__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

GRATIS MAGASIN MAR/APR/MAJ 21

ad derud LD i REBItil lokale

uide – din g velser ople

LANDSBYEN VED GULDBÆKKEN HVAD KULTURRUGER I PÅ?

VILD MED REBILD Oplevelsesstafetten i Terndrup

STUBhuset og 144 mælkekasser | KULTUR | NATURderudad | SPORT | ERHVERV202 | MAD · MAR/APR/MAJ 1 |


derudad 02|21

········

ARTIKLER 02 KulturenRebild informerer 04 STUBhuset – 144 mælkekasser 10 Rebild i ord og billeder 13 Landsbyrådet 14 Vild med Rebild 15 Oplevelsesstafetten 18 Guldbæk – historien om en landsby

KULTUREN REBILD INFORMERER

ARRANGEMENTER 07 Himmerlands Teater 12 Kinorevuen 13 BOGBY9520 22 LOF 27 Debat | Foredrag | Koncerter | Ud i naturen | Teater | For børn | Udstillinger | Øvrige LØST OG FAST 24 Det store i det små

Støt op

derudad Nr. 2/2021 Marts, april, maj UDGIVER: Foreningen KulturenRebild | www.kulturenrebild.dk

- omkring de frivillige og det brede lokale forening sliv. Tegn en anno nce i deruda d. Kont ak t Helle Nilsson på tlf . 214936 89 ell er mail annoncer @ku lturenrebild .dk og få tilsend t m ater iale.

OPLAG: 16.000 stk. | Husstandsomdeles i Rebild Kommune REDAKTION OG TEKST: Henrik Bugge Mortensen, tlf. 20 11 61 58 redaktion@kulturenrebild.dk LAYOUT: Bodil Tejg Krunderup, TEJG.dk FOTO: Heidi Randrup Reiche, Skovløberne Rold, Henrik Bugge Mortensen, STUBhuset, Søren Christensen, Kjeld Thomsen, Elsebeth Nørlem, Landsbyrådet, Lilli Christoffersen, Jane Eliasen, Lotte Thorsted. Kig Ind, Birgitte Wilsted Simonsen. ANNONCESALG: Helle Nilsson tlf. 21 49 36 89 annoncer@kulturenrebild.dk TRYK: PE offset A/S DISTRIBUTION: Nordjyske Medier Næste nummer af derudad udkommer i uge 20/2021. Deadline for aflevering af materiale og oprettelse af arrangementer på www.kulturenrebild.dk er 25. april 2021.

2

derudad bruger et svanemærket trykkeri

MAR/APR/MAJ 2021 · derudad

Har du brug for et ekstra eksemplar af derudad - har vi pt. etableret følgende udleveringssteder: Skørping Bibliotek, BOGBY9520, SPAR i Bælum, RebildPor ten, Kig Ind i Nørager, Terndrup Bibliotek, SuperBrugsen i Terndrup, Nørager Bibliotek, Rebildcentret, STUBhuset, Støvring Bibliotek.

DERUDADS SKULDERKLAP Det seneste år har bestemt ikke været nemt for forenings- og kultur-Danmark. Restriktioner og forsamlingsforbud har sat en stopper for de helt store armbevægelser, men det har også fået flere foreninger til at tænke i andre baner. Det vil derudad gerne belønne med et skulderklap. Denne gang har vi fået øje på løbeklubben Skovløberne Rold, som inspirerer til oplevelsesløb hver for sig i lokalområdet. Om tiltaget, der tog sin begyndelse i løbeklubbens lukkede Facebook-gruppe, fortæller formand Anne Voss: - Alle blev inviteret til at deltage, og mange gik op i på egen hånd at løbe til de spændende udflugtsmål, som skulle dokumenteres med en selfie. I januar besluttede vi os for at inddrage endnu flere i vores virtuelle løb – alle i Rebild Kommune, som havde lyst til at løbe eller gå i nyt terræn i Rold Skov. To driftige Skovløbere arrangerede seks løbe/gåture til spændende seværdigheder. Det vi kalder ”Opdagelsesløbet” besøger bl.a. Rold Kilde, Sct. Luris Kilde i Bælum Sønderskov, Stenstuen og Ønskestenen, Egholm Borganlæg, Højmosen og Hvass Sø. Vi har oplevet en stor interesse for vores turforslag, og i samarbejde med RebildPorten og Triatland Rebild har vi kåret og præmieret en vinder blandt dem, der har deltaget i ”Opdagelsesløbet” flest gange. ”Et lys i mørket” - I det hele taget har vi oplevet stor interesse for løbeklubben – blandt andet også takket være eksponeringen af Skovløberne Rold i den fine artikel ”Et lys i mørket”, som blev bragt her i magasinet derudad nr. 1/2021. Derudad har en bred læserskare og et publikum, som vi ellers ville have svært ved at komme i snak med. Som det er nu, profilerer vi os udelukkende på de sociale medier, men ikke alle løbere prioriterer at bruge tid online i fritiden. Dem har vi en formodning om, at vi rammer her. Vi har fået en flot respons på artiklen. Mange har henvendt sig for at høre nærmere om vores klub. Det er vi utroligt glade for, og håber, at interessen for at løbe sammen holder ved langt ind ud i fremtiden. Vi tror på fællesskabet – også i Coronatiden. For hvis man er glad for at løbe i skoven, bliver man bare endnu gladere, når man kan dele oplevelserne med andre, også selvom det ”kun” er online. Jo flere, jo bedre – skoven er jo stor. Som tak for initiativet sender vi et ”derudad skulderklap” til Skovløberne Rold. Har du fået lyst til en oplevelsesrig løbetur, er det blot at klikke ind på Skovløberne Rolds Facebook-side. Hvem har behov for et skulderklap og lidt opmærksomhed? Kender du en forening, ja, er du selv med i en, som har gang i en spændende aktivitet eller et anderledes tiltag – og det behøver ikke at have udgangspunkt i den nuværende Corona-situation – så formidler vi gerne historien videre her i derudad. Send nogle linjer til redaktion@kulturenrebild.dk.


NATUREN Har din nabo el·le· ·r· · · · andre du kender ikke modtaget derudad i deres postkasse

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

WORKSHOP UDSAT TIL MAJ OG NY PÅ VEJ I efteråret 2020 inviterede Foreningen KulturenRebild alle kommunens foreninger til at deltage i en 4-trins workshop med fokus på tekst, foto og Facebook for at give foreningslivet værktøjer til større synlighed. Workshoppen skulle efter planen løbe af stablen i marts måned, men også her har Corona-situationen stukket en kæp i hjulet. Den fuldt bookede workshop er derfor flyttet til maj. Har nogle af de tilmeldte foreninger ikke mulighed for at deltage her, vil de ledige pladser bliver slået op på KulturenRebilds Facebook-side. I efteråret udbyder vi et nyt 4-trins kursusforløb, som vil blive annonceret her i derudad og på KulturenRebilds Facebook-side. Du kan læse meget mere om workshoppen i derudad nr. 5/2020, som du finder online på kulturenrebild.dk – blot klik på forsiden af magasinet. Tjek, om det ikke var et godt tilbud til din forenings PR- og formidlingsansvarlige.

- , så kontak t Nordjysk e Distribution på tlf. 993 5 343 4 eller send en mail til nd i.rekla mation@nordjyske.dk. Du er naturligvis også altid velkommen til at kontak te redaktion@kulturenre bild.dk

SOMMEREN ER LIGE RUNDT OM HJØRNET… OG HER ER EN INVITATION TIL AT LEGE MED Midt i en vanskelig tid samles foreningsliv, erhvervsliv, Rebild Turistforening og KulturenRebild om formidling af oplevelser i Rebild Kommune. I lyset af Corona-epidemien udgav KulturenRebild i 2020 en sommerudgave af derudad fyldt med inspiration og idéer til oplevelser helt lokalt. Det husstandsomdelte magasin blev en stor succes – og det ikke kun blandt lokale borgere, for også turister og besøgende i området har flittigt gjort brug af magasinet. En unik indgang til oplevelser på gør-det-selv basis og hos områdets turistvirksomheder. Online-versionen af derudad sommer 2020 (nr. 3) er stadig tilgængelig på kulturenrebild.dk. Vi følger op på sidste års succes! Igen i år kommer vi danskere til at holde sommerferien under hjemlige himmelstrøg. Det giver en unik mulighed for at sætte fokus på de mange herligheder, som Rebild Kommune har at byde på. KulturenRebild har derfor i samarbejde med Rebild Turistforening taget initiativ til endnu et inspirerende oplevelsesmagasin.

dem der vælger at besøge vores område som turister. Gå gerne flere foreninger sammen om en idé, et forslag eller et arrangement, så vi igen i år kan sammensætte et oplevelsesmagasin, der indholdsmæssigt henvender sig til hele familien. Skriv til redaktion@kulturenrebild.dk og opret dine arrangementer på kulturenrebild.dk. Derudad til hele Danmark Sommerudgaven af derudad husstandsomdeles som vanligt i hele Rebild Kommune, og som noget nyt distribueres magasinet også til hele landet gennem Danmarks Distributionen. - KulturenRebilds primære formål er at formidle foreningslivets aktiviteter i Rebild Kommune, men med sommerudgaven af derudad har vi en gylden mulighed for at inspirere folk fra hele landet til at besøge Rebild-området. På den måde er vi med til at give både forenings- og erhvervslivet ekstra opmærksomhed i en vanskelig tid. Jes Kaa Kristophersen, formand for foreningen KulturenRebild Vi slår med andre ord to fluer med et smæk. Rebild Turistforening og KulturenRebild glæder sig til – i samarbejde med lokale foreninger og erhvervsliv – at skabe et spændende oplevelsesmagasin, der gør sommermånederne i Rebild og omegn til noget helt særligt!

En invitation til hele kommunens foreningsliv Allerede i begyndelsen af året, da sne og kulde dækkede Danmark, gik arbejdsgruppen bestående af repræsentanter fra Rebild Turistforening og KulturenRebild i gang med planlægningen, hvilket foregik om et tændt bål i en af skovens bålhytter. Som det var tilfældet med sidste års sommermagasin, vil vi gerne lave en bred formidling af de mange muligheder, der er for oplevelser i alle hjørner af kommunen. Det kan vi kun gøre med hjælp fra foreningslivet. Derfor På vegne af foreningen KulturenRebilds bestyrelse inviterer vi alle foreninger til at byde ind med forslag, idéer og ar- Henrik Bugge Mortensen rangementer, som foregår fra slutningen af maj til begyndelsen af september. Det handler om at vi sammen skaber den allerbedste og mest oplevelsesrige sommer for alle borgere i kommunen, og

Du kan løbende lægge dine arrangementer ind til offentliggørelse på www.kulturenrebild.dk, men ønsker du at dine aktiviteter også er med i derudad er det vigtig, at du overholder nedenstående deadlines. Samme deadlines gælder aflevering af redaktionelt materiale til magasinet, men aflever gerne pressemeddelelser, tekst og idéer til redaktionen i god tid, så vi har mulighed for at tilrettelægge magasinets indhold bedst muligt. Redaktionelt materiale sendes til redaktion@kulturenrebild.dk. Nr. 3/2021 Nr. 4/2021 Nr. 5/2021 Nr. 1/2022 Nr. 2/2022

juni, juli, august september, oktober november, december januar, februar marts,april, maj

Uge 20 Uge 34 Uge 41 Uge 51/2021 Uge 8

25. april 1. august 19. september 28.november 20. januar 2022

derudad · MAR/APR/MAJ 202

3


········

STUBHUSET - 20 ÅR · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · TEKST:HENRIK BUGGE MORTENSEN

STUBHUSET FEJRER 20-ÅRS JUBILÆUM

DA

MÆLKEKASSER KOM I SPIL

S

om koncertsted er det vigtigt, at man har gode kontakter til både musikere og dem, der står for at booke deres koncerter. Kunstnerne skal føle sig hjemme og velkomne. De skal mærke, at vi er 100% klar, når de ankommer, kaffe og kage står parat, stearinlysene er tændt og der er tænkt på selv de mindste detaljer, fortæller Helle Jørgensen, musikchef og daglig leder i STUBhuset. Tilfældighederne spiller dog også ind, hvilket var tilfældet, da jeg fik det succesfulde islandske band Mezzoforte på plakaten. Da Benjamin Koppel Jazz Galla gav koncert i STUBhuset, opdagede jeg i løbet af aftenen, at det var Mezzofortes keyboardspiller, der stod bag tangenterne. Lidt kækt fik jeg sagt, at dem skal vi da have til STUBhuset.

Den 7. april 2021 kan kulturhuset STUBhuset fejre 20-års jubilæum. Vi rejser tilbage i tiden for at tale med nogen af dem, der fra den spæde start var med til at sætte præg på Støvrings kulturhus. Et længe næret ønske, som fik vind i sejlene, da Støvring Friskole lukkede i august 1999 efter at have eksisteret i 101 år. Købte friskolen for 3,8 millioner kroner Der blev indkaldt til borgermøde, hvor de mere end 60 fremmødte var enige om, at her var en gylden mulighed, som man ikke måtte forspilde. Der blev nedsat flere arbejdsgrupper og en styregruppe, der februar i 2000 kunne præsentere planerne, hvis gennemførelse var helt afhængig af opbakning fra den daværende Støvring Kommune. På et tidspunkt blev der også arbejdet på at sætte kulturhuset på folkeaktier, men i juni 2000 indgik kommunen aftale med ejeren Nykredit om at købe friskolen for 3.8 millioner kroner med overtagelse 1. januar 2001. Kulturhuset blev oprettet som en selvejende institution, og ved den stiftende generalforsamling den 29. november 2000 blev der valgt fem medlemmer til bestyrelsen: Hanne Thomassen, Inger Olsen, Poul Erik Nørnberg, Henry Christensen

4 MAR/APR/MAJ 2021 · derudad

(formand) og Niels Ole Hansen. Derudover var kommunen repræsenteret af Lilly Hesseldahl Sørensen og Hans Trap Friis. - Så var det bare at smøge ærmerne op og tage fat, fortæller Inger Olsen. Heldigvis var vi en gruppe, der alle var indstillet på, at der skulle knokles. Det så ud som om friskolen var blevet forladt i huj og hast, for der stod stadig kaffekopper på bordene, og bøgerne lå spredt rundt i lokalerne. Det første vi gjorde var at rydde alt ud, så vi kunne få pudset vægge og malet. - Vi fandt hurtigt ud af, at det var nødvendigt med en daglig leder, så vi slog stillingen som ”Blæksprutte” op og fik ansat Peter Rasmussen, der med sin sorte læderjakke og hestehale var noget atypisk for Støvring, men han var den helt rigtige til jobbet, fortæller Poul Erik Nørnberg. Åbningen af det nye kulturhus, som vi i begyndelsen blot kaldte ”Friskolen”, foregik fredag den 6. april, hvor en håndfuld bands med rødder i Støvring gav koncert. Dagen efter gik Aalborg Garden fra Jernbanegade til det nye kulturhus, hvor Mek Pek og Sigurd Barrett stod for underholdningen. - Den officielle indvielse fandt sted om eftermiddagen den 7. april, hvor Støvring Kommunes borgmester Anny Winther overrakte nøglen til den selvejende institution, og Henry Christensen afslørede kulturhusets navn, fortæller Lilly Hesseldahl Sørensen. Vi havde i den forbindelse udskrevet en konkurrence, hvor valget faldt på navnet STUBhuset. Meget naturligt, da der er en træstub i den gamle Støvring Kommunes byvåben, og på det tidspunkt var byen også kendt for den årlige Stubfest. - Vi oplevede fra begyndelsen en stor opbakning fra byens borgere og ikke mindst erhvervslivet, hvilket er blev udbygget gennem årene med sponsoraftaler. Flemming Christensen, SAWO, var en af de første som støttede STUBhuset økonomisk, fortæller Poul Erik Nørnberg. Vi var også i den heldige situation, at vi overtog flere aftaler om leje af lokaler fra den tidligere friskole. Banko, der var startet op nogle år tidligere, fortsatte i STUBhus-regi, og det samme var tilfældet med Mariann Aarups danseskole.


