Page 1

๑๔

ไทยสไมล์ ESTABLISHED SINCE 2000 see you every month in the UK and EU

th

Anniversary

ISSUE 130 VOLUME 14 ISSUE 130 APRIL-MAY 2014


Your YourJourney JourneyBegins BeginsHere. Here. Your Journey Begins Here. Your Journey Begins Here. Your Journey Begins Here. Your YourJourney JourneyBegins BeginsHere. Here. WestEast TravelTravel Ltd . Registered No. 3353374 . VAT. No. WestEast Ltd . Registered No. 3353374 VAT719 No.1491 719 27 1491 27 WestEast Travel Ltd . Ltd Registered No. 3353374 . VAT. VAT No. 719 27 27 WestEast Travel . Registered No. 3353374 No. 1491 719 1491 WestEast Travel Ltd . Registered No. 3353374 . VAT No. 719 1491 27 WestEast WestEast TravelTravel Ltd . Registered Ltd . Registered No. 3353374 No. 3353374 . VAT. No. VAT719 No.1491 719 1491 27 27

PRICE PRICE PRICE PRICE PRICE PRICE PRICE


Twice daily from London to Bangkok and beyond to over 70 destinations with Twice daily from London to Bangkok its newly refurbished B747. and beyond to over 70 destinations with its newly refurbished B747.

www.thaiairways.co.uk www.thaiairways.co.uk


FOUNDER / PRESIDENT Dr. Narisa Chauvidul - AW

ทักทาย สวัสดีครับชาวไทยสไมล์ที่รักทุกท่าน 14 เป็นอายุของไทยสไมล์ในปีนี้ครับ 14 ปีที่ผ่านมาไทยสไมล์ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมา มากมายกับการที่ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนอันเป็น ที่รักมาท�ำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความ บันเทิงแก่พี่น้องชาวไทยในประเทศอังกฤษที่ประสบ ชะตากรรมเดียวกัน ทุกคนล้วนมีจุดประสงค์ในการย้ายออก จากถิ่นฐานภูมิลำ� เนาเดิมของตนเองด้วยกันทั้ง สิ้น บ้างก็ออกมาหาประสบการณ์ใหม่ๆ บ้างก็มา เรียนหนังสือเพิ่มเติมความรู้ความสามารถ บ้างก็มา ท�ำงาน บ้างก็มาแสวงโชคเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ประสบความส�ำเร็จบ้าง ล้มเหลว บ้างก็ว่ากันไป แต่สุดท้ายแล้วพวกเราทุกคนก็ล้วนออกจากมาตุภูมิอันเป็นที่รัก และกลายเป็น “ต่างชาติในต่างแดน” ไปโดยปริยาย จะว่าไปแล้วการย้ายถิ่นฐานก็เป็นสิ่งที่พวกเราในฐานะมนุษย์ล้วนท�ำ กันมาตั้งแต่สมัยดึกด�ำบรรพ์แล้ว จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆก็แสดง ให้เห็นว่า เรามีการย้ายถิ่นฐานกันมาตลอดเวลา ไม่ว่าจะด้วยปัจจัยด้านสภาพ แวดล้อม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ หรือด้านความปลอดภัย แต่ไม่ว่าจะด้านไหนมัน ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าพวกเราล้วนมีเหตุผลในการ “จากบ้าน” เพื่อให้ได้พบ เจอกับสิ่งที่ดีกว่าเสมอ ใช่ว่าการย้ายถิ่นฐานจะโรยด้วยกลีบกุหลาบทุกครั้งไป เพราะหลาย ต่อหลายครั้งการย้ายถิ่นฐานก็ตามมาด้วย “สิ่งที่ต้องแลก” ซึ่งบางครั้งสิ่งที่เรา ต้องแลกไปก็ไม่คุ้มกับสิ่งที่ได้มา หรือที่เรียกง่ายๆว่า “ได้ไม่คุ้มเสีย”นั่นเอง แต่ ก็ยังมีอีกไม่น้อยที่ “ได้คุ้มกว่าเสีย” บางคนนั้นจากบ้านหลังเก่ามาพบกับบ้าน หลังใหม่ที่อบอุ่นและอยู่สบายไม่แพ้บ้านหลังเก่าเลยทีเดียว ไม่ว่าอย่างไรก็ตามไทยสไมล์จะขอเป็นอีกหนึ่งก�ำลังใจให้คนไทย ผลัดถิ่นทุกคนยืนหยัด และต่อสู้กับอุปสรรคนานาประการที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ตลอดการใช้ชีวิตในต่างแดน และขอให้ทุกคนได้กลับบ้านในฝันของตัวเองสัก วันหนึ่ง

ดร.นริสา เชื้อวิดุลย์ - AW

EDITOR-IN-CHIEF Virunan Chiddaycha

วิรุนันท์ ชิตเดชะ

CONTRIBUTORS Pramaha V.Vajiramedhi Dr.Sarote Phornprapha Dr. Khanungnit Garnett Werachai Anuworakarn Adisak Phetsong Manta Maythachatchaval Khupt Marin

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ดร.สาโรจน์ พรประภา ดร.คนึงนิจ การ์เน็ทท์ วีระชัย อนุวรกาญจน์ อดิศักดิ์ เพ็ชรสงค์ มันตา เมธาชัชวาล คุปต์ มะรินทร์

WRITERS Anudee Siasakul Pornthip Satissarat Boonsong Chaletorn Sopida Rodsom

อนุดี เชียสกุล พรทิพย์ สาทิสสะรัต บุญส่ง ชเลธร โสภิดา รอดสม

MARKETING MANAGER Kadsuda Priyanu Suphavas Varamali

เกศสุดา ปรัยนุ สุภวัส วรมาลี

ACCOUNT MANAGER Phunthita Lertwiriyakitsakul

ปัณฑิตา เลิศวิริยะกิจ

ART DEPARTMENT Sakon Boonyakait

สกล บุณยเกียรติ

PHOTOGRAPHER Charlie Ercilla Jetsada Leelanuwatkul

ชาลี เออซิลลา เจษฎา ลีลานุวัฒน์กุล

OWNER ThaiSmile Media Limited

ด้วยรักจากเด็กหัวด�ำในเมืองหัวทอง

283-287 King Street, Hammersmith London W6 9NH www.thaismile.com For all enquiries please contact

วิรุนันท์ ชิตเดชะ บรรณาธิการบริหาร

editor@thaismile.com +44 (0) 20 3478 3757, +44 (0) 79 8561 8228 ThaiSmile Magazine is published by ThaiSmile Media Limited. No part of this publication may be copied or distributed without prior written agreement from ThaiSmile Media Limited.


Unit7-9 Meridian Trading Estate Bugsby’s Way Charlton SE7 7SJ Tel: 0845 388 1688 Fax: 0845 269 8709


6

18 TALK OF THE TOWN 20 SMILE’s CHECK IT OUT 22 SMILE DRAMA 24 SMILE STORY บทเรียนจากเพื่อนต่างแดน 28 SMILE INTERVIEW ดร.สิริลักษณา กุญชร ณ อยุธยา 32SMILE SCOOP ครบรอบ ๑๔​ปีนิตยสารไทยสไมล์ 34 SEE TRUE สองเมือง-สองใจ 36 SMILE THINK เหนือกรอบกรงของรูปแบบ 38 SMILE TALK ฉันกลับบ้านไม่ได้อีกแล้ว 40 TWO TALK 42 SMILE TRAVEL The other side of the coin 46 SMILE EATING OUT The Original Maids of Honour 50 GOING OUT สเน่ห์ของระยะทาง 52 WHAT’S ON TV 54 SMILE PEOPLE ตุ๊กตา The Voice 58 SMILE SHORT STORY THAISMILE 130

SMILECONTENT

130 42

46

54

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Page ใหม่ ThaiSmile เข้าเฟสบุ๊คแล้ว Search

Thaismile Magazine UK


SMILESOCIAL

Royal Visits


วันที่ 6 เมษายน 2557

The Dorchester Hotel,London,UK

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี เสร็จเยือนสหราชอาณาจักรและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระวโรกาสให้ชุมชนไทยและนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักรเข้า เฝ้า ในโอกาสเดียวกันนี้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้มีการจัดแสดงสร้อยฝีพระหัตถ์ใน “โครงการถักร้อย-สร้อยรัก” โดยชุมชนไทยและนักเรียนไทยผู้มาเข้าเฝ้าสามารถ เลือกชมสร้อยฝีพระหัตถ์และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิและโครงการในพระ อุปถัมภ์อีกด้วย


SMILESOCIAL

วันที่ 13 เมษายน 2557

Buddhapadipa Temple,London,UK

วัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน จัดงานสงกรานต์ประจ�ำปี 2557 เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในต่างแดน โดยภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การร่วมท�ำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ สรงน�้ำพระพุทธปฏิมา การฟังธรรมเทศนา การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ดนตรีไทย รวมทั้งการ ประกวดนางสงกรานต์ ตลอดจนการออกร้านจ�ำหน่ายอาหารคาว-หวานไทย และผลิตภัณฑ์สินค้าไทยต่างๆมากมาย ซึ่งมีชาวไทยตลอดจนชาวต่างชาติให้ ความสนใจและเข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก


Songkran Festival


SMILESOCIAL

วันที่ 12 เมษายน 2557

St. Martin’s Courtyard, London, UK

ร้านอาหาร Suda Thai Cafée ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เบียร์ช้าง Monsoon Valley Wine และ Manning Impex จัดงาน สงกรานต์ โดยได้รับเกียรติจากนายชูลิต สถาวร อัครราชทูต(ฝ่ายการพาณิชย์) ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน ได้เป็นประธาน พิธีเปิดงาน โดยภายในงานได้มีการตกแต่งสถานที่ในบรรยากาศไทยๆ มี การแสดงร�ำไทยพร้อมจ�ำหน่ายอาหารไทย โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยและร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทยใน วันสงกรานต์ ทั้งนี้แขกผู้เข้าร่วมงานยังได้ร่วมกันรดน�ำ้ ด�ำหัวขอพรวันปีใหม่ สืบสานประเพณีไทยอีกด้วย

Songkran at SUDA


SMILESOCIAL

วันที่ 22 มีนาคม 2557

Bournemouth O2 Academy, Bournemouth, UK การแข่งขันมวยไทยในรายการ UK S1 National Champion ซึ่ง จัดการแข่งขันในรุ่นน�้ำหนัก Welterweight โดยผู้ชนะในรายการนี้ได้แก่ นาย Andy Turland ซึ่งจะได้รับสิทธิ์ในการไปแข่งขันชิงแชมป์ Kings Cup ที่ประเทศไทยในฐานะตัวแทนจากสหราชอาณาจักรอีกด้วย

Cr: Charlie Ercilla


TALKOF THE TOWN

18

ข่

HAPPY

าวแรกวันนี้ นกหวีด ต้ อ งบอกว่ า เสี ย ดาย จริงๆที่คนเก่งมากนิสัยดีอีก คนจะกลับไทยอีกแล้ว คุณ ต้น ดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ สวัสดีท่านผู้อ่านไทยสไมล์ที่รักทุกท่านนะคะ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ฉบับนี้นกหวีดก็มีข่าวเล็กๆน้อยมาแจ้งสู่กันฟังค่ะ ณ กรุงลอนดอน จะเดินทาง กลับไทยกลางเดือน พค.นี้ ไปเป็นที่ปรึกษาระบบราชการ ที่ส�ำนักงานก.พ. ไทยส ไมล์ขออวยพรให้คุณต้นและครอบครัวเดินทางกลับโดย สวัสดิภาพ และเป็นก�ำลังส�ำคัญในการปรับปรุงระบบ ข้ า ราชการของบ้ า นเมื อ งเรานะ ว่ า งๆนกหวี ด จะพาตั ว เองไปให้ ด ร.ต้ น เลี้ ย งข้ า วที่ ก รุ ง เรื่อง: นกหวีด เทพฯนะคร้า อ้อ ดร.ต้นฝากสโลแกนของส�ำนักงาน สนร.ไว้ว่าการดูแลนักเรียนพวกเราหมายถึง การเตรียมความพร้อมเพื่อให้กลับไปเป็นข้าราชการที่ดี ไม่ใช่แค่เรียนจบ อยากปลูกฝังความคิดว่า เป็นนักเรียนทุนรัฐบาล ความดี ต้องน�ำหน้า ความเก่ง

14th Birthday พี่

สาวแสนสวย “พี่ทิพย์” แห่งร้าน @Siam เจ้าของร้านน่ารักใจดี ถึงว่ามีลูกค้าประจ�ำตรึม นกหวีดแอบ ไปนั่งกินข้าวขาหมูอยู่บ่อยๆ แอบได้ยินคุณพี่เล่าให้เพื่อนเก่าฟังว่า เมื่อสมัยก่อนงานประจ�ำคุณพี่คือ เล่นละครเวทีที่อังกฤษเพราะจบมาทางนี้ แล้วก็เล่นบทผู้ชายสมบุกสมบันมั่กๆ กรี๊ดๆๆ นกหวีดอยากเห็น วีดีโอ หรือภาพถ่ายจังเลย เพราะนึกภาพไม่ออกจริงจริ๊ง เพราะตอนนี้ออกจะสวยหวาน เดี๋ยวนกหวีดไปขอ คุณบก.ไปสัมภาษณ์ให้อ่านกัน เรื่องเต็มๆดีกว่านะเจ้าคะ

องสามวันก่อนนกหวีดไปธุระแถว Greenwich เลยแวะไปเยี่ยมคุณเบน คุณจิมมี่ และออฟฟิศ ใหม่ของชุงลี คิ๊ดถึง คิดถึงนะเจ้าคะ ไม่เจอกันเสีย นาน โกดังใหญ่เบ้อเริ่มเลย แถมติดกันยังเป็น Cash and Carry ของเพียบเจ้าค่ะ มีปลาสดๆ เป็ดย่างขาย ด้วย ใครอยู่แถวนั้นแวะไปอุดหนุนได้นะเจ้าคะ ที่อยู่ Unit 7-9 Meridian Trading Estate, Bugsby’s Way, London SE7 7SL ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Page ใหม่ ThaiSmile เข้าเฟสบุ๊คแล้ว Search

Thaismile Magazine UK

THAISMILE 130

กล้เข้ามาแล้วนะคะกับการ ประชุมสามัญประจ�ำปีของ สมาพันธ์ฯ ปี2014 ที่มหาวิทยา ลัยออกซฟอร์ดในวันที่ 30,31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน นี้ นกหวีดขอบอกว่าน่าสนใจ มากค่ะ ใครไม่มาเสียดายแย่ เลย ยังไงนกหวีดก็ถือโอกาส นี้ ข อเชิ ญ ชวนพี่ น ้ อ งชาวไทย ทั้ ง ใกล้ แ ละไกลในยุ โ รปและ อังกฤษทุกท่าน มาร่วมงานกัน นะคะ ปีนี้ประเทศอังกฤษเป็นเจ้าภาพ โดยการน�ำของคุณชุมศรี อาร์โนลด์ ประธานชมรมเพื่อนหญิงไทยในสหราชอณาจักรค่ะ ส่วนรายละเอียดการสมัคร และการช�ำระค่าสมาชิก สามารถเข้าไป ตามลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ : http://goo.gl/e9drjm

ฉบับนี้นกหวีดขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ


SMILECheckItOut

20

SMILE’s CHECK IT OUT London Pet Show งานนีเ้ อาใจคนรักสัตว์โดยเฉพาะ เพราะในงานนีร้ วบรวมเอา

17-18 สัตว์เลีย้ งนานาชนิดมาในคุณๆทัง้ หลายได้ชมกัน และยังมีการ MAY 2014 ให้คำ� แนะน�ำส�ำหรับการเลีย้ งสัตว์ชนิดต่างๆรวมถึงการแสดง

น่ารักๆจากเหล่าสัตว์เลีย้ งมากมาย งานนีใ้ ครไม่เคยมีสตั ว์เลีย้ ง อาจจะได้ตดิ ไม้ตดิ มือกลับบ้านสักตัวก็เป็นได้ พบกันที่ Earls Court, Warwick Rd, SW5 9TA ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ที่ www.londonpetshow.co.uk

22 April14 JUN 2014

Andreas Gursky: Early Landscapes

ส�ำหรับใครทีอ่ าจจะไม่คนุ้ ชือ่ ช่างภาพชาวเยอรมันผูน้ ี้ เค้าคือเจ้าของผลงาน ภาพถ่ายทีม่ รี าคาประมูลแพงทีส่ ดุ ในโลก และนิทรรศการณ์ครัง้ นีไ้ ด้รวบรวม งานภาพถ่ายทิวทัศน์ทเี่ ขาถนัดมาให้ทกุ คนได้ชมกัน ไม่ควรพลาดอย่างยิง่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ที่ www.spruethmagers.com

Sensational Butterflies

งานแสดงทีเ่ กีย่ วกับสิง่ มีชวี ติ ส่วนใหญ่ใน Natural History Museum นัน้ มัก จะเป็นพวกสิง่ ทีต่ ายไปแล้ว แต่งานนีท้ า่ นจะได้พบกับความสวยงามอย่างมี ชีวติ ชีวาของเหล่าผีเสือ้ ตัวน้อย-ตัวยักษ์นานาพันธุท์ ที่ างพิพธิ ภัณฑ์ได้ทำ� การ คัดสรรค์นำ� มาแสดงให้ชมอย่างจุใจ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ที่ www.nhm.ac.uk

World Naked Bike Ride 14 JUN 2014

THAISMILE 129

หนึง่ ปีผา่ นไปไวเหมือนโกหก หากยังจ�ำกันได้ไทยสไมล์เคยไปเก็บรูปภาพ งาน “เปลือยปัน่ ” กลางกรุงลอนดอนให้ทา่ นผูอ้ า่ นได้ชมกันไปไม่นาน นี่ ก็วนมาบรรจบจะครบรอบอีกปีแล้ว หากใครพลาดไปปีทแี่ ล้ว ปีนกี้ เ็ ป็น โอกาสทีท่ า่ นจะไปสังเกตการณ์หรือจะไปร่วมเปลือยแล้วปัน่ ออกก�ำลังกาย กันก็สดุ แล้วแต่ รับรองสนุกแกมสยิว! สนใจดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ที่ www.worldnakedbikeride.org/uk

UNTil 14 Sept 2014


หาอ่านไทยสไมล์ได้ที่ THAISMILE SUPERMARKET สถานเอกอัครราชฑูตฯ ร้าน Chuanglee ศรีไทยซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านนิวลูนมูน ร้านพญาไท ร้าน @SIAM ร้าน Heron ร้านภัทรา (สาขา Soho) ร้านตลาดไทย ร้านตะวันนา วัดพุทธปทีป ร้าน Loon Fung บริษัท การบินไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) Thai Trade ไทยสแควร์(Trafalgar square) WestEast Travel Wing Yip 101 restaurant THAI RICE (Fulham) ส�ำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (กพ.) THAI RICE (Portobello)

ใบสมัครสมาชิก ราย 1 ปี 12 ฉบับ 30 ปอนด์ เริ่มรับนิตยสารตั้งแต่ฉบับที่................. ประจ�ำเดือน........................

วิธีการจ่ายเงิน

ชื่อ.................................................... นามสกุล............................................. ที่อยู่...................................................................................................................... ............................................................................................................................. โทรศัพท์.............................................................................. อีเมล...................................................................................

ThaiSmile Media Limited

283-287 King Street, Hammersmith London W6 9NH


SMILEDRAMA

22

SMILE

DRAMA มหากาพย์วงโยฯ ส.ว.2

สวัสดีครับท่านผู้อ่านไทยสไมล์ที่รักทุกท่าน มาพบกับ สไมล์ดราม่ากันอีกครา เดือนๆนึงนี่ก็ผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับ มาดูกันครับว่าในฉบับนี้เรามีเรื่องราวอะไรมาฝากท่านผู้อ่าน ฉบับนี้ขอเล่าถึงสุดยอดดราม่าแห่งประเทศไทยประจ�ำ เดือนที่ผ่านมาให้ท่านผู้อ่านฟังกันหน่อยนะครับ

ท่านผู้อ่านหลายคนคงเคยได้ยินประโยคบอกเล่าประมาณ ว่า “วงโยฯขอทาน”หรือ คลิป “วณิพกพเนจร” ซึ่งหลายคนก็คงจะพอ ทราบเรื่องกันมาบ้างแล้วเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องดราม่าโด่งดังกระฉ่อน ว่อนเน็ตอยู่ระยะหนึ่งเลยทีเดียวเชียว ส่วนใครที่ยังไม่ทราบว่าเรื่องนี้มี ที่มาที่ไปอย่างไรเชิญติดตามอ่านกันได้เลยจ้า เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 57 หนึ่งในผู้ควบคุม วงโยธวาทิตของโรงเรียนสตรีวิทยา2 นายพงศกร เลิศศักดิ์วรกุล ที่ใช้ เฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ Pongsakorn Lertsakworakul โพสต์ข้อความ มี ใจความว่า “ปัญหาของระบบราชการไทย ส่งผลกระทบต่อตัวแทน นักดนตรีจากโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในการเข้าร่วมประกวดวงดรัมไลน์ โลก WGI 2014 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 2-16 เมษายน 2557 เป็นครั้งที่ 2 ในฐานะตัวแทนจากประเทศไทย หลังส่งหนังสือเสนอ ขอด�ำเนินการไปแล้วกว่า 2 เดือนยังไม่ได้รับการตอบรับ พวกเรานัก ดนตรี เยาวชน Max Percussion Theater จากโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ใคร่ขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ท่านจาตุ รนต์ ฉายแสง ท่านเลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้น พื้นฐาน ท่านอภิชาต จีระวุฒิ และท่านผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ท่านพชรพงศ์ ตรีเทพา และรบกวนเพื่อนๆ ใน Social โปรดแชร์ โพสต์นี้ ให้เสียงเล็กของพวกเราไปถึงท่านผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องด้วยเถิด ครับ เพราะล�ำพังก�ำลังของพวกเราคงไม่เพียงพอที่จะส่งความจ�ำเป็น เร่งด่วนนี้ให้ถึง ท่านผู้ใหญ่ที่จะสามารถช่วยพวกเราได้ครับ”

THAISMILE 130

โดยสรุปแล้วก็คือวงโยฯของโรงเรียนสตรีวิทยา2 จะไป ท�ำการแข่งขันประกวดโดยมีทั้งสิ้น 2 รายการคือ การแข่งขันดนตรี เพอร์คัสชัน (Percussion) ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่จะมีการแข่งขัน ในวันที่ 29 มี.ค.57 และการแข่งขันระดับโลก (World class) ที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จะแข่งขันในวันที่ 10 เม.ย.57 ซึ่งขณะนี้อยู่ ในขั้นตอนของการส่งเรื่องค�ำร้องในการอนุมัติพิจารณา เพื่อให้ได้ค่า ใช้จ่ายในการท�ำกิจกรรม และจัดซื้อตั๋วเครื่องบินในการเดินทางไป ประกวด ซึ่งก็ยังไม่มีค�ำสั่งอนุมัติงบประมาณใดๆมา ความฝันในการ ประกวดเลยดูเหมือนจะชวดและซดน�ำ้ แห้วไป

แต่เหตุการณ์อันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องดราม่าอันยืดยาวก็ เกิดขึ้นเมื่อน้องๆนักดนตรีวงโยฯของโรงเรียนสตรีวิทยา2 นั้นได้ไปปัก หลักรวมตัวที่หน้า Arena 10 ซ.ทองหล่อ 10 เมื่อวันที่ วันที่ 23 มี.ค. 57 เพื่อขอยืมค่าเดินทางจาก นายตัน ภาสกรนที หรือ คุณตัน อิชิตัน นักธุรกิจชื่อดังเป็นจ�ำนวนเงิน 3,100,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการไปแข่งขันที่ยังไม่ได้รับการอนุมัตินั่นเอง และความดราม่าก็บังเกิดเมื่อ คุณตัน ดันบ้าจี้ให้เงิน 3,100,000 บาท ไปในเช้าวันถัดมาพร้อมกับปล่อยวลีเด็ด “อย่าสอน น้องๆท�ำแบบนี้” และหลังจากที่ ยูทูบของ อิชิตัน ไทยแลนด์ ได้ปล่อย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ออกมาก็เกิด กระแสวิพากษ์วิจารณ์ของวิธีการ หาทุนของวงโยฯวงนี้ อย่างหนัก ซึ่งก็มีทั้ง กลุ่มที่เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย (แต่ส่วน มากจะไม่)


