Recall FAQ RS

Page 1

1. Šta je kampanja za povlačenje?

Kampanja za povlačenje je uslužna inicijativa koja ima za cilj da otkloni specifičnu neusaglašenost i spreči svaki potencijalni rizik za korisnika, poboljšavajući nivo bezbednosti i pouzdanosti uključenih proizvoda.

2. Da li je moj proizvod uključen u ovu kampanju za povlačenje?

Da li je vaš proizvod uključen u ovu kampanju možete lako proveriti tako što ćete uneti serijski broj vašeg proizvoda na sledećem linku. Serijski broj vašeg proizvoda je naveden na etiketi proizvoda (nalepnica pričvršćena na kućištu), kao i na garantnom listu.

3. Šta da radim ako moj proizvod pripada kampanji za povlačenje?

Ako je vaš proizvod uključen, ljubazno vas pozivamo da popunite svoje podatke na povezanom linku, tada bi trebalo da dobijete e-poruku sa potvrdom od Product.Safeti@tesy.com, da će vaš slučaj imati prioritet i da će vas vrlo brzo kontaktirati za korektivnu akciju.

4. Mogu li nastaviti da koristim svoj proizvod?

Kompanija TESY preporučuje da odmah prestanete da koristite svoj proizvod, kako biste izbegli potencijalni rizik po bezbednost.

5. Postoji li rizik u korišćenju proizvoda?

Kompanija TESY je identifikovala potencijalni rizik od strujnog udara, koji može nastati u nekim specifičnim uslovima, kada zahtevi za instalaciju nisu ispunjeni ili je električni sistem neispravan

6. Od čega se sastoji kampanja za povlačenje kompanije TESY?

Kampanja je operacija prerade, koja se sastoji od zamene jedne žice sa poboljšanom električnom izolacijom.

7. Da li je obavezno pridruživanje ovoj kampanji za povlačenje?

S obzirom na bezbednosnu prirodu preventivne kampanje, ona je obavezna.

Page 1 of 2 www.tesy.com 48 Madara Blvd., 9700 Shumen, Bulgaria Shumen.: +359 54 859-129; Sofia.: +359 2 902-66-66;

8. Mogu li sam da uradim operaciju predviđenu kampanjom?

Operaciju prerade može izvršiti samo ovlašćeni partner kompanije TESY.

9. Koliko košta ova operacija za povlačenje?

Kampanja opoziva je potpuno BESPLATNA za krajnje korisnike.

10. Koliko dugo traje ova prerada?

U optimalnim uslovima, prerada traje manje od 10 minuta. U tu svrhu korisnik se poziva da obezbedi punu dostupnost i lak pristup proizvodu, kako bi se optimizovalo vreme izvršenja.

11. Da li će garancija za moj proizvod biti važeća i nakon povlačenja?

Garancija na vaš proizvod će i dalje biti na snazi

12. Da li moram da dostavim bilo kakvu dokumentaciju za povlačenje?

Nije potrebna nikakva dokumentacija, samo dostupnost proizvoda.

Page 2 of 2 www.tesy.com 48 Madara Blvd., 9700 Shumen, Bulgaria Shumen.: +359 54 859-129; Sofia.: +359 2 902-66-66;

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.