·······

Begyndelsen var lidt op ad bakke STUBhusets bestyrelse kastede sig også ud i at arrangere koncerter, hvilket i begyndelsen skulle vise sig at være noget af en udfordring. - Allerede før den officielle indvielse havde vi i februar 2001 det første arrangement i salen. Det var en fastelavnsfest, hvor gruppen Tørfisk var hyret til at give koncert, fortæller Poul Erik Nørnberg. Det var annonceret at overskuddet skulle gå til det nye kulturhus, men det blev der ikke meget af, for jeg tror vi var elleve mand til at slå katten af tønden. Siden da har Tørfisk flere gange spillet for fulde huse i STUBhuset. Jeg kan også huske, at vi havde planlagt en koncert med Helge Engelbrecht, som vi måtte aflyse, da der kun var solgt tre billetter. På et tidspunkt blev vi tilbudt en koncert med Niels Hausgaard, som vores daglige leder Peter sagde nej til, da han ikke vidste hvem han var. Koncerten gik i stedet til KulturStationen i Skørping, hvor Niels Hausgaard lige siden har været en fast del af koncertprogrammet. Det var en dum fejl. - Vi var meget påpasselige med pengene og forsøgte at lave det meste selv, fortæller Lilly Hesseldahl Sørensen. Da der skulle etableres en stationær scene, fik vil fat i 144 plastikmælkekasser, der blev skruet sammen, og øverst blev der monteret krydsfinerplader som scenegulv. Scenetæppe og foldegardiner til hele huset syede vi også selv. De velourduge som blev brugt ved arrangementer og fester, dem tog vi med hjem og vaskede i vores egen vaskemaskine. STUBhuset har budt på mange gode oplevelser gennem årene, tydeligst husker jeg en koncert med Johnny Madsen. Det unikke ved STUBhuset er nærkontakten mellem musikere og publikum, der sidder meget tæt på hinanden. Når musikerne skal op på scenen, foregår det mellem publikum, hvilket ikke passede Johnny Madsen. Jeg måtte derfor i mørke og vinterkulde følge Johnny udenfor og rundt om bygningen til døren bag scenen, så han undgik nærværet med publikum. - Det er svært at fremhæve noget frem for andet, for vi har oplevet meget de år, vi har været med på rejsen, fortæller Inger Olsen. Musikskolen rykkede ind, hvilket skabte en masse liv i huset. Vi har

arrangeret cirkus, hvor artisterne kom ud på alle byens institutioner og der blev sat et stort telt op på cirkuspladsen. Skolebørnene fik en kulturel oplevelse, som der stadig tales om. Det samme skete, da vi inviterede til fællesspisning, hvor lokale flygtninge præsenterede deres madkultur. Det fik 600 borgere til at spise med. Vi har arrangeret Klub-18 fester for de unge, som desværre måtte stoppe på grund af stoffer og klager fra naboerne. Vi har arrangeret teater, revy og kunstudstillinger, og den årlige nytårskoncert har vi også været med til at søsætte. Ja, der var også Rock i Rebild, hvor vi et enkelt år arrangerede en stor koncert dagen før Opera i Rebild. Det får STUBhusets nuværende musikchef og daglige leder, Helle Jørgensen, til at indskyde en bemærkning. - Jeg drømmer om, at kulturhusene i kommunen gik sammen om en stor koncert, så vi udnyttede det store setup i forbindelse med Opera i Rebild, ikke blot en dag men to dage til to store arrangementer. Det kræver dog at vi står sammen, og ikke mindst, at der er den nødvendige opbakning fra kommunen. Lidt for meget forsamlingshus Helle Jørgensen, der netop selv har kunnet fejre 10-års jubilæum i STUBhuset, tiltrådte som musikchef og daglig leder 1. januar 2011. Helle har tidligere arbejdet med bl.a. planlægning af messer og arrangementer i Aalborghallen. - En aften bankede min nabo, Inger Olsen fra STUBhusets bestyrelse, på min dør. Hun fortalte at STUBhusets daglige leder var stoppet og spurgte om det job ikke var noget for mig. Jeg mødtes med bestyrelsen, gik i tænkeboks og kom med et forslag til, hvordan tingene skulle køre fremadrettet. Jeg kunne hurtigt se, at her havde jeg mulighed for at flytte noget, og heldigvis sagde bestyrelsen ja til mine planer. Jeg må erkende, at jeg ikke kendte meget til STUBhuset, men jeg brændte for opgaven. Det første sted jeg satte ind, var omkring STUBhusets synlighed. På gavlen fik jeg bl.a. opsat bannere med de aktuelle koncertnavne, hvilket jeg tydeligt husker den daværende formand for bestyrelsen var imod, da de sikkert ville

derudad · MAR/APR/MAJ 2021

5


········

DET SKER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

blive ødelagt og revet ned. Der var meget forsamlingshus og nervøs velour over STUBhuset, som jeg ønskede at ændre, men det kom til at tage lidt tid, siger Helle Jørgensen med et smil. Til STUBhuset er knyttet et stort korps af frivillige. 40-50 hjælper til i forbindelse med afvikling af koncerter, og 30 når der hver mandag afholdes banko i salen. - De frivillige spiller en meget vigtig rolle i STUBhuset. De løser mange praktiske opgaver med opstilling af stole og borde, pasning af bar og garderobe i forbindelse med koncerter osv. Det var også et af de steder, hvor jeg valgte at involvere mig fra begyndelsen. Det er vigtigt at de frivillige føler sig set og hørt, og det gør man bedst over en kop kaffe. De frivillige kommer ikke blot for at løse en opgave, de kommer også på grund af fællesskabet og det sociale samvær. - I begyndelsen af min ansættelse var det en fra bestyrelsen, der stod for at booke koncertnavne, men efterhånden tog jeg over, da det var mere praktisk, at den ansvarlige befandt sig i huset i det daglige. Vores økonomi muliggør ikke at gamble for meget, så vi må nødvendigvis satse på de mere træfsikre navne. Vi har naturligvis også en forpligtigelse til at give de nye upcoming navne en chance. Jeg lytter meget til hvad publikum siger, og jeg observerer ikke mindst deres reaktion, når de forlader en koncert. Vi har haft en del navne som pludselig er blevet store, det gælder f.eks. Hush med Dorthe Gerlach og Jonah Blacksmith. Med øget popularitet følger muligheden for at spille for et større publikum, hvilket desværre gør STUBhuset mindre interessant som spillested. Men vi har hjulpet nogen på vej, hvilket også er en del af opgaven.

"

- I dagtimerne på hverdage er det de mange foreninger som sætter præg på STUBhuset, fortæller Mariann Højgaard Kristensen. Det er bl.a. Støvring Seniorer, Gymnastikforeningen Dannelund, Ældre Sagen Støvring, Tusindfryd, LOF og to danseskoler. Fredag, lørdag og søndag fungerer STUBhuset som forsamlingshus, når lokalerne udlejes til fester. Vi har fået lavet et ekstra køkken, hvilket gør det muligt at dele huset op, så der kan holdes to fester på en gang. - Det er Mariann, der suverænt styrer udlejningen af lokaler, fortæller Helle Jørgensen. Hun er fantastisk til at guide folk og få dem til at føle sig helt trygge, når spørgsmålene om vi har sovseskåle nok, opstilling af borde og stole og mange andre praktiske spørgsmål står i kø for at blive besvaret. - Vi har også en gruppe sponsorer, der år efter år bakker op omkring STUBhuset. Her i forbindelse med Corona-epidemien har jeg mødt sponsorer, der bekymret har spurgt ind til situationen, og sagt, at jeg endelig måtte vende tilbage, hvis der skulle opstå problemer. Det kan man da kalde opbakning. For deres sponsorat får de enkelte erhvervsvirksomheder gratis billetter til STUBhusets koncerter.

Da vi fandt ud af, at Per Frost havde fødselsdag samme dag han skulle spille i STUBhuset blev alt tapetseret med flag, og til Johnny Logan sørger vi for, at der står risalamande parat

Gule Gajoler og lakridspiber - Vi gør meget for, at musikerne, og de folk de har med til at sætte lys, rulle kabler ud og lave lyd, skal føle sig hjemme, fortæller Mariann Højgaard Kristensen. Vi ved, at Oysterband er vilde med lakridspiber, så derfor er der altid indkøbt lakridspiber, når de giver koncert. Michael Falck kan godt lide gule Gajoler, og Dodo Gad fra Dodo and the Dodos kan ikke tåle levende lys, så dem erstatter vi med led fyrfadslys. Da vi fandt ud af, at Per Frost havde fødselsdag samme dag, han skulle spille i STUBhuset, blev alt tapetseret med flag, og til Johnny Logan sørger vi for, at der står risalamande parat – og det med både mandel og gave. I forhold til tidligere, hvor koncertpublikummet primært var meget lokalt forankret, henter STUBhuset også i dag sit publikum fra Nibe, Svenstrup og Hobro og endnu længere fra.

6

JAN - FEB 2021 · derudad

Et veltrimmet kultur- og aktivitetshus - STUBhuset er i dag et moderne multihus, med mange funktioner. Her er aktivitet fra tidlig morgen til sen aften, fortæller Ole Mark Jørgensen, formand for STUBhuset. Vi plejer lidt populært at sige, at vi har fire ben at stå på i kulturhuset STUBhuset – der er koncerterne, forsamlingshusdelen, arrangementer og de daglige aktiviteter, hvilket vil sige de mange foreninger, som holder til i huset. Gennem de seneste fem-seks år er STUBhuset løbende blevet renoveret, så vi i dag har et veltrimmet kultur- og aktivitetshus, der er parat til at møde fremtidens udfordringer. - Skal jeg kigge lidt ind i fremtiden, så vil det give god mening at udvide salen, så vi fik mulighed for at tiltrække større koncertnavne. Planerne har vi allerede liggende, siger Helle Jørgensen. Og så skal vi have mere fokus på børnene. De skal også præsenteres for kulturelle oplevelser, for den største glæde ved at sidde på min stol er, at kunne være med til at gøre en forskel og se lyset i folks øjne, når de går ud fra en koncert. COVID-19 har sat en stopper for den store fejring af STUBhusets jubilæum i april. Festlighederne er udskudt til september, hvor der planlægges en jubilæumsweekend.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

OK:

DET SKER

Når vi atter må åbne, så har vi masser af gode oplevelser klar til jer

20 å

········

r

m u æ bil 021 u J 2001-2

FACEBOOK: FACEBOOK: /STUBHUSET.DK /STUBHUSET.DK

INSTAGRAM: BILLETSALG: FACEBOOK: BILLETSALG: WWW.TICKETMASTER.DK /STUBHUSET.DK /STUBHUSET WWW.TICKETMASTER.DK

BILLETSALG: WEB: WEB: WWW.TICKETMASTER.DK WWW.STUBHUSET.DK WWW.STUBHUSET.DK

BILLETSALG:

WEB: WWW.STUBHUSET.DK

derudad · JAN - FEB 2021

7


········

NATUREN

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

BYG TÆT PÅ NATUREN – BYG I REBILD #etaktivtlivsammen

Se hvilke boliggrunde vi

har til salg

www.mangegodegrunde.dk

Byg tæt på KU LT UR EN – byg i Rebild KONGELIG SOMMERBALLET onsdag 9. juni 2021 Den Kongelige Sommerballet foregår i det fri i Rebild Bakker og er et gratis tilbud til alle, der har lyst til at se dansere fra Den Kongelige Ballet opføre et potpourri af storslåede balletoplevelser. Læs mere på rebildporten.dk

REBILD KULTURUGER 11.-26. september 2021 Kulturugerne sætter spot på fællesskaberne og kulturaktiviteterne i din by! Kulturugerne giver synlighed til kulturaktiviteter i byer og landsbyer og til deres mangfoldige tilbud til nuværende og nye beboere. Alle, der har lyst til at lave kulturaktiviteter eller arrangementer, kan være med. Læs mere og find ansøgningsskemaet på rebild.dk/kulturuger Send beskrivelse, oplysninger på kontaktperson samt ansøgningsskema til Tina Rasmussen tlra@rebild.dk inden den 5. juli 2021.

📞📞 99 88 99 88

Følg os på Facebook

8 MAR/APR/MAJ MAR/APR/MAJ2021 2021··derudad derudad www.rebild.dk ✉ raadhus@rebild.dk


· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· · ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··········· ·NATUREN · · · · · · · · · · · · · ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·

Rebild Kulturuger

LER RUNDT | KULTURRUN L U R D DTUR L R EB I R | K U U T L Å T P U R R RUNDT OSSE T R OSSE U T R KUL

Hvad kulturruger I på? Vær med til at sætte gang i kulturlivet igen

R

ebild Kulturråd vil med Kulturugerne 2021 sætte spot på fællesskaberne og kulturaktiviteterne i din by! Vi vil give synlighed til alle kulturaktiviteter og samtidig skabe opmærksomhed om vores dejlige byer og landsbyer og deres mangfoldige aktiviteter og tilbud til både nuværende og nye beboere. Hver by laver et program for en eller flere dage i kulturugerne, som kommer med i et samlet program.

ØSTER HORNUM

14/9

STØVRING

SULDRUP

20/9

17/9

15/9 11/9

BLENSTRUP BÆLUM

Vi besøger hinanden på kryds og tværs i kommunen og ser hvad de forskellige byer tilbyder af aktiviteter, sammenhold og fællesskaber. I programmet er der plads til både sædvanlige og velkendte aktiviteter, ligesom der er mulighed for at skabe aktiviteter og arrangementer særligt udviklet til kulturugerne. Her vil der desuden være mulighed for at søge om støtte til afvikling af et nyt arrangement. Arrangementer kan være digitale eller fysiske eller begge dele. Så hvis I vil lave ”dans i laden”, ”koncert i stuen”, ”åbent hus hos den lokale kunstner eller brugskunstforretning”, ”oplev et håndværkerværksted”, ”forfatteroplæsning og samtale i køkkenet”, ”videopræsentation af en udstilling” eller ”pod cast om et spændende emne” så meld ind til kulturrådet og find meget gerne andre i din by, som også kunne tænke sig at byde ind med aktiviteter – gerne samme dag. Med venlig hilsen Rebild Kommunes Kulturråd

23/9

SKØRPING NØRAGER

19/9

HVORDAN KOMMER JEG MED? Foreninger, kulturaktører, kunstnere, erhverv, enkelte borgere - alle, der har lyst til at lave kulturaktiviteter eller arrangementer, kan være med. Hvis du vil lave et arrangement, så send den ind til os med en beskrivelse samt ønskede datoer for afvikling. Har du en idé men mangler samarbejdspartnere eller legekammerater, så prøv at kigge rundt i lokalområdet, spørg borgerforeningen, landsbyforeningen, lokalrådet eller din nabo – eller kontakt os, så kan det være, vi kan hjælpe dig med at få realiseret din idé. Det vil være rigtig fint, hvis man i sit lokalområde eventuel gennem en borgerforening eller andet får indsamlet idéer til aktiviteter, og kontakter os med ”det fulde program” til den dag, netop jeres by eller lokalområde skal være i fokus i løbet af kulturugerne.

