Page 1

GRATIS MAGASIN JAN/FEB 21

ad derud LD i REBItil lokale

uide – din g velser ople

Løbeglæde i mørke KULTURSTATIONEN I NYE KLÆ’R

STAFET I OPLEVELSER DET STORE I DET SMÅ

TRÆMANDEN FOLDER SIG UD

| KULTUR | NATUR | SPORT | MAD derudad|· ERHVERV JAN - FEB 2021 1 |


derudad 01|21

········

ARTIKLER 02 KulturenRebild informerer 03 Landsbyrådet 06 Et lys i mørket 11 Byggerod eller makeover 12 Rebild i ord og billeder 14 Træmanden folder sig ud 26 Oplevelsesstafetten ARRANGEMENTER 03 BOGBY9520 05 Kinorevuen 17 Arden Kulturhus 18 LOF 19 Stubhusrevyen 20 Nytårs Travetur 21 Himmerlands Teater 28 Debat | Foredrag | Koncerter | Ud i naturen | Teater | For børn | Udstillinger | Øvrige 3 5 STUBhuset LØST OG FAST 22 Det store i det små

Støt op

derudad Nr. 1/2021 Januar - februar UDGIVER: Foreningen KulturenRebild | www.kulturenrebild.dk

- omkring de frivillige og det brede lokale forening sliv. Tegn en anno nce i deruda d. Kont ak t Helle Nilsson på tlf . 214936 89 ell er mail annoncer @ku lturenrebild .dk og få tilsend t m ater iale.

OPLAG: 16.000 stk. | Husstandsomdeles i Rebild Kommune REDAKTION OG TEKST: Henrik Bugge Mortensen, tlf. 20 11 61 58 redaktion@kulturenrebild.dk LAYOUT: Bodil Tejg Krunderup, TEJG.dk FOTO: Bodil Tejg Krunderup, Henrik Bugge Mortensen, Jes Kaa Kristophersen, Søren Gytz Olesen, Mads Christensen, Kjeld Thomsen, Hjerteforeningen Rebild, STUBhuset, Rebild Kommune, Stubhusrevyen, Tango Molino ANNONCESALG: Helle Nilsson tlf. 21 49 36 89 annoncer@kulturenrebild.dk TRYK: PE offset A/S DISTRIBUTION: Nordjyske Medier Næste nummer af derudad udkommer i uge 8/2021. Deadline for aflevering af materiale og oprettelse af arrangementer på www.kulturenrebild.dk er 31. januar 2021.

2

derudad bruger et svanemærket trykkeri

JAN - FEB 2021 · derudad

KulturenRebild byder 2021 og sommeren velkommen Som forening og kulturarrangør har det været noget af en udfordring at navigere i disse Coronatider, men kreativiteten har været stor rundt omkring. Nogen har dog valgt at indstille eller sænke aktivitetsniveauet, men trods det er der stadig mange muligheder for oplevelser, hvilket årets første udgave af derudad er et bevis på. Aktivitetskalenderen ”Det sker” bagerst i magasinet fylder denne gang 8 sider – et tætpakket program med oplevelsesmuligheder for enhver smag. I derudad ønsker vi både at formidle, inspirere og overraske med masser af spændende læsestof. Har du en idé til en historie, som du gerne ser finder vej til spalterne i derudad, så er vi ikke længere væk end redaktion@ kulturenrebild.dk. Sommeren står for døren På redaktionen har vi allerede fuld fokus på den kommende sommer og sommerudgaven af derudad, som husstandsomdeles i midten af maj. Da COVID-19 i foråret sendte mørke skyer ind over verden, grænserne lukkede, og vi blev opfordret til at tilbringe sommermånederne under hjemlige himmelstrøg tog KulturenRebilds bestyrelse en hurtig beslutning – vi ville lave en udgave af derudad, som inspirerede til masser af oplevelser helt lokalt. Vi har modtaget mange positive tilkendegivelser for ”Din sommer i Rebild” og de mange forslag til aktivitet og oplevelser, som var en del af magasinet – ikke kun fra borgere i kommunen, men også fra turister, som besøgte vores skønne egn. I samarbejde med Rebild Turistforening Vi har besluttet at lave et lignende magasin til sommeren 2021, og denne gang i samarbejde med Rebild Turistforening, der aktivt er med til at formidle egnens natur og kulturhistorie. - Når vi i Rebild Turistforening vælger at involvere os i et samarbejde omkring det store sommernummer af derudad, er det fordi, det er en enestående mulighed for at vise alt det, vi har at byde på i hver en krog af kommunen. På denne måde lever vi også op til vores mantra om at være: Turistforening for hele Rebild Kommune! At magasinet rent formidlingsmæssigt også rækker ud efter de flere hundredtusindvis af besøgende, som hvert år gæster området, kan kun betragtes som et ekstra plus. Lene Hjorth, formand, Rebild Turistforening Som det var tilfældet med sommerudgaven af derudad 2020 vil vi også tilrettelægge magasinet i et tæt samspil med foreningslivet og de mange ildsjæle, som er rundt om i kommunen. Magasinet husstandsomdeles i uge 20, og trykkes i et større oplag, der fordeles til hoteller, spisesteder, museer, forretninger m.v., så også de mange sommerturister kan hente inspiration i derudad. Vi glæder os til snart at informere meget mere om sommerudgaven af derudad, men har du allerede input og idéer, så send meget gerne en mail til redaktionen. God læselyst og ikke mindst rigtig godt nytår til alle. På vegne af Foreningen KulturenRebilds bestyrelse Henrik Bugge Mortensen

Har du brug for et ekstra eksemplar af derudad - har vi pt. etableret følgende udleveringssteder: Skørping Bibliotek, BOGBY9520, SPAR i Bælum, RebildPor ten, Kig Ind i Nørager, Terndrup Bibliotek, SuperBrugsen i Terndrup, Nørager Bibliotek, Rebildcentret, STUBhuset, Støvring Bibliotek.

Har din nabo eller andre du kender ikke modtaget derudad i deres postkasse - , så kontak t Nordjysk e Distribution på tlf. 993 5 343 4 eller send en mail til nd i.rekla mation@nordjyske.dk. Du er naturligvis også altid velkommen til at kontak te redaktion@kulturenre bild.dk

TILSKUDSGIVERE TIL FORENINGEN KULTURENREBILD: Rebild Kommune kr. 150.000 STUBhuset kr. 20.000 LOF Mariagerfjord/Rebild kr. 20.000 BOGBY9520 kr. 10.000 Landsbyrådet kr. 10.000 Rebild Provsti kr. 10.000 Kinorevuen kr. 10.000 Kulturstationen kr. 10.000 Musikstationen kr. 6.000 Kig Ind kr. 5.000 Opera i Rebild kr. 3.000 Kulturmøllen Bælum kr. 3.000 Rebild Turistforening kr. 3.000 Rebildcentret kr. 2.000


BOGBY9520

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

NATUREN

·······

INVITERER PÅ

HISTORIEVANDRING OG MORALFILOSOFI Corona-tiden har været en udfordring for de fleste foreninger – også for BOGBY9520, hvor vi har måttet tænke nyt. Vores populære foredragsaftener er aflyst indtil videre, men i stedet har vi planlagt et par ”studiekredse”, hvor der på hvert hold er plads til max. 10 deltagere. TILMELDING: Efter først-til-mølle-princippet på mail@bogby9520.dk. STED: BOGBY9520, Jyllandsgade 5C, 9520 Skørping DELTAGELSE KRÆVER MEDLEMSKAB AF BOGBY9520.

MORALFILOSOFI V/BJARNE TROELSEN 4 AFTENER: 4.-11.-18. OG 25. FEBRUAR KL. 19.30-21.30

Findes der objektive og almengyldige kriterier for rigtig og forkert handling og omgangsform, eller bunder det hele i traditioner og konventioner, som man ikke kan argumentere rationelt for? Siden oplysningstiden har filosofferne forsøgt at finde moralens grundlag i mennesket selv i stedet for i en guddommeligt fastsat verdensorden, og næsten alle nutidens moraldiskussioner trækker på to traditioner, der kan føres tilbage til to af de store oplysningsfilosoffer, skotten David Hume og tyskeren Immanuel Kant. Over fire studiekredsaftener vil vi stifte bekendtskab med de to meget forskellige traditioner og diskutere, hvordan de hver for sig kan kaste lys over nutidens moralske spørgsmål. Vi vil desuden inddrage et tredje og nyere bidrag til diskussionen fra den danske teolog og filosof, K.E. Løgstrup, som tager sit udgangspunkt i den etik, der kan læses ud af Jesu forkyndelse i Det nye Testamente.

HISTORIEVANDRING OG SUPPE 4 AFTENER: 8.-15.-22. OG 29. APRIL KL. 17.30-19.30

I april inviterer BOGBY9520 på 4 aftener med historievandring, hvor Henrik Bugge Mortensen er guide og formidler. Temaet er den gode historie, der gemmer sig over alt i naturen, hvis man er opmærksom og blot en smule nysgerrig. TUR 1: Nørreskovens mystik. TUR 2: Besættelsestidens spor. TUR 3: Da Rebild kom på landkortet. TUR 4: Kilderne. Vi går i et roligt tempo, så der også er tid til at snakke sammen, og når vi er tilbage samler vi kort op på turens oplevelser over en kop varm suppe. Medbring selv kop og ske. Oplysninger om mødesteder m.m. fremsendes på mail efter tilmelding. Husk påklædning efter vejrforholdene.

BOGBY 95 20

ÅBNINGSTIDER: SKØRPING: Jyllandsgade 5b og 5c Torsdag og fredag kl. 14-17 Lørdag og søndag kl. 10-13 ST. BRØNDUM: Askildrupvej 23 Torsdag kl. 14-17 LÆS MERE PÅ www.bogby9520.dk og helt aktuelt på Facebook/BOGBY9520.

NYT

fra Landsbyrådet Projektpuljen igen til februar Landsbyrådet har på sidste bestyrelsesmøde behandlet 2. runde af projektpuljen, som er en pulje alle landsbyer kan søge midler fra til forskellige større eller mindre projekter i landsbyen. I denne omgang var der igen stor søgning til puljen, og desværre kunne det ikke lykkes at imødekomme alle ansøgninger. De ca 150.000 kr er tildelt meget forskellige projekter i 14 landsbyer. Næste ansøgningsrunde er sidst i 2021, hvor der igen er god mulighed for støtte til projekter i landsbyen. Spørg din lokale landsbyrepræsentant eller hold øje med opslag på www.landsby-rebild.dk. En del af de projekter, der støttes, er også til glæde for alle landsbyer, idet det indkøbte materiel indgår i ”Grejbanken”, hvorfra det kan lånes gratis. Det kan være alt muligt fx telte, borde, stole, mobilscene, toiletvogne, kanoer osv. Grejbanken er opstået for at udnytte de mange ting indkøbt for projektpuljemidler. Således behøver alle landsbyer ikke have de samme ting stående, som kun benyttes få gange.

Gratis opslag i ”Det sker” i magasinet derudad Landsbyrådet har tegnet et fælles medlemskab for alle landsbyer i Rebild Kommune, hvilket indebærer at alle landsbyer har mulighed for gratis at lægge aktiviteter/events ind i derudad’s kalender, hvilket foregår på kulturenrebild.dk. Alle kommunens landsbyer er også meget velkomne til at indsende informationer om stort og småt til derudad på redaktion@kulturenrebild.dk. Deadlines for aflevering af materiale fremgår af forsiden på kulturenrebild.dk. Der er ligeledes mulighed for at få boostet aktiviteter og arrangementer via derudad’s Facebookside Vi håber, at mange vil benytte disse tilbud fremover.

