Timescape eindpublicatie

Page 1

Timescape a festival of follies juni t/m september 2014

Met inleidingen van: Henk van Blerck Jan Maurit van Linge Eric Veltink


Entree de Park/ de Laar, Elst

Kruising 1e weteringsewal/ Grote Molenstraat, Elst

Oprit A325 vierdaagse bos Breedlersestraat, Elst Boerderij Bredelaar Breedlersestraat 7, Elst

omgeving landwinkel de Woerdt Woerdsestraat 4, Ressen

Landgoed Doornik Vossenpelssestraat, Lent Plankaart Landschapspark Lingezegen


Voorwoord

a festival of follies

Team 3CL Team Zeehelden Team 88 Team DLG Team Hofstra Heersche Team Feddes/Olthof

In de maanden mei t/m september vond de Landschapstriënnale 2014 in Park Lingezegen plaats. Op 27 juni bouwden zes teams van landschapsarchitecten samen zes landschapsfollies op diverse locaties in het park Lingezegen. Een folly is een bouwwerk dat opzettelijk nutteloos of bizar is. Voor de follies van Timescape is gekozen om met gebiedseigen materialen, zoals appelkisten, strobalen en wilgentakken te werken. Elk team had de kans om een eigen extra materiaal toe te voegen. Gedurende de zomer stonden de follies bloot aan de tand des tijds en transformeerden door wind, zon en de kracht van de natuur. Dit transformatieproces is in een reeks van foto’s vastgelegd die wekelijks op Facebook werden gepubliceerd en die in deze publicatie zijn gebundeld. Bezoekers van de Landschapstriënnale en het park Lingezegen konden via facebook hun favoriete folly ‘liken’ en kenden team 3CL met de folly ‘de verstilde tijd’ de publieksprijs toe.

Organisatie Terra Incognita Jan Maurits van Linge Frank Stroeken Robert Arends Kim Kool Rachel Backbier www.terra-i.nl

Foto’s Eric Veltink Jan Maurits van Linge Bouwers

In opdracht van Landschapstriënnale Lingezegen 2014 Henk van Blerck Abe Veenstra Landschapspark Lingezegen Theo Dhont

Met dank aan Blauwe Kamer Intratuin NVTL Landwinkel de Woerdt


Tim Eind 2013 kristalliseerde het programma van Landschapstriënnale Lingezegen 2014 steeds meer uit. Allerlei organisaties namen onderdelen voor hun rekening. Zo kon de vakgemeenschap en het werkveld van de landschapsarchitectuur (zowel bescherming, verzorging, bouw en ontwikkeling) aan de orde komen voor een breed publiek en voor de vakgemeenschap. Het brede publiek zou kunnen deelnemen via het festival van de ontdekking van het nieuwe park. • De makers van het park maakten ‘Theater’ van de oplevering van delen van de basisuitrusting van het park. Het parkbestuur had dat op zich genomen. • De omwonenden zouden zich het nieuwe park eigen kunnen maken in het ‘Atelier’ met meerdere plekkenmakerijen. Voor de organisatie daarvan hadden Staatsbosbeheer en Stichting Landschapsbeheer Gelderland zich al gemeld. • De mensen in en om het park toonden hun bedrijvigheid zowel cultureel als economisch in de ‘Etalage’, waarvoor DLG, voortbouwend op hun samenwerking met de boeren in het park, Bureau Niche al in had geschakeld. De vakgemeenschap zou aan hun trekken komen doordat allerlei organisaties

tentoonstellingen, studiedagen, symposia, summerschools en excursies zouden organiseren. Die zouden zeker ook voor de geïnteresseerde leek veel te bieden hebben. Dik in orde dat programma! Nou, één ding zat me dwars: mijn collega-landschapsarchitecten en landschapsinrichters hadden nog geen actieve rol. En de triënnale zou juist ook een podium voor hún creativiteit kunnen zijn. Dit is tenslotte eens in de drie jaar óns podium. Hoe gaat zo iets. Je hoort wat, leest wat. Je krijgt een idee. Waar het vandaan komt weet je niet meer. Ineens wist ik het: er zou een festival of follies moeten komen. Ik riep op de nieuwjaarsborrel van de NVTL al mijn collega’s op om een follie te komen maken in het park. We zouden dan aansluiten op de traditie van de romantiek in de Engelse landschapsstijl. Toén werden nutteloze bouwsels in het parkontwerp opgenomen, alleen om de wandelaar op te nemen in de sfeer die die ‘follie’ zou oproepen. Die van een Griekse tempel, een Romeinse brug, een grot met een nymf er in. Of een groot kasteel boven op de heuvel, dat niet meer bleek te zijn dan de gevel met torens. Voor het oproepen van een sfeer in het park was dat voldoende.


