Page 1

15

10

Jaargang 7 nummer 81 27 juni 2011

Koreman

een van de schoonste centrales van Europa

Eén van de schoonste centrales van Europa

Chris Roelse Rijopleidingen

Welkom bij Elsta

ELSTA staat voor Electricity and Steam Association. De aandelen zijn in handen van het Amerikaanse AES (50%) en van Delta en Essent (ieder 25%). AES-Elsta fungeert, namens ELSTA, als operator en is verantwoordelijk voor de bediening en het onderhoud van de centrale. De centrale is sinds 1998 in gebruik.

In het hart van de centrale

Hieronder een deel van een gasturbine. Het hart van de centrale bestaat uit drie gasturbines. ELSTA is een moderne centrale. Periodiek onderhoud aan de units wordt volgens een vooraf opgesteld meerjarenplan uitgevoerd. Betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de installatie geniet bij ELSTA de hoogste prioriteit.

DELTA zorgt voor het transport

Hierboven zien we linksonder het schakel- en distributiestation van Delta. Vanaf hier gaat de stroom naar de afnemers, ook naar u. Via het 50 kV-net gaat de opgewekte elektriciteit naar DOW en Zeeuws-Vlaanderen. Via kabels onder de Westerschelde (150 kV-net) gaat de stroom naar Borssele waar het aansluiting vindt op het landelijk hoogspanningsnet.

interieur Winkelcentrum Zuidpolder Terneuzen www.koremaninterieur.nl

DOW, een grote klan

®

De centrale betrekt aardgas dat via een gasleiding b Zeebrugge aan land komt. Vandaar gaat het naar Zelzat Ossendrecht en het Sloegebied. Voor Elsta is bij Zelza een aftakking gemaakt van bijna 12 km lang. Hierboven de pijpenbrug naar DOW, waardoor grote ho veelheden stoom naar DOW worden getransporteerd. ELSTA levert DOW stoom met een druk van 35 en van 90 b De door DOW gebruikte stoom wordt als condensaat (war water) terug gepompt naar ELSTA, waar het wordt beha deld en hergebruikt als voeding voor de stoomketels. De stoomketels worden verwarmd door de hete uitlaa gassen van de gasturbines. Deze energie wordt gebrui voor de productie van stoom. Per uur wordt er door ELST afhankelijk van de vraag, tussen de 350 en 850 ton stoo geleverd aan DOW. Een deel van de geproduceerde stoom wordt door ELS zelf gebruikt voor de aandrijving van de stoomturbin Op deze foto’s is men druk doende generator, waarmee elektriciteit wordt opgewekt. met groot onderhoud aan één van de units. Dit wordt georganiseerd door de eigen onderhoudsdienst De centrale wordt bestuurd en gecontroleerd vanuit van ELSTA. Veel bedrijven uit de centraal gelegen controlekamer met behulp van technis regio doen er hun voordeel mee. hoogstaande en geavanceerde besturings- en control systemen. Hier houdt men dag en nacht de vinger aan pols van het proces. Verantwoordelijk werk.

Goed onderhoud van levensbelang

Gemotiveerd personee

Een kijkje achter de schermen Grote flexibiliteit

Omdat ELSTA per kwartier het vermogen kan aanpassen, is er sprake van een flexibele centrale. Afhankelijk van de vraag naar elektriciteit kan de ELSTA-centrale naar behoefte worden ingezet. Overdag levert de centrale een hoog vermogen. Gedurende de nacht een laag vermogen.

Deze maand in De Vliegende Hollander een bijzondere fotoreportage over de Warmtekrachtcentrale van ELSTA. Op de foto is dit complex op de voorgrond perfect in beeld met daarom heen de ‘beroemde schutting’ van Johnny Beerens. Wie in Zeeuws-Vlaanderen kent dit kunstwerk niet? Het fungeert als geluidscherm en is maar Qua milieu behoort de centrale tot de schoonste in haar liefst 25 meter hoog. Als we achter het scherm kijken zien soort. Er is fors geïnvesteerd in nieuwe verbrandingstechnieken voor de gasturbines, waardoor grote milieuwinst is we drie gasturbines en een stoomturbine, die de generageboekt, vooral met betrekking tot de NOx uitstoot. Afvalwater (regen-, proces- en rioolwater) gaat naar de biolotoren voor de stroomopwekking aandrijven. Met de restgische waterzuivering van DOW, voor het wordt geloosd op de Westerschelde. warmte uit de uitlaatgassen van de gasturbines wordt in Ook de veiligheid staat hoog genoteerd. Het streven is om Op de foto hieronder de enorme koelinstallaties voor het proceswater.

op dit punt eind 2012 ‘World Class’ te zijn. ELSTA werkt al acht jaar zonder verzuimongeval.

Persoonlijk Bekeken

5

Lekker Lezen

9

drie stoomketels stoom opgewekt. Een deel wordt gebruikt voor de aandrijving van de stoomturbinegenerator. DOW is een van de grootste afnemers van ELSTA. Maar ook wij, van Retranchement tot Graauw, gebruiken allemaal stroom van ELSTA. Het schakel- en distributiecentrum van DELTA (links voor op de foto) zorgt voor het transport naar ons huis, naar DOW en het landelijk hoogspanningsnet. De totale capaciteit van ELSTA bedraagt circa 450 MW. Lees verderop meer over deze stroom- en stoomIn totaal werken bij Elsta 43 personen, waarvan 21 oper vol-continu in vijfploegendienst. fabriek, een prachtig bedrijf waar wetors trots op mogen zijn. Klein onderho wordt door eigen mensen gedaan. Samen zorgen ze er vo

dat wij comfortabel kunnen leven, want wat zouden w zijn zonder stroom? Dus: Elsta hartelijk dank!

©john brouwer

16

De Purperen Hei

ruitschade? we komen naar u toe Autotaalglas Zeeland 0800-0828

autotaalglas laat je niet barsten

• ACCOUNTANCY • ONLINE BOEKHOUDEN voor complete administratieve • • BELASTINGEN en fiscale dienstverlening • SALARISADMINISTRATIES • • FISCAAL- EN BEDRIJFSECONOMISCH ADVIES • PENSIOENADVIES •

fietszadeldekjes AccountAncy Online bOekhOuden

• salarisadministraties

tijdelijk 10% korting

• Fiscaal- en bedrijFs-

Slaapkenner Rademakers Noordstraat 7-13 Terneuzen

belastingen

VOOR COMPLETE ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING LID VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADMINISTRATIE- EN BELASTINGDESKUNDIGEN

Oostelijk Bolwerk 9, 4531 GP Oostelijk TERNEUZEN Bolwerk 9, 4531 GP TERNEUZEN ecOnOmisch advies (0115)61 6135 83 93 88 Fax (0115) 61 35 93 Telefoon (0115) 61 83 88 Telefoon Fax (0115) Website: www.mdhamelink.nl E-mail: info@mdhamelink.nl www.mdhamelink.nl E-mail: info@mdhamelink.nl • PensiOenadvies

w w w. s l aa p ke n n e r r ad e m a ke r s . n l


2

De Vliegende Hollander® | 27 juni 2011

... voor modern, praktijkgericht beroepsonderwijs en volwasseneneducatie ROC Westerschelde Vlietstraat 11a 4535 HA Terneuzen T. 0115 641600

www.rocwesterschelde.nl

Niet-vrienden

Altijd een a spaa Altijd een aantrekke spaarrente. www.vh-magazine.nl Tot 5%* 3,0%

2,5%

lang Rent op r

3,0%

Tot 5%* Groeirente! Groeirente! 5%

4%

1e jaar2,2%

1e jaar

2e jaar

3e jaar

1e jaar

4e jaar

2e jaar

3e jaar

5% 4e jaar

5e jaar

Renteo

Bron: Mo

R

R

�� � � �� �� � � �� �� * � �� � �� � ��

2,7%

5e jaar

2e jaar

3,25%

Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl.

2,0%

* Groeirente per 12 april 2011. Rentewijzigingen voorbehouden.

2,7%

5%

2,7%

Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl.

%2% 3,252,

2,7%

3,25%

2,2%

3,25%

2,2%

4%

* Groeirente per 12 april 2011. Rentewijzigingen voorbehouden.

4%

2,0%

4%

Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl. Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl.

2,5%

Groeirente per 12 april 2011. Rentewijzigingen voorbehouden. * Groeirente per 12 april 2011. Rentewijzigingen voorbehouden.

5%

5%

�� �

Tot 5%* TotGroeirente! 5%* Groeirente! Groeirente! Tot 5%*

Waarom nodigen we op verjaardagsfeestjes eigenlijk altijd onze beste vrienden en naaste familie uit? Veel uitdagender en vernieuwender is het om dat eens niet te doen. Terug in de trein van het ‘hoge noorden’ naar Zeeland neem ik me voor: ik ga eens een ‘secundair’ feestje organiseren, voor allerlei mensen van vroeger; bij het versturen van de uitnodigingen eens niet in het centrum van mijn netwerk beginnen en dan, naar gelang er geld is voor en je zin hebt in een groter feest, eventueel mensen van naast het centrum of zelfs iets verder van het centrum af erbij betrekken. Nee, nu ga ik eens alleen de mensen aan de rand van mijn netwerk uitnodigen.

�� �

Voor dat soort mensen zijn reünies in het leven geroepen. Op een reünie kun je gezellig bijpraten maar het kan ook heel erg mis gaan – wanneer er weinig mensen

Gelukkig ging het bij mij goed, tenminste deze keer. Na een klein uurtje reüneren, betrapte ik me erop dat ik met mijn oud-klasgenoten stond te praten alsof ik hen dagelijks zag, alsof ze vrienden van me waren, hoewel de meesten van hen dat nooit zullen worden. Grappig hoe snel je terug kunt zijn in de sfeer van vroeger. Gek hoe nooit gebruikte herinneringen opeens massaal boven kunnen komen en leuk om te horen hoeveel verschillende richtingen mensen die ooit tegelijkertijd begonnen zijn, op kunnen gaan.

Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl.

