GNISTEN juli 2022

Page 1

GNISTEN O M

L I V E T

I

T H Y

F O R

S E N I O R E R

Frit flyvende fællesskab 20

Sundhed i gave Alle som fylder 75 år i Thy er inviteret til fest om sundhedstilbud

07

Fremtidens grønne Thy Der arbejdes på planer for mere fjernvarme.

14

Vigtig plan på vej Ældre-/Seniorrådet har lavet høringssvar om plejeboligplanen.

O G

Æ L D R E


LEDEREN GNISTEN JULI 2022

Lo t t e s n y e l o v Plejehjemsleder fra Thy er med til at lave den nye ældrelov.

Når vi thyboere bliver spurgt, hvad vi er allermest glade for ved Thy, så siger rigtigt mange: ”Vores smukke natur”. Måske er det ikke så overraskende: Vi har meget af den, og den hører til noget af Danmarks allersærligste af slagsen. Men det grønne Thy er mere end natur. Det er også at være en grøn medspiller og vise viljen til udvikling, når det gælder grøn energi og bæredygtig omstilling. For vores fælles fremtid. De valg, som skal tages nu, er vigtige for dig som borger i Thy. Som du kan læse i dette nummer af bladet, så er det lige nu et stort spørgsmål, hvordan vi i fremtiden skal opvarme vores huse. Hvordan kommer vi væk fra gas og olie? Og ikke

mindst: Hvad koster det? Vi skal også til at sortere vores affald, så mest muligt kan genanvendes. Det kræver en indsats fra alle, men spørger du en thybo, som har sorteret længe, så er det nemt. Hende kan du møde her i Gnisten.

Ro y a l m e n u i d i t kø k ke n Kreativ chef på Hotel Thinggaard løfter sløret, så du kan lave kongelig fisk.

Og hvorfor vedkommer det dig? Det gør det, fordi det er din varmeregning og dit forbrugsaffald, det handler om. Men det gør det også, fordi vi alle har mulighed for at bidrage, så fremtidige generationer vil kunne svare, at ikke alene er de allermest glade for vores smukke natur, men de er også stolte af, at Thy er Danmarks grønneste kommune.

De giver gammelt nyt liv

Rigtig god læselyst!

Seniorer i Nors står bag initiativ til genbrug og fællesskab.

UDGIVER OG REDAKTION Thisted Kommune Kommunikationsafdelingen Asylgade 30, 7700 Thisted kommunikation@thisted.dk Gnisten omdeles til borgere i Thisted Kommune, der er fyldt 65 år, og til andre med et engagement i kommunens ældresektor.

Endelig fremlægges Gnisten på kommunens biblioteker, ældrecentre og i Borgerservice. VÆR MED Gnisten modtager gerne dine indlæg. Ansvar for rigtighed påhviler alene indsenderen. Du skal skrive til kommunikation@thisted.dk

02

FORSIDEBILLEDE Anders Kvistgaard Kvejborg Hvis du ikke modtager magasinet, så kontakt FK Distribution, som er ansvarlig for omdeling af magasinet. Ring til FK Distributions Kvalitetsafdeling på telefon 70 10 40 00 (tast 2 for reklamationer), som vil registrere din reklamation.


T H I S T E D

K O M M U N E

Mindre, faste teams for større frihed På ældreområdet har vi i Thisted Kommune en ambition om, at de borgere, som modtager hjemmepleje, oplever en høj faglig kvalitet og er trygge i den relation, de har til hjemmeplejens medarbejdere. For mange borgere er det vigtigt, at det er de samme få medarbejdere, der kommer i deres hjem, så borgeren kender medarbejderne, men også så medarbejderne kender borgeren og dennes hjem, vaner og hverdag. Blandt andet derfor ser vi frem til at påbegynde projekt Selvstyrende Teams i hjemmeplejen, hvor mindre teams bestående af både sygeplejersker, SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter og med visitatorer, ergo- og fysioterapeuter tilknyttet skal have større indflydelse på eksempelvis tilrettelæggelsen af besøgsplaner, vagtplanlægning, samarbejdet i teamet mv. Projektet starter ud i Nordthy/Hannæs, hvor det er skal køre i et års tid, og vi skal samle erfaringer, inden vi udbreder det til hjemmeplejen i hele kommunen. Med projekt Selvstyrende Teams er det vores ønske, at både borgere og medarbejdere får en oplevelse af kontinuitet og forudsigelighed i

Foto Colourbox

plejebesøgene, og at der er en god og tryg relation mellem medarbejder og borger. Derudover ønsker vi, at hjemmeplejen i Thisted Kommune skal være en arbejdsplads med stor arbejdsglæde og medarbejdertrivsel. Det tror vi på blandt andet skabes ved at arbejde i små, faste og selvstyrende teams, hvor medarbejderne har stor indflydelse på tilrettelæggelsen af deres arbejde.

For mange borgere

I de faste, selvstyrende teams vil hjemmeplejen tage udgangspunkt i en tankegang, der handler om, at borgerne bliver i stand til at udføre så mange hverdagsopgaver som muligt i det omfang, det kan lade sig gøre. Målet er at give den enkelte følelsen af magten over eget liv. Derudover er det vores mål, at udmålingen af borgerydelser foregår mere glidende i dialog mellem visitator og hjemmepleje med borgerens behov i fokus.

også så medarbejderne

er det vigtigt, at det er de samme få medarbejdere, der kommer i deres hjem, så borgeren kender medarbejderne, men kender borgeren og dennes hjem, vaner og hverdag.

Tekst Anne Fink, chef for Ældre og Træning

Det næste stykke tid vil vi derfor bruge alle de mange input, vi får fra medarbejderne i hjemmeplejen i Nordthy/Hannæs til at skabe rammerne for de selvstyrende teams, så både borger og medarbejder tilgodeses så meget som overhovedet muligt.

03

www.thisted.dk/gnisten


GENBRUG GNISTEN JULI 2022

Ødelagte ting får nyt liv i en kælder i Nors Det handler om hygge, fællesskab og genbrug, når Repair Cafe Nors hver måned slår dørene op. Tendensen med at reparere vinder frem i øjeblikket. Tekst Marie Frank Mitchell Foto Anders Kvejborg

På bordet ligger der nyt værktøj, som endnu ikke er pakket ud. Der er blandt andet to filer, en loddekolbe, en skruetrækker og en tang: - Vi har fået doneret nogle penge, og det er jo skønt, for så kan vi få lidt nyt værktøj at arbejde med, og det er der altid brug for. Vi har jo nok at lave, forklarer Leo Pedersen, alt imens han har travlt med at sætte kaffen over i mellemgangen lige uden for værkstedet. Leo Pedersen, Niels Christensen, Jens Clausen og Bertel Rasmussen udgør tirsdagens Repair Cafe-team i kælderen under Paletten i Nors. Her holder de til i Aktive Netværk Nors’ træværksted. Det har de gjort i omkring tre år, og deres Repair Cafe er blot én af 69 Repair Cafe’er etableret rundt omkring i Danmark.