23

กระแสวิจารณ์ในโลกออนไลน์ก็ดุเดือดเผ็ดมันขึ้นไปอีกเมื่อ มีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าเป็นกับทางโรงเรียนสตรีวิทยา2เอง หรือ จะเป็นสมาคมศิษย์เก่าของทางโรงเรียน ดูเหมือนจะทนกระแสวิพากษ์ วิจารณ์ที่เริ่มจะดุดันร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆไม่ไหว ออกมาบอกให้ทางวง โยฯ เจ้าของเรื่องคืนเงินเสี่ยตันไปเถิด แต่ก็อย่างว่าเมื่ออ้อยเข้าปาก ช้าง จะมีช้างตัวไหนคายอ้อยทิ้งกันหล่ะ วงโยฯของเราก็ไปท�ำการแข่งขันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ กันอย่างสุขีสโมสร แต่เรื่องก็ใช่ว่าจะจบง่ายๆ... ความดราม่ายิ่งทวีคุณขึ้นไปเมื่อมีมือดีปล่อยคลิป “วณิพก พเนจร” ว่อนเน็ตซึ่งโพสต์โดยผู้ใช้ชื่อ Jenny Amigo เมื่อวันที่ 31 มี.ค.57 โดยเป็นคลิปเสียงความยาว 21.20 นาทีประเด็นก็เป็นการพูด คุยกันเรื่องแผนการหาเงินจากภาคเอกชนเพื่อไปแข่งขัน ซึ่งเสียงที่ ปรากฏในคลิป ประกอบไปด้วยเด็กผู้ชาย 2 คน คนที่คาดว่าเป็นรอง ผอ.ผู้หญิง 1 คน และผู้ชายที่ถูกเรียกว่าผอ.อีก 1 คน โดยใจความก็ เป็นอีตาผู้ถูกเรียกว่าผอ.แนะน�ำเด็กๆว่า ได้ยื่นหนังสือขอเงินสนับสนุน ไปที่ภาคเอกชนรวม 13 ล้านบาทเพื่อให้วงโยธวาทิตเป็นค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปแข่งขันที่ต่างประเทศ แต่ภาคเอกชนขอดูผลงานก่อน A/Wจึงท�Approval ำให้ยังไม่ได้เงิน ดังนั้น จึงต้องไปแข่งขันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื อ ่ ให้ ด้ถ้วยรางวัลมาก่ อน ที่จะไปแข่งที่สหรัฐฯ “...มีทางเดียวที่จะ Client: ไVesey Solicitors ไปได้ ครูเห็นทางสว่างคือ ยืมเงินเอกชนไป ได้ถ้วยกลับมาเมื่อไรนะ

ไอ้พวกนี้มันเทให้หมดหน้าตัก แล้วเราจะได้เงินฟรีอีกประมาณ 8-9 ล้าน...” ผู้ชายที่ถูกเรียกว่าผอ.กล่าว โดยสุดท้ายชายผู้ถูกเรียกว่าเป็น ผอ.ได้แนะน�ำให้เด็กวัยรุ่นไปขอยืมเงินกับเสี่ยตันนั่นเอง     ทันทีที่คลิปเผยแพร่ออกไป มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ดราม่า กันหนักสนั่นปฐพี โดยส่วนใหญ่ก็นิยามการกระท�ำนี้ว่า “โกงตั้งแต่หัว ยันหาง” แม้กระทั่งเสี่ยตันก็เดือดปุดๆควันออกหูถึงกับโพสต์ ข้อความลงเฟสบุ๊กส่วนตัวว่า “ครู นักเรียน และโรงเรียน สตรีวิทยา 2 ไม่เกี่ยว ส่วนน้องๆ กลุ่มนี้ก็ควรจะโดนต�ำหนิ และ เป็นบทเรียนของ ชีวิต ด้วยวุฒิภาวะยังน้อย ก็น่าให้อภัย ส�ำหรับท่าน ผอ. ก็โตโตกัน แล้ว… ถ้าคลิปที่ฟังเป็นเรื่องจริงนะ ฝากไปบอกด้วยว่า เงินน่ะไม่ใช่ ของบริษัทและพ่อแม่ผม ถูกต้องแล้ว แต่เป็นเงินส่วนตัวของเมียกู… เข้าใจตรงกันนะ”    ดราม่ายังคงด�ำเนินไปเรื่อยๆเมื่อมีการปล่อยข้อมูลต่างๆ ในด้านลบของวงโยฯวงนี้ เช่น การที่มีสมาชิกผู้ร่วมคณะเดินทางเปิด รับพรีออเดอร์สินค้าแบรนด์เนม จนสุดท้ายคณะวงโยธวาทิตโรงเรียน สตรีวิทยา 2 ก็ออกมากล่าวขอโทษสังคม ขอโทษศิษย์เก่าและศิษย์ ปัจจุบันด้วยที่ทำ� อะไรไม่เหมาะสมลงไป จนเป็นเหตุให้เกิดดราม่าชิ้น โบว์แดงเรื่องนี้ขึ้นนั่นเอง...

Insertion: classified(half page) Issue: 128(February2014)hHai Wok Chefs

VESEY SOLICITORS Vesey Solicitors are a specialist firm dealing with Immigration Family and criminal & regulatory matters. We can also assist on other matters to do with business leases & debt collection. If we cannot assist then we can point you in the direction of a firm that can. We have a Thai Caseworker, who is able to assist you on the phone or at the office. If you can’t come to the office we are able to assist by Skype or other methods of electronic communication.

Vesey Solicitors

เราเป็นกลุ่มทนาย ให้คำาปรึกษาด้าน กฏหมาย เชี่ยว ชาญด้านกฏ หมายต่างด้าว อาชญากรรม การ ประกอบการทาง ธุรกิจ สัญญาเช่า หนี้สิน และการฟ้องร้องทั่วไป ที่สำาคัญเรามีทีมงาน ผู้ที่สามารถ ให้คำาปรึกษาเป็นภาษาไทย ได้อีกด้วย

Please take a look at our Vesey Solicitors Thai Page - written in Thai

You are welcome to call me, Ian Vesey direct on +44 7734527491 or Yo Vesey on +44 7816 911648 SO MUCH TO SMILE ABOUT

Please note : Document Design and Layout. Copyright © 2012 by ThaiSmile Magazine. All Rights Reserved.


SMILESTORY

24

บทเรียนจากเพื่อนต่างแดน เรื่อง: Daniel Gideon

Amazing Grace, how sweet the sound, That saved a wretch like me. I once was lost but now am found, Was blind, but now I see. T’was Grace that taught my heart to fear. And Grace, my fears relieved. How precious did that Grace appear The hour I first believed. Through many dangers, toils and snares I have already come; ‘Tis Grace that brought me safe thus far and GRACE WILL LEAD ME HOME …

John Newton (1725-1807)

เรื่อง: แดเนียล ลูกพระเกี้ยวน้อย ภาพ: Photohgraphy

THAISMILE 130


25

เพลง “Amazing Grace” นี้แต่งขึ้น เมื่อประมาณปี ค.ศ.1748 โดย “จอห์น นิว ตัน” ชาวอังกฤษ ซึ่งเคยเป็นทหารเรือและ ผู้คุมบนเรือค้าทาสมาก่อน แต่ต่อมาภาย หลังเขาเปลี่ยนอาชีพมารับใช้พระเจ้าเป็น บาทหลวงแทน โดยเริ่มจากโบสถ์เล็กๆใน เมือง Olney แถบ Buckinghamshire ว่า กั น ว่ า เนื้ อ หาของเพลงนี้ เ ขี ย นขึ้ น มาจาก ชีวิตของนิวตันเอง และบางส่วนมาจาก พระคัมภีร ์ เพลงสดุดีพระเจ้า ที่เขียนขึ้น โดยกษัตริย์เดวิด

วันนี้ผมขออนุญาตหยิบ ท่อนเพลงบางส่วนในหนึ่งเพลง โปรดของผมมาลงเป็ น บทน� ำ ในฉบับนี้ ผู้อ่านไทยสไมล์ หลายท่านคงจะเคยได้ยินเพลง Amazing Grace กันมาบ้าง แล้วนะครับ เพลงนี้ถูกน�ำไป ใส่ ใ นภาพยนตร์ ต ่ า งประเทศ ก็หลายเรื่อง ถูกร้องในโบสถ์ แทบทุกแห่ง และออเคสตร้า หลายวงก็ นิ ย มน� ำ เพลงนี้ ม า เล่นเช่นกัน และยิ่งหากใคร ได้ยินเสียงบรรเลงเพลงนี้ด้วย ปี่สก็อตด้วยแล้วล่ะก็ ท่าน จะตะลึงไปกับความไพเราะและ ความหมายของเพลงจนเกินค�ำ บรรยายเชียวครับ

ขณะที่ผมก�ำลังเขียนต้นฉบับและฟัง เพลงนี้ไปด้วย ผมนึกถึงเพื่อนชาวมาเลเซีย คนหนึ่งที่เคยเรียนคณะเดียวกับผมที่ LSE ผมไม่เข้าใจความหมายอย่างลึกซึ้งของค�ำ ว่า Grace เพื่อนผมอธิบายให้ผมฟังง่ายๆ ว่า สมมุติมีคนท�ำอะไรไม่ดีกับเรา แล้วเรา ไม่ตอบโต้เขากลับไป อย่างนี้เรียกว่า เรามี ความเมตตาให้อภัย (Mercy) แต่ถ้ามีใคร มาท�ำไม่ดีกับเรา นอกจากเราไม่โต้ตอบ เขากลับไปแล้ว เรายังเดินไปซื้อไอครีม มาให้เขากินอีก อย่างนี้เรียกว่า Grace เป็นการให้ที่ผู้ให้ไม่หวังผลตอบแทน ถึง แม้ว่าผู้รับคนนั้นจะสมควรหรือไม่สมควรที่ จะได้รับสิ่งที่เราจะมอบให้ก็ตาม เป็นการ ให้ ที่ ไ ม่ มุ ่ ง หวั ง ผลตอบแทนแต่ อ ย่ า งใด เหมือนกับการท�ำประโยชน์ให้ผู้อื่น และไม่ ต้องร้องขอหรือคาดหวังการตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น ผมรู้จักเพื่อนคนนี้มา 16 ปี เขา แสดงให้ผมเห็นตลอดเวลาว่า การท�ำสิ่ง ดีงามแก่ผู้อื่นโดยไม่คาดหวังผลตอบแทน เป็นเรื่องง่าย และท�ำให้เราเกิดความรู้สึก

ที่ดีเพียงใด เขาบอกผมว่า การกระท�ำที่ ประกอบไปด้วยความรักและความเมตตา จะช่ ว ยปลดปล่ อ ยความตรึ ง เครี ย ดทาง อารมณ์ เช่นเดียวกับการออกก�ำลังกาย จะ ท�ำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนเอนเดอร์ฟินส์ ในสมองซึ่งจะท�ำให้ร่างกายเรารู้สึกดีขึ้น เขาบอกว่า คนเราไม่จ�ำเป็นต้องได้รับ อะไรบางอย่างตอบแทนหรือแม้แต่ค�ำว่า ขอบคุณ ที่จริงแล้วเราไม่จำ� เป็นแม้แต่จะ ต้องให้บุคคลผู้นั้นรับรู้ว่าเราได้ท�ำอะไรให้ เขาบ้าง บางครั้งสิ่งที่รบกวนความรู้สึก สงบสุขในจิตใจของเราเองก็คือ ความคาด หวังที่จะได้รับผลตอบแทนบางอย่างจาก คนอื่น ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นค�ำพูด การกระ ท�ำ หรือสิ่งของ ความคิดของเราเองนี่แห ล่ะที่มัวแต่นึกถึงสิ่งที่เราต้องการหรือควร ได้รับ เจ้าสิ่งนี้เองที่จะเป็นตัวรบกวนและ แทรกแซงความรู้สึกสงบสุขในใจของเรา เขาบอกว่า วิธีแก้ไขง่ายนิดเดียว ก็คือการ สังเกตความคิดของตัวเองว่า เมื่อไหร่ที่เรา เริ่มมีความคิดว่า “ฉันต้องการอะไรบาง อย่างเป็นการตอบแทนนะ” ได้เกิดขึ้นแล้ว ให้เราพยายามขจัดความคิดดังกล่าวออก ไปอย่างนุ่มนวล เมื่อเราไม่มีความคิดดัง กล่าวแล้วเมื่อไหร่ ความรู้สึกทางบวกของ เราก็จะหวนกลับคืนมาเอง ก่อนจากกันฉบับนี้ ผมมีเรื่องเล่าอิง เรื่องจริงอยู่เรื่องหนึ่งเข้ากับความหมาย ของค�ำว่า Grace ได้ดีทีเดียว หลายท่าน คงเคยได้อ่านเรื่องนี้กันมาบ้างแล้ว จาก การแชร์กันบนโลกอินเตอร์เน็ต ผมอ่าน ทีไรก็รู้สึกสุขใจทุกที ผมขออนุญาตเอา มาลงตบท้ายในฉบับนี้นะครับ พบกันใหม่ ฉบับหน้า Amazing Grace ครับ

SO MUCH TO SMILE ABOUT


SMILESTORY

26

เรื่องสั้น “นมสดหนึ่งแก้ว” เมื่อหลายสิบปีมาแล้ว ที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อเคล ลี่ ซึ่งอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมาก  เขาต้องหาเงินไปโรงเรียนเอง ด้วยการน�ำ สิ่งของใส่กระเป๋าเดินไปขายตามบ้านที่อยู่ ในเมืองใกล้เคียง  วันหนึ่งเขาพบว่าเมื่อ จ่ายค่ารถและค่าสินค้าแล้ว  เขามีเงินใน กระเป๋าเหลือเพียง 10 เซ็นต์ เท่านั้น ขณะ นั้นเขาก�ำลังหิวมาก แต่เงินสดที่มีอยู่นั้น ไม่พอที่จะซื้ออาหารแม้แต่เพียงมื้อเดียว  ดังนั้นเขาจึงคิดจะไปขออาหารจากบ้านที่ ก�ำลังเดินไปถึ ง  แต่เมื่อกดกริ่งแล้ว หญิง สาวเจ้าของบ้านมาเปิดประตู  เด็กชายเคลลี่กลับเกิดความละอาย ที่จะขออาหารเหมือนกับขอทานที่ ท�ำมา หากินไม่เป็น เขาจึงขอเพียงน�้ำเปล่าเพียง แก้วเดียวเท่านั้น  แต่ เ จ้ า ของบ้ า นสาวสั ง เกตุ เ ห็ น ท่าทางของเด็กชายเคลลี่ ว่าคงจะก�ำลัง หิ ว  เธอจึ ง ได้ น� ำ เอานมสดแก้ ว ใหญ่ ม า ให้เคลลี่ดื่ม  เด็กชายเคลลี่ดื่มนมอย่าง กระหายจนหมดแก้วแล้วถามว่า 

THAISMILE 130

“ผมต้ อ งจ่ า ยเงิ น ค่ า นมถ้ ว ยนี้ ใ ห้ คุ ณ เท่ า ไหร่ครับ” เจ้าของบ้านสาวตอบว่า  “ไม่ต้องจ่ายเงินหรอก  แม่ของฉันสอนไม่ ให้รับสิ่งตอบแทนจากการให้น�้ำใจไมตรี ”  เคลลี่ ซ าบซึ้ ง ใจมากและตอบว่ า   “ถ้าเช่นนั้น ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง จาก หัวใจของผมก็แล้วกันนะครับ”  ขณะที่ เด็ ก ชายเคลลี่ ไ ด้ เ ดิ น ออกจากบ้ า นหลั ง นั้น  เขาไม่เพียงแต่รู้สึกว่ามีก�ำลังแข็งแรง ขึ้นจากนมสดแก้วโตเท่านั้น  แต่เขาได้มี ความเข้าใจในเรื่องของน�้ำใจไมตรีเพิ่มขึ้น อีกด้วย  ------------------------------------------------------... อีก30 ปีต่อมา มีหญิงคนหนึ่ง ป่วย หนักด้วยโรคหัวใจ  ซึ่งแพทย์ท้องถิ่น ไม่สามารถรักษาได้  จึงส่งไปให้แพทย์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญพิ เ ศษด้ า นโรคหั ว ใจท� ำ การ รักษา  เมื่อได้อ่านประวัติผู้ป่วยแล้ว  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นได้สะดุดใจกับ ชื่อหมู่บ้านของผู้ป่วยคนนั้น จึงตั้งใจรักษา

ด้วยการผ่าตัดหัวใจอย่างพิเศษ โดยใช้ อุ ป กรณ์ ทั น สมั ย ที่ สุ ด และยาราคาแพง ที่ ดี สุ ด  จนผู ้ ป ่ ว ยหายเป็ น ปกติ พ ร้ อ มจะ กลับบ้าน ผู้ป่วยมีความเกรงกลัวว่า ค่า รั ก ษาพยาบาลคงจะมี ร าคาแพงหลาย หมื่นดอลลาร์  ซึ่งเธอเข้าใจดีว่าคงจะต้อง ท�ำงานทั้งชีวิตกว่าเธอจะหาเงินค่ารักษา พยาบาลได้  เพราะเธอไม่มีประกันสุขภาพ และยังไม่สามารถไปเบิกได้จากที่ไหน  แต่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญคนนั้น ได้บอก เจ้าหน้าที่แผนกบัญชีให้น� ำใบเก็บเงินไป ให้เขา แล้วหมอก็ใช้ปากกาเขียนข้อความ สองบรรทัดแล้วยื่นให้เจ้าหน้าที่บอกให้ผู้ ป่วยกลับบ้านได้  โดยไม่ต้องจ่ายเงินเลย  ข้อความที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นเขียน ในใบเรียกเก็บเงินนั้นมีว่า  “จ่ายค่ารักษาพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ด้วยนมสดหนึ่งแก้ว”  ...........................  ลงนาม นายแพทย์โฮเวอร์ด เคลลี่


SMILEINTERVIEW

28

เรียบเรียง: กองบรรณาธิการ

THAISMILE 130

พ.ต.(หญิง) ดร.สิริลักษณา กุญชร ณ อยุธยา

Exclusive Interview

MY Hometown Thailand


SMILEINTERVIEW

29

เวลาเราพู ด ว่ า กลั บ บ้ า นมั น ก็ คื อ ก า ร ก ลั บ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ค ่ ะ บ้ า นส� ำ หรั บ เรามั น ก็ ยั ง คงเป็ น ประเทศไทยอยู่ดี

การมาอยู่ในต่างประเทศให้ความรู้สึก แตกต่างจากอยู่ประเทศไทยอย่างไรบ้าง ครับ? -ก็รู้สึกแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะ เพราะการที่เรามาอยู่ต่างประเทศนั้นเรา ต้องจากญาติพี่น้องของเรามาใช้ชีวิตของ เราเอง ซึ่งมันก็แตกต่างจากเวลาที่เราใช้ ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่คุ้นชินกับคนที่เรา คุ้นเคย อะไรที่ ท� ำ ให้ ตั ด สิ น ใจมาใช้ ชี วิ ต อยู ่ ที่ อังกฤษครับ? -มันเหมือนเป็นจังหวะชีวิตค่ะ มันมีเหตุ ให้เราได้อยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆ คือตอนแรกก็มา เรียนหนังสือพอเรียนจบมีงานท�ำก็ใช้ชีวิต อยู่ที่นี่มาเรื่อยๆ พอจะกลับบ้านทีไรมันก็ ต้องมีเรื่องให้กลับมาอยู่ที่นี่ตลอดค่ะ

หากพู ด ชื่ อ ดร.สิ ริ ลั ก ษณา กุญชร ณ อยุธยา หลายคนอาจ จะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไรนัก แต่หากพูด ถึงชื่อ “คุณเบ็ตตี้” หรือพี่เบ็ตตี้ของ น้องๆชาวไทยในสหราชอาณาจักร แล้ว หลายคนคงร้องอ๋อขึ้นมาทันที เพราะเธอผู้นี้เป็นผู้ให้การสนับสนุน กิจกรรมต่างๆของชุมชนไทยในสห ราชอาณาจักรมากมายหลายหลาก และวันนี้ไทยสไมล์ก็ได้มีโอกาสมานั่ง พูดคุยกับพี่เบ็ตตี้กัน

แล้วค�ำว่าบ้านส�ำหรับพี่เบ็ตตี้คือที่ไหน ครับ? -เวลาเราพูดว่ากลับบ้านมันก็คือการกลับ ประเทศไทยค่ะ บ้านส�ำหรับเรามันก็ยัง เป็นประเทศไทยอยู่ดี แต่อย่างที่อังกฤษ นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นบ้านหลังที่สองของเรา นะคะ แต่ถ้าถามว่าอยากอยู่ประเทศ ไหนมากกว่ า ในตอนนี้ ก็ ค งตอบว่ า เป็ น ประเทศไทยค่ะ แต่ขอได้เงินเดือนแบบที่ อังกฤษนะ (หัวเราะ) เวลามาอยู ่ ที่ นี่ น านๆรู ้ สึ ก ว่ า เวลากลั บ ประเทศไทยจะเกิดอาการ ‘ต่อไม่ติด’ บ้าง รึเปล่าครับ?

-ก็เป็นนะคะ อย่างที่เห็นชัดเลยก็คงเป็น เรื่องงาน ในกรณีที่เราจะกลับไปอยู่ไทย ถาวร เราท�ำงานอยู่ที่อังกฤษมานานถ้า กลับไปไทยก็คงต้องหางานใหม่ แต่ถ้า ถามตอนนี้ก็ยังไม่เห็นภาพนะคะคงต้องรอ ให้ถึงเวลากลับไปจริงๆจึงจะบอกได้ แต่ ถ้าพูดถึงในปัจจุบันนี้เวลาเรากลับบ้านมัน เหมือนกับเรากลับไปพักผ่อน ไปเป็นนัก ท่องเที่ยว เมืองไทยกลายเป็นสถานที่พัก ผ่อนไปค่ะ มุมมองที่มีต่อคนไทยในประเทศไทยกับ คนไทยที่อยู่ในอังกฤษแตกต่างกันหรือไม่ ครับ? -แตกต่างนะคะ เวลาเราอยู่ไทยคนไทย ที่เราเจอก็คือเพื่อนโรงเรียน ญาติของเรา มันก็จะมีความรู้อบอุ่นจากตรงนั้นแต่พอ เรามาอยู่ที่นี่เรากลับเจอคนไทยจากชุมชน ไทยต่างๆ เช่นตามวัด ตามสมาคมต่างๆ มันก็จะรู้สึกว่าเราใกล้ชิดสนิทสนมกับทุก คนได้โดยที่พวกเค้าไม่ใช่ญาติหรือเพื่อน โรงเรียนของเรา อย่างอยู่ในกรุงเทพฯ หรือในเมืองไทยเราเข้าไปตามร้านอาหาร เราก็จะไม่ทักคนทุกคน แต่พอมาที่นี่ยิ่ง สมัยก่อนที่คนไทยยังไม่เยอะเท่าทุกวันนี้ เวลาเห็นคนไทยอยู่ที่ไหนเราก็จะเข้าไป ทักทายซึ่งกันและกัน โดยส่วนตัวคิดว่า คนไทยที่อยู่ต่างประเทศมันเหมือนจะเป็น ขั้วที่เข้าหากัน ไม่ว่าจะเป็นที่ไหน ในร้าน อาหาร ในซุปเปอร์มาเก็ต ในวัดหรืิอใน งานสังคมที่รวมคนไทย เราก็จะเข้าหา ทักทายกัน แต่สมัยนี้ก็เปลี่ยนไปบ้างแล้ว

SO MUCH TO SMILE ABOUT


SMILEINTERVIEW

30

เมื่อเข้าไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็จะ ต้องปรับตัวเข้ากับสังคม สภาพ แวดล้อมและวัฒนธรรมใหม่ๆที่เรา พบเจอ

นิสัยใจคอของคนจะเปลี่ยนไปจากการ ย้ายถิ่นฐานไหมครับ? -อาจจะมี เ ปลี่ ย นไปบ้ า งเพราะอย่ า งคน ไทยที่มาอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะมาท�ำงานซึ่ง แต่ละคนก็ต้องมีภาระรับผิดชอบ ทุกคน ก็ต้องพยายามดูแลสภาวะการกินอยู่ของ ตัวเองก่อน แต่สุดท้ายแล้วคนไทยก็ยังมี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่ดีนะคะ คนไทย เราอยู่กระจายตัวกันแต่ก็มีศูนย์รวมที่เรา จะไปสมาคมกันก็คือที่วัด ซึ่งจากที่เห็นคน ไทยเราก็ยังใจบุญ ใจดีมีเมตตา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ มีน�้ำใจอยู่ค่ะ สังเกตจากการรวมกลุ่มของคนไทยใน อังกฤษ สุดท้ายแล้วคนเราก็ชอบและรู้สึก สนิทใจกับคนที่มาจากภูมิล�ำเนาเดียวกัน มากกว่า? -ใช่ค่ะ จริงๆเพื่อนฝรั่งที่ทำ� งานเราก็สนิท นะเราก็ไปเที่ยวไปปาร์ตี้กับเค้าได้ แต่ สุดท้ายเราก็กลับมาจบกับการอยู่รวมกับ คนไทยอยู่ดี อาจจะเป็นเพราะการที่เรา มาจากวัฒนธรรมและสังคมที่เหมือนกัน มันจะรู้ใจกันมากกว่า เช่นบางทีเราจะไป บ้านคน อย่างถ้าเป็นฝรั่งนั้นเราต้องมีการ นัดให้เป็นกิจจะลักษณะก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆก็