Er zijn veel mensen in je leven tegen wie je ‘tot ziens’ zegt, om ze vervolgens nooit meer terug te zien. Je mist ze niet, want ze leven immers nog en misschien kom je ze toch nog eens tegen. Je was niet close genoeg met ze, om hen, na een lange stilte, op te bellen en vrolijk ‘hallo!’ door de telefoon te roepen. En als je dat wel zou doen, krijg je wellicht een pijnlijke stilte, omdat ze niet meer weten wie je bent.

zijn die jou nog herkennen of wanneer iedereen bevriend blijkt te zijn en jij als enige een buitenstaander geworden bent.

* Groeirente per 12 april 2011. Rentewijzigingen voorbehouden.

Met een lichte spanning kijk ik uit het raam van de trein. Ik ben op weg naar de reünie van mijn oude basisschool in Friesland. Zal ik na bijna vijftien jaar mijn oude klasgenootjes nog herkennen? Het meisje met wie ik ‘schooltje’ speelde? Het meisje met wie ik voorzichtig het dunne ijs op de sloot uitprobeerde, zodat ik een natte voet haalde? De jongen op wie ik even verliefd was? Zullen zij mij nog herkennen?

3e jaar1e jaar

4%

G

4e jaar 3e jaar 5e4jaar e jaar jaar Renteontwikkeling bij saldo5e vanaf Buijze Bankzaken

‘Niet-vrienden’, ‘vergeten vrienden’, € 25.000 Axelsestraat 38 Bron: MoneyView (2010) ‘vage kennissen’… Het is nog oppas4537 AK Terneuzen T 0115 - 69 67 37 3,25% sen om die niet-centrale groep van E info@buijzeverzekeringen.nl RegioBank Spaar-op-Maat Vrij I www.buijzeverzekeringen.nl 2,2% Buijze Bankzaken 2 Buijze Bankzaken je netwerk aan te spreken zonder ,7 Axelsestraat 38 % Rabobank InternetLoyaalSparen 4537 AK Terneuzen Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas. iemand te beledigen. Ik zie het al op T 0115 - 69 67 37 T E E info@buijzeverzekeringen.nl Gemiddelde rente op spaarrekeningen in I Buijze Bankzaken de uitnodiging staan: “Lieve nietI www.buijzeverzekeringen.nl Axelsestraat 38 vrienden…” Maar ja, die term slaat 4537 AK Terneuzen Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas. Bui T 0115 - 69 67 37 wel de spijker op z’n kop. Vaker E info@buijzeverzekeringen.nl Ax dan één keer in de twee of drie I www.buijzeverzekeringen.nl 1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar 5e jaar 45 jaar zullen ze – ondanks eventuele T E Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas. goede voornemens – toch niet op I je feestje willen komen. Het zijn niet voor niets geen directe vrienBuijze Bankzaken den van je. Wij zijn de bank Axelsestraat 38 bij u in de buurt. Met p Buijze Bankzaken 2e jaar

Wij zijn uw b Axelsestraat 38 4537 AK Terneuzen 0115 - 69 67 37 info@buijzeverzekeringen.nl www.buijzeverzekeringen.nl

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Wij zijn uw bank.

Aukje-Tjitske Dieleman –Semper Scribo

Ps. Als u op korte termijn een uitnodiging van mij ontvangt, hoeft dat niet te betekenen dat u geen vriend bent.

Axelsestraat 38 4537 AK Terneuzen 4537 AK Terneuzen T 0115 - 69 67 37 T 0115 - 69 67 37 E info@buijzeverzekeringen.nl E info@buijzeverzekeringen.nl I www.buijzeverzekeringen.nl I www.buijzeverzekeringen.nl

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten


3

27 juni 2011 | De Vliegende Hollander®

De wet op de privacy Als ik deze titel lees, denk ik: wat heerlijk, alles voor mezelf. Deze wet is in het leven geroepen om ons te beschermen tegen ogen van buitenstaanders die niets te maken hebben met wat ons aangaat.

Het doet me denken aan mijn moeder zaliger. Als ik moeilijke vragen stelde, dan antwoordde zij steevast: “Ik kan je het wel vertellen maar dan begrijp je het nog niet.” Nu kan ik zeggen dat ze gelijk had, want wat je ouders je ook vertelden,of niet, het was altijd anders dan wat je wilde horen; nu denk ik beter te weten. Maar goed, als je ergens bent en je wilt niet dat een ander hoort wat er van je gading is dan buig je je lichtelijk voorover, en zeg je zachtjes wat je verlangt. Als je je verlangens aan een zeer jong persoon uitlegt, weet meteen de hele goegemeente het, want de jeugd van vandaag is slechthorend, dus wordt het verzoek op luide toon herhaald om zeker te zijn van de juiste opdracht, of uit gewoonte, dat kan ook. In ieder geval ben je zuinig met gegevens waarvan je vindt dat een ander die niet aangaan. Daarom ben ik zo verbaasd dat wanneer ik in een winkel kom (retailer heet dat vandaag de dag); en ik hou voldoende afstand tot de vorige klant, ik op een groot scherm kan volgen wat die persoon aanschaft, waar het voor dient en wat het kost. Het meest pijnlijke vond ik nog dat een jonge dame iets had gekocht wat ze met enige schroom, een beetje verlegen, op de toonbank legde. Dat hoefde ze volgens mij helemaal niet te doen want de mensen achter haar in de rij konden op een groot scherm zien dat ze iets had gekocht om gezinsuitbreiding te voorkomen en wat ze ervoor moest betalen!! Dan denk ik: waar is die wet dan voor bedoeld voor nog meer openheid? Ooit heb ik eens gelezen dat fotomodellen iets op hun gezicht smeerden dat goed is tegen wallen onder de ogen. Mijn goede vriendin in ik moesten dat ook hebben. Dus wij kochten bij de plaatselijke drogist dat bepaalde middel: sperti. “Oh”, zei een van de dames achter de kassa, “dat verkopen we vaker als gezichtscrème.Volgens mij hoeft u dat niet aan te schaffen: dat werkt ook niet.” Wat er wel voor werkt zal ik u niet verklappen maar het is wel spannend. Als alle regels van de wet op de privacy in acht worden genomen, heb je altijd nog de kinderen van een heerlijk onbevangen leeftijd. Staat een moeder in de rij voor de kassa met een jongen van een jaar of vier, vijf, zegt hij ineens: “kijk mam, dat is voor mijn waterwratjes”, en wijst hij naar iets wat achter de kassadames staat. Moeder kijkt voor zich uit en doet alsof zij het niet heeft gehoord. Haar zoontje blijft volhouden en wil dat zijn moeder hem prijst dat hij zo’n opmerkingsgave heeft. Moeder kijkt nog eens wat ongemakkelijk om zich heen. De jongen houdt vol om haar er nog eens op te wijzen, waarop de moeder zich omdraait naar de mensen achter haar (en het was behoorlijk druk) en zegt: “mijn zoon, heeft waterwratjes!.” Heerlijk zo’n moeder. Dan hoeven we niet meer op het scherm te kijken, weten we precies waar ze voor komt.  Emmy ter Stege

Plein 7 Zaamslag 0115-431013

sale gestart! 30% tot 50% korting! Baby- en kinderkleding vanaf maat 50 t/m 176

SB30419

Vroeger (eergisteren) stond je bij het postkantoor in de rij te wachten op je beurt. Dat was heel gezellig, je kletste een s wat met de mensen voor je of achter je. Er was altijd wel iemand die je kende en dan knoopte je een gesprek met hem of haar aan of iemand anders in de rij (dat kwam vaker voor) die zag een dorps-of stadsgenoot en dan kon je heerlijk meeluisteren met het wel en wee van mensen die je in het geheel niet kende. Je hoorde het dan wel maar werd er niet veel wijzer van.

www.nikita-kindermode.nl

zaterdag 14 mei te Middelburg MIDDELBURGS

GROTE VEILINGHUIS KUNST- EN Verhage & Van Kleef zaterdag 14 mei te Middelburg ANTIEKVEILING mei te Middelburg GROTE KUNST- EN14ANTIEKVEILING GEVRAAGD

zaterdag met onder meer een grote collectie zeldzaam Zeeuws zilver

KUNSTEN ANTIEKVEILING metSchilderijen, onderGROTE meerbloedkoralen een grote collectie zeldzaam Zeeuws zilver en granaten halscolliers, mutsspelden,

Van der Valk Hotel hoofdijzers, en zilverwerken, munten, armbanden, ringen, met onder meer een grote collectie zeldzaam Zeeuws zilver dergoudValk Hotel Paukenweg 3 Middelburg PaukenwegVan 3 Middelburg pepermuntdoosjes, broekstukken, flacons met zilver of gouden dop, Van der Valk Hotel Paukenweg 3 Middelburg Kijkdagen: 13 mei van 15 tot meubilair, 20 uur englas zaterdag 14 mei antieke vrijdag tegels, oude boekwerken, en kristal, porselein enz. voorKijkdagen: onze veiling in september. van 9.30 11.30 vrijdag 13tot mei van uur 15 tot 20 uur en zaterdag 14 mei

middelburgs veiling start zaterdag 14 mei om 14 van 9.30 tot 11.30 uuruur Wilt uDe de hoogste opbrengst? De veiling start zaterdag 14 mei om 14 uur Bel ons of u kunt ons een bezoek brengen op woensdag-, donderdagVEILINGHUIS en zaterdagmiddag van 13 u tot 17 u en op afspraak.

Verhage & Van Kleef Meermiddelburgs dan 40 jaar een betrouwbaar adres als middelburgs Kunst- en Antiekveilingen BV. Houtkaai 9A.I. Verhage Verhage & Van&Kleef VEILINGHUIS Verhage Van Kleef VEILINGHUIS NL - 4331 JR Middelburg tel (+31) (0) 118 62 76 39 HoutkaaiHoutkaai 9 9 gsm (+31) (0) 6 38 93 07 33 NL - 4331NL JR -Middelburg 4331 JR Middelburg www.middelburgsveilinghuis.nl www.middelburgsveilinghuis.nl www.middelburgsveilinghuis.nl tel (+31) (0)76 11839 62 76 39 tel (+31) (0) 118 62 info@middelburgsveilinghuis.nl info@middelburgsveilinghuis.nl info@middelburgsveilinghuis.nl gsm (+31)gsm (0)(+31) 6 38(0) 93 607383393 07 33

SYDNEY Tapas Theater MENU € 19,95 p.p. (4 gangen)

Tapabordje met gemarineerde olijven, chorizo met dadel, Seranoham, tapenade en stokbrood Warm geitenkaasje op toast met truffeltapenade en scampiespiesje op foccaciatoast Hartige kipspiesjes van de plancha met patatas bravas en zoetzure saus of Calamares á la Romana met aïoli en patatas bravas of Zalm uit de oven op aardappeltortilla en wokgroente met visroomsaus en Zeeuwse garnaaltjes (+) Cream Puffs (soesjes) met caramelsaus

Als u naar het theater of de bioscoop gaat kunt u dat aan ons kenbaar maken tijdens de reservering. Wij zorgen dat u op tijd in het theater bent.

