Page 1

Richtlijnen huisstijl De Waddenvereniging zoekt twee bevlogen bestuursleden, een

Penningmeester (m/v) en een Bioloog/ecoloog (m/v) (actief in de wetenschap) Wie heeft de bestuurlijke kwaliteit om de positie van het wad duurzaam te versterken? De Waddenvereniging komt op voor de belangen van ons grootste en ruigste natuurgebied: de Waddenzee. Wij zijn een eigentijdse en toonaangevende NGO met circa 45.000 leden en donateurs.

Het bestuur zet eigen expertise en netwerk in voor het waddengebied maar stuurt op hoofdlijnen. Belangrijke thema’s zijn verenigingsvernieuwing, communicatie en governance. Het echte beschermingswerk, agendering van issues en beïnvloeden van stakeholders gebeurt vanuit het Waddenhuis in Harlingen. Meer informatie: bel met Hidde van Kersen (directeur), telefoon 0517 - 493 693 of kijk op www.waddenvereniging.nl. Brief met motivatie graag voor 7 januari 2008 naar Waddenvereniging, t.a.v. H.J. van Kersen, Postbus 90, 8860 AB HARLINGEN

js met de Waddenzee!

Symposium Een zee va www.waddenvereniging.nl

Basishuisstijlregels voor grafisch ontwerpers

Uitnodiging

Schenk de wadden een toekomst 1

www.waddenvereniging.nl


Richtlijnen huisstijl juni 2008

2


Inleiding Voor u liggen de richtlijnen voor huisstijl van de Waddenvereniging. Per onderdeel is omschreven wat de regels zijn en wat de mogelijke extra regels zijn voor uitwerkingen van communicatiemiddelen. Verder is omschreven welke foto’s bij welke categorie gebruikt kunnen worden. Daarnaast zijn van diverse communicatiemiddelen twee uitgewerkte varianten gemaakt. Deze dienen als voorbeeld van wat mogelijk is en wat past binnen de gestelde regels. Het geeft aan hoe grafische vormgevers om kunnen gaan met de regels. De uitwerkingen mogen heel vrij zijn, als de regels maar toepast worden. Door deze basisregels en extra regels op te stellen, zou er toch enigszins een uniformiteit moeten ontstaan. De wens van ons als Waddenvereniging is dan ook; veel vrijheid voor de vormgevers, maar wel aan de hand van regels, waardoor dit niet ten koste gaat van de uniformiteit. Harlingen, juni 2008

3


De regels Algemene basisspelregels:

1. Kleurgebruik

Corporate: hoofdkleur = blauw. Daarnaast gebruik van paars en groen, zie Brochure nalatenschap als voorbeeld. Actie: rood Fondsenwerving: paars (indien het een toegevoegde waarde heeft)

2. Horizontale lijn

Er moet altijd een horizontale lijn in de uitwerking zitten. Dit kan d.m.v. beeld of een grafische oplossing.

3. Logo Kleur

Altijd logo in kleur (rood en blauw) in wit vlak of een lichte achtergrond

Als full-colour niet mogelijk is dan mag bij zwart/wit toepassing het logo in zwart of diapositief geplaatst worden. Toepassing Logo wordt altijd in zijn geheel geplaatst, er mag geen uitsnede van het logo gemaakt worden. Het beeld en woordmerk mag nooit los van elkaar gebruikt worden en het logo mag ook niet uit z’n verband getrokken worden.

Plaatsing logo De grootte van het WV logo is altijd dominant t.o.v. het cbf logo De positie van het logo is altijd rechtsboven of rechtsonder Het logo mag niet als een ‘postzegel’ geplaatst worden

4. Tekst Tekst mag niet in het beeld lopen;

alleen in het witte vlak of in een kleurvlag (dit mag overigens ook in een beeld zijn, als de achtergrond maar een effen, licht kleurvlak is) Tekst staat in balk of eronder Tekst mag niet in uitgespaarde vorm in balk gebruikt worden

5. Lettertype

Standaard lettertype: Scala Sans

4


6. Wit

Veel wit toepassen

7. De uitingen kunnen in twee varianten uitgevoerd worden:

- rechts aflopend - twee ronde en twee rechte hoeken, waarbij linksonder en rechtsboven rond moeten zijn