THAISMILE 130

อาจจะเป็นเพราะคนไม่ไว้ใจกันมากขึ้น เคยมีคนเตือนเหมือนกันนะคะว่าอย่าไป ทักคนสุ่มสี่สุ่มห้า ซึ่งก็อาจจะเป็นพวกที่มา เที่ยวแล้วเค้าไม่เคยชินกับการทักทายแบบ นี้ก็ได้ค่ะ

โผล่ไป แต่ถ้าเป็นคนไทยด้วยกันเองมันก็ จะสบายๆกว่าค่ะ เห็นคุณเบ็ตตี้ท�ำงานเพื่อชุมชนไทยและ สมาคมต่างๆเต็มไปหมด? -เวลาใครมาขอให้ช่วยอะไรถ้าช่วยได้เรา ก็ช่วยค่ะ มันก็ท�ำให้ทั้งเราและเค้ามีความ สุข เวลาเราช่วยใครแล้วส�ำเร็จผลแค่ค�ำ ขอบคุณของเค้ามันก็ท�ำให้เรามีความสุข มากแล้วค่ะ มันเหมือนเป็นรางวัลให้ชีวิต เรา และท�ำให้เรารู้สึกว่าตัวเราเองมีค่าที่ ได้สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นด้วยค่ะ ฝรั่ ง ในประเทศไทยกั บ คนไทยใน ประเทศฝรั่ ง เหมื อ นหรื อ แตกต่ า งกั น อย่างไรบ้างครับ? -ทั้ ง สองฝั ่ ง เมื่ อ เข้ า ไปอยู ่ ต ่ า งบ้ า นต่ า ง เมืองก็จะต้องปรับตัวเข้ากับสังคม สภาพ แวดล้ อ มและวั ฒ นธรรมใหม่ ๆ ที่ เ ราพบ เจอ ฝรั่งมาอยู่เมืองไทยก็คงเจอเรื่องที่เค้า ไม่คุ้นชินเยอะ อย่างคนไทยเรามาอยู่ต่าง ประเทศก็ไม่ต่างกัน จากประสบการณ์อะไรคือเหตุผลหลักที่ คนไทยย้ายมาอยู่ต่างแดนครับ? -คนไทยเราแตกต่ า งจากผู ้ ค นที่ ม าจาก ประเทศอื่นนะคะ พวกนั้นเค้าย้ายถิ่นฐาน มาเพราะเค้าไม่อยากอยู่ประเทศตัวเอง แต่ของเรานั้นมีหลากหลายเหตุผลเช่น มา ท�ำงาน แต่งงานตามสามีมาบ้าง หรือมา

เรียนหนังสือ อันนี้ก็เห็นได้ชัดในประเทศ อังกฤษว่าคนไทยเราจะกระจายตัวกันอยู่ มิได้มีหมู่บ้านหรือถนนเส้นใดเส้นหนึ่งที่มี แต่คนไทย จากที่ อ ยู ่ ป ระเทศอั ง กฤษมานานคน อั ง กฤษมองว่ า คนไทยเป็ น อย่ า งไรบ้ า ง ครับ? -จริงๆเค้าชอบคนไทยนะคะ ด้วยความ ที่คนไทยเรามีนิสัยอ่อนโยน และชื่อเสียง ของเราความเป็นสยามเมืองยิ้มจากสมัย อดีตมันก็ยังมีอยู่ และเราเป็นพวกที่ค่อน ข้ า งถ่ อ มตนไม่ ไ ด้ ไ ปกร่ า งอะไรกั บ เค้ า พวกฝรั่งเค้าก็จะชอบคนไทย ไปเที่ยว เมืองไทย ชอบวัฒนธรรมไทยเวลามีงาน คนไทยที่นี่เค้าก็จะไปกัน ฝากอะไรถึ ง คนไทยในต่ า งแดนหน่ อ ย ครับ? -ก็อยากจะให้ทุกคนระลึกไว้อยู่เสมอว่าเรา เป็นคนไทยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน อยากให้ คนไทยทุกคนรักกัน รวมกันเอาไว้ ถึงแม้ อยู่แดนไกลก็ให้ระลึกถึงชาติ ศาสนา พระ มหากษัตริย์ไว้อยู่เสมอ มีคนอีกหลายๆ คนที่เค้าไม่มีชาติไม่มีบ้านให้กลับ พวก เค้าดิ้นรนที่จะได้มาเพื่อสิ่งนั้นแค่ไหน ใน เมื่อเรามีชาติไทยแล้วก็ขอให้เรารักชาติ และสามัคคีกันเอาไว้มากๆค่ะ ขอบคุณครับ


32

SMILESCOOP

๑๔

th

Anniversary

As time Gone by ครบรอบ ๑๔ ปีนิตยสารไทยสไมล์ วั น เวลาผ่ า นไปไวเหมื อ น โกหก เผลอแป๊ปเดียวนิตยสารไทยสไมล์ ก็มีอายุครบ ๑๔ ปีกันแล้ว ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคม ปี คศ.๒ooo ณ คาเฟ่แห่งหนึ่งในกรุง ลอนดอน ได้กลายเป็นจุดก�ำเนิดแรก ของเว็บไซด์ www.thaismile.co.uk (ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้ว) ซึ่งเป็นเว็บ ไซด์ที่เล่าเรื่องการท่องเที่ยว การกิน จนถึ ง วั ฒ นธรรมของประเทศไทยเรา หลั ง จากนั้ น อี ก ราวหนึ่ ง ปี เ ศษในเดื อ น เมษายน นิตยสารไทยสไมล์ฉบับแรกก็ ลืมตาขึ้นมาดูโลก หลั ง จากผ่ า นร้ อ นผ่ า นหนาว มามากมาย วันนี้เราจะไปพูดคุยกับ ดร.นริสา เชื้อวิดุลย์-ออว์ ผู้ก่อตั้งนิตย สารไทยสไมล์ถึงการเดินทางตลอดระยะ เวลา ๑๔ ปีของนิตยสารสัญชาติอังกฤษ เชื้อชาติไทยเล่มนี้กัน THAISMILE 130


SMILESCOOP

33

Q&A with Dr. Narisa Chauvidul - AW (Founder of ThaiSmile Magazine)

เป็นบรรณาธิการ หารูป สัมภาษณ์ ถ่ายรูป วิ่งไปโรงพิมพ์ แบกหนังสือไปแจกที่ต่างๆ

TS:อะไรคือจุดเริ่มต้น/แรงบันดาลใจของการ ท�ำนิตยสารไทยสไมล์ครับ? ดร.นริสา: เริ่มจากเมื่อปี ๒๐๐๐ มีพี่คนนึง จากบีบีซี ภาคภาษาไทยที่ลอนดอน ชื่อพี่ สุ่น กิตติพงศ์ สุ่นประเสริฐ มาขอสัมภาษณ์ ไปออกรายการ เพราะตอนนั้นเป็นนักศึกษา ที่ LSE และเป็นคนไทยคนแรกที่ท�ำเวปไซด์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองไทย เป็นเวปที่ตอน นั้น ททท ใช้เป็น offficial website ของ ททท ด้วยค่ะ ตอนคุยกันก็แอบสัมภาษณ์ พี่สุ่นด้วยบ้างว่า พี่สุ่นมีความฝันอยากท�ำ อะไรที่อังกฤษ พี่สุ่นบอกว่า อยากท�ำสื่อ แมกกาซีนไทยดีๆให้คนไทยอ่านสักเล่ม เพราะสิบสี่ปีที่แล้วยังไม่มีสื่อแมกกาซีนหรือ หนังสือพิมพ์ไทยที่นี่เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร และสาระต่างๆกับคนไทยเลย ช่วงก่อน นั้นสงสัยจะดูรายการฝันที่เป็นจริงของคุณ ไตรภพมากไป (ยิ้ม) เลยบอกพี่สุ่นว่า “ท�ำ เลยค่ะ เดี๋ยวกิ๊กช่วยเองจะท�ำความฝันของ พี่สุ่นให้เป็นจริง” ก็ไปชวนเพื่อนๆมาช่วยอีก สองคน ก้อมีเกด(เกศสุดา ปรัยนุ) ซึ่งเป็น เพื่อนรักคนไทยที่นี่ แล้วก็ สาน (ประสาน อิงคนันท์) เพื่อนน่ารักนิสัยดีอีกคนที่มา เรียนปริญญาโทอยู่ตอนนั้น ผู้เริ่มท�ำก็มีสี่ คนนี้ล่ะค่ะ แล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดี สองสามท่าน เป็นสปอนเซอร์ บางคนก็ลงโฆษณาให้ เรา เป็นแมกกาซีนรายแรกๆที่ตั้งใจท�ำแจกฟรี ให้คนอ่าน (ก่อนหนังสือพิมพ์ Metro หรือ Evening Standard เสียอีกนะ (หัวเราะ) พวกเราท�ำกันเองทุกอย่างทั้งเขียน จัดหน้า

TS:.บรรยากาศเมื่อตอนแรกเริ่มท�ำไทยสไมล์ เป็นอย่างไรบ้างครับ? ดร.นริสา: เหนื่อยแต่ก็สนุกค่ะ เพราะเรา เริ่มท�ำกันด้วยอุดมการณ์ แล้วคนที่เราท�ำ ด้วยก็เป็นคนที่เราชอบพอ คุยเถียงกันได้ เสร็จแล้วก็ไปกินข้าวกันต่อไม่โกรธกัน ยังจ�ำ ได้เลยว่า ก่อนปิดเล่มแรก พี่สุ่นเป็นคนจัด หน้า ถูกสั่งว่าคืนนี้ห้ามนอนน้า (ลากเสียง ยาว) ต้องจัดหน้าให้เสร็จก่อน (ยิ้ม) TS: ๑๔ ปีที่ผ่านมาไทยสไมล์เปลี่ยนแปลง ไปอย่างไรบ้างครับ? ดร.นริสา: เราก็เริ่มโตขึ้น เริ่มมีคนมาช่วย มากขึ้น เราไม่ใช่นักศึกษาแล้ว จบกันแล้ว ต่างคนก็ย้ายกันไปท�ำหน้าที่ต่างๆที่เรียนมา หรือเป็นความฝันของเเต่ละคน พี่สุ่นก็กลับ ไปเป็นนักข่าว และก็ไปท�ำงานด้าน NGO ส่วนสานก็กลับไปท�ำงานที่ตั้งใจไว้ ท�ำ รายการทีวีกับทีวีบูรพา รายการคนค้นคน กบนอกกะลา และอื่นๆอีกมากมาย ก็มีตัว เองกับเกดที่ยังท�ำต่อกันอยู่ และก็มีคนอื่นๆ มาช่วยหมุนเปลี่ยนกันไป ตอนเราท�ำงาน Full time ก็มาช่วยกันท�ำหนังสือกันหลังเลิก งาน และก็เริ่มจ้างคนมาช่วยมากขึ้น เพราะ ท�ำกันเองไมทัน การจัดหน้าก็ใช้คนที่เรียน มาหรือมีประสบการณ์ด้านนี่้ TS:ช่วยเล่าถึงเหตุการณ์ประทับใจในช่วง เวลา ๑๔ปีที่ผ่านมาหน่อยครับ ดร.นริสา: ประทับใจตอนช่วงที่เริ่มท�ำกัน สี่คนมากที่สุดค่ะ แบบไปรวมตัวกันหนึ่ง อาทิตย์ต่อเดือน ไม่หลับไม่นอน ท�ำหนังสือ ให้เสร็จ เสร็จแล้วก็กลับไปเรียนหนังสือ ต่อ รู้สึกท�ำงานเเบบอุดมการณ์ ไม่มีก�ำไร ก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ต้องจ้างใคร เงินไม่ พอเราก็ออกไปก่อน ไม่มีใครเป็นเจ้านาย

ใคร เพราะช่วยกันท�ำ ไม่เป็นระบบทุนนิยม คือไม่หวังผลก�ำไร อะไรประมาณนี้ค่ะ แล้ว ท�ำงานกับพี่สุ่น กับประสานสนุกดีค่ะ สอง คนนี้อุดมการณ์สูง ชอบๆมากค่ะ TS: เคยมีช่วงเวลาที่ไทยสไมล์ประสบปัญหา หรือไม่ครับ? ดร.นริสา: คือบอกตรงๆเลยว่าตอนแรกก็ มีบ้างค่ะ บางช่วงไม่มีไฟแล้วเพราะ ท�ำกัน มานานมาก พอเริ่มจ้างคนมาช่วยทั้งแบบ ท�ำงานเต็มเวลาและพาร์ทไทม์ เราก็เริ่มมี ค่าใช้จ่ายมากขึ้น พอบางครั้งรายได้ไม่พอ ค่าใช้จ่ายก็มีแอบคิดว่า เอ..เราจะท�ำต่อ ไปท�ำไมล่ะ ไม่สนุกแล้วนะ แต่เดี๋ยวซักพัก ไฟก็กลับมาใหม่ พอนึกถึงคนที่เคยเขียน จดหมายมาหา มาขอบคุณที่หนังสือเราให้ ประโยชน์อะไรกับเขา ก็มีไฟท�ำต่อค่ะ TS:อะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยสไมล์ครับ? และอะไรที่ทำ� ให้ไทยสไมล์ประสบความ ส�ำเร็จมาได้ถึง ๑๔ ปีครับ? ดร.นริสา: การเริ่มต้นที่ดีจากอุดมการณ์ เดิมของพวกเรา การท�ำสื่อดีๆ ที่เรานึกถึงผู้ อ่านอยู่เสมอว่าส่วนใหญ่อยากได้อะไรจาก การอ่าน การพยายามให้ทั้งคนท�ำ คนอ่าน มีความคิด positive มีความสุขค่ะ เพราะ หนังสือไทยสไมล์เราตั้งใจจะมอบรอยยิ้ม ให้กับผู้อ่านตามคอนเซ็ปต์ ThaiSmile - So Much to Smile About แมกกาซีนให้สาระ และแง่คิดเชิงบวก ต่อชุมชนไทยค่ะ TS:กล่าวอะไรปิดท้ายหน่อยครับ ดร.นริสา: ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกราย ที่สนับสนุนเรามา บางรายนานมากตั้งแต่ เล่มแรกจนถึงปัจจุบันนี้เลย และฝากถึง ท่านผู้อ่านทุกท่านให้สนับสนุนกันต่อนะคะ จนกว่าไฟจะหมด อ่านกันแล้วติชมกันมา ได้ค่ะ หนังสือแจกฟรีแต่เราท�ำด้วยความ ตั้งใจที่ดีค่ะ

SO MUCH TO SMILE ABOUT


SEETRUE

34

สองเมือง-สองใจ

เรื่อง

อนุดี เซียสกุล ภาพ Photohgraphy

นเราเมื่ อ เห็ น ของสองอย่ า ง ย่อมมักจะเกิดการเปรียบเทียบในสิ่งที่ ตนเห็นนั้นเสมอ ตัวอย่างเช่นเมื่อเราอยู่ ที่ เ มื อ งไทยก็ จ ะเห็ น วิ ถี ชี วิ ต หรื อ ระบบ ระเบียบของประเทศไทยที่เป็นอยู่และ เมื่ อ มี โ อกาสไปเห็ น หรื อ อยู ่ อี ก ประเทศ หนึ่งก็จะเห็นวิถีชีวิตของคนเมืองอื่นซึ่ง ไม่เหมือนเมืองที่เราเคยอยู่ สิ่งที่ตามมา คือเกิดการเปรียบเทียบ ท�ำไมเมืองอังกฤษจึงหนาวอย่างนี้ ตึกรามบ้านช่องใหญ่โตมโหฬาร เมืองไทย ร้อนแทบตายบ้านเรือนก็สร้างกันไปคนละ แบบ อาหารฝรั่งก็ไม่มีรสชาติ อาหารไทย แซบกว่าเยอะ และอื่นๆอีกหลายอย่าง และยิ่งอยู่นานก็จะมีแง่มุมในการเปรียบ เทียบมากยิ่งขึ้นซึ่งมีในด้านดีและไม่ดี THAISMILE 130

ขอเล่ า ประสบการณ์ ข องผู ้ เ ขี ย น เป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะคะ จะได้ชัดเจน เพราะมันเป็นสิ่งที่ประสบมาเอง ประเทศ แรกที่ไปและได้เห็นคือญี่ปุ่น ผู้เขียนเดิน ทางไปท�ำงานที่ประเทศญี่ปุ่น ณ กรุง โตเกียว แม้ว่าญี่ปุ่นจะอยู่ในโซนเอเซีย เช่นเดียวกับเมืองไทยและทานข้าวเหมือน เมื อ งไทย แต่ สิ่ ง แรกที่ เ ห็ น ความแตก ต่ า งคื อ ข้ า วญี่ ปุ ่ น เมล็ ด สั้ น และเหนี ย ว กว่าข้าวไทย ทานแล้วรู้สึกว่าไม่อร่อย และบอกตัวเองว่าข้าวไทยอร่อยกว่าแต่ ชอบในวัฒนธรรมความสุภาพและความ สะอาดของญี่ปุ่นเป็นยิ่งนัก และอยาก ให้เมืองไทยมีระเบียบและสะอาดสะอ้าน เหมือนญี่ปุ่น ครั้นเมื่อได้ไปเห็นอเมริกา มหาอ�ำนาจที่ยิ่งใหญ่การด�ำรงชีวิตแบบ ฝรั่งก็ต้องท�ำความเข้าใจในความคิดของ ฝรัง่ โลกของผูเ้ ขียนก็กว้างยิง่ ขึน้ ท�ำให้เห็น ว่าความคิดของชนชาติตะวันตกต่างไป จากเรามาก และเมื่อมีโอกาสมาท�ำงาน ที่อังกฤษและที่นี่อยู่นานหลายปีก็ยิ่งเห็น


SEETRUE

วิถีชีวิตและวิธีคิดของคนซีกโลกนี้แปลก ไปอีก ประเด็ น ของบทความฉบั บ นี้ คื อ ต้องการจะพูดถึงวัฒนธรรมที่ต่างไปจาก ประเทศเกิดและท่านใดทีเ่ กิดได้ไปใช้ชวี ติ อยู่ในอีกประเทศหนึ่ง จะมีประสบการณ์ หรือความรู้เช่นผู้เขียนหรือไม่ลองติดตาม อ่านดูค่ะ เริ่ ม ที่ ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ในชี วิ ต ประจ�ำวันธรรมดา เรื่องนี้ย่อมต่างกันไป อย่างสิ้นเชิงอันนี้คงจะปรับตัวได้ไม่ยาก แต่ที่ส�ำคัญมากส�ำหรับผู้เขียนคือ ความ คิดความอ่านของคนในประเทศใหม่ที่ไป พบซึ่งสิ่งนี้เป็นปัญหายิ่งในเวลาต่อมา ของผู้เขียน ขออธิบายดังนี้ ผู้เขียนชอบ ความมีประสิทธิภาพในการสื่อสารของ คนอั ง กฤษอย่ า งมากไม่ ว ่ า จะเป็ น การ สื่อสารต่อหน้าโดยตรงหรือทางโทรศัพท์ จะมีความชัดเจนและเข้าใจโดยไม่ยาก คนอังกฤษส่วนใหญ่ที่ผู้เขียนเจรจาด้วย ถ้ารู้จะบอกว่ารู้ ถ้าไม่ก็จะบอกโดยตรง หรือถ้าจะเดาก็จะบอกว่าเดา ท�ำให้เรา ได้ข้อมูลที่ชัดเจน และยิ่งทางโทรศัพท์ ผู้รับสายจะรู้ว่าจะสื่อสารกับเราผู้ต่อสาย โทรศัพท์ไปหาเขาอย่างไร พูดแล้วรู้เรื่อง และประเด็นที่ส�ำคัญคือถ้าเขาบอกว่าจะ โทรกลับเขาโทรกลับมาจริงๆ เ มื่ อ ค รั้ ง ผู ้ เ ขี ย น ก� ำ ลั ง เ ขี ย น วิทยานิพนธ์อยู่ที่อเมริกาเกี่ยวกับการใช้ ดาวเทียมสือ่ สารเพือ่ การพัฒนาชนบท ได้ โทรศัพท์ไปขอข้อมูลทีส่ �ำนักงานทีท่ �ำงาน ด้านดาวเทียมสื่อสารที่นิวยอร์กแต่เจ้า หน้าที่ที่ต้องการจะติดต่อด้วยประชุม คน รับสายให้ทงิ้ เบอร์โทรของเราไว้แล้วเขาจะ บอกคนที่เราต้องการจะติดต่อทราบ ผู้เขียนก็ไม่คิดว่าจะได้เรื่องเพราะ เราโทรไปจากรัฐบ้านนอกที่ห่างไกล แต่ ปรากฏเจ้าหน้าที่คนนั้นเขาโทรกลับมา หาว่าเราต้องการให้เขาช่วยเหลืออะไร ผู้ เขียนเห็นว่าเรื่องนี้ส�ำคัญมาก เป็นการ แสดงให้เห็นถึงมารยาทที่ดี การให้ความ ส� ำ คั ญ ของผู ้ ที่ ติ ด ต่ อ เขาไป นี่ คื อ การ ปฏิบัติที่ดีมาก อีกตัวอย่างหนึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ หลังจากที่ผู้เขียนกลับมาเมืองไทยใน เดือนพฤศจิกายน และได้ทราบว่าการ

ช�ำระภาษีเงินได้มีข้อติดขัดจึงโทรติดต่อ ไปที่ ฝ ่ า ยภาษี Inland Revernue เล่ า ปั ญ หาให้ เ ขาฟั ง และบอกด้ ว ยว่ า ขณะ นี้อยู่ในเมืองไทย เขาบอกว่าจะให้เจ้า หน้าที่ที่สามารถเปิดข้อมูลของผู้เขียนได้ ติดต่อกลับไปเพราะเขาไม่สามารถท�ำได้ ให้เบอร์โทรมือถือและที่บ้านไว้ และเจ้า หน้าทีเ่ ขาก็โทรจากอังกฤษมาหาจริงๆพูด กันเข้าใจ ท� ำ ไมในอั ง กฤษและอเมริ ก าจึ ง ท�ำได้เช่นนี้ และนี่คือปัญหาของผู้เขียน เมื่ อ กลั บ มาเมื อ งไทย ในบางแห่ ง เมื่ อ เข้าไปติดต่องานกว่าจะสื่อสารกันรู้เรื่อง ต้องใช้เวลานานเพราะเจ้าหน้าทีไ่ ม่เข้าใจ ต้องอธิบาย ผูเ้ ขียนคิดว่าปัญหาของเมือง ไทยคือ เจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้รับการ อบรมให้รู้งานขององค์กรตนเองชัดเจน หรือเจ้าหน้าที่ไม่ใส่ใจในงานขององค์กร จึงรู้ครึ่งๆกลางๆ ตรงนี้อาจจะมีสาเหตุ ส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งคือมาจากวัฒนธรรม มนุษย์ของแต่ละประเทศ ระดับความรับ ผิดชอบในงานสูงต�ำ่ ต่างกัน ประเด็นส�ำคัญของผู้เขียนคือ เมื่อ ได้เห็นความมีประสิทธิภาพด้านหนึ่งของ ประเทศหนึ่งแล้วและมาเผชิญกับเมือง ไทยใจก็อยากจะให้มีเช่นกัน นี่คือปัญหา ของผู้เขียนดังที่ได้กล่าวมาก่อนและนี่คือ ปัญหาของคนสองเมือง แม้ว่าผู้เขียนจะ เข้าใจเป็นอย่างดีว่าคนไทยไม่ใช่ฝรั่ง ท�ำ ไม่ได้หรอก ซึ่งอันนี้จริงมากเลย เพราะ เราต่างกัน ขออธิบายสักหน่อยว่าไม่ได้ดดั จริต แต่ด้วยความที่เห็นว่าสิ่งใดมีประโยชน์ กับบ้านเกิดเมืองนอนของเราก็น่าจะเป็น เช่นนั้น ผู้เขียนคิดเอาเองว่าคนที่ไปอยู่ ต่างบ้านต่างเมืองมักจะคิดถึงบ้านเกิด มากกว่าเพราะไปอยู่ต่างถิน่ และเมือ่ กลับ บ้านมาก็จะเกิดความรู้สึกเปรียบเทียบ อยากให้เมืองไทยดีอย่างโน้นอย่างนี้ นีค่ อื ความอยากและความทุกข์ของคนทีไ่ ปอยู่ ต่างเมืองมา โลกตะวั น ตกถื อ ว่ า เป็ น โลกที่ เจริ ญ พั ฒ นามาก่ อ น และเป็ น ซี ก โลก ผู ้ น� ำ ในการพั ฒ นา คนในซี ก โลกอื่ น เช่น เอเชีย ลาตินอเมริกา อัฟริกา หรือ