Serieuze gekkigheid

mescape

a

Die traditie kreeg een vervolg dertig jaar geleden in het winnende ontwerp voor de invloedrijke ontwerpprijsvraag voor Parc La Villette. Tzschumi ontwerp een park met verschillende verhaallagen. Eén daarvan was een grid met op de kruispunten abstracte felrode bouwsels, allemaal anders en nog zonder functie. Die kon er later bij gevonden worden. En nu in Park Lingezegen zouden we weer dat element van nutteloosheid en creativiteit kunnen toevoegen als extra, wellicht tijdelijke, laag in het ontwerp. Wij ontwerpers kúnnen dat, zonder de essentie van het ontwerp van Lingezegen geweld aan te doen. Enthousiast vertelde ik mijn verhaal op de nieuwsborrel en toonde een bewerkte poster van het Festival of Fools uit 1979, nog van voor La Villette dus. “Jaaaaaaa, leuk idee!!!” Maar wie neemt de organisatie op zich en wie gaat er voor betalen? Titia, Hermelinde en Annerie deden een eerste dappere poging. Er kwam een plan voor teams, een ontwerpdag en een bouwdag. Abe hielp vanuit de parkorganisatie, maar

festival of follies vooreerst bleken er ook veel haken en ogen aan zo’n festival te zitten en leek het leuke idee toch te verzanden in schoonheid. Tot Jan Maurits bij me langs kwam met de vraag of hij nog iets kon doen tijdens de triënnale. Hij was gegrepen door het idee van de follies en kwam een week later met een uitgewerkt plan. Timescape zou het gaan heten en de tijdelijkheid en het verval zouden het thema zijn van dit festival of follies. Er was maar weinig tijd en nog minder om te verliezen. Jan Maurits en zijn maatjes van Terra Incognita gingen er voor en het kwam er, met facebookpagina en wedstrijd. Eric maakte elke week foto’s om het verval vast te leggen en vorige week braken we de hele boel weer af. Ik ben zo blij met dit project! In ‘Timescape, a festival of follies’ spiegelt zich een belangrijk deel van het wezen van de grote onderneming die de hele landschapstriënnale was: schier onmogelijk, maar wel gerealiseerd. Het was serieuze gekkigheid. Heerlijk en eerlijk.

Henk van Blerck Hoofdcurator Landschapstriënnale Lingezegn 2014


Tim Tijd is de basis van ons bestaan. Ze knaagt aan onze steden, dorpen en landschappen. Wie hard zijn best doet om zijn landschapsontwerpen zo te maken dat ze een en hetzelfde uiterlijk behouden weet eigenlijk dat dat onhoudbaar is. In Timescape stelden we de omgekeerde vraag: Hoe kunnen we een landschapsontwerp maken dat rijker wordt door transformatie in de tijd, onder invloed van bijvoorbeeld weer, wind en natuur? We boden de vakgenoten een ‘laboratorium’ voor het bouwen van een folly met een visie op het thema tijd.

Werken met tijd Het begint met tijd maken. Zes teams van landschapsontwerpers maakten de tijd om achter hun beeldscherm weg te kunnen, hun handen vies te maken en zich in het zweet te werken. De zes teams laten zien dat het begrip tijd niet eenduidig is. Tijd kan op heel verschillende manieren betekenis geven aan een landschapsontwerp. In alle zes follies is er op een andere manier mee omgegaan. Team FeddesOlthof maakte een

robuuste folly, die vrijwel onaangetast de tijd heeft doorstaan als periscoop op het landschap. Team HofstraHeersche werkte aan een sterk figuratieve folly, die de aandacht trok en inspeelde op de locatie. Idee was dat de natuur de folly groen zou kleuren maar de droge start van de zomer werkte niet mee. Team DLG maakte een dramatische folly, waarin het verval met vergankelijke appels werd uitvergroot. Op een dag waren de appels verdwenen… In de folly van team 88 kon de tijd door observanten, vanuit de folly, worden vastgelegd. De stiften, om de observaties aan te tekenen, hingen na 3 maanden nog op hun plaats maar de natuur had hier een grotere slag geslagen dan de observanten. Team Zeehelden liet zich op de plek inspireren tot een speelse folly. Gebruik heeft hier voor transformatie gezorgd of moeten we spreken van vandalisme? Team 3cl maakte een uitdagende folly waarin de vergankelijkheid met een fragiel en sierlijk bouwwerk werd getart. Vraag is of de folly volgend seizoen zijn beloofde ‘footprint’ achterlaat met alle zaden die zij heeft verspreid?


mescape

a

Wispelturige tijd

De beeldenreeks in deze publicatie laat de kracht van tijd zien in groei en verval. Het verrassende zit daarbij in de details. Elk moment van de zomer was de verschijningsvorm van de follies verschillend voor de oplettende passant. Voor iedereen die niet dagelijks in het park wandelt brengt de fotoreeks de subtiele transformatie mooi in beeld.