Nieuwstraat 31-33 Terneuzen | 0115 - 696045 | www.sydneyterneuzen.nl


groot(s) kan zijn 4

De Vliegende Hollander® | 27 juni 2011

1950-2011: 61 jaar jong

TARIEF 2011: Deskundig advies GRATIS Parkeren voor de deur GRATIS Opmeten/Advies ter plaatse GRATIS Arsenaalstraat 3 Postbus 1097 - 4530 GB Terneuzen Tel. (0115) 63 11 80 - Fax (0115) 69 46 12 info@deruyteradvies.nl

ALLE voorradige TAFELKLEDEN

NU 50 % tot 70 % korting

COLOFON

ALLE voorradige karpetten

NU 25 % korting

De Vliegende Hollander® is een uitgave van U&R Producties. Vormgeving en druk: Bareman Grafische Bedrijven en U&R Producties (onderdeel van de Axelsestraat 156, 4537 AS Terneuzen, 0115-613072

)

Eindredactie: Semper Scribo Tekst- en Redactiebureau, Aukje-Tjitske Dieleman-Hovinga, info@semperscribo.nl Advertentie-acquisitie: Drukkerij Bareman, 06-53400227 Aanlevering advertenties: s.andeweg@bareman.nl Volgende editie verschijnt eind juli Inlevering kopij vóór 10e van de maand © 2011 Niets uit deze uitgave mag worden geproduceerd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, kopie, film of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Druk- en zetfouten voorbehouden.

www.vh-magazine.nl UITVAARTVERZORGING J.J.M. de Voogt Kokkeldreef 1, 4533 DD Terneuzen Verzorging van begrafenis/crematie volgens uw persoonlijke wens

Dag en nacht voor u beschikbaar Tel: 0115 - 612937 b.g.g: 06 - 21837273

ALLE karpetten op maat

NU 10 % korting Digitale Fotowedstrijd “Van d’Ee tot Hontenisse, van Hulst tot aan Cadzand”

Ook dit jaar organiseert bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen een fotowedstrijd in de zomer. Het thema is deze keer: “Van d’Ee tot Hontenisse, van Hulst tot aan Cadzand”. Wij vragen u een moment vast te leggen met de digitale camera dat natuurlijk verweven is met dit onderwerp. Mail uw foto voor 6 september 2011 naar: webredactie@bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl De foto’s worden beoordeeld door zowel een vak- en publieksjury. Van 7 tot en met 21 september 2011 kan het publiek stemmen via de website, www.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl, waar alle inzendingen te zien zijn.

Verkoop afgeschreven coupons stof ca. 100x140cm € 1.materialen

Van 1 juli tot en met 31 augustus Showbanen geconfectioneerd vindt in alle stof vestigingen van bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen 10.ca. 330cm H x ca. 140cm B €een verkoop plaats van materialen die niet langer voor de uitleen geschikt zijn. Voor u de gelegenheid om uw Luxe Hollands Hoofdkussen boekenkast weer eens aan te vulMaat 60 x 70wat cm boeken veertjes en len of alvast in te latex-sticks slaan voor de zomervakantie. Nu met gratis stevige kussensloop Romans en informatieve boeken worden aangeboden nu voor€€20.1,00 Per stuk per exemplaar, lees- en prentenPer 2 stuks € 35.boeken voor de jeugd kosten € 0,50 per stuk. De verkoop vindt plaats tijdens de openingstijden. HOLLANDS Dik Donzen Dekbed Vulling 90vestigingen % witte eendenveertjes Enkele zijn 10 % eendendons deze zomer één of meerdere weken gesloten.

140x200 cm nu € 59.200x220adressen cm nu € Kijk voor meer informatie, en79.openingstijden op: www.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl

STEVENS

STEVENS

INTERIEUR

INTERIEUR

Verl. van Steenbergenlaan 5 Terneuzen

Waarin een klein(er) bedrijf groot(s) kan zijn

Tel.: (0115) 695498 www.stevensinterieur.nl

1950-2011: 61 jaar jong

Maandagochtend gesloten

TARIEF 2011:

Sterk in het betere Deskundig advies GRATIS werk/merk Parkeren voor de deur GRATIS

DE OUDE DOOS...

ter plaatse GRATIS DOpmeten/Advies ealer van gerenommeerde fabrikanten ALLED voorradige TAFELKLEDEN eskundig advies (ook aan huis) NU 50 % tot 70 % korting Daverend concurrerende prijsstelling ALLE voorradige karpetten

NU 25 % korting


27 juni 2011 | De Vliegende Hollander®

De (Zeeuws-Vlaamse) sterren van de hemel nr. 14

5

‘Dansen is toch geen echte sport!’, reageert de één. ‘Bedoel je geen breakdance of sensuele Latijnse dans of zo?’, vraagt de ander. Niet iedereen is even positief over stijldansen. Dat merken Ciccio Pecoraro (22) en Jasmijn van Jole (23) wel. Ciccio: “Mensen hebben er wel eens een verkeerd beeld van. Stijldansen heeft een beetje een suffig imago. Eerlijk gezegd, toen mijn ouders op mijn veertiende vonden dat ik op dansles moest, wilde ik absoluut niet. ‘Dat is voor mietjes!’ zei ik. Maar ik vond het al snel heel leuk. Het is een mooie uitdaging om zo goed mogelijk te dansen. Het is zeker een sport en in ons geval een topsport. Je bent heel veel in beweging en zweet wat af.” Ciccio en Jasmijn, uit Terneuzen en Zaamslag, zitten in de hoofdklasse, doen mee aan Nederlandse Kampioenschappen en dansen internationale wedstrijden. Een gesprek met deze topsporters van eigen Zeeuws-Vlaamse grond.

Door: Semper Scribo – Aukje-Tjitske Dieleman Blackpool: neusje van de zalm Ontspannen zitten Ciccio en Jasmijn op de bank. Je zou het niet zeggen, maar dit danspaar heeft het heel druk. De ochtend na dit interview vertrekken ze naar Blackpool in Engeland, om een wedstrijd te dansen. “Blackpool is het internationale neusje van de zalm bij de danswedstrijden, het Wimbledon van het stijldansen”, zegt Jasmijn. Iedereen verschijnt daar dan ook volledig in gala in een chique ruimte (zie foto). “Buiten de danswedstrijden om zijn er ook veel bedrijven die wedstrijddanskleding en accessoires verkopen. Zij huren daar voor anderhalve week een winkel af. Blackpool zelf is klein en wat leeg gelopen, maar elk jaar wordt het een echte dansstad. De sfeer is er geweldig.” Drukke agenda Als ze terugkomen uit Blackpool, vertrekken ze gelijk naar Elshout in Brabant om daar op zaterdag een paar uurtjes les te krijgen van de wereldkampioen. ’s Avonds zijn ze in Terneuzen present, omdat Jasmijn dan jureert bij het afdansen in Dansschool Kiel en Ciccio daar dansmuziek gaat draaien. “En op zondag gaan we dan zelf weer trainen”, vult Ciccio aan. “Zo vliegen we letterlijk veel heen en weer, maar dat hebben we er voor over. Het is fantastisch dat we eens in de twee maanden les kunnen volgen van de wereldkampioen! Hij zag wel potentie in ons en stelde dat zelf voor. Die lessen zijn meestal wel in Nederland, hoor, want hij komt hier regelmatig.” Snelle danscarrière “Ik begon op mijn dertiende, Ciccio op zijn veertiende met dansen”, vertelt Jasmijn. “Na een paar jaar leerden wij elkaar kennen en kregen we een relatie. Die is niet ontstaan op de dansschool zoals veel mensen denken. We besloten toen wel om samen te gaan dansen.” Nadat je goud hebt gehaald, kun je beslissen om wedstrijden te gaan dansen. De verschillende rangen die je daarna kunt doorlopen zijn als volgt: D, C, B, A en tot slot

hoofdklasse. “Wij zijn toen begonnen in de B-klasse van de debutanten. Na genoeg overwinningen promoveer je naar de Amateurs, waar je weer bij D begint. We dansten eerst wedstrijden bij de Nederlandse Danssport Organisatie. Die wedstrijden werden binnen Zeeland gehouden en op een gegeven moment ook buiten Zeeland, in Poeldijk en Hilversum.” “Ja”, knikt Ciccio. “Dat vonden we toen al ver voor een danswedstrijd. Sindsdien hebben we onze grenzen steeds verlegd. Na twee jaar bij de Nederlandse Danssport Organisatie zijn we overgestapt naar de Nederlandse Algemene Danssport Bond, omdat dat een grotere bond is waar je ook internationale wedstrijden bij kunt dansen. We kwamen daar in de D-klasse terecht en we wilden zo snel mogelijk naar de hoofdklasse.” Dat lukte in 2,5 jaar tijd. “Sneller kan bijna niet.” Ciccio en Jasmijn richtten zich vervolgens op de Nederlandse Kampioenschappen in november 2010 waar ze de halve finale wilden halen. “Die wedstrijden worden gedanst door dertig koppels, waarvan er normaal gesproken twaalf doorgaan naar de halve finale en dus zes naar de grote finale. Wij eindigden in de halve finale samen met een ander koppel op de zesde plaats, waardoor wij in de grote finale kwamen! Dat hadden we nooit durven dromen! We waren zo blij. Uiteindelijk zijn we wel zevende geworden, maar we hadden toch in de finale gedanst.” Zeeuws-Vlaamse sterren Zo dansen Ciccio en Jasmijn de sterren van de hemel. Binnen een paar jaar tijd hebben ze zich flink op weten te werken in de (inter)nationale danswereld. Zij zijn de Zeeuws-Vlaamse sterren van het stijldansen. Overigens ook van heel Zeeland, want ze zijn de enigen van de provincie die op zo’n hoog niveau dansen. “Sinds november 2010 heeft het Olympisch Netwerk Zeeland ons als topsporters erkend”, zegt Jasmijn. “Daarmee wordt het stijldansen ook als sport gezien, wat in Nederland lang niet altijd zo is. Hier krijgt stijldansen niet veel aandacht.