35

ตะวั น ออกกลาง ก็ อ ยากจะเข้ า ไปอยู ่ อาศัย ความแตกต่างในวัฒนธรรมความ เชื่อและการปฏิบัติ ย่อมจะเป็นปัญหา ของทั้งเจ้าของบ้านและคนต่างถิ่นที่ไป เยือน คนต่างถิ่นที่ไปเยือนต้องมีความ พยายามมากกว่ า เจ้ า ของบ้ า นเพราะ เจ้าของบ้านคงไม่ต้องปรับตัวมากนัก ส่วนคนจรที่เดินทางไปอาศัยบ้าน เมื อ งเขาอยู ่ ต ้ อ งปรั บ ตั ว มากทั้ ง ให้ เ ข้ า กับดินฟ้าอากาศ และความคิดของคน เจ้าของประเทศ ถ้าเข้าใจว่าท�ำไมฝรั่งจึง ดูเย็นชา (โดยเฉพาะฝรั่งชาวอังกฤษ) เรา ก็โอเค คือเขาเป็นของเขาอย่างนัน้ จะยิม้ จะหัวเราะก็ต้องมีดีกรีของความรู้จัก ได้ ท ราบว่ า กระทรวงการต่ า ง ประเทศเขามี โ ปรแกรมให้ ค วามรู ้ กั บ เจ้าหน้าที่กระทรวงที่จะต้องเดินทางไป ท�ำงานในต่างประเทศ เพื่อให้เข้าใจและ ปรั บ ตั ว เข้ า กั บ คนและเมื อ งที่ เ ขาต้ อ ง ไปท�ำ งานอยู ่ ส าม-สี่ ป ี อ ย่ า งมี ค วามสุข โครงการนี้เป็นประโยชน์มากเพราะการ ได้รู้ ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศนั้นล่วงหน้า ก็จะท�ำให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่พบเห็น เร็วขึ้น ดังทีม่ คี มู่ อื ให้ฝรัง่ ทีเ่ ข้ามาเมืองไทย รู้ว่าอะไรควรท�ำ Do และอะไรไม่ควรท�ำ Don’t เช่นกัน การไปอยู่ต่างบ้านต่างเมือง นับ เป็นสิ่งที่ดีเพราะท� ำให้เห็นสิ่งที่ต่างไป จากเดิมและกระตุ้นให้คดิ สิง่ ใหม่ๆเพราะ ฉะนั้นเราจะได้ยินเสมอว่า คนไปเมือง นอกหรือไปนอกเมืองมามักจะเป็นคนที่ หูตากว้างไกลและอยากจะคิดท�ำในสิ่ง ใหม่ ส่วนจะท�ำได้น้อยมากเท่าใด พระ ท่านบอกให้พิจารณาให้ถี่ถ้วนและจะไม่ ท�ำให้เกิดทุกข์ ผู ้ เ ขี ย นเคยอ่ า นหนั ง สื อ เล่ ม หนึ่งของอาจารย์คึกฤทธิ์ ปราโมช ชื่อ “โลกส่วนตัวของผม” ท่านเดิน ทางไปหลายประเทศในยุ โ รปและ เขี ย นเล่ า เกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมและ คนของประเทศเหล่านั้น น่าอ่านและ สนุ ก มากและบางครั้ ง ก็ เ ป็ น ความ ทุกข์ของท่านผู้เขียน SO MUCH TO SMILE ABOUT


SMILETHINK

36

I เหนือกรอบกรงของรูปแบบ เรื่อง พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

THAISMILE 130


37

มื่อเอ่ยถึงการ “ปฏิบัติ ธรรม” คุณนึกถึงอะไร การนุ่งขาว ห่มขาว การนั่ง สมาธิ การเดินจงกรม การเข้าคอร์สฝึก วิปัสสนา การไปพักค้างแรมที่วัดเพื่อ ฝึกปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้น การรักษา ศีล การเป็นนักมังสวิรัติ การท�ำอะไรช้าๆ การเฝ้าระวังทุกอิริยาบถ การพูดน้อยๆ การตัดผมเกรียน ไม่ใช้เครื่องประดับ ตกแต่ง นุ่งเจียม ห่มเจียม การไม่เอา เรื่องเอาราวอะไรกับใคร แม้กระทั่ง การ หันหลังให้กับชีวิตครอบครัว และความ วุ่นวายในทางโลก ฯลฯ นั่นคือ ภาพลักษณ์ที่นับเนื่อง กับการปฏิบัติธรรมที่เรารู้จัก คุ้นเคย และ ยอมรับกันว่าเป็น “แบบแผน” ที่ควร ประพฤติปฏิบัติ หรืออย่างน้อย ก็เป็น วัตรปฏิบัติที่มีให้เห็นกันอยู่ทั่วไปในหมู่ นักปฏิบัติธรรมในเมืองไทย หากข้างต้นนี้ คือ นิยามของ การปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมก็คงเป็นอะไร ที่ “แยกต่างหาก” จากชีวิต คนที่คิดจะปฏิบัติธรรม ก็ คงกลายเป็นคนแปลกๆ ที่เมื่อจะปฏิบัติ ธรรมทีหนึ่ง ก็ต้องแยกออกไปมีชีวิตอีก แบบหนึ่ง คนที่จะท�ำได้เช่นนี้ ก็คงเป็น คนเพียงหยิบมือหนึ่งเท่านั้น แท้ที่จริง รูปลักษณ์ของการ ปฏิบัติธรรมที่กล่าวมาข้างต้น ก็ไม่นับว่า ผิด แต่ก็ไม่ถูกไปเสียทั้งหมด ที่ไม่ถูกไปเสียทั้งหมด เพราะ รูปแบบการปฏิบัติธรรมที่กล่าวมานั้น เป็นเพียง “ส่วนหนึ่ง” ของแนวทางการ ปฏิบัติเท่านั้น ที่ไม่นับว่าผิด เพราะการ

ฝึกตนตามรูปแบบที่ประดิษฐ์กันขึ้นมา ก็เป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับ “มือใหม่หัด ขับ” เหมือนกัน เหมือนคนแรกเดินข้าม สะพานก็อาจต้องเกาะราวกันตก หรือ แรกขึ้นบันใด ก็ต้องเกาะราวกันหล่น ฉันใดก็ฉันนั้น แต่เมื่อเดินจนคล่องแล้ว ก็ ต้องทิ้งราวที่เคยยึดเกาะ การปฏิบัติธรรมตามแนวพุทธ ที่แท้นั้น ควรเป็นการน�ำเอาธรรมมา ปฏิบัติในชีวิตจริงๆ ชนิดหลอมรวมเป็น เนื้อเดียวกันกับชีวิต จนอาจกล่าวได้ว่า มีชีวิตอยู่ที่ไหน ต้องมีการปฏิบัติธรรม ที่นั่น หรือการปฏิบัติธรรม คือ การ ท�ำลงไปในชีวิตในลักษณะที่นี่และเดี๋ยว นี้ ไม่ใช่ไปท�ำกันเฉพาะในวัด ในสถาน ที่พิเศษที่สร้างกันขึ้นมาเท่านั้น ทั้งยัง ไม่ใช่การใช้เพียง “รูปแบบ” อย่างใด อย่างหนึ่งเป็นสูตรส�ำเร็จตายตัว ตายตัวและลงตัวเสียจน กระทั่ง ปฏิเสธรูปแบบอื่นๆ เสียหมดสิ้น ตายตัวและลงตัวเสียจน เผลอเข้าใจไปว่า “รูปแบบ” ก็คือ “สูตร ส�ำเร็จ” ที่ใช้ได้ส�ำหรับทุกคน จนลืม มองไปว่า คนเรานั้นมีความแตกต่างกัน ทั้งด้านสติปัญญา จริต อัชฌาสัย และ พื้นเพภูมิหลังแห่งประสบการณ์ชีวิต และ ปัญหาส่วนตัว ถ้าเป็นเช่นนี้ ก็นับเป็นการ สุดโต่ง ยิ่งท�ำท่าว่าจะปฏิบัติธรรม ยิ่ง ท�ำให้ชีวิตยุ่งเหยิง กล่าวโดยสรุป การใช้ชีวิต นั่นเอง คือ การปฏิบัติธรรม การรู้จัก ครองกาย ครองใจ ในทุกอิริยาบถอย่างมี สติ สิ่งนี้เองคือ การปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมที่แท้ ควรไร้ รูปแบบ แต่ควรเป็นการซึมลงไปในเนื้อ

ตัวของชีวิตอย่างเป็นไปเองโดยธรรมชาติ ไม่แยกขาดชีวิตออกจากธรรม ไม่แยก ธรรมออกจากชีวิต ทุกเรื่องที่คิด ทุกกิจ ที่ท�ำ ทุกค�ำที่พูด ที่อิริยาบถที่เคลื่อนไหว ขอเพียงมีสติ “รู้เท่าทัน” กระบวนการ ปฏิบัติธรรมก็เกิดขึ้นแล้ว ปราชญ์บางท่านเคยกล่าวว่า “การท�ำงาน คือ การปฏิบัติธรรม” ในที่นี้ใคร่กล่าวเสริมต่อไป อีกว่า “การใช้ชีวิตนั่นเอง คือ การ ปฏิบัติธรรม” ........................................... ...... ครั้งหนึ่งหม่าจูก�ำลังนั่งสมาธิ อย่างคร�ำ่ เคร่ง อาจารย์เดินผ่านมาพบ เข้า จึงออกปากทักว่า “เจ้านั่งสมาธิเพื่ออะไร” “ข้าฯ ต้องการเป็นพุทธะ” หม่าจูตอบด้วยสีหน้าเปี่ยมความเชื่อมั่น อาจารย์สดับแล้ว จึงก้มลง หยิบเอากระเบื้องแผ่นหนึ่งขึ้นมาพลาง ใช้มืออีกข้างหนึ่งหยิบก้อนหินขนาดเขื่อง ขึ้นมาด้วย จากนั้นก็นั่งลงใกล้ๆ ลูกศิษย์ เริ่มขัดกระเบื้องแผ่นนั้นด้วยก้อนหินใน มือ “อาจารย์ ! ท่านก�ำลังท�ำสิ่ง ใด” หม่าจูฉงน “ข้าก�ำลังขัดกระเบื้องที่อยู่ใน มือนี่ให้เป็นกระจกเงา” อาจารย์ตอบ “อาจารย์ขอรับ แผ่น กระเบื้องที่ขัดด้วยก้อนหินจะกลายเป็น กระจกไปได้อย่างไร” หม่าจูทักท้วงเมื่อ เห็นอาจารย์ทำ� อะไรแปลกๆ ซึ่งมอง อย่างไรก็ไม่มีทางเป็นไปได้ “แล้วเจ้าล่ะ ไม่สงสัยบ้าง หรือว่า เจ้าจะกลายเป็นพุทธะขึ้นมาได้ อย่างไรด้วยการเอาแต่นั่งสมาธิเพียง อย่างเดียว !”

SO MUCH TO SMILE ABOUT


SMILETALK

38

ฉันกลับบ้านไม่ได้อีกแล้ว เรื่อง แพรสาย น�้ำด�ำรง

ขณะก� ำ ลั ง นึ ก อยู ่ ว ่ า จะเล่ า อะไรดี ก็เผอิญให้เจอความเห็นนี้ที่ ถูกส่งๆและเล่าต่อกันมาทางออนไลน์ ถือว่าก�ำลังเมาท์กันสนุกทั้งเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย THAISMILE 130

เป็ น เรื่ อ งของสตรี ไ ทยคนหนึ่ ง ที่ อยู่เมืองนอกเมืองนามานานๆอย่างท่านๆ ทั้งหลาย ครั้นวันหนึ่งย้ายกลับบ้านเรา เพราะที่ไหนก็ไม่เหมือนบ้าน ‘Home sweet home’ แต่ครั้นกลับไปแล้วก็เจอปัญหาที่ เรียกว่า “Culture Shock” ที่มีความหมาย ถึ ง ความแปลกแตกต่ า งในสั ง คมที่ เ ราไป เจอ ซึ่งเรารับไม่ได้ อย่างเราไปเที่ยวที่ไหน แล้วเจอบ้านเมืองที่คนถ่มถุยน�้ำลายกลาง ถนน เราก็บ่นว่าสกปรกชิ_หาย หรือไป เจอการยืนแอ่นอยู่กลางบันไดเลื่อน ขวาง ทางทั้งสองฝั่งแล้วก้มหน้าก้มตาดูโทรศัพท์ มือถืออย่างเอาเป็นเอาตาย ท�ำราวกับว่า มีกิจธุระใหญ่หลวงบันลือโลกชนิดว่าคลาด สายตาแล้ ว อาจตามสถานการณ์ ไ ม่ ทั น เกิดเสียหายเป็นหลายพันล้านทั้งๆที่ดูสาร รูปแล้วน่าจะเป็นคนตกงานหรือยังแบมือขอ ค่าขนมแม่ โดยไม่สนใจที่จะหลบไปยืนข้าง ใดข้างหนึ่งให้คนที่เขารีบร้อนได้เดินผ่านไป เลย เราก็คงไม่ชอบใจสักเท่าไหร่

แต่ ส� ำ หรั บ คนๆนี้ ก ลั บ มาเจอสิ่ ง นี้ในบ้านที่ตนเองเกิดและอยู่มาแต่เล็กแต่ น้อย ทั้งฝันอยู่เสมอว่าวันหนึ่งจะกลับมา เฒ่าชะแร้แก่ชราตายในบ้านเฮา สิ่งที่เป็น “Reverse Culture Shock” คือความเจ็บ ปวดเสียยิ่งกว่าไปเจอในบ้านเมืองอื่นที่เรา รู้ว่ายังไงก็ต้องปรับสภาพความคิดจิตใจให้ ได้ แต่นี่บ้านเฮานะ อยู่มาแต่อ้อนแต่ออก ท�ำไมถึงเป็นไปได้ขนาดนี้นะเธอ ฉันรับไม่ ได้เลย “ท�ำไมคนไทยข้ามถนนตรงทางม้าลาย ถึงถูกรถกดแตรด่า? ท�ำไมผู้หญิงเดินคนเดียวหลังสองทุ่มจึง ถูกคนเมาและวินมอเตอร์ไซด์ลวนลาม? ท� ำ ไมรถเข็ น ขายของจอดบนทางเดิ น เท้าและเลนจักรยานได้? ท�ำไมการเข้าคิวจึงเป็นเรื่องของคนโง่? การแซงคิวคือสิ่งที่ต้องท�ำไม่อย่างนั้นไม่ ได้กิน? ท�ำไมรถเมล์จอดกลางถนน? ไล่คนลง กลางทางแล้วขับแข่งกัน?


39

C

lu t u r Se

R“ e v re

es

R“ e v re

es

” k oc

h uC S l t e h u o r r c u e t ”k S l u ก็ เ ป็ น เรื่ อ งของสองคนยลตาม oh C c ช่อง คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม คนหนึ่งตา e ”k s แหลมคมเห็นดวงดาวอยู่พราวพราย แล้ว r

e v e “R

ท�ำไมคนที่อ้างว่า ‘จน’ สามารถท�ำผิด กฎหมายได้ทุกข้อ?” สุดท้ายผู้หญิงคนนี้ก็ป่วยจนต้อง พบแพทย์และเจ้าตัวก็เพิ่งพบว่า ตนไม่ใช่ คนแรกที่เป็น Reverse Culture Shock ใน เมืองไทย แต่มีคนอีกเป็นจ�ำนวนมากที่มี อาการคล้ายกัน คนที่เขียนเล่าเรื่องของ สตรีรายนี้บอกต่อว่า “สาเหตุที่ท�ำให้ Reverse Culture Shock มักจะหนักกว่า Culture Shock ธรรมดาก็คือคนในประเทศบ้านเกิดจะไล่ให้ คนกลุ่มนี้ ไสหัวไป” “นึกภาพบ้านที่พ่อทุบตีแม่แล้ว หลอกลูกว่า ‘มันเป็นทุกบ้าน ครอบครัว อื่นจิตใจต�่ำทรามกว่าเราด้วยซ�้ำ’ จนวัน หนึ่งเด็กคนนี้ไปค้างบ้านเพื่อน และได้รู้ว่า พ่อคนอื่นที่จิตใจดีๆ ไม่ท�ำร้ายแม่กันหรอก เมื่อกลับมาเล่าให้พ่อตนฟัง ก็ได้ค�ำตอบว่า “งั้นไสหัวไปจากบ้านนี้ซะ” “ผมกับผู้หญิงคนนี้นั่งดื่มกันอยู่ ราวสามชั่ ว โมงเพื่ อ คุ ย เรื่ อ งงานและเรื่ อ ง ทั่วไป ก่อนจะแยกย้ายกันกลับ ผมก็ถาม ทิ้งท้ายว่า “แล้วจะกลับเมืองไทยอีกไหม” มีรอยยิ้มเศร้าๆและค�ำตอบคือ ไม่” “ในเมื่ อ ตนเก่ ง พอที่ จ ะอยู ่ ใ น สถานที่ ที่ ดี ก ว่ า ท� ำ ไมจะต้ อ งกลั บ มาทน ใช้ชีวิตในประเทศที่คนจิตใจต�่ำ ละเมิด

กฎหมายทุกอย่างด้วยความเห็นแก่ตัว Reverse Culture Shock คุณกลับไปบ้านตัวเอง ไม่ได้อีกแล้ว” เรื่ อ งอย่ า งนี้ เ ขี ย นมาเหมื อ นยั่ ว ให้แย้ง แล้วในโลกออนไลน์นั้นความคิด เห็ น จะแตกเป็ น สองด้ า นสามด้ า นสี่ ด ้ า น จนถึ ง การถกเถี ย งกั น แบบหน้ า ด้ า นๆได้ เสมอ โลกที่ไม่มีใคร มีแต่เรารู้จักตัวเรา แล้วเราก็ใหญ่พอๆกับทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ ด่าได้หมดตั้งแต่สวรรค์ยันนรก นายกยัน คนหาปลา ก็ได้ลุยกันสนุกซิครับ ว่าไหม คนที่เห็นด้วยและเข้าใจสิ่งที่เกิด ขึ้นกับสตรีรายนี้ก็มีเยอะ คนที่แย้งก็ไม่ น้อย อย่างข้อโต้แย้งของบางคนที่ว่า “คน เขียนมองโลกแง่เดียว เมืองไทยมีส่วนดีๆ ก็เยอะ แต่คุณเลือกจะเขียนแต่สิ่งเลวร้าย ที่เกิดขึ้น” “เราอยู่วอชิงตัน ดีซี เป็นเมือง หลวง มีต�ำรวจอยู่แทบทุกหัวถนนแต่ก็ยัง มีอาชญากรรมเกิดขึ้นบ่อยครั้ง คุณบอก ว่ า เมื อ งนอกเดิ น ตามถนนตอนกลางคื น ปลอดภัยกว่าเมืองไทย เราเถียงหัวชนฝา เลย” “ไม่มีที่ไหนดีหรือที่ไหนแย่ไปเสียหมด หรอก แต่การเอาสิ่งที่ดีที่สุดของฝั่งหนึ่งมา เปรี ย บเที ย บกั บ ส่ ว นที่ แ ย่ ที่ สุ ด ของอี ก ฝั ่ ง หนึ่ง ผมว่ามันตลก” “อเมริกา ยุโรป ก็ มีโสเภณีมีอาชญากรรมตามท้องถนนทั่วไป จิตใจของคนก็ไม่ได้สูงสุดไปเสียทุกคน มัน ก็ เ หมื อ นกั น เมื อ งไทยไม่ ใ ช่ เ มื อ งฟ้ า เมื อ ง สวรรค์ แต่ก็ไม่ใช่นรกโลกันต์” “ไม่มีที่ไหน ในโลกจะเพอร์เฟค ผมใช้ชีวิตที่สิงคโปร์มา แล้ว ไม่เห็นมันจะวิเศษวิโสกว่าเมืองไทย ตรงไหน” “บลา บลา บลา....”

แต่ประสบการณ์และแนวความคิด ที่เสนอ ความเห็นสนับสนุนหรือแย้งกันดีๆก็มีมาก ที่พูดกันแรงๆก็มี แต่ที่เห็นว่าน่าจะเป็น ลักษณะการโต้แย้งแบบไทยๆที่เห็นบ่อยคือ คนไทยมีน�้ำใจ วัฒนธรรมไทยดีๆมีมาก และเรามีในหลวง อะไรท�ำนองนี้ ซึ่งไม่รู้ ว่าเกี่ยวกันตรงไหนแต่ยกมาเป็นด้านดีที่ถก เถียงได้ก็มี พูดถึงเรื่องในหลวงแล้ว อดขอ อนุญาตจบด้วยเรื่องเล่า(เตือน)กันนิดหน่อย ไม่ได้ คือมีคณะข้าราชการไทยมาดูงาน ในต่างประเทศ ที่จริงก็รู้ๆกันอยู่ว่าที่มาๆ ด้วยเงินภาษีอากรของประชาชนทั้งหลาย นั้น 99 % มาผลาญเงินหลวงและมาเที่ยว มิได้ดูงานบ้าบออะไรทั้งสิ้น มีแต่อ้างกันมา ส่งเดช เพื่อถลุงเงินประชาชนทั้งสิ้น มี ค ณะหนึ่ ง ไปดู ง านโรงไฟฟ้ า ปรมาณูในประเทศทางยุโรป ดูจบก็เอา ของที่ระลึกให้เขา เพื่อชักรูปกับฝรั่งจะได้ เห็นว่าฉันมาดูงานนะเธอ ดูซิถ่ายรูปกับ ฝรั่งด้วย ที่น่าประหลาดใจคือของที่ระลึก เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ฝรั่งก็ท�ำหน้า งงๆ ว่าเอามาให้เขาท�ำไม เขาจะเอาไป ท�ำอะไร ถ้าคณะที่ไปดูงานหวังจะให้เขา เอาพระบรมฉายาลั ก ษณ์ ฯ ไปติ ด ตั้ ง ไว้ ใ น โรงงานไฟฟ้าปรมาณูหรือในห้องท�ำงานของ เขาแล้ว ก็ต้องบอกว่าเป็นการคิดผิดอย่าง รุนแรง นี่คือความบ้องตื้นและสะท้อนการ ไม่รู้จักเตรียมตัวที่ดีเลย บอกตรงๆ วันไหนน่า จะเขียนเรื่องข�ำ ขัน กึ่งสมเพชของคณะดูงานจากไทยสักที นะ ว่าไหมเธอ.. SO MUCH TO SMILE ABOUT