HVAD GØR KULTURRÅDET? Kulturrådet hjælper med sparring og koordinerer aktiviteter samt laver det samlede program. Programmet markedsføres i kultur- og oplevelsesbladet ”Derudad”, på Rebild Kommunes hjemmeside samt på Facebook og der sendes pressemeddelelse til aviserne. Kulturrådet kan støtte økonomisk med mindre beløb til nye arrangementer, der er udviklet præcis til kulturugerne. Projekter, hvor man er indgået i nye samarbejder, vil blive højt prioriteret til at kunne modtage støtte. Kulturrådet samarbejder med Landsbyrådet og Frivilligcenter Rebild om Kulturugerne 2021. Skal din by med? Send beskrivelse, oplysninger på kontaktperson samt ansøgningsskema til Tina Rasmussen tlra@rebild.dk inden den 5. juli 2021. Læs mere og find ansøgningsskema på: https://rebild.dk/demokrati/raad-og-naevn/ kulturraadet/rebild-kulturuger

KULTURUGER

TIDSPLAN 5. juli 2021: Deadline for indsendelse af beskrivelse af aktiviteter til Kulturrådet 5. juli 2021: Deadline for ansøgning om støtte til Kulturugeaktiviteter 11. september 2021: Åbning af Rebild Kulturuger

derudad derudad· MAR/APR/MAJ · MAR/APR/MAJ2021 202

9


········

REBILD TURISTFORENING

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ··

Flyverstenen i Torstedlund Skov

AARESTRUP

FLYVERSTENEN TORSTEDLUND

ET MINDE OM EN TRAGISK BEGIVENHED I KRIGENS SIDSTE DAGE.

ROLD ERIK JENSEN, NYSUM, HAR INDSENDT DETTE BIDRAG. FOTO: SØREN CHRISTENSEN

Man finder Flyverstenen på følgende måde: Parker din bil på Et af besættelsestidens mange tragedier udspandt sig i TorP-pladsen ved indkørslen til Nørlund Savværk. Du følger så asstedlund Skov kort før midnat den 20. april 1945, altså få dage faltvejen til fods ca. 100 meter, hvorefter vejen drejer til venfør befrielsen. Det var en engelsk flyver, der blev skudt ned, og stre, hvor et skilt viser vej ligeud til Flyverstenen. alle 11 ombordværende blev dræbt. © Rebild Kommune & SDFE Nedstyrtningsstedet er markeret med en mindesten, kaldet ’Flyverstenen’, hvortil der er hæftet den ene af maskinens fire propeller. Rebild Turistforening havde i 2018 en aftenudflugt hertil, og her deltog omkring 50 mennesker, som fik en beretning om den tragiske hændelse og det, der førte til etablering af et mindeområde her ude i Rold Skov. En tur til Flyvestenen er noget, som mange mennesker selv tager, og en af dem er landmand Erik Jensen fra Nysum, der også gerne tager sine gæster med hertil. Erik Jensen, der arbejder på det nærliggende Nørlund Savværk, fortæller i det følgende, hvordan man finder stedet, og han giver sin beretning af, hvad der førte til etablering af mindestedet og senere af etablering af en gravplads på Aarestrup Kirkegård for de omkomne. Jeg kan varmt anbefale, at man tager sine gæster med på en tur til nedstyrtningsstedet. Samtidig med, at man på den måde kan mindes en af krigens tragiske hændelser, får man samtidig en naturoplevelse under vandreturen gennem skoven.

Flyverstenen. Forfatteren er her fotograferet ved den smukke natursten, der er rejst på nedstyrtningsstedet

10

MAR/APR/MAJ 2021 · derudad

Det var arbejdere ved Nørlund Savværk, som dybt berørte af ulykken rejste stenen den 4. august 1945 til minde om de dræbte, hvis navne er indhugget på stenen. Den smukke natursten blev fundet syd for Lundemose i Hestehaven, hvor den blev udgravet den 23. juni 1945 og transporteret til nedstyrtningsstedet på en vogn forspændt af fire af savværkets heste. Der skulle imidlertid gå et par år efter nedstyrtningen, inden man fandt de omkomne. De var begravet i et sumpet område på selve nedstyrtningsstedet. I løbet af en nat blev de gravet op af frivillige og lagt i kister, hvorefter britiske specialister blev tilkaldt for at identificere de omkomne. Kisterne førtes herefter til Aarestrup kirke, hvor begravelsen fandt sted den 22. juni 1947, og hvor ca. 600 mennesker var mødt frem for at ære de omkomne, herunder repræsentanter fra det officielle Storbritannien og Holland. Efter den smukke vandretur kan du køre til Aarestrup Kirke, hvor de omkomne blev begravet, og hvor du på kirkegården kan finde de 11 hvide gravsten.

Gravsten. Her ses de 11 hvide gravsten på Aarestrup Kirkegård, der ærer de omkomne fra fly-nedstyrtningen


· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · REBILD

I ORD OG BILLEDER

REBILD I ORD OG BILLEDER ER BORGER-

”Udsigten” fra Rise Bakker

TIL-BORGER FORTÆLLINGER, DER INSPIRERER TIL STEDER, HVOR DU KAN FÅ OPLEVELSER SAMMEN MED DINE GÆSTER.

OVERGANGEN FRA TÆT SKOV TIL VIDÅBENT LANDSKAB GIVER EN SYMFONISK VIRKNING. VOLSTED

BJARNE TROELSEN, GERDING, HAR INDSENDT DETTE BIDRAG. FOTO: KJELD THOMSEN

De første år efter vi var flyttet til Gerding i 1972 (ja, så længe er det siden!), gik vores yndlingstur med og uden gæster ned gennem Bækhusene, op i skoven, op forbi ”Spejderhytten”, og et par hundrede meter længere fremme trådte vi ud i et fantastisk, åbent landskab med lyngbakker isprængt grønne klatter af enebærbuske og en vid udsigt over Lindenborg ådal over til bakkerne ved Flamsted og Volsted. Vi sagde, vi gik op til ”Udsigten”. Meget få kendte stedet, så vi følte, det var lidt ”vores eget”. Få år senere, da gårdene ved Rise ikke længere var i drift, kunne vi se følgerne af, at bakkerne ikke længere blev afgræsset: Et krat af bævreasp groede usandsynlig hurtigt op og tog ”Udsigten”, og i dag er en stor del af området skov. Nu går der dyr igen i området, fine, elegante, lette Exmoreheste, kvæg og geder, der skal genskabe det lysåbne overdrevslandskab fra dengang. Området er opkøbt af staten, og vi kan færdes frit over det hele uden at blive jaget væk af ejendomsrets¬funda¬men¬talistiske godsejere, som der har været risiko for i en årrække. Det vil nok vare nogle år før ”Udsigten” fra dengang er tilbage, men der er andre muligheder: i stedet for at gå lige ud ved

Stillestående rimfrost

RISE BAKKER

STØVRING

SKØRPING

”Spejderhytten”, (som nu vistnok er en jagthytte), kan man dreje til højre forbi hytten og følge stien nedad, og pludselig træder man ud af skoven, og Lindenborg ådal breder sig foran © Rebild Kommune & SDFE én i et betagende vue. For mig har denne pludselige overgang fra tæt skov til vidåbent landskab en næsten symfonisk virkning, som når Beethoven efter en længere passage med modulationer, hvor man lidt efter lidt mister det tonale fodfæste, pludselig bryder ud i et strålende C dur tema. Stedet kan nås både fra Gerding by, men endnu lettere fra parkeringspladsen ved Rise, hvis man i stedet for at gå ned i Skindbjerglund følger stien mod nord, som drejer ind til ”Spejderhytten”, hvor man drejer til venstre, nedad – og pludselig er man der!

Spejderhytten, der nu er jagthytte

derudad · MAR/APR/MAJ 2021

11

·······


········

Aut. El-installatør

Søren Bertelsen

Skovbad

En go’ kontakt 98 33 81 91

22 37 26 66

Transport af 4 til 76 personer Har du lyst til at stifte bekendskab med et Nordisk Skovbad? Har du lyst til at få en beroligende, nærværsskabende, styrkende og fortryllende oplevelse?

Tlf. 98 37 11 50

E-mail: olesens-busser@post.tele.dk • www.olesens-busser.dk

12

MAR/APR/MAJ 2021 · derudad

MØDESTED: Skørping Skoles parkeringsplads TID: DEN 27/3 KL. 10-12.30, 15/4 KL. 16-18.30 ELLER 16/6 KL. 16-18.30 PRIS: Kr. 250 pr gang RING ELLER SKRIV OG HØR NÆRMERE ANETTE RAVN, Nordisk skovbadningsguide m.m. Tlf. 51222081 www.anetteravn.dk info@anetteravn.dk


BOGBY9520

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

TILBYDER TAKE

NATUREN

·······

AWAY

NYT

fra Landsbyrådet Årsmøde 2021 Landsbyrådet afholder Årsmøde den 26/5-2021 kl. 19-21 i Frivilligcenter Rebilds nye lokaler i Støvring. Sidste år var vi på grund af corona situationen desværre forhindret i at afholde årsmødet, men i år er det ganske sikkert, at det bliver afholdt forhåbentligt fysisk, og hvis dette ikke er muligt online. Vi glæder os til at mødes med jer alle igen og drøfte både muligheder og udfordringer med at bo i en landsby. Alle er velkomne. Hold øje med invitationen i din mailboks..

Kunst og fællesskaber

Vi hejser flaget, for nu er der atter åben i BOGBY9520, og for de læselystne, der ikke føler sig helt trygge ved situationen, tilbyder vi en ny service – take away bøger.

Landsbyrådet søsætter i 2021 et nyt tiltag ”Kunst og fællesskaber”, hvor formålet er at skabe og styrke fællesskaberne i landsbyen og på tværs af landsbyerne. Projektet skal have fokus på lokalkunst og kunstnere i landsbyerne og det omkringliggende samfund. Ideen er i fællesskaber og sjovt samvær at skabe kunstværker til udsmykning i landsbyen, hvor slutproduktet ikke er det centrale men derimod fællesskabet. Der vil blive afholdt workshops til inspiration, og tanken er at de enkelte projekter tilrettelægges, så alle aldersgrupper kan og har lyst til at deltage. Hold øje med opslag i derudad og på Rebild kommunes FBside.

1. S end en mail til mail@bogby9520.dk, hvor du kort beskriver

hvilken genre du er interesseret i – skønlitteratur, krimier m.v. Herefter pakker vi en ”lykkepose” ud fra dine ønsker. En genre pr. pose. Prisen er blot kr. 50, og hver pose indeholder 2-3 bøger. Du er naturligvis velkommen til at bestille flere poser – også til din familie, venner, bekendte, naboen osv.

2. D in bestilling skal vi modtage på mail senest torsdag.

Bøgerne kan afhentes i BOGBY9520, Jyllandsgade 5C, 9520 Skørping, den følgende lørdag kl. 10-13. Betaling foregår på MobilePay.

Corona-tiden har været en udfordring for de fleste foreninger – også for BOGBY9520, hvor vi har måttet tænke nyt. Vores populære foredragsaftener er aflyst indtil videre, men i stedet har vi planlagt bl.a. ”Historievandring og suppe”, hvor der er plads til max. 10 deltagere.

”Vild med Rebild” I Landsbyrådet har vi gennem flere år arbejdet for at skabe mere vild natur gennem projektet ”Naturfællesskab i Landsbyen”. Projektet har været så stor en succes, at vi i samarbejde med en del frivillige foreninger og privatpersoner har arbejdet på at udbygge dette til hele kommunen, og vi er nu så langt. at foreningen ”Vild med Rebild” er dannet. For yderligere info: www.vildmedrebild.dk. Projektet har til formål at skabe fællesskab omkring rigere natur med fokus på biodiversitet og mere plads til vild natur i Rebild Kommune i mange former og i mange grupper. Projektet arbejder for at få forskellige befolkningsgrupper i kommunen til at arbejde sammen om at få mere vild natur og øge målgruppernes kendskab til forskellige arter af insekter, dyr og planter. Det er nu muligt på hjemmesiden at melde sig ind i foreningen, hvor din støtte er meget velkommen.

TILMELDING: Efter først-til-mølle-princippet på mail@bogby9520.dk. DELTAGELSE KRÆVER MEDLEMSKAB AF BOGBY9520.

HISTORIEVANDRING OG SUPPE 4 AFTENER: 8.-15.-22. OG 29. APRIL KL. 17.30-19.30 I april inviterer BOGBY9520 på 4 aftener med historievandring, hvor Henrik Bugge Mortensen er guide og formidler. Temaet er den gode historie, der gemmer sig over alt i naturen, hvis man er opmærksom og blot en smule nysgerrig. TUR 1: Nørreskovens mystik. TUR 2: Besættelsestidens spor. TUR 3: Da Rebild kom på landkortet. TUR 4: Kilderne. Vi går i et roligt tempo, så der også er tid til at snakke sammen, og når vi er tilbage samler vi kort op på turens oplevelser over en kop varm suppe. Medbring selv kop og ske. Oplysninger om mødesteder m.m. fremsendes på mail efter tilmelding. Husk påklædning efter vejrforholdene.

BOGBY 95 20

ÅBNINGSTIDER: SKØRPING: Jyllandsgade 5b og 5c Torsdag og fredag kl. 14-17 Lørdag og søndag kl. 10-13 ST. BRØNDUM: Askildrupvej 23 Torsdag kl. 14-17 LÆS MERE PÅ www.bogby9520.dk og helt aktuelt på Facebook/BOGBY9520.

Delebil i Landsbyen

til sato@rebild.dk

Udover afsatte midler til uddeling gennem Projektpuljen har Landsbyrådet også afsat midler til at støtte initiativer til indkøb af delebiler. Den enkelte landsby kan søge 10.000 kr. til dette formål. Landsbyrådet har støttet den første delebil i Gravlev i 2019, som har brugt midlerne til at indgå aftale med ByensBil. Der er stadig mulighed for at søge tilskud til en delebil, hvis flere har lyst til at etablere delebils ordning i egen landsby. Er din interesse vakt? så skriv en mail

derudad · MAR/APR/MAJ 202

13


········

Skal du godt igang er Nørager Trælast et naturligt valg NATUREN ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

stærkpris prispå på en en FåFåenenstærk Nørager frafraNørager

STÅLHAL STÅLHAL

stålplader Specialpriser på facader

Skal du godt igang er Nørager Trælast et naturligt valg

stærkpris prispå på en en FåFåenenstærk Nørager frafraNørager

til tag og

STÅLHAL STÅLHAL

Niels Ring til N iels

stålplader Specialpriser på facader

Ring til

og Tlf. 98 55 12 66 til∙ tag www.n-e-j.dk

Tlf. 98 55 12 66 www.n-e-j.dk Få en stærk pris på ∙en

RIDEHAL fra Nørager Ring til Niels

Ring til Niels

Få en stærk pris 2x65 NY.indd 2

14-01-2016 08:32:53

Tlf. 98 55 12 66 ∙ www.n-e-j.dk

Jyllandsgade 2, 9520 Skørping Telefon: 9839 1722

info@tandlaegerneskoerping.dk www.tandlaegerneskoerping.dk

Tlf. 98 55 12 66 ∙ www.n-e-j.dk Stålhal og Ridehal 2x86.indd 1 Få en stærk pris 2x65 NY.indd 2

Mogens Hebbelstrup

17-04-2018 11:14:17 14-01-2016 08:32:53

MØDERET FOR HØJESTERET AUT. BOBESTYRER Dommerhaven 9 · 9575 Terndrup Tlf. 9833 5733 · E-mail: mh@dommerhaven.dk

STØVRING A/S

● TAGDÆKNING ● STÅLMONTAGE

Hermesvej 3, 9530 Støvring · Tlf. 98 37 16 11 · www.sts-tag.dk

Vi forhandler bl.a. Hjertegarn, Sandnes, Filcolana, Cewec, Lang Yarn, Handdyed.dk, ADDI og Knit Pro. Stort udvalg af strikkeopskrifter og strikkebøger.

Anlægsgartneri A/S • Beskæring • Vedligeholdelse af haver og grønne anlæg • Terrasser og indkørsler • Haveanlæg

Havedesign · Grøn pleje · Fliser · Kloak

Tlf. 98 37 86 06

elmerhoj.dk

registrede revisorer

Altid god service og hjælpsomhed.