”Vild med Rebild” Landsbyrådet har gennem flere år arbejdet for at skabe mere vild natur gennem projektet ”Naturfællesskab i Landsbyen”. Projektet har været så stor en succes, at vi i samarbejde med en del frivillige foreninger arbejder på at udbygge dette til hele kommunen. Arbejdstitlen er ”Vild med Rebild”, og projektet har til formål at skabe fællesskab omkring rigere natur med fokus på biodiversitet og mere plads til vild natur i Rebild Kommune i mange former og i mange grupper. Projektet arbejder for at få forskellige befolkningsgrupper i kommunen til at arbejde sammen om at få mere vild natur og øge målgruppernes kendskab til forskellige arter af insekter, dyr og planter. Desuden skal projektet gøre målgrupperne mere bevidste om værdien af vild natur, og hvor nødvendig den vilde natur er for bl.a. bestøvning af planter.

derudad · JAN - FEB 2021

3


········

NATUREN

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

Restaurant Vildmose er en dansk restaurant formet af danske værdier, der kredser om god mad og hyggelig stemning i et prisleje alle kan være med på.

Panthella Portable Design by Verner Panton

Design to Shape Light

Kombiner de store oplevelser i Lille Vildmose og langs Himmerlands Kattegatkyst med et besøg hos Restaurant Vildmose.

Kom ind i butikken og se den.

Hasserisvej 140 tlf.: 98 14 88 44

BELYSNING

Havnen 4, Øster Hurup, 9560 Hadsund info@restaurantvildmose.dk | Tlf. 9393 8423 www.restaurantvildmose.dk

REBILD PARK I ET AKTIVT FÆLLESSKAB FOR VOKSNE Byggeriet er allerede igang

17 NYBYGGEDE BOLIGER TIL SALG Midt i Skørping opføres REBILD PARK, et nyt Seniorbofælleskab, med fokus på balancen mellem den private bolig og fællesskabet.

FÆLLESSKABER ØGER LIVSKVALITETEN

Læs mere på

WWW.REBILDPARK.DK www.facebook.com/rebildpark Kontakt: Matias Juul Thorn info@rebildpark.dk Tlf: 61 70 05 06

4

NOV - DEC 2020 · derudad

Skovbad

Har du lyst til at stifte bekendskab med et Nordisk Skovbad?

MØDESTED: Skørping Skoles parkeringsplads TID: D. 17/1 ELLER 7/2 KL. 10.00- 12.30 PRIS: Kr. 250 pr gang

Har du lyst til at få en beroligende, nærværsskabende, styrkende og fortryllende oplevelse?

RING ELLER SKRIV OG HØR NÆRMERE ANETTE RAVN, Nordisk skovbadningsguide m.m. Tlf. 51222081 www.anetteravn.dk info@anetteravn.dk facebook.com/Anette Ravn kunstenatleve


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

NATUREN

derudad · JAN - FEB 2021

5

·······


········

ET LYS I MØRKET

········ ······································································

Et lys i mørket SKOVLØBERNE I ROLD SKOV

D

et er svært helt at forklare, hvad det er der sker, når man efter en lang og travl arbejdsdag nærmer sig Rold Skov. Roen begynder langsomt at indfinde sig, hjerterytmen falder, og følelsen af lykke spreder sig i hele kroppen, fortæller Birgitte Steen Hjertmann Christensen, der er en del af løbeklubben Skovløberne Rold.

Det er i begyndelsen af november. Mørket har sænket sig over landskabet. Klokken nærmer sig halv seks på en tirsdag aften. Udenfor Skørping Idrætscenter står en gruppe ivrige skovløbere med tændte pandelamper. Der hyggesnakkes, mens flere skovløbere strømmer til fra parkeringspladsen eller de nærliggende gader. De har en fælles passion for løb på hver deres niveau, for hos Skovløberne Rold er der plads til både dem, der har ild i løbeskoene og dem der foretrækker et noget mere adstadigt tempo, der veksler mellem løb og gang. Efter opvarmning og instruktion går turen med tændte pandelamper ad skovens stier mellem høje træstammer. Tirsdag og torsdag – året rundt – mødes Skovløberne Rold til motion og oplevelser i Rold Skov. - Nogen foretrækker at løbe alene, og er fantastiske til at hive sig selv op fra sofaen på dage, hvor det er både mørkt, koldt og regnfuldt. Jeg synes som oftest, det er dødkedeligt at løbe alene. Fællesskabet i Skovløberne Rold har virkelig været med til at booste min lyst til at løbe, fortæller Jesper Bork (De rutinerede). Når solen skinner og fuglene pipper på en forårsdag er det nemt at snøre løbeskoene og komme ud under åben himmel. Noget sværere er det på en mørk og iskold vinteraften. Undskyldningerne for at blive hjemme står nærmest i kø, men det at du ved, at der står ti andre og venter gør, at du kommer ud ad døren og tager del i et fællesskab, der på alle måder er utrolig givende. - Som tilflytter har jeg også oplevet, at Skovløberne Rold har været en god indgang til at lære byen og lokalsamfund bedre at kende, fortæller Birgitte Steen Hjertmann Christensen (Trim-holdet). Efter et par løbeaftener, hvor man helt naturligt kommer i snak med de øvrige deltagere, havde jeg ikke alene lært skoven og de gode løberuter at kende, jeg havde også etableret de første lokale kontakter. Skovløberne Rold blev etableret som et løbefællesskab i 2016, hvor ti trænere blev uddannet hos DGI (Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger)

6

JAN - FEB 2021 · derudad

- Målet var at tilbyde træning på forskellige niveauer i forbindelse med Rebildløbet 2016, fortæller foreningens formand Anne Voss. Det sluttede dog ikke her, for efterspørgslen på fælles træning og løb var stadig stor, så i august 2016 blev løbeklubben etableret som en del af IF Frem Skørping. Siden 2019 har Skovløberne Rold været en selvstændig forening. De fleste af klubbens ca. 100 medlemmer kommer fra Rebild-området, men de fantastiske omgivelser tiltrækker også løbeglade folk længere fra, f.eks. Øster Hurup og Aars. Vi løber samlet ud og hjem - Vi løber på forskellige niveauer. Løbe-gå-holdet henvender sig til alle nye løbere, fortæller Helene Neuberg Thomsen (træner for løbe-gå-holdet). Målet er intervaller med fem minutters løb og et minuts gang. For dem der aldrig har løbet før, begynder vi helt blidt med f.eks. to minutters løb og to minutters gang. Langsomt skruer vi så op for antal minutter med løb. Det foregår under kyndig vejledning af uddannede trænere. Det handler om at lære at løbe rigtigt – at løbe skadefrit – så man undgår at overbelaste dele af kroppen f.eks. knæene. - På de følgende niveauer går det lidt hurtigere, fortæller Jesper Bork. Trim-holdet løber en kilometer på 6-7 min., holdet med de rutinerede tilbagelægger en kilometer på ca. 5.20-5.45 min., og endelig de meget løbeglade, Tempo-holdet, der klarer strækningen på ca. 4.45-5.15 min. Som medlem af foreningen kan man fra gang til gang frit vælge mellem de forskellige hold. Alle løber naturligvis ikke lige hurtigt, så det er en fast procedure, at man løber tilbage og samler op, så også bagtroppen er med – ingen bliver efterladt. Vi løber ud sammen, og vi følges også sammen hjemover. Alle kender det, at nogle


· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· · TEKST: HENRIK BUGGE MORTENSEN FOTO: BODIL TEJG KRUNDERUP

SKOVLØBERNE Foreningen Skovløberne Rold har ca. 100 medlemmer Medlemskab af Foreningen Skovløberne Rold koster kr. 200 halvårligt. Kontingentet dækker træning af DGI-uddannede trænere, arrangementer, rabat på løbetøj og forsikringsdækning, når du løber. Find flere informationer og inspiration på www.skovloebernerold.dk

"

Uanset årstiden, vind og vejr er det hyggeligt at løbe i Rold Skov.

dage går det derudad, mens andre dage føles benene meget tunge. Kenneth Svendsen (Tempo-holdet) er en af de meget fokuserede skovløbere, der bl.a. bruger løbefælleskabet til at træne op til større og krævende løb som en maraton. - Jeg bruger rigtig meget tid på løbetræning, og har ikke noget imod at løbe alene, men jeg kan godt lide kombinationen, hvor man også er en del af et fællesskab. Vi er der for hinanden, og jeg forlader altid løbetræningen i godt humør og med overskud. Til dem der mangler motivationen og har lidt svært ved at få løbetøjet på, når de kommer hjem efter en hård arbejdsdag, har jeg et råd: Læg løbetøjet frem om morgenen, som signal til at komme ud, og tænk på den følelse af velvære, der breder sig i kroppen, når man vender tilbage efter en frisk løbetur. Motion er godt for humøret – det udløser endorfiner og proteiner, som er med til at skabe og øge vores følelse af lykke. På tempo-holdet har vi det lange ben foran, og vi har i højere grad fokus på de tider der løbes på. Løb med lokalhistorie Det handler om løb, men oplevelserne i naturen og det sociale fællesskab spiller også en væsentlig rolle for medlemmerne af Skovløberne Rold. - Det er i princippet muligt at løbe overalt, såvel i det åbne landskab som i byerne, men løb i en by med forhindringer som biler, cyklister, fodgængere og trafiksignaler kan på ingen måde måle sig med en fredfyldt løbetur i Rold Skov, fortælle Anne Voss. Vi løber året rundt, og følger på tætteste hold naturens gang, hvilket er en

stor del af oplevelsen ved at løbe i en skov. Ofte går turen gennem det bakkede terræn i Bjergeskoven, hvor vi først på sommeren følger med i, hvornår frueskoen blomstrer. Ligesom man helt naturligt på sin vej rundt registrerer, hvor der er gode svampelokaliteter eller et krat fyldt med hindbær- og brombærbuske. Når vi løber, er der altid tid til en sludder, og på det sociale område er det en tradition at vi holder sommerfest, julefrokost og et nytårsløb rundt om St. Økssø. Det gode sammenhold i klubben gør at man virkelig får lyst til at løbe, tilføjer Helene Neuberg Thomsen. - En løbetur kan også kombineres med en berigende kulturel oplevelse, fortæller Lissy Henriksen, der løber med på formiddagsholdet. Vores træner, Carl Hauton, er rigtig god til at planlægge en rute, der går forbi spændende lokaliteter, hvor der gemmer sig en god historie. Senest var målet Tyskerstenen i Rebild Bakker, hvor Carl fortalte om tyskernes lyttepost på Sønderkol under anden verdenskrig. Under Corona-epidemien har vores løbefælleskab også været et lyspunkt i mørket. På klubbens lukkede Facebookside er vi hver uge blevet udfordret til at løbe mod forskellige lokaliteter i skoven. Når målet var nået, snuppede man en selfie som bevis på, at missionen var gennemført og lagde fotoet op på Facebook. En anden udfordring gik på at løbe en maraton på en uge, hvor der skulle løbes et bestemt antal kilometer hver dag. Vi løb hver for sig, men var alligevel fælles om opgaven. Hver tirsdag og torsdag mødes 20-40 medlemmer, der aldersmæssigt er fra 30 år og opefter, til træning og løb i Rold Skov. Klubbens medlemmer rejser også sammen til større løb som maraton i Hamborg, Göteborg og København. - Uanset årstiden, vind og vejr er det hyggeligt at løbe i Rold Skov. Der kan naturligvis være dage, hvor regn og frost gør det

derudad · JAN - FEB 2021

7


········

ET LYS I MØRKET

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·Skovløberne · · · · · · · · ·Rolds · · · · ·træningshold · · · · · · · · · ·henvender · · · · · · · ·sig · · både ········ ····· til dig der ønsker at løbe/gå, og til dig der ønsker fart i løbeskoene. Træningen er opdelt i fire hold/træningsniveauer samt et formiddagshold: LØBE-GÅ-HOLDET Holdet er for dig, der ikke er vant til at løbe. Enten fordi du kun har løbet lidt, eller fordi du har været skadet. Holdet varmer let op sammen og veksler mellem gang og løb. I begyndelsen er det mest gang og lidt løb. Målet er at kunne løbe 5 min. i streg, før det igen er tid til at gå 1 min. TRIM-HOLDET