Kracht van het onverwachte Ontwerpen met tijd is een uitdaging gebleken deze zomer. De verbreding van de interpretatie van het thema tijd door de folly-bouwers heeft ons verrast. De tijd was echter ook wispelturig en bezit de kracht van het onverwachte. Sommige follies zijn daardoor verrijkt. De meeste follies transformeerden zich niet volgens het idee van de bouwers. Honderden mensen waren nieuwsgierig naar de transformatie van de follies. Ze volgden het proces via de facebookpagina die meer dan 300 mensen bereikte. Tijd heeft dus de aandacht. In de praktijk is het vaak niet mogelijk om als

festival of follies landschapsarchitect je project zo intensief te volgen (met wekelijks een momentopname) om te leren van de factor tijd en de kracht van het onverwachte. In het ‘laboratorium’ van Timescape was dat mogelijk.

Tijd voor ‘experiment’?

een

nieuw

In de beperkte tijd van een zomer hebben we mogen proeven aan de kracht van de tijd. Het bouwen van een folly, het archetype voor een nutteloos bizar bouwwerk, met gebiedseigen materialen bood daarvoor een handzaam kader. Timescape was ook een uitdaging voor de landschapsontwerpers, een leuke dag voor de bouwers en een tijdelijke verrijking voor Park Lingezegen. De follies zijn 24 september afgebroken. Komt er tijd voor een nieuw ‘experiment’? Terra Incognita bouwt graag mee. De kracht van een 4 seizoen laat zich raden.

Jan Maurits van Linge Organisator Timescape a festival of follies In samenwerking met Frank Stroeken Robert Arends Kim Kool Rachel Backbier


Monty

Tim

In de periode mei tot en met september 2014 draaide ik mee in de organisatie van de Landschapstriënnale Lingezegen. Ik ben een buitengebiedgeneralist annex schrijver/fotograaf en binnen dat spectrum heb ik binnen de triënnale ook gewerkt. Ik heb de vier maanden ervaren als een enorm fijne en inspirerende periode met een bak vol erg fijne mensen. Een van hen was landschapsarchitect Jan Maurits van Linge. Op verzoek van Jan Maurits heb ik zijn project ‘Timescape, a festival of follies’ vier maanden gevolgd en wekelijks op beeld vastgelegd. De term ‘folly’ deed begin mei zeker een belletje rinkelen. Het riep ook enige associaties op. Iets uit mijn tijd op Larenstein: Engelse landschapsparken, megalomane


Python’s Festival of Follies

mescape

a

en excentrieke grondheren die een nutteloos en kitscherig bouwsel – een ananas, een Griekse tempel of de eigen penis in schaal 1:100 – in de achtertuin plantten om indruk te maken of anderszins kunstzinnig ogend uit de hoek te komen. De combinatie Engeland en dwaasheid (folly) brachten me ook bij Monty Python’s Festival of Follies. Ik zie Michael Palin, Terry Gilliam en consorten als doorgedraaide dukes huppelen door een fantastische folly-beeldentuin waarbij het ene kunstwerk nog absurder is dan het andere. Afijn, laat ik maar stoppen met die associaties. We hebben hier te maken met een serieus publiek. In de vier maanden heb ik de Timescape-follies soms zien (d) evolueren en soms gebeurde er vrijwel niets. Lichte materialen als wilgentenen en strobalen helpen om

festival of follies

tot daadwerkelijke ontwikkelingen te komen; het materiaal verweert, stort in en biedt plaats aan bijvoorbeeld paddestoelen. De toevoeging van fruit of zaad versterkt dit beeld. Met pallets gebeurt niet zoveel, tenzij een stel vandalistische mafkezen zich er tegenaan gaat bemoeien. Dat is niet erg, een folly kan dus kennelijk ook agressie oproepen. Prima! Verandering is verandering, reactie is reactie en daar is het toch grotendeels om te doen. Ik heb de tand van vier maanden tijd vooral met de detailfoto’s in beeld proberen te brengen. Een kansloos gevecht van een vlieg tegen een spin, een rotte appel, groeiende pompoenen en geknakte wilgentenen. Als je goed kijkt is verandering er altijd en overal.