40

TWOTALK

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

กฎหมายอังกฤษ เรื่อง : ชมรมเพื่อนหญิงไทยในสหราชอาณาจักร

สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกชมรมเพื่อนหญิงไทยในสหราชอาณาจักรทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีปีใหม่ไทย และขอส่งความสุขเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ให้กับเพื่อนสมาชิกทุกท่าน นะคะ ดิฉันหวังว่าเพื่อนๆ หลายคนคงมีโอกาสกลับไปฉลองสงกรานต์ที่เมืองไทยกัน แต่สำ� หรับเพื่อนๆ ที่ ไม่ได้ไป ก็คงจะได้ฉลองกันอยู่ที่นี่ตามโอกาส และได้ติดต่อพูดคุยกับผู้ใหญ่พร้อมทั้งญาติพี่น้องทางเมือง ไทยกันตามสมควรนะคะ เดือนเมษายนนอกจากจะมาพร้อมกับเทศกาลสงกรานต์แล้ว ก็ยังมาพร้อมกับอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ที่อยู่ในวงการ กฎหมายเข้าเมืองคุ้นชินกันดีคือ การขึ้นค่าธรรมเนียมของการขอวีซ่า ปีนี้ก็เช่นกันค่ะ ดิฉันจึงขออนุญาตน�ำตัวอย่างค่า ธรรมเนียม ตามปีงบประมาณใหม่ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ วันที่ 6 เมษายน ที่ผ่านมาฝากเพื่อนๆ กันค่ะ - ค่าธรรมเนียมการขอสัญชาติ (Naturalisation) ££∑œ†¥¨ˆø 906 - ค่าขึ้นทะเบียนเด็กสัญชาติอังกฤษ (Nationality Registration child) ££669 - วีซ่าถาวร-ผู้สมัครหลัก (ILR-main applicant) ££ 1,093 - วีซ่าถาวร-ผู้ติดตาม (ILR-all dependants) ผู้ติดตาม ££ 1,093 - ต่อวีซ่าชั่วคราว-สมัครหลัก (LTR standard-mail applicant) ££ 601 - ต่อวีซ่าชั่วคราว-ผู้ติดตาม (LTR standard-all dependants) ££ 601 - Tier 1 – (General) standard – main applicant ££ 1,607 - Tier 1 – (General) standard – all dependants ££ 1,607 - Tier 1 – (Entrepreneur, Investor, Exceptional Talent) standard – main applicant ££ 1,093 ค่าธรรมเนียมข้างต้นนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่หยิบยกมา เพราะคิดว่าเป็นประเภทที่เกี่ยวกับเพื่อนคนไทยที่อยู่ที่ นี่ ส่วนรายละเอียกทั้งหมดสามารถหาได้จากเว็บไซต์ของรัฐบาลตามลิงค์นี้ค่ะ https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/279536/Fees_Table_April_2014.pdf ดิฉันดูๆ แล้วเห็นว่า ค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่ก็ขึ้นมาในอัตราปกติ ที่เปลี่ยนมากที่สุดคือวีซ่าส�ำหรับผู้ติดตาม ทั้งหลาย ซึ่งขึ้นมาเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ เช่นวีซ่าถาวรของผู้ติดตามผู้ขอวีซ่าถาวร จากปีที่แล้ว £788 ขึ้นมาเป็น £1093 ปอนด์ซึ่งเท่ากับผู้สมัครหลักในปีนี้ ดังนั้นใครที่มีสิทธิ์ขอวีซ่าถาวรแล้ว หรือจะมีสิทธิ์เร็วๆ นี้ ขอแนะน�ำให้เตรียมตัวเรื่อง ภาษาอังกฤษและเตรียมเงินให้พร้อมนะคะ เพราะปีหน้าค่าธรรมเนียมก็ต้องขึ้นอีกแน่ๆ ส่วนผู้ที่ได้วีซ่าถาวรแล้ว และมี สิทธิ์ขอสัญชาติ ขอให้รีบด�ำเนินการเช่นกันคะ อิฉันย�้ำเรื่องนี้บ่อยจนเพื่อนสาวกระแนะกระแหนว่ายายแก่อย่างดิฉันพูด บ่อยจนน่าร�ำคาญ แต่ก็เอาเป็นว่าขออีกซักครั้งก็แล้วกันค่ะ

THAISMILE 130

BRITISH LAW


41

TWOTALK

ช่วงเดือนที่ผ่านมีอีเมลเขียนมาถามทางชมรมฯ ที่เกี่ยว เนื่องกับวีซ่าท่องเที่ยวอยู่สองฉบับ เพื่อนหญิงไทยทั้งสองคนที่เขียน มาถามนี้ถือวีซ่าท่องเที่ยวหกเดือน คนนึงติดตามแฟนมา แล้วก็มา ตั้งครรภ์ที่นี่ วีซ่าจะหมดก่อนถึงก�ำหนดคลอด เลยอยากทราบว่าจะ สามารถต่อวีซ่าที่นี่ได้หรือไม่ เพราะอยากคลอดที่นี่ ส่วนอีกคนนึง แต่งงานและขอวีซ่าท่องเที่ยว เพื่อติดตามสามีมาที่นี่ ตอนนี้พบว่าสามี เป็นมะเร็ง และต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆ เลยถามว่าหากสามีเป็น อะไรไปจะอยู่ที่ต่อที่ได้หรือไม่

พยาบาลก็ไม่ต้องเสียสตางค์ด้วย คุณสามีก็เห็นด้วย เพราะตั้งแต่เกิด มาในประเทศนี้ คุณสามีก็ไม่เคยเห็นว่าจะต้องเสียเงินเสียทองไปกับ การรักษาพยาบาลแต่อย่างใด หากกลับไปคลอดเมืองไทยก็ต้องเสียค่า หมอ ค่าพยาบาลเอง

ค�ำตอบส�ำหรับเพื่อนหญิงทั้งสองท่านนี้ก็ดูเหมือนไม่มีอะไร น่าสนใจมาก เพราะว่าค�ำตอบสุดท้ายก็คือ ต่อวีซ่าไม่ได้ต้องกลับเมือง ไทย และขอวีซ่าใหม่หากต้องการกลับมากอีก แต่ดิฉันเห็นว่ามีข้อมูล ที่เกี่ยวเนื่องที่น่าสนใจและอยากน�ำมาฝากเป็นเกร็ดความรู้ ดังนี้ค่ะ

ความเป็นจริงก็คือ หากคุณแต่งงานและถือวีซ่าคู่สมรส ความเข้าใจนั้นก็ถูกต้องค่ะ เพราะคุณจะได้รับการรักษาเหมือนชาว อังกฤษ แต่หากคุณถือวีซ่าท่องเที่ยว คุณจะมีสิทธิ์ได้รับการรักษา พยาบาลฟรีภายใต้ NHS เพียงบางอย่างเท่านั้น เช่น การรับการ รักษาจากหมอ GP, การเข้ารับการรักษาจากแผนกฉุกเฉิน, การรับ การรักษาโรคที่เป็นโรคติดต่อทางเพศ เป็นต้น แต่การรักษาพยาบาล เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอด ไม่ได้รวมอยู่ในนั้นด้วย ดั้งนั้นคุณ ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลระหว่างการตั้งครรภ์และระหว่างการคลอด เอง ซึ่งก็เป็นเงินมากพอสมควร ดังนั้นผู้ที่ตั้งใจจะคลอดที่นี่ หาก ทราบว่าคุณไม่มีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาลฟรี (คือคุณถือวีซ่าท่อง เที่ยว) คุณต้องไตร่ตรองให้ดีว่าจะคุ้มกันหรือไม่ นอกจากนั้นหาก คุณคลอดแล้วและไม่ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาล หนี้ติดค้างนี้ก็จะมีผล ต่อการขอวีซ่าในอนาคตด้วย ดังนั้นขอให้คิดและวางแผนส�ำหรับการ คลอดและการมีบุตรให้ดีนะคะ ส่วนผู้ไม่มีบุตร (เพราะหาสามียังมิได้) อย่างดิฉันขอเป็นผู้ให้ข้อมูลและให้กำ� ลังใจก็แล้วกันนะคะ เพื่อนๆ สามารถหารายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ์การได้รับรักษาพยาบาลฟรีภาย ใต้ NHS ได้จากลิงค์นี้ค่ะ http://www.nhs.uk/chq/pages/1086. aspx?categoryid=68

เพื่อนหญิงไทยที่มาอยู่ที่นี่และเกิดตั้งครรภ์ ส่วนใหญ่จะมี ความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะคลอดที่นี่ เพราะเห็นว่าระหว่างที่อยู่ที่นี่ การ รักษาพยาบาลก็ฟรี ไม่ต้องเสียสตางค์ และคิดว่าการไปคลอดที่โรง

แหม! เม้าท์นำ�้ ลายยังไม่ทันจะแตกฟอง ก็หมดเนื้อท่ี่อีก แล้วค่ะ เอาเป็นว่า ฉบับหน้าดิฉันจะมาร่ายยนประเด็นที่เกี่ยวข้องที่ ตั้งใจไว้ ให้ฟังกันต่อนะคะ

จริงๆ แล้วค�ำตอบส�ำหรับทั้งสองท่านนี้ ถึงแม้จะเป็นค�ำ ตอบที่ผู้ถามคงไม่อยากได้ยิน แต่ก็ตอบได้ไม่ยาก กล่าวคือ หากคุณ ถือวีซ่าท่องเที่ยว เมื่อคุณอยู่ครบหกเดือนแล้ว คุณไม่มีสิทธิ์ขอต่อ หรือ เปลี่ยนเป็นวีซ่าประเภทอื่นได้ คุณต้องกลับเมืองไทยเท่านั้น หากจะ กลับมาอีกก็ต้องขอวีซ่าใหม่ ส่วนจะขอวีซ่าอะไรก็แล้วแต่สถานการณ์ หากคุณแต่งงานและมีคุณสมบัติพอที่จะสามารถขอวีซ่าคู่สมรสได้ ก็ ควรขอวีซ่าประเภทนั้น แต่ปัญหาเท่าที่ดิฉันได้ยินมาส่วนใหญ่คือราย ได้ของสามีไม่ถึงตามที่รัฐบาลก�ำหนดไว้ หากเป็นเช่นนั้นก็อาจจะต้อง ขอวีซ่าท่องเที่ยวอีก

ระหว่างนี้หากเพื่อนๆ มีข้อสงสัย หรือมีอะไรจะเล่าสูกันฟัง ก็ต่อต่อมาได้ที่ twocharity@gmail.com ค่ะ แล้วเจอกันใหม่ฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ SO MUCH TO SMILE ABOUT


SMILETRAVEL

42

The Other Side of the Coin

เบื้องหลังภาพอันคุ้นตาของทะเลสีครามและบ้านสีขาว ไทยสไมล์จะพาคุณไปชมอีกด้านของซานโตรีนี ที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน

เรื่อง/ภาพ โสภิดา รอดสม

ภาพทะเลสีฟ้าครามตัดกับบ้านเรือนสี ขาวไล่เรียงระดับไปตามหน้าผาอันสูงชัน หลังคา สีฟ้าและหน้าต่างบ้านที่ประดับประดาด้วยดอกไม้ สีสันสดใส ภาพแสนสวยเหล่านี้คือเอกลักษณ์ ของซานโตรินี (Santorini) อันเป็นภาพที่คุ้นชิน ตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เบื้องหลังทะเลอีเจี้ยน อันงดงาม บ้านเรือนแสนน่ารัก อาหารและไวน์เลิศ รส และรอยยิ้มอันอบอุ่นของผู้คนบนเกาะ ซานโตรินี ยังเป็นที่ตั้งของแหล่งอารยธรรมโบราณ ที่ถูกซุกซ่อนภายใต้เถ้าภูเขาไฟที่ปกคลุมเกาะมา นานกว่า 3,000 ปี

THAISMILE 130

“ผมแนะน�ำให้ไปดูพระอาทิตย์ตกดินที่ Oia ส่วนพรุ่งนี้ก็ไปดูที่ประภาคาร Faros แทน อ่อ...แล้วอย่า ลืมแวะที่นี่นะ” เจ้าของโรงแรมในเมือง Fira แนะพลาง วาดวงกลมลงบนแผนที่ หลังจากพิชิตภารกิจท่องเที่ยว ซานโตรินี่ ทั้งการไปเยือนบ้านสีขาวและชมพระอาทิตย์ ตกดิน พวกเราตัดสินใจขับรถมุ่งหน้าลงทางใต้ของเกาะ ตามค�ำแนะน�ำของเจ้าของโรงแรมในทันที เบื้องหลังป้าย Akrotini Archaeological Site คืออาคารหนึ่งชั้นหน้าตาเรียบๆ แต่แน่นอนว่าภายในนั้น กลับมีเมืองโบราณที่รอการค้นพบตั้งตระหง่านอยู่อย่างน่า ประหลาดใจ ทั้งตึกรามบ้านช่องสูง 2-3 ชั้น จัตุรัสกลาง เมือง ภาพวาดฝาผนัง และเครื่องถ้วยชามแสดงให้เห็นถึง ความยิ่งใหญ่ในอดีต ทางเดินลาดยาวที่อนุญาตให้นักท่อง เที่ยวสามารถลงไปเดินในเมืองโบราณได้จริงๆ ท�ำให้เรา รู้สึกได้ถึงความคึกคักของตัวเมืองในอดีต ผู้คนค้าขายใน ตลาด รวมไปถึงท่าเรือที่มีคนต่างชาติมากหน้าหลายตา เดินทางมาเยื่ยมเยือน ณ ที่แห่งนี้


SMILETRAVEL

ซากเมืองโบราณขนาดใหญ่ยาว สุดลูกหูลูกตาตัดกับภาพทะเล สีครามและบ้านเรือนสีขาวเบื้อง ล่างช่างดูมีมนตร์ขลังและแสดง ให้เห็นถึงความยิง่ ใหญ่และความ ส�ำคัญในอดีต

43

ย้อนกลับไปยังยุคหินใหม่เมื่อประมาณ 4,000 ปี ก่อนคริสตกาล ดินแดนแห่งนี้เริ่มมีชาวไมนวน (Minoan) มาตั้งรกรากและถือเป็นอาณาจักรไมนวนที่โด่งดังที่สุด นอกเกาะครีตอันเป็นแหล่งก�ำเนิดของอารยธรรมกรีกโรมันอีกด้วย อโครตินีขยายตัวขึ้นมาเป็นเมืองท่าส�ำคัญ ในทะเลอีเจี้ยนในยุคส�ำริดเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน คริสตกาล และท�ำการค้าขายกับทั้งเกาะครีต กรีซแผ่นดิน ใหญ่ ไซปรัส ซีเรีย และอียิปต์ ซึ่งจะเห็นได้จากข้าวของ เครื่องใช้ที่มาจากเมืองอื่นๆ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ลำ�้ หน้า อย่างระบบท่อน�้ำร้อนและเย็นใต้เมือง หลังจากการขุดค้นพบเมืองแห่งนี้ในปี ค.ศ. 1967 โครงการโบราณคดีแห่งนี้ยังด�ำเนินต่อมาจนถึง ปัจจุบัน อาคารส่วนใหญ่ยังจมอยู่ภายใต้ดิน มีอาคาร กว่า 30 หลังที่ได้รับการขุดค้น แต่มีเพียง 4 หลังที่เสร็จ สมบูรณ์แล้วเท่านั้น โบราณวัตถุที่สำ� คัญที่สุดของการค้น พบคือภาพวาดฝาผนังปูนเปียกของชาวไมนวนซึ่งเล่า เรื่องราวอารยธรรมของทะเลอีเจี้ยนทั้งทางด้านศิลปะ

วัฒนธรรม ชีวิตประจ�ำวัน รวมถึงบุคคลและเหตุการณ์ ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ ถึงแม้จะประสบกับแผ่นดินไหวและต้อง ซ่อมแซมเมืองใหม่หลายครั้ง อโครตินีก็ถึงคราวล่มสลาย ในช่วง 1,700 ปีก่อนคริสตกาลหลังจากเกิดเหตุภูเขาไฟ ระเบิดขนาดใหญ่ที่ฝังเมืองไว้ใต้เถ้าฝุ่นและลาวามาอีก หลายพันปี ภูเขาไฟระเบิดในครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ ส�ำคัญที่สุดของเมืองในทะเลอีเจี้ยนจวบจนกระทั่งการล่ม สลายของเมืองทรอย เพราะการระเบิดในครั้งนี้ส่งผลกระ ทบ ต่ออากาศในภูมิภาคนั้น รวมถึงก่อให้เกิดสึนามิเข้า ถล่มส่วนหนึ่งของเกาะครีต การล่มสลายในครั้งนี้ยังเชื่อ กันว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดเมืองในต�ำนานอย่างแอต แลนติสของเพลโตอีกด้วย ซานโตรินีกลายเป็นเกาะร้างจนกระทั่งชาวฟีนี เชียนมาค้นพบและตั้งรกร้าง ตามมาด้วยชาวดอเรียนที่ได้ ก่อตั้งเมืองบนภูเขาสูง 369 เมตรเหนือน�้ำทะเล และได้ตั้ง

SO MUCH TO SMILE ABOUT


SMILETRAVEL

44

ชื่อเมืองแห่งนี้ว่า Thera ซึ่งกลายมาเป็นชื่อของซานโตรินี ในภาษากรีกในปัจจุบัน ถนนเส้นแคบอันคดเคี้ยวขึ้นไปบน Mesa Vouno ที่ทำ� เอาทั้งคนขับและคนนั่งเกร็งกันไปตามๆกัน พาเรามายัง Ancient Thera เมืองที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวดอ เรียนในช่วง 900 ปีก่อนคริสตกาล ซากเมืองโบราณขนาด ใหญ่ยาวสุดลูกหูลูกตาตัดกับภาพทะเลสีครามและบ้าน เรือนสีขาวเบื้องล่างช่างดูมีมนตร์ขลังและแสดงให้เห็นถึง ความยิ่งใหญ่และความส�ำคัญในอดีต อาคารหินขนาด ใหญ่ ทั้งอโกร่า โรงละคร และตึกทางการทหารช่วยผสม ผสานความเป็นเมืองท่าของกรีซและเมืองทางการทหารใน ยุคราชวงศ์ปโตเลมีของอียิปต์ได้เป็นอย่างดี เมืองโบราณแห่งนี้เคยอยู่ใต้การปกครองของ อาณาจักรมากมาย ทั้งกรีซ อียิปต์ โรมัน และไบเซนไทน์ ความเจริญทางด้านศาสนาและสถาปัตยกรรม และความ สามารถในการผลิตเซรามิกที่ผสมผสานสไตล์กรีซและ

THAISMILE 130

ตะวันออก ก็ไม่สามารถท�ำให้เมืองนี้อยู่ค�้ำฟ้าเคียงคู่กับ หน้าประวัติศาสตร์ได้ยาวนานมากนัก หลังจากอาณาจักร โรมันได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนและล่มสลายลงไปในที่สุด เมืองแห่งนี้ค่อยๆถูกลดความส�ำคัญลงมาเรื่อยๆ ก่อน ผู้คนจะอพยพออกมาเมื่อเกิดเหตุภูเขาไฟระเบิดอีกครั้งใน ปี ค.ศ. 727 ปัจจุบันซานโตรินีกลายเป็นหนึ่งในเมืองท่อง เที่ยวที่โด่งดังที่สุดในโลกและเป็นเมืองในฝันที่หลาย คนอยากมาเยี่ยมเยือนสักครั้งในชีวิต บ้านสีครามและ ทะเลสีครามแห่งนี้เต็มเปียมไปด้วยมนตร์เสน่ห์และซ่อน ไว้ซึ่งประวัติศาสตร์ส�ำคัญที่รอคอยการถูกค้นพบใน อนาคต ทั้งความสวยงามของธรรมชาติ ความงดงาม ของสถาปัตยกรรม มิตรภาพของชาวท้องถิ่น และความ ก้าวหน้าทางอารยธรรม เราจึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าท�ำไม เกาะแห่งนี้จึงคราคร�่ำไปด้วยชาวต่างถิ่นที่อยากมาเยือน ดินแดนแห่งนี้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน


เรามีเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาล ดังนัน ้ ท่านสามารถเข ้าอบรมหรือส่ง พนักงานเข ้าฝึ กอบรม FOOD HYGIENE, Alcohol Licence ่ หรือ (APLH) เรียน B1 CEFR (ESOL) สาหรับยืน ่ ขอ ILR วีซา British Passport หรืออบรมหล ักสูตรการเป็นผูน ้ า ได ้ฟรีวน ั นี.้ .. อิดพ ู ลัส เป็ นศูนย์อบรมสาหรับชาวไทยทีท ่ างานและอยูอ ่ าศัยในยูเค – ก่อตัง้ โดย ดร. คนึงนิจ การ์เน็ ทท์ ้ นา อาทิเช่น เราภูมใิ จทีไ่ ด ้เป็ นส่วนหนึง่ ขององค์กรมาตรฐานชัน ั้ าอืน BIIAB, CIEH, ESB, REHIS และองค์กรชนน ่ ๆ อีกมากมาย หลักสูตรทีจ ่ ัดอบรมได ้รับการยอมรับทั่วโลกว่า ช่วยเพิม ่ ศักยภาพในการ ทางานทีด ่ ข ี น ึ้ ให ้แก่ผู ้ประกอบการไทย และพัฒนาประสิทธิภาพทาง การค ้าและชีวต ิ การอยูอ ่ าศัยของคนไทยใน UK ด้านล่าง คือต ัวอย่างหล ักสูตรทีจ ่ ัดอบรมและสอบเป็นฉบ ับภาษาไทย

เรียน หรือ สอบ B1 CEFR (ESOL) ทุกระด ับ ก ับ สถาบ ัน Edu-Plus เมือ ่ จบหล ักสูตรแล้วสามารถนาใบประกาศนียบ ัตร ซงึ่ ออกโดย ESB ้ น ่ ถาวร หรือ British Passport ใชย ื่ ขอวีซา ก ับ Home Office ได้ Food Safety

Health & Safety

HACCP

หลักสูตรเพือ ่ การขออนุญาตขายเครือ ่ งดืม ่ ผสมแอลกอฮอล์ BIIAB – APLH (Award for Personal Licence Holders) หลักสูตรการขายเครือ ่ งดืม ่ ผสมแอลกอฮอล์ (ซุปเปอร์ไวเซอร์) BIIAB – ADPS (Award for Designated Premises Supervisors)

Nutrition

First Aid

B1 CEFR (ESOL)

หลักสูตรการจัดเตรียมอาหารทีถ ่ ก ู สุขลักษณะ CIEH Level 2 Award in Food Safety in Catering หลักสูตรเพือ ่ สุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety)

อิดพ ู ลัสทางานร่วมกับ GrowthAccelerator ดังนัน ้ เมือ ่ ท่านหรือ พนักงานของได ้รับการฝึ กอบรมแล ้ว ท่านสามารถเบิกเงินค่าเรียนคืนได ้

เราเปิ ดศูนย์อบรมมากกว่า 20 แห่ง ทว่ ั สหราชอาณาจ ักร สนใจติดต่อ โทร 01295 258877 หรือ 07969 750077 (คุณมด) เปิ ดทาการ 9:30-17:30 ปิ ด Bank Holidays หรืออ่านข้อมูลได้ท ี่ www.eduplusinternational.com

An unique experience at West Malling


SMILEEATING OUT

46

The Original Maids of Honour ขนมเลอค่า...มีที่มาทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน เรื่อง/ภาพ

MANTA

ฉบั บ นี้ ดิ ฉั น จะพาคุ ณ ๆ มาชิ ม ขนมที่ ดิ ฉั น ชื่ น ชมและชื่ น ชอบเป็นอย่างมาก ขนมนี้มีชื่อ ว่า “Maids of Honour” และร้าน ที่ขายก็มีชื่อว่า “The Original Maids of Honour” ค่ะ

THAISMILE 130

ร้านอยู่แถว Kew Gardens ใกล้ Richmond ซึ่งร้านนี้ต้องถือว่าเป็น อี ก หนึ่ ง ร้ า นที่ มี ค นไทยมาทานมากที่ สุ ด (ข้อมูลจากคนเสิร์ฟของร้าน) รองมาก็ชาว ญี่ปุ่น จีน และนักท่องเที่ยว ชาวอเมริกัน & ชาวตะวันตก รวมไปถึงชาวต่างชาติที่อาศัย อยู่ในประเทศอังกฤษ ส่วนตัวดิฉันเองเวลา ไปที่นี่ทุกครั้ง ต้องเจอคนไทยอย่างน้อย 2-3 โต๊ะ โดยเฉพาะคนไทยที่มาเที่ยวที่อังกฤษ เพราะในหนังสือแนะน�ำที่กินที่เที่ยว หลาย เล่มจะบอกว่า ถ้าคุณมาอังกฤษต้องมากิน ขนมที่นี่ และถ้าคุณจะมา ก็พยายามเลี่ยง วันเสาร์-อาทิตย์นะคะ เพราะคิวจะยาวมาก ขนาดของร้าน ไม่ใหญ่นัก แต่ ช่างน่ารักเหลือกเกิน หน้าร้านก็ปลูกดอกไม้ แขวนไว้อย่างกิ๊บเก๋ ร้านดูเป็น Vintage มาก โดยเฉพาะบรรยากาศภายในร้านให้ ความรู้สึกย้อนยุค เหมือนอยู่ในบ้านอังกฤษ สมัยโบราณ โต๊ะและเก้าอี้ก็เป็นไม้เก่า รวม

ทั้งเครื่องถ้วยชามที่ใช้ก็เป็นกระเบื้องแบบ ลายเก่า ( Spode China) แต่ที่เลอค่าที่สุด ของที่นี่ก็คือขนมสูตรลับ (Secret Recipe) ที่มีชื่อว่า “Maids of Honour” ถือว่าเป็น Hightlight ของที่นี่ก็ว่าได้ ขนม “Maids of Honour” ที่มี ลักษณะคล้าย ‘ทาร์ต’ แต่เป็นทาร์ตที่ ตัว แป้งด้านนอกเหมือนพัฟ (Puff Pastry) จะ เบาๆกรอบและฟู พอกัดเข้าไป ข้างในจะมี ไส้นุ่มๆเหมือน เคิร์ด ชีส ( Curd Cheese) รสจะเค็มปะแล่มนิดๆ น่าจะเอาไปตีกับเนย และไข่ใส่ในน�้ำตาลและเหล้าเคล้ากับมันบด รสชาติมันส์ๆ หวานก�ำลังดี มีกลิ่นหอมของ อัลมอนด์กับลูกจันทน์เทศ ช่างเอร็ดอร่อย อย่างมหัศจรรย์ (อันนี้ดิฉันเดาจากรสชาติ และรสสัมผัส ของลิ้นดิฉันบวกกับพอจะมี พื้นฐานการท�ำขนมเป็นอยู่บ้าง) ขนม “Maid of Honour” ยังคง