8

JAN - FEB 2021 · derudad

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······· ··········· ····

umuligt at færdes sikkert, fortæller Jesper Bork. Forår og sommer har sin charme, men det har den mørke tid bestemt også. At løbe i mørke med tændt pandelampe kan bedste sammenlignes med at køre i bil i tåge med det lange lys tændt, fortæller Kenneth Svendsen. Det er en meget intens oplevelse – som at være i boble – hvor man blot kan se nogle få meter frem for sig. Skovens lyde forstærkes, månen lyser op, og på helt tæt hold kan man se et par lysende rådyrøjne. I forhold til løb når det er lyst, har man i mørke ikke den samme fornemmelse af terrænet og de udfordringer, som venter forude. Fortsætter man med at løbe gennem vintermånederne, har man et langt bedre grundlag at starte op på, når det atter bliver forår. Vi har talt sammen en lille time. Klokken nærmer sig hastigt halv seks. De fleste af skovløberne omkring bordet begynder raskløst at røre på sig. Det er lidt som cirkushestene, der kan lugte savsmuld, og vil tilbage i manegen. Om lidt går turen ud i mørket til opvarmning og løb mellem skovens kæmper. - Fælles løb er lig med glæde og overskud, siger Birgitte Steen Hjertmann Christensen. Det gør også meget mindre ondt, når man løber sammen!

Henvender sig til dig, der holder af at løbe, men som ikke nødvendigvis har som mål, at løbe en halvmaraton eller noget andet ekstremt. Der løbes ca. 5-6 km til træning med eller uden gå-pauser. Der skal også være plads til at nyde naturen og fællesskabet. DE RUTINEREDE-HOLDET Henvender sig til dig, der er godt i gang med at løbe, og som udgangspunkt kan løbe ca. 8 km eller mere uden pause. Træningen varierer fra gang til gang og består af både almindeligt løb, trailløb, intervalløb, bakkeløb, diverse løbelege og styrketræningsøvelser. TEMPO-HOLDET Holdet til de erfarne løbere med ”ild i fødderne”. Du kan løbe mindst 11-12 km uden stop på ca. en time, men har ambitioner om at løbe længere i samme tempo eller hurtigere. Med Rebild Bakker i baghaven er det oplagt, at der foruden almindeligt løb også forekommer bakketræning, trail og orienteringsløb. Alle aftenhold har træning tirsdag og torsdag kl. 17.30-18.30 FORMIDDAGSHOLDET Henvender sig til alle løbeglade folk, der har fri tirsdag formiddag. Der løbes typisk 6-8 km med få eller ingen gåpauser. Træning: tirsdag kl. 09.30-10.30 Som medlem af Skovløberne Rold kan du frit vælge mellem de forskellige hold og deltage på så mange hold, som du har tid og lyst til.

DET VAR ET BESØG HOS SKOVLØBERNE ROLD Er din forening, den næste vi skal tegne et portræt af, så er deudads redaktion ikke længere væk end redaktion@kulturenrebild.dk. Der er højt til loftet i magasinet derudad, så har du en god historie eller noget andet spændende på hjerte, som skal videreformidles til hele Rebild Kommune, så send endelig nogle linjer til os.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

NATUREN

NATUR & VELVÆRE Skovture med familien, vandreture med guide eller løbeture med vennerne. I naturen er der plads til alle og med omtanke kan vi stadig mødes og finde ro og velvære.

Du finder mere inspiration til sikre udendørs oplevelser i Rebild på

w w w. r e b i l d p o r t e n . d k derudad · JAN - FEB 2021

9

·······


········

Hos Skørping Mægleren finder du altid det største NATUREN · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Transport · · · · · · · · · · · · · ·af · · · ·4· · til · · · 76 · · · · ·personer · ········ ········ ····· udvalg af boliger i og omkring Skørping, Rebild og Rold Skov - her hvor Danmark er smukkere!

Helle Aagaard

Ejendomsmægler & Valuar MDE Jyllandsgade 8B · 9520 Skørping

www.skorpingmaegleren.dk haa@skorpingmaegleren.dk

Telefon 98 39 11 27

Hjemmelavet og hjemmebagt med passion og holdning

Tlf. 98 37 11 50

E-mail: olesens-busser@post.tele.dk • www.olesens-busser.dk

Aut. El-installatør

ØKOLOGISK, HJEMMEBAGT SURDEJSBRØD, SANDWICH, BURGERE OG SALATER.

BAGTANKER | JYLLANDSGADE 9 | 9520 SKØRPING TLF. 2080 0033 | WWW.BAG-TANKER.DK

Søren Bertelsen

En go’ kontakt 98 33 81 91

registrede revisorer torvegyden2 9520 Skørping tlf. 9839 1500

www.onrevision.dk tlf. 9839 1500

else på til offentliggør rangementer ind iteter også er med i derudad er ar e din e gg læ tiv Du kan løbende gælder aflevering sker du at dine ak ebild.dk, men øn nde deadlines. Samme deadlines lser, tekst og www.kulturenr tåe ele ns dd de me ne se er es old pr erh rne sinets indhold det vigtig, at du ov iale til magasinet, men aflever ge ga ma e gg elæ ter tilrett af redaktionelt ma i god tid, så vi har mulighed for at nen idéer til redaktio d.dk. @kulturenrebil bedst muligt. es til redaktion nd se e ial er at Redaktionelt m 31. januar 2021 Uge 8 ril, maj 25. april 2021 ap , rts ma 1 Nr. 2/202 Uge 20 st 1. august gu au i, jul i, Nr. 3/2021 jun Uge 34 er tob ok se 26. ptember mber, Nr. 4/2021 septe Uge 42 mber ce de 28. november er, mb ve Nr. 5/2021 no Uge 51/2021 ar ru uar, feb Nr. 1/2022 jan

10

JAN - FEB 2021 · derudad

22 37 26 66


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·······

KULTURSTATIONEN

KULTURSTATIONEN INFORMERER

Byggerod eller makeover – det afhænger af øjnene, der ser! TEKST: HANNE NØRLEM, KULTURSTATIONENS BESTYRELSE

F

orbipasserende har igennem de seneste måneder måske undret sig over, hvad der sker på KulturStationen? Hvorfor ser der så halvlukket og rodet ud? Er det byggeriet af 100-salen, der allerede nu griber ind i KulturStationens bygninger, eller hvad sker der? Nej, ingen af delene! Det er en tiltrængt renovering, der med Rebild Kommunes ekstraordinære frigivelse af anlægsmidler på grund af Corona-situationen kan anvendes ved bl.a. kommunens bygninger. Det er således med stor glæde og forventning, at vi kan udnytte den “kulturelle pause” til at give vores smukke og historiske kulturhus en makeover, og dermed forny og forbedre rammerne for vores brugeres oplevelser og aktiviteter.

Denne fornyelse kommer bl.a. helt konkret til udtryk ved, at hele stueetagen renoveres med helt nye toiletter, garderobefaciliteter og nye farver. I “Hallen” lægges nyt gulv, væggene males, og her vil farvevalg både afspejle KulturStationens tilknytning til naturen omkring os og nogle af de smukke vægudsmykninger, som i tidens løb er blevet en del af kulturhusets identitet. I det gamle karakteristiske lokale “Verandaen” friskes det lyse lokale op i afstemte farver, der lægges gulvvarme, isoleres og belysningen optimeres. I tilknytning til lokalet etableres et nyt, funktionelt køkken. Forandringerne vil være med til at give brugere en endnu bedre oplevelse end tidligere. På 1. sal sker der også fornyelse. Hvert af de mindre lokaler, som alle har et navn, der knytter sig til KulturStationens historiske oprindelse og anvendelse som byens kro, vil i større eller mindre grad blive udsmykket helt unikt, så lokalernes karakter og historiefortælling

tydeliggøres for både lejere og brugere. Der skabes andre måder at mødes på – bløde lænestole, fleksible bordopstillinger, bedre belysning og bredere anvendelighed af de enkelte rum. Lokalet “Ved Vejen”, som er opkaldt efter Herman Bangs roman “Ved vejen”, der handler om livet i en lille stationsby, angiveligt Skørping, kommer til at afspejle Herman Bangs mange ophold i Skørping og hans forfatterskab. Udsmykningen af dette lokale foregår i tæt samarbejde mellem KulturStationen og Herman Bang Selskabet. Lokalet “Værelse 7” får et touch af den gamle kros værelser, bl.a. ved at tapetsere en af væggene med tidstypisk tapet fra tiden omkring kroens opførelse samt ved at tilføre lokalet andet interiør. “Salonen” vil med spændende farvevalg og ny billedopsætning få mere salon-præg med mindelser om salonen på den gamle kro. Arbejdet med de mange forandringer sker i samarbejde mellem Rebild Kommune, vores tekniske medarbejder og vores frivillighedsgruppe, Husmændene, som alle er særdeles behjælpelige med at arbejdet har været og er i godt flow. Uden deres store indsats var vi ikke kommet så langt. Mange borgere i Skørping og omegn, som benytter KulturStationen i forskellige sammenhænge, og gerne ser at huset fortsat skal være et aktiv for vores by og opland, er måske slet ikke klar over, at dets eksistens beror på foreningsmedlemmer og frivillighed? Her skal derfor også lyde en opfordring til, at man orienterer sig på www.KulturStationen.dk i forhold til et eventuelt medlemskab af Foreningen KulturStationen. Byggerod eller makeover... det skal være skidt, før det bliver godt, og det gør det! Med andre ord gør vi KulturStationen klar til en genåbning efter COVID-19, hvor vores skønne faciliteter fremtræder i nye klæ’r og med nye muligheder. Med andre ord et godt udgangspunkt for oplevelser for vores brugere.

derudad · JAN - FEB 2021

11

·······


········

REBILD I ORD OG BILLEDER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········

STØVRING GL. SKØRPING SKØRPING KIRKE

SKØRPING KIRKES KIRKEGÅRD. BEMÆRK GRAVHØJEN OG DE KROGEDE STIER. FOTO: SØREN GYTZ OLESEN.

