Page 1

Schooljaar 2009-2010 ~ Nr. 2 maart 2010 ~ Oplage: 900 stuks ~ mm@obsdemare.nl ~

En nog heel veel meer:

Mijn huisdier en ik Zing Mee! Hallo ik ben . . .

www.obsdemare.nl

Kunstige werkjes Gek op Gym Veiligheid


Nicole uit M4 heeft deze prachtige tekening gemaakt na haar bezoek aan het Rottedam Philharmonisch Orkest in de Doelen

U kunt Mare Magazine ook bezoeken op internet:

www.obsdemare.nl Voor suggesties, informatie e.d. mail naar:mm@obsdemare.nl


Inhoud Artikelen van de kinderen

Prijsvragen + Extra’s

Bezoek aan Eintein Lyceum Museum Booijmans Wakzwemmen Sint Nicolaas Kerst Werkweek Kikker in de kou Het nieuwe schoolplein Olympische Spelen Het leven op de Zuidpool Hakobal Carnaval

Boezemvriend of Hartsvriendin En de winnaar is . . . Kinderyoga Het is zover; strip van Nils en Stijn Mijn huisdier en ik Beschuit met muisjes Fun For Kids Gezocht speurneuzen

3 5-6 7-8 9-13 17-18 19-20 25-26 32-33 36 37-38 39 43-44

N ie Maga uwe rubr ie zine: Mijn k in Mare huisd ier en

Kikker in de kou op bladzijde 25 & 26

Vaste rubrieken Nieuws van de directie Veiligheid Zing Mee ! Kunstige Werkjes Nieuws van het D.C. Gek op Gym

1-2 4 15-16 22-23 40 45

1 21 24 27-30 34 NIEUW !!!! 35 41-42 44

ik

Hallo ik ben: Ivah uit M6 Irina uit B6 Rowel uit O4 Demi uit B5 Berkant uit O5 Kim uit M4 Tom uit M5 Delano uit B4 Quincy uit O6

8 10 11 19 20 21 26 30 33

De artikelen in deze Mare Magazine zijn door de kinderen geschreven en komen uit de volgende klassen O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9

Juffrouw Marjan & Magda Juffrouw Willy & Ludy Juffrouw Diana & Christa Juffrouw Anne Katrijn & Christa Juffrouw Gezina Juffrouw Joska & Magda Juffrouw Yvette Juffrouw Jacqueline & Ria Juffrouw Eveline

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10

Juffrouw Esther & Jowien Juffrouw Coco & Fiona Juffrouw Mariska Juffrouw Désirée Juffrouw Gerda & Diana Juffrouw Gerti Juffrouw Birgitta & Fiona Juffrouw Evelien & Diana Juffrouw Astrid Juffrouw Quirine & Kim

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9

Juffrouw Maaike & Leonie Juffrouw Daisy Meester Jonathan Meester Jim 9=k Meester Hans . Meester Martin Meester Ben Meester Roland Meester Lammert


Nieuws

Beste ouders, meisjes en jongens.

De verslagbesprekingen zijn geweest en de achtste groepers hebben de gesprekken over het Voortgezet Onderwijs achter de rug. Ook zal snel met de verbouwing worden gestart van de onderbouw aan de Grift.

Personeel

Juffrouw Mieke is nog ziek. Wel komt ze regelmatig op school.

Schoolplein

Ons schoolplein nadert steeds meer zijn voltooiing. Er zijn ook 'helden' aangesteld. Dit zijn leerlingen uit de bovenbouw, die materialen uitdelen en spelletjes uitleggen. De officiĂŤle opening zal op woensdag 24 maart zijn. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.

HaKobaltoernooi

Ook dit jaar hebben de leerlingen van groep 6,7 en 8 weer enthousiast deelgenomen aan het HaKobaltoernooi. De wedstrijden zijn door veel ouders bijgewoond. Dankzij onze gymleerkrachten is het toernooi vlekkeloos verlopen.

Verbouwing onderbouw.

In februari wordt er een begin gemaakt met de verbouwing van de onderbouw aan de grift. Deze verbouwing zal in fases worden aangepakt. Eerst wordt de benedenverdieping verbouwd en vervolgens komt de eerste verdieping aan bod. Als de verbouwing is afgerond zullen de noodlokalen in de tuin verdwijnen.

Documentatiecentrum

Het nieuwe thema ons documentatiecentrum is circus. Dit thema staat ook centraal op de werkweken.

1


van de Directie Belangrijke data

Vrije dagen:

De laatste bovenbouwgroepen gaan in april op werkweek naar Leersum.

In verband met een aantal activiteiten zijn de volgende groepen vrij.

Het verkeersexamen in groep 7 zal op 29 april worden afgenomen.

1. Vrijdag 21 mei is er een teammiddag. Alle groepen zijn dan 's middags vrij. 2. Donderdag 11 juni gaan de oudste kleuters op schoolreis. De andere kleuters zijn die dag vrij. 3. Vrijdag 25 juni is het afscheidsfeest van groep 8. De groepen 6 & 7 zijn dan ’s middags vrij.

Op woensdag 28 april zal groep 8 een krans leggen bij het oorlogsmonument op de Brink. Het monument op de Brink is door onze school geadopteerd.

4. De kleuters, die naar de middenbouw gaan, bezoeken op dinsdag 29 juni om 13.00 hun nieuwe middenbouwgroep. ’s Avonds hebben zij hun doorstroomfeest.

De middenbouw zal op dinsdag 20 april op schoolreis gaan naar Linnaeushof.

Agenda

De sportdagen van de onder- en bovenbouw zullen op woensdag 19 mei worden gehouden. Op donderdag 11 juni gaan de oudste kleuters naar Diergaarde Blijdorp.

Paasvakantie: 29 maart Meivakantie: 30 april Pinksteren: 24 mei Zomervakantie: 5 juli

t/m t/m t/m t/m

5 april 14 mei 25 mei 13 augustus

Wilt u met het plannen van uw vakanties rekening houden met de schoolvakanties

R. Eggens Directeur obs "De Mare"

2


Groep 8 brengt bezoek aan Einstein Lyceum naar een jongen die een presentatie had voor berijd. Die presentatie ging over het blikveld. Dat was heel interessant. Daarna hadden we pauze en toen kregen we drinken en iets lekkers. We hadden ook een racket gemaakt. Die gingen we daarna afschieten. Je kon er ook een prijs mee winnen.de tweede prijs was een geo driehoek. En de eerste was een mp3 speler. Je kon een prijs winnen met de hoogte de afstand en de mooiheid. Daarna gingen we weer naar school toe. Die hele dag bij elkaar vond ik echt heel erg leuk. En ik heb ook veel geleerd van de presentatie van die jongen. En ik vind het een hele leuke school. alleen het is een beetje ver weg. Ik . . .We werden eerst in een aantal groepjes, verdeeld . . . denk niet dat ik er naar toe ga. Ik zoek liever iets m 10:00 vertrokken we met de bus in de buurt naar het Einstein lyceum. We werden in groepjes verdeeld. Ik ging eerst Nienke B2 naar de onderzoekjes kamer. Daar gingen we allemaal dingen onderzoeken. Daarna gingen we naar een andere kamer, daar ging Op 17 november gingen wij naar het Einstein lyeen jongen ons vertellen over ogen. Daarna gin- ceum. We werden eerst in een aantal groepjes, gen we naar een andere kamer en kregen we verdeeld mijn groepje ging eerst naar de proefeten en drinken. Daarna gingen we weer verder jes, daar deden we allerlei proefjes en testjes. naar het raketten afschieten. Ze kwamen niet zo Daarna gingen we naar een ander klaslokaal, ver maar het was wel spannend. Daarna gingen daar gaf een jongen een presentatie over het we prijzen uitrijken voor de: mooiste, verste, en zicht van de ogen. Toen kregen we iets te eten hoogste raket. Bij de 1e plaats kreeg je een mp3 en te drinken. Wanneer we daarmee klaar waren speler. En bij de 2e plaats een geo-driehoek. En gingen we de raketten afschieten, die niet bijster daarna vond hij ons allemaal winnaars en kregen ver kwamen. Toen dat klaar was, werden de prijwe een pen en 2 folders. Ik vond het best wel zen uitgereikt, en uiteindelijk gingen we weer terug naar school, het was wel leuk. leuk. Melvin B2

O

Olaf B2

4=r

Op 17 november gingen we naar het Einstein Lyceum in hoogvliet met alle kinderen uit groep 8. We deden er heel veel. We werden eerst in een groepje verdeeld. Daarna gingen raketten afschieten die we zelf hadden gemaakt , we deden proefjes we keken naar een presentatie over het blikveld Je kon ook een prijs winnen voor de mooiste racket een voor de verste en hoogste racket.De eerste prijs was een mp3 speler en de 2e prijs was een Geo driehoek. Ik vond het een leuke school. Ik denk dat ik er wel op ga.

Angel B2 Op dinsdag 17 November gingen we met alle achtste groepen naar het Einstein lyceum. Toen kwamen we daar aan en toen gingen we in drie groepen allemaal dingen doen. Ik ging als eerste allerlei proefjes doen. Toen gingen we luisteren

3

.Daarna gingen we raketten afschieten, die we zelf hadden gemaakt. . .