Eric Veltink Fotograaf Timescape a festival of follies


Unieke materiaal Uitgebloeide droge bloemschermen (o.a.) van Allium Schubertii en Allium Christophii. De allium of ui vormt een grote familie bolgewassen en is verwant aan de sint-jansui, prei, bieslook en knoflook. Het is een oud gewas dat al in de Romeinse tijd werd gegeten. Bolgewassen slaan voedsel op in een bol die de winter overleeft waardoor ze als eerste planten in de lente boven de grond komen, bloemen vormen en zich voortplanten. De bloeiwijze van de allium is bijzonder en vormt altijd een opvallend element in een border of landschap: op een lange steel staat een een groot spherisch ‘hoofd’ of bol. Het bloemskelet, de laatste fase, heeft bovendien een kantachtige, breekbare en transparante uitstraling. ‘Some alliums are as good in death as they are in life. This is especially true of A. christophii and A. schubertii wich, as they die, become huge greenish or buff domes on stiff but brittle stems. (Anna Pavord, ‘Bulb’ (2009) p. 23)’


In een landschap aan de rivier de Linge verschijnt uit het niets een versmalling. Een ‘corridor’ van wuivende, transparante vitrages van ‘kant’, geweven van gedroogde/ verdorde bloemen. Betreed je deze ruimte dan ontstaat een moment van verstilling van tijd en plaats. Een ‘landschapstempel’ die zich naar binnen richt maar die de bezoeker ook gefilterd contact met de buitenwereld gunt. Een plek waar tijd, beweging en seizoenen even wordt stilgezet, voor contemplatie, als een ‘stil-leven’.

De context en historie De folly wordt gebouwd in het noordwestelijk deelgebied van Park Lingezegen, ‘De Park’, dat verwijst naar het Huis ‘De Park’ dat hier tot 1819 lag. Langer geleden, in de 1e eeuw na Chr., bevonden zich in de omgeving bovendien zgn. GallloRomeinse tempels. Het gebied is gevormd door de rivieren die hier honderden eeuwen lang stroomden en zand afzetten op de stroomruggen en klei in de lagere kommen.

ubkli

ep van d

De folly: de verstilde tijd

Op de stroomruggen vestigden zich mensen en vormden zich nederzettingen, hofstedes en boerderijen. De gekozen locatie ligt dicht bij de rivier de Linge op een strategisch kruispunt van vijf (water)wegen. Een daarvan, de Grote Molenstraat, volgt het tracé van de Romeinse weg tussen Elst en Driel en maakte deel uit van een netwerk van (water-) wegen die de nederzettingen in het achterland verbond met de Limes (de Noordgrens van het Romeinse rijk) en met Nijmegen, een grote legioenplaats. Tijdens archeologisch onderzoek werd vlechtwerk gevonden. Dit diende om de weg te beschermen tegen wegspoelen.

Het toekomstige pocketpark De folly markeert een nieuwe plek in het landschap en verwijst tegelijkertijd naar het verleden van Romeinse tempels en Huis De Park, ooit rustpunten en landmarks in het oude rivierenlandschap. De zaden die de dode bloemen na het verval van de folly zullen achterlaten leggen de kiem voor een nieuw ‘pocketpark’ binnen de grotere schaal van het landschapspark Lingezegen.

ar

a festival of follies

sprijs W in n a

Team 3CL

ek

Folly ontworpen door Carrie Preston Linda Hogeweg Carien van Boxtel Carolien Barkman

Bouwteam Tjalf Melle Tess Kruss Riet Meijssen Luna Stibbe Tijmen van Zadelhoff Agnes Hakkenberg van Gaasbeek

Met dank aan Kwekerij De Schulhorn Anna Paulowna Bloembollenkwekerij/veredeling Mts. Mellema-Versteeg Creil

Locatie Kruising 1e weteringsewal/ Grote Molenstraat, ElstTeam 3CL

Bouwdag


V i d e o


Team 3CL

51 51oo 56 56'' 00.89 00.89"" NB NB o ' o ' 50 16.90 16.90"" OL OL 55 50 19/09/2014 27/06/2014

16:15Team 3CL

51 51oo 56 56'' 00.89 00.89"" NB NB o ' o ' 50 16.90 16.90"" OL OL 55 50 19/09/2014 03/07/2014