8. Beeld mag rechtsaflopend gebruikt worden

Variant: links van beeld is wit, rechts aflopend Beeld niet links en rechts inperken door kleurvlak Beeld met twee ronde hoeken plaatsen, twee rechte hoeken plaatsen: linksonder en rechtsboven moeten dan rond zijn

9. Internetadres

Internetadres altijd separaat, vrijstaand vermelden

10. Balkgebruik

Bij balkgebruik is de balk altijd rechtsaflopend en loopt gelijk met het beeld

5


Extra spelregels per onderdeel Altijd toetsen op: meerwaarde - doelgroep - budget

1. Advertenties:

4 soorten: actie – corporate – personeel – stoppers - eventueel zwart/wit gebruik - eventueel ronde hoeken (grote publiek)

2. Ledenwerving

- Verhouding blauw/rood, accent op rood. Paars toevoegen waar mogelijk en waar het een meerwaarde heeft tov rood (actie) - eventueel ronde hoeken

3. Corporate: (ppt – advertentie – jaarverslag )

- accent op blauw tov rood - veel wit - zie laatste uitnodiging een zee van kansen

4. Relatiegerelateerde correspondentie:

- let op mogelijkheden van andere papiersoort

5. Infobulletin

- toepassing van kleurenpalet - eventueel ronde hoeken

6. Presentaties

Presentaties horen bij corporate uitingen en bij de correspondentiehuisstijl.

7. Correspondentiehuisstijl

Hierbij speelt fotografie geen rol. Huisstijl voor correspondentie ligt vast.

6


Tabel voor gebruik beeldmateriaal Beeld

Weidse Beleving Landschappen

Flora&Fauna

Patronen

Bedreigingen

Wij op het Wad

Toevoeging

Middelen

n.v.t.

Correspondentie

•* • **

Advertenties

• ***

* stoppers ** leden *** personeel

Ledenwerving

•*

Corporate uitingen

Relatiecorrespondentie

Info Bulletins

Online

Acties uit projecten

* alleen bij acties

#NAME?

bovenste balk

rest op onderwerp (antipolen)

7


Advertenties Corporate advertentie full colour

Beleef het unieke Waddengebied

Wadlooptochten gait amet ipit ea feuipis. Exer augiamet prat dit ut utpat ipis nit dolortie tie doloreet ut lorem ate te conum enis alit nulla aci eugiam, sim. Dolenis et adit amcommy nulputpatis adipit venim vul. Lamcommy num quamcon sequat ad magnit tatumsandio ea feum lortisi tat incipit dolore vel incin enit vero et nim vel utatet augiamet, conulla consecte. Dolobore faccum incillam iustio od del irit am dolore te tie commodo luptatet lobore dit lum delendre facip ero eugue faccumsan henim quatumsan venim vul. Lamcommy num quamcon sequat ad magnit tatumsandio ea feum zzrit eros adipit, suscili smodio ent prat, commod do diam vel dolortin velestisl erosto commolu tpatuer ostiscin velesed dolenim et atum iriusciduisl exerilis am in vullan utat, quismol ortionum ipis nim quamet prat. Duipit wis nisciliquis nos dipis niam iuscincillam exerit ero commy nonsequismod magnim alit, sum ex etuerci ncipisc ilisi.

www.waddenvereniging.nl

8


Advertenties Corporate advertentie full colour

Beleef het unieke Waddengebied

Wadlooptochten gait amet ipit ea feuipis. Exer augiamet prat dit ut utpat ipis nit dolortie tie doloreet ut lorem ate te conum enis alit nulla aci eugiam, sim. Dolenis et adit amcommy nulputpatis adipit venim vul. Lamcommy num quamcon sequat ad magnit tatumsandio ea feum lortisi tat incipit dolore vel incin enit vero et nim vel utatet augiamet, conulla consecte. Dolobore faccum incillam iustio od del irit am dolore te tie commodo luptatet lobore dit lum delendre facip ero eugue faccumsan henim quatumsan venim vul. Lamcommy num quamcon sequat ad magnit tatumsandio ea feum zzrit eros adipit, suscili smodio ent prat, commod do diam vel dolortin velestisl erosto commolu tpatuer ostiscin velesed dolenim et atum iriusciduisl exerilis am in vullan utat, quismol ortionum ipis nim quamet prat. Duipit wis nisciliquis nos dipis niam iuscincillam exerit ero commy nonsequismod magnim alit, sum ex etuerci ncipisc ilisi.