Åbningstider Mandag-Fredag 10.00-17.30 Lørdag 10.00-13.00

Jyllandsgade 20, 9520 Skørping, www.garndamen.dk Tlf. 98 13 00 00

RÅDGIVNING INDEN FOR: Strategisk energiplanlægning for PlanEnergi · Jyllandsgade 1 · 9520 Skørping · Tlf. 96 82 04 00 omstilling til fossilfri energiforsyning Mail: planenergi@planenergi.dk · Web: www.planenergi.dk

torvegyden2 9520 Skørping tlf. 9839 1500 14

Etablering af fossilfri energianlæg ET R Å D G I V E N D E F I R M A M E D M E R E E N D 35 Å R S (solvarme, varmelagre, varmepumper, ERFARING OG MED SPECIALE I VEDVARENDE ENERGI biogasanlæg, vindmøller solceller..)

www.onrevision.dk tlf. 9839 1500

MAR/APR/MAJ 2021 · derudad

PlanEnergi · Jyllandsgade 1 · 9520 Skørping · Tlf. 96 82 04 00

PlanEnergi · Jyllandsgade 1 · 9520 Skørping · Tlf. 9

Mail: planenergi@planenergi.dk · Web: www.planenergi.dk Mail: planenergi@planenergi.dk · Web: www.pla

GD I V E35 N D EÅFR I RSM A M E D M E R E E N D ET R Å D G I V E N D E F I R M A M E D M EET R ER ÅEDN ERFARING OG MED SPECIALE I VEDVAREND ERFARING OG MED SPECIALE I VEDVARENDE ENERGI


Stafetten sendes videre

· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · TEKST OG FOTO: HENRIK BUGGE MORTENSEN

OPLEVELSESSTAFETTEN

NATUREN ·······

Du bestemmer, hvor stafetten lander næste gang. Kender du en spændende lokalitet, der gemmer på en god historie eller er der f.eks. et stednavn, der har vakt din nysgerrighed, så skriv til redaktion@kulturenrebild.dk.

Børnevennen Anders Stephansen

O

plevelsesstafetten er denne gang landet i Terndrup, hvor derudads redaktion har fået opfordringen til at kigge nærmere på en markant mindesten, der står på hjørnet af Skørpingvej og Aalborgvej, lige over Terndrup Skole. Mindestenen, der står på en lille bakketop har følgende indskrift: ”For Børnevennen Anders Stephansen, født 20. august 1791, død 21. marts 1870, rejste hans fødeegn dette minde, 1876". Vi dykker ned i historien, og opdager hurtigt at der gemmer sig en rigtig god fortælling om Anders Stephansen, der var søn af Stephan Christensen og Kirsten Andersdatter. Forældrene, der drev et mindre landbrug med et par heste og fire-fem køer, opdagede hurtigt at sønnen havde boglige evner. I begyndelsen stod de selv for undervisningen, og i vinterperioden, hvor pligterne på gården var færre, blev Anders undervist af den lokale lærer i Terndrup. Stephan Christensen indviede sønnen i regnekunstens mysterier, mens moderen og tjenestepigen førte Anders ind i troens og kristendommens verden. I petroleumslampens skær blev der i hjemmet fortalt om historiske hændelser, læst poesi og fortalt om spøgelser, nisser, trolde og ellefolk. Oprettede privatskole i Aalborg Som blot 12-årig blev Anders Stephansen huslærer for præstens børn i Skibsted. Senere blev han også huslærer på herregården Randrup og Vorgård Gods ved Bælum. Lærergerningen var et kald for den unge Anders Stephansens, der 1812 blev optaget på Jonstrup Seminarium ved Værløse. Han betalte selv for ophold og de tre års undervisning. Som uddannet lærer vendte han i 1815 tilbage til Vorgaard for at undervise generalmajor Hans Joachim Rodenborgs børn. På opfordring fra stiftamtmand Fr. Moltke oprettede Anders Stephansen i 1820 en privatskole i Aalborg. Her mødte han også sin hustru, Dorthea Svenningsen, der oprettede en pigeskole i tilknytning til drengeskolen. Eleverne kom fra velstillede hjem, men for Anders Stephansen, der havde oplevet fattigdommen på sin barndomsegn, blev det mere og mere magtpåliggende at gøre noget for de dårligst stillede i samfundet, de fattige og forladte børn. Planen var at oprette et børnehjem, hvor

disse børn kunne få undervisning, opdragelse og omsorg. Derfor omtales Anders Stephansen ofte som børnehjemssagens fader. Med hjælp fra greven på Holsteinsborg oprettede han i 1833 ”det Fuirendalske Institut”, der ikke var noget egentligt børnehjem, men snarere et hjem for adfærdsvanskelige børn. Hjerterum og mætte maver I 1839 fik Stephansen og hans hustru med hjælp fra grevskabet Holsteinsborg mulighed for at købe gården Hjortholm ved Fuglebjerg på Sydsjælland. Det blev rammerne for børnehjemmet ”Holsteinsminde”, hvor der trods en altid anstrengt økonomi var hjerterum, hvilket historien om drengen Mads, der blev kaldt ind på Stephansens kontor efter at have stjålet, tydeligt fortæller. ”Ved du ikke, at det er Synd af stjæle, Mads? Jo, svarer Mads. Ja, men hvorfor stjal du så alligevel?, spørger Stephansen igen. For jeg var sulten, svarer Mads. Se, se! Se, se! Var du sulten Mads, siger Stephansen tankefuld. Hans hånd bevæger sig fra drengens hoved nedad, glider kælende hen over hans kind og lister ind under hans hage, og så føjer han til: Gå så ud og få noget at spise, Mads, og lad være med at stjæle!”. Efter Stephansens død blev børnehjemmet drevet videre i den samme ånd. En af de drenge som voksede op på ”Holsteinsminde”, var forfatteren Knuth Becker, hvis roman ”Det daglige brød” fra 1932 bl.a. er baseret på oplevelser fra det sydsjællandske. Læs mere i Marius Rasmussens bog ”Anders Stephansen – en dansk folkeopdragers liv og virke”.

NÅR DU ER PÅ DISSE KANTER… Besøg Terndrup Mølledam, hvor der står endnu to markante mindesmærker rejste i forbindelse med 100-året og 200-året for stavnsbåndets ophævelse i 1788. Jernskulpturen ”Ager” fra 1988 er lavet af billedhugger Henrik B. Andersen. Gå tæt på og se de mange flotte detaljer. Ved Terndrup Skole fører Skovvej frem til Terndruplund, hvor der er afholdt grundlovsfester under bøgekronerne siden 1853. Her er der rig lejlighed for en travetur i den 26 ha store skov, der også omfatter Egebjerg, der blev tilplantet i 2013. Tæt på spejderborgen er der etableret en lille mindelund med træer plantet i forskellige anledninger bl.a. ”Grundlovstræet”, ”Årtusindtræet” og ”Kronprins Frederiks Eg”.

derudad derudad · MAR/APR/MAJ · MAR/APR/MAJ 2021 202 15 15

· · · · · ·· ·


········

DET SKER VILD MED REBILD ········ ··············································································

Rigere natur i Skørpings haver K

unne du tænke dig, at din have var en del af et nyt tiltag, der retter fokus mod kreative, biodiversitetsvenlige haver, som en gruppe borgere i Skørping har taget initiativ til?

DEN REKREATIVE HAVE MED PLADS TIL BÅDE DYR, PLANTER OG MENNESKER

Projektet har til formål at skabe interesse for mere mangfoldige, varierede haver og en åben og nysgerrig tilgang til indretning. Gennem besøg i forskellige, udvalgte haver, med særlig fokus på dyr og planter, jordbund og variation og i kombination med fagpersoners særlige oplæg, er målet at inspirere og diskutere, hvordan haver kan udvikles til rigere haver med større biodiversitet. Alt kan medtænkes i en have, der både har forskellige rum til menneskelige aktiviteter og som samtidig kan danne grundlag for en rig natur med levesteder for de dyr og planter, der er i tilbagegang. De små tiltag som skal skabe større biodiversitet, kan være mange. Flere udvalgte blomster, buske og træer kan være vigtige fødekilder og værtsplanter for en lang række fugle, insekter og smådyr. Fugle har behov for redekasser og føde året rundt, pindsvinet skal finde levesteder både sommer og vinter, og alle dyr har brug for vand. Derfor kan små tiltag i haven være medvirkende til at skabe større variation af planter og dyr, som finder vej til haverne. Målet i besøgshaverne er at vise eksempler på forskellige tiltag og undervejs informere om vigtige økologiske sammenhænge, som den enkelte haveejer kan blive inspireret til at arbejde med. Tiltagene kan være mange, og hver enkelt haveejer vælger selv, hvad de gerne vil eksperimentere med. Der lægges vægt på at en bunke sten, en kompostbunke, et lille vandhul, redekasser, tilgroede hjørner med brændenælder, krydderurtebed, bærbuske, træer og områder med fri natur er lige så relevante initiativer, som at skabe en blomstereng. Havearrangementerne er et af delprojekterne til ”Vild med Rebild”, som foreløbig er planlagt for en 3-årig forsøgsperiode. Med det nye initiativ er håbet, at der i haverne kan indtænkes plads til opformering af de dyr og planter, som er i tilbagegang, ved at forbedre deres livsbetingelser og sikre fødegrundlag og levesteder uden nødvendigvis at skulle gå på kompromis med haveejeres øvrige ønsker til en have. Foto: Lilli Christoffersen, Gl. Skørping

16

JAN - FEB 20212021 MAR/APR/MAJ · derudad · derudad

HAVEBESØG Arbejdsgruppen vil i sommerhalvåret 2021 arrangere 5 havebesøg i en række haver i Skørping, hvor interesserede kan deltage. Besøgene foregår den sidste søndag i hver måned kl. 14-16, og vi håber at kunne starte den sidste søndag i maj, men afventer Sundhedsstyrelsens udmeldinger. Tidspunkter og arrangementer oplyses senere på ”Vild med Rebilds” hjemmeside samt på arbejdsgruppens Facebook ”Rigere natur i Skørpings haver”. Har I lyst til at stille jeres have til rådighed for interesserede deltageres besøg, hører vi meget gerne fra jer. Kontaktperson: Charlotte Mejer, tlf. 61290890, mail: charlotte_mejer@hotmail.com PÅ ARBEJDSGRUPPENS VEGNE Marianne Hald Elisabeth Barfod Carlsen Lilli Christoffersen Søren Risborg Charlotte Mejer


Søndag den 23. og mandag den 24. maj

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

PINSE I SKOVEN - med guide og hestevogn

Morgenbuffet: Fra kl. 7.30 - 10.00 serverer vi dagens vigtigste måltid, den store morgenbuffet, som bl.a. består af: Friskbagte rundstykker, franskbrød og rugbrød, diverse morgenmadsprodukter, yoghurt, pålæg, hjemmelavet marmelade, oste, mælk, juice, wienerbrød, blødkogte æg, lun røræg med bacon og pølser, frisk frugt, kaffe eller the samt en vitaminbombe.

19500

Pr. couvert kr. Børn op til 12 år kr. 95,00

Pinsefrokost: Pinse-frokost-buffeten står klar i Pejserestauranten kl. 12.30, og den består af: Sild, lune fiskefileter, røget laks og andre fiskespecialiteter, pålæg, salat, lune retter, ost og kage.

29800

Pr. couvert kr. Børn op til 12 år kr. 145,00

DET SKER

········

K ÆR E T ER G ÆrS på igen at kunne byde Vi håbe midda g søndagsfrokost og fra midt i april. Læs mere på agsfrokost w w w.rold.dk/sønd

foden af Rebild Bakker, hvor vi skal høre om Marie og Lars som boede her fra 1892 til 1948. Krybskyttebitteren skal ej heller mangle. Turen er gratis for vores frokostog morgenmads gæster. Tur med hestevogn: Hvis I kunne tænke jer en tur i skoven med hestevogn, vil vi med glæde arrangere denne tur for jer. Der er plads til 10-12 personer i vognen og prisen er kr. 1.500,00 for en tur på 1-1 ½ time. Dette skal bestilles samtidig med bestillingen af pinsefrokosten.

Guidet travetur: Har I lyst til en frisk tur i den pinsegrønne skov efter morgenmaden eller før frokosten, så står guiden klar kl. 10.30. Turen varer ca. 1½ time og går over Vælderskovbakken, langs Kovadsbækken til Lars Kjærs Hus for

Vælderskoven 13 | 9520 Skørping | Tlf. 98 37 51 00 | www.roldstorkro.dk | roldstorkro@rold.dk En musikalsk komedie af Gunvor Reynberg

Har du lyst til at være med som frivillig i den kommende store forestilling i DET RØDE PAKHUS i 2022, enten på eller bag scenen? Prøverne foregår udvalgte aftener + weekender i marts, april og der er forestillinger fra d. 1. til d. 22. maj 2022. Er du interesseret, så send en mail til mette@himmerlandsteater.dk så bliver du indviteret til informationsmøde i februar 2022

22. april – 22. maj

derudad · JAN - FEB 2021 Sdr. Kajgade 18A 9500 Hobro Telefon 98 55 57 53 www.himmerlandsteater.dk

17


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ··· ····

· · · · · · ·· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ·

FAKTA OG HISTORIE OM GULDBÆK Landsbyen Guldbæk i det nordvestligste hjørne af Rebild Kommune har fået sit navn efter vandløbet af samme navn. Den 13 km lange Guldbæk Å eller Guldbækken, som den også kaldes, udsprang oprindelig ved Hæsum Mose nordvest for Støvring, men i begyndelsen af 1920’erne blev der i forbindelse med udtørringen af den nærliggende Juelstrup Sø håndgravet en kanal til bækkens oprindelige forløb. Ved Godthåb og Svenstrup gav bækken kraft til tre vandmøller, bl.a. Godthåb Hammerværk. Guldbækken løber nordøst for Svenstrup ud i Østerå og herfra videre ud i Limfjorden. Den gamle jyske hovedvej – Hærvejen – krydsede Guldbækken, hvor landsbyen Guldbæk i dag ligger. Her var et vadested, hvor der helt naturligt opstod en lille bebyggelse. I 1682 lå der syv gårde og tre huse uden jordtilliggende. At det er et sted, der har været beboet langt tilbage, vidner de mange gravhøje om. I skovene sydøst ligger to markante gravhøje – Egedal Høj og Solhøj. Navnet på sidstnævnte kunne tyde på, at stedet har været brugt i dyrkelsen af de nordiske guder. Ved overgangen er der også gjort et fornemt fund, en såkaldt guldbrakteat, hvilket er en lille, rund guldamulet med dekoration fra tiden omkring 450-550 efter Kristi fødsel. Fra midten af 1960’erne fik Guldbæk vokseværk, da der blev bygget flere store villaer i skoven og bakkerne øst for åen. Guldbæk hører under Øster Hornum Sogn og Hornum Herred. Byen har 201 indbyggere (2020). Midt i byen ligger Guldbæk Friskole, der er en Grundtvig-Koldsk friskole med vuggestue og børnehaven. www.guldbaek.landsby-rebild.dk - Her kan du læse om, hvad der sker i Guldbæk.

18

MAR/APR/MAJ 2021 · derudad


99,9

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ET

PORTRÆT AF LANDSBYEN VED GULDBÆKKEN

% flinke og rare mennesker TEKST:HENRIK BUGGE MORTENSEN | FOTO: JANE ELIASEN, LOTTE THORSTED OG HENRIK BUGGE MORTENSEN

N

år man bor i en landsby som Guldbæk forventer man ikke, at der kommer nogen udefra og arrangerer noget for en. Her er det lokale initiativ helt nødvendigt, hvis man ønsker at bo i en levende og spændende landsby, men sådan er det heldigvis også, fortæller Merete Sørensen, formand for Guldbæk Friskole. I forhold til byens størrelse sker her en del, hvilket udelukkende skyldes, at der er mange som er gode til at komme med idéer og endnu flere til at bakke dem op. Det er som regel sådan, at initiativerne lever et vist stykke tid, og så opstår der nye idéer til fælles aktivitet.

