Page 1

E DET FOR T E FI VÆR

T Æ R ID ENT V E & EN J N LI

T DT A R FE

GAP

gapro.dk


IDRÆT & EVENTLINJEN PÅ GLOSTRUP ALBERTSLUND PRODUKTIONSHØJSKOLE

På Idræt og Event vil du komme til at arbejde med din krop både på det fysiske- og mentale plan. Temabegreber som holdånd, fairplay, konkurrence og fællesskab er noget vi går meget op i på værkstedet. Så har du mod på at lave idræt for andre, komme i god form og deltage i en masse gode og sjove aktiviteter, – så er det på Idræt og Event det sker. Vi tager 1 gang om året også på en overnatningstur, hvor vi har det RIGTIG sjovt sammen.

VI FORVENTER: • At du er aktiv • At du tager ansvar • At du er mødestabil • At du kan samarbejde med andre • At du også deltager når det handler om andet end idræt og events – f.eks. sociale arrangementer med værkstedet • At du respekterer andres forskelligheder – kedeligt hvis vi alle er ens.

SYDVESTVEJ 129 A, 2600 GLOSTRUP


MANDAG:

TIRSDAG:

Hvad lærer jeg typisk om onsdagen?

08:00: Undervise 2. klasse i idræt

08:00: Sportstema i Glostrup-hallen i vinterhalvåret / Udendørs i sommerhalvåret

Lave et styrkeprogram Afprøve forskellige fitness apps Lærer at svømme eller blive bedre til at svømme Samarbejde Lære fra sig At kunne bidrage til et godt sammenhold Kursusbevis Medindflydelse

10:00 - 11:30: Træne militærets fysiske krav (Vi dyster mod andre idrætslinjer) 10:00 - 11:30: Evaluering af formiddagen: Hvad var godt? Hvad kunne blive bedre? 11:30 - 12:15: Frokost Hvad har jeg lært?

12:15 - 14:00: Evaluering af 2. klassen + 11:30 - 12:15: Frokost forberedelse af næste uges 2. klasse program – og undervisning af andre 12:15 - 14:00: Forberedelse af tema / elevværksteder i bevægelse & aktiviteter planlægning. 14:00 - 14:30: Afrunding af dagen

14:30: Valgfag

Hvad lærer jeg typisk om mandagen?

Hvad lærer jeg typisk om tirsdagen?

At lave et undervisningsprogram á 45 min. varighed At komme til tiden At være ‘på’ i 45 min. At sætte personlige mål At komme i bedre form At planlægge - gennemføre - evaluering

Opvarmning At komme til tiden Træningsprogram til klassen af det valgte sportstema Samarbejde Regler inden for en sportsgren Planlægning - Udførelse - Evaluering - Sammenhold

Hvad lærer jeg typisk om torsdagen?

Opvarmning Træningsprogram til klassen af det valgte sportstema Afholde turnering Samarbejde Regler inden for en sportsgren Planlægning - Udførelse Evaluering Sammenhold Planlægge og gennemføre en rengøring

FLOORBALL • HOCKEY • BEACH VOLLEY • BADMINTON • LØB • GÅ • PARKOUR


FREDAG:

ONSDAG:

TORSDAG:

08:00: Styrketræning / svømning: vi arbejder med fitness apps og lærer de forskellige svømmearter

08:00: Sportstema i Glostrup-hallen i 08:00: Styrketræning / vinterhalvåret, Udendørs i sommer- svømning med andre værksteder halvåret

10:00 - 11:30: Evaluering af formiddagen: Hvad var godt? Hvad kunne blive bedre? Hvad har jeg lært?

11:30 - 12:15: Frokost

10:45 - 11:30: Evaluering af ugen, næste uges program samt ugens elev

12:15-13:30: Evaluering af formiddagen: Hvad var godt? Hvad 11:30 - 12:15: Frokost (Af og til frokost kunne blive bedre? Hvad har jeg lært? 11:30 - 12:00: Frokost Rengøring af lokale samt motionsrum hos hinanden) 12:00 - 13:00: Fokus på socialt samvær og trivsel 12:15 - 15:00: Kursus + tværfaglig tema. 13:30 - 14:00: Afrunding af dagen samt individuelle Vi underviser også vores andre Idræt står af og til for KLUBBEN som kompetencer værksteder i bevægelse & aktiviteter. typisk er torsdage 14:00-16:00 Hvad lærer jeg typisk om fredagen? Lave et styrkeprogram Lære de forskellige svømmearter Tværfagligt samvær og samarbejde Evaluering Ros – at modtage og give ros Reflektere

MOUNTAINBIKE • KLATRING • CROSSFIT • STYRKETRÆNING OG MEGET MERE


STØRRE PRODUKTIONER PÅ IDRÆT & EVENT KUNNE VÆRE: • Tværfagligt projekt med medie & grafisk værksted om fittnessøvelser til hjemmet • Floorballturnering • Basketturnering • Streetfodboldturnering • Tovholder på stort landsdækkende motionsløb som politiken arrangerer • Medhjælpere til stort lokalt motionsløb ”Glostrup Park stafet” • Kampen om den gyldne støvle • Samarbejde med andre idrætslinjer om hvem der er i bedst form: Militærets fysisk krav” • Samarbejde med ungdomsrådet om kommende ungdomsevents • Samarbejde med CPHWEST om fitnessinstruktør • Social tur med overnatning • Førstehjælpsbevis • Rengøringskursus med kursusbevis • Jobansøgningskursus: ”Lær at skrive en god ansøgning” • Jobsamtalekursus: ”Du lærer hvordan du kan blive bedre til en jobsamtale” • Uddannelsesbesøg & virksomhedsbesøg • Atletikdag for resten af skolen

#AK

TIV

IDRÆTEVENTS

#GAPRO


ÅRET PÅ GAP UDOVER IDRÆT:

• Gallafest • Introfest • Ungdommens folkemøde • Uddannelsesmesser • Temadage med Social & Sundhedsevents; med særlig fokus på sundhed og velvære • Kursusuger • Dimission • Julearrangement • Klassens julefrokost med pakkeleg

• Kontakt vores vejleder: Lise Nøhr på 2835 1729 lise@gapro.dk • Eller læreren: Morten Wessel på 6160 2908 morten@gapro.dk

DU ER A LT I D KO N T A K T E V E L KO M M E S KO L E N TIL UD TIL AT N ELL E N RU E R OM DI N K DV I S N NE MU ING O OMME LIGHE G EN S D E R. NA K

DIN VEJ TIL UDDANNELSE SYDVESTVEJ 129 A, 2600 GLOSTRUP

Idræts & Eventfolder på GAP  
Idræts & Eventfolder på GAP  
Advertisement