www.waddenvereniging.nl

9


Advertenties Corporate advertentie zwart

Beleef het unieke Waddengebied

Wadlooptochten gait amet ipit ea feuipis. Exer augiamet prat dit ut utpat ipis nit dolortie tie doloreet ut lorem ate te conum enis alit nulla aci eugiam, sim. Dolenis et adit amcommy nulputpatis adipit venim vul. Lamcommy num quamcon sequat ad magnit tatumsandio ea feum lortisi tat incipit dolore vel incin enit vero et nim vel utatet augiamet, conulla consecte. Dolobore faccum incillam iustio od del irit am dolore te tie commodo luptatet lobore dit lum delendre facip ero eugue faccumsan henim quatumsan venim vul. Lamcommy num quamcon sequat ad magnit tatumsandio ea feum zzrit eros adipit, suscili smodio ent prat, commod do diam vel dolortin velestisl erosto commolu tpatuer ostiscin velesed dolenim et atum iriusciduisl exerilis am in vullan utat, quismol ortionum ipis nim quamet prat. Duipit wis nisciliquis nos dipis niam iuscincillam exerit ero commy nonsequismod magnim alit, sum ex etuerci ncipisc ilisi.

www.waddenvereniging.nl

10


Advertenties Corporate advertentie zwart

Beleef het unieke Waddengebied

Wadlooptochten gait amet ipit ea feuipis. Exer augiamet prat dit ut utpat ipis nit dolortie tie doloreet ut lorem ate te conum enis alit nulla aci eugiam, sim. Dolenis et adit amcommy nulputpatis adipit venim vul. Lamcommy num quamcon sequat ad magnit tatumsandio ea feum lortisi tat incipit dolore vel incin enit vero et nim vel utatet augiamet, conulla consecte. Dolobore faccum incillam iustio od del irit am dolore te tie commodo luptatet lobore dit lum delendre facip ero eugue faccumsan henim quatumsan venim vul. Lamcommy num quamcon sequat ad magnit tatumsandio ea feum zzrit eros adipit, suscili smodio ent prat, commod do diam vel dolortin velestisl erosto commolu tpatuer ostiscin velesed dolenim et atum iriusciduisl exerilis am in vullan utat, quismol ortionum ipis nim quamet prat. Duipit wis nisciliquis nos dipis niam iuscincillam exerit ero commy nonsequismod magnim alit, sum ex etuerci ncipisc ilisi.

www.waddenvereniging.nl

11


Advertenties Stoppers

Help ons dit ruige natuurgebied te beschermen

Beleef de wadden. Beleef de bijzondere natuur, de rust en het open landschap.

www.waddenvereniging.nl

Help ons dit ruige natuurgebied te beschermen

Beleef de wadden. Beleef de bijzondere natuur, de rust en het open landschap.

www.waddenvereniging.nl

12


Advertenties Werving

Met de Waddenvereniging heeft het wad een toekomst.

Word ook lid! Meer info: 0517-493693 of

www.waddenvereniging.nl

Met de Waddenvereniging heeft het wad een toekomst.

Word ook lid! Meer info: 0517-493693 of

www.waddenvereniging.nl

Met de Waddenvereniging heeft het wad een toekomst.

Word ook lid! Meer info: 0517-493693 of

www.waddenvereniging.nl

Met de Waddenvereniging heeft het wad een toekomst.

Word ook lid! Meer info: 0517-493693 of

www.waddenvereniging.nl

13


Advertenties Werving

Maak uw (klein)kinderen, neefjes of nichtjes lid van de Waddenvereniging door de bedankkaart in dit magazine in te vullen en direct op te sturen.

s d i k De eerste 10 nieuwe jeugdleden krijgen het unieke wadden T-shirt!

Voor het wad is niemand te jong.

Doe een jeugdlidmaatschap cadeau! We dragen het wad op handen. Voor onszelf en voor komende generaties. Maar waarom laten we de jeugd niet zelf zijn zegje doen? Geef het stokje door. Verwen de jongste generatie wereldburgers met hun eigen lidmaatschap.

Jeugdlidmaatschap Waddenvereniging?

- Voor kids van 8 - 17 - Een heleboel beleving voor maar 15 euro per jaar - Een hartstikke leuk welkomstpakket - 4 keer per jaar het WADDENmagazine met jeugdkatern

Daarnaast is er voor kinderen de digitale nieuwsbrief BLUB en de super informatieve jeugdsite www.wad4u.nl. Ook de excursies van de Waddenvereniging zijn geweldig voor kids!