16:15 16:37Team 3CL

51o 56' 00.89" NB 5oo 50'' 16.90"" OL 19/09/2014 07/07/2014

16:15 19:33Team 3CL

51o 56' 00.89" NB 5oo 50'' 16.90"" OL 19/09/2014 17/07/2014

16:15 15:31Team 3CL

51o 56' 00.89" NB 5oo 50'' 16.90"" OL 19/09/2014 24/07/2014

16:15 14:22Team 3CL

51o 56' 00.89" NB 5oo 50'' 16.90"" OL 19/09/2014 31/07/2014

16:15 11:25Team 3CL

51o 56' 00.89" NB 5oo 50'' 16.90"" OL 19/09/2014 08/08/2014

16:15 18:30Team 3CL

51o 56' 00.89" NB 5oo 50'' 16.90"" OL 19/09/2014 15/08/2014

16:15 15:47Team 3CL

51o 56' 00.89" NB 5oo 50'' 16.90"" OL 19/09/2014 29/08/2014

16:15 17:03Team 3CL

51o 56' 00.89" NB 5oo 50'' 16.90"" OL 19/09/2014 5/09/2014

16:15 16:13Team 3CL

51o 56' 00.89" NB 5oo 50'' 16.90"" OL 19/09/2014 12/09/2014

16:15 11:07Team 3CL

51o 56' 00.89" NB 5oo 50'' 16.90"" OL 19/09/2014 19/09/2014

16:15Team 3CL

51o 56' 00.89" NB 5oo 50'' 16.90"" OL 19/09/2014 24/09/2014

16:15 13:28Team Zeehelden

a festival of follies Tijd is de vierde dimensie, we bouwen in hoogte, breedte en lengte, maar onder invloed van tijd en wat er in die tijd gebeurt. De follie heeft afmetingen, een verschijningsvorm, een karakter in de ruimte op een bepaalde plek, maar door tijd en veranderingen gedurende de tijdsperiode dat de follie op de locatie staat, zal deze zich aanpassen aan gebeurtenissen zoals klimaat, natuur en menselijk handelen. De follie zal na verloop van tijd veranderen van verschijningsvorm, vergroenen/ vergaan, vergroeien met de omgeving. Tijd geeft de opeenvolging van deze gebeurtenissen weer. Tijd zal leren hoe duurzaam de follie is. Om die tijd te vangen, gebruiken we flessenpost en beeld.

Bouwteam Daniel Jauslin Ward Maaswinkel Caroline Bruens Daphne van Dooren Christian Bomba FrĂŠdĂŠrique Huijgen Sanderyn Amsberg

Locatie Entree de Park/ de Laar, ElstTeam Zeehelden

Bouwdag


V i d e o


Team Zeehelden

51o 56' 36.62 00.89" NB 5oo 50'' 29.42 16.90"" OL 19/09/2014 27/06/2014

16:15Team Zeehelden

51o 56' 36.62 00.89" NB 5oo 50'' 29.42 16.90"" OL 19/09/2014 03/07/2014

16:15 16:43Team Zeehelden

51o 56' 36.62 00.89" NB 5oo 50'' 29.42 16.90"" OL 19/09/2014 17/07/2014

16:15 15:41Team Zeehelden

51o 56' 36.62 00.89" NB 5oo 50'' 29.42 16.90"" OL 19/09/2014 24/07/2014

16:15 14:39Team Zeehelden

51o 56' 36.62 00.89" NB 5oo 50'' 29.42 16.90"" OL 19/09/2014 31/07/2014

16:15 11:33Team Zeehelden

51o 56' 36.62 00.89" NB 5oo 50'' 29.42 16.90"" OL 19/09/2014 08/08/2014

16:15 18:37Team Zeehelden

51o 56' 36.62 00.89" NB 5oo 50'' 29.42 16.90"" OL 19/09/2014 15/08/2014

16:15 15:55Team Zeehelden

51o 56' 36.62 00.89" NB 5oo 50'' 29.42 16.90"" OL 19/09/2014 29/08/2014

16:15 17:11Team Zeehelden

51o 56' 36.62 00.89" NB 5oo 50'' 29.42 16.90"" OL 19/09/2014 5/09/2014

16:15 15:23Team 88

a festival of follies Waarneming.nl Het metropolitaan gebied wordt gekenmerkt door een 24uurs belevenis. Op elk moment van de dag is er wat te beleven. Aan het begin en eind van de dag staan de forenzen in de file, om 9.00 gaan de scholieren naar school, elk kwartier raast een goederen trein voorbij, en eens per jaar trekt de vierdaagse stoet door het landschap. De natuur is in dit landschap niet alleen naar de marges van de ruimte verdrongen, maar ook naar de marges van de tijd. Wie een hert, een konijn of een haas wil spotten moet voor forens en scholier opstaan. Deze follie, op de rand van het vierdaagse bos, ingeklemd, tussen