Ciccio Pecoraro en Jasmijn van Jole tijdens de danswedstrijden in Blackpool. Zij werden daar 108e van de 200 deelnemers, die tot de top van de wereld behoren.

In het buitenland is dat anders. Daar beginnen kinderen op veel jongere leeftijd met stijldansen. Wat dat betreft hebben wij een achterstand.”

Werkbedrijf in Goes.” Het is een van de redenen waarom ze bij hun ouders wonen. “We hebben gewoon geen tijd om een eigen huishouden bij te houden.”

Drukte en toekomstdromen Het danspaar volgt lessen in België, mag oefenen in de ruimte van Dansschool Kiel uit Terneuzen en krijgt daarnaast dus les van de wereldkampioen. ‘Het is hard werken’, aldus Ciccio. “We oefenen onze danstechniek, maar ook onze houding en hoe we als topsporters met voeding om moeten gaan.” Daarnaast hebben ze hun banen ook nog. Jasmijn werkt 28 uur in De Molenhof in Zaamslag en Ciccio werkt full time bij het UWV

Het wordt steeds serieuzer. ‘We hebben al een sponsor’, vertelt Jasmijn. ‘Tijdens een wedstrijd draag ik een jurk van een kledingmaakster uit België.’ Meer sponsoren zouden wel welkom zijn, want het is een ‘dure uit de hand gelopen hobby’, aldus Ciccio. Maar ja, welke hobby is dat niet en het gaat om het plezier, toch? “Maar ook om het resultaat”, vindt het danspaar. “We zijn heel gedreven. Daardoor zijn we ook zo ver gekomen. Het zou mooi zijn als we uiteindelijk de top 48 beste dansers van de wereld zouden halen.”


6

De Vliegende Hollander® | 27 juni 2011

Onderhoud en reparatie alle merken A.P.K. keuringen (ook campers) Airco-service Gespecialiseerd in Franse merken Banden en uitlaten tegen scherpe prijzen

Aan de Westerschelde...

Productiestraat 1A - Terneuzen - tel. 0115-612324

Of het nu Nouveau, Libelle, Margiet of een mooi woontijdschrift zoals Ariadne Wonen of Seasons is, ik ben er dol op. Heerlijk om je daarin te verliezen. Uiteraard heb ik mijn voorkeur. Zo ben ik vanaf m’n trouwen al abonnee van de Libelle. Het was vroeger zo’n beetje het lijfblad van m’n zussen en mij. Vaste columnisten, artikelen, mode, praktische recepten en niet te vergeten Jan, Jans en de kinderen. Onze dochter Karlijn is zelfs vernoemd naar de strip van Jan Kruis! Toen ik de uitnodiging zag om via onze personeelsvereniging met de firma Boehlé naar de Libelle Zomerweek te gaan, was ik dan ook gelijk enthousiast. En één van de vriendinnen wilde graag mee. Dat viel te regelen en zo stappen we donderdagochtend vroeg bij Schelderado op de bus. Chauffeur Erik rijdt ons keurig op tijd en zonder al te veel file naar de plaats van bestemming.

Industrieweg 33 4538 AG Terneuzen 0115 - 694 263

binnen- en buitenzonwering rolluiken garagedeuren horren

ek bezo onze ! room w o h s

www.vankouteren.nl

Voor al uw dierenbenodigdheden! Zon transparant

Zon transparant

Houd uw huisdieren koel deze zomer!

Kom voor tips en informatie naar onze dierenspeciaalzaak en geef uw huisdieren een koele zomer.

Axelsestraat 151 4537 AH Terneuzen 0115-696500 Gratis parkeren voor de deur!

Bij het uitstappen van de bus voegen we ons volgzaam in een lange rij Libelle-vrouwen, in leeftijd variërend van dertig tot tachtig jaar schat ik zo, richting het strand van Almere. Een heus tentenkamp is uit de grond gestampt, met alles erop en eraan. Catering via La Place van V&D en een keur aan kraampjes, winkeltjes, woonaccessoires en schoonheidsartikelen. Natuurlijk gaan wij voor de beursaanbiedingen en de gratis gadgets, zuinig Zeeuws als we zijn. Van mijn favoriete schoenenmerk is er direct bij de ingang een grote stand met spetterende aanbiedingen. Daar kan ik natuurlijk niet aan voorbij lopen. Helaas kan er bij deze stand niet gepind worden, dus ben ik gelijk door mijn zakgeld! Een paar mooie schoenen rijker kan het sjouwen beginnen. U begrijpt, onze armen zijn aan het eind van de dag een paar centimeter langer. Bijzonder is dat op de Libelle Zomerweek niet of nauwelijks mannen rond lopen. Als we er al zien, zijn het verkopers, standhouders of beveiligers. De mannen die met vrouw of vriendin meelopen vallen op. “Kijk”, stoten we elkaar aan, “daar loopt er weer één…” Moedig om je tussen zoveel vrouwen te mengen. Helaas zijn we te laat om echte Libelle coryfeeën te ontmoeten op het hoofdpodium in de Libelle Summer Home. Ik had graag eens kennis gemaakt met m’n favoriete columnist Wieke Biesheuvel, maar die was vast al naar huis om aan haar volgende column of boek te schrijven. Tegen vijven lopen we terug naar de bussen, die geparkeerd staan op gras en zand. M’n oog valt op twee al wat oudere stevige dames. Ze strompelen richting bus. Alle tassen en spullen worden vlakbij de bus op de grond geploft en de dames ploffen mee. Wijdbeens en puffend van al de inspanning wachten ze af tot ze in de bus mogen. Ik zie ze denken: wel leuk maar héél vermoeiend. M’n vriendin en ik hebben genoten. We hoeven niet elk jaar, maar om het zo eens mee te maken is heel vermakelijk. We rijden de file in en kletsen nog wat na. Het is in de bus aanmerkelijk stiller dan ’s morgens. Bij de bushalte worden we opgehaald door mijn echtgenoot. We moeten er niet meer aan denken met al die tassen terug te lopen. Als ik ’s avonds mijn bed induik, droom ik over strand en tentjes en leuke beursaanbiedingen en …héél veel Libelle-vrouwen! 

Loes Goossen


27 juni 2011 | De Vliegende Hollander®

Hans Zuiderbaan

Kamelenkoppen en Middeleeuwen Op eerste Pinksterdag besloten wij om naar het stadje Heenvliet te rijden. De tocht voerde ons door de Westerscheldetunnel, de nieuwe tunnel onder het Kanaal door Walcheren, over de Oosterscheldedam, de Brouwersdam en de Haringvlietsluizen. Onderweg zagen wij de recreërende mens in al zijn gedaanten: zeilend, surfend, fietsend en wandelend. Er rijdt op zo’n ritje altijd wel een teutend rondkijkende zondagrijder vooraan in de file die hij nietsvermoedend zelf creëert. Ik moet nog steeds leren om het gewoon te aanvaarden. Moeilijk! Heenvliet is een heel klein en goed bewaard stadje op Voorne-Putten, direct onder de rook van de haven van Rotterdam. Wij kwamen op het idee om erheen te gaan omdat een vriendin er beelden exposeerde in de Beeldentuin Ravesteyn, genoemd naar

de gelijknamige Ruïne. Die bestaat uit de overblijfselen van een middeleeuws kasteeltje met die naam. Dit alles is te vinden op het landgoed van het Ambachtshuis gelegen aan de markt. Er wordt al eeuwen een paardenmarkt gehouden op tweede Pinksterdag met een grote kermis. In die periode wordt nu al 18 jaar een beeldenexpositie gehouden in de tuinen van het landgoed. Er werden dit jaar meer dan tweehonderd kunstwerken van uitzonderlijk hoog niveau getoond in volmaakte harmonie met het landschap. De beelden van onze vriendin waren allemaal koppen van kamelen. Ze maakte enkele jaren geleden met mijn vrouw een reis naar de Sahara in het uiterste zuiden van Algerije, bij de Touaregs. Ze maakten een deel van de reis ook echt op de rug van een kameel en zo is die inspiratie ontstaan. De

beelden waren werkelijk sensationeel opgenomen in het landschap waarbij een aantal koppen boven het water uitstaken, alsof ze zwemmend overstaken door een vijver vol met luid kwakende kikkers. Andere stonden in een groepje gerangschikt op een drassig eilandje in de vijver. De talloze andere beelden toonden een heel gevarieerd spectrum qua materiaal en stijl. Op de kermis zag het zwart van het volk. Er was een enorme, snel ronddraaiende, molen – de Booster – met gillende meiden erin. Op een of andere manier leek dat apparaat gewoon als een heel extreem kunstwerk bij de expositie te horen. De Ruïne was ook onderdeel van de beeldentuin en daar werd informatie getoond over een priester uit de Middeleeuwen die wegens ketterse ideeën door de Inquisitie

tot de brandstapel werd veroordeeld. Hij bezweek volgens de overlevering uiteindelijk aan een hartaanval nog voordat het vuur werd ontstoken waarop de beul weigerde het alsnog aan te steken omdat hij meende dat God barmhartig had ingegrepen. De historie is heel tastbaar in die omgeving. Het is fantastisch om te zien hoe zo’n intiem en levendig stadje zijn plaats heeft behouden midden tussen de enorme haveninstallaties van Rotterdam. Het is natuurlijk heel spijtig dat u dit pas leest als de expositie al voorbij is. U moet wachten tot Pinksteren 2012. Tegen die tijd bent u het misschien alweer vergeten. Maar u kunt zich opgeven voor een e-mailnieuwsbrief. Doen dus! Als u tenminste van beeldende kunst houdt. www.beeldentuinravesteyn.nl

Tóch is het verstandig om een gezinsverzekering bij ons af te sluiten voor de dingen die u wellicht wel kunnen overkomen.