Mange kommer forbi

Leo har gennem alle årene ført statistik med, hvad og hvor meget, de reparerer. Sidst de havde åbent var 17 ”kunder” forbi, og forventningen er den samme denne tirsdag eftermiddag, hvor holdets pensionerede tømrer er gået i gang med en gyngestol, der skal lappes sammen: - Vi har faktisk tit ret travlt. Det har spredt sig, at vi er her og gerne vil hjælpe, siger Niels. Den tendens genkender Anne Loui-

se Bang, der er seniorforsker i bæredygtighed og design ved Via University College i Herning: - Folk vil gerne opføre sig ansvarligt og miljøbevidst, og det er Repair Cafeernes mangedobling på få år et udtryk for. Mange har fået øjnene op for, at det er skidt, at vi smider så meget væk, så det er positivt, at vi ser den her udvikling. Skal vi have ændret det, så er det jo først og fremmest den enkeltes mindset, der skal ændres, forklarer hun.

Vil gerne passe på miljøet

Formålet i Repair Cafe Danmark er at reducere affald, ændre forbrugsmønstre og skabe viden og lyst til grøn omstilling. Og genbrugstanken driver også holdet i Nors. De peger selv på, at de er efterkrigstidsbørn. Født af en generation, der oplevede Anden Verdenskrig og derfor vokset op med, at ting har en værdi: - Vi snakker jævnligt om, at vi synes, vi ser mange ting på genbrugspladsen, hvor vi tænker: ”Mon ikke det kunne have været repareret?”. Samtidig skal vi passe på vores miljø, og det kan vi jo blandt andet gøre ved at genbruge, siger Leo.

Ingen fikse-garanti

Blandt dagens opgaver er en plæneklipper af ældre dato, som ikke kan starte. Både Bertel Rasmussen og Jens Clausen går ombord i den, og

04


de knokler og er ude i mange løsningsforsøg, inden de giver fortabt. - Sådan er det jo også en gang imellem. Vi prøver os jo frem, og når det lykkes, så er det så dejligt at se, hvor glade folk bliver. Meeeeen det er da lidt træls, når vi ikke kan få det til at virke, siger Bertel, som er holdets VVS’er. - Men politikken er, at vi ikke siger nej til en opgave. Til gengæld giver vi ingen garantier, og det er helt gratis, supplerer Leo, der har en baggrund som smed og senest 38 år på Cimbria i jobbagagen.

Vigtigt med samværet

Ud over at reparatørerne får vedligeholdt de håndværksmæssige færdigheder den tredje tirsdag i hver måned, så er samværet med de andre en vigtig brik for Repair Cafeen. - Vi får talt om mange ting. Jeg kan rigtigt godt lide at være med til det her, fordi vi både hygger og gør en forskel for andre, siger Leo, mens der bliver nikket rundt om kaffebordet. Ind ad døren kommer endnu en opgave. En gammel havesaks, som ikke længere kan gøre så meget som et stykke græs fortræd. Den skal slibes:

“Vi snakker jævnligt om, at vi synes, vi ser mange ting på genbrugspladsen, hvor vi tænker: “Mon ikke det kunne

- Det kigger vi på! Snup dig en kop kaffe imens, lyder opfordringen til ejerinden, inden Niels tænder slibemaskinen, og snakken for en stund igen bliver overdøvet af maskinstøj.

have været repareret?” Fakta om Repair Cafe Danmark Konceptet kom til Danmark fra Holland. I 2013 åbnede de første to Repair Cafeer i København, og i 2018 blev foreningen landsdækkende med cafeer i Aarhus og Odense. I dag er der 69 Cafeer på landsplan. Det er en non-profit forening, og alle arbejder 100% frivilligt.

05

www.thisted.dk/gnisten


TR N Y ITVÆSN EK L N&I NT G RYGH E D G N I S T E N JFU E LB IR U 2 0A2R2 2 0 2 2

Thybo er taget med på råd Lotte Kjærgaard Bloch er plejehjemsleder i Thisted Kommune, men i øjeblikket er hun også med i arbejdet omkring en ny ældrelov. Tekst Marie Frank Mitchell Foto Anders Kvejborg

“ Medarbejderne er blevet ydelsesmaskiner. Det skal vi væk fra. Vi skal

En udfordrende fremtid

Lotte Kjærgaard Bloch har med både glæde og stolthed taget plads ved ministerens bord. Samtidig er hun meget bevidst om, at opgaven er både stor og udfordrende:

have tilliden til medarbejderne tilbage.” Hun har sagt det højt. Til alle som har villet lytte: At der er brug for en ny ældrelov. En lov som bygger på begreber som værdighed, faglighed og selvbestemmelse. Og der er blevet lyttet. I hvert fald er plejecenterlederen fra Thy blevet inviteret med ved arbejdsbordet, hvor stregerne til fremtidens ældrelov bliver tegnet.

- Vi står på landsplan med en gigantisk udfordring. Både i forhold til flere ældre om bare ti år, men også i forhold til rekruttering og fastholdelse til plejefaget. Eksempelvis er 30 procent af de ansatte i dag over 55 år. Det er mange nye, varme hænder, der er brug for, siger hun.

Det er ældreminister Astrid Krag, der har udpeget Lotte til et 23 mand stort, rådgivende panel. De skal bl.a. trykteste forslag til elementer, der kan indgå i den nye ældrelov. Så lederen af Klitrosen og Dragsbækcentret fortæller ved arbejdsbordet, hvordan hun oplever hverdagen:

Frihed til kreativitet

Panelarbejdet består af en række møder, hvor de alle byder ind. Modsat arbejdet i dagligdagen så handler det på møderne om at tænke fuldkomment frit. - Vi skal ikke fokusere på, om noget kan lade sig gøre. Vi skal tænke helt frit, og det er sjovt, men samtidig også svært overhovedet ikke at tænke i begrænsninger og regler. Og jeg er da spændt på, om vi efterfølgende kan se, hvor vi har påvirket den nye lov, siger hun.

- I dag bruger vi rigtigt meget tid på ting, som intet har med den daglige kerneopgave at gøre. Meget mere end da jeg begyndte i faget for 30 år siden. Der er kommet så mange lag på i form af f.eks. dokumentation og tilsynsopgaver, at medarbejderne er blevet ydelsesmaskiner. Det skal vi væk fra. Vi skal have tilliden til medarbejderne tilbage.

Lotte Kjærgaard Bloch skal afsted til det sidste af i alt fire planlagte møder i august måned.

06


GRØN FREMTID GNISTEN JULI 2022

Alle husstande med gasfyr og oliefyr

Vi oplever alle stigende priser på el, fødevarer og brændstof. Men i byer som Vilsund og Koldby giver opvarmningen af huse også panderynker. I de byer er den primære kilde til opvarmning af huse nemlig gas, hvis pris er på himmelflugt.

oplever lige nu voldsomt stigende priser. Bliv klogere på dine muligheder her.

Hvor skal din varme komme fra?

Det har sat efterspørgslen efter nye varmekilder markant op. Det oplever de blandt andet hos Snedsted Varmeværk. - I perioder er vi blevet kimet ned af borgere, og svaret er, at vi rigtig gerne vil arbejde for at udbrede fjernvarme til flere byer i Thy, og vi har projekter i gang i både Vilsund, Sundby, Hørdum, Hundborg og Koldby, siger Poul Erik Fransen, formand for Snedsted Varmeværk. I alle byerne ved varmeværket præcist, hvor mange husstande der skal sige ja til fjernvarme, før det er muligt at etablere den nye varmekilde. I Vilsund og Sundby kræves det for eksempel, at 80 til 85 procent af husstandene bakker op. Ellers falder projektet. Går alt efter planen, tager det omkring to år, før byerne har fjernvarme. - Det er utrolig vigtigt, at man som lokalsamfund går sammen om at tage stilling. Hvis hver femte husstand i stedet investerer i en varmepumpe, så kommer der ikke fjernvarme, siger Carsten Nielsen, der er driftsleder i Snedsted Varmeværk.