het Rijn-Waalpad en de A325, maakt deze zonering van het landschap in tijd zichtbaar. Een wildobservatiehut, waar je normaal alleen in de ochtend gloren naar toe gaat om een das, of wezel te spotten, biedt nu elk moment van de dag een waarneming. Afhankelijk van het moment van de dag zie je door de verschillende vensters van de kijkhut; de forens, de scholier, de boer aan het ploegen, het voorbij razen van de Betuwelijn of juist konijnen, fazanten en hazen. En net als een echte kijkhut biedt deze kijkhut voor de voorbijgangers de mogelijkheid om hun observatie achter te laten op de muren van de hut.

Bouwteam Jonas Papenborg Remco van der Togt Ellen Zwartkruis Jaap Dirk Tump Frank-JuriĂŤn Dam

Locatie Oprit A325 vierdaagse bos Breedlersestraat, Elst

Locatie Landgoed Doornik Vossenpelssestraat, LentTeam 88 Bouwdag


V i d e o


Team 88

51o 56 54' 44.31 00.89" NB ' ' 30.72" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 27/06/2014

16:15Team 88

51o 56 54' 44.31 00.89" NB ' ' 30.72" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 03/07/2014

16:15 16:23Team 88

51o 56 54' 44.31 00.89" NB ' ' 30.72" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 07/07/2014

16:15 19:57Team 88

51o 56 54' 44.31 00.89" NB ' ' 30.72" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 17/07/2014

16:15 16:06Team 88

51o 56 54' 44.31 00.89" NB ' ' 30.72" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 24/07/2014

16:15 14:08Team 88

51o 56 54' 44.31 00.89" NB ' ' 30.72" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 31/07/2014

16:15 11:13Team 88

51o 56 54' 44.31 00.89" NB ' ' 30.72" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 08/08/2014

16:15 17:50Team 88

51o 56 54' 44.31 00.89" NB ' ' 30.72" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 15/08/2014

16:15 12:35Team 88

51o 56 54' 44.31 00.89" NB ' ' 30.72" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 29/08/2014

16:15 13:16Team 88

51o 56 54' 44.31 00.89" NB ' ' 30.72" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 05/09/2014

16:15 12:41Team 88

51o 56 54' 44.31 00.89" NB ' ' 30.72" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 12/09/2014

16:15 19:52Team 88

51o 56 54' 44.31 00.89" NB ' ' 30.72" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 19/09/2014

16:15 15:37Team 88

51o 56 54' 44.31 00.89" NB ' ' 30.72" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 24/08/2014

16:15 14:03Team DLG

a festival of follies ‘Klokhuis Malus bonus’ Aanvankelijk was ons plan om een interactieve zonnewijzer te bouwen, waarvan de schaduw het verstrijken van de tijd over uren en het zomerseizoen op het maaiveld bij de Bredelaar zichtbaar zou maken. Vanwege de egaliseer- en inzaaiplannen van de boer moesten we op het laatste moment uitwijken naar de uiterste zuidoosthoek van de graanakker aan het eind van de reeks canon-borden. Dit is een plek waar we ons wel vertrouwd bij voelen: hoe vaak hebben we als ontwerpers bij DLG niet de ruimte in marge van het landbouwgebruik moeten zoeken? De appel speelt een centrale rol in onze kleine folly. Juist hier in de Overbetuwe waar Elstenaar Arie Schaap de Golden Delicious met de Ingrid Marie kruiste tot de Elstar, Nederlands hoogst gewaardeerde

appel. Maar ook in de symbolische betekenis van vruchtbaarheid, wijsheid en eeuwige jeugd. Onze klokhuis-folly geeft daarmee ook inhoud en vorm aan het begrip tijd, het centrale thema van dit Festival of Follies. Want wat gebeurt er met de appels? Worden ze oud en rimpelig in de zon; opgegeten door vogels en insecten? Of worden ze toch in bescherming genomen door de magische krachten van de wilgentetraëders waarin ze zijn opgehangen? We zullen de gevolgen van deze Malus bonus-regeling op de voet gaan volgen. Want op de een of andere manier lijken de appels ook iets over onszelf te zeggen, over de onzekere positie van het ruimtelijk ontwerp binnen een Rijksdienst in ontbinding.