Veiligheid op school auto’s verkeerd geparkeerd staan en overlast veroorzaken voor voetgangers en fietsers. Wij willen u dringend vragen voertuigen op de daarvoor aangewezen plekken te parkeren. Ook wordt er geparkeerd op het terrein van CSG Calvijn. Dit wordt als niet wenselijk ervaren door de medewerkers van deze school. Verder wil ik u er graag op wijzen dat er een eenrichtingssituatie van kracht is in de wijk. Alles gericht op de veiligheid van uw kind(eren). Wij begrijpen dat de wegen rond de school erg smal zijn en niet toegerust op de situatie van 2010. Het gevolg is dat fietsers geen optimaal gebruik kunnen maken van de straat als er veel auto’s aanwezig zijn. Toch vragen wij u niet het trottoir te kiezen als alternatief voor een ontbrekend fietspad. Ook dit is weer in het belang van uw kind(eren).

Veiligheid op de Mare - Onlangs hebben wij het jaarlijkse overleg gevoerd met betrekking tot de wijkveiligheid. Hier kwam vooral het aspect “verkeersveiligheid” naar voren. Nog steeds wordt geconstateerd dat

- In de verschillende panden van onze school treft u in de nabijheid van de ingang zogenaamde brandweerboeken aan. Deze boeken staan de brandweer ter beschikking tijdens onverhoopte calamiteiten. Zo zitten hier o.a. plattegronden in van het gebouw, tekeningen van elektrische leidingen e.d. Een en ander draagt bij tot een grotere veiligheid.

Sterre vertegenwoordigt de Mare bij Voorlees kampioenschappen Afgelopen oktober heeft Sterre de voorleeskampioenschappen op de Mare gewonnen. Nu mag zij de Mare vertegenwoordigen tijdens de voorleeswedstrijd van alle Rotterdamse scholen. Om duidelijk te laten zien, dat zij de kampioene van de Mare is, kreeg Sterre het ‘Voorleeskampioens T-Shirt’ uitgereikt. 4


Rondleiding door Booijmans van Beuningen We hebben een kunstwerk gezien en dat was een soort klerenkast met haakjes en dat is gemaakt van touwtjes en dan kan je aan de haken je jas hangen. We hebben ook een rots van plastic gezien en die rots kan dan zweven en dat komt doordat er dan twee magneten in zaten en ook aan het plafond en zo kan de rots van plastic zweven. De rots van plastic weegt wel 15kg. We kwamen ook bij een oude trap van hout en als je goed keek dan zag je er dieren in. Er waren ook veel schilderijen van Van Gogh en van Rembrandt en van vele andere schilders. Je zag ook een schilderij en dat was een man met blauwe hoed en blauwe kleren. Je zag ook een schilderij van mensen die hun warme maaltijd op eten. Je zag ook een schilderij en je zag dat mensen eten en kleren aan elkaar geven. En er waren ook met de beeldenstorm gezichten van dat schilderij afgesneden. De beeldenstorm was er omdat de katholieke kerk rijk is en de burgers arm. Dus maakten de protestantse mensen beelden kapot en gooiden ze deze beelden door de mooi versierde ruiten en maakten ze schilderijen kapot. Wel jammer. We kwamen ook langs de toren van Babel. Je ziet er duizenden mensen en een haven. En waar het schilderij over gaat is dat de mensen een toren wilden maken die tot in de hemel komt. God wilde het niet en zorgde ervoor dat de mensen verschillende talen gingen spreken. Babel betekent verwarring. Maar of dit waar is, dat weet ik niet. Bij het eind gingen we ook een tekening maken voor in de school. Hugo B9

. . . De beeldenstorm was er omdat de katholieke kerk rijk is en de burgers arm. Dus maakten de protestantse mensen beelden kapot en gooiden ze deze beelden door de mooi versierde ruiten en maakten ze schilderijen kapot. . .

5

W

e gingen naar het museum toen we er waren stonden we bij een grote deur toen we binnen waren gingen we schilderijen bekijken van de Middeleeuwen rond het jaar 500 wat toen in de mode was toen gingen we naar de schilderijen bekijken van de 14de & 15de & 16de We zagen schilderijen van rembrand en Jan Steen op het laatste keken we naar de kledingstukken en op het laatste zagen we de kunst van nu. Groetjes La’desha B8


Hoi allemaal We zijn naar de museum Brooijmans Van Beuningen geweest. We hebben ons speciaal aangekleed omdat de onderwerp mode was. Het was hartstikke leuk. Toen we aankwamen hebben ze ons allemaal schilderijen laten zien uit de 500ste jaar. We zagen allemaal leuke kledingstukken van glas en allemaal soorten stoffen. Ik had het wel naar me zin,omdat het over mode ging. Dat was ‘t Liefs,Yasmina B8

. . .We hebben ons speciaal aangekleed omdat het onderwerp mode was . .

I

H

W

I

k ben Faith we zijn naar het Brooijmans museum Geweest het ging over mode dat was erg Leuk maar sommige dingen ook weer niet Maar je kunt er ook veel leren. Faith B8

e zijn naar het Brooijmans van Beuningen museum geweest, Er hingen veel schilderijen over mode, Ze waren allemaal heel oud. er was een vrouw die de rond leiding gaf, ze vertelde allemaal dingen over de schilderijen. Ze waren heel mooi ,maar sommige vond ik niet mooi. Je leerde er ook veel van. Groetjes Lies B8

H

allo allemaal Vandaag zijn we met de klas naar het museum Brooijmans van Beuningen geweest. De tentoonstelling ging over mode. We kregen allemaal schilderijen te zien,die schilderijen waren al heel oud er zaten ook allemaal krassen op de schilderijen. Dat komt omdat ze de Beeldenstorm hebben meegemaakt. De mevrouw die ons de rondleiding gaf,vertelde heel veel over de schilderijen. Het was vandaag heel leuk. Liefs, Cezanne B8

allo allemaal We zijn vandaag naar de museum geweest Sommige dingen waren heel leuk en sommige dingen heel stom. Je kunt er veel leren het was erg leuk ik had wel wat anders verwacht er was ook een lieve mevrouw die alles heeft verteld Groetjes Mateja uit B8

n de bus was het erg gezellig we gingen op weg naar het museum. Toen we er waren was iedereen buiten aan het wachten voor een grote poort. Er kwamen twee mannen in pak de poort open doen, en we mochten naar binnen. Binnen waren er veel schilderijen van mensen in de 14de 15de en 16de eeuw aan het einde zagen we de kunst van ongeveer nu. XXX Robin B8

W

e zijn naar het Booijmans van Beuningen museum geweest eerst(er zouden in twee groepen verdeeld worden maar de begeleider was ziek allebei dus was er maar een maar ze was erg goed) gingen we naar de schilderijen kijken en toen gingen we naar een zaal waar allemaal dingen van mode (dus het ging over mode) Groetjes Sanne B8

6


Met je winterkleding het Wakzwemmen We gingen wakzwemmen. Eerst gingen we met de bus en heel snel waren we bij het zwembad. We gingen naar binnen en we werden verdeeld en eerst naar parachutespringen. Een voor een gingen we in het water. De zak moet je achter je hebben en je springt in het water. Je moet op je rug liggen, de zak op je buik. De zak moet je hebben,anders zink je. Met de zak niet en je zwemt rustig naar de overkant. Toen gingen we doordraaien en toen gingen we sjaal redden. Ik en Lukas gingen samen. Ik sprong in het water en Lukas ging mij redden en toen sprong Lukas in het water en ik moest Lukas redden en ik trok Lukas naar de kant en de schoenen zijn uitgevallen. Toen gingen we doordraaien en nou het wak. Ik sprong in het water en ik kwam boven water. Ik moest op mijn rug liggen en de meester duwde mij onder water. Ik kwam in het gat, ik rolde over het ijs en ik viel in het water. Ik zwom naar de loopmat. Ik loop over de loopmat. Je moet op de mat lopen en er niet af vallen. En dan mag je gaan spelen. Maar eerst de natte spullen uitdoen en aan mama geven. Het is echt leuk. Rick M5 Wij gingen wakzwemmen. Toen ging ik onder het wak. Er zat een gat in. Daar moest je door heen en dan moest je over het wak heen rollen. En toen ging ik met een tas in het water springen. Toen zat er lucht in en toen moest je er mee zwemmen. Maar bij het wak moest je nog zwemmen. Daarna moest je tijgeren en toen moest je over een gele mat lopen en niet vallen en toen gingen we sjaal redden. Tom M5

7

Wakzwemmen Het was heel leuk. Het leukste was door het wak, maar sjaal redden was ook leuk. En parachute springen. Bij het wak moest je: in het water springen en dan leg je je hoofd op het ijs, dan tel van drie tot een. Dan duwde je jezelf onder water met je ogen open. Dan zocht je het gat. Als je er uit klom, dan moest je eerst je armen op het ijs leggen en dan je benen en dan rolde je verder. Bij het sjaal redden moest je eerst in het water springen en dan gooide de ander zijn sjaal in het water. Dan pak je de sjaal vast en dan trok de ander er uit en dan andersom. En dan steeds om en om. Bij het parachute springen moest je met een zak in het water springen en ik moest het voor doen. De meester dacht dat ik het verkeerd deed maar de zak was lek. Toen kreeg ik een


zwembad in

Hallo, ik ben Ivah uit

M6 en ik zit in groep 5 Mijn lievelingsdier is een panter en ik speel het liefst met mijn dino's. Het lekkerste eten vind ik de sliertjes van spaghetti. Op school ga ik gelijk aan de slag met breuken, want dat is mijn favoriete vak. Later wil ik graag voetballer worden. De leukste dag van het jaar is net voorbij, dat is namelijk Oud en Nieuw. De leukste boeken om te lezen , vind ik de boeken van Pinkeltje. En naar Rapmuziek luister ik heel graag.

