ik met de gedachte om zelf een klein draaiorgeltje te gaan bouwen. Veel tijd heb ik geïnvesteerd in het bezoeken van andere bouwers en het zoeken van allerlei materialen.

De meeste bouwers hadden een technische achtergrond en beschikten vaak over een heel arsenaal aan machines en werktuigen. Dit groepje van bouwers dunde echter in de loop der jaren steeds verder uit. Toch heb ik geprobeerd met eenvoudig handgereedschap en met vallen en opstaan mijn orgelbouwproject uit te voeren. Mijn orgeltje heet ‘De Zonnebluumkes’ en is een ode aan mijn overleden ouders en zus. Hun portretjes staan in de harten van drie grote zonnebloemen op de voorkant van het orgel. Mijn moeder is ruim 25 jaar voor de Zonnebloem actief geweest en daarom heb ik ook de zonnebloem als motief genomen. De zonnebloem is tevens een verwijzing naar het via muziek brengen van ‘een zonnetje onder de mensen’. De komende periode ga ik proberen een klein repertoire op te bouwen van leuke liedjes, die ik zelf met behulp van de computer en een ponsapparaatje uit orgelboekkarton ga ponsen. Inmiddels ben ik me gaan richten op een nieuwe passie. Toen ik samen met een aantal dorpsgenoten in 1984 de Heemkundekring Myerle had opgericht, kwam er een interessante hobby voor mij bij. Namelijk stamboomonderzoek. Dit is het volgende project, waarbij ik de directe stamreeks van mijn voorouders digitaal wil gaan vastleggen. Dus …. voorlopig verveel ik me nog niet! Mierlo heeft mijn hart gestolen. Het kleinschalige, het ons-kent-ons-gevoel en de gemoedelijkheid zijn hier gelukkig nog steeds aanwezig. Daarom voel ik me hier echt thuis en geniet samen met Annie elke dag weer opnieuw van onze prachtige omgeving.


16

JANUARI - FEBRUARI 2021

OPROEP OPROEP OPROEP - Freelance schrijver Voor onze rubriek “Dit is mijn Geldrop” zijn we op zoek naar een enthousiaste Geldropse freelance schrijver of schrijfster, welke maandelijks een bijdrage levert door enkele verhalen te maken over de echte Geldropse mensen.

Paul van Lieshout: ‘Lokale ondernemers zijn belangrijk in mijn vriendenkring’ “In 1936 is mijn opa de Rijwielhandel P. van Lieshout begonnen, dus dit jaar bestaan we 85 jaar. De zaak zit al drie generaties in de familie en ik ben met fietsen maken opgegroeid. Mijn naam is Paul van Lieshout, ik ben 61 jaar oud en heb twee kinderen uit mijn vorige huwelijk en een vriendin. Ik ben geboren en getogen in Geldrop, in het huis dat aan de fietsenwinkel vastzit. “Ik ben opgegroeid in een echt middenstandsgezin, want er werd altijd gewerkt thuis. Zondags gingen we op pad en dat was het moment dat we het werk even achter ons lieten. Mijn vader had de zaak van mijn opa overgenomen, hij was een café-fietsenzaak begonnen. Mijn opa is vrij jong gestorven en toen bleef mijn oma met zeven kinderen achter. Mijn vader was niet de oudste, maar hij was wel degene die de zaak overnam. Begin jaren vijftig nam mijn vader de zaak over van zijn moeder. Dat was toen een fietsenzaak met een café. Mijn vader had alleen interesse in de winkel, dus het café hield op te bestaan. Hij brak het oude pand af en verving het door een mooi pand met een woonhuis eraan vast. Na de middelbare school ben ik meteen in de zaak gaan werken. Sindsdien ben ik onderdeel van het bedrijf. Ik heb de nodige opleidingen gevolgd en heb in 1994 de winkel van mijn vader overgenomen. Daarna heb ik de zaak uitgebreid en een stuk aan het pand laten bouwen. Mijn vader Pauwke, zoals iedereen hem nog herinnert, kwam iedere dag even werken.

Dat heeft hij tot de laatste dag van zijn leven gedaan. Er zit veel arbeid in mijn bedrijf, ik heb een eenmanszaak, dus ik ben zo’n vijftig uur per week aan het werk. Daarnaast ben ik een groot paardenliefhebber. Dat zit in de familie, want we zijn opgegroeid tussen de paarden. De broer van mijn moeder had Manage Meulendijks, dus daar gingen we vroeger regelmatig met de pony’s de Strabrechtse Heide op. Mijn nicht zit nu in de manage en haar kinderen nemen die weer over. Dus die blijft in de familie. Op mijn dertigste ben ik gestopt met paardrijden en heb ik een paar jaar aan motorcrossen gedaan. De liefde voor motoren en auto’s zit er bij mij zeker in. Ik knap sinds 2005 oude auto’s op. Mijn eerste project was een Ford Mustang, nu ben ik met een Ford Thunderbird bezig. Amerikaanse auto’s en de Verenigde Staten zitten immers in mijn hart. In het verleden ben ik met een groepje ondernemers uit Geldrop op de motor naar de Verenigde Staten geweest. Daar hebben we een roadtrip gemaakt. Het is fijn om zo’n groep ondernemers in mijn vriendenkring te hebben, ze weten waar ik het over heb als het over werk gaat en we hebben een gedeelde hobby: motorrijden. Wanneer de restaurants weer open zijn, ga ik graag een hapje eten op het horecaplein. Daar zitten leuke restaurants en zo steunen we elkaar als ondernemers. Ook ben ik in mijn vrije tijd het liefst buiten. Ik houd van het buitenleven, lekker met mijn vriendin en de hond wandelen en genieten van de natuur.”