ISO 9001

V gm C hecklist A annemers

Axelsestraat 76 - 4537 AM Terneuzen - T: (0115) 614982 E: terneuzen@boidin.nl - www.boidinterneuzen.nl

7


8

De Vliegende Hollander® | 27 juni 2011

De nieuwe VolVo XC60 met City Safety

De veiligste Volvo ooit: wij waren er net zo benieuwd naar als u! Wat een geweldige auto! Standaard met City Safety, de unieke veiligheidsinnovatie van Volvo die kopstaartbotsingen helpt voorkomen. Dit moet u echt zelf beleven! Vanaf 1 november hebben wij de XC60 én de sleutels. www.volvocars.nl Volvo XC60 vanaf € 47.950 incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage. Leasen v.a. € 849 p.m., excl. BTW en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 20.000 km p.j.. Volvo Car Lease: 0345-68 87 80 (kantooruren). Gem. verbruik: 7,5 - 11,9 l/100 km (13,3 - 8,4 km/l), gem. CO2 uitstoot resp. 199 - 284 g/km. Wijzigingen voorbehouden.

Cappendijk auto’s terneuzen B.V.

Mr. F.J. HaarManweg 49 Terneuzen • Tel: 0115-697455 verkoop@CAppeNDIJk.Nl • www.CAppeNDIJk.Nl


27 juni 2011 | De Vliegende Hollander速

9

Kia Oval Logo 4/C - Large

Lekker Lezen Kia Oval Logo 4/C - Large

Download een applicatie voor uw smartphone om QR-codes te herkennen en scan deze code. Met het grootste gemak kunt u daarna contact met ons opnemen. Op de visitekaartjes die u bij Drukkerij Bareman laat maken, kunt u deze codes ook plaatsen. Uw contacten voegen u zo dus met groter gemak toe in hun smartphone.

www.vh-magazine.nl www.twitter.com/#vhollander

速 John Brouwer

Autorijden leer je zo Dat kan bij ANWB Rijopleiding Chris Roelse Axelsestraat 171, 4537 AT Terneuzen

Meer weten? Bel 0115-694659

In 10 dagen je rijbewijs?


10

De Vliegende Hollander® | 27 juni 2011

een van de s

Welkom bij Elsta

ELSTA staat voor Electricity and Steam Association. De aandelen zijn in handen van het Amerikaanse AES (50%) en van Delta en Essent (ieder 25%). AES-Elsta fungeert, namens ELSTA, als operator en is verantwoordelijk voor de bediening en het onderhoud van de centrale. De centrale is sinds 1998 in gebruik.

In het hart van de centrale

Hieronder een deel van een gasturbine. Het hart van de centrale bestaat uit drie gasturbines. ELSTA is een moderne centrale. Periodiek onderhoud aan de units wordt volgens een vooraf opgesteld meerjarenplan uitgevoerd. Betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de installatie geniet bij ELSTA de hoogste prioriteit.

DELTA zorgt voor het transport

Hierboven zien we linksonder het schakel- en distributiestation van Delta. Vanaf hier gaat de stroom naar de afnemers, ook naar u. Via het 50 kV-net gaat de opgewekte elektriciteit naar DOW en Zeeuws-Vlaanderen. Via kabels onder de Westerschelde (150 kV-net) gaat de stroom naar Borssele waar het aansluiting vindt op het landelijk hoogspanningsnet.

Grote flexibiliteit

Omdat ELSTA per kwartier het vermogen kan aanpassen, is er sprake van een flexibele centrale. Afhankelijk van de vraag naar elektriciteit kan de ELSTA-centrale naar behoefte worden ingezet. Overdag levert de centrale een hoog vermogen. Gedurende de nacht een laag vermogen. Op de foto hieronder de enorme koelinstallaties voor het proceswater.

Qua milieu behoort de centrale tot de schoonste in haar soort. Er is fors geïnvesteerd in nieuwe verbrandingstechnieken voor de gasturbines, waardoor grote milieuwinst is geboekt, vooral met betrekking tot de NOx uitstoot. Afvalwater (regen-, proces- en rioolwater) gaat naar de biologische waterzuivering van DOW, voor het wordt geloosd op de Westerschelde. Ook de veiligheid staat hoog genoteerd. Het streven is om op dit punt eind 2012 ‘World Class’ te zijn. ELSTA werkt al acht jaar zonder verzuimongeval.


27 juni 2011 | De Vliegende Hollander®

11

schoonste centrales van Europa

DOW, een grote klant

De centrale betrekt aardgas dat via een gasleiding bij Zeebrugge aan land komt. Vandaar gaat het naar Zelzate, Ossendrecht en het Sloegebied. Voor Elsta is bij Zelzate een aftakking gemaakt van bijna 12 km lang. Hierboven de pijpenbrug naar DOW, waardoor grote hoeveelheden stoom naar DOW worden getransporteerd. ELSTA levert DOW stoom met een druk van 35 en van 90 bar. De door DOW gebruikte stoom wordt als condensaat (warm water) terug gepompt naar ELSTA, waar het wordt behandeld en hergebruikt als voeding voor de stoomketels. De stoomketels worden verwarmd door de hete uitlaatgassen van de gasturbines. Deze energie wordt gebruikt voor de productie van stoom. Per uur wordt er door ELSTA, afhankelijk van de vraag, tussen de 350 en 850 ton stoom geleverd aan DOW. Een deel van de geproduceerde stoom wordt door ELSTA zelf gebruikt voor de aandrijving van de stoomturbineOp deze foto’s is men druk doende generator, waarmee elektriciteit wordt opgewekt. met groot onderhoud aan één van de units. Dit wordt georganiseerd door de eigen onderhoudsdienst De centrale wordt bestuurd en gecontroleerd vanuit de van ELSTA. Veel bedrijven uit de centraal gelegen controlekamer met behulp van technisch regio doen er hun voordeel mee. hoogstaande en geavanceerde besturings- en controlesystemen. Hier houdt men dag en nacht de vinger aan de pols van het proces. Verantwoordelijk werk.

Goed onderhoud van levensbelang

Gemotiveerd personeel

In totaal werken bij Elsta 43 personen, waarvan 21 operators vol-continu in vijfploegendienst. Klein onderhoud wordt door eigen mensen gedaan. Samen zorgen ze er voor dat wij comfortabel kunnen leven, want wat zouden we zijn zonder stroom? Dus: Elsta hartelijk dank!

©john brouwer 2011


12

Ontsluierde passie

De Vliegende HollanderÂŽ | 27 juni 2011

23e Festivaleditie in oktober met grote orkesten en bijzondere ensembles in een eigenzinnig en gevarieerd programma.

BUITEN-gewoon -KLASSIEK

GRATIS: Zaterdagmiddag 20 augustus een gratis openluchtconcert als muzikaal cadeau om 15.00 uur op de Markt in Terneuzen:

De Belgische Kamer Filharmonie (33 musici en solisten)

Kom ontdekken hoe modern klassiek kan zijn 6 t/m 22 oktober 2011 ÂŚ www.festival-zvl.nl WWW.A UT OZ E GE RS . NL

Verwelkom de zon!

Mr. F.J. Haarmanweg 19 Terneuzen Noens BV 80 jaar ervaring in Zeeuws-Vlaanderen.

EXEO

Nu!

20%

g kortin zomer

Meekrapweg 26 Axel T 0115 56 22 38 www.noens.nl

De mooie dingen in het leven.

Mijn stijl

GRAND SCALE TECHNOLOGY!

- Showroom sanitair en tegels - Verwarming - Gas/waterfitter - Dakbedekking - Lood/zinkwerk


27 juni 2011 | De Vliegende Hollander®

13

Opbergen en terugvinden:

De kunst van documentenbeheer “Als het goed is, is de afdeling documentenbeheer als een spin in een web”, stelt Arend Vreeswijk. Bij de BV KanaalKruising Sluiskil (BV KKS) komen nogal wat stukken binnen: brieven, bouwtekeningen, rapporten, tekeningen… en minstens zoveel documenten worden verstuurd. “In beide gevallen gaat de post eerst langs ons”, vertelt Arend. Met “ons” doelt hij op Stefania Burgs en zichzelf. Zij zijn de documentenbeheerders van de BV KKS en vervullen in die hoedanigheid een hele belangrijke taak. 

Tekst: Semper Scribo – Aukje-Tjitske Dieleman Foto’s: Ton Stanowicki

Opbergen en terugvinden Simpel gezegd gaat het erom dat alle belangrijke documentatie goed opgeborgen wordt en gemakkelijk terug te vinden is. Daar is een overzichtelijk archiveringssysteem voor nodig. “We rangschikken alles in mappen. Dit zijn digitale mappen maar ook ordners”, legt Arend Vreeswijk uit. “Zo heb je bijvoorbeeld inkomende post, uitgaande post en interne documenten. Ons systeem werkt zaakgericht, wat betekent dat we binnen die rubrieken alles over één onderwerp bij elkaar zetten. Elke zaak krijgt een eigen code.” “De reguliere post komt eerst bij ons binnen”, vult Stefania Burgs aan. “Wij maken alle post open en bepalen wat belangrijk genoeg is om in het systeem opgenomen te worden. De poststukken worden voorzien van een kenmerk en vervolgens ingescand. Die scans sturen we naar de medewerkers van de BV KKS waarvoor ze bestemd zijn. Zo blijven de originele documenten bij ons.” De meeste post is aan de directie of het secretariaat gericht, maar sommige stukken worden rechtstreeks naar één van de andere, specialistische afdelingen gestuurd. “E-mails zijn veel vaker direct aan een medewerker gericht. Daarom hebben we daar minder directe controle over. Het is aan de medewerkers zelf om te bepalen wat zij door ons willen laten registreren. Natuurlijk hoeven lang niet alle e-mails bewaard te blijven, maar er zit zeker waardevolle informatie tussen.” Noodzaak van goede archivering Arend Vreeswijk glimlacht. “We moeten onze collega’s er wel