11=o

Ivah speelt graag met dino’s

nieuwe zak en die deed het wel. Er kwam lucht in de zak en daardoor werd hij bol en bleef ik drijven en daarna zwom je met je zak naar de trap op je rug. Dan klom je er weer uit. En alles moest met kleren aan. Je moest aan: een zwembroek, een jas en een en een muts en een sjaal Nadat we alles hadden gedaan, gingen we over de loopmat. Dan moest je over een lange mat, En je zakte er steeds in. Daarna moesten we onze kleren uit doen en dan mochten we spelen. Ik speelde dat Tom de koning was en dat ik hem moest beschermen en dat was nog niet zo makkelijk.

Lukas m5

. . . Er kwam lucht in de zak en daardoor werd hij bol en bleef ik drijven . .

8


Groot Sinterklaasfeest op de

Valerie M2

Sinterklaas op school er waren hele geken pieten! De zwarte pieten strooiden pepernooten en een paar kinderenGooiden ze trug. En de pieten maken geken dansjes. Maar de stafpiet keek niet zo blij. Irst kreegen we de zak met kadootjes Na de pauze kwam sinterklaas. Het was heel leuk!

Jindra en Katinka uit M2.

Ayoub uit O9 tekent zwarte pieten

Ela uit O9 tekent zwarte piet

9


Mare

Hallo, ik ben Irina uit B6 en ik zit in groep 8 Mijn lievelingsdier is een panda en thuis speel ik heel graag op mijn DS. Het lekkerste eten vind ik Chinees eten. Op school wil ik alles foutloos schrijven, want spelling is dan ook mijn favoriete vak. Later wil ik modeontwerpster worden. De leukste dag van het jaar is toch wel mijn verjaardag, lekker veel cadeautjes krijgen. Het leukste boek, dat ik gelezen heb is het boek; Donna Lisa.

Irina wil later graag modeontwerpster worden

Sinterklaas Ons hart was vol spanning want sinterklaas was op school. Het was heel spannend. We kregen mooie cadeaus En sommige kinderen deden wat voor sinterklaas er waren heel goede blokfluiters. Het was een fantastisch feest. Allen kinderen waren blij. We hadden lekkere pepernoten op. De juf had ook wat gekregen. Van Zoe M2

Jim M2

De rommelpieten De rommelpieten hebben heel veel rommel gemaakt in onze klas op. Op de tafels geverfd van luca en hannah en de juf en daan en maurice. Ze hebben op het bord geschreven de juf is al weer gek hahah. Ze hebben in het w.c. schrift geschreven. En de pieten hebben de laatjes in het magazijn verstopt.

Van Hannah en Luca uit M2

10


Ertugrul uit O9 tekent Sinterklaas

Kinderen doen hun best bij Pietengym Jason uit O9 tekent Sint en Piet en het paard

Hallo, ik ben Rowel

uit O4

Het allerliefste speel ik op mijn Nintendo, maar helaas ik ben hem kwijt, dus speel ik nu heel graag op de Wi. Ik vind heel veel dingen erg lekker, maar spinazie, kip en pannenkoeken zijn wel de lekkerste. Wat ik later wil worden, dat weet ik nog niet zo goed, maar welke dag ik van het jaar het leukste vind, dat weet ik wel. Dat is Oud en Nieuw. Het boek dat ik heel mooi vind, is het boek over dieren, daar kun je alles van leren. En tenslotte luister ik het liefst naar Nederlandse liedjes, dan kun je lekker meezingen.

Rowel vindt Oud en Nieuw de leukste dag van het jaar 11

Simon uit O9 tekent Sint en Piet op de boot Sacha uit O9 tekent Sint en Piet op de boot

Sema en Zina uit O9 tekenen zwarte piet


Tristan uit O9 tekent Sint en Piet Tim uit O9 tekent pepernoten

Viola uit O9 tekent Sint en Piet

12


Isabel M3

Dit jaar was Sinterklaas weer op school. Hij kwam weer eerst in de gymzaal dat was heel leuk. Daanra kwam hij in de klas. We hebben ook een cadeau gekregen voor de hele klas: dokter bibber. Marit M3, groep 4 Sinterklaas is bij ons op school geweest in de gymzaal. Een meisje ging een liedje zingen voor de Sint en daarna moesten alle klassen weer naar hun lokaal. Wij gingen ook terug en moesten toen allemaal op onze stoel gaan zitten. Toen werd er opeens op de deur geklopt. Er kwam een piet met twee zakken met cadeautjes. Ik kreeg een dagboek en een armband die je zelf moet maken. En Nico heeft slimie gekregen en Bakis ook.

Isabel M3, groep 4

Toen ik vanochtend de klas binnen kwam zag ik dat een heleboel kinderen waren verkleed als zwarte piet. Toen we naar de gymzaal gingen zaten we helemaal achter aan. Daarna kwam de Sint in de klas en er was net genoeg tijd voor de kinderen op al hun ‘optredens’ te doen. Toen Sinterklaas weg ging zongen we dag Sinterklaasje.

Tarik M3, groep 5

Sverre M3

Marit M3

Sinterklaas is in de gymzaal geweest en in de klas. Het was erg leuk. Als cadeau kreeg ik een dagboek en een armband. De armband moet je zelf maken en je kunt er je naam op zetter met een plaatje er achter.

Maroua M3, groep 4 13


m e z e o B

Hartsvr iendin o f d n e v ri Boezemvriend of hartsvriendin is weer een nieuwe rubriek in Mare

Magazine. Wij zijn dit jaar op zoek geweest naar dé ‘boezemvrienden’ of dé ‘hartsvriendinnen’ van de Mare. Een heleboel kinderen hebben gereageerd op deze oproep. De hartsvriendinnen, die in Mare Magazine komen te staan, mogen gezellig samen naar de bios. Zij krijgen namelijk een bioscoopbon. Dit keer zijn Lieve en Fleur de gelukkigen!!! Lees hieronder waarom zij dé hartsvriendinnen zijn!

Fleur over Lieve Ze is lief, sociaal ,aardig en mooi maar ook een beetje gek. Ze houdt ook super veel van shoppen. :) Ze is mijn hartsvriendin omdat: Ze lief is en wij goed met elkaar kunnen opschieten en ze begrijpt alles wat ik tegen haar zeg.

Lieve over Fleur Ze houdt van roze en make-up shoppen.:) ze is ook erg lief, een beetje gek, maar dat zijn we allebei. Ze is mijn hartsvriendin omdat we veel dingen gemeen hebben en we begrijpen elkaar altijd

5=L

GROETJES LIEVE EN FLEUR.

14


Zing Weer een aantal nieuwe liedjes deze keer. Voor de derde groepers een liedje over de dagen van de week. Een leuk liedje, maar ook nuttig, bleek, want veel kinderen weten echt niet welke dag het is. De vierde en vijfde groepers konden de humor van het lied Koning Salassie wel waarderen, en zagen het voor zich hoe Koning Kalkoenen de zon ging zoenen! Voor groep 6 de canon Congo boat song, een mooi lied, dat ook groep 7 en 8 destijds hebben geleerd, en nog wel eens in de les zingen. Met groep 7 en 8 zijn we bezig geweest met roddelen (gossip), we hebben ook een roddelritme gemaakt. Elk groepje kreeg hetzelfde ritme, en ging er mee aan de slag door het iets te veranderen. Met bodysounds, met tempo, met dynamiek (harder of zachter), en daar kwamen mooie dingen uit. Have you ever‌ is een lied dat groep 7/8 heeft geleerd met allerlei bewegingen erbij, die niet erg makkelijk bleken, maar wel een goede uitdaging om er geconcentreerd mee bezig te zijn. Juffrouw Margriet

Congo Boat Song groep 6

Have you ever Groep 7 & 8

15


Mee ! ! Gossip Groep 7 & 8

Koning Salassi Groep 4 & 5 3=e

Dagen van de week Groep 3

Surf ook eens op de Maresite: www.obsdemare.nl onder de knop –Zing Mee!- Daar vind je meerdere liedjes die aangeleerd zijn op school met daarbij een muziekbestand, zodat je mee kunt zingen.