Ben jij diegene die de Geldropse mens leuk voor het voetlicht weet te brengen? Neem dan contact met ons op. Meer informatie: Ron Meurkens 06-20710675

COLUMN ALS DE LENTE KOMT… Mark van der Linden

Ruim vijfenhalf jaar geleden leerde hij haar kennen op de tuinbouwschool in Lisse. Ze vroeg of ze naast hem mocht zitten en op dat moment voelde Erik dat ze nooit meer van zijn zijde zou wijken. Fleur werd zijn beste vriendin. Ze deelden alles met elkaar. Hun liefde voor de bollenstreek, hun liefde voor tulpen en ongetwijfeld ooit ook hun liefde voor elkaar. Hij herinnerde zich alles nog als de dag van gisteren. De dag dat Fleur hem ‘iets moest vertellen’. Ze spraken af in het Intratuin-café en Erik wist precies hoe hij haar liefdesverklaring zou gaan beantwoorden. Natuurlijk had hij in de loop der jaren ook andere vriendinnetjes gehad, maar Jasmijn, Margriet en Roos kwamen zelfs samen nog niet in de buurt van Fleur. De prachtige romance die tussen hen opgebloeid was, zou vanaf die dag gaan stralen als nooit tevoren. Toen Fleur hem vertelde wat ze moest vertellen liet God de zon direct uit zijn handen vallen. Ze vertelde Erik hoe blij ze was met zijn vriendschap en vroeg hem of hij een geheimpje kon bewaren. Sinds kort was ze namelijk smoorverliefd. Op Floris uit Amsterdam. Erik kon op dat moment niets meer uitbrengen. Hij haatte Amsterdam, de stad die schaamteloos alles naar zich toetrekt. De stad die zelfs de tulpen claimt, terwijl ze daar helemaal niet vandaan komen. Floris had hij één keer gezien op een feestje en dat was meer dan genoeg geweest. Hij vond het een zelfingenomen gladiool. Zo’n hippe narcist, die viool speelt in een klassiek orkest en dat vooral zelf heel cool en alternatief vindt. Erik walgde van Floris, maar zijn Fleur was verliefd op hem. ‘Hij is echt een schot in de roos’, zei ze stralend, niet doorhebbend dat Floris tal van slechte eigenschappen wist te verbloemen. Toen ze elkaar uitzwaaiden voor het Intratuin-café realiseerde Erik zich dat

hij zijn ware liefde nooit meer zou zien. Fleurs auto verdween uit het zicht en Erik wist dat er maar één plek was waar hij nu troost kon vinden. Hij fietste zo hard als hij kon naar de Keukenhof en stuitte daar op een dichte poort. Een gelamineerd A4’tje gaf hem de genadeslag: ‘Gesloten wegens faillissement’. Na een gekmakende cyclus van wanhoop, onmacht en verdriet belandde hij ’s avonds volledig uitgeput in zijn donkere boerderij. Hij dacht nog een laatste keer terug aan de broeierige zomeravonden met zijn beste vriendin. Het rollebollen tussen de tulpen in het veld kwam nooit meer terug. Het samen de bloemetjes buiten zetten was definitief verleden tijd. De warmte die hij ooit voelde wanneer hij Fleur in haar irissen keek, voelde hij niet meer. Hij stierf alleen op zijn zolderkamer, waar hij een overdosis Pokon nam en nooit meer wakker werd. Erik, een muurbloempje met een gouden hart, is niet meer. Dat zijn lot al lang beslecht was, wisten enkel zijn beroepsgenoten: het leven van een tulpenkweker gaat immers niet over rozen. Tulpen (niet uit Amsterdam): ★★★★★

Mark van der Linden is eigenaar van De Literaire Speelgoedwinkel. Elke maand geeft hij iets of iemand vijf sterren. Reageren kan via mark@literairespeelgoedwinkel.nl


JANUARI - FEBRUARI 2021

17

Convenant Buurtbemiddeling getekend Rondom buurtbemiddeling werken meerdere partijen samen, namelijk de gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen, de woningcorporaties Helpt Elkander, Woonbedrijf, Wooninc. en Compaen en de Politie Zuidoost-Brabant. De LEV-groep voert buurtbemiddeling in hun opdracht uit. Om dat te kunnen doen, hebben deze partijen het Convenant Buurtbemiddeling Dommelvallei ondertekend. Door goede samenwerkingsafspraken kan buurtbemiddeling succesvol worden ingezet. Hieronder leest u wat buurtbemiddeling is en hoe u hier gebruik van kunt maken. Buurtbemiddeling De meeste buren kunnen het goed met elkaar vinden: ze gaan prettig met elkaar om, maken een praatje en komen mis-

schien bij elkaar over de vloer. Maar dit is helaas niet altijd het geval: het kan zijn dat de relatie met de buren niet goed is. De oorzaak daarvoor is vaak iets kleins, wat langzaam uitgroeit tot zo’n groot conflict, dat het uiteindelijk zelfs van invloed is op het woonplezier van iemand. Gelukkig komt dit niet heel vaak voor. Overkomt het u toch, dan kunt u een beroep doen op buurtbemiddeling. Een goed gesprek doet soms wonderen. Wanneer kunt u buurtbemiddeling inschakelen? In een heleboel gevallen kan buurtbemiddeling helpen. Daarbij gaat buurtbemiddeling er wel van uit dat u zelf ook geprobeerd heeft om het probleem bespreekbaar te maken. U kunt buurtbemiddeling bijvoorbeeld inschakelen voor onder andere de

volgende problemen: geluidsoverlast, problemen over de tuin, dieren, rommel/troep. Hoe werkt het? Een bemiddeling start altijd met een melding bij Buurtbemiddeling. Dit kan door een inwoner, woningcorporatie, politie of andere hulpverlener worden gedaan. Er volgt een telefonische intake en er worden twee bemiddelaars geselecteerd. De bemiddelaars voeren eerst een gesprek met de melder en daarna met de buren. Daarna volgt, indien beide partijen akkoord zijn, een bemiddelingsgesprek met beide partijen samen en worden er afspraken gemaakt. Na enige tijd nemen de bemiddelaars nogmaals contact op met beide partijen, om te kijken hoe het ervoor staat. Geen rijdende rechter Buurtbemiddelaars zijn geen rijdende rechters. Het zijn vrijwilligers die geschoold zijn in het bemiddelen. Zij doen geen uitspraken en hebben hier ook geen bevoegdheid voor. Daarom is het noodzakelijk dat beide partijen willen meewerken aan buurtbemiddeling. In 70% van de gevallen komen we samen tot een oplossing. Contact Mocht u een beroep willen doen op buurtbemiddeling, dan kunt u zich aanmelden per mail via BBdommelvallei@levgroep.nl of telefonisch via 06-41042264.