Tekst Katrine Rønnow Holler

horisonten er og muligheder for overgangsløsninger. Derfor er Thisted Kommune i dialog med fjernvarmeværkerne om, hvad der kan lade sig gøre. Når det arbejde er gjort, vil alle berørte få direkte besked. - Det er et stort fokus for os, at der tænkes i løsninger, som giver stabil, billig og grøn opvarmning, og i Thy er vi langt fremme i ud-

Hvad koster udbygningen af fjernvarme ?

Eksisterende fjernvarmekunder: Det bliver ikke dyrere for dig, hvis dit fjernvarmeværk udbygger nettet. Det er sikret via Varmeforsyningsloven. Det kan til gengæld blive billigere for dig, hvis der kobles nye områder på fjernvarmen, fordi der bliver flere til at betale de faste udgifter.

Nye fjernvarmekunder:

Arbejdet med at finde alternativer for husstande, der er opvarmet af olie- og gasfyr, har også stor, politisk bevågenhed. Regeringen er kommet med et udspil, der i skrivende stund endnu ikke er blevet til en bindende aftale.

bredelsen af grøn fjernvarme, så det vil i mange tilfælde være et godt kollektivt valg, udtaler Niels Jørgen Pedersen, borgmester i Thisted Kommune.

Udspillet lyder, at alle borgere, der har olie- eller gasfyr, inden udgangen af 2022 skal have besked om, hvorvidt de kan forvente, at der kommer fjernvarme hos dem i fremtiden, hvor lang tids-

I 2021 var varmen fra Snedsted Varmeværk f.eks. lavet af 30 procent varme fra solvarmeanlæg, 40 procent overskydende el fra vindmøller, der kan bruges til at opvarme vand, og 30 procent gas.

07

Prisen kommer bl.a. an på, hvordan fjernvarmeselskabet producerer varmen, og hvor stor tilslutningen til fjernvarmen er i dit område. Det vil altid kræve en engangsinvestering at få etableret fjernvarme. I Vilsund og Sundby er den investering 35.000 kr. for en gennemsnitlig husstand. Bor du i Vilsund og Sundby, kan du beregne din pris for fjernvarme på www.snedstedvarme.dk.

www.thisted.dk/gnisten


BÆ R E DYG T IG H E D GNISTEN JULI 2022

DE N N Y E A F FA L D S O R D N I N G Folketinget har besluttet, at alle danskere skal sortere affaldet i 9 forskellige affaldstyper. I Thisted Kommune træder ordningen i kraft den 1. november. Du modtager tre beholdere i september eller oktober måned, som alle er opdelt i 2 rum. Derudover får du en kasse til farligt affald. Alle beholdere har synlige piktogrammer, der viser, hvilke typer affald, der skal i de forskellige rum. Beholderen til mad- og restaffald og beholderen til papir/pap og plast tømmes hver 2. uge. Beholderen til glas og metal/ mad- og drikkevarekartoner tømmes hver 4. uge. Den røde kasse til farligt affald tømmes efter behov.

r Hver danske t lig år er producer dol sh hu lo 845 ki ningsaffald.

Tekst Marie Frank Mitchell Foto Anders Kvejborg

08


Lina sorterer sit skrald: Vi skylder hinanden at tænke på naturen Når de nye ændringer om affaldssortering træder i kraft 1. november 2022, så er Lina Kvejborg mere end klar. Familien har nemlig allerede sorteret affald i årevis.

Der er en plastboks til konservesdåser og metallåg. En til plastbøtter. En tredje til glas. Øverst skal plastbakkerne, som har indeholdt mad, ende, og til højre for stablen af plastbokse er der en hylde til aviser og papir. Ved siden af den står posen til pant, og bagerst en kasse til pap. - Man bliver virkelig overrasket over, hvor meget plastaffald der er. Det er ret tankevækkende, så alene af den grund er det en god fornemmelse at sortere det og vide, at det bliver genanvendt, siger Lina Kvejborg. l Det gør os ti pa, ro Eu i nd det la m er est der producer r, ifølge pr. indbygge . at st Euro

Vi står i familien Kvejborgs garage i tilknytning til huset i Koldby. Her har hun i omkring otte år haft sin egen, organiserede affaldssortering for familien på fire: - Jeg kan ikke huske præcist, hvorfor vi valgte at gå i gang med at sortere, men min mor begyndte at underholde mig med, at det var vigtigt at gøre for klimaet. I dag er det bare helt indgroet i mig, og jeg

09

synes, at det er den lille smule, jeg nemt kan bidrage med, forklarer hun, inden hun hurtigt indskyder: - Vi er jo langt fra perfekte. Du kan jo blot kigge i vores indkørsel – der holder en dieselbil – men den, har vi da også talt om, bør blive skiftet til noget mere miljøvenligt, når det bliver tid til en anden bil. Hidtil har familien selv kørt på genbrugspladsen med alle de forskellige affaldstyper, når garagen var ved at være godt fyldt. Når den nye affaldssorteringsordning i Thisted Kommune træder i kraft den 1. november 2022, kan de nøjes med at køre de tre beholdere ud til vejen – det glæder Lina Kvejborg sig meget til: - Det bliver dejligt at få det hele ud af garagen, for det ser jo ikke pænt ud, når kasserne er propfyldte. Jeg har besluttet, hvor de nye beholdere skal stå, og når vi fra efteråret får alt afhentet, så bliver det jo på en eller anden måde kun nemmere for os, der har affaldssorteret længe, siger hun.

www.thisted.dk/gnisten


Håb for flere seniorbofællesskaber i Thy Tekst Eskild Boeskov

Ældre-/Seniorrådet i Thisted Kommune har de sidste 4-5 år ofte forsøgt at få Thisted Kommune til at arbejde for oprettelse af flere seniorbofællesskaber, da vi ved, det er en boligform, som et stigende antal ældre borgere ønsker. Thisted Kommune har hidtil givet udtryk for, at det ikke var en kommunal opgave, og at initiativet skulle komme fra grupper af midaldrende borgere i samarbejde med boligselskaber. Det vedvarende pres fra Ældre-/Seniorrådet og arbejdet med den nye plejeboligplan og afholdelse af borgermøder om dette har ændret tankegangen. På borgermøderne gav et stort antal borgere udtryk for, at de som ældre ønskede at bo i seniorbofællesskaber. Dette har nu ført til, at den kommunale forvaltning har taget initiativ til at nedsætte en planlægningsgruppe med deltagelse af kommune, Ældre-/Seniorråd, almennyttigt boligselskab og evt andre interessenter. Med andre ord er tanken om seniorbofællesskaber rykket fra snak til handling, og det er vores håb, at der i løbet af få år kan etableres flere bofællesskaber i Thy.

føler ansvar for hinanden, og med hvem man deler aktiviteter, hobby, fællesspisning, kaffedrikning, får et slag kort og meget andet. Ældre-/Seniorrådet er af den opfattelse, at det at bo i et seniorbofællesskab udsætter tidspunktet for behov for hjemmehjælp eller ophold på plejecenter. Det kan således også gå hen og blive en fordel for kommunen, selvom det vigtigste dog er at øge ældre borgeres livsglæde. Vi glæder os til samarbejdet om at gøre Thisted Kommune til stedet, hvor ældre borgere trives i deres boform.