16


Kerstactiviteiten op de Woensdag (15-12-09) heeft de boven – en middenbouw kerstdiner gehad . Wij, Julia en Romée, zitten in de bovenbouw. Ons kerstdiner begon om 17.15 uur. Alle tafels stonden al in rijen klaar. Iedereen ging op z’ n eigen plekje zitten. De meester ging wat vertellen wat er die avond ging gebeuren en daarna mochten we van het hartige eten pakken. Dat was bijvoorbeeld : Pizza – Worstenbroodjes - Mini Snacks - Loempia’ s – Gehaktballetjes – Tomaten en Komkommers – Pasta salade – Kipnuggets – Bladerdeeg met kaas – Turkse broodjes – Croissants – Sushi – Hotdogs en Gevulde Druivenbladeren. Bijna alles van hartig was al heel snel op . Daarna kwamen er stukjes die werden opgevoerd door kinderen uit onze klas , er was iemand op z’ n gitaar , er was een toneelstukje , een goocheltruc , een dansje en er waren een paar meisjes die gingen playbacken. Na die stukjes kwam er weer een ronde hartig eten. En daarna kregen we zoet , zoals : Appelbeignets kerstchocolaatjes – Appelflappen – Wafels – Pannenkoeken – Oliebollen – Poffertjes – Engelse Koekjes – Cake en Fruit . En daarna ging groep 8 hun kerst toneelstukje opvoeren over Jozef & Maria. Tot slot kregen we kinderchampagne en wenste iedereen elkaar een fijn 2010!!!

Groetjes Julia & Romée uit B7

Wij wensen iedereen een gelukkig nieuwjaar.

17

Gezellig knutselen tijdens de KerstCrea


Mare

Kerstdiner en afscheid juf Diana en (zoon) David bij M1 Opgewonden arriveerde Jonas iets over vijven met zelfgebakken kerstbrood bij zijn klas; nu nog een plekje zoeken op de tafel tussen al het andere uitgestalde lekkers. Gelukkig had de moeder van juf Esther hier de regie over genomen en na een beetje schuiven kwam alles goed. Het klaslokaal zelf was stemmig verlicht en prachtig gedecoreerd. De kinderen waren gekleed op hun "kerstbest" en varieerden van sprookjesprinses tot "Justin Timberlake" (of was het een revival van "Michael Jackson"?) Verschillende kinderen maakten van de gelegenheid gebruik om afscheid te nemen van juf Diana en David door een kaartje of kleinigheidje te geven, want juf Diana blijft weliswaar op school, maar haar plaats bij M1 zal ingenomen worden door juf Jowien, die na haar bevallingsverlof weer gaat beginnen in het Nieuwe jaar 2010, samen met juf Esther. Na aflevering van de kinderen, werden de ouders op het hart gedrukt stipt om 19.00 uur weer aanwezig te zijn. Er werd wat geheimzinnig gedaan, dus wij zorgden er natuurlijk voor op tijd terug te zijn. Na het kerstdiner van de kinderen, werden de ouders bij terugkomst verzocht de klas te betreden. Onder begeleiding van juf Esther, zetten de kinderen het ontroerende kerstlied in 'als het vrede was'. De pure stemmetjes van de kinderen, alsook de toepasselijke, mooie tekst, raakten me. Met een brok in mijn keel luisterde ik, tezamen met de andere ouders, toe. Gelukkig dat het zo donker was, dat ik terloops een traantje kon wegpinken. Nadat de kinderen nog een aantal liedjes enthousiast gezongen hadden, werd de viering afgerond met wat napraten en opruimen. Met dank voor een zeer geslaagde avond; de kinderen (en ouders) hebben genoten! Petra Groenenboom moeder Jonas Siemann

18


Op werk

Hallo, ik ben Demi uit B5 en ik zit in groep 7 Mijn lievelingsdier is een paard en het liefst speel ik met mijn wii. Het lekkerste eten is toch wel een heerlijke Italiaanse pizza. Op school doe ik het liefst aan rekenen. Wat ik later wil worden, weet ik echt nog niet. De leukste dag van het jaar is toch wel mijn verjaardag op 14 december. Mijn mooiste boek is: Ezzies dagboek en ik houd van heel veel soorten muziek

Demi is een echt paardenmeisje, want zij is dol op paarden

19

Werkweek lijkt net de eerste week kerstvakantie. We deden allemaal spelletjes echt heel leuk. (Als je in groep zes zit hoef je niet ongerust te zijn want het is helemaal niet eng.) Op donderdag lag er sneeuw. En er was ook een kuil waar water in lag maar dat was bevroren toen we aan kwamen. En op donderdag en vrijdag lag er allemaal sneeuw op de het ijs dus toen kon je het wak niet meer zien en heel veel kinderen vielen die dag in het water en het water was heel koud. Op woensdag kwam er een meneer van het circus die vroeger zelf met de trapeze heeft gewerkt. We gingen jongleren, ballopen en op een ijzeren koord lopen. Dus hij gaf ons een workshop. Op maandag gingen we een boswandeling maken na het eten. Op dinsdag gingen we het totemspel spelen, blauw heeft gewonnen (Didi zat in team blauw.) Op woensdag kwam de circusmeneer. Op donderdag gingen we spons, water, vuur spelen en we hadden kerstdiner.Het voorgerecht was bacon met sla en saus en rollade. Het hoofdgerecht was patat en groenten.Het nagerecht was ijs die volgens Didi naar speculaas smaakte en volgens Madelief naar karamel smaakte. Op donderdag hadden we ook nog Bonte Avond er hebben veel mensen geschuifeld en gedanst. We hebben ook nog een filmavond gehad de film heette Santa Who? Op vrijdag gingen we weer naar huis het was een leuke werkweek. Groetjes Madelief Groep 8 en Didi groep 6 B5 8=c


week naar Baarn Werkweek kerst 2009 (met b4)

Maandag 14 december gingen we op weg naar Baarn‌in de bus zaten we vooraan. Toen we aankwamen in Baarn werden we verwelkomt met chocolade melk en een lekker chocolaatje. Een tijdje later moesten we de slaapzalen in om onze bedden op te maken, om onze bagage uit te pakken enz. We mochten nog even spelen tot de bel ging. Toen legde meester Jim het eerste spel uit: Totem Roof. Na afloop van het spel won het team waar wij in zaten: Team Blauw. Even later aten we bloemkool, gebakken aardappels en een hamburger. `S avonds maakten we een avondwandeling. De volgende ochtend moesten wij al vroeg opstaan. Toen wilden we een sportdag houden maar het was te koud dus deden we het `S middags. Het stond gelijk tussen het team van Stijn en van Nils. En het Team van NILS WON!!! Woensdag 16 december deden we het Spel Der Spellen: Spons , Water en Vuur. En team Blauw WON!!!! Die middag was het Circus. Het was opgesteld door meneer Jan Hij zat vroeger ook bij het circus. Hij leerden ons veel dingen over het circus. Meneer Jan lied een filmpje zien wat hij vroeger

bij het circus heeft gedaan. Daarna gingen kinderen circus act`s doen zoals: ballopen, minifietsen,jongleren,dierentemmen,rola rola van meneer Jan en natuurlijk de spreekstalmeester. Veel mensen deden mee. Die avond keken we de film: Santa Who? Donderdag 17 december. Het was een leuke dag:we deden een leuk spel genaamd: het Zwitsers loopspel. Het was een quiz met 40 vragen. `S avonds was het kerstdiner. En na de lekkernijen: DE BONTEAVOND!!!!!! We gingen : UIT ONS DAK!! Er was leuke muziek.. In de pauze van de bonteavond kregen we wat chips en wat te drinken. Daarna gingen : WE WEER UIT ONS DAK!! Na de bonteavond waren we er moe. De volgende ochtend werden we wakker gemaakt en moesten we gelijk onze spullen inpakken. Daarna kregen we een lekker ontbijtje. De bagage werd in de bus geladen, we stapten in en we gingen op weg naar huis. Tussendoor stonden we nog in de file. Het Was Een Fijne Werkweeeeek!!!!!!!

Van Nils en Vinnie uit B5

Hallo, ik ben Berkant uit O5 en ik zit in groep 2 Mijn lievelingsdier is een dolfijn en het liefst speel ik met mijn auto’s en mijn psp. Het lekkerste eten vind ik kip, rijst en brood. Op school doe ik het liefst aan rekenen en mijn klokkenboek. Ik wil later politieagent worden, want ik wil bij de polite gaan werken. De leukste dag van het jaar is toch wel mijn verjaardag. Mijn mooiste boek is: Reus is ziek en ik houd heel veel van kinderliedjes.