SKØRPING < HELLIG KORS KILDE MED DET FLYTTEDE KIRKEGÅRDSDIGE BAGVED.

"

...heraf opstod kildemarkeder, hvor pottemagere fra Hellum kunne sælge deres potter til at hente vandet i – og siden også med gøgl og drukkenskab...

© Rebild Kommune & SDFE

< UDSNIT AF DE GAMLE KALKMALERIER FRA DEN KATOLSKE TID.

> UDSNIT AF KIRKENS ALTERPARTI. TRÆ- OG MALERARBEJDET ER UDFØRT SENERE END GRANITALTERET, OMKR. ÅR 1600.

HAR DU EN ET STED, DU BESØGER MED DINE GÆSTER?

NÅR DIN FORTÆLLING ER KLAR

Kontakt redaktionsudvalget og få en snak om, hvad det er du vil fortælle læserne..

Så publiceres den på Turistforeningens hjemmeside og Facebook-side.

Hent ”Vejledning for forfattere” på Turistforeningens hjemmeside, www.rebildturist.dk

Udvalgte fortællinger publiceres i Derudad. Når vi har et rimeligt antal fortællinger, udgiver vi dem, og distribuerer hæfterne bl.a. gennem Rebild Bibliotekerne og via Internettet.

REDAKTIONSUDVALG Søren Christensen, Nørager. Tlf.: 2012 1190. e-post: sgchristensen@gmail.com. Jens-Peder Vium, Skørping Tlf.: 4088 6833. e-post: iqm@jpvium.dk


······· ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ············ ········ ········ TEKST: SANNE BIRKELY SØRENSEN, SOGNEPRÆST I SKØRPING OG FRÆER

REBILD TURISTFORENING

Oplev et glimt af fortiden - TAG MED SANNE BIRKELY PÅ TUR TIL DEN HISTORISKE SKØRPING KIRKE OG KIRKEGÅRD REBILD I ORD OG BILLEDER ER BORGER-TIL-BORGER FORTÆLLINGER, DER INSPIRERER TIL STEDER, HVOR DU KAN FÅ OPLEVELSER SAMMEN MED DINE GÆSTER. Hvor tager du dine gæster med hen? Der er så mange muligheder i vores smukke Himmerland, ikke mindst storslåede naturoplevelser, men bestemt også kulturoplevelser og kirkebesøg. Himmerlands og Rebilds mange kirker gemmer på mange og særegne historier, og hvorfor ikke præsentere sine gæster for dem og samtidig lade dem mærke historiens vingesus? Nu er jeg ganske vist præst, men jeg synes altså det er oplagt! Blot et smut fra Skørping ligger fx den oprindelige Skørping kirke, i den hyggelige lille landsby Gl. Skørping. Skørping Kirke er bygget i 1100-tallet og udefra set ligner den så mange andre landsbykirker fra samme tid med sine granitkvadre og det hvidkalkede tårn. Men kirken ligger ualmindeligt smukt med udsigt over skov og marker - og så rummer den sin egen fortælling og historie om kildemarkeder og valfart; om Dronning Margrethe den 1. og ikke mindst; om det område og den landsby den er rundet af. Det sidste ser du især når du går tur på kirkegården, som har en ganske særlig og charmerende stemning, hvor man virkelig fornemmer, at nutiden blot er en forlængelse af fortiden. Dette sted har været centralt og vigtigt for mennesker længe før nogen kan huske. Gravstederne og stierne ligger ikke snorlige, som man ser det på mange andre kirkegårde. De ligger i stedet kroget ind i hinanden, nærmest som landsbyens jordlodder var tildelt i tidligere tider. Og så følger de landskabet, som midt på kirkegården præges af en stor gravhøj – kig dig omkring i landskabet uden for kirkegården og du vil kunne se flere gravhøje placeret nærmest på række, som det var skik i bronzealderen. På kirkegården finder du ligeledes Helligkorskilden. Skørping kirke er placeret oven på et kildevæld – og på kirkegården findes en opmuret brønd ”den helle kjå’l”, som i 1600-tallet blev en del af kirkegården ved at lade diget føre øst om kilden. I århundreder er mennesker valfartet til kilden. Sct. Hans aften kom syge og invalide mennesker fra nær og fjern for at tage vand af brønden og bruge det som værn mod deres svagheder – og til helbredelse. I forlængelse heraf opstod kildemarkeder, hvor pottemagere fra Hellum kunne sælge deres potter til at hente vandet

i – og siden også med gøgl og drukkenskab, hvorfor markederne i 1892 blev forbudt og kilden kastet til. Senere er kilden genåbnet og er du heldig står der vand i bunden. Du er velkommen til at forsøge dig med at hente vandet op og bruge det imod dine dårligdomme, men der er ingen garanti for vandets kvalitet og brønden står lidt usikkert, så pas på du ikke blot gør ondt værre! Kirkens indre præges af det oprindelige bjælkeloft og nordvæggens frise af kalkmalerier. Malerierne forestiller Jesu lidelsesgang, som desværre er brudt af et vindue. Kirken består af våbenhus, kirkeskib, tårnrum og kor, samt et sidekapel/sideskib med en særlig historie. Her bekostede dronning Margrethe den 1. i 1392 et Helligkors alter, hvor der hver uge skulle holdes en prædiken om fredagen – efter sigende for at afhjælpe hendes afdøde far, Valdemar Atterdags, sjæls frelse. For at forrette denne prædiken fik præsten en ydelse af korn – og det siges, at gamle folk omkring år 1900 fortsat kunne huske fredagens aftensang. Siden har vi i kirken taget skikken op en enkelt fredag om året, nemlig i fastetiden, hvor en rest af dronning Margrethes stiftelses holdes i hævd. I sideskibet vil du måske bemærke den østlige mur, som er grøn af alger, fordi vandet fra kilden står lige under gulvet. I gulvet vil du desuden finde et muret kors, hvor sidealteret har stået. Rundt om i kirken vil du finde flere gravminder og ikke mindst det smukke alter. Alterbordet er det oprindelige, fra da kirken blev bygget, og består af granitkvadre forskallet af træ med smukke lyserøde billeder. I kirken og på kirkegården mærker man historiens vingesus og den kendsgerning, at vi kun er her, fordi der var nogen før os: Mennesker, der har slidt og slæbt og kæmpet og glædet sig – og en del af det, er blevet til Skørping Kirke og kirkegård. Skrevet med inspiration fra Peter Riismøllers folder om Skørping kirke Kirken er - under normale omstændigheder - åben for offentligheden i dagtimerne.

derudad · JAN - FEB 2021

13


· · · · · · ·· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

"

- Skandinavisk design er kendetegnet ved enkelhed, lyse træsorter og de lige linjer. Stilfuldt og flot, men jeg er nok mere til de organiske former og de skæve eksistenser, som naturen er så rig på, fortæller møbelsnedker Mads Christensen. Præcis som man køber et maleri til hjemmet, fordi man synes det er flot, og det siger en noget, skal et møbel også gerne være noget man glædes over, hver gang man går forbi, og når man bruger det. Min største drøm er at lave enkeltstående kunstprojekter – skulpturelle møbler med buer og bølger, hvor jeg kan bruge min tid på at lave drejede ting.

14

JAN - FEB 2021 · derudad


······· ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ··· ········ ········ ········ ········ ·

Træmanden folder sig ud TEKST OG FOTO: HENRIK BUGGE MORTENSEN

K

aretmager, bogbinder, bødker, kobbersmed, gravør, farver, hattemager, lysestøber og møbelsnedker – alle gode danske håndværk, som tidligere var en helt naturlig del af hverdagslivet. Det billede ændrede industrialiseringen godt og grundigt, og mange af de traditionsrige håndværk forsvandt helt og endte som støvede indslag på et museum. Ikke alle gik dog en så krank skæbne i møde, for visse håndværk forstod ikke alene at tilpasse sig de nye tider, de udviklede sig også i nye retninger. Det er bestemt ikke noget, man finder på hvert et gadehjørne, men det gode danske håndværk, hvor der ligger en god portion hjerteblod bag, eksisterer i bedste velgående. I St. Brøndum ligger Bødkeriet Svanfolk, hvor møbelsnedker Mads Christensen slår sine kreative folder. Butiksdøren åbner og klokken ringer – et vidne om dengang, hvor det var kolonialvarer, der blev langet over disken. Det gamle brugsskilt hænger endnu over døren. Da den lokale brugsforening lukkede, rykkede Kulturkøbmanden ind for i 13 år at berige omegnen med kunst og aktivitet. Her er en dejlig duft af nyhøvlet træ. På væggene hænger værktøj, og spredt i det store værksted står en sand flåde af maskiner. Hver en krog er fyldt op. Det vil være forkert at kalde det rod, for det virker som om, der er system i tingene. På en stor tavle er der med kridt lavet skitser og udregninger. Overalt ligger der træ. Store planker i stakke og reoler med mindre stykker, som i sig selv er en skulptur med et fantastisk farvemiks fra helt lyse nordiske til næsten sorte, eksotiske træsorter. Mads Christensen er i fuld gang med at høvle egetræsplanker til en bænk, som en kunde har bestilt. Vi sætter os med to kopper kaffe, og herfra går snakken over stok og sten, for Mads er en passioneret træmand med stærke holdninger og meget på hjerte.

"

- Min interesse for at arbejde med træ blev vakt allerede i folkeskolen, hvor jeg på Byrum Skole på Læsø havde lærer Svendsen til sløjd, fortæller Mads Christensen. Her blev jeg introduceret til drejebænken, hvor man med sine hænder kan skabe noget ud af et stykke træ, der roterer rundt. Jeg husker tydeligt, at jeg bl.a. drejede mit eget boldtræ til rundbold. - Jeg bliver aldrig færdig med træ eller med at skabe noget ud af det. Der går et sug igennem min krop hver gang jeg skærer en stamme op, for hvad gemmer der sig indeni. Som oftest åbenbarer der sig det flotteste mønster, der appellerer til den videre kreative proces. Træ er ikke bare træ! To planker, der i det ydre ser nogenlunde ens ud, kan når man begynder at skære, have vidt forskellige åretegninger og mønstre. Jeg bruger meget tid på at vælge det træ, jeg skal bruge til et møbel. Det handler om åretegninger og farver. Jeg lægger rigtig mange planker op for at farvekoordinere og afstemme mellem brede og smalle åretegninger, og om træet er spejlskåret eller planskåret. Intet er tilfældigt, og det er det jeg godt kan li’ og går op i. Jeg vil allerhelst være med i hele processen, fra at vælge stammerne i skoven, se dem blive fældet og transporteret hjem til værkstedet, hvor jeg skærer dem op og bruger dem til det, jeg synes er fedt.

Min interesse for at arbejde med træ blev vakt allerede i folkeskolen, hvor jeg på Byrum Skole på Læsø havde lærer Svendsen til sløjd...