Det er midt i november. Med behørig Corona-afstand og et diskret goddag med albuen mødes vi på Guldbæk Friskole – landsbyen Guldbæks hovedpulsåre, som en af de fremmødte udtrykker det. Jeg har aftalt med Birgit Christensen fra kunstnergruppen Karlsvognen, at hun samler nogle borgere til en snak om det at bo i Guldbæk, hvorfor man vælger at bosætte sig netop her, stedets historie, sammenholdet samt udfordringerne og glæderne ved at bo i en mindre landsby – kort og godt et portræt af landsbyen Guldbæk. Ni borgere, der på hver deres måde repræsenterer Guldbæk, er mødt op. Det går ikke mange minutter før snakken går lystigt hen over bordene som et spil ping pong i opskruet tempo. Mange har noget på hjerte, så det handler om at være på dupperne i forhold til hvem, der siger hvad.

"

efteråret. Det gyldne løv lyste op i det smukke landskab, som mødte os. Vi var solgt. Et oliefyr og en olietank, der skulle graves op, var lige pludselig ikke nogen hindring. Jeg fornemmede straks, at der var noget mytisk over stedet. Og da jeg undersøgte det nærmere, opdagede jeg, at de gamle hærvejsspor gik ind over vores grund. - Guldbæk er det helt rigtige valg, hvis man ønsker at bo på landet uden at skulle undvære det, en by byder på af liv og fællesskab. Her er der både naboer og rigeligt med plads, hvilket er en kombination, som får mange til at bosætte sig netop her, fortæller Lotte Thorsted. - Da vi flyttede hertil for 20 år siden, lejede vi først et hus, men bestemte hurtigt at købe en bolig, da Guldbæk var det rigtige sted for os at slå rødder, fortæller Charlotte Irgens. Det var helt klart på grund af det fællesskab og den hjertevarme, vi blev mødt af. Her er den ro, man søger i en travl hverdag, og her er nogle stærke kræfter, der tager initiativ og får ting til at ske. Her er familier, som har boet her i generationer, og en masse tilflyttere som alle er velkomne i fællesskabet. - Når der flytter nye borgere til Guldbæk, så er det en tradition, at vi fra borgerforeningen kigger forbi og byder velkommen med to vinglas og en flaske vin fra Guldbæk Vingård. I velkomstpakken er der også informationer om borgerforeningens aktiviteter, og hvem man skal kontakte, hvis man f.eks. vil være med i strikkeklubben, tennisklubben, mandeklubben osv. Der er som oftest Erling Buus, der aflægger visit og finder ud af, hvem de nye er, siger borgerforeningens formand Jane Eliasen med et smil på læben. Landmand Erling Buus er Guldbæks historiefortæller, og byens ”sherif” lyder drilsk fra en af de andre. Erling, der er 75 år, har i mere en 20 år arrangeret byvandringer i Guldbæk og omegn. - Den ejendom jeg bor på, købte mine bedsteforældre i 1908, mine forældre overtog den i 1937 og i 1971 flyttede min kone og jeg ind på slægtsgården. Da jeg var dreng, var byen omgivet af landbrugsjord og små ejendomme, fortæller Erling Buus. Guldbæk havde også sin egen brugsforening. Det var først i midten af 1960’erne, at byen fik vokseværk, da man begyndte at udstykke naturgrunde i

Når der flytter nye borgere til Guldbæk, så er det en tradition, at vi fra borgerforeningen kigger forbi og byder velkommen med to vinglas og en flaske vin fra Guldbæk Vingård.

Midt i historien -Jeg har boet i Guldbæk i syv år. Oprindelig kiggede vi efter et sted omkring Skørping, men kunne ikke rigtig finde noget, så vi begyndte at kigge i andre retninger og landede på den modsatte side af motorvejen, fortæller Charlotte Klemmensen. I Guldbæk var et hus med oliefyr på en stor naturgrund til salg. Det var umiddelbart ikke lige noget for os, men vi tog ud for at kigge på området. Det var om

derudad · MAR/APR/MAJ 2021

19

·······


··············································································································

"

Det første år, hvor løbet foregik på Guldbæk Vingård, var kunstværkerne placeret ude mellem vinrankerne, så deltagerne løb igennem udstillingen

Guldbækparken, og senere fulgte Skodshøj. De mange tilflyttere – 99,9% flinke og rare mennesker – skabte pludselig liv i den ellers meget stille landsby. Dengang havde Guldbæk også en danserestaurant, der hed ”Perlen”. Det var et populært sted blandt omegnens unge. ”Perlen” lukkede i 1979. Når jeg har byvandring, begynder vi ved middagstid, drikker kaffe halvvejs og slutter med fælles aftensmad eller grill – vi kan jo lige så godt gøre det til en hyggelig dag. - Sådan en tur er med til at skabe nye bekendtskaber og relationer – ikke mindst for os der ikke længere har børn i skolen, er det en god anledning til at møde og snakke med de nye tilflyttere, fortæller Birgit Christensen.

Guldbæks forsamlingshus Skolen, der ligger centralt i byen, har stor betydning for Guldbæk og dens indbyggere, det er man som besøgende ikke et øjeblik i tvivl om. I 1959 lukkede kommuneskolen, hvilket blev starten på Guldbæk Friskole. I 1980’erne var det dog lige før man måtte dreje nøglen, men en gruppe borgere kastede sig ind i kampen og skolen blev reddet, og er i dag byens store aktiv. - Skolen er er vigtig del af byens selvforståelse, fortæller skoleleder Jens Christian Møller. En skole er et stort aktiv for så lille en landsby. Den er med til at skabe liv og aktivitet. Guldbæk Friskole har 61 elever fra 0. til 6. klasse, og lige så mange børn i den tilhørende vuggestue og børnehave. - Skolen er en del af Guldbæks identitet og vores fælles historie. Det er en form for forsamlingshus, fortæller Merete Sørensen. I modsætning til andre landsbyer, har vi ikke noget fællesareal som f.eks. en sportsplads eller et forsamlingshus, så skolen er det naturlige mødested. Det er her borgerforeningen og vandværket holder møde, og det er her yogaholdet ruller måtterne ud. Når vi holder byfest, foregår det også på skolens område. Landsbyen og skolen bruger hinanden. Den lokale kunstnergruppe Karlsvognen har arbejdet sammen med eleverne om flere projekter, og da der skulle laves ”mormormad” og skolen ikke har noget skolekøkken, blev byens ældre borgere involveret. - Børnene blev fordelt rundt i byen med 3-4 i hvert hjem, hvor de sammen med de ældre reservebedstemødre skulle lave den mad, som de fik, da de var børn. Det var en stor oplevelse, som mine børn stadig taler om, fortæller Charlotte Irgens. At der så også fulgte lidt opdragelse med, gjorde jo heller ikke noget. Det har også været med til at trække de ældste borgere med ind i fællesskabet omkring skolen. Gadelysløb og onsdagsgåture Guldbæk har en meget aktiv borgerforening, der står for at arrangere bl.a. byfest, sankthansbål og juletræstænding. Det er dog kun

20

MAR/APR/MAJ 2021 · derudad

toppen af isbjerget, når det gælder aktiviteter i det lille samfund. - Her ude på landet er der meget mørkt, når vi kommer ind i efteråret og vinteren. Det gør det vanskeligt med en løbetur i skoven, når man kommer hjem fra job. Det gav mig idéen til gadelysløb, fortæller Lotte Thorsted. Vi mødes ved skolen og med den som udgangspunkt løber vi de steder, hvor der er gadebelysning. Hele ruten er på seks kilometer. Specielt om vinteren, hvor vi ikke ser hinanden så ofte, er det en god måde at mødes på. - Onsdagsgåture er et af de nyere initiativer, fortæller Lisbeth Abildgaard. Vi er otte-ti pensionister, der mødes hver onsdag, hvor vi går seks-syv kilometer. Det er en dejlig måde at mødes på, vi får motion og en masse snak, både når vi går og slutter af med en tår kaffe. Guldbækløbet, der finder sted den første weekend i september, er et at de store arrangementer, som ud over lokale deltagere også tiltrækker folk fra det øvrige Danmark, ja, der kommer også glade løbere rejsende til fra Norge. - Løbet opstod som en kombination af motion, musik og kunst. Vi søgte Rebild Kommunens Landsbystafet, og modtog kr. 50.000, hvilket satte det hele i gang, fortæller Lotte Thorsted. I begyndelsen arrangerede vi også Guldbæk Festivalen, men de seneste år har vi lagt vægt på Guldbækløbet i kombinationen med kunst, som den lokale kunstnergruppe Karlsvognen står for. - Det første år, hvor løbet foregik på Guldbæk Vingård, var kunstværkerne placeret ude mellem vinrankerne, så deltagerne løb igennem udstillingen, fortæller Birgit Christensen. I 2019, hvor vi kastede os over naturfoto fra egnen, var selve målområdet rammen om udstillingen. Det er et godt og udfordrende benspænd for gruppen at lave kunst til motionsløbet. - Vi oplever en stor lokal opbakning til løbet – både fra de mange frivillige, som står for de praktiske ting, og fra de syv lodsejere, som lægger jord til løbet, fortæller Charlotte Klemmensen. Vi forsøger at planlægge en hyggelig dag, hvor alle kan være med, uanset alder og fysisk form. Løbedistancerne er en ottendedel, en kvart og en halv maraton (21,0975 km). Derudover er der en børneløberute, og for dem der ikke ønsker at løbe, er der en guidet vandretur. Det største deltagerantal hidtil er 200. Vi ønsker os en cykelsti Alt i alt fornemmer man en stor grad af tilfredshed blandt borgerne i Guldbæk. Der sker virkelig noget i det lille samfund, hvilket skyldes det lokale engagement og initiativ. Træerne gror dog ikke ind i himmelen, for der er også nogle helt konkrete ønsker til forbedringer.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

············································································································· - Vi har flere ting på ønskesedlen – ting som vil gøre det endnu mere attraktivt at bo i Guldbæk, fortæller Jane Eliasen. Vi har i snart mange år arbejdet på at få etableret en natursti, der skal følge Guldbækken herfra og til Godthåb. Det er et stort projekt, da det omfatter mange lodsejere og fredede arealer. Endelig kræver det også, at Rebild Kommune og Aalborg Kommune samarbejder. En Guldbæksti ville være et stort aktiv for mange mennesker. - Vi bor ude på landet, men alligevel forholdsvis centralt i forhold til handels- og kulturliv i Aalborg og Støvring. Skal det foregå med kollektiv trafik er det dog noget af en udfordring, fortæller Lotte Thorsted. Men også her har vi været gode til at finde lokale kørselsordninger, når f.eks. de større børn skal til og fra deres uddannelsesinstitutioner i Aalborg. Vi har dog et stort og længe næret ønske om cykelstier til Støvring, Øster Hornum og Godthåb, hvorfra der afgår bybusser til Aalborg. Det er nogle meget smalle veje, hvor der køres meget stærkt. Det er et nedprioriteret område, som vi gerne vil have mere fokus på, så vi kan sende vores børn sikkert på cykel til Støvring, hvor flere af de større børn går i skole. - Vi er flere borgere, der har oplevet faretruende situationer både som gående og cyklister, fortæller Charlotte Irgens. Vi har gjort kommunen opmærksom på problemet, lokalpolitikere har været på besøg, der er afholdt borgermøde, og for år tilbage blev der lavet en spørgeskemaundersøgelse, hvor byens borgere skulle markere de farligste steder. Udover etableringen af nogle vejchikaner er der dog ikke sket det store, så vi skal nok kæmpe noget mere for at få cykelstier til Guldbæk.

Og afslutningsvis til noget helt andet. Omkring Guldbæk er der rigtig mange heste bl.a. opdræt af i islandske heste og væddeløbsheste, hvorfor man siger, at der er flere heste end indbyggere i Guldbæk. PS. Under arbejdet med denne artikel er jeg ikke stødt på den 0,01%, der ikke passer under definitionen ”flinke og rare mennesker” .

BIDRAGYDERE TIL DENNE ARTIKEL: Birgit Christensen, Landsbyrådet, Kunstnergruppen Karlsvognen Jane Eliasen, Guldbæk Borgerforening Charlotte Klemmensen, Guldbækløbet Charlotte Irgens, selvstændig jordemoder, yogainstruktør, mor til fem Lotte Thorsted, Guldbækløbet Jens Christian Møller, skoleleder på Guldbæk Friskole Lisbeth Abildgaard, arrangerer traveture i området Erling Buus, landmand, byens ”sherif” Merete Sørensen, formand for Guldbæk Friskole, initiativtager til Guldbæk Festival

Besøg, smag og oplev Vingården Vi er tre generationer med en brændende passion for dansk vin. Passion, håndværk og kompromisløs fokus på kvalitet har skabt dansk vin i international klasse. Læg turen forbi Guldbæk Vingård, smag vores vine og få et indblik i lidt af teknikken bag vinproduktion i koldt klima. Læs mere og book dit besøg på guldbækvingård.dk

Familien Thrysøe derudad · MAR/APR/MAJ 2021

21


OPLEVELSER OG FROKOST I DET GRØNNE Pak madkurven, for bussen holder allerede parat til en hel dag, hvor du skal opleve landskabet, historiens vingesus og såvel kendte som ukendte perler. Med Henrik Bugge Mortensen som turguide tilbyder LOF en række busture, hvor vi skal ud under åben himmel for at ”mærke” og opleve udvalgte egne af Danmark helt tæt på. Lørdag 29. maj går turen til Djursland, lørdag 12. juni er målet kysten langs Hjarbæk Fjord og tirsdag den 29. juni sætter vi kurs mod den østlige del af Vendsyssel. Vi lægger op til hyggelige dage med samvær og højt til himmelen. Find flere oplysninger og tilmeld dig på lof.dk/mariagerfjord-rebild

Lær nyt

og bliv en del E N I L N af fællesskabet O LOF UDSENDER NYT KATALOG

A

ftenskole er lig med fællesskab om læring. Det har vi særligt brug for i en tid, hvor vores tilværelse er stærkt begrænset. Derfor har LOF flere spændende undervisningstilbud online. Alt sammen helt Coronasikkert – hjemme fra din stue. Selvom vi skal holde afstand, er det vigtigt, at vi kan få ny viden og inspiration, og at vi kan dyrke vores interesser sammen med andre på en tryg måde. LOF har samlet sine bedste online-tilbud i et flot katalog, der gør det muligt at fordybe sig i et foredrag, et kursus eller at tage på højskole på seks af landets mest eftertragtede kunstudstillinger – alt sammen hjemmefra.

Sprog, tegning og bevægelse Mens vi venter på muligheden for at rejse, kan du bruge tiden på at lære eller finpudse et fremmedsprog, så som tysk, fransk eller spansk. Du kan lære at tegne digitalt med tegneprogrammet Gimp, og mangler du energi og inspiration til at holde dig selv i gang, finder du både bevægelseshold, der får pulsen op, samt yoga, meditation og Chi gong i kataloget.

Find LOF’s online-katalog på hjemmesiden lof.dk/mariagerfjord-rebild - Som oplysningsforbund har vi en særlig forpligtigelse til at tilbyde meningsfulde aktiviteter og fællesskaber til alle. Det gælder særligt i denne tid, hvor mange mennesker ikke har adgang til de fællesskaber, de normalt er en del af, siger skoleleder i LOF Jan Vestergaard. Den første runde af Online Kunsthøjskole med journalist og kunsthistoriker Peter Kær som vært blev udbudt i februar og var hurtigt udsolgt. Derfor har LOF besluttet at gentage højskolen med start 15. marts, så flere får mulighed for at få indblik i kunsten. Og da Højskolen kører over 6 mandage, vil der være mulighed for at tilmelde sig senere end første mødegang, hvis der er ledige pladser. Tjek på hjemmesiden.