14


Advertenties Personeelsadvertenties

De Waddenvereniging zoekt twee bevlogen bestuursleden, een

Penningmeester (m/v) en een Bioloog/ecoloog (m/v) (actief in de wetenschap) Wie heeft de bestuurlijke kwaliteit om de positie van het wad duurzaam te versterken? De Waddenvereniging komt op voor de belangen van ons grootste en ruigste natuurgebied: de Waddenzee. Wij zijn een eigentijdse en toonaangevende NGO met circa 45.000 leden en donateurs.

Het bestuur zet eigen expertise en netwerk in voor het waddengebied maar stuurt op hoofdlijnen. Belangrijke thema’s zijn verenigingsvernieuwing, communicatie en governance. Het echte beschermingswerk, agendering van issues en beïnvloeden van stakeholders gebeurt vanuit het Waddenhuis in Harlingen. Meer informatie: bel met Hidde van Kersen (directeur), telefoon 0517 - 493 693 of kijk op www.waddenvereniging.nl. Brief met motivatie graag voor 7 januari 2008 naar Waddenvereniging, t.a.v. H.J. van Kersen, Postbus 90, 8860 AB HARLINGEN

De Waddenvereniging zoekt twee bevlogen bestuursleden, een

Penningmeester (m/v) en een Bioloog/ecoloog (m/v) (actief in de wetenschap) Wie heeft de bestuurlijke kwaliteit om de positie van het wad duurzaam te versterken? De Waddenvereniging komt op voor de belangen van ons grootste en ruigste natuurgebied: de Waddenzee. Wij zijn een eigentijdse en toonaangevende NGO met circa 45.000 leden en donateurs.

Het bestuur zet eigen expertise en netwerk in voor het waddengebied maar stuurt op hoofdlijnen. Belangrijke thema’s zijn verenigingsvernieuwing, communicatie en governance. Het echte beschermingswerk, agendering van issues en beïnvloeden van stakeholders gebeurt vanuit het Waddenhuis in Harlingen. Meer informatie: bel met Hidde van Kersen (directeur), telefoon 0517 - 493 693 of kijk op www.waddenvereniging.nl. Brief met motivatie graag voor 7 januari 2008 naar Waddenvereniging, t.a.v. H.J. van Kersen, Postbus 90, 8860 AB HARLINGEN

15


Brochure

Schenk de wadden een toekomst Schenken en nalaten aan de Waddenvereniging

Op welke manieren kunt u ons helpen

Spread binnenwerk

Op welke manieren kunt u ons helpen? Wij kunnen ons werk alleen doen dankzij onze 45.000 leden en donateurs en dankzij de vele vrijwilligers die zich voor ons inzetten. Steeds meer mensen spreekt het aan via schenkingen en nalatenschappen de waddennatuur voor

toekomstige generaties te behouden. Begrijpelijk, het is een mooie manier om de wadden veilig te stellen. Op de volgende pagina´s leest u hoe u de Waddenvereniging kunt steunen via schenken en/of nalaten.

De heer Honig is al meer dan 30 jaar lid van de Waddenvereniging en geeft bovendien elk jaar een donatie. “Natuur en milieu liggen mijn vrouw en mij zeer na aan het hart. We zijn lid van diverse milieuorganisaties. Wat mij aanspreekt van de Waddenvereniging is dat het een actieve vereniging is. Ze voeren actie en krijgen dingen voor elkaar. Ik vind dat ze goede dingen doen, bijvoorbeeld dat de mechanische kokkelvisserij is gestopt. Het gaat mij niet zozeer om de wadden specifiek, maar om de natuur in het algemeen. Ik ben zelfs nog nooit in het waddengebied geweest. Maar het is wel het grootste natuurgebied van ons land en ik vind het belangrijk dat dat wordt beschermd!”

8

Schenk de wadden een toekomst

Schenk de wadden een toekomst

9

16


Nieuwsbrief

WADDEN

Nieuwsbrief voor het Waddengebied Em dionseq uametuer inibh Exer augiamet prat dit ut utpat ipis nit dolortie tie doloreet ut lorem ate te conum enis alit nulla

irit vero consed do exero od er sequism odipis nonsed molorpero el incillu tatumsandio ea feum zzrit eros adipit, suscili smodio ent prat, commod do diam vel dolortin velestisl erosto commolu tpatuer ostiscin velesed dolenim et atum iriusciduisl exerilis am in vullan utat, quismol ortionum ipis nim quamet prat. Duipit wis nisciliquis nos dipis niam iuscincillam exerit ero commy nonsequismod magnim alit, sum ex etuerci ncipisc ilisi.