Hvorfor så attraktive? Mange ældre oplever, at børnene er flyttet hjemmefra og derfor ønskes familiefællesskabet erstattet af fællesskaber med andre i samme situation fremfor risiko for ensomhed, som opleves af alt for mange ældre i dag. Størstedelen af beboere i senior bofællesskaber oplever, at deres livsglæde, aktivitet og selvhjulpenhed samt vedligeholdelse af social adfærd er blevet stærkt forøget. Ved denne boform har man egen bolig, men samtidig tæt fællesskab med en gruppe mennesker, som

De bedste hilsener Ældre-/Seniorrådet v. fmd. Eskild Boeskov

10


Rådet med på konference

Derudover blev vi også klogere på de kommunale værdighedspolitikker. Sundhedsministeriet har undersøgt brugen af dem, og analysen viser, at 1 ud af 3 kommuner ikke har en politik på området. Det har udmøntet sig i en række råd til kommunerne, for undersøgelsen viste også, at 3 ud af 4 kommuner mener, at værdighedspolitikken har medført konkrete ændringer i praksis.

Tekst Ellen Gudmundsen

I begyndelsen af maj var Thisted Kommunes Ældre-/Seniorråd repræsenteret på Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og konference på Hotel Nyborg Strand.

Alt i alt spændende at være afsted på konference med ældrespørgsmålene i fokus. Jeg kom hjem med gode oplysninger fra inspirerende oplægsholdere.

Danske ældreråd er et overordnet organ valgt af delegerede fra samtlige kommuners ældreråd. Rådet står i direkte kontakt med regeringen, og det var social- og ældreminister Astrid Kragh, som holdt åbningstalen på repræsentantskabsmødet den første dag.

Kontakt Ældre-/ Seniorrådet i Thisted Kommune

Det var en udbytterig dag, især for nyvalgte medlemmer af ældrerådene, som jeg, hvor jeg fik indblik i, hvordan hele organisationen fungerer. Dagen efter begyndte konferencen. Den bestod af fem oplægsholdere, der behandlede forskellige emner i henhold til ældreområdet. Desuden var der 10 forskellige seminarer, vi kunne vælge os på. Det overordnede tema på disse seminarer var værdighed i ældreplejen.

Eskild Boeskov (formand) eskildbo@dadlnet.dk Tlf: 40 56 20 18 Ketty Sørensen (næstformand) ketty1942@hotmail.com Tlf: 42 18 92 04

Jeg valgte mig på et seminar med titlen: Værdighed i ældreplejen – hvordan hjælpes vi ad med at gøre det endnu bedre.

Anette Bjørndal abjorndal@hotmail.dk Tlf: 20 48 88 91

Oplægsholdere var Tina Holck fra Videncentret for Værdig Ældrepleje og Loa Christensen fra Sundhedsministeriet.

Ole Christensen olecnors@gmail.com Tlf: 25 13 60 39

Videncentret for Værdig Ældrepleje er et satspuljeprojekt. Det løb fra 2018 - 2021, men er nu forlænget indtil 2023. Formålet med videncentret er at understøtte arbejdet med værdighed i ældreplejen ud fra 7 fokusområder: Livskvalitet. Selvbestemmelse. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng. Mad og måltider. En værdig død. Pårørende. Ensomhed.

Henning Bøjer senior7700@icloud.com Tlf: 53 37 66 58 Else Rasmussen ras@altiboxmail.dk Tlf: 40 68 14 65 Carl Christian Larsen cc.larsen@anarki.dk Tlf: 29 93 21 97 Lea Houmøller lea7752@gmail.com Tlf: 27 15 10 60

Bente Homann bentehomann@gmail.com Tlf: 42 80 15 75 Ellen Gudmundsen ellengudmundsen00@gmail.com Tlf: 40 44 97 00

Videncentret har 10 rejsehold, der kan komme helt ud til plejehjemmene med rådgivning og hjælpe med at få workshops op at stå, bidrage til kompetenceudvikling, hjælpe med en række arrangementer og meget mere.

Irene Pedersen Irene.vilsund@altiboxmail.dk Tlf: 40 15 18 99

11

www.thisted.dk/gnisten


Aktivkomiteernes særlige arrangementer På alle 14 plejecentre i Thisted Kommune findes en aktivkomite, som er bemandet af frivillige kræfter. De laver aktiviteter og arrangementer for lokalområdets ældre borgere og ældrecentret. Hold øje med opslagstavlen på dit ældrecenter og bliv en del af det gode og sjove fællesskab på stedet:

KRISTIANSLYST Nørrealle 53 7700 Thisted

KLØVERMARKEN Solsikkevej 43 7752 Snedsted

14/8: Søndagscafé med musik. 23/8: Grillfest. 11/9: Søndagscafe. 20/9: Høstfest med musik. 4/10: Tyroler/oktober fest med musik. 16/10: Søndagscafé. 10/11: Mortensmiddag og musik.

14/8: Cafe eftermiddag m/ musik. 8/9: Sommerudflugt til Østerild testcenter og Hanstholm. 22/9: Grisefest med lotteri. Musik v. John fra Vorupør. 9/10: Cafe eftermiddag m/ musik. 12/10: Generalforsamling og bankospil. 3/11: Gule ærter og lotteri

25/8: Ålegilde for alle kl. 17:30. Billetpris 130,- kr. pr. deltager.

FRIPLEJEHJEMMET Tværgade 7 7755 Bedsted

FYRGLIMT Fyrglimt 2 7730 Hanstholm

Juli måned ingen arrangementer p.g.a. sommerferie. Første tirsdag i hver måned: Banko. Sidste onsdag i hver måned: Sildebord For træning med Aktivkomiteens motionsgruppe kontakt Frida på tlf: 60 68 14 62. 29/10: Basar på Fyrglimt.

For plejecentrene Kastaniegården, Trye, Åbakken, Solgården, Solhjem, Klitrosen og Sct. Thøgersgård henvises der til de enkelte centre for program og aktuelle datoer.

12


VIBEDAL Vibedalvej 1 7700 Thisted

FJORDGLIMT Sennelsvej 65, Sennels 7700 Thisted

DRAGSBÆKCENTRET Simons Bakke 37 7700 Thisted Tirsdage i lige uger: Strikkeklub. 11/8 Veteranbiler på besøg 18/8 Bustur til Vorupør. 25/8 Musik og fællessang, Æ Wæstenwind.

Aktivkomiteerne er her for dig

7/7: Motions banko Banko følgende tirsdage: 16/8, 13/9, 18/10 og 8/11. Cafe eftermiddage med musik: 28/8, 17/9, 23/10. 20/9: Thy Gospelkor underholder. 4/10: Garderoben mobil shop og Reporto sko. 13/10: Efterårsfest med musik.

Thisted Kommune har Aktivkomiteer ved alle ældrecentre i kommunen. Tekst Carl Chr. Larsen

Aktivkomiteens opgaver er at støtte det lokale ældrecenter for at bedre forholdene for alle ældre i lokalområdet, ligesom den støtter Ældre-/Seniorrådet i dets overordnede samspil med Social- og Sundhedsudvalget ved Thisted Kommune.