Bouwteam Anneke Adgeest Annette Borgstein Teddy Buningh Michaël van Buuren Hans van Engen Joost Heijnekamp Mentale ondersteuning en emoe-training: Irene Visser en Abbas Kiani.

Met dank aan Wilgentakken werden beschikbaar gesteld door Van Aalsburg, Griendhouthandel te Hellouw.

Locatie Boerderij Bredelaar Breedlersestraat 7, ElstTeam DLG

Bouwdag


V i d e o


Team DLG

51o 56 54' 46.97 00.89" NB ' ' 53.86" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 26/06/2014

16:15Team DLG

51o 56 54' 46.97 00.89" NB ' ' 53.86" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 03/07/2014

16:15 16:18Team DLG

51o 56 54' 46.97 00.89" NB ' ' 53.86" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 07/07/2014

16:15 20:07Team DLG

51o 56 54' 46.97 00.89" NB ' ' 53.86" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 17/07/2014

16:15 16:12Team DLG

51o 56 54' 46.97 00.89" NB ' ' 53.86" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 24/07/2014

16:15 12:53Team DLG

51o 56 54' 46.97 00.89" NB ' ' 53.86" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 31/07/2014

16:15 11:05Team DLG

51o 56 54' 46.97 00.89" NB ' ' 53.86" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 08/08/2014

16:15 16:59Team DLG

51o 56 54' 46.97 00.89" NB ' ' 53.86" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 15/08/2014

16:15 15:33Team DLG

51o 56 54' 46.97 00.89" NB ' ' 53.86" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 29/08/2014

16:15 13:27Team DLG

51o 56 54' 46.97 00.89" NB ' ' 53.86" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 05/09/2014

16:15 15:37Team DLG

51o 56 54' 46.97 00.89" NB ' ' 53.86" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 12/09/2014

16:15 11:36Team DLG

51o 56 54' 46.97 00.89" NB ' ' 53.86" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 19/09/2014

16:15 15:25Team DLG

51o 56 54' 46.97 00.89" NB ' ' 53.86" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 27/09/2014

16:15 12:36Team Hofstra Heersche a festival of follies Schillen van Tijd

Bouwteam

Met wilgentenen bouwen we een archetypische folly. Een luchtige ruimtelijke structuur met als enige doel de verbeelding van de toeschouwer te tarten. Een verbeelding van de boomgaarden en de landwinkel komt samen in het bouwwerk.

+ ARCHETYPE

+ FRUITBEDRIJF DE WOERDT

Jan Heersche Niels Hofstra Maurice Wenker Anneriek Simons

Locatie omgeving landwinkel de Woerdt Woerdsestraat 4, Ressen

= WILGENTENEN

APPEL FOLLYTeam Hofstra Heersche Bouwdag V i d e o


V i d e o


Team Hofstra Heersche

51o 56 53' 16.85 00.89" NB ' ' 20.48" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 27/06/2014

16:15Team Hofstra Heersche

51o 56 53' 16.85 00.89" NB ' ' 20.48" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 03/07/2014

16:15 16:07Team Hofstra Heersche

51o 56 53' 16.85 00.89" NB ' ' 20.48" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 07/07/2014

16:15 20:23Team Hofstra Heersche

51o 56 53' 16.85 00.89" NB ' ' 20.48" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 17/07/2014

16:15 16:32Team Hofstra Heersche

51o 56 53' 16.85 00.89" NB ' ' 20.48" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 24/07/2014

16:15 13:17Team Hofstra Heersche

51o 56 53' 16.85 00.89" NB ' ' 20.48" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 31/07/2014

16:15 10:52Team Hofstra Heersche

51o 56 53' 16.85 00.89" NB ' ' 20.48" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 08/08/2014

16:15 18:02Team Hofstra Heersche

51o 56 53' 16.85 00.89" NB ' ' 20.48" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 15/08/2014

16:15 12:49Team Hofstra Heersche

51o 56 53' 16.85 00.89" NB ' ' 20.48" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 29/08/2014

16:15 16:28Team Hofstra Heersche

51o 56 53' 16.85 00.89" NB ' ' 20.48" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 05/09/2014

16:15 13:01Team Hofstra Heersche

51o 56 53' 16.85 00.89" NB ' ' 20.48" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 12/09/2014