Gode erfaringer Skoleleder Jan Vestergaard glæder sig over, at aftenskolen med online-undervisning kan nå ud til deltagere, der ikke har mulighed for at komme så meget rundt. - De fysiske fællesskaber er stadig kernen i LOF, og det er det, der driver os. Men det er bestemt muligt at opbygge en god ramme om vores aktivitet og en følelse af fællesskab online. Og så kan onlineundervisningen være en god forsmag på en aktivitet, man kan tage op, når samfundet åbner igen, siger skoleleder Jan Vestergaard. Se alle tilbud på lof.dk/mariagerfjord-rebild. Her kan du også følge med i, hvornår og hvordan aftenskolen genåbnes.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

NATUREN

DANSK FOLKEPARTI I REBILD: – Kæmper for at udvide, modernisere og bevare alle kommunens ældrecentre – Kæmper for at stoppe den topstyring af kommunen, der finder sted i dag Viceborgmester

TOMMY DEGN

– Kæmper for at ingen borger lades i stikken.

Kom og vær med - når vi inviterer gæster til at komme med svar på følgende aktuelle spørgsmål: 26. APRIL: 11. MAJ: 15. JUNI: 24. JUNI:

Hvordan omsætter vi FN’s 17 verdensmål til konkrete handlinger i Rebild? Not in my backyard! Hvorfor medfører Vedvarende Energi ofte lokal modstand? Hvordan opnår vi grøn vækst i landsbyerne? Hvordan bliver du Vild med Rebild?

For nærmere detaljer om arrangementerne, se kulturen.net Arrangementerne afvikles Corona-sikkert, de er gratis og de er åbne for alle. Du kan deltage online eller reservere fysiske pladser. Og der bliver selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål.

Hvis du vil støtte vores arbejde kan du melde dig ind her: www.radikale.dk derudad · MAR/APR/MAJ 202

23

·······


········

DET STORE I DET SMÅ

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········

Ung, djævelsk dygtig pianist

NYT ANSIGT I SPIDSEN FOR KIG IND I NØRAGER

Efter 20 år ved roret for Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind i Nørager har Birgit Jensen valgt at gå på efterløn ved årsskiftet. Ny daglig leder er Torben Thulstrup. - Jeg har fungeret som lærer i knap 10 år – en tid, hvor jeg har været omkring både fri-, folke- og efterskole, men nu foretager jeg det helt store sceneskifte. Et skifte fra elevplaner, læringssamtaler, faglig sparring og uddannelsesparathedsvurderinger til praktiske opgaver som rengøring, klargøring og koordinering af arrangementer, for ikke at nævne skiftende arbejdstider i forbindelse med arrangementer og aktiviteter i huset.

Den unge pianist, Gustav Piekut, blev af den tyske avis ”Westdeutsche algemeine Zeitung” beskrevet som en poet og en virtuos ved klaveret. Andre anmeldere skriver om den kun 26-årige pianist, at han spiller med suveræn teknik, ja djævelsk godt. Den 16. maj præsenterer Rebild Musikforening Gustav Piekut på KulturStationen i Skørping. Her vil han spille værker af Janácek, Scriabin, Rachmaninov og Beethoven. Netop Beethoven, er Gustav Piekuts blevet berømmet for at spille. Hans debutalbum - en indspilning af Beethovens Diabellivariationer - er blevet rost til skyerne. Det er et værk, som selv garvede verdenspianister har udråbt som et af klaverlitteraturens vanskeligste værker. Politiken skrev f.eks.: “ Her er sikkerhed, fingerfærdighed og beethovensk eksplosivitet. Men her er også balance, eftertanke og modenhed...”.

Gustav Piekut spillede første gang med et symfoniorkester som 12-årig. Han har efterfølgende holdt et utal af koncerter sideløbende med sin uddannelse i Berlin og København, og han har vundet mange priser i både ind- og udland. I 2020 vandt han P2’s talentpris med følgende begrundelse: “ Gustav Piekut har de seneste år markeret sig som en usædvanlig indlysende begavelse på sit felt. At træde ind på den internationale musikscene med et så dristigt debutprojekt som en indspilning af Beethovens notorisk krævende “Diabellivariationer”, inden man overhovedet har færdiggjort sine studier, er ambitiøst. Men resultatet viser - som alt andet, Gustav Piekut træder frem med - at vi i denne unge musiker har fået en ny dansk pianist, der både mener det alvorligt med musikken, og er i stand til at indfri de høje krav, han stiller til sig selv.” Vi kan glæde os til at høre ham i Rebild Musikforening.

På dybt vand og så alligevel ikke - Det er klart, at der er en masse uvisheder, når man skifter fra en branche til en anden, men med Corona-nedlukningen har jeg fået en yderst blid opstart. Her er meget stille, for udover mig selv, bibliotekarerne på biblioteket og en deltidsansat, er her ikke et øje. Det giver plads til at få ordnet nogle af de ting, som man måske ikke helt når i det daglige. Samtlige køkkenskabe har fået en tur, det samme gælder møblementet i festsalen og der er blevet malet i overetagen. Og jeg har i ro og mag fået opbygget et kendskab til huset, opbygget egne rutiner og slutteligt fået digitaliseret en hel masse. - Det er en udfordring at springe ud i en ny tilværelse, der er et stykke fra lærergerningen, men heldigvis har jeg kunnet trække på Birgit, der har taget godt imod mig i forbindelse med overdragelsen af sit hjertebarn. Jeg glæder mig blot til – i lighed med resten af befolkningen – at Danmark for alvor åbner op igen, så jeg kan lære brugerne og borgerne at kende, og opleve det levende hus, som jeg ved Kig Ind er.

24

MAR/APR/MAJ 2021 · derudad

Birgitte Wilsted Simonsen, Karolina Heidarsdottir Kanstrup, Chirna Borup, Inge Bjerre, Jane Staack

Nyt kulturråd Kulturrådet i Rebild Kommune er sammensat af en række frivillige borgere samt repræsentanter fra kommunen. Kulturrådet står bl.a. for de årlige Rebild Kulturuger, fordeling af midler til kulturelle opgaver i henhold til gældende tilskudsregler, fordeling af Pulje til kulturelle aktiviteter og Pulje til nye kulturelle udviklingsprojekter samt udarbejdelse og revision af handlingsplaner inden for kulturpolitikkens områder. De frivillige medlemmer af Kulturrådet er: Birgitte Wilsted Simonsen (formand), Karolina Heidarsdottir Kanstrup (næstformand), Chirna Borup, Inge Bjerre og Jane Staack. - Baggrunden for at bruge tid på Rebild Kommunes Kulturråd er meget forskellig, fortæller formand Birgitte Wilsted Simonsen, men målet er det samme, at fremme kulturen i Rebild Kommune, og gøre den levende for kommunens borgere. Det kan være svært at definere, hvad kultur er. For mig kunne det være, at kultur er noget som skabes sammen for at glæde andre og give dem oplevelser. Om det er for få eller for mange er underordnet, men det handler om at skabe glæde og oplevelser i hverdagen.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········· ········ ··

Derfor er grøftekanter vigtig natur! FLERE KOMMUNER LADER DEM VOKSE VILDT, DET SKER FORHÅBENTLIGT OGSÅ SNART I REBILD KOMMUNE. Det er gode nyheder, at flere kommuner lader grøfterne vokse vildt og blomstre i byerne. Og med få gode råd kan grøfterne faktisk blive endnu vildere og til større gavn for naturen. Grøftekanterne spiller en væsentlig rolle som naturarealer, hvorfra dyr og planter kan sprede sig og overleve. Fra grøftekanterne kan f.eks. firben, frøer og salamandere overleve, spredes og finde nye egnede levesteder i den danske natur. Grøftekanterne er tilmed meget iøjefaldende og smuk natur for mennesker i såvel byerne, på landet som ude i trafikken. Derfor er det en god nyhed, at flere kommuner vælger at lade grøftekanterne vokse vildt i stedet for at slå dem ned med græsslåmaskine.

Vilde grøftekanter i Hjørring Med projektet ”Naturkommunen” (naturkommunen.dk) har Hjørring Kommune sat gang i den store forvandling af kommunens arealer til fordel for vilde insekter, dyr og planter. Bl.a. rundkørsler og grøftekanter langs vejene har fået den veltrimmede græsplæne erstattet af vilde blomster såsom kællingetand. Projektet breder sig også ud til private haver. I alt 364 haver, virksomheder og landmænd har det seneste år arbejdet for at skabe plads til naturen på egne arealer. Ifølge Danmarks Radio er der tale om, hvad der svarer til 200 fodboldbaner, der er blevet forvandlet fra ensformige arealer til blomstrende natur. Der har bl.a. resulteret i, at der er observeret op til fire gange så mange sommerfugle i 2020 sammenlignet med 2019. På initiativ fra Landsbyrådet og DN-Rebild er der igangsat et lignende projekt i Rebild Kommune.

Rebilds grøftekanter er blevet kedeligere I dag er grøftekanterne generelt blevet fattigere end tidligere. I det dyrkede land, vokser der efterhånden kun planter som giftig pastinak, draphavre og vild kørvel, der trives på de næringsrige jorde. Grøfterne bliver oftest slået med en slagleklipper, der efterlader de afskårne plantedele på jorden. Der ophobes efterhånden næringsstoffer i grøftekanterne, fordi grøngødningen ikke indsamles og fjernes. Det fremmer betingelserne for de samme arter, der foretrækker masser af næring. Mere nøjsomme arter som blæresmælde, blåhat, gul snerre Kulturrådet i Rebild Kommune er samog blåklokke får svært ved at klare sig.

Nyt kulturråd

mensat af en række frivillige borgere

Det betyder desværre, at det ikke løser alle udfordringerne for naturen at slå grøftekanterne repræsentanter kommunen. mindre ofte. Mængden af næringsstoffer vil nemlig samt stadig være et problem. Ifra stedet kan står bl.a. forman de årlige grøftekanterne slås med nænsomme klippende eller Kulturrådet skærende metoder, hvor fjernerRebild Kulturuger, fordeling af midler til kulde plantedele, der er skåret af.

turelle opgaver i henhold til gældende

Sådan får vi mere natur i grøftekanterne i Rebild Kommune tilskudsregler, fordeling af Pulje til kultu-

For at få mere og bedre natur i grøftekanterne, skal de plejes på en måde, der tager hensyn relle aktiviteter og Pulje til nye kulturelle til de mere nøjsomme arter. Ellers vil grøftekanterne blive domineret af meget få arter. udviklingsprojekter samt udarbejdelse

Har du en historie til rubrikken ”Det store i det små”, nyt fra din forening, eller noget du synes også andre skal vide, så skriv nogle linjer og vedhæft gerne et foto til redaktion@ kulturenrebild.dk.

SØG STØTTE

TIL DIT KULTURARRANGEMENT FRA KULTURRÅDETS PULJER Rebild Kommunes kulturråd er sparringspartner og bindeled mellem aktørerne i kulturlivet, forvaltning og politikere. Kulturrådet er et forum for nytænkning, erfarings- og idéudveksling og udvikling af kulturen i Rebild Kommune. Kulturrådet varetager fordelingen af midler til kulturelle opgaver i henhold til gældende tilskudsregler samt udarbejder og reviderer handlingsplaner indenfor kulturpolitikkens områder.

og revision af handlingsplaner inden for

Der er fire ansøgningsfrister årligt: 1. januar, 1. april, 1. juli, 1. oktober.

De frivillige medlemmer af Kulturrådet er: Birgitte Wilsted Simonsen (formand), Karolina Heidarsdottir Kanstrup (næstformand), Chirna Borup, Inge Bjerre og Jane Staack.

Pulje til løbende kulturelle aktiviteter Der gives tilskud til: musikarrangører, amatørteatergrupper, kunstforeninger, enkeltstående aktiviteter og arrangementer.

- Baggrunden for at bruge tid på Rebild

Udviklingspulje Der er mulighed for at søge støtte til helt nye udviklingsprojekter. Udviklingspuljen støtter med et kommunalt tilskud som startkapital for supplerende tilskud fra f.eks. Kulturkanten, LAG Himmerland mv.

Indsendt af: Aage Langeland, formand, Danmarks Naturfredningsforening, Rebild kulturpolitikkens områder. (rebild@dn.dk)

FEM GODE RÅD TIL FLEREKommunes VILDE Kulturråd er meget forskellig, fortæller formand Birgitte Wilsted SimonBLOMSTER I GRØFTEKANTERNE: sen, men målet er det samme, at fremme kulturen i Rebild Kommune, og gøre den 1. Stop med at slå græsset. levende for kommunens borgere. Det kan 2. Slå grøftekanterne nænsomt en gang om året i foråret, hvor være svært at definere, hvad kultur er. For man fjerner de afslåede plantedele.

mig kunne det være, at kultur er noget som

3. Skræl græstørv og jord af de steder, hvor græsdækket er tæt. skabes sammen for at glæde andre og give Evt. i mindre partier og over flere år.

dem oplevelser. Om det er for få eller for det handler stande fra disse til at tage frø fra til nye arealer. Eller lad frøene om at skabe glæde og oplevelser i hverdasprede sig til tilstødende arealer, som er afskrællet og klar. gen.

4. Udså frøblandinger af vilde urtermange og udnyt gerne blomsterer underordnet, men

Ansøgninger vurderes på sammenhæng med kulturpolitikkens målsætninger, handlingsplan og indsatsområder. Hvis du vil ansøge om tilskud fra kulturrådet skal du udfylde et ansøgningsskema, som findes på www.rebild.dk

5. Stop kilderne til forurening med næringsstoffer, der skaber en

næringsrig jord og favoriserer få planter. Sørg for at der ikke kommer gødning fra tilstødende marker, eller at der sker en afstrømning af jord fra nabomarker.

derudad · MAR/APR/MAJ 2021

25


········

NATUREN

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

New Table Icons

Restaurant Vildmose er en dansk restaurant formet af danske værdier, der kredser om god mad og hyggelig stemning i et prisleje alle kan være med på.

Panthella Table 320 By Verner Panton

Kombiner de store oplevelser i Lille Vildmose og langs Himmerlands Kattegatkyst med et besøg hos Restaurant Vildmose.

Kom ind i butikken og se den.

Hasserisvej 140 tlf.: 98 14 88 44

BELYSNING

REBILD PARK I ET AKTIVT FÆLLESSKAB FOR VOKSNE Byggeriet er allerede igang

17 NYBYGGEDE BOLIGER TIL SALG Midt i Skørping opføres REBILD PARK, et nyt Seniorbofælleskab, med fokus på balancen mellem den private bolig og fællesskabet.

Havnen 4, Øster Hurup, 9560 Hadsund info@restaurantvildmose.dk | Tlf. 9393 8423 www.restaurantvildmose.dk

Hjemmelavet og hjemmebagt med passion og holdning

FÆLLESSKABER ØGER LIVSKVALITETEN ØKOLOGISK, HJEMMEBAGT SURDEJSBRØD, SANDWICH, BURGERE OG SALATER.

BAGTANKER | JYLLANDSGADE 9 | 9520 SKØRPING TLF. 2080 0033 | WWW.BAG-TANKER.DK

Hos Skørping Mægleren finder du altid det største udvalg af boliger i og omkring Skørping, Rebild og Rold Skov - her hvor Danmark er smukkere!

Læs mere på

WWW.REBILDPARK.DK www.facebook.com/rebildpark Kontakt: Matias Juul Thorn info@rebildpark.dk Tlf: 61 70 05 06

26 26 MAR/APR/MAJ MAR/APR/MAJ2021 2021· derudad · derudad

Helle Aagaard

Ejendomsmægler & Valuar MDE Jyllandsgade 8B · 9520 Skørping

Telefon 98 39 11 27

www.skorpingmaegleren.dk haa@skorpingmaegleren.dk


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

!