eens op wijzen dat ze ook daadwerkelijk belangrijke e-mails aan ons doorgeven. Zij zijn vooral inhoudelijk met de bouw van de Sluiskiltunnel en het tracé bezig. Het is begrijpelijk dat ze zich niet zo met de ordening van de post bezig houden, maar die ordening is wel van essentieel belang.” Het systeem van documentenbeheer staat zowel op de interne server van de BV KKS als in een programma dat de aannemer ook gebruikt. “Daardoor kunnen we alles gemakkelijk digitaal uitwisselen. Grote tekeningen van de aannemer krijgen we ook via de post, omdat deze tekeningen op het beeldscherm moeilijker te lezen zijn.” Iedereen van de organisatie kan naar stukken zoeken die hij of zij nodig heeft. Omdat het een behoorlijk ingewikkeld systeem is waar enige ervaring voor nodig is, helpen Stefania en Arend regelmatig met het vinden van de documenten. “Ons werk is dus nu belangrijk voor onze eigen organisatie”, zegt Stefania, “maar ook straks, als het beheer en onderhoud van de Sluiskiltunnel door de NV Westerscheldetunnel gedaan wordt. Onze BV wordt opgeheven zodra de tunnel klaar is. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat de medewerkers van de NV Westerscheldetunnel onze documenten weten te vinden, ook over tien jaar.” “Die-hards” in het vak Arend Vreeswijk heeft hiervoor acht jaar als archivaris gewerkt en deed de laatste jaren het documentenbeheer van andere projecten. “Ik woon op Flakkee. Hiervoor werkte ik bij het verbredingsproject van de A2 bij Utrecht. Tja, je moet wel van autorijden houden, om dit soort projectwerk te kunnen doen. Inmiddels ben ik 60 jaar en doe ik dit werk nog steeds met veel plezier. Het leuke aan een project als dit is dat je naar een concreet resultaat toewerkt. Als mijn werk er op zit, ligt er een mooie tunnel. Je hebt misschien minder vastigheid, maar ik heb jarenlang bij een bedrijf gewerkt en moest daar uiteindelijk weg, dus zo vast was mijn werk toen ook niet.” Stefania Burgs komt oorspronkelijk uit Roemenië. Ze woont nu ruim 14 jaar in Nederland. In het begin sprak ik de taal nog niet. Zo snel mogelijk leerde ze Nederlands spreken en schrijven. Stefania: “Ik heb een aantal jaren bij de thuiszorg gewerkt, maar wilde graag iets anders dan schoonmaken. Ik volgde een opleiding telefoniste-receptioniste en administratie. Meteen daarna kreeg ik mijn eerste baan als document controller bij het project van Sloecentrale Vlissingen.” Van daaruit kwam ze bij de Sluiskiltunnel werken. “Ze is een doorzetter”, knikt Arend.


14

HAAK BLOKHUTTEN

De Vliegende Hollander® | 27 juni 2011

SHOWTERREIN OCTROOIWEG 2, TERNEUZEN Tel.: 0114 683129 / 06 48670800

u i t v a a r t v e r z o r g i n g

HAAK BLOKHUTTEN

de Ridder HAAK BLOKHUTTEN

SHOWTERREIN OCTROOIWEG 2, TERNEUZEN Showterrein Octrooiweg 2, Terneuzen Tel.: 0114 683129 / 06 48670800

T 0114 683129 / 06 48670800

• Blokhutten in 28mm en 44mm dikte

• Blokhutten in 28mm en • Blokhutten in 28 en 44 mm 44mm dikte Hulsterseweg 15 tel. : 0115-565100 • Hout-Betonschuttingen • Garages • Carpoorts 4571 rH axel Fax : 0115-565565 • Garages / Carports • Carpoorts SHOWTERREIN OCTROOIWEG 2, TERNEUZEN www.deridder-uitvaart.nl • Hout-Betonschuttingen • Garden Cabins / Paviljoens • Hout-Betonschuttingen Tel.: 0114 683129 / 06 48670800 • Tuinhout • Tuinmeubelen • Tuinhout Kijk voor ons totale assortiment op onze website: Kijk voor onze acties op onze website Kijk voor onze acties op onze website

• Garages

• Blokhutten in 28mm en WWW.HAAKBLOKHUTTEN.NL WWW.HAAKBLOKHUTTEN.NL 44mm dikte

• Garages zoek en vind! Prijsvraag: Wat is• de Carpoorts bedoeling? Uit de advertentie van welke vier bedrijven komen onderstaande fragmenten?

• Hout-Betonschuttingen

Als u deze uitdaging aanneemt, maakt u kans op een leuke prijs!

• Tuinhout Advocaten Mediators

Kijk voor onze acties op onze website

WWW.HAAKBLOKHUTTEN.NL ✆ 0114 - 312 090 ✆ 0115 - 617 200

www.derechteradvocaten.nl

Stel uwuw vraag Stel vraagonline online Gratis kennismakingsgesprek Gratis kennismakingsgesprek

fie Uw oplossing kunt u vóór vrijdag 8 juli 2011 bij de receptie van Drukkerij Bareman afgeven, e-mailen naar receptie@tekstbeeld.nl of opsturen naar: Drukkerij Bareman, Axelsestraat 156, 4537 AS Terneuzen

tijdelijk 10% korti

Uw bestaande vloer weer als nieuw!

In het volgende nummer (82) wordt de prijswinnaarRademakers bekend gemaakt. Noord Slaapkenner Hem of haar wacht een leuke verrassing!

w w w. s l aa p ke n n e r r a

De oplossing van de vorige prijsvraag is: All Ears, Autobedrijf Verlinde, Taxibedrijf Segers, Witgoedspecialist Kegels. Uit de goede antwoorden is Lydia Duerink uit Terneuzen als winnaar uit de bus gekomen! Van harte gefeliciteerd!

Foutje… bedankt! Markt 19, 4531 EP Terneuzen Tel. 0115 - 616113 • Fax 0115 - 648391 www.cysouwoptiek.nl • info@cysouwoptiek.nl

In de plaatsing van het fragment van Witgoed Specialist was vorige maand een foutje geslopen. Echter, zeer veel puzzelaars hebben het foute fragment toch herkend als het interieur van de Witgoed Specialist. Een mooi staaltje van de kracht van adverteren!


Bel 0115-694659

ewijs? je rijbHollander® da|ge 102011 27 juni De n Vliegende In

Bedrijf in beeld (71)

Chris Roelse RijopleidingenIn Zeeuws-Vlaanderen volgt één van de vijf beginnende chauffeurs zijn of haar rijopleiding bij Roelse. Zo’n opleiding houdt de laatste jaren iets meer in dan wat theorie en een tijdje autorijles volgen. Ook in deze bedrijfstak zijn er steeds meer regels, voorschriften en andere al dan niet belangrijke bijzaken waaraan de instructeur en kandidaat moeten voldoen.

Na een tijdje als automonteur werkzaam te zijn geweest, wilde Chris Roelse iets anders. Het geven van rijles was dat ‘iets anders’ wat hij ging doen en in 1992 werd hij van monteur een instructeur. Niet dat dit zomaar gaat, want daar is meer voor nodig dan een rijbewijs. Start in 1997

Nadat hij eerst een periode voor rijschool Kielman had gewerkt, nam hij in 1997 de stap om zelf rijles te gaan geven. Hij koppelde daar voor zijn leerlingen gelijk ook de mogelijkheid aan vast om theorielessen te volgen, een vaak niet serieus genomen onderdeel voor het behalen van het rijbewijs. De noodzaak om een goede parate kennis te hebben van de borden, regels, situaties enz. is een steeds belangrijker onderdeel van het rijexamen. Samen met zijn vrouw Wendy hebben ze in de beginaren vele uren besteed aan een goede opzet hiervoor. Dat deze theorielessen vandaag de dag nog steeds goed worden bezocht, bevestigt hoe belangrijk een goede basis is als je de weg op gaat. Het volgen van de theorieles en het daaraan gekoppelde proefexamen is natuurlijk geen garantie

dat je slaagt voor het examen, maar het helpt wel. Uitbreiding

Misschien wel door de combinatie van theorie- en praktijkles werd het een drukke tijd voor Chris en Wendy. Dat het nog vijf jaar duurde voordat de eerste instructeur in vaste dienst kwam, komt waarschijnlijk door de vele uren die ze toen samen maakten om alle kandidaten op te leiden. Na de eerste kwamen al snel een tweede en een derde, enzovoorts, met het resultaat dat er nu elf instructeurs in dienst zijn. Drie van hen geven ook rijles aan toekomstige motorrijders. Niet alleen instructeurs kwamen erbij. Het is natuurlijk ook handig dat zij in het bezit zijn van een auto, een motor en tegenwoordig ook van een scooter, om de rijvaardigheid in de praktijk over te dragen. Dat er intussen elf auto’s (én een automaat) beschikbaar zijn, vijf motoren en vier scooters geeft aan dat we het over een serieus bedrijf hebben. Dat er ook een opleiding is voor het rijbewijs BE, dus rijden met een aanhangwagen, is bijna logisch.

15

Bijna 15 jaar ervaring in rijopleidingen

ANWB en lessen aan de overkant

Sinds 2007 is Roelse franchisenemer van de ANWB en is de keuze groter geworden. Zo kan er ook voor een tiendaagse opleiding gekozen worden. Dit houdt in dat tien dagen achter elkaar les wordt gegeven gedurende vier uur en dat na afloop van die tien dagen het examen kan worden afgelegd. In 2009 is hiervoor speciaal in Middelburg een vestiging geopend en daar wordt nu ook de gehele administratie van het bedrijf door twee mensen verzorgd. Ja, er wordt ook rijles gegeven in zowel Middelburg als Goes en indien de klant dit wenst, wordt er ook een rit door de tunnel gepland. Dit geldt natuurlijk ook voor de kandidaten uit Zeeuws Vlaanderen, die dan tevens van de gelegenheid gebruik kunnen maken om op de autoweg te leren rijden. Regels en wijzigingen

Niet alleen het verkeer is in de loop van de jaren veranderd, ook de eisen voor het behalen van een rijbewijs zijn niet meer zoals pakweg twintig jaar geleden. Het commando ’volgende straat links of rechts’ van de examinator komt niet zo vaak meer voor. Hij geeft een bestemming op en vraagt of je er naar toe wilt rijden. Met de intrede van de Tom Tom is ook dat zelfs een onderdeel geworden van het examen en mag je aantonen dat je kunt rijden volgens de aanwijzingen van die stem uit het kastje. Dat een motorrijder drie examens af moeten leggen in plaats van twee, zal voor de kenner geen nieuws zijn. Het afleggen van een rijvaardigheidstest is het extra onderdeel in deze categorie. Er zijn rijzekerheidstrainingen voor mensen die lang niet meer gereden hebben of om de een of andere reden niet meer de weg op durven. Ook de rij-instructeur ontkomt niet aan de toets van vakbekwaamheid. Nadat hij de pittige opleiding van rijinstructeur met goed gevolg heeft volbracht, moet er jaarlijks

een training worden gevolgd. Eén keer in de vijf jaar wordt er een examen afgelegd met de kans op een herexamen. Als dit mislukt, is het diploma verloren en moet de pittige opleiding voor het behalen het rijinstructeursdiploma opnieuw gevolgd worden. Bijblijven is dus de boodschap. Nieuw