GOEDE VOORNEMENS VOOR 2021? Een nieuw jaar: veel mensen hebben het dan over hun goede voornemens. Zaken die vaak in je gedachten naar boven komen, maar je nog steeds niet geregeld hebt. Misschien is dat wel het opstellen van een testament. Of heb je lang geleden een testament opgesteld, maar weet je niet of deze nog wel van deze tijd is. Of is jouw situatie gewijzigd. Woon je inmiddels samen? Heb je een kind gekregen? Ben je misschien gescheiden? Of ben je je bewust dat je ook andere risico’s loopt in het leven en je misschien op enig moment wilsonbekwaam kunt zijn. Wie mag dan alle zaken voor je regelen? Heel vaak merken we dat deze samenwoners een testament hebben gemaakt voordat er kinderen waren. Door de inhoud van het testament kan het zijn dat de langstlevende partner helemaal niets erft en de kinderen enige erfgenamen zijn, met alle nadelige gevolgen van dien. Ook als de kinderen nog minderjarig zijn heb je dan als langstlevende ouder een groot probleem. Maar jouw situatie hoeft niet eens veranderd te zijn. We zien vaak dat oudere testamenten anders kunnen uitpakken dan bij het maken van het testament was bedoeld. Indien je kinderen hebt is het de vraag wanneer zij hun erfdelen/kindsdelen kunnen opeisen bij de langstlevende. Is dat ook wanneer deze naar een verpleeg- of verzorgingshuis gaat? In het testament kan een clausule worden opgenomen, die ervoor zorgt dat de kinderen hun erfdeel krijgen als de achtergebleven ouder in een verpleeginstelling wordt opgenomen. Hiermee voorkom je dat de achtergebleven ouder de erfenis van de kinderen moet ‘opeten’. (Echt)paren met één of meer kinderen doen er goed aan te bekijken hoe hoog de erfbelasting zal zijn met de huidige regeling in het testament. Met een zogenaamde tweetrapstestament kan erfbelasting worden uitgesteld naar het moment van overlijden van de laatste ouder. Het tweetrapstestament kan er echter ook toe leiden dat over de erfenissen van beide ouders meer erfbelasting betaald moet worden dan bijvoorbeeld bij een wettelijke verdeling. De oplossing hiervoor is een testament waarbij de langstlevende na overlijden van de eerste echtgenoot zelf bepaalt hoe groot de vordering van het kind wordt en zodoende zelf bepaalt of en zo ja hoeveel belasting op dat moment wordt betaald. Met het opnemen van bijvoorbeeld een legaat aan kleinkinderen kun je bijna altijd besparing van erfbelasting bereiken. Grootouders kunnen namelijk hun kleinkinderen een bedrag belastingvrij nalaten. Hierdoor kan erfbelasting worden bespaard. In het testament kun je tevens vastleggen op welk moment de kleinkinderen het geld krijgen.

FLEXIWAND.NL Een sieraad voor uw woning Ons nieuwste product is meteen een succes. Een textielframe voor aan de wand is een klasse product voor de aankleding van winkels, kantoren of woonkamers. Ruimtes krijgen sfeer en het opgespannen doek in een chic aluminium frame aan de wand zorgt voor een unieke uitstraling. Verkrijgbaar in diverse formaten.

Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op. Cahorslaan 26, 5627 BX Eindhoven | 040 - 843 12 16 of 06-20 71 06 75 | www.flexiwand.nl

De notaris kan dan behulpzaam zijn om een regeling te treffen die geheel past bij jouw situatie en jouw wensen. Je kunt hiervoor op ons kantoor een afspraak maken voor een eerste kosteloze, informatieve en vrijblijvende bespreking van een half uur. Koudijs & Galama Netwerk Notarissen Titia Feijen Dommeldalseweg 2 Geldrop T 040-2862310 notarissen@kgnotarissen.nl


18

JANUARI - FEBRUARI 2021

2 februari 2021

Lockdown verlengd De besmettingen dalen, maar nieuwe coronavarianten winnen terrein. Dat is zorgelijk, want deze varianten zijn besmettelijker en kunnen tot een nieuwe golf leiden. Daarom wordt de lockdown verlengd.

Heb je klachten? Blijf in thuisquarantaine.

Werk thuis, tenzij het niet anders kan.

Ontvang geen bezoek. Laat je testen.

Avondklok

Was vaak je handen.

.

Houd 1,5 meter afstand.

Is het druk? Ga dan weg.

Hoest en nies in je elleboog.

Draag een mondkapje waar dat verplicht is.

Winkelen en boodschappen

Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur niet naar buiten. Meer informatie: rijksoverheid.nl/avondklok.

Niet-essentiĂŤle winkels dicht. Afhalen van bestellingen vanaf 10 februari mogelijk. Onder andere supermarkten, drogisterijen, groentewinkels en tankstations open.

Ontmoetingen Ontvang thuis max. 1 persoon per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Buiten: groep van max. 2 personen of 1 huishouden.