Husk at tjekke! COVID-19 har gjort det utrolig svært at planlægge koncerter, foredrag, udstillinger m.v. Mange arrangører har igen og igen måttet flytte arrangementer i håbet om en snarlig genåbning. For at sikre sig, at det annoncerede arrangement gennemføres på den annoncerede dato, anbefaler vi, at du tjekker den pågældende annoncørs hjemme- eller Facebook-side før du tager afsted.

HVORDAN OMSÆTTER VI FN'S 17 VERDENSMÅL

TIL KONKRETE HANDLINGER I REBILD? TID: Mandag den 26. april kl. 19-21 STED: Online PRIS: Gratis ARR.: Radikale Venstre Rebild

9 borgere meldte sig til at hjælpe Rebild Kommune med at gøre nogle af FN's verdensmål til konkrete mål, som byrådet nu har fået overdraget i form af et inspirationskatalog. Stevns kommune har parallelt været gennem en tilsvarende proces og der er et stort overlap mellem Stevns og Rebilds borgeres forslag. Line Krogh Lay, formand for Stevns byråds verdensmålsudvalg, vil fortælle om, hvordan de vil omsætte resultaterne af deres arbejde til handling og lægge op til debat om faldgruber og potentialer på vejen mod at blive en mere bæredygtig kommune.

TID: Mandag den 22. marts kl. 19-21 STED: Online PRIS: Gratis ARR.: Radikale Venstre Rebild

Vil du gerne vide mere om, hvad der skaber grundlag for unges trivsel? Og hvad vi som forældre og professionelle kan gøre for at styrke de unges trivsel? Line Brix Madsen, leder af Headspace Aalborg, lægger op til debat med udgangspunkt i den nyeste viden og mange års erfaringer.

FOREDRAG

TORSDAGSCAFÉ MED

MOGENS PAAHUS: FØLELSERNES FILOSOFI

TID: Torsdag den 6. maj kl. 14.30-15.30 STED: Skørping Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: w ww.himmerlandsbilletten.dk eller på biblioteket ARR.: Rebild Bibliotekerne

Mogens Pahuus er filosof og professor emeritus, ansat ved Aalborg Universitet og bosat i Skørping Der findes en mangfoldighed af følelser. Mogens Pahuus vil prøve at vise, hvilke slags der er tale om, hvor de kommer fra, og videre drøfte spørgsmål som: Er vi udleveret til vore følelser eller kan vi selv forme dem? Kan der skelnes mellem "gode" og "dårlige" følelser - og kan vi da undgå de sidste?

FORFATTERMØDE MED JONAS T. BENGTSSON TID: Tirsdag den 20. april kl. 19-21 STED: "Huset", Hobrovej 104, Støvring PRIS: Kr. 50 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Jonas T. bengtsson fortæller om sit samlede forfatterskab. Om livet som forfatter, hvad der driver ham. Hvorfor det er vigtigt at holde hovedet højt, når man har knækket nakken. Om hvorfor det for ham handler om mennesker og aldrig om politik. Om at skrive om mennesker, der kæmper for deres overlevelse og deres værdighed. Og om ønsket om at fortælle den store historie, i så præcis en 1 til 1-form som muligt. Fra Blokken udkom i okt. 2020. Jonas T. Bengtsson debuterede i 2005 med Aminas breve. Slog igennem med Submarino (2007)

27

MAR/APR/MAJ 2021 · derudad

BOGCAFÉ

"DEN SKAL DU ALTSÅ BARE LÆSE!" TID: Mandag den 31. maj kl. 18.45-20.30 STED: Terndrup Bibliotek TID: Tirsdag den 1. juni kl. 16-17.45 STED: Støvring Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

På en tætpakket times tid får du en præsentation af bogtitler, som Signe Rugtved Andersen og Heidi Buur Pedersen lige har læst. De giver en kort præsentation af bøgerne og hvad man som læser har i vente. Selvfølgelig uden at afsløre for meget... Du får et lille katalog inden præsentationen, så du kan krydse af, hvad du simpelthen er nødt til at låne med hjem og få læst her i den mørke vintertid.

DEBAT

HVORDAN SIKRER VI DE UNGES TRIVSEL?

DET SKER

FORFATTERMØDE MED

LONE HOLM, SOM HAR SKREVET BOGEN "VEJEN TILBAGE" TID: Onsdag den 19. maj kl. 19-21 STED: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus PRIS: Kr. 25 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Lone Holm er dyrlæge og bosat i Støvring. "Vejen tilbage" er hendes debut som forfatter og baseret på hendes egne barndomserindringer. Lone Holm fortæller om helingen efter en barndom og ungdom med seksuelle overgreb og manipulation og om at få den rette hjælp og tage sin historie og sin styrke til sig.

ORD I NORD 2021 [UDSOLGT]

TID: Lørdag den 5. juni kl. 10-17 STED: KulturStationen, Skørping PRIS: Kr. 300 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Skørping Bibliotek, Rebild Bibliotekerne og BOGBY9520

Litteraturfestivalen Ord i Nord er en dag med fokus på det skrevne ord i al dets mangfoldighed. Billetprisen er inkl. let frokost, hjemmebag og drikkevarer. Rammerne for Ord i Nord er Kulturstationen og biblioteket i Skørping, og arrangører er BOGBY9520, Mariagerfjord Bibliotekerne og Rebild Bibliotekerne.

ELLEN SCHMIDT PRÆSENTERER SIN NYE BOG: "TÆNK FØLSOMT" TID: Tirsdag den 8. juni kl. 16.30-18 STED: Kulturstationen, salen. Skørping PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Ellen fra Skørping har skrevet en personlig bog om sin ældste søns hårde kamp med psykisk sygdom. Det har taget lang tid at skrive bogen. Der har været mange overvejelser og tanker undervejs. Det, der begyndte som spredte dagbogsnotater og digte, blev til en overbevisning om, at denne bog skulle skrives. Ellen er bosat i Skørping og har tidligere bidraget med lyrik til bl.a. antologien ”Kragetæer i kor”. Hun byder på et lille glas og lidt sødt for at fejre bogudgivelsen. Arrangeret af Rebild Bibliotekerne i samarbejde med Bedre Psykiatri.

derudad · JAN - FEB 2021

27

········


········

DET SKER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

DISSING OG LAS TID: Fredag den 9. april kl. 20 STED: Bælum Skovpavillon PRIS: Kr. 195 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: KulturMøllen Bælum

HVORDAN OPNÅR VI GRØN VÆKST I LANDSBYERNE? TID: Tirsdag den 15. juni kl. 19-21 STED: Online PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Radikale Venstre Rebild

Formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, lægger op til debat om, hvordan vi skaber et grønt erhvervseventyr i landdistrikterne. Den nye klimalov stiller høje krav til reduktion af CO2. Vindenergi, solceller og multifunktionel jordfordeling er nogle af midlerne til at nå de ambitiøse mål, som kan føre til nye arbejdspladser samt flere grønne uddannelsespladser i landdistrikterne. Mødet er åbent for alle, og der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål. Læs mere om Landdistrikternes Fællesråds visioner på www.landdistrikterne.dk.

MUSIK

Rasmus og Jonas Dissing samt Las Nissen, er en unik enhed, der med ekstrem samhørighed har fundet deres helt egen lyd og musikalske univers. Dissing og Las inviterer publikum indenfor, og fortællinger og fantasier viser vej gennem aftenens sange. Der bliver grinet og grædt, rocket og rislet. De udstod deres første musikalske læretid hos Povl Dissing, og da de valgte at stå på egne ben under navnet Dissing & Las, var det med det samme tydeligt, at det var en rigtig god idé. Med nu fem albums i bagagen har bandet for alvor slået deres navn fast i den brede offentlighed.

SHADES OF BLUE TID: Fredag den 16. april kl. 20 STED: Kulturstationen, salen. Skørping PRIS: Kr. 250 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Skørping Musikstation

I samarbejde med Pavillon-Caféen tilbydes middag før koncerten. Middagen er hovedret og dessert, og den serveres ca. 18:30, så der er god tid til at hygge sig.

THE GRANDFÆTTERS

GHITA NØRBY, MICHALA PETRI OG LARS HANNIBAL TID: Søndag den 11. april kl. 16 STED: KulturStationen, Skørping PRIS: Kr. 120 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk, Enebærvej 6, 9530 Støvring, 98371605, Ved indgang. ARR.: Rebild Musikforening

ALLAN OLSEN SOLO

MAD&MUSIK

Oplev eventyrlig fortælling og vidunderlige toner i eventyret "Nattergalen". Dansk teaters førstedame, Ghita Nørby, den verdensberømte blokfløjte-virtuos Michala Petri og strengemesteren Lars Hannibal på guitar og lut, har sammen skabt en forestilling med musikalsk magi og eventyrstemning.

TID: Fredag den 16. april kl. 20 STED: STUBhuset, Støvring. PRIS: Kr. 220 / medlem kr. 195 BILLET: www.ticketmaster.dk ARR.: STUBhuset

Anders' farmor er søster til Allans morfar der er bror til Christians farmor der er søster til Kesses morfars kone. Sådan er historien. Den korte: Vi har samme oldeforældre. Og derfor hedder vi naturligvis "The Grandfætters". Vi har spillet lige så længe, vi kan huske. Så det er vel godt og vel ti år.… Og med en bunke meget forskellige selvskrevne og velskrevne (som vores mødre ville sige) sange i bagagen rammer vi bredt. Vi har en god portion egne numre med på scenen, og fylder hullerne ud med historier og anekdoter fra livet i det vestjyske.

TID: Fredag den 26. marts kl. 20 STED: Bælum Skovpavillon PRIS: Kr. 345 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: KulturMøllen Bælum

KulturMøllen Bælum har den store fornøjelse igen at kunne præsentere Allan Olsen på scenen i Bælum Skovpavillon. Med mere end 20 pladeudgivelser og over 40 år som turnerende, er det ingen overdrivelse at kalde Allan Olsen én af grundpillerne i dansk sangskrivning og entertainment. Allan Olsens repertoire spænder over hele hans brede sang-katalog, der gør brug af hele paletten, fra rock til folk, rap og á capella. Allan Olsen er altid garant for et sjældent højt niveau ved sine optrædener. Der er mulighed for tilkøb af buffet inden koncerten fra kl. 18.00.

28

JAN - FEB 2021 · derudad

ALBUM 3 SHADES OF BLUE TID: Fredag den 16. april kl. 20 STED: Kulturstationen, salen. Skørping. PRIS: Kr. 175 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Skørping Musikstation

"Sublimt sammentømret, teknisk suverænt og med et musikalsk overskud af uanede højder". Sådan lød begrundelsen, da Shades of Blue modtog prisen for bedste Blues-Liveband ved DMA 2018. Og med mere end 30 år på bagen, så er det en ganske rammende beskrivelse, de kan deres kram! Med karismatiske James Loveless i front, Uffe Steens virtuose guitar, og bunden solidt lagt af Morten Brauner og Claus Daugaard, er der garanti for blues af allerbedste slags! Mulighed for Mad&Musik på særlig billet

TID: Torsdag den 22. april kl. 20 STED: STUBhuset, Støvring. PRIS: Kr. 220 / medlem kr. 195 BILLET: www.ticketmaster.dk ARR.: STUBhuset

Glæd jer til en aften med et helt album - fra start til slut - en pause - og derefter et sæt med hits. Det er en fantastisk god koncertoplevelse, som vi kun kan anbefale alle at prøve. ALBUM er et fælles musikprojekt mellem en række spillesteder, professionelle musikere, talenter og unge teknikere – i Nordjylland. Vi har tidligere spillet Eagles, Hotel California og David Bowie, Ziggy Stardust. Denne gang tager vi på landevejen med Fleetwood Macs klassiker og 40 millioner solgte album: Rumours. Billetsalget er allerede godt i gang, og publikum kan glæde sig til en helt særlig god koncertoplevelse.

derudad · MAR/APR/MAJ 2021

28


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

DET SKER

SOLOKONCERT MED PIANISTEN GUSTAV PIEKUT DAN TURÉLL & HALFDAN E.: TELEFON TIL AFDØDE FEAT. MADS WILLE TID: Fredag den 23. april kl. 20 STED: Kulturstationen, salen. Skørping PRIS: Kr. 275 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Skørping Musikstation

I 90'erne udgav producer og musiker Halfdan E. to fantastiske album med oplæste digte af Dan Turéll: Pas på pengene og Glad i åbningstiden. I et særegent og rytmisk univers, blev Onkel Dannys stemme og tekstunivers pludselig allemandseje. I 2019 kom så tredie album med tiltlen Telefon til afdøde. Og langt om længe kommer det nu ud til publikum! Oplev dette mytiske samarbejde live (hvis man kan sige det)! Skuespilleren Mads Wille er i front, og man kan glæde sig til hits som "Jeg skulle have været taxachauffør" og "Jeg holder af hverdagen". Mulighed for Mad&Musik på særlig billet

TID: Søndag den 16. maj kl. 16 STED: KulturStationen, Skørping PRIS: Kr. 120 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk, Enebærvej 6, 9530 Støvring, 98371605, Ved indgang. ARR.: Rebild Musikforening

Denne 26 årige pianist har allerede gjort sig meget bemærket i ind- og udland med roste koncerter og indspilninger selv om han endnu ikke har færdiggjort sin uddannelse. Han beskrives af anmeldere bl.a. som en virtuos, eftertænksom og poetisk pianist. Ved koncerten spiller han værker af Janácek, Beethoven, Scriabin og Rachmaninov.

MAD&MUSIK

TELEFON TIL AFDØDE TID: Fredag den 23. april kl. 18.30 STED: Kulturstationen, salen. Skørping PRIS: Kr. 350 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Skørping Musikstation

I samarbejde med Pavillon-Caféen tilbydes middag før koncerten. Middagen er hovedret og dessert, og den serveres ca. 18:30, så der er god tid til at hygge sig.

JONAH BLACKSMITH TRIO UDSOLGT!

TID: Fredag den 7. maj kl. 20 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: Kr. 275 / kr. 250 medlem BILLET: STUBhuset, 96829611 ARR.: STUBhuset

Trio-konstellationen tager mange af bandets sange tilbage i de nære rammer, hvori de blev skabt, og genskaber et folk-udtryk med få, akustiske instrumenter. Sangenes håndspillede grundvæsen kommer med andre ord på glimrende vis til udtryk i disse hyggelige og mere intime trio-omgivelser, hvor også de bagvedliggende fortællinger bliver delt med lige dele glimt i øjet og glød i stemmen. Musikken og fortællingerne tager afsæt i levende sange om levet liv, og trods det lille setup kan man roligt sætte næsen op efter en stor aften. Skriv dig på venteliste: send mail til info@ stubhuset.dk

29

MAR/APR/MAJ 2021 · derudad

GINNE MARKER M. BAND

MIKE ANDERSEN BAND TID: Torsdag den 20. maj kl. 20 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: Kr. 225 / kr. 200 medlem BILLET: www.ticketmaster.dk ARR.: STUBhuset

DER ER KUN FÅ BILLETTER! Det syder, sveder og koger i den musikalske gryde, og bandets 1500 koncerter sammen kan tydeligt høres og fornemmes på Mike Andersen Bands live koncerter, der sprudler i sikkert samspil og ikke lader noget tilbage at ønske! Der er nærkontakt mellem bandet og publikum - men så sandelig også internt i bandet, hvor man som publikum oplever et "tændt" orkester der virkelig nyder at spille sammen! Line-up live: Mike Andersen, voc, gui, Johs. Nørrelykke, gui, voc, Kristian Kold, bas, voc, Kristian Fogh, keys, voc, Jens Kr. Dam, trommer, voc

TID: Tirsdag den 18. maj kl. 20 STED: Kulturstationen, salen. Skørping PRIS: Kr. 200 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Skørping Musikstation

Ginne Marker har noget på hjerte! Et talent som det Ginne Marker besider er uhørt sjældent. Denne 24-årige Aalborgensiske musiker er en fremragende guitarist, en højt udviklet sangskriver og en sanger med en smuk og udtryksfuld stemme, der formidler dybe følelser på stille, intens og rørende vis. Ginne Markers musik er ikke sådan at sætte i bås. Kald det jazz, kald det pop eller måske bare jazz/pop. Hun favner det hele i sine personlige, eftertænksomme og velkomponerede sange. Der venter os en helt særlig aften! Mulighed for Mad & Musikbillet (se særskilt billet) MAD&MUSIK

GINNE MARKER M. BAND TID: Tirsdag den 18. maj kl. 18.30 STED: Kulturstationen, "Rotunden" PRIS: 250 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Skørping Musikstation

I samarbejde med Pavillon-Caféen tilbydes middag før koncerten. Middagen er hovedret og dessert, og den serveres ca. 18:30, så der er god tid til at hygge sig.