Niet helemaal nieuw (2010) is de plicht van een diploma voor het rijden met de bromfiets. Natuurlijk is de opleiding niet hetzelfde als voor een auto of motor, maar je moet toch in het bezit zijn van het papiertje. Wel nieuw is de mogelijkheid om op de leeftijd van 16,5 jaar de theorielessen te gaan volgen en als 17-jarige het rijbewijs te behalen. Je mag dan nog niet zelfstandig de weg op, enkel onder begeleiding. Dit wil zeggen dat er tot de leeftijd van 18 jaar altijd een ervaren rijder naast dient te zitten, iemand die minimaal 10 jaar in het bezit is van een rijbewijs, zonder incidenten heeft gereden in die periode en van onbesproken gedrag is. Voldoet een van de twee niet aan deze eis dan is het behaalde rijbewijs direct verloren. Het is een proef die dit jaar zal starten. Tot slot

Niet alleen Roelse heeft een drukke agenda, ook zijn klanten. Zo stond er ’s morgens om 7 uur eens een klant op de stoep voor het volgen van theorielessen toen Chris de hond ging uitlaten. Het wachten is nu nog op de spannende en gevaarlijke anekdotes over of van de beginnende rijders. Helaas, de opleiding is te serieus om fouten te maken op de openbare weg. De rijinstructeur kan en moet tenslotte meerijden met de dubbele pedalen die hij tot zijn beschikking heeft en dat is echt niet voor de show. Twee paar ogen volgen dus eigenlijk het verkeer en dan wordt het een stuk moeilijker om fouten te maken. Die komen pas als het rijbewijs gehaald is en de kandidaat er alleen op uittrekt. Met ruim 300 examenkandidaten per jaar (enkel voor de auto) en een slagingspercentage boven de 60% (boven het gemiddelde) mag en kan Chris Roelse Rijopleiding zeker tevreden zijn op wat er in de afgelopen 15 jaar is bereikt. 

Jan Roose


16

De Vliegende Hollander® | 27 juni 2011

Het wel en wee van de sporter

“De Purperen Hei” nam afscheid van Ben en Wim HOEK – Onlangs nam supportersclub “De Purperen Hei” afscheid van Ben en Wim, twee bestuursleden van deze bekende supportersclub van HSV Hoek. Ondanks dat de blauwwitten van het allerhoogste podium van het zaterdagvoetbal, namelijk de topklasse, verdwenen, wordt er nog wel degelijk gefeest en gesteund. Feest was het ook tijdens het afscheid van deze twee doorgewinterde bestuursleden: Ben Kousemaker en Wim Fontijn. Ben, 79 jaren jong, was de man van het Rad van Avontuur en Wim, 65 jaren jong, was de man van het geluid en de muziek. In het bestuur beheerde Ben de penningen en Wim het secretariaat. Ben zat bijna 28 jaar in het bestuur, Wim 17 jaar. “Tijd voor vernieuwing”, geeft Wim te kennen. “Jonge gasten met nieuwe hedendaagse ideeën, die moeten we hebben. De HSV begint komend seizoen aan een nieuw tijdperk nadat de huidige degradatie is afgesloten.”

Ben was al bij De Purperen Hei sedert de geboorte, die plaatsvond op 23 augustus 1983. De “verwekker” was Piet Hamelink. Dit na het beslissingsduel met als inzet promotie naar de toenmalige tweede klasse, toen het hoogste niveau in het zaterdagvoetbal, in mei 1983. Het was een beslissingsduel dat op sportpark “Baersande” in Breskens werd afgewerkt met een positief resultaat voor de HSV Hoek. Piet Hamelink vond daarom dat deze ploeg niet zonder georganiseerde supportersclub kon. Was Piet de verwekker, Sjaak van de Lijke, “iemand uit ’t Westen die ze in “t Oosten slimmer heeft gemaakt”, was de eerste voorzitter. Aan de wieg stonden naast Sjaak van de Lijke, Ben Kousemaker en Piet Hamelink, nog Piet Dieleman, Izak de Meyer en Leo Fermont. Wim Fontijn kwam er elf jaar later

bij. Hij heeft hoogte- en dieptepunten meegemaakt waarvan de laatste degradatie er één was. Wim: “Het kwam niet als een verrassing en toen we officieel werden uitgezwaaid op vrijdag 6 mei was de degradatie al niet meer te ontkennen. Natuurlijk blijft het jammer, maar dat is sport. Er zijn winnaars en verliezers, de purperen heidenaren zullen altijd hun kluppie blijven steunen. In onze toptijd hadden we 200 donateurs die ieder jaar een “tientje” dokten. Nu zijn dat er zo rond de 150. Jammer blijf ik het vinden dat de aanwas qua leeftijd aan de onderkant wat stagneert. De donateurs zijn bijna allemaal de zestig gepasseerd en dat betreuren we. Jong bloed, daar hebben we gebrek aan.” Er is werk genoeg aan de winkel. Naast de twee traditionele bingoavonden worden de jeugdelftallen

op vrijwel alle fronten gesteund, is er jaarlijks op de Koninginnedag het “Buurtenvoetbaltoernooi”, wordt de attributenverkoop verzorgd, worden busreizen georganiseerd naar uitwedstrijden en organiseert men de strijd om de “Franky Standaert trofee”. De mensen in de top drie van deze verkiezing mogen een weekendje op stap. Tegenover de uitgaven moeten er uiteraard inkomsten staan. Eén van de grootste, zo niet de grootste inkomstenbron is het ophalen van oud papier. Alleen al in “Den ‘Oek” wordt er door de “Purperen Hei” zo’n 200 ton opgehaald, terwijl het Rad van Avontuur voor iedere thuiswedstrijd gesmeerd wordt en dat Rad na afloop van een soepel draaiende thuiswedstrijd aardig wat omwentelingen maakt. Wat de organisatie van de busreizen betreft, staat bij Wim nog altijd de trip naar Almelo op de harde schijf. Voor de Amstelcup was er tegen Heracles geloot. Drie volle bussen reden naar het “Tukkerland” en dit voor slechts vijf euro voor de donateurs van “de Purperen Hei”. Zo ook onlangs toen ze voor de bekerfinale tegen UNA voor één eurootje naar Papendrecht konden en ook nog terug. Wim: “Dat waren echt van die leuke dingen waarvoor je het als bestuurder doet.” Nog even een opmerking over de naam. In en om Hoek zijn maar weinig heidevelden te bespeuren en toch kwam op het geboortekaartje “De Purperen Hei” te staan. “Het is een voortvloeisel van het immens

populaire volksliedje dat in het begin van de tachtiger jaren van de vorige eeuw in elk goed huisgezin in de Brabantse Kempen werd gedraaid”, legt Wim uit. “Wij hebben die melodie overgenomen. Dat past als een maatpak bij de HSV Hoek.” Dan het officiële afscheid van Ben en Wim op vrijdag 6 mei 2011. Het ging op z’n “’Oeks”. Voor Wim was er een voetbaltasje, duidelijk gekocht in de winkel van de club die niet bepaald zijn favoriete club is, al werden ze wel kampioen van Nederland. Er was echter ook een geheel verzorgde reis naar Valkenburg en een kaartje voor een concert van André Rieu. Voor Ben lag er tien liter Bitter Lemon te wachten, maar daarna kwam ook voor hem het echte cadeau: een nieuwe fiets. Twee bestuurlijke routiniers zijn vertrokken. Hun plaatsen zijn ingevuld door mannen die al in het bestuur zaten. Micha Deij volgt Wim Fontijn als secretaris op, Rens de Steur heeft de schatkist van Ben Kousemaker overgenomen. De oude bestuursplekken van Deij en De Steur zijn op hun beurt vrij gekomen. Eén plek is al ingevuld. Johnny de Ritter, een echte ‘Oekenees, is op “De Purperen Hei” verschenen zodat het bestuur er als volgt uit ziet: Jan Mieras (voorzitter), Micha Deij (secretaris), Rens de Steur (penningmeester) en de leden Erwin van Hoorn, Ad Kuzee, Johnny de Ritter, plus een vacature. 

Fred Rabout


27 juni 2011 | De Vliegende Hollander®

Als je door de Braakman fietst, heb je eigenlijk geen idee dat dit gebied betrekkelijk kort geleden, pakweg een kleine zestig jaar, is ingepolderd. In die tijd sprak men ook wel over ‘land, aan de zee ontrukt’. Het is interessant, om aan de hand van een drietal kaartfragmenten, respectievelijk van 1857, 1913 en 2009, de ontwikkelingen en veranderingen van deze zeearm nader te beschouwen. Op de kaart hiernaast is de Braakman nog duidelijk een zeearm van formaat die toentertijd nog doorliep tot tegen het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Vanaf de middeleeuwen was de Braakman, via het sas van Gent de toegang tot Gent. Door ernstige verzanding van de Braakman leek Gent, evenals eertijds Brugge, Damme en Sluis door de verzanding van het Zwin, de verbinding met zee te verliezen, reden waarom koning Willem I het kanaal liet graven. Bedenk: dankzij de verzanding van de Braakman, heeft Nederland nu een economische levensader van formaat. Niet iedereen die dat beseft! Op de kaart hiernaast constateren we dat de Braakman in een nauwer keurslijf is geperst. Er zijn heel wat polders bijgekomen. Zowel Biervliet als Philippine liggen niet meer aan het water, hoewel de haven van Philippine nog te bereiken is door een nieuw gegraven kanaal van 1700 meter lang. Daardoor kon de mosselhandel blijven bloeien. Er waren jaren dat er meer dan 130.000 balen aan land werden gebracht, voornamelijk voor het Belgische achterland. De haven van Hoek bij Mauritsfort is ook nog bereikbaar. De Angelinapolder werd ook wel de ‘Savooyaard’ genoemd en is 50 jaar later geen eiland meer. Op de onderste (satelliet-)kaart zien we de Savoyaardsweg op een heel andere locatie. Opvallend is dat de schrijfwijze ervan, op elke kaart verschillend is. Ook zien we dat er van de machtige zeearm, die zelfs nog in verbinding heeft gestaan met het Zwin (de Kapitale dam op de bovenste kaart is er nog een overblijfsel van) niet veel meer over is. Desalniettemin was de afsluiting in 1952 een zegen, niet alleen voor de omliggende polders, die geen last meer hadden van verzilting, maar zeker ook voor de mensen die in 1953 de ramp meemaakten. Als de Braakman nog open was geweest, dan waren hier beslist heel veel slachtoffers gevallen. Straatnamen als de Savoyaardsweg en Braakmanweg krijgen door dit verhaal wat meer inhoud, maar er is natuurlijk veel meer te vertellen. We zullen zien. © john brouwer