SMILEEATING OUT

เป็น ขนมสูตรลับ (Secret Recipe) ตลอด จนถึงทุกวันนี้ และยังมีประวัติความเป็น มาอันยาวนาน ย้อนกลับไป ในสมัยทิวดอร์ (Tudor) ตั้งแต่ศตวรรศที่ 16 สมัยพระเจ้า เฮนรี่ที่ 8 ของอังกฤษ (ปี ค.ศ. 1509-1547) พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมพระมเหสี Ann Boleyn ที่พระราชวัง Richmond พระองค์ ทรงเห็น พระมเหสี Ann ก�ำลังเสวยขนม ชนิ ด นี้ อ ย่ า งเอร็ ด อร่ อ ยอยู ่ กั บ นางก� ำ นั ล (Maids of Honour) ทั้งหลาย ซึ่งขนมได้ วางอยู่ในถาดเงิน พระองค์จึงลองชิมบ้าง ปรากฎว่าทรงโปรดอย่างแรง ประทับใจ ในความอร่ อ ยของขนมชนิดนี้ที่ละลายใน ปาก จึงสั่งให้จดสูตรขนมนี้เก็บเป็นสูตรลับ และให้เก็บล็อคไว้ในหีบเหล็ก ที่พระราชวัง Richmond และยังประกาศให้ขนมชนิดนี้ เป็นขนมส�ำหรับเจ้านาย เชื้อพระวงศ์เสวย เท่านั้น

ต้นก�ำเนิดมาจาก ห้องเครื่อง (Royal Kitchens) ที่พระราชวัง Hampton Court ซึงขนม สูตรนี้ได้ถูกล็อคเก็บไว้ในลิ้นชักเหล็กและผู้ ที่มาค้นพบก็คือ พระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 พระองค์ ส่งสูตรนี้ให้กับ Ann Boleyn เป็นผู้ท�ำ ซึ่ง ตอนนี้นั้นยังไม่ได้เป็นมเหสีเป็นแค่ Maid of Honour พ่วงด้วยต�ำแหน่งนางสนม (มเหสี ขณะนั้นเป็นมเหสีคนแรกของพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 ก็คือ Catherine of Aragon ) เมื่อ Ann ได้ทำ� ขนมชนิดนี้ถวายแด่ พระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 ก็เลยขนานนามขนมชนิดนี้ว่า “Maids of Honour” และก็ยังมีอีกต�ำนานหนึ่ง กล่าวว่า พระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 ไม่ต้องการให้ ขนมสูตรนี้ รั่วไปไหน ต้องการเก็บไว้เป็นสูตรลับ จึงสั่ง ขังนางก�ำนัง (Maids of Honour) ที่ท�ำขนม ชนิดนี้อยู่ที่ชั้นใต้ดินของพระราชวัง Richmond เพื่อท�ำขนมชนิดนี้ โดยเฉพาะถวาย เป็นส่วนพระองค์ และพระราชวงศ์เสวย เท่านั้น จึงเป็นที่มาของชื่อขนม “Maids บางต�ำนานก็เล่าว่า ขนมชนิดนี้มี of Honour” แต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า

47

ต�ำนานอันไหนถูกต้องที่สุด เมื่อกาลเวลาผ่านเลยไป จน กระทั่งถึงศตวรรษที่ 18 ขนม “Maids of Honour” ก็หลุดเล็ดรอดออกมาสู่ร้านขนม แถว Richmond ซึ่งการที่สูตรลับของขนม ชนิดนี้หลุดเล็ดรอดออกมาได้นั้นบางต�ำนาน ก็ว่ามาจากหนังสือของคุณ R.May ที่ได้ เขียนสูตรไว้ใน The Accomplisht Cook ในปี ค.ศ. 1665 อย่างไรก็ตามขนมชนิด นี้เริ่มรู้จักกันตั้งแต่ปี ค.ศ. 1750 โดยร้าน แรกอยู่ที่ Hill Street โดย Thomas Burdekin และก็ได้ขยายสาขาไปเรื่อยๆ จนปี ค.ศ. 1790 ก็ขยายกิจการให้ William Hester และปี ค.ศ. 1830 ก็ส่งทอดมายัง John Thomas Billett ซึ่งร้านนี้ถือว่าเป็นร้าน The Original ของขนมชนิดนี้ ซึ่งที่นี่เอง มีเด็ก หนุ่มชื่อ “Robert Newens” มาฝึกงานอยู่ ในร้านได้มีโอกาสท�ำ และคุ้นเคยกับสูตรนี้ (จุดนี้แหละเป็นที่มาของร้าน The Original

SO MUCH TO SMILE ABOUT


SMILEEATING OUT

48

Maids of Honour ที่ดิฉันพาคุณๆมาทาน) ก็คือปี ค.ศ. 1850 คุณ Robert Newens ได้ ออกมาเปิดร้านของตัวเอง โดยปรับสูตรเป็น ของตัวเอง และเก็บเป็นสูตรลับ จะส่งทอด สูตรให้เฉพาะทายาทเท่านั้น ส�ำหรับตระกูล Newens เองก็ได้สืบทอดมาถึง 7 รุ่น เริ่ม ตั้งแต่ตัว Robert เองมาเปิดที่ King Street และต่อมาก็มาเปิดที่ No 3 George Street. ต่อมาในปี ค.ศ. 1887 สูตรลับ ของขนม Maids of Honour ก็ถูกส่งต่อ มาให้ลูกชายของเขาที่ชื่อ “Alfred Nashbar Newens” ก็ได้มาเปิดร้านใหม่ที่ Kew Road ซึ่งเป็นร้านที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน ที่ดิฉัน มาทานละคะ ตั้งอยู่บนเลขที่ 288-290 Kew Road. และก็ยังขายขนม อย่างอื่นด้วย เช่น Scones และ Victoria Sponge Cake Alfred Newens ได้เสียชีวิตเมื่อ ปี 1927 ธุรกิจจึงสืบสานมาถึงรุ่นหลาน คือ

THAISMILE 130

ลูกชายของ Alfred ที่ชื่อ John กับลูกสาวที่ ชื่อ Kathleen แต่พอเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1939-1945 ระเบิดได้ถล่มกรุง ลอนดอน และอาคารจ�ำนวนมากถูกท�ำลาย รวมทั้งร้าน “ The Original Maids of Honour” ที่ Kew Road ด้วย พอหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ลูกชายของ John ที่ชื่อ Peter ถูกเรียก ตัว กลับจากกองทัพ และกลับมากอบกู้ร้านขึ้น มาใหม่บนพื้นที่เดิม ติดตั้งเตาอบแบบใหม่ ใช้แก๊สแทน และหน้าร้านยังคงสภาพไว้ดัง เดิม จากช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (คลาสสิค ที่สุด) ตระกูล Newens ได้ดูแลธุรกิจ นี้จนถึงรุ่นที่ 7 เป็นรุ่นสุดท้าย ซึ่งบริหาร โดย Christopher Newens ถึงแม้ว่าตระกูล Newens จะไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการนี้อีก ต่อไป แต่ขนม Maid of Honour ก็ยังถูก สืบทอด ท�ำต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ และก็ ยังคงเป็นสูตรเดิม และที่ส�ำคัญยังเป็นสูตร

ลับ ( Secret Recipe ) อยู่เสมอ ที่นี่จึงเป็น ต�ำนานที่แสนอมตะ มีผู้คนมากมายทั้งเชื้อ พระวงศ์ ขุนนาง เจ้านายชั้นสูง ผู้มีชื่อเสียง รวมทั้งผู้น�ำของประเทศ ต่างก็เคยแวะเวียน มาที่นี่ หนึ่งในนั้นก็มี Winston Churchill อดี ต นายกรั ฐ มนตรี ข องอั ง กฤษที่ โ ด่ ง ดั ง มาก ในสมัยสงคราม โลกครั้งที่ 2 และก็ยัง มี Duke of Cambridge นอกจากนี้ก็ยังมี บันทึกไว้ว่า วันที่ขนมชนิดนี้ขายดีที่สุด เคย ขายได้วันละ 8,000 ชิ้น ร้าน “The Original Maids of Honour” ไม่เพียงแต่เป็น Bakery ที่ขายเค้ก และขนมเท่านั้น แต่ยังเป็นร้านอาหารและ Tea Room ด้วย ในส่วนของร้านอาหารก็ เปิดขายตั้งแต่เช้า 8.30 มี English Breakfast ขายด้วย ทุกอย่างจะโฮมเมดหมด แม้ กระทั่งไส้กรอก อาหารเช้าจะขายถึงเที่ยง พอเที่ยงก็ขายอาหารมื้อกลางวัน ซึ่งจะ ขายพายสารพัด มีสลัดและ Quiche รวม


SMILEEATING OUT

ทั้ง Roast of the day ด้วย ดิฉันเลยขอ ค�ำแนะน�ำจากคนเสิร์ฟว่ามาที่นี่ ควรจะทาน อะไรดี (อ้อ!เกือบลืม บอกไป สาวเสิร์ฟที่นี่ ทุกคนจะแต่งตัวแบบชุด Maid สมัยโบราณ ด้วย ) สาวเสิร์ฟแนะน�ำให้ทาน Steak Pie ที่ขึ้นชื่อของที่นี่ อร่อยดีทีเดียว ตัวแป้ง พายกรอบก�ำลังดีไม่แข็งไป เนื้อก็นุ่มชุ่ม Gravy (ที่นี่จะราดน�่ำ Gravy ที่ท�ำจากน�้ำ เนื้อที่ออกมาจากการอบเนื้อ) เสิร์ฟเคียงมา กับ แครอท ถั่วลันเตาหวาน และ Roast Potatoes ซึ่งอบได้กรอบนอกนุ่มใน อร่อย ใช้ได้ ส่วนใหญ่แล้วดิฉันมาที่นี่ก็จะมาทาน Afternoon Tea ซึ่งจะเริ่มเสิร์ฟตั้งแต่ บ่าย สองโมงครึ่ง และมาทุกครั้งต้องสั่งนอกจาก สั่ง ขนม Maid of Honour ทีตัวแป้งอร่อย กรอบ เบาฟู พอกัดเข้าไปเหมือนจะละลาย ในปาก รสนุ่มละมุนเค็ม นิดๆหวานหน่อยๆ อร่อยจริงๆ แต่สิ่งที่พลาดไม่ได้ ต้องสั่ง

อีกอย่างก็คือ Scones ที่นี่จะมี 2 แบบคือ แบบ Plain และแบบ Fruit อร่อยทั้งคู่ ตัว เนื้อแป้ง Scones ช่างร่วนนวลนิ่มก�ำลัง ดี ทาเนยหน่อย ปาดแยมนิดปิดด้วย Clotted Cream หนาๆ อร่อยเป็นบ้า! (Clotted Cream ที่นี่อร่อยมาก) ส่วนเค้กของที่นี่มีให้เลือกหลาก หลายมากมาย ทุกอย่างจะเป็น โฮมเมด หมด ท�ำสดๆจากเตาทุกวัน วันต่อวัน และ ก็ใช้วัตุดิบอย่างดี เค้กที่ดิฉันอยากแนะน�ำ ให้คุณทานมีอยู่ 2 อย่าง อย่างแรกคือ “เค้ก Black Forest” ตัวเนื้อเค้ก นุ่มหวานก�ำลัง ดี เป็นช็อคโกแลตสปันจ์เค้ก วางสลับชั้นกับ ช็อคโกแลตมูส และวิปครีมที่ตีจนเย็น และ เบาฟูแถมมีเนื้อ Black Cherry ที่แช่บรั่นดี สอดแทรกระหว่างชั้น จบด้วยโรยแผ่นช็อค โกแลตบางๆ และวางเชอรี่แดงตกแต่งให้ งามตา เวลาทานให้ทานรวมกันหมดทุกชิ้น อึม!อร่อยเหมือนฝัน!

49

เค้กอีกอันที่ชอบคือ “สตอว์เบอร์ รี่ทาร์ต” จัดเต็มมาเลยคะ สตอว์เบอร์รี่ลูก ใหญ่มาก หวานกรอบอร่อย แต่ทีเด็ดอยู่ที่ไส้ ในทาร์ต อร่อยได้ใจ เขาใส่วิปครีมตีครีมชีส ให้เบาฟู แถมดูสวยงาม ตามด้วยสตรอเบอรี่ แยม ที่แซมอยู่ก้นทาร์ต รสเปรี้ยวอมหวาน ทานไม่รู้เบื่อ และดิฉันเชื่อว่า คุณๆก็คงชอบ เช่นกัน การที่ ข นมชิ้ น หนึ่ ง สามารถ สื บ ท อ ด จ า ก พ ่ อ ม า สู ่ ลู ก แ ล ะ ถู ก ถ่ายทอดมาสู่หลาน แถมสืบสานมาถึง เหลน ไปจนถึงโหลน จนครบเจ็ดชั่ว อายุคน และยังโดดเด่นได้จนถึงโหลน จนครบเจ็ดชั่วอายุคน และยังโดดเด่น ได้จนถึงทุกวันนี้ มันต้องมีอะไรดี ที่ ไม่ใช่ธรรมดา เอาเป็นว่า คุณต้องไป ลองชิมดู แล้วคุณจะรู้ว่า ขนมนี้ ช่าง เลอค่า!

SO MUCH TO SMILE ABOUT


50

GOINGOUT

เสน่ห์ของระยะทาง

เรื่อง อนุดี เซียสกุล ท่ า นผู ้ อ ่ า นที่ นั่ ง เครื่ อ งบิ น จากเมืองไทยมาถึงอังกฤษรู้สึกมั้ยค่ะ ว่าเส้นทางนี้ไกลมากใช้เวลากว่า ๑๐ ชั่ ว โมงกว่ า เครื่ อ งบิ น จะได้ ล งจอดก็ เมื่อยขบไปทั้งตัว ครั้นเมื่อมาถึงที่พัก ก็เห็นเวลาว่าต่างกันราวฟ้ากับดิน แต่ ระยะทางนี้ ไ ด้ น� ำ ท่ า นมาสู ่ ดิ น แดนที่ แปลกใหม่ ทั้งแปลกตาและอารมณ์ ไม่ น ่ า เชื่ อ ว่ า ความห่ า งไกลนี้ จ ะท� ำ ให้ เราได้รู้ว่า มีชนชาติที่แตกต่างไปจาก เรามากมาย ศิลปะการก่อสร้างบ้าน เรือนที่สวยงาม แถบใหญ่โตจนพิศวง ว่ามนุษย์โบราณท�ำไมจึงชาญฉลาด สร้างได้ถึงป่านนี้และยังแข็งแรงมีอายุ เป็นพันปี

THAISMILE 130

จากค�ำเล่าลือถึงชนชาติอื่นและ วัฒนธรรมที่น่าสนใจจึงท�ำให้ระยะทางพ่าย แพ้ต่อความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ที่ ต้องการที่จะไปดูด้วยตา ได้เห็นว่าในอีก ซีกโลกหนึ่งนั้นมีอะไรบ้าง และเมื่อเห็นก็ ตื่ น ตาตื่ น ใจยิ่ ง นั ก บางคนหลงรั ก ในความ แปลกใหม่ถึงกับยอมละทิ้งถิ่นฐานเดิม เช่น ฝรั่งจากตะวันตก ชื่นชอบในความเรียบง่าย สบายของคนในเอเชีย อากาศที่อบอุ่นตลอด ทั้งปีของเมืองไทยก็มีต่างชาติต่างภาษาเข้า มาอาศัยอยู่อย่างถาวรจ�ำนวนมาก

นั่ ง เขี ย นบทความฉบั บ นี้ อ ยู ่ ไ ด้ เห็ น ข่ า วหนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ทยลงข่ า วว่ า มี นั ก ท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและชาวจีนต้องการมา


51

GOINGOUT

เที่ยวสงกรานต์ในเมืองไทยจนต้องเพิ่มเที่ยว บิ น นั บ ร้ อ ยเที่ ย วและยิ น ดี ที่ จ ะบิ น ตรงเข้ า เชียงใหม่กันเลย นี่คือเสน่ห์ของการเดินทาง เพราะ เมื่อได้ไปแล้วมีความสุข ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลินและความแปลกใหม่คือสิ่ง ที่ได้มาจากการท่องเที่ยวและบางคนก็ได้ ข้อคิดถ้าเป็นคนที่ช่างสังเกตหน่อย คนไทย ไปเที่ยวยุโรปหรืออเมริกาจะเห็นความเจริญ ในระบบระเบียบหรือวิธีการปกครองสังคม ของเขา ความเจริญนั้นเกิดจากความคิด การศึกษาค้นคว้าและความพยายามที่จะ เอาชนะในปัญหาที่เผชิญอยู่ ท�ำให้คนเอเชีย ต้องการที่จะพัฒนาให้ได้เช่นเดียวกับตะวัน ตกหรือฝรั่ง ไม่ น ่ า เชื่ อ ว่ า อุ ต สาหกรรมการ ท่ อ งเที่ ย วจะกลายมาเป็ น สิ น ค้ า น� ำ คน เข้ า ประเทศที่ น� ำ เงิ น ตราต่ า งประเทศเข้ า ประเทศได้สูงสุดอุตสาหกรรมหนึ่ง โดย เฉพาะประเทศไทย เดิมนั้นประเทศไทยขาย ข้าวเป็นหลัก แต่ขณะนี้การท่องเที่ยวกลาย เป็นหลักใหญ่ของการน�ำเงินเข้าประเทศ ผู้เขียนเข้าใจว่าตัวเสริมที่ท�ำให้ คนต้ อ งการเข้ า มาเที่ ย วเมื อ งไทยมากขึ้ น หรือบ่อยขึ้นคือ ธุรกิจโรงแรมที่สามารถ สร้างที่พักอาศัยอย่างสวยงาม เครื่องอ�ำนวย ความสะดวก ที่สะดวกจริงๆเกินร้อย ไม่ว่า คุณต้องการอะไร บอกมาเถอะเจ้าหน้าที่ โรงแรมพร้อมที่จะบริการท่าน thai hospitality นั้นขึ้นชื่อลือเลื่องมานานแล้ว แม้ขณะที่มีความวุ่นวายทางการ เมืองเป็นแรมเดือนตั้งแต่ปลายปีพ.ศ ๒๕๕๖ และจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจะลดลงไปบ้าง แต่ ก็ยังมีจำ� นวนหนึ่งที่บินตรงลงภูเก็ต หรือ ขึ้นเหนือเข้าเชียงใหม่ เพราะนักท่องเที่ยว ที่เข้าใจในสถานการณ์ในเมืองไทยจะรู้ว่า ความรุนแรงนั้นจะกระจุกอยู่ในบางจุดใน กรุงเทพฯเท่านั้น สิ่ ง ที่ เ ขาคิ ด ถึ ง คื อ ความสะดวก สบายเมื่อมาถึงที่พัก ความส�ำราญเมื่อออก

ไปเดินตามท้องถนน อาหารที่รสชาติดี รอย ยิ้มที่เป็นมิตรของคนไทย ความสนุกสนาน ในการต่อราคาสินค้าที่ไม่แพงจนเขาอยาก จะซื้อไปเป็นของที่ระลึก สิ่งเหล่านี้ชดเชย กั บ ความเหนื่ อ ยล้ า ของการเดิ น ทางและ ราคาของตั๋วเครื่องบินที่ค่อนข้างสูง ฝรั่งเห็นว่าการเดินทางท�ำให้เขา ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและท�ำให้เกิดความคิดที่ จะด�ำริคิดสร้าง ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี การ ค้าขายระหว่างประเทศ การเดินทางหรือ ระยะทางไม่เป็นอุปสรรคต่อพวกเขา เห็นได้ จากแม้ในสมัยโบราณที่ต้องอาศัยเพียงเรือ ล่องไปในมหาสมุทรแรมปีแรมเดือน แต่ใน ยุคปัจจุบันบริการเครื่องบินที่รวดเร็วและมี บริการไปแทบจะทุกมุมโลกก็ส่งเสริมให้การ เดินทางมากมายหลากหลายขึ้น การเดิ น ทางที่ พู ด ถึ ง มาแล้ ว นั่ น ก็ เ ป็ น การเดิ น ทางเพื่ อ ความเพลิ ด เพลิ น สนุกสนาน แต่ความส�ำคัญของการเดินทาง อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือ การเดิน ทางเพื่อเจริญพระราชไมตรี ที่คนไทยทราบ กันดีคือการเสด็จประพาสยุโรป ข อ ย ้ อ น ไ ป ใ น ส มั ย พ ร ะ บ า ท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมี พระราชด�ำริในการเสด็จประพาสยุโรปถึง สองครั้ง น�ำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยหลายอย่ า งท� ำ ให้ เ มื อ งไทย พัฒนามีความเจริญเช่นเดียวกับยุโรป ใน หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน ถ้า ท่ า นได้ อ ่ า นจะเห็ น ว่ า ระยะทางที่ แ สน ไกล การเดินทางที่มิได้สะดวกสบายนัก ที่ พระองค์ต้องประสบพบพาในช่วงการเสด็จ พระราชด�ำเนิน แต่ความเจริญที่เกิดขึ้นใน ประเทศไทยมีคุณค่ามหาศาล และนี่ก็ย่อม กล่าวได้ว่ามาจากการเสด็จประพาสในแดน ไกล ที่น่ากล่าวถึงอีกเรื่องหนึ่งคือ การ เสด็ จ ไปถึ ง ประเทศรั ส เซี ย ได้ ท รงพบกั บ พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่สองของรัสเซียท�ำให้ ประเทศไทยเป็ น ที่ เ กรงขามของอั ง กฤษ และฝรั่ ง เศสที่ ก� ำ ลั ง ต้ อ งการจะเข้ า มาล่ า

อาณานิคมในเอเชียเขตนี้ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวินิจฉัยว่า รัสเซียเป็นประเทศมหาอ�ำนาจที่ประเทศใน ยุโรปตะวันตกอื่นๆให้ความเกรงใจ เพราะ ฉะนั้นเมื่อประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดี กับรัสเซีย อังกฤษและฝรั่งเศสคงไม่กล้าที่ จะเข้ามายึดครองเมืองไทยเป็นเมืองขึ้น เช่น พม่าหรืออินโดจีน การเสด็จพระราชด�ำเนินครั้งนั้น ท�ำให้เจ้านายยุโรปรู้จักเมืองไทยดีขึ้น เช่น เดียวกับในเมืองไทยเองด้วยและน�ำมาซึ่ง การส่งลูกหลานไปเล่าเรียนในยุโรปตามพระ ราโชบายของพระบาทของพระบาทสมเด็จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ที่ ท รงส่ ง พระ ราชโอรสหลายพระองค์ไปทรงศึกษาในต่าง ประเทศ ท�ำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่ความ เจริญเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ การเดิ น ทางของคนไทยไปต่ า ง ประเทศเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และชาว ต่ า งประเทศก็ รู ้ จั ก ว่ า ประเทศสยามอยู ่ ที่ ใด และต่อมาคือประเทศไทยที่ต้อนรับแขก ด้วยยิ้มสยามที่กลายเป็นสัญญาลักษณ์ที่ถูก กล่าวขาน นอกจากความเจริ ญ ที่ แ ต่ ล ะ ประเทศจะได้รับแล้ว สิ่งนี้แม้จะเป็นสิ่งที่ เล็กน้อยแต่ก็มีความส�ำคัญต่อจิตใจของผู้ ให้และผู้รับอย่างยิ่งคือของฝาก ของฝาก จากอังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี หรืออเมริกานั้น ผู้รับจะยินดียิ่ง อาจจะมิ ใ ช่ เ พราะราคาค่ า งวด ทว่าเป็นของฝากจากแดนไกล ที่กว่าจะ น�ำข้ามน�้ำข้ามทะเลมาได้ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เพราะฉะนั้นเมื่อได้รับก็จะปลาบปลื้มอย่าง ยิ่ง ผู้เขียนเห็นนักท่องเที่ยวชาวจีนซื้อเครื่อง กระเบื้องที่แสนแพงในอังกฤษเพื่อน�ำกลับ บ้าน เขาบอกว่า ราคาที่นี่อาจจะแพง แต่พอ ไปถึงเมืองจีนก็ยิ่งจะแพงยิ่งขึ้นเพราะเครื่อง กระเบื้องนี้มาไกลจากอังกฤษ เฉกเช่น สินค้าทั้งหลายที่หากเดินทางยิ่งไกลยิ่งแพง ทั้งราคาและคุณค่า นี่แหละเสน่ห์ของระยะทาง

SO MUCH TO SMILE ABOUT


WHAT’SON TV SMILETRAVEL

52

สวัสดีครับท่านผู้อ่านไทยสไมลล์ ผมขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งที่สมัครเป็นสมาชิกทีวีสยามครับตอนนี้ทีวี

ส�ำหรับท่านผู้อ่านไทยสไมล์ เพียงคุณส่งอีเมลมาที่ support@tvsiam. tv ระบุว่า “ขอ Code ดูฟรี 30 วัน” ทางทีมงานจะส่งcode ไปให้ท่านใช้บริการทีวีสยามได้ฟรีทันที สยามเรามีโปรโมชั่นดีๆมาน�ำเสนอครับ

เอาล่ะครับไทยสไมล์ฉบับนี้จะพาทุกท่านไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจต่างๆที่สอดแทรกอยู่ในโลกจอแก้วและภาพยนตร์กัน เช่น เคยครับหากสนใจเรื่องไหน ก็ติดตามไปหาดูกันได้เลยนะครับ...