16/8: OL med forskellige konkurrencer 18/8: Cirkus Trapez. 21/9: Ud i det blå. Tur til Fur. 5/10: Løvfaldsfest med musik kl. 12. 12/11: Basar og loppemarked.

Aktivkomiteens opgave er i samarbejde med ældrecentrets ledelse, personale og beboere at tilbyde og forestå aktiviteter for lokalområdets ældre borgere over 60 år. Midlerne, som er stillet til rådighed fra forvaltningen og ældrecentret, skal anvendes til fælles bedste for såvel beboere på ældrecentret som alle ældre bosiddende i centerområdet. Kassereren fremlægger og redegør for regnskabet på den ordinære generalforsamling.

1/9 Høstfest, musik v. Michael og Mogens. 8/9 Foredrag v. Anna og Svend Hamborg. 15/9 Banko. 22/9 Musik, og fællessang, Ruth’s Hotel. 13/10 Banko. 20/10 Musik og fællessang v. Kristian Mogensen. 27/10 Efterårsfest med musik v. M/K Duo. 3/11 Valg og Banko. 10/11 Mortens And, Musik v. Møller og Nilsson. 17/11 Musik og fællessang v. Rytmix.

Aktivkomiteen består af fem folkevalgte medlemmer og to suppleanter. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er to år og for suppleanter et år. Aktivkomiteen fastsætter selv sin forretningsorden og tilrettelægger selv sit arbejde. Alle medlemmerne arbejder frivilligt og ulønnet. Aktivkomiteen ved områdecenter Sct. Thøgersgaard i Vestervig mangler pt hænder til at løfte opgaverne. Ved generalforsamlingen i november 2021 lykkedes det ikke at få valgt suppleanter. Vi opfordrer derfor på det kraftigste borgere i området til at melde sig. Vi mangler hjælpere til vores fester, hjælpere til vores gåkorps samt ledsagere til lægebesøg. Det kunne også være som besøgsven til en beboer, at dine evner kan bruges. Der er så dejligt på Sct. Thøgersgaard, så giv nu Aktivkomiteen en hjælpende hånd.

13

www.thisted.dk/gnisten


En vigtig plan for ældreområdet i Thy

muligvis først etablere de mistede pladser på Fjordglimt i 2034. Det kan ikke forsvares, at der ikke er et tilsvarende tilbud allerede ved lukningen i 2024. I høringssvaret udtrykker vi også bekymring for økonomien og spørger ind til driftsmidler, når planen er realiseret. Med en udvidelse af omkring 100 nye pladser, skal både de fysiske rammer, tilbuddene til borgerne og medarbejdernes arbejdspladser være bedst mulige i hverdagen.

Plejeboligplanen 2022-2034 fra Thisted Kommune har været i høringsfasen, og Ældre-/Seniorrådet har indgivet et høringssvar.

Den decentrale struktur er løst ved at inddele kommunen i fire områder. Nord, Midt, Syd og Thisted. Dog har planen om at lukke plejehjemmene i Snedsted og Østerild mødt en del modstand. Det blev givet til kende på borgermødet d. 21. april, hvor repræsentanter fra de berørte områder gav udtryk for stor bekymring ved en lukning: Usikkerhed for fremtiden, både for beboere, de pårørende og byerne som helhed. At en by mister sit plejehjem, er noget der optager mange, og der er lavet høringssvar med andre løsningsforslag.

Tekst Anette Bjørndal

Men som formanden for Social – og Seniorudvalget Henrik Gregersen udtaler, så er planen ved at blive behandlet, og intet er besluttet endnu.

Rådet behandlede forvaltningens plan for fremtidens plejeboliger i Thisted Kommune på vores møde i april, og vi vil her redegøre for, hvad vi har skrevet i det høringssvar, som er lagt på sagen. Vi mener, at kommunen udviser rettidig omhu ved at tænke hele området ind i en helhedsplan og tage hensyn til den demografiske udvikling frem mod 2034. De principper, som plejeboligplanen bygger på, er taget til efterretning, og det giver både gode og fornuftige løsninger, selvom der også bliver visse kameler at sluge, hvis planen går igennem. Ældre-/Seniorrådet bifalder, at man samler specialerne, da vi tror på, det giver større faglighed, bedre sparring og i sidste ende også større tiltrækningskraft for uddannet personale. At samle de midlertidige pladser på ét sted giver brugerne en bedre oplevelse og en mere målrettet træning med henblik på at rehabilitere sig og så vidt muligt komme tilbage til eget hjem. Vi har dog meget store betænkeligheder ved planen om at lukke demenspladserne på Vibedal i 2024 og

14


Til kamp mod ensomhed hos ældre

Kommune i slutningen af marts var vært ved et velbesøgt arrangement om emnet ensomhed blandt ældre. De inviterede var aktivkomiteerne for kommunens plejecentre samt ledere af centre, ledere i forvaltningen og politikere. Omkring 75 var med på dagen.

Et stort fokusområde for det siddende Ældre-/Seniorråd i Thisted Kommune er ensomhed. Vi ønsker at sætte spot på det, da det kan have afgørende indflydelse på menneskers livsværdi.

Oplægsholder på dagen var Birgitte Højlund, som i mange år har beskæftiget sig med ældres hverdagsliv og med bekæmpelse af ensomhed blandt ældre. Hun har undervist sundhedspersonale og deltaget i projekter og arbejder i dag i et firma, der hedder Typ2Dialog, hvor hun blandt andet er med i et projekt i Randers, som handler om at indføre en ”værdighedsmodel” indenfor ældreområdet.

Tekst Eskild Boeskov Foto Colourbox

Ensomhed kan være en svær størrelse at måle. Det er en individuel følelse, men emnet er undersøgt af flere, og undersøgelserne tyder på, at ensomhed oftest føles i de unge år og sidst i livet. Det vil sige i alderen 16-24 og så igen i gruppen over 85 år.

Birgitte Højlund er klar fortaler for, at ensomhed er et problem, som kommunen skal gå ind i. Hun redegjorde for, hvordan ensomhed har betydning både for det mentale og fysiske helbred hos kommunens borgere, og hvordan det på længere sigt kan betyde dårlig trivsel hos den enkelte og også være en økonomisk belastning for kommunen.

Dette var noget af det, som tilhørerne blev gjort klogere på, da Ældre-/Seniorrådet i Thisted

Kommunen kan hjælpe ved, at hjemmeplejen afsætter tid til at støtte en ensom borger i at komme ud af ensomheden ved samtaler, ved at skabe kontakt til frivillige organisationer, ved at hjælpe med praktiske ting inden social kontakt eller ved at være der for en døende, lød nogle af anbefalingerne.

Fakta om ensomhed Undersøgelser på hele Danmarks befolkning hos ensomme i forhold til ikke ensomme viser nedenstående omkostninger på årsbasis: • 770 ekstra dødsfald •

19.000 ekstra somatiske og 3.800 ekstra psykiatriske indlæggelser.

26.000 ekstra somatiske og 190.000 ekstra psykiatriske ambulante hospitalsbesøg.

400.000 ekstra kontakter til læger.

350.000 ekstra dage med kortvarigt og 470.000 ekstra dage med langvarigt sygefravær.

1.100 ekstra ny-tilkendte førtidspensioner.