Het uitoefenen van niet-medische contactberoepen zoals kappers, tatoeĂŤerders en schoonheidsspecialisten verboden.

Publiek toegankelijke locaties

Eet- en drinkgelegenheden dicht, bestellen bij restaurants mogelijk en evenementen verboden.

Reis alleen met het ov voor noodzakelijke reizen. Blijf in Nederland en boek geen reis naar het buitenland in de periode t/m 31 maart.

Onderwijs en kinderopvang Contactberoepen

Horeca en evenementen

Blijf zoveel mogelijk thuis.

Alcoholverbod na 20.00 uur.

Ga max. 1 keer per dag op bezoek.

Onder andere musea, bioscopen en bibliotheken dicht.

Vervoer en reizen

Primair onderwijs en kinderopvang vanaf 8 februari open. Buitenschoolse opvang dicht. Noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie.

Sport Buiten met max. 2 personen op 1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17 jaar en topsporters uitgezonderd. Binnensportlocaties dicht.

Onderwijs op afstand voor vo, mbo, hbo, wo en alle overige onderwijs-, trainings- en educatieve activiteiten. Onder andere examens, praktijklessen en onderwijs voor kwetsbare leerlingen uitgezonderd.

Geen wedstrijden en groepslessen. Topsporters uitgezonderd.

alleen samen krijgen we corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen: rijksoverheid.nl/coronavirus of bel 0800-1351


JANUARI - FEBRUARI 2021

19

Ons Corona-team:

Revalidatie na Corona? Fysio Braakhuizen helpt u!

Ons land is in de greep van Corona. Het Corona-virus kan voor verschillende klachten zorgen, zoals: • • • • • • •

kortademigheid; ademhalingsproblemen; vermoeidheid; verminderd uithoudingsvermogen; verminderde spierkracht; mentale spanning; slaapproblemen

zodat u effectief wordt behandeld. Momenteel verlenen we deze zorg op afstand, via telefonische- en videoconsulten. In overleg kan u ook behandelt worden in de parktijk. Dit is een veilige en prettige manier om te behandelen. Onze praktijk is aangesloten bij Longnet en Chronisch Zorgnet.

Zorg op maat U krijgt vooraf eerst een uitgebreide intake met een of meerdere specialisten uit het Corona-team. Vervolgens maken zij een behandelplan op maat voor u. Mocht er tussentijds andere hulp nodig zijn dan stellen we het behandelplan bij. Onze therapeuten werken nauw samen, met een multi-disciplinair Corona team,

LOCATIE BRAAKHUIZEN Sluisstraat 7 5666 AA Geldrop Telefoon: 040-2860797

Wilt u meer weten? Kijk dan op:

www.revalidatienacorona.nl U kunt ons voor vragen bereiken op 040-2860797 of mailen naar

info@fysiobraakhuizen.nl.

Openingstijden: Maandag – Donderdag van 8.00u tot 20.45u Vrijdag 8.00u tot 18.00u

LOCATIE PAPENVOORT Papenvoort 1B 5663 AC Geldrop Telefoon: 040-2860797

Mirte Bekker psychosomatischtherapeut De psychosomatische fysiotherapeut en de ademhalingstherapeut gaan aan de slag met mentale klachten en vermoeidheid die de patiënten als gevolg van het Coronavirus ervaren.

Ruud Berkers longfysiotherapeut De longfysiotherapeut gaat met de patiënt oefenen om de ventilatie/perfusie te bevorderen, de inspiratiore en expiratiore spierkracht te vergroten, doet ademhalingsoefeningen (ACBT) om sputum te mobiliseren en gaat trainen met de patiënten.

Yvonne Witkowski rugklachten, (sport)fysiotherapeut De spierkracht neemt erg veel af (atrofie) na een periode van ziek zijn. Belangrijk is om dit weer goed op te bouwen. Dit doen we door krachttraining uit te voeren waarbij verschillende grote spiergroepen getraind worden.

Judith Delescen leefstijlcoach Bij leefstijlcoaching gaat het om het creëren van bewustwording op het gebied van o.a. beweging, voeding, ontspanning en slaap. Mensen nemen zelf de verantwoordelijkheid om toe te werken naar een gezondere levensstijl.

Marloes Hendriks fysiotherapeut Het verbeteren van het uithoudingsvermogen kunnen we samen effectief aanpakken door minimaal 3x per week cardiovasculair te trainen. Een realistisch persoonlijk doel en een juiste opbouw is hierbij van belang.

Mirthe Toll adem- en ontspanningstherapeut Door ademhalingsoefeningen gaan we de ademhaling weer functioneel en gemakkelijk maken. Dit in combinatie met ontspanningsoefeningen zorgt ervoor dat het opgebouwde spanningsniveau de mogelijkheid heeft om terug te zakken.

Openingstijden: Maandag – Vrijdag van 8.00u tot 17.00u

SPORTPLEIN EINDHOVEN

J.C. Dirkxpad 7 5631 BZ Eindhoven Telefoon: 040-7600090

Openingstijden: Maandag – Vrijdag van 8.00u tot 18.00u

Historisch Mierlo

Rituelen rond het begraven in Mierlo Piet van der Vleuten met zijn lijkwagen

Goed bevallen in gezinssuite Geboortecentrum Anna Met ingang van 4 januari kan iedereen die bevalt in het St. Anna Ziekenhuis gebruik maken van een gezinssuite. Het voordeel hier van, is dat je als gezin in huiselijk sfeer bij elkaar kunt blijven, ook na de bevalling. Indien nodig, kan medische zorg na de bevalling voor zowel moeder als kind in de meeste gevallen aangeboden worden in de suite. Ook de partner kan hier verblijven. In de reeds aanwezige kraamsuites was het al mogelijk om in huiselijke sfeer te bevallen en te verblijven na de bevalling. Onze suites hebben allemaal een eigen badkamer, toilet, koelkastje, televisie en wifi. De suites beschikken nu over de nodige nieuwe techniek, die er voor zorgt dat gezinnen, waarvan het kind medische

zorg nodig heeft, veilig samen in de suite kunnen verblijven. Ook als er zorg in een couveuse nodig is. Kinderen die een intensieve vorm van medische zorg in een couveuse nodig hebben, verblijven nog wel op de couveuseafdeling. In de toekomst zal het voor alle pasgeborenen mogelijk zijn in een gezinssuite bij de ouders te blijven. Marieke Pestman, kinderarts: “Wij vinden het van groot belang dat ouders en kind bij elkaar kunnen blijven na de bevalling. Het is gebleken dat kinderen in een gezinssuite sneller opknappen en beter gedijen met hun ouders in de buurt.” Kijk voor meer informatie over Geboortecentrum Anna op www.st-anna.nl/geboortecentrum