Em dionseq uametuer inibh aci eugiam, sim dolenis et adit amcommy nulputpatis adipit lortisi tat incipit dolore vel incin enit vero et nim vel utatet augiamet, conulla consecte dolobore faccum incillam iustio od del irit am dolore te tie commodo luptatet lobore dit lum delendre facip ero eugue faccumsan henim quatumsan venim vullamcommy num quamcon sequat ad magnit dignim ex exero digna facipit iuscipis am, conumsandre dit nullaor eraessim iriuscilis num quis nonse magna amet vulla faccum do odolobore feuisim iure eum autem ipis dignisc illumsan hendre feugait aliquis nulluptat dunt

Ugait nissi tat, conullut wisit am vendigna alis alit vullaore dit iusci tet ea feuisl dui tisi. Mod magna amconsendit do od dolenim veliquisisi te minci blaor irit ilit digna augait veliquat, vulput pratie magnim adit lortismolore magniam iure tatisi. Duipsustrud modolor tionumm

Nr 15 - 15 juni 2008 odoluptat. Ut ad dolendreet adipit ad dolor summolor susto odignisis er iliquipisi exero dolobor perat. Ut adit wis dolore tie tissequat ipsusci psuscin ciliquamcon ut loreet, sum nit veniamc onsequat lor ipit dolortie dolobortio od modiat lore veleniam, quis augiatue vulputat irit alit, si eugiam velessim dolorperci te mincilit

Em dionseq uametuer inibh Praeseq uismodiam dipsustio od et nonsenim qui tat ent pratin henim iuscil ullutpatin hendigna ad eugue magna consed modignibh eliquam consenibh euipit ut prat. Duiscing el dunt augait nulluptat utet vel etum in henim dolenis nibh eriuscipit aliquam eum qui tatisisit voluptat am zzriusc incipismodo commy nullamet, core moloreet ulput dolorperos ex ea consed dolorem dolorem vel iriusci te facillan ea adignisl delit la adigna feuis diamet am in ulla conse commolobor sequat augait wis dio dolore facipsustrud tinit ex eugue commy nos nos amcon henis non henisl eugiam vel dolor in et la conulla ndreet, sit la augue dolor ilismodolor alisi. Giametum velestie consequat dit acip exerostin el iurem volore.

17


Uitnodiging Varianten op voorzijde

Symposium 15 november 2007 Een zee van kansen

Uitnodiging

Symposium 15 november 2007 Een zee van kansen

Uitnodiging

Achterzijde en spread binnenzijde (naar verhouding kleiner afgebeeld hier)

Symposium Een zee van kansen Het waddengebied is constant in beweging. De natuur wisselt met eb en vloed en de verschillende jaargetijden. Wonen en werken veranderen door sociaaleconomische en politieke ontwikkelingen. Het waddengebied is een gebied waar veel verschillende functies naast elkaar kunnen bestaan. Natuur, industrie, landbouw, toerisme en recreatie, visserij: allemaal hebben ze hun plek in het waddengebied. Vaak gaat dat prima samen, soms wordt er een heftige strijd geleverd als belangen met elkaar botsen of als men het gevoel heeft dat er door een overdaad aan regels niets meer kan in de Waddenzee. De Waddenvereniging is optimistisch en ziet de Waddenzee als een zee van kansen, waar allerlei nieuwe initiatieven tot bloei kunnen komen. Zo kan het waddengebied een omgeving blijven waar mensen met veel plezier wonen, werken en recreëren, én een gebied waar de natuur tot bloei komt. Dat is waar de Waddenvereniging naar streeft. Om te laten zien dat een gezonde economie, een goed leefklimaat en een rijke natuur in het waddengebied prima samengaan, heeft de Waddenvereniging aan Tom Bade van Kenniscentrum Triple E de opdracht gegeven om zijn visie te geven op de duurzame toekomst van de regionale economie. Waar liggen de kansen en de uitdagingen voor een duurzame waddenregio? Dat laat Tom Bade u op 15 november zien. Hoe gaan we ervoor zorgen dat die kansen ook daadwerkelijk gegrepen worden? Dat is waar we het met u op 15 november over willen hebben.