Ekstra omkostning på 2,2 mia. kr. til behandling og pleje.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

15

www.thisted.dk/gnisten


Frit valg til at vælge at være med Stafet for Livet og Royal Run er mere end hurtige tider og mange kilometer i løbeskoene. På Plejecenter Kristianslyst i Thisted er det også for plejehjemsbeboere.

16


OPLEVELSER GNISTEN JULI 2022

Tekst Marie Frank Mitchell Foto Anders Kvejborg

Det er mange år siden, hun selv er løbet noget sted hen. Men en lørdag i maj ligger Gerda Malmberg på 96 år alligevel helt i front under Stafet for Livet på Plejecenter Kristianslyst i Thisted: - Det er godt nok dejligt at få hovedet blæst igennem, siger hun smilende og trækker hætten fra trøjen sammen under hagen, mens hun nyder udsigten rundt om Tingstrup Sø i Thisted. Sammen med en håndfuld medbeboere, ansatte og frivillige er hun ude på stafetruten for kørestole. De er ude på missionen at samle ind til Kræftens Bekæmpelse gennem løbet Stafet for Livet. En aktivitet som samme dag også foregår et andet sted i byen: - Selvom man fx sidder i kørestol, så er det vigtigt, at man fortsat får friheden til at deltage i forskellige aktiviteter. Her giver vi beboerne mulighed for at deltage på de præmisser de kan. At der er et personligt og frit valg til stede, er med til at beboeren holder fast i sin identitet og personlighed, forklarer Lise Ørbæk Knudsen, der er leder på Plejecenter Kristianslyst. Ud over Stafet for Livet har de på Kristianslyst i år også deltaget i “Royal side Run”, som er en udløber af Kronprinsens Royal Run. Her deltog pårørende, dagplejere, frivillige, en børnehave og unge fra Elmelund, som hjalp med at skubbe kørestole. I alt var de omkring 100 fra 0 til 100 år. Med fokus på det frie valg til aktiviteter læner plejehjemslederen sig op ad forskning fra Center for Sund Aldring på Københavns Universitet, som bl.a. har undersøgt, hvad ældre opfatter som et godt ældreliv. De undersøgelser viser, at langt de fleste ønsker at leve det liv, som de har været vant til. De ønsker at have noget at stå op til, holde sig i gang, bruge deres evner, være noget for andre, være en aktiv del af samfundet samt føle sig godt tilpas i hverdagen. - Bare fordi man bor på plejehjem, skal man ikke udelukkes fra det, der foregår omkring os. Vi har naturligvis begrænsninger, fordi beboerne har brug for hjælp, men fysisk aktivitet styrker livskvaliteten og kan gøre hverdagens krav mere overkommelige. Derudover er fællesskaber vigtige for alle aldre og sammen med pårørende og frivillige, kan vi give indhold i beboernes hverdag, siger Lise Ørbæk Knudsen.

17

www.thisted.dk/gnisten


Thys Thys nye nye byrum byrum står står klar klar – – hvordan hvordan vil vil du du give give Smedjen Smedjen liv? liv?

Smedjen er Thys nye mødested, der har alt det, du skal bruge Smedjen erdet Thys nyedu mødested, der ihar altDet det,skal du skal til at skabe byliv, mangler her Thy. værebruge et til at skabe det byliv, du mangler her i Thy. Det skal være et i sted, der skaber mere liv, mere variation og mere fællesskab sted, der skaber liv, mere Thy. Men hvad ermere Smedjen helt variation præcist? og mere fællesskab i Thy. Men hvad er Smedjen helt præcist? Det spørgsmål skal du selv være med til at svare på. Det spørgsmål skal du selv være med til at svare på.

Smedjen skal nemlig være et levende byrum, hvor vi sammen Smedjen skal et levende byrum, hvor sammen skal skabe en nemlig masse være aktiviteter og events. Her kanvidu både skal skabe en masse aktiviteter og events. Her kan du både arrangere workshops om møbler af genbrugstræ, høstmarked, arrangere workshops om møbler af Det genbrugstræ, høstmarked, udendørs yoga eller fællesspisning. er helt op til dig. udendørs yoga eller fællesspisning. Det er helt op til dig. Rammerne er der – nu har vi brug for dine idéer. Du kan gå Rammerne er der – nuen har vi brug for idéer. Du kan gåselv sammen med venner, forening, dinedine kollegaer eller helt sammen med venner, en forening, kollegaer helt stable initiativer på benene, som dudine gerne vil haveeller mere af selv i stable initiativer på benene, som du gerne vil have mere af i Thy. Thy. Du får en forening i ryggen, Du fårkan en hjælpe forening i ryggen, som med som kanog hjælpe med booking markedsføring, booking markedsføring, så din idéogkommer ud at så din idé kommer ud at leve. leve. Vi glæder os til at se dig. Vi glæder os til at se dig.

Christen Kolds Plads 3 Christen Kolds Plads 3

Læs mere på www.smedjenthisted.dk. Læs mere på www.smedjenthisted.dk.

18


NAT UR E N GNISTEN JULI 2022

Få en skøn oplevelse i din, min og vores natur

Tekst Katrine Rønnow Holler Foto Anders Kvejborg

I Thy har vi en enestående natur, som kræver pleje. Og det kan du være med til, når Thisted Kommune holder naturplejearrangementer. På en vejstrækning mellem Ydby og Boddum bliver den tætte skovbevoksning pludselig afløst af en åben lysning, hvor planter titter frem, og man kan ane våde pytter af grundvand. Det ser måske ikke ud af meget, men for en naturinteresseret er det et biodiversitets-mekka. Her finder man sjældne og dyrebare plantearter. Området bliver passet og plejet som en del af det EU-finansierede projekt Rigkilde Life, der går ud på at lave indsatser for sjældne naturtyper. Det forklarer Anja Sørensen, der er projektleder og biolog i Thisted Kommune: - Igennem projektet er vi lykkedes med at skabe nogle meget rige naturområder rundt omkring i Thy, der er blevet til optimale levesteder

for meget sjældne arter, fortæller hun. Helt konkret har Rigkilde Life blandt andet sikret, at grundvandet kan komme op til terræn igen. Derudover er der også blevet lavet rydninger, så de sjældne arter ikke bliver kvalt i tæt buskads. Og det er her, du kan være med til at gøre en forskel. Flere gange om året inviterer Thisted Kommune til naturplejearrangementer, hvor alle kan komme og høre mere om den sjældne natur og aktivt være med til at passe på den. Det fortæller Jens Søren Michelsen Krag, der er naturvejleder og biolog i Thisted Kommune. - Man er meget velkommen, uanset hvad ens kræfter rækker til. Og så er det oplagt at tage børnebørnene med, siger han.

19

Kommende naturplejearrangementer: 6. august: I Sønderhå Plantage er et engområde, der rummer en spændende botanik. På dagen skal der fjernes begyndende tilgroning. Bagefter bydes der på bålstegte pandekager, fortællinger om områdets natur, og så kan I fange insekter i søen og lede efter sjældne planter. 18. august: Mellem Folkecenteret og fjorden ligger Skibstedenge, som er et vidt udstrakt engområde. Kom og hør om Folkecenteret, de særlige naturværdier i området, og hvorfor det er nødvendigt med naturpleje. Derudover skal der bekæmpes optilvækst. 10. september: Til Naturens Dag på Doverodde har du mulighed for at prøve flere friluftsaktiviteter. Du vil også kunne prøve at slå med le på engarealet ned mod Doverkil langs med dæmningen. Læs mere på www.rigkildelife.dk

www.thisted.dk/gnisten


SUNDHED & TRIVSEL GNISTEN JULI 2022

I Thy får du nye sundhedstilbud i 75-års fødselsdagsgave Informationsmøder, forebyggende sygeplejersker og tilbud om hjemmebesøg er med til at sikre, at vi holder os raske længst muligt.