16:15 16:35Team Hofstra Heersche

51o 56 53' 16.85 00.89" NB ' ' 20.48" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 19/09/2014

16:15 14:53Team Hofstra Heersche

51o 56 53' 16.85 00.89" NB ' ' 20.48" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 24/09/2014

16:15 11:33Team Feddes/Olthof a festival of follies Periscoop in Langoed Doornik

Bouwteam

Het hart van het landgoed Doornik is een carré van eikenlanen waarbinnen de graanakkers van Lingewaard Natuurlijk liggen. De periscoop is een smal torentje binnenin het carré. Van een afstand lijkt het een gesloten toren. Als je de toren nadert is er een lage opening als entree. In de toren kan je omhoog klimmen naar een zitplek waar je zicht hebt over de akkers. Het zicht zal tijdens de triënnale steeds veranderen; zon, regen, wind.. Door het betreden van de periscoop en de focus die je daar hebt ontstaat er ruimte om te observeren..

Yoran van Boheemen Martijn Noordermeer Loes van Schie Angela Hinz Heleen van Boxelaere Nanne Bouma Berdie Olthof Yttje Feddes

Locatie Landgoed Doornik Vossenpelssestraat, LentTeam Feddes/Olthof Bouwdag


V i d e o


Team Feddes/Olthof

51o 56 52' 32.13 00.89" NB ' ' 55.81" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 27/06/2014

16:15Team Feddes/Olthof

51o 56 52' 32.13 00.89" NB ' ' 55.81" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 03/07/2014

16:15 15:58Team Feddes/Olthof

51o 56 52' 32.13 00.89" NB ' ' 55.81" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 07/07/2014

16:15 20:51Team Feddes/Olthof

51o 56 52' 32.13 00.89" NB ' ' 55.81" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 17/07/2014

16:15 16:41Team Feddes/Olthof

51o 56 52' 32.13 00.89" NB ' ' 55.81" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 24/07/2014

16:15 13:32Team Feddes/Olthof

51o 56 52' 32.13 00.89" NB ' ' 55.81" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 31/07/2014

16:15 10:42Team Feddes/Olthof

51o 56 52' 32.13 00.89" NB ' ' 55.81" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 08/08/2014

16:15 18:09Team Feddes/Olthof

51o 56 52' 32.13 00.89" NB ' ' 55.81" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 15/08/2014

16:15 12:58Team Feddes/Olthof

51o 56 52' 32.13 00.89" NB ' ' 55.81" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 29/08/2014

16:15 16:36Team Feddes/Olthof

51o 56 52' 32.13 00.89" NB ' ' 55.81" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 05/09/2014

16:15 13:01Team Feddes/Olthof

51o 56 52' 32.13 00.89" NB ' ' 55.81" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 12/09/2014

16:15 16:13Team Feddes/Olthof

51o 56 52' 32.13 00.89" NB ' ' 55.81" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 19/09/2014

16:15 15:04Team Feddes/Olthof

51o 56 52' 32.13 00.89" NB ' ' 55.81" 5oo 52 50 16.90" OL 19/09/2014 24/09/2014

16:15 10:47


Entree de Park/ de Laar, Elst

Kruising 1e weteringsewal/ Grote Molenstraat, Elst

Oprit A325 vierdaagse bos Breedlersestraat, Elst Boerderij Bredelaar Breedlersestraat 7, Elst

omgeving landwinkel de Woerdt Woerdsestraat 4, Ressen

Landgoed Doornik Vossenpelssestraat, Lent Plankaart Landschapspark Lingezegen


Colofon

a festival of follies Timescape a festval of follies werd belangeloos georganiseerd door:

Terra Incognita stedenbouw en landschapsarchitectuur Rotsoord 13b 3523 CL Utrecht Team 3CL Team Zeehelden Team 88 Team DLG Team Hofstra Heersche Team Feddes/Olthof

Organisatie Terra Incognita Jan Maurits van Linge Frank Stroeken Robert Arends Kim Kool Rachel Backbier www.terra-i.nl

Foto’s

www.terra-i.nl info@terra-i.nl 030 251 3023

Eric Veltink Enkele Foto’s Jan Maurits van Linge Bouwers

Gefotografeerd door:

Eric Veltink fotografie ericsuperfly@hotmail.com www.erikveltink.nl

Utrecht, oktober 2014

In opdracht van Landschapstriënnale Lingezegen 2014 Henk van Blerck Abe Veenstra Landschapspark Lingezegen Theo Dhont

Met dank aan Blauwe Kamer Intratuin NVTL Landwinkel de Woerdt


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.