Programma

15 november 2007

Voorzitter: Roel Cazemier, voorzitter Raad voor de Wadden 13.30 u

Ontvangst met koffie en thee

14.00 u

Welkom - Hidde van Kersen, directeur Waddenvereniging

14.10 u

Presentatie rapport “Een zee van kansen; over een economie die ons wad perspectief biedt” - Tom Bade, Kenniscentrum Triple E

14.40 u

Overzicht bestaande duurzame initiatieven Herman Verheij, Waddenvereniging

15.15 u

Pauze

15.45 u

Discussie: een nieuwe strategie voor de waddeneconomie

16.30 u

Borrel

Locatie Post Plaza Tweebaksmarkt 25 8911 KW Leeuwarden Tel. 058-2159317

Opgeven voor deze middag kan via bijgevoegde antwoordkaart of via internet (www.waddenvereniging.nl/kansen). Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging met een routebeschrijving. Postbus 90, 8860 AB Harlingen, tel: 0517 493 693, info@waddenvereniging.nl

www.waddenvereniging.nl

Wij hopen op een vruchtbare discussie. Met vriendelijke groet, Waddenvereniging Hidde van Kersen

18


Flyer

Actie tegen herrie

Actie tegen herrie

Actie!

Actie!

Rust en ruimte... De belangrijkste waarden van het Waddengebied

Rust en ruimte... De belangrijkste waarden van het Waddengebied

19


Ledenkaartje Spread buitenzijde en binnenzijde (onder)

Waddenvereniging Antwoordnummer 90 8800 XT Harlingen

Wijs met de Waddenzee!

postzegel is niet nodig mag wel, graag zelfs

www.waddenvereniging.nl

Ik word lid van de Waddenvereniging Naam Voorletter(s)

m/v

Adres

De Waddenzee en de Waddeneilanden vormen een uniek gebied in de wereld. Een “wetland” dat bijzonder is door zijn licht, ruimte, duisternis en eigen geluid. Een gebied dat er elke dag anders uitziet, omdat er met elk getij miljarden liters water en enorme hoeveelheden zand heen-en-weer stromen. Die vormen, samen met de wind, een landschap van eilanden, wadplaten, geulen en prielen. Een woest, veranderlijk en prachtig landschap. Het waddengebied is daardoor onvergelijkbaar met elke andere vorm van natuur. Juist door het unieke karakter heeft het een enorme biologische rijkdom. Op de eilanden, op de wadplaten, onder water en in de wadbodem leven vele vogels, vissen, planten en kleine organismen. Miljoenen trekvogels zijn van dit rijke gebied afhankelijk voor hun voortbestaan. Op hun trektochten tussen Afrika, Siberië en Groenland kiezen zij juist de Waddenzee om rust en voedsel te vinden. De Waddenvereniging helpt dit unieke en kwetsbare gebied te behouden. Helpt de biologische rijkdom te behouden, het open landschap te beschermen en de natuur goed te laten beheren. Zodat ook volgende generaties kunnen genieten van dit bijzondere erfgoed.

Postcode

Woonplaats

Telefoon E-mail* Geboortedatum

Ik betaal: n € 2,- per maand q e ,- per maand (vul in, minimaal € 2,-) n € 4,- per maand q e ,- per jaar (vul in, minimaal € 23,-) n € 6,- per maand n Betaling middels acceptgiro n Ik geef de Waddenvereniging toestemming om bovenstaand bedrag maandelijks/jaarlijks af te schrijven van mijn rekening Datum

Handtekening

Als u lid wordt, krijgt u vier keer per jaar het prachtige magazine toegestuurd. Beleef de wadden. Beleef de bijzondere natuur, de rust en het open landschap. Help ons dit ruige natuurgebied te beschermen. * Laat uw e-mailadres achter en u krijgt onze digitale nieuwsbrief automatisch toegezonden.

20


Kleding Toepassingen op t-shirts

21


Waddenvereniging Droogstraat 3 Postbus 90 8860 AB Harlingen T 0517 - 493 693 F 0517 - 493 601 E info@Waddenvereniging.nl W www.Waddenvereniging.nl

22

www.waddenvereniging.nl

Huisstijlmanual Waddenvereniging  

Basic huisstijlregels voor Waddenvereniging, in opdracht van MAS Communicatie, 2009.

Advertisement