Tekst og Foto Katrine Rønnow Holler

Det er forskelligt fra person til person, hvordan vi gerne vil leve, når vi kommer op i årene. Men ens for os alle er, at vi drømmer om at holde os sunde og raske i længst mulig tid.

selarer kunne høre mere om, var teamet af forebyggende sygeplejersker, som Anette Odgaard er en del af.

Derfor har Thisted Kommune flere tilbud, hvis formål er at hjælpe dig til at holde dit fysiske og mentale helbred helt i top.

De tilbyder hjemmebesøg, når man er 75 år, 80 år, 82 år og hvert år her-

Det var de tilbud, der var i fokus, da Thisted Kommune i begyndelsen af maj måned inviterede alle borgere i Thy, der har 75-års fødselsdag i 2021, til en fødselsdagsfest i Nordthy Hallen.

Hold dig sund og rask

vi kan vende stort og småt. Vi taler både om helbred, boligforhold, aktiviteter i lokalområdet, kost, medicin, motion og ensomhed, forklarer Anette Odgaard. På den måde får du viden om de ting, der kan forebygge udvikling af sygdom og funktionsnedsættelser.

“ Det er et frivilligt tilbud, som man kan vælge at tage imod. Vi kommer ud til en uformel snak, hvor vi kan vende stort og småt.”

Her var både kage, kaffe, musik og hygge. Men vigtigst af alt så var der en masse stande med informationer om både frivillige og kommunale tilbud, der skal sikre et langt og sundt liv. Ét af de tilbud, de fremmødte fød-

efter. Derudover tilbyder de besøg til borgere over 65 år, der har mistet en ægtefælle. - Det er et frivilligt tilbud, som man kan vælge at tage imod. Vi kommer ud til en uformel snak, hvor

20

- Og det er ikke kun fysiske skavanker, vi tager os af. Er man et sted, hvor man har svært ved at overskue ting eller synes, at noget er træls så går vi ind i den problematik sammen og undersøger, hvad det kan skyldes, siger Anette Odgaard.

Få sat ansigter på

De forebyggende hjemmebesøg er et lovpligtigt tilbud, man har ret til som borger i Thisted Kommune. Derudover kan kommuner vælge at lave supplerende arrangementer,


Føler du dig ensom? – eller mangler du aktiviteter, hvor du kan mødes med andre – er du altid velkommen til at kontakte de forebyggende sygeplejersker: Anette Viborg Landbo Tlf: 99 17 19 64 Mail: anl@thisted.dk Anette Odgaard Christensen Tlf: 99 17 19 65 anod@thisted.dk Lene Dybdahl Kudsk Tlf: 99 17 19 63 Mail: ldk@thisted.dk Tirsdage mellem kl. 8-9 og fredage mellem kl. 10-12

Hvad er thyboernes ønsker til det gode ældreliv?

og det var netop det, der blev gjort i Nordthy Hallen til den fælles fødselsdagsfest. - Her kan de få sat ansigter på os, og så er det en god anledning til at komme ud og have nogle gode timer sammen, siger Anette Odgaard.

Ingelise og Uffe Gedde

Hun håber, at flest muligt vil tage imod tilbuddet om hjemmebesøg, når man når de forskellige alderstrin – eller når man mister sin ægtefælle. - De her besøg er vigtige, fordi de kan forebygge nogle problemer med helbredet, som kan begrænse ens muligheder for at leve det liv, man gerne vil, siger Anette Odgaard. Til arrangementet i Nordthy Hallen var der ud over de forebyggende sygeplejersker også boder med bl.a. demenskoordinatorerne, Boblberg, Hopla, Tront, Røde Kors og Kommunikationscenter Thisted.

- Vi har da et ønske om, at vi gerne vil være sunde og raske og kunne klare os selv. Men det er også vigtigt, at man sørger for at have sociale kontakter. For der kan man også få hjælp, når man har brug for det. For eksempel hvis man pludselig bliver alene.

- Vi er aktive og vil gerne lave frivilligt arbejde. Vi vil også gerne blive boende i vores hus, så længe vi kan. Vi har godt nok en stor have, men den kan vi jo altid gøre til en græsplæne, hvis vi ikke kan passe den mere. Vi nyder bare livet og håber, det hele kan fortsætte, som det er i rigtig lang tid.

Irene og Alf Poulsen

21

www.thisted.dk/gnisten


A K T I V T FÆ L L E S S K A B GNISTEN JULI 2022

Fri leg på himlen over Thy På en græsmark i smukke omgivelser i midten af Thy mødes en flok flyve-entusiaster hver tirsdag til leg på vingerne, nørderi og samvær i Thy-Mors Modelflyveklub. Til oktober skal de være medværter ved et VM for modelfly. Tekst Marie Frank Mitchell Foto Anders Kvejborg

“Det er en hobby som mange andre, men det handler om teknik og få lov at nørde igennem. Det er det fede ved det. Det giver et kick at komme herud i den friske luft og flyve med modelflyene. Det er fantastisk.” Erling Glintborg Jensen, medl., Thy-Mors Modelflyveklub.

22


SUNDHED G N I S T E N F E BRUA R 2 0 2 2

Fakta om Thy-Mors Modelflyveklub Klubben er stiftet i 1976 og har i dag 25 medlemmer, samt ét medlem på landsholdet i modelflyvning. Tirsdag er klubaften, og om sommeren mødes de i Kallerup. Om vinteren på Sjørring Skole. Klubben har været med til at starte konkurrencer fra skrænterne i Hanstholm op tilbage i 80’erne. Her udviklede de egne fly, hvilket gav medaljer helt op i 90’erne. De flyver med droner, modelfly, modelhelikoptere og modelsvævefly på pladsen i Kallerup. Alle flyver med deres egne modelfly, men man kan få lov at få en prøveflyvning, inden man bliver medlem og selv vil lære at flyve. En god begyndemodel koster 3.000 kr. Det mest almindelige modelfly flyver med elmotor. De vejer fra 1,5 til 2,5 kg og har et vingefang på 1,2 m til 1,5 m og koster fra 3.000 kr. til 5.000 kr. De lidt større fly vejer fra 5 kg op til over 12 kg. De har en spændvidde på 2 m og koster fra 5.000 til 10.000 kr.

“ Det er afstressende. Jeg spekulerer ikke på andet end at flyve og hygge mig med de andre, når jeg er her. Det giver

Jørgen Larsen er mangeårig formand i Thy-Mors Modelflyveklub. Han har dyrket interessen i mere end 40 år. Som tidligere konkurrence-flyver glæder han sig til at se dygtige deltagere fra hele verden gå på vingerne, når der fra 3. – 9. oktober afholdes VM i skræntflyvning for modelfly rundt om i Thy og på Mors.

energi, og jeg er helt ladet op igen, når jeg har været afsted sådan en tirsdag aften.”