Gik ikke den lige vej Teak, eg, bøg, valnød, kirsebær, mahogni, el og nød, der er mange træsorter at vælger mellem – træsorter, der har hver deres udtryk, glød og varme. Mads Christensen har ikke umiddelbart nogen favorit, når han går i gang på værkstedet, og dog! - Hvis jeg endelig skal nævne en træsort, så har jeg en særlig forkærlighed for elm, hvilket har sin helt egen historie. For år tilbage var jeg så heldig at få foræret nogle elmetræer, der stod ved herregården Vorgaard tæt på Bælum. Det var nogle sande kæmper – to en halv meter i diameter, vejede hver omkring 12 tons og var ca. 500 år gamle. De var gået ud pga. elmesyge og væltede i en storm. Da jeg

derudad · JAN - FEB 2021

15


········

TRÆMANDEN I STORE BRØNDUM

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········

VIDSTE DU DET? På YouTube kan du se flere videoer, hvor Mads Christensen bl.a. giver gode råd om trædrejning. Samme sted kan du også opleve, når Mads saver gennem en af de store elmestammer fra Vorgaard. Søg på ”Svanfolk”. Læs mere om Bødkeriet Svanfolk på www.svanfolk.dk.

fik stammerne savet over, viste der sig den mest fantastiske åretegning, hvilket skyldes de gentagne styninger af stammen gennem de mange hundrede år. Styning stresser træet, der tror det skal dø, så det sætter en masse nye skud, som efterhånden dør, da der ikke er næring nok. Det resulterer i den meget knudrede åretegning. Jeg var helt høj, da jeg så hvad stammerne gemte – det var juleaften gange tusinde. Det er fascinerende at stå med stammer, der blev plantet som små allétræer i begyndelsen af 1500-tallet – tænk hvilke historier der her ligger gemt. Mads Christensen har på ingen måde valgt den lige vej til målet som møbelsnedker. Han har været pædagogmedhjælper, arbejdet på hotel i Norge, gået på højskole og været ansat som tekniker i et lydstudie. Han begyndte på grundforløbet som maskinsnedker, fordi han ville være trædrejer, men fandt hurtigt ud af, at det var mere industri end egentligt håndværk. - Jeg bruger meget tid på detaljen. Jeg ved godt, at de sidste tyve procents finish på et møbel kun er noget jeg ser, men for mig er det en tilfredsstillelse at vide, at også de sidste tyve procent er præcis, som jeg gerne vil have dem. Jeg er nok noget af en nørd på det område. Mads Christensen er som tidligere nævnt opvokset på Læsø, hvor faren Poul Christensen i 1991 tog initiativ til Læsø Saltsyderi. Det skubbede atter Mads i træets retning. - Noget af sydesaltet blev pakket i små tønder, som min far fik fremstillet hos Jens Peter Nissen i Holstebro, der var femte generation i bødkerslægten Nissen. Håndværket fascinerede mig, så jeg måtte til Vestjylland. Det var lige noget for mig. Jens Peter havde dog ikke økonomi til at ansætte mig, men jeg er drevet af lyst, og dette gav 100% mening for mig, så pengene måtte kom i anden række. Jeg var opsat på at lære faget, så vi aftalte, at jeg skulle arbejde på bødkeriet et halvt år. Det skulle naturligvis cleares af på hjemmefronten, hvor min kone Susanne heldigvis er det mest tålmodige menneske i verden. Hun ved, at når jeg først har sat mig noget i hovedet, så bliver det sjældent anderledes, for indrømmet, jeg er virkelig stædig.

"

- Jeg købte en gammel campingvogn til 3.000 kroner, så jeg det meste af ugen boede i Holstebro. Efterhånden fik vi så meget gang i produktionen af træbadekar, at jeg blev ansat, og det aftalte halve år blev til fem år. Jeg har ikke noget svendebrev, men jeg fik lært bødkerhåndværket. I ni måneder arbejdede jeg også som ulønnet medarbejder på Hjerl Hede, hvor jeg var fra klokken syv morgen til sidst på eftermiddagen, hvorefter turen gik tilbage til værkstedet i Holstebro, hvor den som oftest blev både ti og elleve om aftenen, før vi stoppede produktionen. Det skal give mening I den periode etablerede Mads Christensen også sit eget værksted i Svanfolk, hvor han og hustruen Susanne, havde købt en ejendom. Det betød, at produktionen af træbadekar kom til at foregå på hjemmeadressen. - Finanskrisen kunne også mærkes på bødkeriet i Holstebro. I 2010 var ordrebogen tom. Der var ingen, der bestilte træbadekar, så jeg blev fyret. I nogle måneder gik jeg og grublede over hvad jeg så skulle. Jeg havde ikke nogen uddannelse at falde tilbage på. En dag ringede en dame fra kommunen og fortalte, at jeg skulle i aktivering. ”Nej, jeg skal være møbelsnedker”, svarede jeg. Hvor det kom fra, ved jeg ikke helt, men inderst inde har jeg nok altid vist, at jeg ville arbejde med træ, og jeg ville være selvstændig. - Jeg begyndte på Skive Tekniske Skole, og fandt en læreplads på et lille snedkerværksted i Randers. Det viste sig dog hurtigt, at ejeren var mere kunstner end træmand. Fik han en god idé kunne han stå op midt om natten og tage fat. Det var lige et sted for mig, men desværre hang tingene ikke sammen økonomisk, så efter tre-fire måneder måtte jeg skifte læreplads til Astrup Møbelfabrik i Gedsted Da Mads Christensen i 2012 blev udlært møbelsnedker fik han sølvmedalje for sit svendestykke, hvilket er den højeste udmærkelse inden for snedkerfaget, og han blev kåret som årets lærling. - Mange har fokus på fremtiden. Jeg forsøger at leve lige nu. Pen-

Mange har fokus på fremtiden. Jeg forsøger at leve lige nu. Pensioner og sådan noget tænker jeg ikke meget på. Jeg skal ikke have millioner stående på bogen, når jeg fylder 60 år.

16

JAN - FEB 2021 · derudad


· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·Få · ·alle · · ·de· gode · · · arrangementer ·· ········ ········ ········

TRÆMANDEN I STORE BRØNDUM

i Kulturhuset serveret i din indbakke – følg os på Facebook ..!

100 kr.

2021

Forår

BILLETTER KØBES PÅ HIMMERLANDSBILLETTEN.DK samt på Arden Bibliotek tlf. 9711 4200

150 kr.

190/65/152 kr.

25 kr.

LIVE & LOKALT – 2 NORDJYSKE TALENTER

MIKAEL K (KLONDYKE) SOLO

MOD TIL AT DRÆBE

Lørdag d. 16. jan kl. 20.00

Fredag d. 22. jan kl. 20.00

Mandag d. 25. jan Torsdag d. 28. jan kl. 19.30 kl. 15.30

150 kr.

75 kr.

SØRENS SAFARI SHOW I ARDEN

25 kr.

GRATIS

ELVIS - KONGEN AF ROCK`N`ROLL

MIN FAR VAR SPION

50 FARLIGE TING (ALLE BØRN BØR PRØVE)

HVAD GØR JEG MED MIT AFFALD? (ARDEN)

Fredag d. 5. feb kl. 20.00

Tirsdag d. 23. feb kl. 19.00

Torsdag d. 4. mar kl. 15.30

Torsdag d. 25. mar kl. 16.30 VELKOMMEN I KULTURHUSET I ARDEN

195 kr.

200 kr.

200 kr.

200 kr.

150 kr.

CAFÉ BERNINA

ALBERTE WINDING & ANDREAS FUGLEBÆK

IAN SIEGAL & THE BLUES OVERDRIVE

BOB DYLAN - 80 ÅRS HYLDESTKONCERT

SLÅBROCK BAND

Lørdag d. 27. mar kl. 16.00

Lørdag d. 27. mar kl. 20.00

Lørdag d. 3. apr kl. 20.00

Lørdag d. 10. apr kl. 20.00

Fredag d. 30. apr kl. 20.00

Følg os også på: www.facebook.dk/kulturhusetiarden Bluhmesgade 19 . 9510 Arden . Tlf. 97 11 42 00 . www.kulturhusetiarden.dk

sioner og sådan noget tænker jeg ikke meget på. Jeg skal ikke have millioner stående på bogen, når jeg fylder 60 år. Jeg ved slet ikke om jeg bliver så gammel, men forhåbentlig. Jeg bekymrer mig ikke meget om det, der ligger ude i fremtiden. Hvorfor gå at drømme om det søde liv, når man fylder 68 år og kan gå på pension. Det er her og nu, jeg skal have et godt liv. Det er min filosofi. For mig er det allervigtigste, at det giver mening, det man beskæftiger sig med. Hvorfor bruge otte timer eller mere dagligt på nogen man i bund og grund ikke gider eller går op i. Det giver da ikke mening. I 2014 købte Mads Christensen Kulturkøbmanden i St. Brøndum, hvor han indrettede værksted, netbutik og fysisk butik med salg af værktøj. - Jeg kom i kontakt med en ældre trædrejer på Fyn, der gerne ville afhænde sin netbutik, der solgte værktøj, maskiner og tilbehør til trædrejning. Det kunne være et godt supplement til produktionen af møbler, så jeg slog til. Først drev jeg netbutikken fra privatadressen, men jeg havde brug for mere plads, så jeg købte Kulturkøbmanden i St. Brøndum til en rigtig god pris. Netbutikken havde jeg i fem-seks år frem til 2018, hvor jeg valgte at stoppe. Jeg er udpræget praktisk anlagt, så alt det med netbetaling, konstante opdateringer af hjemmeside, Facebook og Instagram, som er helt nødvendig, hvis man skal drive nethandel, det er ikke mig. Jeg har dog haft en del fornøjelse af at lave videoer til YouTube. Endelig havde jeg også fået en konkurrent, der havde langt større muskler, så når jeg indkøbte fire drejebænke, købte de måske hundrede. - Jeg begyndte også at arrangere kurser i trædrejning, hvilket gik godt. Jeg er ikke god til at sælge mig selv, og det jeg laver, men når først folk er inde butikken, synes jeg selv, at jeg er god til at fange deres opmærksomhed – forhåbentlig fordi de kan mærke, at jeg brænder for det jeg laver. Jeg kan godt lide at arbejde med menne-

Vi glæder os til at se jer til arrangementer i Kulturhuset. Vi vil tilstræbe at skabe rammer for arrangementerne så tæt som muligt på ”normale” tilstande – men selvfølgelig i overensstemmelse med de gældende COVID19 retningslinjer.

sker, så da Skive Tekniske Skole eller Skive College, som det hedder nu, i 2015 tilbød mig en stilling som underviser, sagde jeg ”ja tak”. Jeg stoppede på skolen i juni måned, så nu er jeg 100% selvstændig. Det perfekte match Gennem en lokal ERFA-gruppe, hvor erhvervsfolk mødes for at netværke og udveksle erfaringer, har Mads Christensen fundet en ny samarbejdspartner. - Jeg kom i kontakt med Torben Rune, der har virksomheden Rune-Jakobsen Design i Storvorde. Vi mødtes, og kunne hurtigt se værdien i et samarbejde. Torben havde et ønske om at tilbyde eksklusivt snedkerarbejde i form af bl.a. møbler, og jeg havde brug for en, der kunne sælge mine ting, så det var det perfekte match. Vi har hver vores værksted og hver vores virksomhed, men vi samarbejder omkring udvikling og fremstilling af møbler. Det første projekt er en vitrine, som jeg netop har færdiggjort til en kunde. Side om side med produktionen af møbler arbejder Mads Christensen også med drejede ting og fremstilling af prototyper til forskellige designvirksomheder. - Jeg elsker, når folk kontakter mig for at få fremstillet en prototype eller ønsker at få specialfremstillet et spisebord, en stol, en reol eller et andet ”snedkerlækkert” møbel. Det eneste folk skal vide er, at det er dyrt. Det giver mig det største kick, når jeg får mulighed for at begrave mig i et projekt gennem længere tid. Tingene skal naturligvis hænge sammen økonomisk, men jeg vil ikke være slave af tid. Det vigtigste for mig er, at det giver mening og gør mig glad, så betyder det ikke noget, at jeg har en arbejdsuge, der som oftest er langt over de 37 timer! To kopper kaffe og to timer senere… Læs mere om Bødkeriet Svanfolk på www.svanfolk.dk.

derudad · JAN - FEB 2021

17

·······


SPARRING OMKRING BÆREDYGTIGHED I LOF vil vi gerne invitere interesserede borgere, foreninger og virksomheder til at udvikle nye aktiviteter, som kan inspirere flest mulige til et mere bæredygtigt hverdagsliv. Vi har selv nogle tanker og ideer til, hvordan folkeoplysningen kan bidrage til opgaven at gøre Danmark mere bæredygtigt i fremtiden, men det giver større værdi og udbytte, hvis det vi ruller ud i Rebild Kommune har afsæt i, og er funderet i lokalsamfundets idéer og meninger.