อย่าลืมฉัน

ละครดราม่าที่จัดอยู่ในหมวดละครไทยที่สุดจะไทย แต่ด้วยความไทยอันนี้เองที่ดู เหมือนจะเป็นสเน่ห์ของละครเรื่องนี้ ยิ่งขนดาราพระเอก-นางเอกตลอดกาลอย่าง ติ๊ก-เจษฎาภรณ์ ผลดี และ แอน ทองประสม มาท�ำให้แฟนละครไทยได้เคลิบเคลิ้มกับรสกลิ่นอายแบบละครไทย เก่าๆกัน และนอกจากนี้ยังมีสุดยอดชายในฝันแห่งยุค ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา ผนวกเข้ากับ ริต้าศรีริต้า เจนเซ่น ที่จะมาท�ำให้ละครเรื่องนี้เป็นละครไทยชวนฝันดูไปยิ้มไปลุ้นไปกับเหล่าคู่พระนาง ของเรา ยังไงก็อย่าลืมดู “อย่าลืมฉัน” กันนะเออ

ฝรั่งทรงไทย

ไทยสไมล์เล่มนี้ว่าด้วยเรื่องต่างชาติในต่างแดน งานนี้เราเลยอยากรู้ว่าทางด้านฝรั่งที่อยู่ที่ ประเทศไทยหรือสนใจความเป็นไทยจะเป็นอย่างไรกันบ้าง เราจึงต้องลองแวะเข้าไปชมรายการวาไรตี้ รายการนี้ ซึ่งต้องบอกว่าไม่ผิดหวังจริงๆ รายนี้ตั้งโจทย์ขึ้นมาง่ายๆว่า จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรื่องราวไทย ๆ ที่บางทีดูจะธรรมดาส�ำหรับ พวกเราคนไทย จะไม่ธรรมดาอีกต่อไปเพราะฝรั่งตาน�ำ้ ข้าว ผู้ที่มีความชื่นชมหลงใหลในความเป็นไทย มากมาย จะพาคนหัวใจไทยไปรู้จัก ไปพบเจอ ไปลอง ไปลิ้ม ไปชิม ไปสัมผัสความเป็นไทยในมุมใหม่ ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยพบเห็นมาก่อน เรื่องราวเหล่านั้นน่าสนใจ และน่าประทับใจขนาดไหนติดตาม ได้กับ “ฝรั่งทรงไทย”

Mary is happy Mary is happy(2013)

หลังจากที่ไทยสไมล์ฉบับที่แล้ว (129) ได้น�ำเสนอเรื่องราวของผู้ก�ำกับ หนังอินดี้ลูกใหม่ไฟแรง “เต๋อ นวพล ธ�ำรงรัตนฤทธิ์” ไป วันนี้เราจะมาท�ำความรู้จัก กับภาพยนตร์ที่เป็นที่กล่าวขานของเขากัน MARY IS HAPPY, MARY IS HAPPYเป็นภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นจากทวีต 410 ทวีตติดต่อกันของทวีตเตอร์ที่ชื่อ ‘แมรี่ มาโลเน่’ ซึ่งเท่าที่ดูและเท่าที่เดา คือ username ของเด็กสาวชาวไทยแท้ เป็นวัยรุ่น หน้าจริงเป็นไงไม่รู้ เพราะโปรไฟล์ เป็นภาพนักร้องสาว Lisa Mitchell เธอชอบฟังเพลงบ่อยๆ มีความรัก มีมุมมอง ต่อโลกที่แปลกๆ แต่ที่แปลกกว่าคือทวีตเตอร์ของเธอ เพราะเธอไม่เคย re-tweet ข้อความใคร ไม่เคย reply ใคร ไทม์ไลน์ของเธอถูกจัดระบบทวีตแต่ละทวีตของเธอ ที่เรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ ในขณะที่ข้อความแต่ละข้อความที่ไม่เกิน 140 ตัวอักษร ของเธอล่องลอย รก เละเทะ ไร้แรงโน้มถ่วงตามประสาวัยรุ่น 410 ทวีตที่เราหยิบ มาสร้างเป็นหนังเรื่องนี้นั้น เป็นเพียงแค่พาร์ทหนึ่งจาก 13,000 ทวีตของเธอ เป็น โมเมนต์หนึ่งในชีวิตของเธอ โดยทวีตจริงที่ถูกน�ำมาประกอบสร้างเป็นภาพยนตร์ เรื่องนี้นั้น คือ การเรียงต่อของทวีตต่อทวีต โดยไม่ปรับเปลี่ยน หรือข้ามแม้แต่ทวีต เดียว...น่าดูใช่มั้ยหล่ะครับ เอาล่ะครับ ฉบับนี้ผมขอลาไปก่อน พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ THAISMILE 130


Free

53

ดูข่าวฟรีทุกช่อง สามารถดูในไอแพดและแท็บเล็ตแล้ววันนี้! ดูฟรี ข่าวทุกช่อง ทุกรายการ เพียงแค่ลงทะเบียนและเลือกแพ็กเกจดูฟรี

WWW.TVSIAM.TV

เปิดตัวเวปใหม่ www.tvsiam.tv โดย ไอทีคนไทยคนแรก ที่เริ่มทำ�เวป IPTV ในยุโรป เจ้ำ�ของเป็นคนไทย 100 % เวปคนไทยเพื่อคนไทย ดูฟรี ข่าวทุกช่อง ทุกรายการ ข่าว เพียงแค่ลงทะเบียนและเลือกแพ็กเกจดูฟรี ถ้�ท่�นต้องก�รดูหนังเรื่อง หนังชุดซีรี่ และร�ยก�รทีวีต่�งๆ ทั้งไทย จีน เก�หลี ญี่ปุ่น หรือ หนังต่�งช�ติ

จ่ายเพียงแค่ 3 เหรียญยูเอส หรือเท่ากับ 1.9 ยูโร หรือ 1.70 ปอนด์ ต่อเดือนเท่านั้น เราตั้งใจทำาเวปให้พี่น้องชาวไทยในต่างแดนทุกท่าน ขอฝากเวปใหม่www.tvsiam.tvโดยคนไทยเพื่อคนไทยด้วยครับ

SO MUCH TO SMILE ABOUT


54

SMILEPEOPLE

พูดคุยกับตุ๊กตา จมาพร แสงทอง

Jamaporn Saengthong

เรื่อง/ภาพ: กองบรรณาธิการ

THAISMILE 130


SMILEPEOPLE

ช่วงบ่ายแก่ๆวันหนึ่ง ณ กรุง ลอน เราได้มีโอกาสต้อนรับการ มาเยื อ นประเทศอั ง กฤษของสาว สวยที่มาพร้อมกับรอยยิ้มหวานๆ ที่สุดแสนจะมีเสน่ห์ หลายคนอาจ จะรู้จักเธอเป็นอย่างดี “ตุ๊กตา จมา พร แสงทอง” หรือ ตุ๊กตา แห่งเวที ประกวด “เดอะวอยซ์” ที่นอกจาก ความสวย ความน่ารักของเธอแล้ว เธอยั ง มี ค วามสามารถในการร้ อ ง เพลงที่ล้นเหลืออีกด้วย...และวันนี้ เราจะมาท�ำความรู้จักเธอกัน...

ตุ๊กตาเดินยิ้มแย้มเข้ามาทักทายเรา อย่างเป็นกันเอง เธอนั่งลงแนะน�ำตัวอย่าง เป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง “สวัสดีค่ะ ชื่อ ตุ๊กตานะคะ ชื่อจริงจมาพร แสงทอง” ตุ๊กตามาลอนดอนเพื่อมาเที่ยวแต่ เนื่องจากเธอมีเพื่อนสนิทที่เปิดผับอยู่ที่ นี่เธอจึงถือโอกาสมาแสดงมินิคอนเสิร์ต ของเธอที่นี่ด้วยเลย “พอเล่นร้านนึงแล้ว ก็อยากเล่นไปเรื่อยๆค่ะ คือไม่อยากได้ อะไรเลยนะ ไม่เอาเงินเลยก็ได้ ไม่ต้อง ประกาศว่าเป็นใครเลยก็ได้ แค่อยาก เล่นเฉยๆจริงๆ” ตุ๊กตาอธิบายเพิ่มเติม ถึงการแสดงที่นี่ เธอดูมีความรักในการ ร้องเพลงเอามากๆ แต่เธอกลับบอกว่า เมื่อตอนเป็นเด็กสิ่งที่เธอรักไม่ใช่การร้อง เพลง!

ดนตรี กั บ ตุ ๊ ก ตานั้ น เปรี ย บเสมื อ น ของคู่กัน ตั้งแต่จำ� ความได้โลกของเธอ ก็เต็มไปด้วยเสียงดนตรี ในขณะที่เด็ก วัยสามขวบคนอื่นๆก�ำลังเริ่มฝึกหัดทาน ข้าวด้วยตนเอง เด็กหญิงตุ๊กตากลับเริ่ม ฝึกร้องเพลง “ตอนสามขวบคุณแม่ก็ให้

55

ร้ อ งเพลงคาราโอเกะเป็ น เพลงจี น แล้ ว ค่ะ” เธอยิ้มน้อยๆพร้อมกล่าวต่ออย่าง ภูมิใจ “คุณแม่อัดเทปไว้ แล้วพอไปฟัง ปรากฏว่าร้องถูกโน๊ตหมดเลยค่ะ” แต่ ถึ ง แม้ เ ธอจะฉายแววความเป็ น นั ก ร้ อ ง ตั้งแต่เด็ก แต่ตุ๊กตาก็เลือกที่จะพักการ ร้องเพลงของเธอไว้ก่อนและหันไปเอาดี ทางการเต้นแทน “แต่ก็ยังไม่ได้ทิ้งการ ร้องเพลงนะคะ แค่ตอนนั้นเราไปโฟกัส กับการเต้นก่อน” ตุ๊กตากล่าว ตุ๊กตาในตอนเด็กนั้น ดูจะมุ่งหน้า สู่การเป็นนักเต้นมากกว่านักร้อง อาจ เป็น เพราะเธอรู้สึกว่า เธอเป็น แค่เด็กผู้ หญิงที่ร้องเพลงได้ธรรมดาๆเท่านั้น แต่ ส� ำหรับ การเต้น มัน ดูมีอ ะไรที่น ่า ค้นหา และท้าทายกว่า หนทางการเป็นนักเต้น ของเธอดูชัดเจนขึ้นมากเมื่อเธอสอบตรง ติดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย แต่มันก็ถึงจุดพลิกผัน เพราะสุดท้ายเธอก็เลือกที่จะเรียนที่คณะ อักษรศาสตร์แทน “ตอนนั้นคิดว่าถ้า เรียนอย่างอื่นเรายังสามารถเต้นได้ แต่

SO MUCH TO SMILE ABOUT


SMILEPEOPLE

56

ถ้าเราเรียนเต้นมันไปท�ำอย่างอื่นไม่ได้” แต่แล้วเธอก็พบกับจุดเปลี่ยนของ ความคิดจากการได้เข้าไปร่วมวง CU band(ซียูแบนด์) หรือวงดนตรีแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากที่เธอเคย คิดว่าเป็นแค่คนที่ร้องเพลงได้ดี และมี ความสุขเล็กๆไปกับมันเท่านั้น แต่พอ เข้าไปใน CU band เธอกลับโดนค�ำสบ ประมาทจากรุ่นพี่ “พอเข้าไปร้องตอน แรก รุ่นพี่ก็บอกว่านั่นร้องอะไร ร้องห่วย มาก ท�ำไมร้องเพลงแบบนี้” ตุ๊กตาร�ำลึก ความหลังให้เราฟัง และนั่นก็เป็นพลัง พลักดันให้เธอมีความต้องการที่จะเก่ง ต้องการที่จะเรียนรู้มากขึ้นไปอีกในการ ร้องเพลง และระหว่างที่เธอก�ำลังฝึกฝน วิชาในการร้องเพลงอยู่นั้นเอง ตุ๊กตาก็ รู้สึกตัวว่าเธอได้หลงรักการร้องเพลงเข้า ให้แล้ว “มันเหมือนแฟนนะคะ ถ้าเราไป มีโปรโมชั่นตอนแรกมากๆพอหมดโปร มันอาจจะไม่ดีก็ได้ แต่นี่เราเริ่มจากทีละ เล็กละน้อย ค่อยๆเรียนรู้ ค่อยๆซึมซับ มันไปจนเรารักมันขึ้นมา”เธอกล่าวพร้อม THAISMILE 130

รอยยิ้ม การร้ อ งเพลงดู เ หมื อ นจะกลาย เป็นส่วนนึงในชีวิตของตุ๊กตาไปแล้วและ ดู เ ธอเองก็ รั ก ในสิ่ ง ที่ เ ธอท� ำ เอามากๆ “เวลาตุ๊กอยู่ที่ไทย ร้องเพลงที่ Route66 มาสี่ปี ร้องเพลงเดิมๆซ�้ำๆ ทุกวัน แต่ ถามว่าเบื่อมั้ย บอกได้เลยค่ะว่าไม่เบื่อ เลย” ตุ๊กตาบอกกับเราว่าทุกครั้งที่เธอ ร้องเพลงได้ไม่เบื่อเป็นเพราะคนดู พวก เขานั้นเป็นเหมือนก�ำลังใจให้เธอได้ร้อง เพลงต่อไปในทุกๆวัน และเธอก็มีความ สุขที่เห็นคนดูสนุกกับการแสดงของเธอ ตุ๊กตาเป็นคนที่ชอบสร้างทางเลือก ให้กับชีวิตตัวเองเสมอ เพราะเธอเชื่อว่า ถ้าทางที่เธอเลือกเดินไปทางแรกนั้นเดิน ไปต่อไม่ได้ เธอยังมีอีกทางที่เธอสามารถ ก้าวขาของเธอไปต่อได้เสมอ และเธอ ยังเชื่ออีกว่าการที่เธอมีทุกวันนี้ได้ไม่ใช่ เป็นเพียงเพราะความสามารถในการร้อง เพลงของเธอแต่เป็นเรื่องทัศนคติในการ ใช้ชีวิตของเธอด้วย

เรากลับมาย้อนถามตุ๊กตาถึงการ มาเล่นดนตรีในลอนดอนซึ่งเธอดูเหมือน จะประทับใจเป็นพิเศษกับประสบการณ์ ครั้งนี้ “เล่นดนตรีที่นี่ดีมากค่ะ เหมือน ทุกคนมาฟังเราเล่นดนตรีจริงๆ เวลา เล่นที่ไทยมันจะไปเน้นของการต้องเอน เตอร์เทนคนดู แทนที่จะได้เล่นสิ่งที่เรา ต้องการสื่อสารให้คนดูฟังจริงๆ” ตลอดการสนทนา ตุ๊กตาท�ำให้ เรารู้สึกว่าเธอเป็นนักร้องที่รักในอาชีพ ของเธอ ต่อให้เธอจะเป็น “ตุ๊กตา เดอะ วอยซ์”ในวันนี้ เธอก็ยังรู้สึกว่าเธอเป็น เพียงแค่ตุ๊กตา...นักร้องที่พร้อมให้ความ สุขแก่ผู้คนด้วยเสียงเพลงของเธออยู่ดี “มันเป็นการร้องด้วยใจค่ะ” เธอกล่าวกับ เราก่อนจะจบการสนทนา ตอนนี้ ตุ ๊ ก ตาก� ำ ลั ง มุ ่ ง หน้ า ท� ำ เพลงของตัวเอง ในแบบฉบับที่เธอ ชอบ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ฟัง เพลงของเธอในเร็ววันนี้....และจะได้ ฟังเสียงเธออีกครั้งที่กรุงลอนดอน


HB

HB

400

GB

36 EXP

35mm film for color prints

35 S TRIP OLYMPU


58

SMILESHORT STORY

เรื่อง พรทิพย์ สาทิสสะรัต ภาพประกอบ สกล บุณยเกียรติ THAISMILE 130


SMILESHORT STORY

ตอน “บัวบงกช” สมัยรัชกาลที่ 5 “บัว ท�ำอะไรอยู่ คุณพิมพ์จันทร์ให้หา” นังชง เดินมาตามบัวที่ โรงครัว เพราะคุณพิมพ์จันทร์ลูกสาวท่านเจ้าคุณต้องการให้บัวมาช่วย แปลภาษาให้ บัวเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้ รู้กันแค่วา่ คุณพิมพ์จันทร์ ไปเจอบัวที่ทา่ น�้ำท้ายวัด ตอนที่คุณพิมพ์จันทร์และยายสาย ทาสเก่าของ เจ้าคุณแม่ ไปท�ำบุญที่วัด เมื่อหลายเดือนก่อนมาแล้ว ตอนนั้นคุณพิมพ์ จันทร์เห็นบัวนอนสลบไม่รู้ตัว จึงเข้าไปช่วย แต่พอบัวรู้สึกตัวขึ้นมา บัว กลับจ�ำอะไรไม่ได้เลย เธอไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าบ้านอยู่ที่ไหน ใครเป็นพ่อเป็นแม่ และเธอชื่ออะไร แต่มีเรื่องน่าแปลกอยู่อย่าง หลังจากที่คุณพิมพ์จันทร์ชุบเลี้ยงบัว ไว้ จากที่ดูเหมือนคนสติไม่ดี คอยเดินตามคุณพิมพ์จันทร์ต้อยๆ วันที่คุณพิมพ์ จันทร์ออกไปเดินตลาด ช่วงที่ก�ำลังเลือกผลหมากรากไม้ จู่ๆก็มีผู้ชายผมทอง ตัวโต เดินมาด่อมๆมองๆ แล้วเขาก็พูดด้วย “สวัสดีครับ ผมขอแนะน�ำตัวเอง ผมชื่อปีเตอร์” เขาโค้งค�ำนับให้ แต่คุณพิมพ์จันทร์ไม่เข้าใจภาษาของเขาและ กลัวพวกฝรั่งผมทองเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เธอจึงพยายามเดินหนี แต่ปีเตอร์เองไม่ ลดละ เขาเดินตามไปทุกที่ จนคุณพิมพ์จันทร์เริ่มหวาดระแวงว่าเขาจะมาท�ำร้าย แม้ว่ายายสายจะคอยกันท่าไว้ แต่ดูปีเตอร์ไม่สนใจเลย จนกระทั่งบัวเอ่ยปาก ออกไป “ฉันคิดว่านายเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า เจ้านายของฉันเขาไม่อยากคุย ด้วย เดินตามอยู่ได้” บัวถามเขาด้วยภาษาแปลกๆที่คุณพิมพ์จันทร์ไม่เข้าใจ แต่ ปีเตอร์กลับเข้าใจ เขาหยุดชะงัก แล้วหันมาพูดกับบัว “นี่หล่อนพูดภาษาอิงลิช ได้ด้วยเหรอ” เขามองหน้าหล่อนอย่างงุนงง นับจากวันนั้นเป็นต้นมา แทนที่ปีเตอร์จะหนีหาย กลับมาหาคุณ พิมพ์จันทร์เช้าถึงเย็นถึง ซึ่งเจ้าคุณพ่อของคุณพิมพ์จันทร์ ยินดีเป็นยิ่งนัก เพราะ ปีเตอร์แท้จริงแล้ว เป็นนายช่างใหญ่จากประเทศอังกฤษที่มาดูแลเรื่องการรถไฟ ของพระองค์ท่าน ท่านเจ้าคุณถึงต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดี เพราะต้องท�ำงานร่วม กัน เนื่องจากท่านเจ้าคุณได้รับมอบหมายให้ดูเรื่องการเดินทางเป็นหลัก แม้ว่า อุปสรรคของทั้งสองฝ่ายคือ เรื่องภาษา แต่เพราะมีบัว ผู้ซึ่งไม่รู้จักห้วนอนปลาย เท้าของตัวเอง แต่กลับพูดภาษาอังกฤษได้คล่อง ซ�ำ้ ยังอ่านออกเขียนได้ จึงเป็น ที่โปรดปรานของทุกคน โดยเฉพาะปีเตอร์มักจะมีเอกสารมาให้ช่วยแปลเป็น ภาษาไทยเพื่อใช้ในงานเสมอ บางครั้งท่านเจ้าคุณยังต้องให้บัวติดสอยห้อยตาม ไปกระทรวงด้วย เพื่อให้ช่วยแปลภาษาให้เวลาที่พูดกับพวกฝรั่งมั่งค่าไม่เข้าใจ “บัว มาแล้วเหรอจ๊ะ วันนี้คุณปีเตอร์เอาขนมเค้กมาฝาก ภรรยา ท่านทูตท�ำเองเชียวนะ ฉันลองชิมดูแล้วแล้ว อร่อยมากเลยล่ะ ไม่หวานเกินไป รสชาติกำ� ลังพอดีเลยจ้ะ” บัวรับเค้กมา มองด้วยสายตาปลาบปลื้ม แม่เจ้า นึก ว่าจะไม่ได้ลิ้มลองขนมเค้กอีกแล้วชาตินี้ นี่ต้นต�ำรับเชียวนะ บัวนึกปลื้มในใจ “มาดามท�ำแจกเยอะแยะเชียวล่ะ เพราะตอนนี้มาดามก�ำลังแข่งกับภรรยาท่าน ทูตฝรั่งเศส สองคนนี้เป็นคู่ปรับกัน แข่งกันทุกเรื่อง” ปีเตอร์เล่าไปหัวเราะไป