Al eeuwenlang worden mensen begraven in de omgeving van de Heilige Luciakerk. De oudste resten dateren van ongeveer twee eeuwen voor Christus. De meest opvallende vondst was het graf waarin naast een menselijk skelet ook een sax (een zwaard), een mes en een riembeugel lagen, gedateerd midden 8e eeuw. Kerkhoven waren tot ongeveer 1800 vaak alleen een grasvlakte. Tot 1809 werden de verzamelde botten door grafdelvers opgeborgen in knekelhuisjes. Daar werden beenderen uit geruimde graven tijdelijk opgeslagen en ook het grafdelversgereedschap. Deze beenderen werden, in het licht van de verwachte lichamelijk opstanding, niet vernietigd. Als de huisjes vol waren, werden de schedels en beenderen in een grote kuil op het kerkhof begraven. Op 29 juni 1809 werd bepaald dat de knekelhuisjes afgebroken moesten worden en dat de stoffelijke resten in grafkelders en grafkuilen gelegd moesten worden.

Op grond van de Begrafeniswet van 1869 legde Mierlo een algemene begraafplaats aan in de huidige omgeving van het Bospad, waar ook een lijkenhuisje gebouwd werd. In de periode 1871 t/m 1930 zijn er slechts drie lichamen begraven op deze rustplaats. Op 13 december 1906, de dag van de Heilige Lucia, werd bij onze kerk de huidige begraafplaats plechtig ingewijd. Na 1906 veranderde er veel; de algemene begraafplaats werd in de jaren 30 gesloten, eind jaren 40 kwam een oorlogskerkhof en de begraafplaats aan de Heer van Scherpenzeelweg onderging in 1979 en 1996 een uitbreiding. Lees het gehele artikel van Theo de Groof via ‘Publicaties HK Myerle’ www.heemkundekringmyerle.nl/ publicaties/Koerier/2020/2-2020.pdf Meer informatie over de Heemkundekring Myerle zie www.heemkundekringmyerle.nl


20

Het Prezo Care Keurmerk is behaald voor Sint Annaklooster!

JANUARI - FEBRUARI 2021

Voel je thuis bij Sint Annaklooster!

Ben je toe aan kleinschalige, hartverwarmende zorg en werk je graag met passie vanuit het hart? Dan voel jij je thuis binnen Sint Annaklooster.

WIJ ZOEKEN... verpleegkundigen, verzorgenden IG, medewerkers voor hulp bij het huishouden en vrijwilligers. Bij Sint Annaklooster word je gewaardeerd en ben je van harte welkom. Het draait bij ons om de cliënt én om jou!

NIEUWSGIERIG GEWORDEN? Kijk op www.sintannaklooster.nl voor meer informatie en de nieuwste vacatures.

Hartverwarmend en professioneel

In september en oktober van dit jaar zijn er verschillende audits voor het Prezo Care Keurmerk binnen Sint Annaklooster uitgevoerd. Het Prezo Care keurmerk gaat uit van verhalen en observaties in de praktijk. In die verhalen zitten dilemma’s en risico’s. De manier waarop je hier als organisatie mee om kunt gaan bepaalt hoe goed het gaat. In de wijkteams en op locatie Verpleeghuis Eikenburg hebben auditoren meegelopen, op locatie Antonius hebben zij een onverwacht bezoek gebracht. De auditoren hebben cliënten en mantelzorgers gesproken en een teamoverleg van Rentree bijgewoond. Wat de auditoren het meest opvalt is onze hartverwarmende en flexibele zorg. Mevr.

Anita Schavemaker, algemeen directeur/ bestuurder van Sint Annaklooster vindt het een groot compliment voor de organisatie om terug te horen van de auditoren dat iedereen deze hartverwarmende en flexibele zorg ook laat zien. Genoemd werd dat het in ons ‘DNA’ zit. De auditoren ervaren bij Sint Annaklooster meer dan gemiddeld dat we ons verplaatsen in onze cliënten om te zorgen dat zij de zorg of begeleiding krijgen die zij nodig hebben. Medewerkers stralen daarbij rust en vriendelijkheid uit en zijn creatief in het bedenken van gezamenlijke oplossingen om de zorg nog net een beetje beter te maken. Wat een uitdaging is voor medewerkers is dat we soms ook onze grenzen moeten aangeven om professioneel te blijven. Zo lang we deze grenzen met elkaar en ook met onze cliënten en mantelzorgers blijven bespreken, kunnen we blijven doen waar Sint Annaklooster goed in is: kleinschalige hartverwarmende en professionele zorg voor mensen die dat nodig hebben. Cliënten ervaren aandacht, betrokkenheid en deskundigheid van onze medewerkers. Het leiderschap en de ondersteuning zijn dienend aan de bedoeling van Sint Annaklooster. Medewerkers voelen zich gehoord en ervaren ruimte. Met name in de deskundigheid die we ontwikkelen in het bieden van welzijn aan cliënten met dementie. Door te leren en vooral te reflecteren kan dit bijdragen aan toekomstbestendigheid van hartverwarmende zorg.