17

Stijlvolle damesmode

M a r k t 2 5 4 5 3 1 E P Te r n e u z e n

www.levroparket.nl www.vh-magazine.nl


18

De Vliegende Hollander® | 27 juni 2011

Die beghreep nie oe atta most Un jaer of tiene wastie en die beghon a un bitje stoer t’hoor’n. Aje dan deu je moeder ghevraegd oor om mee te ghaen om kler’n, stao je nie ghliek op om mee te ghaen. Zeker nie atta oek nogh is op je vrieje middag is. Mao op die leeftied is moeders wil nogh wet en hupsakee in den auto en mee nao de wienkel. Dattie ni entoesiast was ao z’n moeder allang in de sniezen, mao noe wastie wè vee moeiluk aan ’t doen. Gheen ghoeie kleur’n, te lang, te kort, te breed, affijn de smoezendoze wier ghoed gebruukt. Totda z’n moeder zei dattie voo zo’n stoere knul z’n eigh’n togh wè flink an ’t aanstell’n was. Z’ao intuss’n ienkele shirts en broek’n ghepakt en in ’t paskotje ghang’n, ghao mao is wa pass’n

Met de caravan op vakantie? Toyota RAV4

158 pk-motor Leverbaar in 2- en 4-wheeldrive Nu bij ons in de showroom!

O

zei ze. En onze stoere boy dee wa dattem ghervaaghd wier of beter gezeid, wa dattem gezeid wier. Nao wa langer dan un tiedje en vee gestommel en ghekreun, kwamtie nao but’n. Breed gheschouwerd wastie in ielk gheval, mao z’n moeder en ’t wienkel meisje kek’n vlugh den andere kant op. Da was om nie te laot’n zien da ze aan ‘t lachen war’n om wa da ze zaog’n. Z’n breje schouwers ao tie ghekregh’n van de uuteind’n van de kleerhanger, mao mee dien aok ao tie gheen raad ghwet’n en daorom attet oek zo lang gheduurd. Ut stak noe precies voo z’n neuze uut z’n shirt. Stoer wastie, mao oe krieg je da noe voo mekaore. Die ao dus nogh nie beghreep’n oe atta noe most. 

NE STOP SHOPPING… huisstijlen | brochures | magazines | boeken | flyers | druk- en printwerk

verrassende nieuwe mogelijkheden perfect drukwerk scherpe prijzen prima service

DRUKKERIJ BAREMAN Axelsestraat 156, postbus 139, 4530 AC Terneuzen T (0115) 61 30 72 F (0115) 61 48 86 www.bareman.nl E info@bareman.nl

Drukkerij Bareman is een handelsnaam van Bareman Grafische Bedrijven bv en is onderdeel van de

Today Tomorrow Toyota

Vanaf € 28.475,–

CAPPENDIJK TOYOTA TERNEUZEN Mr. F.J. Haarmanweg 58 4538 AS Terneuzen Tel. 0115-617751 Prijzen inclusief BTW, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Wijzigingen voorbehouden. Distributeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info: bel gratis 0800-0369 of kijk op www.toyota.nl

Jan Roose


27 juni 2011 | De Vliegende Hollander®

19

Kinderdagverblijven Buitenschoolse opvang Tussenschoolse opvang Peuterspeelzalen

OngestOOrd genieten

Gastouderopvang

Het LuxaflexⓇ Horren programma biedt voor iedere deur of raam een perfecte oplossing op maat om alle insecten buiten te houden. Een LuxaflexⓇ Hor bestaat uit een duurzame constructie van aluminium en gaas van fiberglas met een ultradunne PVC mantel. Dit gaas geeft perfect doorzicht. Hiervoor worden alleen de beste materialen gebruikt, zodat u verzekerd bent van jarenlange bescherming tegen insecten.

ZEEUWS-VLAANDEREN Postbus 172 • 4530 AD Terneuzen • 0115 612368 info@kinderopvangzvl.nl • www.kinderopvangzvl.nl

Met Kijken, Kiezen & Kleuren maak je de mooiste combinaties voor raam en vloer. Laat je inspireren op www.kijkenenkiezen.nl

window st yling

W O N I N G I N R I C H T I N G

Molendijk 17 - HOEK - Tel. 0115 - 44 12 35 EEN VAN 'T HOFF CLIËNT IS STEEDS CONTENT

vanthoff@zeelandnet.nl, www.vanthoffwonen.nl www.kijkenkiezen.nl

PUSH… PUSH! Nu het voetbalseizoen ten einde is, gaat mijn aandacht uit naar een andere sport: wielrennen. Het hele jaar door volg ik de belangrijke koersen, maar over een paar weken zit ik iedere dag voor de televisie. Dan gaat namelijk La Grande Boucle van start. Beter bekend als Le Tour de France. Van jongs af aan volg ik deze belangrijkste wielerkoers van het jaar op de voet. Ik probeer van iedere etappe het laatste uur te zien, maar voor de bergetappes heb ik speciale aandacht. De Franse televisie laat dan schitterende beelden zien van renners die afzien op bergen van de buitencategorie. Daar wordt namelijk de echte strijd geleverd! In de etappes voorafgaand aan het hooggebergte maakt iedere deelnemer kans op een overwinning, maar eenmaal aangekomen bij de echte ‘bulten’ mogen de toppers laten zien waarom zij favoriet zijn. In mijn jeugd gingen we vrijwel ieder jaar op vakantie naar Frankrijk. Van de Dordogne tot de Pyreneeën en van de Alpen tot Aquitanië – we bezochten steeds een andere regio en

Dinsdag tot en met vrijdag Vrijdag koopavond Zaterdag Zondag en maandag gesloten

08.30 - 12.00 13.00 - 17.30 17.30 - 20.00 08.30 - 17.00

Floris de Jonge

we hadden het daar uitstekend naar onze zin. In 1989 streken we met onze vouwwagen neer op camping La Cascade in het plaatsje Bourg D’Oisans, direct aan de voet van de legendarische berg L’Alpe d’Huez. Een jaar eerder waren wij daar ook te gast en was ik getuige van de overwinning van Steven Rooks in een etappe van de Tour de France die eindigde op de berg met uitzicht op onze camping. Ook in 1989 zouden mijn helden voorbij onze camping komen en al vroeg in de ochtend liepen wij met het hele gezin de berg op om een goed plaatsje te bemachtigen. Duizenden Nederlanders kwamen we tegen op de berg. De weg naar boven was beschilderd met namen van Nederlandse wielrenners en in de berm zag je bijna meer spandoeken dan mensen. Een schitterende entourage dus die compleet werd gemaakt door een aantal dweilbands en een ijskraam. We zaten al om negen uur in de ochtend op ons plekje en hoewel de renners pas om vier uur ’s middags langs zouden komen verveelde ik me geen

moment. Wandelaars, wielrenners, de reclamekaravaan, ik keek mijn ogen uit en vanaf dat moment was ik echt besmet met het ‘Tourvirus’. Dat werd nog eens versterkt toen rond de klok van half vier Gertjan Theunisse de eerste wielrenner in de koers was die voorbij kwam rijden. De Nederlander met de wapperende manen had zeker een minuut voorsprong op zijn achtervolgers en won uiteindelijk in zijn bolletjestrui (de witte trui met rode bollen die de renner draagt die als eerste, of bij de eersten, doorkomt op bergtoppen in de koers) de etappe. En ik was daar getuige van! Na Theunisse volgden er natuurlijk ook de mindere klimgeiten van de Franse rittenkoers. En ze volgden soms op wel meer dan een half uur van de koploper. Een van de laatste renners die voorbij kwam was de Nederlander Henk Lubberding. De subtopper had een jaar eerder nog de gele trui mogen aantrekken, maar was dit jaar duidelijk niet in vorm. “Daar komt Henk Lubberding,” riep mijn vader die alle renners her-

kende. Lubberding was zichtbaar vermoeid en was, zo bleek achteraf, bang dat hij die dag niet binnen de tijdslimiet zou binnenkomen. Het moment wat daarop volgde staat nog steeds in mijn geheugen als een van de leukste in mijn ‘wielervolgcarrière’. Terwijl Henk Lubbering ons passeerde riep hij vanaf zijn fiets: “Push! Push!” Hij was zo vermoeid dat hij blijkbaar wel wat hulp kon gebruiken en vroeg omstanders dus om hem even te duwen. Mijn vader en een kennis van ons renden achter hem aan riepen hem toe: “Push? Je mag het wel in het Nederlands roepen hoor.” Lubberding, doordrenkt van het zweet keek achterom en riep toen gevat: “Nou schiet op dan… DUWEN!” En zo werd Henk Lubberding die dag een paar honderd meter de Alpe ‘d Huez opgeduwd door mijn eigen vader. Ook dit jaar gaan de renners weer richting het Alpendorp en ook dan zullen er weer renners zijn die een stukje geholpen willen worden. Mijn tip: Doen! Het zal je altijd bijblijven…


De Vliegende Hollander速 | 27 juni 2011

Stichting Havendagen Terneuzen Bedankt alle sponsoren en vrijwilligers voor hun support en bijdrage. Danzij uw steun zijn de Havendagen 2011 weer een geslaagd evenement geworden.

Foto: Chris Platteeuw

20

hoofdsponsors

220 x 316mm_adv.indd 1

17-06-11 13:13

Vhm81  
Vhm81  
Advertisement