59

“อ้าวลืมแนะน�ำ นี่มิสเตอร์โรเบิร์ต เพื่อนของผมเอง พึ่งลงเรือมาเมื่อเช้านี้เอง โร เบิร์ตจะมาช่วยผมท�ำงาน เขาจบการโยธามาจากอังกฤษ เขาเคยท�ำงานให้การ รถไฟของเรา” ปีเตอร์แนะน�ำเพื่อนของเขาให้บัวรู้จัก แต่พอบัวเงยหน้ามอง รู้สึก คุ้นหน้าพิกล เหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน “นี่น่ะหรือผู้หญิงที่ท่านเอยถึง ที่ว่า พูดภาษาของเราได้ หน้าตาก็ไม่ได้ดีเด่นอะไร ดูไม่น่าจะฉลาด เป็นแค่ทาสรับ ใช้ ผมว่าไม่น่าที่จะเรียนภาษาของเราได้เร็วนัก คงจะจ�ำเอาจากเวลาที่ท่านพูด กับคุณพิมพ์จันทร์หรือเปล่า” โรเบิร์ตมองบัวด้วยสายตาเยาะเย้ย “ท�ำไมเหรอ ฉันมันดูโง่เสียเต็มประดาหรือไง ถึงคิดว่าแค่ภาษาอังกฤษฉันจะพูดไม่ได้ ให้รู้ไว้ นะ ภาษาของพวกคุณมันง่ายมาก และต่อไปในอนาคต ใครๆในประเทศไทยก็ พูดได้กันทั้งนั้น” บัวเองก็รู้สึกไม่ชอบอีตาโรเบิร์ตนี่นัก แถมมาโดนถางถากเสีย ตั้งแต่ประโยคแรก มันน่าตอกกลับยิ่ง แต่บัวฉลาดพอที่จะไม่ต่อปากต่อค�ำให้ คุณพิมพ์จันทร์จับผิดได้ เธอจึงตอบด้วยน�ำ้ เสียงไพเราะ ใบหน้ายิ้มแย้ม ท�ำเอา ปีเตอร์นึกข�ำ เพราะมีแต่เขาและโรเบิร์ตเท่านั้นที่รู้ว่าบัวพูดอะไร ส่วนโรเบิร์ตได้ แต่ทำ� หน้าหมั่นไส้ เขาเกลียดยิ่งนัก ผู้หญิงที่รู้มาก อวดดี เขาฟังมาจากทหารที่ กลับไปอังกฤษ เล่าว่าผู้หญิงไทยแสนเรียบร้อย อ่อนหวาน ไม่เคยเถียงสามี ให้ ผู้ชายเป็นผู้นำ� เขาจึงได้ขอท�ำเรื่องเดินทางมาไกลแสนไกล หวังว่าจะเจอหญิง ในฝัน แต่ไม่นึกว่าจะมาเจอบัวผู้ซึ่งสวยแต่รูป แต่สามารถต่อปากต่อค�ำกับเขา เหมือนผู้หญิงที่ประเทศของเขา เวลานี้เขาคิดแต่ว่า ต่อไปจะไม่มาบ้านผู้หญิง ของปีเตอร์อีก เพราะอย่างไรก็ตาม คุณพิมพ์จันทร์ผู้แสนสวย เรียบร้อย งดงาม ปีเตอร์ได้เอยปากจับจองไว้แล้ว เขาคงต้องมองหาลูกขุนน�ำ้ ขุนนางคนอื่น เขา ไม่มีวันมองนางทาสแบบบัว ให้เสื่อมเกรียติเขาเป็นแน่ ระหว่างที่เขาก�ำลังเดินทางกลับ ปีเตอร์ยืนร�่ำลากับคุณพิมพ์จันทร์ โร เบิร์ตจึงเดินช้าๆเพื่อรอปีเตอร์ ตอนนั้นเอง บัวเดินมาใกล้ๆด้วยท่าทีอ่อนน้อม แล้วพูดว่า “ฉันคิดว่าคุณเข้าใจอะไรผิดเป็นแน่ ฉันไม่ใช่ทาส ฉันเป็นไท ฉันมี อิสระ ฉันอยู่รับใช้คุณพิมพ์จันทร์เพราะหล่อนเป็นคนดี เพราะฉะนั้นความเป็น คนของฉันและของท่านเราเสมอกัน ขอให้ท่านรับรู้ไว้ด้วย” แล้วบัวก็เดินจากไป ปล่อยให้โรเบิร์ตยืนงงงวยเพราะนึกไม่ถึงว่า คนรับใช้จะมากล่าววาจาเช่นนี้กับ เขา มันยิ่งท�ำให้เขาชังน�้ำหน้าหล่อนเพิ่มมากขึ้น เวลาผ่านไปหลายอาทิตย์ แม้ว่าปีเตอร์จะแนะน�ำลูกสาวบ้านไหนให้ รู้จัก ไม่มีใครเลยที่ถูกใจโรเบิร์ต แต่พอปีเตอร์ชวนมาเที่ยวบ้านคุณพิมพ์จันทร์ โรเบิร์ตกลับรู้สึกยินดียิ่ง โดยเฉพาะได้มาเห็นหน้าอันเย่อหยิ่งของบัว ที่ต้องคอย มาเป็นล่ามแปลภาษาให้ เขาเองก็เห็นได้ว่าหล่อนชังน�ำ้ หน้าเขาเช่นกัน แต่ที่ แปลกใจคือ ท�ำไมเขาถึงอยากเห็นหน้ายียวนของหล่อนทุกเช้าค�ำ่ เพราะเขาเอง หาเรื่องมารังแกหล่อนได้ตลอดเวลา แกล้งพูดเร็วๆให้หล่อนฟังไม่ทันก็แล้ว แต่ หล่อนก็แปลได้ถูกต้องทุกค�ำ หรือคอยพูดเรื่องต่างๆที่ประเทศอังกฤษว่าเป็น อย่างไร หล่อนกลับคุยตอบได้ฉะฉาน ราวกับว่าหล่อนเคยไปมาแล้ว นี่หล่อนไป เอาความรู้มาจากที่ไหน ใครเป็นคนสอนหล่อน เขาได้แต่สงสัย และคิดว่าสักวัน จะหาค�ำตอบให้ได้ สายวันนี้ ปีเตอร์นัดกับคุณพิมพ์จันทร์ไว้ที่ตลาด แน่นอนว่าบัวต้อง ติดตามคุณพิมพ์จันทร์มาด้วย โรเบิร์ตจึงขอตามมา หวังจะรับฝีปากกับบัว แต่ ยังไม่ทันได้เปิดศึก ช่วงที่คุณพิมพ์จันทร์กำ� ลังเลือกผ้าแพร จู่ๆก็มีนายทหารนาย หนึ่ง เดินเข้ามาทักทาย ภาษาที่เขาใช้ฟังดูก็รู้ว่าเป็นทหารฝรั่งเศส แม้ว่าโรเบิร์ต กับปีเตอร์ไม่ได้เป็นทหาร และไม่ได้รับรู้เกี่ยวกับการศึกโดยตรง แต่อย่างไร ก็ตาม สองประเทศนี้เป็นคู่อริกันมาแต่ชาติปางไหน แค่เดินฉียดกันยังไม่ชอบ แต่ยังไม่ทันที่ปีเตอร์จะท�ำอะไรที่เห็นชายอื่นพยายามชวนคนรักคุย บัวก็เดินเข้า มาแทรกระหว่างกลาง และพูดตอบนายทหารนายนั้นด้วยภาษาฝรั่งเศส ท�ำเอา SO MUCH TO SMILE ABOUT


SMILESHORT STORY

60

ทุกคนตกใจ “ขอโทษเถอะนายท่าน นายหญิงท่านนี้เป็นคู่หมั้นของนายท่าน นี้ ท่านมิควรแม้แต่จะพูดคุยได้” บัวพูดฉะฉานราวกับว่าได้เรียนมาจากสาธุคุณ ท่านไหนที่โบส์ถสักแห่ง

กรุงเทพมหานคร 2014

“โอ้ บองชู นี่หล่อนพูดภาษาฟร้องเซ่ได้ด้วยเหรอ ผมดีใจมากเลย ไม่ นึกว่าจะมีคนพูดภาษาฟร้องเซ่ได้ คุณรู้ไหม ตั้งแต่ผมมาที่นี่ ไม่เคยได้พูดกับ ใครเลย ซื้อของอะไรก็ไม่เข้าใจ นี่ผมก็คิดว่าแม่หญิงท่านนี้เห็นแต่งตัวดูภูมิฐาน นึกว่าจะพอพูดได้ เลยอยากจะถามว่า ให้ช่วยถามแม่ค้าให้หน่อยว่า มีผ้าแพร สีชมพูไหม ผมอยากได้สักสามสี่ผืน กะว่าจะซื้อไปฝากน้องสาวที่ฟร้องซ์ ตอนที่ ผมได้กลับไป” เขาดีใจมากที่เจอคนช่วย “อ้อ งั้นต้องขอโทษด้วย เดี๋ยวฉันช่วย ท่านเอง” แล้วบัวก็เดินไปหาแม่ค้าในร้าน พานายทหารคนนั้นไปด้วย คุยกัน หนุงหนิงปานว่าสนิทกันมานาน ท�ำเอาโรเบิร์ตนึกโมโห คิดในใจว่า บัวคนนี้ไม่ ธรรมดา หล่อนพูดภาษาอิงลิชได้ฉะฉานซ�้ำยังได้ภาษาเฟร้นซ์ ลักษณะท่าทางดู มั่นใจเกินหญิงไทยทั่วไป เขาเกลียดขี้หน้าหล่อน แต่เขาก็ทนไม่ได้ที่เห็นหล่อน คุยกับชายอื่น

ภาษาของผมได้ อ่านออกเขียนได้ แถมยังได้ภาษาฝรั่งเศส คุณคงคิดว่าคุณ แน่เสียเต็มประดา จึงไม่เคยเชื่อฟังผมเลย” รอน บ่นที่เมียมักอวดฉลาดเกิน เขา “อะไรของคุณ ฉันแค่ให้คุณแวะจอดรถถามทาง ว่าไปทางไหน และฉันเป็น คนถามด้วยนะ ไม่ได้ให้คุณถาม ไม่รู้ว่าจะมีอีโก้อะไรนักหนาเรื่องถามทางแค่ นี้ และแค่เมียบอกให้ทำ� มันแย่หนักเหรอ” บงกช สมิท ภรรยาของรอน สมิท ที่ แต่งงานอยู่กินกันมาห้าปี เพิ่งจะได้ย้ายกลับมาอยู่ไทยจากประเทษอังกฤษได้ไม่ นาน เหตุผลที่ย้ายกลับ เพราะรอนมักดูถูกว่าภรรยาท�ำอะไรเองไม่ได้ ต้องให้ เขาช่วยสอน ทั้งๆที่บงกช ท�ำได้ทุกอย่าง แต่รอนเองไม่ชอบให้เธอเก่งเกินไป จึง ท�ำให้ทั้งสองตัดสินมาอยู่ไทย เผื่ออะไรๆจะดีขึ้น แต่ก็ทะเลาะกันจนได้

ว่าแล้วเขาเดินตามเข้าไปในร้านแล้วกระชากบัวออกมา “หล่อนท�ำ แบบนี้มันไม่งาม ไปคุยกับชายอื่นได้อย่างไร เป็นผู้หญิงต้องสงบเสงี่ยมเจียมตัว แต่หล่อนกลับเดินตามผู้ชาย ท�ำตัวเยี่ยงนี้แล้วจะหาชายใดเล่ามาเป็นคู่ครอง” เขาใส่อารมณ์ จนบัวงง แต่หล่อนไม่ปล่อยให้เขาพูดฝ่ายเดียวได้นาน “นายคิด ว่านายเป็นใคร มาบงการชีวิตคนอื่น ตั้งแต่นายมา นายสั่งนั่นนี่ นายมาบังคับ ให้เราท�ำตาม นายคอยกลั่นแกล้งเรา นายไม่พอใจที่เห็นว่าเราเก่ง มีความ สามารถ นายนี่มันจอมบงการ ถ้านายไม่ชอบเรา นายก็ไปสิ จะมาคอยบงการ ชีวิตเราท�ำไม นี่ถ้ามีลูกมีหลาน คงคอยสอนลูกสอนหลานให้เป็นคนรั้น หัวดื้อ ไม่ฟังคนอื่นสินะ ไอ้สมิท” บัวระเบิดออกไป เพราะตั้งแต่โรเบิร์ตมาบ้านคุณ พิมพ์จันทร์ บัวก็รู้ว่าเขาไม่เคยมาดีเลยสักครั้ง “เฮ้ หล่อนรู้จักนามสกุลของฉันได้อย่างไร” โรเบิร์ตงง บัวเองก็งง “อะไรนะ นายชื่อโรเบิร์ต สมิทเหรอ” แล้วบัวก็ตาค้าง นิ่งเงียบไปสักพัก แล้ว ยกมือขึ้นไหว้ “คุณปู่ทวด ในที่สุดฉันก็หาคุณปู่ทวดเจอ ถึงว่าเคยเห็นหน้าที่ไหน ที่แท้ก็คนในรูปนั่นเอง ไชโยๆ ฉันจะได้กลับบ้านแล้ว ฉันจะได้กลับบ้านแล้ว” บัวกระโดดโลดเต้นดีใจ ร้องไชโยไปด้วยน�ำ้ ตาไหลไปด้วย “อะไรของหล่อนนี่ หล่อนคิดว่าหล่อนเป็นใคร หล่อนเป็นผู้หญิง หล่อนไม่มีสิทธ์มาเถียงเยี่ยงนี้ แล้ว หยุดท�ำกริยาเยี่ยงนี้ กลับไปกับคุณพิมพ์จันทร์เดี๋ยวนี้” โรเบิร์ตเริ่มหมดความ อดทนกับความบ้าของบัว แต่แทนที่บัวจะหยุด กลับมองหน้า แล้วตอกกลับมา ว่า “คุณปู่ทวด คุณรู้ไหม เพราะความเจ้ากี้เจ้าการของคุณปู่ มันท�ำให้ลูกหลาน ของคุณปู่มีนิสัยเช่นนี้ด้วย สืบต่อไปอีกเป็นร้อยปีข้างหน้าเชียวนะ คุณปู่ทวดเลิก นิสัยแย่ๆได้ไหม หัดรับฟังคนอื่นบ้าง แล้วมันจะท�ำให้คุณปู่ทวดมีชีวิตที่มีความ สุข มีแต่คนรัก ที่ส�ำคัญฉันจะได้กลับบ้านเสียที” บัวนึกในใจ มันคงไม่ง่ายที่จะ ให้คุณปู่ทวดเปลี่ยนนิสัย แต่อย่างไรเธอก็ต้องท�ำให้สำ� เร็จ นึกถึงวัน ก่อนที่เธอ จะมาอยู่ที่นี่

“ผมไม่เข้าใจเลย ท�ำไมคุณชอบเถียงฉอดๆ นี่คุณถือดีว่าคุณพูด

THAISMILE 130

“ก็ผมไม่ชอบ ให้คุณพูดมาก ผมชอบผู้หญิงที่เรียบร้อย ฟังผมพูด และท�ำตามที่ผมบอก” เขาเถียง “งั้นคุณก็ไปหาเมียใหม่สิ เอาโง่ๆนะ จะได้ไม่ เถียงคุณ” บงกชเหลืออด “ไม่เอา ผมต้องการผู้หญิงฉลาด ออกงานกับผมได้ แนะน�ำเพื่อนแล้วไม่อายใคร แต่ผมไม่ชอบให้มาฉลาดกับผม เข้าใจไหม” เขา วิ่งไล่ตาม เพราะบงกชวิ่งหนีเขาไปทางสระบัว “รอน คุณมันเห็นแก่ตัวมาก คุณ ต้องการเมียเก่งๆไว้อวดคนอื่น แต่ต้องยอมโง่กับคุณ ใครสั่งใครสอนคุณมา ว่า คิดแบบนี้ถูกต้อง ปู่ย่าตายายไม่เคยบอกคุณเหรอว่าต้องให้เกียรติผู้หญิง” บงกช เถียงกลับ “นี่คุณด่าถึงบรรพบรุษของผมเชียวเหรอ” เขาเขย่าตัวเธอโยกไปมา บงกชยิ่งดิ้น เขายิ่งเขย่า “ใช่ ฉันอยากจะรู้นัก ใครเป็นต้นก�ำเนิดความคิดบ้าๆ นี่ ว่าผู้ชายต้องเป็นใหญ่เท่านั้น ถ้าฉันรู้ ฉันจะกลับไปแก้ไข ไม่ให้ลูกหลานแบบ คุณได้มาเอาเปรียบคนอื่นได้อีก” สิ้นค�ำพูดของบงกช รอนเหวี่ยงเธอลงสระบัว หมายจะให้เธอได้สำ� นึกที่ด่าไปถึงปู่ ทวด ของเขา ตูม..... บงกชรู้สึกตัวขึ้นมา นึกว่าตัวเองจมน�ำ้ ตายไปแล้ว สิ่งแรกที่คิดคือ ต้องด่าสามีเฮงซวยให้ได้ แต่มองไปรอบๆไม่เห็นรอน และบรรกาศรอบสระบัว แปลกตานัก จากนั้นก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามา เธอแต่งตัวได้แปลกมาก เหมือนจะไปงานย้อนยุคที่ไหนสักแห่ง ผู้คนที่เดินตามก็แต่งตัวเหมือนจะไปงาน เดียวกัน เธอจึงแกล้งท�ำเป็นสลบ “คุณพิมพ์จันทร์เจ้าขา นั่นใครมานอนอยู่ตรง นั้นเจ้าคะ” ผู้หญิงแก่ๆ ดูเหมือนจะเป็นพี่เลี้ยงกล่าวทัก ผู้หญิงคนนั้นเขามา ประคองเธอ เขย่าให้รู้สึกตัว “มาจากไหนล่ะหล่อน ท�ำไมถึงมานอนที่นี่ได้ ยาย สายจ๊ะ เอาผ้ามาห่มให้หล่อนเสีย เดี๋ยวจะหนาวตายเสียก่อน” คุณพิมพ์จันทร์ สั่ง บงกชมองไปรอบๆ คิดว่านี่คือการเซตฉาก ถ่ายละครย้อนยุคหรือไม่ เธอ เลือกที่จะไม่ตอบอะไร จนกว่าจะแน่ใจดีกว่า “โถ สงสัยจะสติไม่ดีนะคะคุณ” ยายสายว่า “ท่าทางจะเป็นเช่นนั้น เอาอย่างนี้ดีไหมเล่า หล่อนไปอยู่กับฉันที่เรือนเสียก่อน แล้วฉันจะไปหาถามให้ ว่าหล่อนหลงมาจากที่ไหน ว่าแต่หล่อนชื่ออะไรรึ” คุณพิมพ์จันทร์ถาม บงกชคิด อยากจะตอบ แต่ไม่แน่ใจว่า ควรตอบดีหรือไม่ “โถ ขนาดชื่อตัวเองยังจ�ำไม่ได้ ฉันเรียกหล่อนว่าบัวก็แล้วกัน เพราะฉันเจอหล่อนที่สระบัว”


Advertising with us Call +44 (0) 20 3478 3757, +44 (0) 79 8561 8228 editor@thaismile.com

วิมตุ -ิ ไทยแท็กซี่ THAI TAXI UK

24 HOUR SERVICE

07500 305 200

รอยยิ้มของท่าน คือ บริการของเรา

รับสมัครพนักงานนวดหญิง

มีใบประกาศนียบัตรนวด ต่างๆ มีวีซ่าท�ำงานถูกต้องตามกฎหมาย หากมีประสบการณ์ทำ� งานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นลูกค้าประจ�ำที่มีระดับ ค่าแรง+ทิป+รับประกันรายได้รายวัน สนใจติดต่อ: คุณกานดา

020-7323-6772

บริการ จัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวพาเที่ยวเมือง Scotland และเมืองต่างๆ โดยที่ลูกค้าสามารถก�ำหนดสถานที่ วันและเวลาการเดินทางได้ตามความประสงค์

• ดูแลคณะที่เดินทางมาดูงานและประชุม • พาเที่ยว เช้าไป-เย็นกลับ ทั่วลอนดอน • รับ-ส่ง สนามบิน โรงแรมที่พัก • รับ-ส่ง นักเรียนและผู้ปกครองไปยัง Boarding School • รับ-ส่ง ช้อปปิ้งที่ outlet • ขนส่ง ย้ายบ้าน

ติดต่อ คุณวิมุติ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 077 8987 2567 หรืออีเมล์ thai_taxi@hotmail.com www.wimutthaitaxi.com

ร้านตั้งอยู่ใจกลางลอนดอน เดินเพียง 1 นาที จากสถานีรถใต้ดิน Goodge Street ,Northern Line

บริการรับ-ส่ง ทุกสถานที่ ทั่ว UK

โปรโมชั่นพิเศษทุกเดือน

ติดตามได้ที่ www.thaitaxiuk.com

Lanna Spa has a fine

Thai Restaurant in Eastbourne, East Sussex We are looking for

WAITRESS/WAITER

reputation as one of the best Thai Massage in South West London. We are looking for ‘Thai Massage Therapists’ who can join our busy professional team. Please contact Nalin Tel: 02087893985

to join us for full time work

We can offer a friendly atmosphere, accommodation if required and a clean working environment coupled with a competitive wage and a share of tips and meals. You will also need to be efficient, friendly and professional in your duties.

Contact.

Mark 07598043450 Email:markbraemar@tiscali.co.uk

ประกาศให้เช่า! ร้านอาหารไทยให้เช่า

40 ที่นั่ง มีอุปกรณ์ ไม่มีค่าเซ้ง เพียงจ่ายค่ามัดจ�ำ 3 เดือนล่วงหน้า ค่าเช่า £1,650/เดือน Zone 3(W7) + มีที่พัก สนใจติดต่อ คุณขวัญ 07500339026

Award-winning Thai restaurant in Edinburgh, Scotland ร

มัค

ส รับ

ต�ำแหน่งผู้ช่วยChef และ พนักงานเสิร์ฟ

ส�ำหรับสาขาใหม่ที่กำ� ลังจะเปิด เราเสนอเงินเดือนที่น่าพอใจ พร้อมสวัสดิการที่พักและวันหยุดพักร้อน

‘The Best Thai in Scotland’ by The Times newspaper

Lanna Spa

280 upper Richmond Road Putney London SW15 6TQ

ติดต่อคุณซินดี้ โทร 0776 994 3563 หรือส่งประวัตกิ ารท�ำงานมา ที่ info@passornthai.com


82% Coconut Exract No Artificial Flavouring

82% 82% Coconut Exract 82% 82% 82% 82%Coconut CoconutExract Exract

No Preservatives No No Artificial Flavouring 82% Coconut Exract No NoArtificial Artificial Flavouring No No Flavouring No Colouring No Artificial Flavouring No No Preservatives

No No No NoPreservatives Preservatives

No Preservatives No Colouring

No NoColouring Colouring

No Colouring

The Premium Coconut Milk for most any dish Coconut Milk The Premium Coconut Milk most any dish The The Premium Premium Coconut Coconut Milk Milk Sole Distributor: MANNING IMPEX LTD. Email: sales@manningimpex.com Tel: +44(0) 1276 406887/8 www.manningimpex.com

ING IMPEX LTD. mpex.com

m

for most any dish for for most most any any dish dish

Sole Distributor: MANNING IMPEX LTD. SoleDistributor: Distributor: MANNINGIMPEX IMPEXLTD. LTD. Sole MANNING Email: sales@manningimpex.com Email: Email: sales@manningimpex.com sales@manningimpex.com Tel: +44(0) 1276 406887/8 Tel: Tel:+44(0) +44(0)1276 1276406887/8 406887/8 www.manningimpex.com www.manningimpex.com www.manningimpex.com


tcarxE tunocoC %28 tc tc aa rx rx EEtu tu nn oo cc oo CC% % 22 88   gniruovatlc F rla icfi itnro Aco oC N% 28 E tu ru va lFa lx a rA  gg nn iriu oo va lF la icic fifi itirtA oo NN 

Fancy

g Fsle ariP cfio itN rA oN sn eivriuto av va rle ss ee vv itia ta vv re re ss ee rP rPoo NN  

a Delicous Thai Meal? ta eso eN rP oN gnsie rv uio lv orC gg nn iriu ru oo lo lo CCoo NN   gniruoloC oN

Ingredients -1 fish (any meaty white fish) weight 400-500 grams -1 tablespoon tamarind -3 tablespoons sugar -1 shallot, coarsely chopped -2 cloves garlic, coarsely chopped -3 sprigs coriander -2 tablespoons fish sauce -3 red or yellow chilies

Pla Rad Prik ( Fried fish with tamarind sauce ) Fried Fish: 1. Score the fish at an angle all the way to the bones on both sides to help it cook faster. 2.Heat oil in a wok, about half a cup or at least to the side of the fish. Fry the fish on low heat, about 10 minutes on the first side. Don’t try to loosen the fish from the pan until it is done, otherwise, the fish breaks up. 3. When the first side is cooked, flip and fry the

other side, for 5 minutes. When the fish is cooked thoroughly, remove and set it on a plate. TIP : For more crispiness of the fish, you just only put fried fish in the oven on 350ºF for 10 minutes. Topping Sauce: 1. Heat a teaspoon of oil in a wok over medium heat. Add the chopped mixture and stir. 2. Then add tamarind, fish sauce, sugar and a

few tablespoons of water. Mix well and let boil. If the sauce gets too thick, add water. It should be the consistency of maple syrup when cooled. The original taste of sauce should be sweet, spicy and sour. 3. When cooked and mixed well, pour the sauce on top of the fish and garnish with coriander leaves.

kliM tunocoC mui k M u n o c o C m u sidtt y t o mm ro k klllh iiiM M tu un n na o oc cs o o C C m u ufi

h s d y n a s o m o h hs siiid dy yn na a ttts so om m rr ro off f

.DTL XEPMI GNINNAM :rotubirts moc.xepmigninnam@selas 8/788604 6721 )0( c.A xe pm gtn .DTL XEPMI GNIm NoN M :rio uin bn irat

9a Gerrard Street London W1D 5PN Tel: 020 7734 3887 Fax: 020 7439 8880

Where

.D E IG G IN ro tu t .D TT LLXX Em PP M N IN AiA M :r:m o t@ u b ieriltra s oM cI.x e pN m iN gN n nM na sb m m oo cc .x.x ee pp m m i8 g i/ g n i8n i8 n n a m @ e l)a l0 a s 7n 6n 0a 4m 6@ 7s2s 1e New Loon Moon Supermarket 88 /7 /c7 8 8e 8 6p 6 00 446 6 7n 7 22 1)n 0 )0 ( m o .x m ig i1n a the world of food is brought to m m oo cc .x.x ee pp m m ig iyou! g nn in in nn a stributor: MANNING IMPEX LTD. sales@manningimpex.com (0) 1276 406887/8 anningimpex.com

g


OFFICIAL AGENT

‘don’t be deceived by cheap grey marlet imports..’

MANNING IMPEX LIMITED- your one stop destination for South East Asian provisions with over 1,200 must-stock items and ‘Worlds Best Rice Award’ Thai Jasmine rice brand, ROYAL UMBRELLA. Our award winning* Company and sales team, with over 25 years experience, is more than happy to assist you with all your requirements- call us today!

Tel: 01276 406 887 / 8

Manning Impex Limited 2 Doman Road Camberley, Surrey GU15 3DF Email: sales@manningimpex.com | www.manningimpex.com

Thaismile magazine issue130  
Thaismile magazine issue130  

ThaiSmile Magazine Issue130 / April-May2014/ 14th Anniversary

Advertisement