José en Bart van den Acker winnen Mierlose Kookwedstrijd Chef-kok Marcel Dijstelblom van eetcafé Soulmates en Koen van de Kimmenade van de Mierlose Dorpsquiz organiseerden zaterdag 16 januari in Mierlo een kookwedstrijd. José en Bart van den Acker zetten in Mierlo de lekkerste gerechten op tafel. Zij wonnen de kookwedstrijd, die chef-kok Marcel Dijstelblom van eetcafé Soulmates en Koen van de Kimmenade van de Mierlose Dorpsquiz organiseerden.

Een nieuwe baan in 2021? Kom werken óf leren bij Severinus!

Altijd al in de gehandicaptenzorg willen werken? Maar een andere loopbaankeuze gemaakt? Voor diverse woonhuizen en dagbestedings locaties zijn wij op zoek naar enthousiaste, liefdevolle en bevlogen collega’s. Persoonlijk begeleiders die continu kijken naar wat een cliënt gelukkig maakt. Severinus staat open voor nieuw talent en biedt diverse werk- en leermogelijkheden, waaronder het opleidingstraject tot persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg.

Bekijk de mogelijkheden!

Overweeg jij een carrièreswitch? Of wil je graag de opleiding tot persoonlijk begeleider bij ons volgen? Kijk dan op www.severinus.nl/vacatures of neem contact op met onze afdeling HRM via 040 258 63 64. Wij bekijken graag samen met jou de mogelijkheden. Solliciteer en beleef #mooiemomenten bij Severinus. Severinus Platanenlaan 28 | 5507 MD Veldhoven | 040 258 63 11 | info@severinus.nl | www.severinus.nl Ondersteuning op maat: Wonen | Leren | Werken | Vrije tijd | Thuisondersteuning | Multidisciplinair Behandelcentrum

Er deden 142 Mierlonaren mee, onder het motto ‘Heel Mierlo Kookt’. De maatlijden werden beoordeeld door een jury op creativiteit, originaliteit, opmaak, en kleur. De namen van de winnaars zijn: José en Bart van den Acker; Patrick Senders en Mike Gottenbos; Kim en Marieke van Woerkom; Ben Goede en Rianne Cuijten; Remco Verberk en Maureen Koppensteiner; en last but not least Marc

Dekker. “Eigenlijk wint iedereen. Als beloning schuif je immers aan tafel om te genieten van een zelfgemaakt diner. Tijdens de kookwedstrijd hebben we een winnaar gekozen, maar de echte winnaars genieten natuurlijk van de creatie.” Na de feestdagen startten Dijstelblom en Van de Kimmenade met het aanbieden van mysterie kookboxen. Deze konden worden afgenomen voor een bedrag van 15 euro per persoon. Men had de keuze uit vier verschillende boxen: vlees, vis, vlees/vis, of vegetarisch. De boxen en ook de te winnen prijzen worden gesponsord door de lokale ondernemers.


JANUARI - FEBRUARI 2021

21

Ontmoetingsmomenten

Werken bij de Zorgboog Ontmoet ons in een persoonlijk digitaal gesprek en kom alles te weten over werken bij de Zorgboog. Of je nu aan de slag wilt als (leerling) verzorgende, verpleegkundige, gastvrijheidsmedewerker, medewerker bij ZorgboogSchoon of vrijwilliger; er is altijd een plek die bij je past.

Meer informatie en aanmelden via: www.werkenbijdezorgboog.nl/ontmoet-ons 06 203 368 78

Werkgeluk en vitaliteit Jouw wensen zijn het uitgangspunt

Zorgen met en voor elkaar

Doorgroeimogelijkheden en kansen

de Werkboog dewerkboog@zorgboog.nl www.werkenbijdezorgboog.nl

IK ZOEK EEN BAAS ROYAL

Royal is een volwassen koningsparkiet van 7 jaar. Mensen vindt hij nog spannend al durft hij wel voorzichtig uit de hand te eten. We zien hem graag verhuizen naar een nieuw thuis waar hij met minimaal een andere koningsparkiet kan komen te zitten. Kun jij hem een plekje geven?

Monique van der Heijden: ‘Ik voel me Geldropse en ben gek op mijn Bruna’ “Ik kan al mijn energie en ideeën kwijt in mijn winkel: de Bruna in Geldrop. Ik ben officieel geen Geldropse, maar ik voel me inmiddels wel zo. Mijn naam is Monique van der Heijden en ik ben 49 jaar. Ik ben 28 jaar getrouwd met mijn man en we hebben samen drie kinderen en een kleindochter. Ik woon in Elshout, daar ben ik opgegroeid en ik ben er altijd gebleven. In het huis waar ik groot ben geworden, woon ik nog steeds. Mijn moeder woont bij ons in. We hadden thuis een tuinderij, mijn vader teelde bloemen, groenten en perkgoed. In Drunen ging ik naar school en daarna kwam ik in Tilburg terecht voor mijn studie. Dat studeren was niet echt voor mij weggelegd, dus ik ben al snel gaan werken. Bij Jonkerfris in het technisch magazijn, tot ik moeder werd, toen ben ik even gestopt met werken. Op mijn 35e ging ik weer naar school, om eerste verantwoordelijke in de ouderenzorg te worden. Dat was mooi werk, maar lichamelijk te zwaar voor mijn schouders. Toen kwam het idee om een winkel te beginnen. Mijn zus kwam terug uit Spanje en stond ook open voor het opzetten van een eigen zaak. We komen allebei veel bij de Bruna en houden van lezen. Zij woonde toen in Helmond, dus Geldrop was voor ons ongeveer het midden. Zes jaar geleden zijn we begonnen met de Bruna in Geldrop. Het is nog een hele onderneming om een winkel te kopen, maar het is gelukt en daar ben ik heel blij om. In 2018 kriebelde het bij mijn zus weer om te gaan reizen, dus zij vertrok naar Azerbeidzjan met haar man. Ik wilde de winkel