MATHILDE FALCH MED BAND TID: Torsdag den 21. maj kl. 20 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: Kr. 200 / kr. 175 medlem BILLET: www.ticketmaster.dk ARR.: STUBhuset

Oplev en af landets flittigste turnerende, når Mathilde Falch gæster STUBhuset 21. maj 2021. Mathilde Falch har på gammeldags facon bygget en karriere op ude på spillestederne ved at turnere landevejene tynde. Mathilde har det mest trofaste publikum der igennem årene gradvist har vokset sig større. Nu har hun udgivet et livealbum, som er en hyldest til publikum og til livescenen. Sangene på albummet er udvalgt af Mathildes fans. Jeg elsker selv at gå til koncert, og når alting fungerer godt, kan det være en magisk oplevelse mellem publikum og de optrædende på scenen" udtaler Mathilde Falch.

derudad · JAN - FEB 2021

29

········


·······

DET SKER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······ UD I NATUREN

HISTORIEVANDRING OG SUPPE TID: Torsdag den 8. april - Torsdag den 29. april kl. 17.30-19.30 STED: BOGBY9520, Jyllandsgade 5C, Skørping PRIS: Gratis ARR.: BOGBY9520

CAFE BERNINA

CARSTEN KNUDSEN TID: Fredag den 28. maj kl. 20 STED: Bælum Skovpavillon PRIS: Kr. 150 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: KulturMøllen Bælum

Carsten Knudsen, kendt som en af "De Nattergale", kan nu opleves i showet "Hvor er vi nu henne?". Om showet fortæller Carsten Knudsen: Jeg har skabt min stil ud fra erfaringer fra comedy, cabaretter og live koncerter. Og det er mere end underholdning, det er også underfundigt og rørende. Når jeg udfolder mig, er det mere end latterorganerne der bliver rørt. Jeg har en større maskinpark med guitarer, en ukulele fra Hawaii, min mors gamle harmonium, pvc rør, mundharpe og andre sjove ting i min musikomiske kuffert.

TID: Lørdag den 27. marts kl. 16 STED: Kulturhuset i Arden PRIS: Kr. 195 eller teaterkort BILLET: Himmerlands Teater, 98555753 ARR.: Himmerlands Teater

Velkommen til 1890erne og Københavns, vel nok, eneste rigtige litterære cafe. Her slog Knut Hamsun og Gustav Wied deres folder. Der var højt til loftet på cafe Bernina og man levede efter devisen at god mad er bedre end dårlig mad og dårligt selskab er bedre end godt selskab.

ALT SKAL VÆK

FORTÆLLER OM DE GRÆSKE GUDER TID: Onsdag den 24. marts kl. 19 STED: Mariagerfjord Gymnasium. Amerikavej, Hobro PRIS: Børn Kr. 75 / voksne kr. 150 BILLET: Himmerlands Teater, 98555753 ARR.: Himmerlands Teater

Stor familie forestilling. Tag børn, voksne og barnlige sjæle med på en rejse gennem de græske guders eventyrlige univers. Hvem var Zeus? Hvor stammer de olympiske lege fra? Og fandtes der engang uhyrer med syv hoveder? Sigurd Barrett er fortælleren, der sammen med sit orkester tager publikum med til det gamle Grækenland, hvor vi møder Zeus, Apollon, Artemis, heksen Kirke og ikke mindst Gud for Bøvl. Kom med på en sjov og spændende rejse, som lærer os en masse om det gamle Grækenland - og om, hvem vi er i dag.

30

MAR/APR/MAJ 2021 · derudad

SKOVRETREAT TID: Lørdag den 10. april fra kl. 11 - søndag 11. april kl. 15 STED: Rold Skov PRIS: Kr. 1.550 ARR.: Anette Ravn

TEATER

SIGURD BARRETT

I april inviterer BOGBY9520 på 4 aftener med historievandring, hvor Henrik Bugge Mortensen er guide og formidler. Temaet er den gode historie, der gemmer sig over alt i naturen, hvis man er opmærksom og blot en smule nysgerrig. TUR 1: Nørreskovens mystik. TUR 2: Besættelsestidens spor. TUR 3: Da Rebild kom på landkortet. TUR 4: Kilderne. Vi går i et roligt tempo, og når vi er tilbage samler vi kort op på turens oplevelser over en kop varm suppe. Medbring kop og ske. Info om mødested m.m. sendes på mail efter tilmelding. Husk påklædning efter vejret. Turene foregår 8.-15.-22. og 29 april.

TID: Torsdag den 22. april kl. 19.30 Fredag den 23. april kl. 19.30 Lørdag den 24. april kl. 16.00 Tirsdag den 27. april kl. 19.30 Onsdag den 28. april kl. 19.30 Torsdag den 29. april kl. 19.30 Tirsdag den 04. maj kl. 19.30 Onsdag den 05. maj kl. 19.30 Torsdag den 06. maj kl. 19.30 Fredag den 07. maj kl. 19.30 Lørdag den 08. maj kl. 16.00 Tirsdag den 11. maj kl. 19.30 Onsdag den 12. maj kl. 19.30 Tirsdag den 18. maj kl. 19.30 Onsdag den 19. maj kl. 19.30 Torsdag den 20. maj kl. 19.30 Fredag den 21. maj kl. 19.30 Lørdag den 22. maj kl. 16.00 STED: Himmerlands Teater PRIS: Kr. 195 eller teaterkort BILLET: Himmerlands Teater, 98555753 ARR.: Himmerlands Teater

En musikalsk komedie. Den excentriske og stædige indehaver af byens gamle modebutik har længe kæmpet mod butiksdøden. Men til sidst måtte også hun opgive. Men hvad er der egentlig sket med indehaveren og hvorfor står butikken bare der? Da først en ung mand og senere en ung kvinde dukker op kommer der for alvor skub i sagerne. Gå på indkøb i butikken efter hver forestilling.

Du har mulighed for at deltage i et skovretreat i Rold Skov. Det bliver to dage med stilhed og lyd, krop og kreativitet - skov, sjov og spiritualitet. Meditation, qi gong, skovbad, kreativ naturterapi, lækker mad, overnatning i Rold Skov, mørkevandring, stille stemmeklang og meget mere. Så læg, for en stund, dagligdagens krav til side! Og du får mulighed for: - mere jordforbindelse og mere ro - at komme i kontakt med dig selv og din egen kraft - at kommer tættere på, hvad der er vigtigt i dit liv - at komme tæt på naturens magi i trygge rammer

UDSTILLING

ANETTE STAGSTRUP, MORS TID: Søndag den 7. marts Søndag den 16. maj STED: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus PRIS: Gratis ARR.: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus

Anette Stagstrup bor på Mors. I Kig Ind udstiller hun både malerier og glaskunst. Hun har indrettet sit eget Eventcenter på Nordmors - her tilbydes kreative events, kurser og ophold med glaskunst, betonstøbning og meget mere. Anette Stagstrup fordyber sig også i sine egne kunstværker. De er ofte meget farverige, da farver gør hende usigelig godt.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

DET SKER

FOR BØRN BARSELSTRÆF:

BABY-BOOKTALK

TID: Torsdag den 15. april kl. 10.30-10.45 STED: Støvring Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: w ww.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

BESØG MINERNE OG VORES UDSTILLINGER TID: Lørdag den 10. april - Søndag den 31. oktober. Se vores website STED: Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer, Røde Møllevej 4 PRIS: Voksne: kr. 95. Børn 6-14 år kr.50. ARR.: Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer

KALKMINER Oplev de stemningsfulde kalkminer med skulpturer af Bundgaard og Bonnesen. I Heksens Værksted kan børnene høre historier og lave magiske urteamuletter, mens du fordyber dig i centrets udstillinger om natur, kultur og historie. KILDER TIL LIV

TID: Lørdag den 17. april - Søndag den 31. oktober. Se vores website PRIS: Inkluderet i entrebillet til Rebildcentret.

Rebildcentret ligger i Nordeuropas mest kilderige område, hvor vandet strømmer op af undergrunden i et utal af kendte og ukendte kilder. Vandet giver liv til dyr og planter - og til menneskets foretagsomhed og fantasi. Det handler denne udstilling om. Kalken i undergrunden er årsag til de mange kilder, men hvordan blev kalken til? Og hvornår? Udstillingen starter med et overblik over Jordens udvikling, den zoomer ind på kalkens dannelse, på ommøblering af landskabet under sidste istid, hvor kilderne opstod, på det unikke liv i kilderne og på kildernes kulturhistorie.

Børnebibliotekarerne Mette Lindstrøm Nielsen og Jeanette Thisted Villadsen sætter fokus på tidlig sprogstimulering, og kommer med gode forslag til at sætte fokus på det ved hjælp af forskellige lege. De giver forslag til gode bøger til den allerførste højtlæsning. Måske kan du være heldig også at få lidt inspiration til dig selv. Gratis entré. Tilmeld dig på Himmerlandsbilletten eller på biblioteket. Husk at hente billet til både dig selv og dit barn, så vi ved præcis hvor mange der kommer. BARSELSTRÆF:

BABYFØRSTEHJÆLP TID: Tirsdag den 4. maj kl. 10.30-10.45 STED: Terndrup Bibliotek TID: Tirsdag den 11. maj kl. 10.30-10.45 STED: Nørager Bibliotek TID: Tirsdag den 18. maj kl. 10.30-10.45 STED: Skørping Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: w ww.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Lisbeth Stenstrop Jensen er sygeplejerske og desuden uddannet i livreddende førstehjælp. Hun vil i ro og mag, sammen med jer og jeres babyer, gennemgå nogle af de vigtigste situationer, som kan opstå, når et barn kommer til skade. Hvordan man forebygger dem, og hvad man gør, hvis uheldet alligevel rammer. Gratis entré. Tilmeld dig på Himmerlandsbilletten eller på biblioteket. Husk at hente billet til både dig selv og dit barn, så vi ved præcis hvor mange der kommer.

FOR UNGE

UDSTILLINGER OM DEN KOLDE KRIG

TID: Lørdag den 10. april - Søndag den 31. oktober. Se vores website PRIS: Inkluderet i entrebillet til Rebildcentret.

TID: Lørdag den 1. maj - Søndag den 31. oktober. Se vores website PRIS: Inkluderet i entrebillet til Rebildcentret.

Udstilling i Kildetårnets øverste etage, hvorfra der er udsigt over Gravlevdalen til bakken Ørnebjerg. Her blev i 1902 etableret en kunstnerkoloni, hvor en række anerkendte kunstnere kom og arbejdede gennem 15 år. Ud over værker af blandt andre Peder Mønsted og ægteparret Agnes og Harald Slott-Møller rummer udstillingen fortællingen om koloniens nabo, husmanden Peter Ørnebjerg, som via forfatteren Helge Qvistorff sørgede for, at kunstnerkolonien ikke gik helt i glemmebogen.

HAR SKREVET EN UNGDOMSBOG

TID: Lørdag den 24. april kl. 10-12 STED: Skørping Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk. ARR.: Rebild Bibliotekerne, Rebild Kulturskole og Rebild Ungdomsskole

Katya Dalsgaard fortæller om sin utraditionelle vej til at blive forfatter. Bogen handler om at være ung og bo i en lille landsby, om den første kærlighed, om at miste sig selv og finde sig selv igen. Katya vil fortælle om at skrive på en utraditionel måde. Hun begyndte at skrive på Wattpad, fik mange følgere og en dag ringede et forlag. Katya vil gerne være med til at starte en skrive-gruppe for unge. Så har du selv en forfatter i maven, så er du ikke alene, og sammen er det nemmere at glemme alt om Janteloven. Målgruppe: Unge mellem 13-19 år.

ØVRIGE

GUIDET FÆLLESLÆSNING & STRIK TID: Onsdag den 28. april kl. 19-20.30 STED: Nørager Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Tag med biblioteket på halvanden times guidet tur i den gode litteratur, hvor du kan strikke (eller hækle) undervejs. Guidet fælleslæsning vækker begejstring. Nu kommer det til Nørager - her tilsat håndarbejde. Læseguide Charlotte Meng læser et tekstuddrag højt for gruppen af den allerbedste litteratur. I pauserne mellem oplæsningerne opstår den gode samtale. Det er næsten magisk. Kræver ingen forberedelse. Tag din nabo med - og dit strikke/hækletøj, hvis du har lyst. Tag selv en kande kaffe eller te med. Vi har kopper og lidt sødt

På 1. sal i velkomstbygningen er der fokus på såvel øst- som vesteuropæernes liv i skyggen af supermagternes våbenkapløb under den kolde krig. En udstilling med mange fortællinger og historiske genstande som du må røre ved. I afdelingen om "Danmarks Dybeste Hemmelighed" kan du blive klogere på den danske stats forberedelser til en 3. verdenskrig - herunder etableringen af atombunkeren Regan Vest. I Kildetårnet kan du få mere viden om bunkeren i den digitale udstilling "Sådan byggede vi Regan Vest". PORTRÆT AF ØRNEBJERG

KATYA FRA SEJLSTRUP

TORSDAGSCAFÉ MED

FANTASY BOOKTALK TID: Tirsdag den 23. marts kl. 19-20.30 STED: Støvring Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk. ARR.: Rebild Bibliotekerne

Er du 14-19 år og vild med at læse fantasy? Så kom med til Fantasy-Booktalk for unge på Støvring bibliotek. Bibliotekar Katrine Jahn Knudsen vil præsentere en bunke spændende bøger i genren. Der vil desuden være mulighed for at komme med i en læseklub for unge, som læser fantasy.

TINE LILHOLT - MED MUSIKKEN OG MALERIET GENNEM LIVET TID: Torsdag den 3. juni kl. 14.30-15.30 STED: Skørping Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Tine Lilholt er kendt som fløjte- og harpespiller og 23 år i Lilholt Band. Hun har spillet musik, tegnet og malet siden hun var 3 år gammel. Musiker og billedkunstner Tine Lilholt arbejder med musik og malerier både hver for sig og i skønsom forening og så er hun fuld af fortællinger fra sit spændende liv. Gratis entré.

derudad · MAR/APR/MAJ 2021

31

········


········

DET SKER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

HAR DU EN IDÉ, SOM KAN GAVNE DIN LOKALE KLUB ELLER FORENING? Hvert eneste år støtter vi op om lokale tiltag, der kommer fællesskabet til gode. I 2019 uddelte vi 16 millioner kroner.

Støvring afdeling • Hobrovej 77-81 • 9530 Støvring • 9657 5360 Skørping afdeling • Jyllandsgade 19 • 9520 Skørping • 9657 5680 JAN - •FEB 2021 · derudad Suldrup32 afdeling Hjedsbækvej 338 • 9541 Suldrup • 9657 5380

Profile for Bodil Tejg Krunderup

Derudad - kulturmagasin - Rebild - 02|2021  

Advertisement
Advertisement