Foreningslivet i kvælertag? Jeg er imponeret over det samfundssind vores kursister og undervisere har udvist siden marts måned, hvor de første restriktioner blev indført, men foreningslivet, der gisper lidt efter vejret, må ikke gå i stå i frygtens tegn. LOF Mariagerfjord/Rebild er en del af det foreningsliv, der tilbage i foråret lukkede helt ned for de 50 hold der var i gang i marts måned, og dengang hørte jeg ingen negative bemærkninger over beslutningen. Dem jeg fik i tale, havde alle forståelse for, at vi alle måtte bidrage til løsning på Corona-udfordringen. Hen over sommeren forsøgte vi med udendørstilbud samt onlinetilbud, hvor vi bl.a. lancerede vel nok den, eller en af de første onlinesommerhøjskoler i Danmark. Over 6 virtuelle mødegange besøgte vi seværdigheder som Hammershus og Fyrkat i Hobro. Onlinehøjskolen følges nu op af en onlinevinterhøjskole, hvor tema er en kunstrute med 6 steder i Danmark. Som folkeoplyser glædede jeg mig over, at vi her i efteråret kom i gang med alle vores holdtilbud, men så kom udfordringen med 2. bølge af Corona. Foreningslivet blev denne gang ikke lukket ned, men underlagt restriktioner på bl.a. antal der kan deltage, og her kommer der lidt malurt fra min side. Man valgte et generelt forsamlingsforbud, i stedet for at lytte til de foreningsmennesker, der i praksis holder hjulene i gang. Mange udfordringer med et forsamlingsforbud på 10 Især bevægelsesfagene lider under, at der må være 9 + underviseren i et lokale, og de fleste holdtilbud i alle aftenskoler, ligger på 12-16 kursister. Lige nu er 80% af alle holdtilbud ramt af forsamlingsforbuddet på 10, og min malurt er, at man ikke tog hensyn til, at vi foreninger har taget alle forholdsregler i form af værnemidler, afspritning, afstand m.m. Et forsamlingsforbud i foreningsregi på 20, havde løst de 80% af udfordringerne, som har medført en masse omrokeringer og aflysninger m.v. Nogle vil sige, at vi så ikke udviser samfundssind, men det argument køber jeg ikke, da vi, jævnfør tidligere, har værnemidler og forholdsreg-

Derfor indbyder vi til Sparringsmøde i Skørping fredag den 29. januar fra 11 til 13. Der er bæredygtige sandwich til de fremmødte. Kan du ikke deltage, men stadig gerne vil være med til udvikling af bæredygtighed i Rebild Kommune, så kom med dine tanker og ideer til skoleleder for LOF Mariagerfjord/Rebild, Jan Vestergaard på enten mobil 2447 9969 eller rebild@lof.dk

ler. Men nu er det ikke foreningerne, der laver lovgivning og fastsætter restriktioner, så derfor tager vi de positive briller på, viser samfundssind og får tilpasset vores udbud, så vi overholder de gældende udmeldinger. Som overskriften antyder er budskabet til borgerne, at de ikke skal vælge løsningen at lukke sig inde på frygten for, hvad der kan ske. Dog skal man naturligvis ikke udfordre COVID-19, hvis man selv, eller de nærmeste i familien, er i direkte risikogruppe. Vi planlægger foråret Vi ser mod forår med ”lys for enden af tunnelen”, og dette udsagn er ud fra de meldinger, der er kommet omkring vaccine. Hos LOF planlægges alle forårets holdtilbud uændret, som vi er vant til, og jeg har et stille håb om, at forsamlingsforbuddet er justeret, så vi kan tilbyde alle vores kursister at komme til deres holdtilbud. Samme melding gælder de foredrag, vi har i udbud, og det er med Peter Mygind 12. januar og med TV-lægen Charlotte Bøving 2. februar. Er man interesseret, så vent ikke til sidste øjeblik, men tilmeld dig nu, så vi i god tid kan se, om vi skal gennemføre eller aflyse. Har man tilmeldt sig og betalt, er der altid 100% refundering hos LOF. De fleste aftenskoler har fokuseret på at have online tilbud på især bevægelsesfag til deres kursister som alternativ, og hos LOF har vi valgt to ben i den boldgade. Dels online tilbud på yoga og pilates på vores hjemmeside, som alle kan gøre brug af. Ydermere har vi lavet en temmelig stor inspirationsside, hvor man kan finde link til både mad, motion, naturoplevelse og meget mere. Klik ind på lof.dk/mariagerfjord-rebild. Med venlig hilsen Jan Vestergaard Skoleleder LOF Maraiagerfjord/Rebild


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

NATUREN

✦ STUBHUSREVYEN ✦

DET BLI’R GODT IGEN 1 2 0 2 i e k - bare ik Corona-situationen betyder desværre, at Stubhusrevyen er aflyst i år. Helt snydes for et godt, livgivende grin skal du dog ikke. Følg os på Facebook og Instagram – og grin med! Vi ses i 2022 – Vi glæder os allerede

Husk latter smitter - på den gode måde!

Kom og vær med - når vi inviterer gæster til at komme med svar på følgende aktuelle spørgsmål: JANUAR: Hvordan styrker vi borgernes indflydelse på udviklingen i kommunen? FEBRUAR: Hvordan styrker vi samarbejdet mellem politikere, borgere og kommunal forvaltning? MARTS: Hvordan styrker vi de unges trivsel?

For nærmere detaljer om arrangementerne, se kulturen.net Arrangementerne afvikles Corona-sikkert, de er gratis og de er åbne for alle. Du kan deltage online eller reservere fysiske pladser. Og der bliver selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål.

Hvis du vil støtte vores arbejde kan du melde dig ind her: www.radikale.dk derudad · JAN - FEB 2021

19

·······


········

NYTÅRSTRAVETUR

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ···

Rebild Turistforenings Nytårs Travetur GAMMELDAGS LANDBRUG I RISE BAKKER

I

anledning af den forestående Nytårs Travetur, hvor skovrider Bendt Egede Andersen er guide, har Deres udsendte besøgt ham på hans kontor i Naturstyrelsen Himmerland for at høre nærmere om, hvorfor han i 2019 valgte at købe ejendommen lige nordøst for den fredede Skindbjerglund, som Naturstyrelsen i forvejen var ejer af.

Det er allerede et herligt stykke natur, indleder Bendt Egede. Og så vil vi gerne skabe en øget biodiversitet i området. At faldet i biodiversitet er et problem, kan vi se ud af, at i de seneste 20 år er 12 ud af de 90 sommerfuglearter, vi har haft i Danmark, forsvundet. Ikke at de er uddøde, men de er bare ikke længere at finde i Danmark. Lige lidt historie. Da vi i 1805 fik Fredsskovsforordningen var det danske skovareal nede på 120.000 ha. Samtidig begyndte der en udskiftning af bøg med nåletræer, fordi det gav en større tilvækst af træmasse og dermed et større økonomisk afkast. Fra at være en selvbærende skov blev store skovarealer til plantet skov – plantage af udenlandske træarter – primært nåletræer! Tilbage til Rise Bakker. Fra at have 50 ha i Skindbjerglund har vi nu et areal på 225 ha. Vi ønsker at skabe en mosaik af egeskov samt lysåbne og tørre, næringsfattige områder. På den måde vil vi genskabe de overdrev, som opstod, fordi man i gamle dage hentede hø, og kreaturerne gik på græs på skrænter og i enge; på den måde fjernede man næringsstoffer, holdt græsset nede og skoven væk. Til den ende, at fjerne næringsstoffer og holde græsset nede, har vi valgt at udsætte 22 exmoor ponyer. Fordelen ved dem er, at de kan klare sig på en ganske næringsfattig kost, og de kan klare sig ude hele året rundt uden tilsyn. Især om vinteren gnaver de græsset helt ned og skaber plads for overdrevets mange blomster og insekter, som ellers ville blive kvalt af græsset. På sæt og vis kan man sige, at vi ønsker at drive et forældet landbrug, der skaber de naturtyper, som indtil mekaniseringen af landbruget slog igennem, var et produkt af det at drive landbrug, afrunder Bendt Egede vores samtale.

SØNDAG DEN 3. JANUAR KL. 12 OG 13 MØDESTED: Risevej 2, 9520 Skørping. Kør frem over 2 færiste til den store P-plads for enden af vejen. PRIS: Gratis for Turistforeningens medlemmer, kr. 40,00 for andre. TILMELDING: Nødvendig tilmelding senest den 1. januar kl. 12 på: www.himmerlandsbilletten.dk, e-mail til info@rebildturist.dk eller som en sidste udvej på tlf. 4088 6833. HOLD Á 50 Deltagerne bliver sendt af sted i 2 hold. Første hold kl. 12 og det andet kl. 13. GUIDE: Skovrider Bendt Egede Andersen og fhv. skovfoged Jens Erik Nielsen. FORPLEJNING: Undervejs på turen serveres varm kakao og bolle m/ smør.

CORONA RESTRIKTIONER

Rebild Turistforening har valgt at tilrettelægge sit forårsprogram 2021 under den forudsætning, at forsamlinger på 50 personer er tilladt. Forårsprogrammet kan hentes på www.rebildturist.dk. Tilmelding er nødvendig til alle arrangementer. Det gælder også Nytårs Traveturen i Rise Bakker den 3. januar. Hvis forudsætningen ikke er opfyldt, vil arrangementet blive aflyst, og alle tilmeldte vil få besked herom pr. e-mail eller telefon. De, der har betalt til Himmerlandsbilletten vil få deres penge retur.

20

JAN - FEB 2021 · derudad


· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · WEB · · · · · · · TILBUD! · NATUREN · · · · · · · Bestilles nu på www.rold.dk/krondyr

Krondyrsmenu De fleste aftener i januar, februar og marts:

Roulade af mørksej med urtesalat og sprød crouton Skiver af krondyrkølle med bagt kartoffelmos og flødevildtsauce Mousse af mørk chokolade med abrikospuré og honningristet nøddecrumble Krondyrsmiddagene sælges som et webtilbud, - og vi belønner de gæster, som bestiller de første couverter hver dag med dette tilbud:

De 3 retter koster FRA kr. pr. kuvert.

199

Middagene købes her: www.rold.dk/krondyr - først til mølle, billigste menu...