Ontmoet Royal in het dierenasiel, of kijk op www.ikzoekbaas.nl Dierenopvangcentrum De Doornakker Tel.: 088 - 811 35 20 E-mail: bemiddeling@doc-eindhoven.nl

OPROEP OPROEP OPROEP - Freelance schrijver Voor onze rubriek “Dit is mijn Geldrop” zijn we op zoek naar een enthousiaste Geldropse freelance schrijver of schrijfster, welke maandelijks een bijdrage levert door enkele verhalen te maken over de echte Geldropse mensen. Ben jij diegene die de Geldropse mens leuk voor het voetlicht weet te brengen? Neem dan contact met ons op. Meer informatie: Ron Meurkens 06-20710675

graag aanhouden en mijn man stond daar ook achter. Het bevalt me heel goed, ik vind het fantastisch om de Bruna als winkel te hebben. Ik werk zo’n tien uur per dag en reis twee uur. Als ik thuiskom na een dag werken is mijn hoofd leeg en als ik ’s ochtends naar Geldrop rijd, neem ik alvast mijn plannen voor de dag door in mijn hoofd. Ik heb een mooi team waarmee ik fijn werk. Als je dit werk niet leuk vindt, kun je dat niet vijf tot zes dagen in de week doen. We hebben nu ook een ING Servicepunt erbij, dat zorgt voor meer diepgang in mijn werk. Een goede aanvulling, net als het PostNL-punt. We krijgen dagelijks veel pakketten die we voor onze klanten verzenden. Ook komen veel mensen pakketjes halen. Daarnaast ken ik door mijn werk zoveel mensen uit Geldrop, dat is waardevol. Veel mensen komen dagelijks, of om een krantje te kopen of om even ‘hoi’ te zeggen. Ik ben meer in Geldrop dan in Elshout, ik kan het dorp niet doorlopen zonder een praatje te maken. Ik ken de mensen en zij kennen mij. Vroeger hield ik helemaal niet van lezen, maar ik heb op mijn zestiende een heel moeilijk boek gekocht en toen ik dat uit had, kon ik lezen. Sindsdien ben ik blijven lezen. Een boek is een film die je zelf mag afspelen in je hoofd. Ik zit dan helemaal in mijn eigen wereld. Ik weet van veel klanten wat hun smaak is of welke boeken ze thuis hebben liggen. Dat is het mooie aan vaste klanten, die weten dat ze bij mij advies krijgen en dat ik ook eerlijk mijn mening geef.”


22

JANUARI - FEBRUARI 2021

Stil bij Kasteel Kinderboederij maar let zelf op of het te druk is. De vogels zitten nog steeds opgesloten ivm vogelgriep maar ook daar hebben ze gelukkig geen last van. De kipjes en de kalkoenen doen het goed. Ze hebben een grote uitloop die overdekt is en krijgen geregeld wat groenvoer waar ze lekkers uit pikken. Er zijn een aantal konijnen die een nieuw huis zoeken. Kijk eens op de website als je daar over na denkt.

De afgelopen winter periode was weer stil voor Kasteel Kinderboerderij. De voorbereidingen voor activiteiten waar we in januari altijd mee beginnen ligt bijna helemaal stil. Normaal gesproken kijken we in de winter uit naar de kerstvakantie. Dat brengt vaak wat leven en gezelligheid in de stille periode. Dat komt doordat er altijd veel toeristen zijn die de boerderij weten te vinden. Dan ontstaan er vaak leuke gesprekjes en informatie uitwisselingen. Sowieso is het vaak gezellig omdat er veel bezoekers binnen warme chocomelk komen drinken. Helaas was er net daarvoor weer

een lockdown en moesten we weer sluiten. Begrijpelijk maar jammer. Gelukkig hebben we nog heel eventjes van wat sneeuwpret kunnen genieten. Voorlopig is de boerderij nog gesloten voor publiek maar het werk gaat, net als de rest van de corona periode, gewoon door. We zijn blij dat we weinig last van zieken hebben gehad al vielen er wel geregeld vrijwilligers uit omdat ze zich lieten testen op covid. De zintuigentuin naast de kinderboerderij kun je wel bezoeken. Die is nu ook de moeite waard om even doorheen te lopen

Puzzel mee & Als alle woorden zijn weggestreept vormen de overgebleven letters samen de oplossing (letters kunnen elkaar overlappen). Stuur uw oplossing in vóór 21 februari naar info@thuisin.online of stuur naar Cahorslaan 26, 5627 BX Eindhoven. Graag onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. In de volgende editie maken we de prijswinnaar bekend.

E! jes E M L E Z d PUZ p 2 broo

kans o aart en maak e van de lunchk s z e naar keusluiting 2 broodj of bij fhalen a e z u e k naar BALLON BLOEMEN CADEAU CHAMPAGNE CHOCOLADE ETENTJE

FEBRUARI HART KAART LIEFDE RELATIE ROMANTISCH

SURPRISE TROUWEN VALENTIJNSDAG VERKERING VERLIEFD VERRASSING

De winnaars van de kerstpuzzel worden in de editie van eind februari bekend gemaakt. IVM de Lockdown kon er geen prijsuitreiking plaats vinden.

We kunnen allemaal niet wachten tot er meer mensen ingeënt zijn en dat er daarna hopelijk weer meer mogelijk is. We vergeten jullie niet en jullie ons ook niet. Er komen geregeld berichtjes of er hangt groente voor de dieren aan het hek (is welkom). Je kunt ons volgen via de nieuwe website www.kasteelgeldrop.nl of via Facebook. Gebruik je boeren verstand, blijf positief en gezond en dan zien we jullie hopelijk snel weer terug.


EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHT JANUARI - FEBRUARI 2021 MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHT MACHTONDERNEMERS BAVARIA EN PSV STEUNENMAAKT GETROFFEN EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT Bavaria en PSV hebben afgelopen week nielingen aan hun panden zijn ze nu dub- Daarom vinden we dat we horecaEENDRACHT MAAKT bel getroffen. HetEENDRACHT is prachtig om te zien eigenaren, winkeliers en retailers moeten aan de Oostzijde van het Philips Stadion MACHT dat mensen willen helpen en erMACHT spontane helpen de schade te repareren. Samen met een drive-thru ingericht, waar iederMAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT een zijn lege bierkratten met statiegeld opruimacties en ‘hulpfondsen’ worden Bavaria komen we op voor onze stad.” EENDRACHT MAAKT opgericht. Bij onsEENDRACHT als Brabantse brouwer kon inleveren. Het statiegeld dat daar- MACHT heerst dat gevoel ook, € 10.000,- opgehaald bij is ingezameld, is verdubbeld door en Brainportpartner MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT Bavaria en komt volledig ten goede aan vandaar deze inzamelingsactie ‘Glas voor De actie ‘Glas voor Glas’ heeft enorm veel EENDRACHT MAAKT MACHT EENDRACHTpositieve reacties opgeleverd. Er werden Glas’.” de getroffen ondernemers van de rellen. bijna 1.000 bierkratten ingeleverd die goed MAAKT MACHT EENDRACHT MAAKT MACHT

23

PSV NIEUWS

Hulp waar kan Romke Swinkels, directeur Nederland bij Swinkels Family Brewers; “Niet alleen voor de horecaondernemers, maar ook voor winkeliers zijn de coronamaatregelen en de lockdown bijzonder zwaar. Door de ver-

Samen voor de stad Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV: “Ook wij hebben met afschuw gekeken naar de beelden. PSV is niet alleen een voetbalclub, maar draagt ook een sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid.

zijn voor vijfduizend euro aan statiegeld. Bavaria heeft dit bedrag verdubbeld. “Eindhoven heeft laten merken iets terug te willen doen”, aldus Romke Swinkels.

WINACTIE

WIN EEN OFFICIËLE PSV X PUMA CAP! Wil je hier kans op maken? Like & share de actie op: onze Facebook pagina’s. Reageer vóór 14 februari 2021

Vriendenloterij Maatschappelijk Partner van PSV Foundation De VriendenLoterij is per direct Maatschappelijk Partner van PSV Foundation. Supporters die voor PSV meespelen met VriendenLoterij Bingo zamelen hierdoor automatisch geld in voor de stichting die zich namens PSV inzet voor maatschappelijke programma’s.

SPANDOEKENACTIE VOOR SUPPORTERS BIJ PSV VROUWEN – AJAX VROUWEN In februari speelt PSV maar liefst drie keer tegen Ajax. Op zondag 14 februari om 12.15 uur is het de beurt aan PSV Vrouwen. Zij treden op PSV Campus De Herdgang aan tegen Ajax Vrouwen. De wedstrijd is live te volgen via ESPN. Supportersactie De PSV FANclub organiseert met PSV Vrouwen een leuke supportersactie om de speelsters vanuit huis aan te moedigen. Supporters kunnen een zelf gemaakt spandoek insturen. Bij PSV Vrouwen spelen onder andere Oranje-internationals Sari van Veenendaal, Aniek Nouwen en Joëlle Smits. De geknutselde kunstwerken van de supporters worden tijdens de wedstrijddag opgehangen op PSV Campus De Herdgang, als extra steun voor de speelsters in aanloop naar het topduel in Vrouwen Eredivisie.

Bezoek van PSV-speelsters en Phoxy Het mooiste spandoek bij PSV Vrouwen wint een bezoek van twee PSV-speelsters en Phoxy. Zodra het weer mogelijk is, komen zij langs bij de klas of het sportteam van de prijswinnaar. Leden van de PSV FANclub maken nog kans op een extra prijs. Onder de deelnemende leden wordt een gesigneerde wedstrijdbal verloot. Meedoen Wil jij mee doen en PSV Vrouwen aanmoedigen? Kijk op PSV.nl/spandoekenactie voor alle informatie over het maken en (gratis) versturen van een spandoek. De actie loopt tot en met 11 februari.

Steunen De VriendenLoterij steunt goede doelen, clubs en verenigingen in Nederland die zich richten op gezondheid en welzijn van mensen. Supporters van PSV steunen de club door mee te spelen met VriendenLoterij Bingo. Van ieder verkocht lot gaat minimaal 40% naar de PSV Foundation en de jeugdopleiding van de club. PSV Foundation kan dankzij de deelnemers

van de VriendenLoterij extra investeren in de ontwikkeling van maatschappelijke programma’s zoals PSV Amputatievoetbal of PSV OldStars. Prijzen Naast het steunen van PSV Foundation, maken deelnemers van VriendenLoterij Bingo iedere week kans op € 100.000,of een van de gemiddeld 80.000 andere prijzen in de wekelijkse Bingotrekking. Bovendien maak je kans op fantastische voetbalprijzen zoals een meet-and-greet met de PSV-selectie, Seizoen Club Cards en PSV-tickets. Meespelen? Kijk op: eredivisie.vriendenloterij.nl/speel-mee.


24

JANUARI - FEBRUARI 2021

WoensXL Wij vragen nog even je geduld... Shopping Mall WoensXL gaat binnenkort weer open!

SCAN DE QR-CODE EN CHECK HET LAATSTE NIEUWS VAN WOENSXL!

Veilig winkelen doe je bij Shopping Mall WoensXL Eindhoven. Parkeer voor maar € 3,50 per dag en doe je inkopen in één van onze 140 winkels. Kijk op onze website voor het overzicht van alle winkels en openingstijden.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.