Læs mere om det kommende VM på www.wcf3f.dk

23

www.thisted.dk/gnisten


UDFORDRING GNISTEN JULI 2022

KRYDSORD Vindere af sidste krydsord 1. præmie a’ 250,- kr: Vera Frandsen, Nors 2. præmie a’ 150,- kr: Gerda Bak, Thisted 3. præmie a’ 100,- kr: Preben Splidsboel, Tingstrup

Indsættes på vindernes NEM-konto.

Næste udfordring

Næste løsning skal afleveres senest 6. oktober 2022 - Husk altid at skrive kodeord, navn og adresse. Du kan aflevere din løsning i Sognets Dagligstue, Storegade 1 i Thisted. Eller sende din løsning til Thisted Kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted. Att. Ledelsessekretariatet/Kommunikation. Du kan også sende din løsning på en mail til kommunikation@thisted.dk

24


AKTIVITETER GNISTEN JULI 2022

Skriveværkstedet:

Med bogstaver bygger vi begejstring Der er kaffe på kanden, blæk i kuglepennen og tekst på papiret i Biblioteket i Hurup hver tirsdag. Her mødes skriveglade pensionister i Skriveværkstedet. Tekst og foto Øjvind Fritjof Arnfred

“ Man får syn for, hvad man kan og lærer af det, de andre laver.”

I Skriveværkstedet staver o, r og d ikke bare til rod og ord, men bliver byggesten til stærke tekster. Gnisten møder tre af Skriveværkstedets skarpe penne, Gertrud, Frank og Lise, til en snak om, hvad det er, der får dem til at vende tilbage til Skriveværkstedet - uge efter uge og sæson efter sæson.

At være og lære sammen

Alle lægger de vægt på værdien af at være sammen om noget bestemt: - Man mødes om noget, man hver især brænder for, og man tager selv noget med til det. Det gør, at det er vidt forskelligt hver gang. Man

får syn for, hvad man kan og lærer af det, de andre laver, siger Gertrud Lützhøft, der har været med i Skriveværkstedet længe. - Og så er det dejligt, at vi læser så mange tekster, tilføjer Lise Tølbøll og påpeger Skriveværkstedets mantra om, at man skal være en god læser for at blive en god forfatter. Man bliver opmærksom på en helt anden måde, når man begynder at læse de store forfatteres tekster med det der håndværker-blik for, hvordan de har grebet opgaven an. Det er jeg helt vild med, siger hun. - Ja. Vi håber det smitter, indskyder Frank Odgaard skælmsk.

25

De tre forfatterspirer arbejder på vidt forskellige projekter. En skriver skønlitteratur, en anden skriver erindringer, og den sidste er gået i forfædrenes korrespondance. Alle tre oplever, at Skriveværkstedet giver plads til deres stemmer. De sætter pris på den inspiration, der er i holdets forskellighed, og på drivkraften i at være fælles om at ”gå til skrivning”. - Det er godt for motivationen, at man føler, man står lidt til ansvar over for nogen, siger Gertrud: Man får nogle gode læsere forærende af at være med her!”

www.thisted.dk/gnisten


LIVSSTIL GNISTEN JULI 2022

Thy skal på tallerkenen

I denne udgave af Gnisten deler kok og kreativ køkkenchef på Hotel Thinggaard, Emil Sundstrøm Larsen, en sand vindermenu, som står ham nær. Der er tale om retten, der både vandt 1. pladsen til Local Cooking Thy Mors 2019 og var hovedretten til dronningens besøg i august 2021.

Emil Sundstrøm Larsen er kreativ chef i

- Fisken er fra Kyst i Hanstholm, kartoflerne er fra Thy, drueagurkerne er fra Vibens Fryd, og løgene er ude fra haven. Det giver mening for os at bruge de råvarer, både fordi de harmonerer rigtigt godt sammen, men også fordi de er lokale og lige fra nærområdet og fremhæver vores gode fødevareproducenter. Vores restaurant viser Thy på en nordisk udfordrende måde med overraskelser og ting, man ikke prøver hver dag. Nogle råvarer fermenterer vi, andre sylter vi, så vi kan bruge de gode råvarer hele året. Og alle kan være med. Vi har reduceret lidt på sværhedsgraden i opskriften her, så alle kan være med.

køkkenet på Hotel Thinggaard i Hurup. For ham handler det om, at menukortet afspejler vores egn. Vores natur i Thy er fyldt med lækre råvarer, og vi har mange, rigtigt dygtige kokke, som sætter en ære i at udforske og bruge dem i de retter, de tryller frem i deres køkkener.

26


G R I L L E T

H AV T A S K E

Syl te t gr ille t dr ueagurk, røget kar toffel, bag te lø g , g r illet blomkålspure og mu slinge sauce m. blåmu slin g og purløg Havtasken fileteres, soigneres for hinder og skæres ud i en god størrelse. Grill det til 48° i centrum og drys med lidt citrontimian og hakket, ristet bacon.

lad det reducere, indtil det er tyknet lidt. Derefter stavblendes og smages til med salt. Fyld hakkede, dampede blåmuslinger, fint hakket purløg og ørredrogn i.

Skær drueagurkerne i halve på langs og gril dem. Derefter skal de skæres ud i 3 cm i skrå og syltes i lige dele eddike, sukker og vand.

Blomkål karamelliseres og tilsættes fløde (bare lige til blomkålen er dækket med fløde) og reduceres, til det er mørt og cremet. Og derefter blendes de helt glat i en høj blender, og til sidst smages det til med salt.

Bagekartofler skrælles og laves i kugler med parisiennejernet. Derefter blancheres de i saltet vand, så der stadig er lidt bid i og ryges let med røgpistol. Det gemmes til dagen efter, så de kan stå og trække røg smag. På dagen for middagen skal de glaseres og varmes op i smør.

Anret fisken på tallerkenen, drysset med lidt citrontimian og bacon. Læg blomkålspuré ved fisken og sæt 3 blancherede, røgede kartofler på. Én ved siden af puréen og én midt på tallerkenen til højre og den sidste nederst på tallerken. Sæt derefter en drueagurk ved siden af hver kartoffel og et Iboih kvartMarine bagt løg ved hver.

Halve løg med skal grilles let og bages derefter i ovnen med lidt smør og salt, til de er bløde og møre. Skæres i kvarte og sættes i et fad, så de kan varmes op igen.

Aceh Indonesia

Server med varm sauce. Pynt evt. med purløgs- eller ramsløgsblomst og tallerkensmækker. Vær kreativ og gør det til jeres eget.

Til saucen sauteres løg. Tilsæt lidt stjerneanis. Tilsæt hvidvin og reducér det kraftigt. Herefter skal muslingefond tilsættes og reduceres ned til 2 dl. Tilsæt fløde og

Rigtig god fornøjelse og appetit.

Ingredienser til 2 personer: -

1 hel havtaske filet 1 løg 1 stjerne anis 2 dl hvidvin 5 dl muslingefond 3 dl fløde Lidt ristet bacon

-

2 drue agurker 2 løg med skal 1 bagekartoffel (tilberedes dagen før) ½ blomkål skåret i grove stykker ½ liter fløde Smagsneutral olie

-

Fyld til saucen - Fint hakket purløg - Dampede blåmuslinger i kvarte - Ca. 50 g i alt per dl sauce.

27

www.thisted.dk/gnisten


Livet er sundere og sjovere sammen med andre

Thy til livet