Berkant zijn lievelingsdier is een dolfijn 20


En de winnaar is . . . In de vorige Mare Magazine stond een puzzel. Matthijs kwam als gelukkige uit de bus en mocht een cadeautje uitzoeken bij de prijzentafel. Matthijs koos het spel Monoploy

g ndin inze us 0 6 an eb eer d ijs, uit d m e atth uit d aalt nnaar, M h k Nic de wi

Ingezonden brief Aan ouders, Als u van de minima leeft, kunt u verschillende dingen aanvragen, zoals het jeugdsportfonds, waar u de contributie kunt betalen + de sportkleding. Voor meer informatie meester Slobbe. Als u in de problemen bent met bv: schulden enz. neem dan contact op met Bureau Frontline. Zij helpen u om alle financiĂŤle problemen en andere problemen op te lossen. Projekttelefoon: 0651728793 of 06 10001941. Baarlandhof 21 Pendrecht. U kunt daar ook kleding krijgen. Als u een kind heeft met ADHD, Autisme enz. dan kunt u een TOG-regeling krijgen. Dat houdt in, dat u een dubbele kinderbijslag kunt krijgen. Voor meer informatie: Minousche Jouhri: 06 18822573. en als u nieuwe kleding voor uzelf of kinderen nodig heeft en u weinig middelen heeft om dit te kopen, ga naar Mesut op de Hillevliet, stukje verder dan de witte kerk en voor ongeveer â‚Ź 3,- is je kind aangekleed. Als u andere vragen heeft, kunt u contact opnemen met Minousche Jouhri 06 18822573 Een ouder van de Mare

Wilt u ook iets kwijt aan Mare Magzine, dan kan dat. Stuur uw mail naar: mm@obsdemare.nl Of naar : Mare Magazine Grift 50 3075 SB

21

en,

Hallo, ik ben Kim uit M4 en ik zit in groep 5 Ik ben dol op dieren, wan mijn lievelingsdieren zijn een dolfijn, een paard en een poes. Ik ben gek van lezen, want als je vraagt aan mij, wat vind je het leukste speelgoed? Dan zeg ik : BOEKEN ! Het mooiste boek, dat ik ooit gelezen heb is: de gebroeders leeuwenhart. Het lekkerste eten vind ik net als heel veel kinderen patat. Op school doe ik het liefst aan taal. Ik wil later zwemjuf worden. En de muziek van KUS, Kus gaat los vind ik super

Kim wil later zwemjuf worden

2=h


Kunstige Werkjes I groep 7/8 " Een Bijzondere Vogel "

groep 4/5 " Toevallige Herfstbladeren "

Groep 4 & 5 " Decor in de Poppenkast "

groep 3 " Toverstaf "

groep 3 " Bonbondoosje "

22


Kunstige Werkjes II groep 4 & 5 " Poppenkast "

groep 6 " Gefiguurzaagde Danseres "

groep 3 " Heerlijke Bonbons "

Groep 6 " Robot van Electrische Onderdelen "

Al deze kunstwerken zijn gemaakt tijdens de handvaardigheidslessen van Juffrouw Aeltsje Groep 4 & 5 " Opa's in Gesprek"

23


6=o

24


Kikker in de kou . . . Beste schoolkrantlezers, Na de kerstvakantie zijn wij in de klas gestart met ons thema: :Kikker in de kou.” Kikker woont nu al een tijdje bij ons in de klas, want bij ons is het lekker warm. Soms slaapt hij in het poppenbed en hij neemt ook graag een bad. Kikkers zijn dol op water moet je weten . . . Maar wat moet je als het bevroren is? Zijn vriendje eend, haas en varkentje zijn wel gek op de kou en de winter. Eend is dol op schaatsen, haas rent graag in de sneeuw en varkentje kookt warme soep. We hebben 3 kikkerliedjes geleerd: -Er zaten 7 kikkertjes . . . -Dag kleine kikker . . -De kikkertjes zijn aardig om te zien. . . Ook maken we mooie knutsels van kikkers. De letter –K– van Kikker hebben we allemaal gevoeld en er zijn ook kinderen die woordjes maken van kikker, eend, haas en varken. Ons thema sluiten we af met de verjaardag van kikker. Hij wordt 5 jaar en dat moet gevierd worden. De kikkergroetjes voor nu en tot een volgende keer. Alle kinderen en juf Jacqueline van O8

14=e

25


Hallo, ik ben Tom uit M5 en ik zit in groep 5 Mijn lievelingsdier is een adelaar en het liefst speel lekker buiten en dan vooral schaatsen. Gelukkig kon het deze winter weer lekker op de sloten. Ik vind bloemkool het lekkerste eten. Op school doe ik het liefst aan rekenen. Ik wil later graag automonteur worden, lekker aan auto’s sleutelen. De leukste dag van het jaar is toch wel mijn verjaardag en dat is op 9 april. Ik houd wel van een dolletje, mijn leukste boek is dan ook een moppenboek. Het mooiste liedje vind ik uit het oog.

Tom wil later automonteur worden 26


Hoofdstuk 1

een nieuw begin

Het is 5 mei 1945… “Jeeeeeeeeeeh!” Iedereen schreeuwde van blijdschap, De geallieerden kwamen! De Duitsers waren al gevlucht… Kennen jullie Nils nog? En Vinvo? Wel, het was een harde tijd voor hen… Maar het avontuur is nog lang niet voorbij voor onze vrienden! Vinvo en Nils gingen naar de wetenschapper Mr.Donaghue, Beter bekent als Stami Sami… “Hé Sami!” zei Vinvo. “Wat is er Jongens?”vroeg hij. “Het is bevrijdingsdag en… klonk het opeens. “Wat was dat?” vroeg Nils. “Niks, helemaal niks hoor!” zei Sami. “Ik ga toch even kijken!” zei Vinvo. Ze gingen de keldertrap af… Ze zagen… “Mike?!”

De deur werd opengetrapt… “Jullie daar, kom naar boven!” zei een gedaante. “Wie ben jij, wat wil je?” vroeg Vinvo. “Ik kom voor jullie, mijn naam is… ”“ARDAN?” “Jep, fijn om jullie weer eens te zien!” zei hij. “Waarom trap je mijn deur in?!” zei Sami. “Wel, je had geen deurbel en…’’ “Laat maar zitten…” zei Sami. Hé, ik heb een goed idee!” begon Nils. “Laten we met de tijdmachine naar Stijn gaan!” “Ho, wacht eens even, eerst wou je me vermoorden en dan gaan we vrolijk naar Stijn toe!” schreeuwde Sami. “Ja, inderdaad!” zei Nils. “Oké dan!”

Hoofdstuk 3

hoofdstuk 2 een reünie! “Oké Sami, waarom heb je de neef van Adolf Hitler vastgebonden… in je kelder?!” “Luister jongens, Mike is hier… omdat hij vannacht wou inbreken…” “En dus bind je hem hier vast?” vroeg Nils. “Ja… maar het ging zo…” “Ha! Iedereen weet dat er een grote beloning is uitgeloofd aan degene die Mike vangt!” Nils hield een pistool gericht op Sami. “Maak hem los! En geen geintjes…” schreeuwde Nils. Sami wou Mike losmaken, maar toen…

27

Rome

“Zullen we dan maar gaan?” vroeg Ardan. “Goed!” riep iedereen in koor. “Wat doen we met die gast?” vroeg Nils. “Laat hem maar!” zei Sami. En ze gingen met de ijdmachine naar Rome, naar Stmijn… Toen ze aankwamen waren ze in het jaar 12 na Christus… Op dat moment kwamen 2 Romeinse soldaten hen tegemoet… “Meekomen jullie!” zei één van de soldaten. “Wat? We hebben toch zeker niets gedaan?!” “Mee, naar keizer Voogtanius!” zei de soldaat. “Nou, we hebben geen keus denk ik!” zei Nils. Even later waren onze vrienden bij keizer Voogtanius… “Oh, grote keizer, we hebben 4 offers voor u meegebracht!” “Hmmm, kijk naar mij stervelingen!” zei de keizer. Ze keken op en… “STIJN?!” riepen ze in koor.


hoofdstuk 5

hoofdstuk 4

Mike is terug

“Ik wil deze “offers” graag even persoonlijk spreken!” zei Stijn. “Oh, oké!” zeiden de soldaten. “Jij hebt wat uit te leggen mannetje!” zei Vinvo. “Oké, Toen jullie weer naar jullie eigen tijd waren gegaan, was Mike nog hier in het Romeinse Rijk!” zei hij. “Ik heb de tijdmachine onderzocht en een replica gemaakt!” “Toen lokte ik Mike ernaartoe zodat wij weer verder konden leven!” “En toen werd je zomaar keizer?” vroeg Ardan. “Ja, een paar dagen later overleed keizer Augustus…” “hij zei, voordat hij dood ging: Jij moet keizer worden Stijn!” “Je gaat ons toch niet echt offeren of wel soms?” vroeg Nils. “Nee, natuurlijk niet!” zei de keizer. Op dat moment gebeurde er iets heel raars:

toekomst

Mike had onze helden Nils, Vinvo, Ardan, Sami en Stijn gevangen genomen… “Zo, vertel me nu eens: Waar is Gürkan?” schreeuwde Mike. “Wat is een Gürkan?” vroeg Vinvo zich af. “Kun je dat eten?” vroeg Stijn. “Nee! Gürkan is de keizer van de wereld in 5002!” riep Mike. “Keizer van de wereld? 5002?” “…...” iedereen was even stil. iedereen traande van het lachen. “Hé, ik neem het serieus!” zei Mike. “Oké, zelfs áls het waar was, hoe zouden wij moeten weten wie Gürkan is?” “Laat staan wáár hij is!” zei Sami. “Goed punt, maar ik moet toch érgens mee dreigen?” vroeg Mike. “Da’s ook weer waar!” zei Nils. “Dit kunnen op maar 1 manier te weten komen, we nemen een rit met de tijdmachine!” zei Ardan. En ze gingen op weg naar 5002, naar Gürkan… Toen ze aankwamen, zagen ze een bord met:

“Mike!” “Inderdaad, Mike!” zei hij. “Ik heb zelf een tijdmachine gebouwd!” “Hoe en waarom bouwt iedereen opeens een tijdmachine?” “Dat doet er niet toe!” zei Mike. “En nu handen omhoog, tuig!” schreeuwde Mike.

10=H

28


Hoofdstuk 6

Gürkan.