00

Vælderskoven 13 . 9520 Skørping . Tlf. 98 37 51 00 www.roldstorkro.dk . roldstorkro@rold.dk

12. november – 12. december

22. april – 22. maj

18. februar – 13. marts

SIGURD BARRETT FORTÆLLER OM DE GRÆSKE GUDER

24. marts kl. 19.00 Mariagerfjord Gymnasium

18. - 19. og 20. marts på Himmerlands Teater 27. marts i Kulturhuset i Arden 2. februar kl. 19.30 derudad · JAN - FEB 2021 Sdr. Kajgade 18A 9500 Hobro Telefon 98 55 57 53 www.himmerlandsteater.dk

21


········

DET STORE I DET SMÅ

········ ········ ········ ·····

Koppel / Sonne / Binzer

Har du en historie til rubrikken ”Det store i det små”, nyt fra din forening eller noget du synes også andre skal vide, så skriv nogle linjer og vedhæft gerne et foto til redaktion@kulturenrebild.dk.

– MUSIKALSK TOPMØDE AF DEN SJÆLDNE SLAGS

NU OGSÅ

HJERTESTI I STØVRING

Det er sjovt og dejligt at bevæge sig. Samtidig forebygger motion livsstilssygdomme, motion forlænger livet, og det giver større velvære. Hvad er bedre end at benytte Støvrings dejlige natur og byområde til en rask travetur – og nu er der tilmed også en HJERTESTI i Støvring. En HJERTESTI er en afmærket motionsrute, hvor der langs ruten er opsat små skilte med Hjerteforeningens logo på eksisterende standere. Der er skilte, der viser i begge retninger. Stien kan benyttes af alle. Bestyrelsen i Hjerteforeningen Rebild har været på tur på stien, og vi gik den 3,15 km lange rute på ca. 40 min. Turen begynder ved parkeringspladsen ved SIF Klubhuset, Kr. Østergaardsvej 2, 9530 Støvring. Men man kan selvfølgelig begynde hvor som helst på ruten, hvor det passer bedst i forhold til ens bopæl. Vi forventer at kunne invitere til et arrangement i forbindelse med indvielse af stien i Støvring søndag den 17. januar 2021. Der findes allerede Hjertestier i Skørping, og bestyrelsen forventer at etablere hjertestier i andre dele af kommunen i første halvår 2021. Klik ind på lokal.hjerteforeningen.dk/rebild og www.hjertestier.dk

22

JAN - FEB 2021 · derudad

Når fem af Danmarks mest velrenommerede musikere går på scenen sammen er der dømt musikalsk topmøde af den sjældne slags. Imellem sig har de spillet med hvad der kan kravle og gå af berømtheder fra såvel den internationale jazz-, rock- og popscene som den danske. Benjamin Koppel, Laust Sonne, Jacob Binzer, Kristoffer Sonne og Anders Koppel har årelange venskaber og samarbejde på kryds og tværs bag sig – og under Winter Jazz 2018 stod de fem stjerner på scenen sammen for første gang. Den 28. januar 2021 har vi samlet dette dreamteam igen til glæde for alle, der elsker god musik. Om man er til singer songwriter, folk, popmusik, er inkarneret ”jazzer” eller overbevist rockfan, vil disse fem supermusikere blæse liv i håret og kasketten af de fleste.

For første gang i Nordjylland

BENJAMIN KOPPEL - saxofon (Moonjam, Alberte Winding mv.) KRISTOFFER SONNE - trommer (Elton John, Paul McCartney, Dolly Parton) JACOB BINZER - guitar (D*A*D*, Chris Cornell) LAUST SONNE - trommer (D*A*D*, Kira Skov, Tim Christensen, mv.) ANDERS KOPPEL - hammond orgel (Savage Rose, Bazaar mv.)

Liggestolskoncert, hvor der er max. 60 pladser. Denne skønne og helt specielle koncert kan opleves i STUBhuset søndag den 10. januar 2021. Koncerten består af 3 x 35 minutters musik med 2 korte pauser, hvor man f.eks. kan nå at nyde et glas vin.

Repertoiret tager afsæt i de fem musikeres musikalske bagage og kompositoriske klenodier. Der er lagt op til grovswingende, medrivende og melodisk instrumentalmusik, der øjeblikkeligt vil rejse et folkeligt krav om både koncertgentagelse og indspilninger i fremtiden.

– KRISTIAN LILHOLT ”KUR UDEN ORD”

Undervejs i koncerten ligger publikum i behagelige liggestol, og når koncerten begynder kan tanker og følelser tage på en uforstyrret langfart. Musikken er Kristian Lilholts vidunderlige instrumentalmusik – spillet live af Kristian Lilholt (piano, guitar m.m.), Tine Lilholt (fløjte, harpe m.m.), Frede Panduro (guitarer) og Lasse Jørgensen (bas, slagtøj).


····

REBILD KOMMUNES FRITIDSRÅD HYLDEDE

Årets Ildsjæl 2019

- Det er vigtigt, at vi markerer at fritids- og foreningslivet stadig er væsentligt, selv om landet er delvist nedlukket. Coronanedlukningen har kun gjort det endnu mere tydeligt, at de folkeoplysende foreninger leverer sunde og meningsfyldte fællesskaber, som udfylder en afgørende samfundsrolle, og de bør ikke undværes hverken i Rebild Kommune eller i et dansk demokrati i det hele taget. Derfor skal vi selvfølgelig også holde fast i at uddele fritidspriserne, siger formand for Rebild Kommunes Kultur- og Fritidsråd Gert Fischer, som sammen med kommunens borgmester Leon Sebbelin uddelte Ildsjælsstatuetten og de 5000 kr., som følger med prisen. Et stærkt foreningsliv i Rebild Kommune Prisen, som uddeles på vegne af Fritidsrådet, gik til Birgit Skovmand, initiativtager til gymnastikgruppen Sirenerne som netop har holdt 20-års jubilæum. - Det er altid et hårdt felt, når vi uddeler ildsjælsprisen. Foreningslivet i Rebild Kommune er enormt stærkt, engageret og mangfoldigt. Alligevel står Birgit Skovmand ud som indbegrebet af en vaskeægte ildsjæl, og ikke mindst som et fantastisk forbillede for hele Kommunens foreningsliv. Hun fortjener et kæmpe skulderklap og en tak for hendes mangeårige indsats for forenings- og fritidslivet i Rebild, siger formand for Rebild Kommunens Fritidsråd Henrik Nyrup.

Ildsjæl gennem mange år Vinderen Birgit Skovmand har været gymnastikinstruktør i 64 år og er fortsat instruktør hos Sirenerne og flere andre gymnastikhold. Hun er dybt engageret i både idræts- og kulturlivet, har flere gange deltaget i Rebilds Kulturuger, og stået for arrangement "I skoven", hvor mange lokale personer har været involveret. - Jeg ønsker at takke Rebild Kommunes Fritidsråd, fordi jeg blev valgt som Årets Ildsjæl 2019, og tak til bestyrelsen i Gymnastikgruppen Sirenerne for at have indstillet mig, siger Birgit Skovmand og fortsætter: Det er en pris, som jeg er både glad, taknemlig og stolt over at have modtaget. Der er noget helt utrolig skønt ved at blive påskønnet for det foreningsarbejde, der siden min ungdom har været mit ”hjertebarn”, - et foreningsarbejde, som jeg ønskede skulle være i samklang med højskoletanken. Tænk, at være så heldig at få lov at arbejde med gymnastik i over 60 år, hvor jeg har haft så mange forskellige hold, både børn og voksne, og hvor jeg har fået så meget igen – lige fra børnenes impulsive bemærkninger, til fællesskabet på voksenholdene. Formålet er livsglæde - Min grundholdning er, at formålet er at skabe livsglæde, og at sundhed er mere end ”stramme baller og lår”. Bevægelsesglæden er det vigtigste, og så skal der også holdes fast i DGI’s grundholdning, at den folkelige oplysning er fundamentet for foreningsarbejdet. Det betyder kort sagt, at man deltager i et forpligtende fællesskab, og derigennem bliver bedre til at finde ud af hvem man selv er i samspil med andre

SØG STØTTE

TIL DIT KULTURARRANGEMENT FRA KULTURRÅDETS PULJER

Stubhusrevyen 2021 PÅ FACEBOOK OG INSTAGRAM COVID-19 har vendt op og ned på meget, også når det gælder den traditionsrige Stubhusrevy, der normalt har premiere i begyndelsen af marts. - På nuværende tidspunkt er vi normalt ved at lægge sidste hånd på årets revytekster, og i begyndelsen af januar mødes hele vores revyfamilie for at tage fat på prøver, kostumer, scenografi og alt det, der hører til en klassisk Stubhusrevy, fortæller Conny Blicher, formand for Stubhurevyen. COVID-19 og de mange restriktioner har desværre gjort det umuligt at gennemføre revyen i 2021. Vores trofaste publikum skal dog ikke snydes for et godt grin. Vi er i fuld gang med at skrive tekster til flere numre, som jeg vist godt kan

afsløre kommer til at handle en del om Corona. I den kommende tid laver vi optagelser i flere af Støvrings forretninger, bl.a. hos Mesterbageren i Jernbanegade, hvor to af Stubhusrevyens kendte karakterer, Lykke og Susanne, der har talebesvær, får sig en god snak om situationen over en kop kaffe og et stykke kage.

Rebild Kommunes kulturråd er sparringspartner og bindeled mellem aktørerne i kulturlivet, forvaltning og politikere. Kulturrådet er et forum for nytænkning, erfarings- og idéudveksling og udvikling af kulturen i Rebild Kommune. Kulturrådet varetager fordelingen af midler til kulturelle opgaver i henhold til gældende tilskudsregler, samt udarbejder og reviderer handlingsplaner indenfor kulturpolitikkens områder. Der er fire ansøgningsfrister årligt: 1. januar, 1. april, 1. juli, 1. oktober. Pulje til løbende kulturelle aktiviteter Der gives tilskud til: musikarrangører, amatørteatergrupper, kunstforeninger, enkeltstående aktiviteter og arrangementer.

De forskellige film kan fra begyndelsen af februar opleves på Stubhusrevyens Facebook-side og Instagram.

Udviklingspulje Der er mulighed for at søge støtte til helt nye udviklingsprojekter. Udviklingspuljen støtter med et kommunalt tilskud som startkapital for supplerende tilskud fra f.eks. Kulturkanten, LAG Himmerland mv.

- Det er naturligvis ikke Stubhusrevyen, men vi håber det kan være et lille plaster på såret, og så er det med til at holde hele revyholdet skarpe, så vi kan vende stærkt tilbage i begyndelsen af 2022. Vi glæder os allerede, udtaler Conny Blicher.