Zoals jullie weten, zijn onze vrienden in 5002… Mike bracht hen vastgebonden naar het Keizerlijk paleis… “Zo, nu piepen jullie wel anders hè?” zei Mike. “Oh, en voor als jullie het nog niet weten… de doodstraf mág worden gegeven hier in 5002!” Iedereen slikte even. Even later waren ze bij Het Keizerlijk paleis… “Is dat het Keizerlijk paleis?” vroeg Ardan. “Die bouwval?” “Tja, ik moet zeggen… het is vrij oud voor iets uit 5002…” zei Mike. “Maar we gáán naar binnen!” snauwde hij. Even later waren ze in het paleis… Twee wachters brachten hen naar Gürkan, de Keizer… “Oh, grote Keizer…” begon Mike te vertellen. “Z’n kop eraf!” zei Gürkan direct.

schreeuwde Mike. zei iedereen. De volgende dag begon het proces van de waarheid…“Zet, de laser aan!”

Hoofdstuk 7

De laser

“Jongens, volgens mij moeten we Mike helpen!” zei Stijn. “Wow, wacht is even, Mike wil ons altijd vermoorden, en nu helpen we hem?” vroeg Vinvo. Luister nou Vinvo, misschien heeft Stijn gelijk, misschien moeten we hem wel helpen!” zei Ardan. De laser begon te zoemen…

29

De laser ging af! Nils rende op de straal af en hij sprong ervoor! “Nils!” schreeuwde iedereen tragisch. Daar lag hij, helemaal alleen op de grond… “Is hij…” zei

Sami. “Ja... hij heeft zichzelf opgeofferd voor z’n grootste vijand…” zei Vinvo. “Nee, Nee, Neeeeeeee!” schreeuwde Stijn. “Hij kan niet dood zijn, dat kan niet!” “Het heeft geen zin meer!” zei Ardan. “Nils... is weg!” helemaal alleen op de grond… “Is hij…” zei Sami. “Ja... hij heeft zichzelf opgeofferd voor z’n grootste vijand…” zei Vinvo. “Nee, Nee, Neeeeeeee!” schreeuwde Stijn. “Hij kan niet dood zijn, dat kan niet!” “Het heeft geen zin meer!” zei Ardan. “Nils... is weg!”


Hoofdstuk 8

Verder zonder Nils.

“Dit was niet de bedoeling!” schreeuwde Gürkan. “Die brilboy moest dood, niet díe vent!” “Maar keizer Mandan, het is toch niet onze schuld dat…” begon een wachter. “Zwijg, en verpleeg hem idioten!” snauwde hij. “Ja meneer Mandan…” zei de wachter. Ze probeerden van alles, zelfs zo’n ding dat je op iemands borst moet plaatsen en dan krijg je een elektrische schok. “Los!” riepen ze dan. Maar het had geen zin, er kwam geen beweging meer in Nils… De volgende dag namen Sami, Vinvo, Ardan en Stijn afscheid van Nils… Toen onze helden verder trokken, kwam iemand hen tegemoet… “Wacht!” riep hij. “Mike, wat wil je nou weer brilboy?’’ zei Vinvo. “Wel, ik heb eens nagedacht…” begon hij. “Geweldig, de brilboy kan denken!” “Luister nou is…”

HULP VOOR HAITI Vrijdag 23/01/2010 ben Ik op school met een doos voor Haïti. Ik ben bij alle juffen, meesters en ouders op het schoolplein langs gegaan en heb daarmee 88 euro opgehaald voor Haïti. Ik wil iedereen nog bedanken voor het geven van geld. Groetjes

Marit uit M9

“Nee, luister jij maar even, weg sukkel!” “Maar…” “Nee!” “Ik wil bij jullie horen!” schreeuwde hij.

Geschrev

en en ge tekend door: Ni l s e n S tijn uit B 5

Hallo, ik ben Delano uit B4 en ik zit in groep 7

Mijn lievelingsdier is een hond en het liefst speel ik op mijn DS. Macaroni vind ik het lekkerste eten. Op school vind ik het leuk om alles te meten en te wegen, ik vind de kaarten van metriek stelsel dan ook het leukst om te doen. De leukste dag van het jaar is toch wel mijn eigen verjaardag, lekker veel cadeautjes krijgen. Later als ik groot ben wil ik klusser worden. Het boek Fantasia III is mijn favoriete boek. Ten slotte vind ik het liedje van Amy Mc Donald; this is the life geweldig.

Delano wil later klusser worden 30


Dit vinden wij van het nieuwe schoolplein Wij hebben een nieuw schoolplein en het is heel leuk we hebben kaartjes voor speltoestellen en als je geen kaartje hebt mag je geen speelgoed

groetjes Puck uit M9 groep 5

Het schoolplein ziet er heel mooi uit Er is een draaiding en heel veel spelletjes. Zoals kleurentikkertje. Een klimmuur en kat en muis. Twister maar meer vertel ik niet moet je zelf maar komen kijken

Groetjes Marit M9 groep 5

Het school plein is veranderd dat is leuk Heel erg leuk iedereen vind het leuk Er zijn ook leuke spullen zoals een springstok Of een skippibal of een spelletje Maar een springtouw dat is ook leuk. Tess M9 groep 4 Ik vind het nieuwe schoolplein heel leuk Ik vind de kubus het leukste Op het nieuwe schoolplein zijn ook leuke spellen gekomen Cavin uit M9 groep 4 Ik vind het veel leuker op het plein En de speeltjes ook en daar heb ik Voor gewerkt en heel goed voor het Schoolplein we hebben kaarten verkocht Daar koopen we schoolplein van Luca M9 groep 4 Ons nieuwe schoolplein erg mooi geworden Met een klimmuur en een draaiding En er is ook een container Met speelgoed en schoonmaak dingen En een paar jaar terug Gingen we een sponserloop en kaarten verkopen Maar het is wel leuk geworden einde.

Het nieuwe schoolplein is erg leuk Ik ben al op draaiding geweest Daar moet je op staan en dan moet je lopen en dan gaat hij draaien en als er iemand af valt mag er een ander op. Dat is het leukste spel Groeten Naomi M9 groep 5

Het nieuwe schoolplein Vroeger moesten we kaarten verkopen voor een nieuw schoolplein en het is gelukt We hebben een voetbalveld en een Klim kubus en een draaiding en nog veel meer

We moesten eerst kaarten verkopen Om geld te verdienen voor het nieuwe schoolplein. Het duurde wel heel lang voor dat het Schoolplein kwam. Maar het kwam gelukkig wel. Er zijn ook een hele boel leuke spelletjes Om te doen. Je kan schoonmaken En met ballen spelen en nog veel meer.

Ronja M9 groep5

Groeten Boy M9 groep 5

31

Groetjes \Nikhita M9 groep 5


Ik vind het nieuwe school plein heel leuk. Ik vind twister heel leuk en tikkertje heel leuk. Met mijn beste vriendin zijn wij samen naar tikkertje gegaan maar ik vond het super leuk

Angelie M9 groep 4

Ik vind het nieuwe schoolplein leuk vroeger was het ook leuk maar Nu hebben we een voetbal veld een kubus en een draaiding waar je op moet staan en dan gaat het draaien en je mag er niet af vallen.

1=S

Levi M9 groep 4

We hebben een nieuw schoolplein . Het is erg mooi. En er is twister en darten. En het koningsspel. Het is erg leuk. Maar ik vind het draaiding het leukst. Het draaiding is een soort cirkel. En als je er op staat moet je gaan lopen.(en je mag er met z,n 8en op )

Op het nieuwe schoolplein zijn veel leuke spelletjes gekomen. En ik ben op een skipiebal geweest. Ik had een rode skipiebal . En het was heeeeeeeel grappig. En ik ben op het draaiding geweest.

Groetjes Manon uit M9 groep 5

Groetjes Solenn M9 groep 5

Het nieuwe schoolplein is heel leuk want er zijn nieuwe dingen en er Zijn spelen er is een dartspel en nog een tennisbord en je moet eerst een Kaartje halen want met dat kaartje kan je dat Doen Tristan M9 groep 4

Vroeger was het ook leuk toen moest je met een kaart Naar huis als je er zes had mocht je iets uit de bak grabbelen Het nieuwe schoolplein is heel heel heel heel leuk. Timo

groep 4 M9

We hebben kaarten verkocht Om een nieuw schoolplein Te krijgen en nu hebben we Een nieuw schoolplein en er Staat een kubus waar je op kan Klimmen en een draaiding Waar je op kon staan en als Er iemand af valt dan mag de ander

Groeten Jeremy M9 groep 5

32


Ik vind het nieuwe schoolplein heel erg leuk Want er zijn nieuwe dingen En er is een draai ding en daar ga ik heel vaak op En maar ik vind het ook leuk om dat ik er steeds afval Het doet geen pijn Want er zit nepgras onder En ik ga ook weleens met die andere dingetjes spelen En daarvoor vind ik het schoolplein heel leuk

Groetjes, Madeliefje uit M9 groep 4

Het school plein is Heel erg leuk en je hebt Heel veel dingen Om te spelen en Het is ook heel erg leuk Echt heel erg. Aleyna M9 groep 4 Ik vind drijjdin leuk Klimerek leuk is Skipiepiebal leuk En hinkels peltjes Hoelaahoep Sprinstok vint ik leuk

Willemijn m9 groep 4

We hebben een nieuw schoolplein. Er zijn drie zones de gele,rode en blauwe zone. Je kan er pingpongen(rode zone)op een bank zitten(gele zone)en darten(blauwe zone). Ik heb heel veel spelletjes al gedaan en het was heel leuk. Tot de volgende keer!

Groeten Francisco uit M9 groep 5

Hallo, ik ben Quincy uit O6 en ik zit in groep 2 Mijn lievelingsdier is een tijger en het liefst zit ik voor de computer spelletjes te spelen. Het lekkerste eten vind ik spinazie. Op school reken ik graag met de kralenstaafjes. Later wil ik graag politieagent worden. De leukste dag van het jaar is helaas alweer voorbij, want dat is Sinterklaas. Maar gelukkig komt hij volgend jaar weer! De boeken van Star Wars vind ik heel mooi. En tenslotte houd ik heel erg van breakdancemuziek.

33

Quincy houdt van breakdancemuziek

HET NIEUWE SCHOOLPLEIN

De Mare heeft een nieuw schoolplein gekregen Met allerlei leuke spelletjes zoals de blocks en de super nova die is erg Populair en er zijn ook boxen neergezet met o.a: schoonmaakspullen , spellen en pedalo, s en nog veel meer om die spulletjes uit te lenen hebben we de ZONEPARC helden maar die zijn er ook om spelletjes uit te leggen en om er voor te zorgen dat er eerlijk en leuk gespeeld wordt Maar dat is soms ook wel lastig hoor want niet alle kinderen zijn even lief haha maar de meeste kinderen spelen leuk en je ziet ook steeds meer kinderen samen spelen en er lopen ook bijna geen kinderen meer alleen en dat kan ik als ZONEPARC held zeggen het voelt heel goed om anderen zo te helpen en ik hoop dus ook dat als de kinderen die nu helden zijn van school afgaan dat er dan nog steeds zo leuk gespeeld wordt, maar dat gaat wel lukken hoor.

Groetjes van Celine uit B6


Mijn huisdier en ik ! Alweer een nieuwe rubriek in Mare Magazine! Wil jij je huisdier in het zonnetje zetten,wacht dan niet langer en stuur ons een berichtje. Stuur ons een foto van jou met je huisdier en vertel ons waarom jij zo van je huisdier houdt. We willen van alles van je huisdier weten. Bijvoorbeeld: Hoe heet hij of zij, hoe oud is hij /zij, waarom is hij/ zij zo lief enz. Dit keer is het Valerie met Diva. En als jouw huisdier in Mare Magazine wordt geplaatst, krijgt jouw huisdier iets lekkers en of iets leuks.

Stuur je bericht naar: mm@obsdemare.nl

Hallo, ik ben Valerie uit B8 Ik heb een chiuahua en ze heet Diva. Ik heb haar gekregen voor mijn verjaardag en kerst. Diva is drie kleurig en is geboren op 27-10-2009 En ze weegt 1,8 kg. Ze eet brokjes van Royal Canin Die speciaal voor chihuahua’s zijn maar ze lust ook heel graag, pap, groenten brood en karton! Ze is heel lief en kan gelukkig ook goed Met onze labrador Sara opschieten. Ze speelt graag met rammelknuffels, pieppopjes en natuurlijk met Sara. Ik ben ontzettend blij met haar. Want ze is zo schattig en ze kan ook kledingstukjes aan. SUPER SCHATTIG

34


Beschuit met muisjes Krijg je een broertje of een zusje of heb je een broertje of zusje gekregen? Laat het Mare Magazine weten. Stuur een berichtje, waarin je vertelt hoe je het vindt, dat jij een broertje of zusje krijgt of hebt gekregen. Het is ook heel leuk om er een foto bij te doen van de baby en een geboortekaartje is natuurlijk ook heel leuk. Heb je dat allemaal gedaan, dan mag jij misschien de volgende keer namens Mare Magazine een knuffel aan je broertje of zusje geven.

Stuur je bericht naar: mm@obsdemare.nl

Dit bericht kwam bij Mare Magazine binnen: Hallo Mare Magazine, op 24 oktober 2009 is Elanur, uit de groep van juf Evelien, grote zus geworden van: Nisa nur

ns g name r a m r u a Elan zine ha a g a M chtige Mare a r p e z e zusje d aan geven g knuffel

35


Olympische Spelen Er was eens een mevrouw en die vrouw kon heel goed schaatsen. Dus ze moch in de olympische winter spleen en ze was zo blij! En ze vertelde het aan iedereen en toen was het zo ver en ze keek om zich heen maar wat was dat? Ze zij moet ik kunstsschaatsen ja natuurlek maar dat kan ik niet één draai en ik val op me bil maar je kon toch heel goed schaatsen ja he he maar niet kunstschaatsen o sory maar mijn vriend weet ales van gewoon schaatsen maar dat is geweldig en zo is het toch goed. Isa M10 Over de Olypische winter spleen Met skiën had zwede gewonen! Met langlaufen had duidtsland gewonen! Met skiën had één van de team amirika bijna zijn been gebroken. Meer dan 40 mensen gingen meedoen. Iedereen wint wel of verliest. Alle vlaggen hadden één van deze kleuren, rood, wit, blauw, geel, groen, zwart.

Geschrefen door: Maxim klas: M10

Oolypmische spelen De oolympische spelen houden ze in kanada het is daar kout op dit moment zit er skijen anaatuurlek siporters moeten aan moedigen en de menzen naatuurlijk ook met flagen en smink en de anderen landen doen ook mee.

Ensar M10

De olimpisch spelen zijn mensen van heel de wereld die hebben heel goed getreend. Ze zijn uitgekozen door acturs dat zijn hele wijze mensen. Je hebt de zomer spelen en de winter spelen. Nu hebben we de winterspelen daar doe je Skiëen, Schaatsen, Snowboarden, ijshockey, kunstschaatsen en bobsleeën dat zijn alle dinge die je kunt doen. Dit was mijn verhaal.

Mika M10

12=L

36


Het leven op de Zuidpool De pinguins leven op de zuidpool dat is heel koud voor ons maar nie voor hun en de pinguins zijn heel lief ze eaten vis en inktvis mm leker een ei? Leker maar magti dat wel nee want ze broaden ze uit dan komt er een pinguinskuiken

Cheneta M1 groep 4 Op de Zuidpool leven de pinguins. Ze leven in de zee en ze eten vis en ze leggen een ei. En de mama pinguins broedt en over twee weken komt de papa penguin terug en dan gaat de mama penguin de zee in om vis te vangen.

Hedda M1 groep 4

Er bestaat een penguin hij heet Mick. Hij heeft geen vrienden. Hij is helamaal alleen. Maar een papa en een mama heeft hij wel. Daar heeft hij niks aan. Hij zei opens mama ik wil spleen nu meteen. Zijn mama zei kijk daar dat is Bart. Hij heeft ook geen vrienden. Bart en Mick warden geode vrienden !!!

Esmee M1 groep 5 37

O6


De kinderen uit O6 hadden als thema Noord– en Zuidpool. De kinderen hebben pinguïns, ijsberen en iglo’s getekend

38


Hakobal weer vol spanning en sensatie Hakobal We stonden 4-0 achter maar we kwamen steeds dichterbij later stonden we gelijk en toen scoorde we 1 doelpunt en toen stond het 5-6 voor ons en we lieten er geen een meer door en we scoorden toen weer en uiteindelijk is het 5-7 geworden we waren erg blij want als we hadden verloren met zes doelpunten verschil was B7 naar de enk gegaan maar ik ben wel blij dat B8 door gegaan is want anders was niemand van onze klas doorgegaan en we vinden het natuurlijk wel leuk dat onze klas door is want dan kan je ook nog je eigen klas aanmoedigen.

Vincent B8

Wij deden mee aan hakbaltoernooi. Wij zaten in team b7b. In het begin hadden we gewonnen en we stonden ook nog eens gelijk. En de volgende wedstrijd zei meester Mark:”Als jullie winnen en er zitten 6 doelpunten verschil dan pas mogen jullie naar de halve finale, Anders niet “.Maar wij dachten steeds dat we het zouden halen maar dat was dus niet zo.Maar toch was het een leuke wedstrijd geweest. Maar meedoen is veel belangrijker dan winnen.!!!

groetjes van Selen & Yousra uit B7!!!

in ons team zitten: Noeri, Jordi, Nick, Boris, Camiel, Yasmina, La desha, Marcella, Mateja Het was een spannende wedstrijd eerst stonden we 4-1 achter en toen hadden we toch nog 8 doelpunten gescoord en toen hadden we gewonnen en we bleven kijken naar de volgende wedstrijd die stonden eerst 4-0 achter maar die maakte er 7-5 van dus nu gaat b8b door naar de finale maar dat komt ook door b8c want als hun verloren hadden met 7 punten verschil zouden hun naar de finale gaan maar gelukkig hield de keeper heel veel doelpunten tegen en het was een hele leuke wedstrijd dus ik hoop dat wij de beker winnen dus ik hoop dat wij de beste zijn

Noeri B8

39

B3, de nieuwe kampioen van de Mare

Uitslagen Hakobalfinale: 1e halve finale 2e halve finale Finale

B3—B6 B5—B8 B3—B8

9-2 5-7 10 - 6

B3 is de nieuwe Hakobalkampioen van de Mare 2010


Nieuws van het D.C. Het DC is altijd in beweging Kinderenstaan in de rij voor de tafel waar ‘’Uitleenmoeders’’ de leesboeken invoeren in de computer en de datum in het boek wordt geschreven. Drie weken mogen zij het boek lenen om in de klas te lezen. Wanneer zij klaar zijn met hun reken – of taalwerk of zoals vaak aan het begin van de ochtend of de middag in de klas . Per klas zijn op een middag 2 leerlingen in het DC aanwezig. Het kan er soms erg druk zijn, immers: we hebben op De Mare 9 bovenbouw- en 10 middenbouwklassen . Maar ja, de kinderen kunnen alle dagen behalve dinsdag in het DC terecht .En dit gebeurt allemaal omdat, ,lezen’’ o zo belangrijk is. Maar dat wisten we natuurlijk al! Als je nu in het DC komt kun je zien dat er weer wat veranderd is . Bij het binnenkomen zie je rechts van je de lange kast waar de leesboeken staan, ingedeeld en gescheiden in de vakken: A-boeken, B-boeken en C-boeken . Naar links op de achtermuur staan prachtig in het gelid de verschillende informatieboeken, Hieruit putten de kinderen hun kennis om spreekbeurten of werkstukken te maken. Het internet mag dan veel informatie bevatten , een boek uit het DC geeft letterlijk nog steeds veel houvast bij het maken van hun opdrachten! het uitlenen gebeurt nog steeds voornamelijk door vrijwilligers : uitleenmoeders die ook dit jaar weer versterking hebben gekregen van nieuwe moeders. Sommigen doen dit al vele jaren . Op donderdag zijn er zelfs moeders actief die al bijna 10 jaar hun zeer gewaardeerde bijdragen leveren , Het DC blijft doorgaan zich te verbeteren en te vernieuwen. Regelmatig worden nieuwe boeken aangeschaft om het niveau op peil te houden . Mooi verzorgd met stickers op de rug lachen zij ons toe vanuit de volle boekenkast…..

13=m

40


Fun For Zoek de woorden die met de hints te maken hebben. Zet de letters die in de gekleurde vakjes staan achter elkaar Wat krijg je ??? 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hij heeft Amerika ontdekt. Je leert er. Hij begon de Tweede Wereldoorlog. Het is drugs. Het is niet hard maar . . . Een versiering in je oor.

Maakt een kind een pakje voetbalplaatjes open en ziet dat er maar 4 inzitten in plaats van 5. Hij gaat direct terug naar de kassa en vertelt, dat er 1 kaartje te weinig is.

Gemaakt door Sem en Nick uit B8

15=S

41


Kids t Amy it goed me o o t e h t erm Ko zangeres v e D ? e s u o lling wineh dervoorste n in k n e e s naar ee stoorde pa r{waar Ze te s e o p e s s or e r van a kijken} do m a w k d n vrie lden en en te sche e h r o o an d keihard manager v e d n e o T . n de zaal uit schreeuwe ar daarop a h r te a e d o or het th e hem aan z l ie v , n e m te wil zett ken en he k e tr te r a aan zijn ha rd door de politie op we te cel slaan.Amy oefde niet h r a a m t, s werd gepak uw zo boo ro v e m m in.Waaro elijk. is niet duid

Ceno more gossip. SHE’SA la dy.

In 2010 g aan wij lily allen niet meer dronken o p het podium zie n.De zang eres wil zich m eer als ee n lady gaan gedra gen begon, dro .Toen ik net nk ik heel wa alcohol op het podium t om van de ze nuwen af te kommen.M aar uiteind elijk was het n ooit zon g oe d idee om b ezopen op te treden.voo rtaan ben ik voortaan la dy on stag e.

De nieuwe collectie bij de h&m nu in de winkel dus rennen maar en shop to jou drop. wij hopen dat jullie onze nieuwe roddel pagina gaaf vinden. xxx ceno more!!!

Is een drift . . .

Miley Cyrus Helaas miley Cyrus is van twitter af. Een fan van de zangeres was het daar niet mee eens en dreigde haar huisdier fuzzy te vermoorden als miley niet snel weer zou gaan tweeten. Miley was niet gevoelig voor de dreigementen en haar fan vermoorde uiteindelijk de kat en at het beestje zelfs op......nee geen grap!

Celesta & NoĂŤlle

42


Alaaf, Carnavalsfeest Van Nuzuha O7

O7

O7 O7

O7

O7

43


Gezocht: Speurneus Mare Magazine is dit keer op zoek naar een geweldige detective, een echte speurneus. Want in deze schoolkrant staan allemaal vingerafdrukken van boeven. Ben jij een echte speurder en vind jij alle vingerafdrukken en weet jij welk woord we zoeken, dan win jij 1 van de 15 piratenverkleedsets. Doe je best !!

Naam speurneus: _________________________ Klas:

O __

M__

B__

Ik heb het volgende woord gevonden: _____________________________________ Dit briefje kun je in de rode brievenbus stoppen. Brievenbus hangt op de gang bij meester Roland

O7

44


Gek op: Gym / HaKobal HaKobalfinale 2010 De wekker gaat om kwart voor zes. Ik sta op met een goed gevoel, want vandaag zijn de finales van het HaKobaltoernooi. Ik denk even aan alle kinderen die straks moeten spelen. Wat zullen ze zenuwachtig zijn en wat zullen de ouders het zwaar hebben thuis met hun stuiterende kinderen, ha haha. Geen tijd om daar al te lang over na te denken, want om kwart over zeven moet ik in de Enk zijn om samen met meester Rene de spullen klaar te zetten. Even snel een kop koffie en de auto in, op naar de sporthal.

Na zoveel spanning is het tijd voor een muzikaal intermezzo onder leiding van Juf Judith. Ze geeft samen met Sanne, Elise, Thomas en Tristen een swingend Djembe- optreden. Na het spetterende optreden is het tijd voor de belangrijkste wedstrijd van het toernooi, de finale tussen B3 en B8. B3 neemt vanaf het begin van de partij de leiding in de wedstrijd, en wint uiteindelijk met 10-6 en wordt voor de tweede keer in de geschiedenis kampioen van het HaKobaltoernooi. Een geweldige prestatie!

Bij de Enk aangekomen geloof ik mijn ogen niet. Het licht brandt en de deur is open. Het is na drie keer toch gelukt om op tijd te komen, dat wordt een makkie. Snel alles uitladen en binnen de boel klaarzetten, want over het algemeen staan de ouders al om half negen te springen voor de deur. Ook dit jaar zijn ze weer vroeg en enthousiast. Er staan zelfs een paar ouders te dansen op de muziek Mijn dank gaat uit naar alle spelers, geïnteresseerde ouders en enthousiaste leerkrachten, die het van Stevie Wonder! toernooi wederom tot een succes hebben gemaakt. Zo langzamerhand stromen de klassen en supporters binnen. De spelers lopen en gooien zich Meester Mark. warm en de “hooligans” hangen hun spandoeken B3 is de nieuwe kampioen van de Mare op. Er is weer veel aandacht aan besteed. Dit is mijn moment, een volle tribune, zenuwachtige spelers op het veld en een gezellig muziekje op de voorgrond. Heerlijk! De tijd is gekomen om de teams voor te stellen; B3b, B5c, B6a en B8b zwaaien enthousiast naar het publiek als ze voor worden gesteld. Na de show is het tijd voor de bittere werkelijkheid, de eerste halve finale tussen B3 en B6. Na een spannend begin neemt B3 al snel een voorsprong, die ze niet meer uit handen geven. Ze winnen uiteindelijk met 9 tegen 2. Het bestgeklede team van het toernooi, B6, neemt afscheid en wordt gedeeld derde. B3 mag gaan voor hun tweede kampioenschap. Gelijk na de eerst halve finale vervolgen we het programma met de tweede halve finale tussen B5, de kampioen van vorig jaar, en B8. Ook dit is een spannende wedstrijd, die na een voorsprong van B5, gewonnen wordt door B8 met 7-5.

45

Red; Voor alle uitslagen van de poulewedstrijden, en halve en hele finales en foto’s van alle deelnemende teams en heel veel foto’s van de finale in de enk. Kijk dan op www.obsdemare.nl


BRRRRRRR . . . . Wat hebben we een strenge winter gehad. Nu maar hopen op een mooi voorjaar !!


Deze prachtige tekening is gemaakt door Mahide uit M7

Openbare Montessorischool

‘De Mare’ Gebouw De Mare Grift 50 Tel: Fax:

3075 SB Rotterdam 010-2917514 010-2917516

Gebouw De Maretak Grift 42 Tel:

3075 SB Rotterdam 010-4190434

Gebouw het Zonnetje Montessorischool ‘De Mare’ is een basisschool, die valt onder de stichting:

Fichtestraat 7 Tel:

3076 RA Rotterdam 010-4193544

Internet: e-mail:

www.obsdemare.nl info@obsdemare.nl

http://www.schoolkrant.nl/schoolkrant_demare/mm20092010nr2  

http://www.schoolkrant.nl/schoolkrant_demare/mm20092010nr2.pdf