Ansøgninger vurderes på sammenhæng med kulturpolitikkens målsætninger, handlingsplan og indsatsområder. Hvis du vil ansøge om tilskud fra kulturrådet skal du udfylde et ansøgningsskema, som findes på www.rebild.dk

derudad · JAN - FEB 2021

23


········

DET STORE I DET SMÅ

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·······

DER LIGGER ET LILLE STYKKE AF

Buenos Aires i Skørping Tango Molino i Skørping har nu eksisteret i fire år. I løbet af den tid har den gamle valsemølle på Møllevej 1A genlydt af dragende tangotoner og været fyldt med folk, der har haft lyst til at udforske den argentinske tangos magiske trin. Det er Susanne Sangill og Nick Pedersen, Skørping, der driver stedet som en stor og kærlig fritidsinteresse, og har fyldt rummene med guldspejle, spøjse ting og malerier. En argentinsk bekendt slog rørt ud med armen, da han så stedet for først gang og udbrød: ”Oh it’s like home”. Tango er for alle andre og der danses flere gange om ugen. Her kommer par, der må skaffe en babysitter for at komme afsted og par, der befinder sig på det sted i livet, hvor det er børnebørn, der skal passes. Kort sagt, der er der plads til alle, og man skal ikke nødvendigvis være toptrænet for at kunne træde dansen. Man skal bare åbne sanserne, give og modtage, så kan det ikke gå helt galt. De finurlige trin læres hen ad vejen. Den argentinske tango er noget ganske særligt. En dans der danses over hele verden. Susanne og Nick kalder den dansens esperanto, fordi det er de samme trin, der danses overalt. Naturligvis med variationer, men det er en måde at mødes på tværs af kontinenter og sprogbarrierer. Når parret er ude at rejse, har de altid danseskoene med, for der er tangosaloner i praktisk talt alle større byer verden over. Det har givet en masse skønne oplevelser, dans og glæde, som de gerne giver videre til andre. Man hører ofte at mænd ikke gider/har lyst til at danse, og at kvinder higer efter at komme ud på dansegulvet – her er tangoen svaret. Det er nemlig en dans, hvor mænd ikke skal vrikke med hofterne, de skal nemlig træde i karakter og sørge for, at kvinden ser hamrende godt ud og kommer til at føle sig som verdens centrum. Tango Molino tilbyder holdundervisning, privatundervisning og workshops, og indimellem arrangeres koncerter. Susanne og Nick er så heldig at have en masse kontakter til fantastiske musikere, og de hyggelige rustikke rum er perfekte til afprøvning af nyt materiale og til intimkoncerter. Allerede midt i januar begynder de nye hold med undervisning på alle niveauer.

Det bobler MED GODE IDEER OG INITIVER ugen i otte uger. Hvert møde omhandler et I Frivilligcenter Rebild arbejder vi for, at Rebild konkret emne, der er udviklet af mænd til Kommune bliver et sprudlende leben af glamænd for at give værktøjer til at komme de frivillige. Vi tror på, at verden bliver bedre, videre. når frivilligheden fremmes og trives. Her kan du læse om nogle af de initiativer, som vi ar- • Vi samarbejder med den socialøkonomibejder med. ske virksomhed Elderlearn, som matcher ældre borgere med sprogstuderende ud• Vi understøtter foreningerne i at omsætte lændinge, som skaber trivsel, glæde og indidéer til virkelighed. Vi hjælper bl.a. en af hold for de ældre og forbedrede integratide lokale idrætsforeninger her i kommuonsmuligheder for de sprogstuderende. nen med at synliggøre fællesskabet og muliggøre en udvikling af deres faciliteter, så • Vi afholder kurser for de frivillige i Reflere får lyst og mulighed for at engagere bild Kommune. I november og december sig omkring foreningen. afholdt vi i samarbejde med Center for • Vi arbejder på at igangsætte Kom Videre Mand her i Rebild Kommune – et gratis tilbud til mænd, som er ramt af skilsmisse, stress, ledighed eller sygdom. Tilbuddet består i, at otte mænd mødes en gang om

24

JAN - FEB 2021 · derudad

• Vi undersøger mulighederne for at starte en familieklub op her i Rebild Kommune i samarbejde med ”Hele Danmarks Familieklub”. Har du lyst til at være med, så tøv ikke med at kontakte os. • Og meget mere…

Frivilligcenter Rebild er et foreningsdrevet center, som arbejder for at støtte, synliggøre og udvikle frivilligheden i Rebild Kommune. Vi står klar til at hjælpe dig og din forening, hvis I har brug for hjælp til at omsætte de gode idéer til virkelighed. Du kan kontakte Frivilligcenter Rebild på telefon 30105729 eller mail Frivilligt Socialt Arbejde to kurser om fun- kontakt@frivilligcenterrebild.dk. Se også vodraising og rekruttering, og tilbagemeldin- res hjemmeside www.frivilligcenterrebild.dk gerne var meget positive. Tag endelig fat i og følg os på Facebook. os, hvis I har ønsker til kurser i 2021.


· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·OPLEVELSESSTAFETTEN · · · · · · · TEKST OG FOTO: HENRIK BUGGE MORTENSEN

OPLEVELSESSTAFETTEN

Trængende og værdige enker og ugifte fruentimmere

R

undt om i Rebild Kommune findes stednavne, mindesten, bygninger og lokaliteter, der gemmer på en god historie. Måske et spændende sted, der indbyder til en udflugt. Vi begynder vores oplevelsesstafet i St. Brøndum, hvor der lidt ubemærket står en stor, imponerende mindesten, sat over en af byens berømte sønner. I St. Brøndum drejes fra ad Ejstrupvej mod Terndrup og Siem. Parker bil eller cykel ved kirken i byens udkant. Gå over på den modsatte side af vejen, hvor der ligger en lille skov kaldet ”Anlægget”. Gå tilbage mod byen gennem alléen af ahorntræer. Her står mindestenen med teksten: ”Christen Hermansen. 1806-1882. Født i St. Brøndum. Teologisk professor. Død i København. Et Legat stiftede han for vort Sogn”. Men hvem var Christen Hermansen? Han var søn af husmand og skrædder Herman Christensen og hustru Kirsten Sørensdatter. Født i St. Brøndum den 30. januar 1806. Sognets præst, Jørgen Holger Andreas Jungersen, opdagede hurtigt, at drengen havde særlige evner for det boglige, så han tog sig personligt af hans undervisning, hvilket resulterede i, at Christen Hermansen som 19-årig blev optaget på Københavns Universitet. Om sin dygtige elev skrev præsten: ”Efter at han i skolen har bragt det så vidt, som det efter Almueskolens indretning og bestemmelse er muligt, har denne med sjældne evner og kundskaber udrustede dreng også under forberedelse til konfirmationen fuldkommen tilfredsstillet mig”. Tør, lun og bramfri himmerlænding Christen Hermansen blev cand.theol. i 1830 og modtog fire år senere universitetets guldmedalje. Han underviste ved det teologiske fakultet, og i perioden 1839-1841 foretog han en længere videnskabelig rejse, der bragte ham til Tyskland, Italien, Grækenland og Tyrkiet. Efter sin hjemkomst blev Christen Hermansen konstitueret

Stafetten sendes videre

Du bestemmer, hvor stafetten lander næste gang. Kender du en spændende lokalitet, der gemmer på en god historie eller er der f.eks. et stednavn, der har vakt din nysgerrighed, så skriv gerne til redaktion@kulturenrebild.dk.

som docent i semitisk-østerlandsk filologi (studie af sproget). I 1850 blev han professor i teologi. Han var kendt for sin grundighed, sin kritiske sans og sit tørre, lune og bramfrie himmerlandske gemyt. I 1873 blev han udnævnt til rektor på Københavns Universitet, og fem år senere tildelte universitetet i Leipzig ham æredoktorgraden i teologi. Hermansens litterære hovedarbejde var en revideret oversættelse af det Gamle Testamente. Trods sit skrøbelige helbred fortsatte han med at holde forelæsninger til blot syv uger før sin død den 19. oktober 1882. Christen Hermansen blev i 1858 gift med Edel Kirstine Margrethe Secher fra herregården Skaføgaard på Djursland. Ægteparret var kendt for deres gavmildhed over for fattige studenter og andre i nød, og da ægteskabet var barnløst, fik de kort før hustruens død i 1879 oprettet et testamente, hvor de skænkede betydelige legater til familien, universitetet og deres fødesogne, Hvilsager og St. Brøndum. Ifølge fundatsen skulle legatet ”Professor Dr. Theol. Christen Hermansens og hustru Edel Kirm - gul øjstien 3,5 k gule pile. 5. Stubberh Legat” stine Margrethe Hermansen født Secher’s med venstre er markeret n og drej til Denne rute rhøje, t 1,0 km gs Stationsbakke e g til g æ vej l n A gby g vhøje, Stubbe den Følg Lyn t og lan bi de to gra Kirkestien oned til Gadekæreog jvej for stre ved bro, videre gives til:1De. ”Trængende værdige Enker og ugifte ad Stubberhø km drej til ven 1,5 nne rute går som krydses via en lille Brøndum r ter Efte . me side de, til St. Efter ca. 500 på venstre n. eje Halvkærs Ren m Præstegård og op delalderkirke. rkv ad ma rligere 200 ndu en mid ”. Efter yde gule pil ned til forbi St. Brø i ndu fruentimmere Kapitalen m kirke er Brøndum llemarens Hul den overgik n Sogn”. Brø Store kan vælges passeres ”Tu borg, indtil Kirke. Store rde stier, hvor der ndum. ejet af Linden 0-tallet. Fra kirkegå ed et kryds af Brø nås St. ter til 190 Kirken var me ur ligh ret yndelsen af . Der er mu og rød rute udsigtspunkt Anlægget var på 10.000 legatet, der var livsvarigt selveje i beg r kr. mellem gul kryds er et gennem og en. øst for dette går turen retuhvil på bænke langs rut Umiddelbart et j. for at tage fra en gravhø blev første gang uddelt i 1908. Legatet blev sidste m 5 km len; ud af går langs eruten 4,5 k um Mark 3, 6. Vindmøll ruten er der højt til himmerkerne nord 2. St. Brønd kring St. Brøndum Marklangs e om Mark og mellem ma gang uddelt og ikke Vindmølle m eksisterer Påmere. Denneirut1996 mvej og ind øllerne står. På venstre r St. Brøndu på vej tilbage til St. ndu ove j, Brø pve på n tru ej Ejs de de på Siemv lvkærs Ren Halvkærs Renden, Blokkilde, ved Ha der var meget Brøndum. Kil Brøndum sit navn, da St. gav i sin tid brønde i St. Brøndum. e vand/mang

dm bye 1,3 m, hvor vin øj, og efter for St. Brøndu ergravhøjen Burreh , hvor den ald side ses jern upvej drejes til venstre passeres på ildr ard km ved Ask lkeproducent Baisga mæ m. økologiske til St. Brøndu vejen retur

Når du er på disse kanter… ,4 km - rød andens Sti 3 røde pile. lm 5,7 km 3. Tækkerm der åbne ej og Mølho med get. op i kirkegårdens Besøg St. Brøndum Kirke ogAnlægrgå 7. Krastrupve nord for St. Brøndum er er markeret mvej langs Denne rute Sie på m På denne rut udsigt. Brøndu ad 1, 5 km efte n Gå ud af St. god eje og rkv j til højre ned er på n vidder op ad ma . Hvor stie mvej og dre ligg om øj ndu neh stre Brø Drej til højre hvorfra sydøstlige hjørne, der er en flot udsigt over på jen Bav Start følg ruten ven svej mod syd ligger lmvej. I j, hvor gravhø Anlægget og Krastrupve Drej til højre ad Mølho Mølle. Mølle lsen rgående gru Nie tvæ tav en . på lm Gus side støder le Mølho venstre tækkermand Siemvej og hvor landskab. er den gam i privat eje. det himmerlandske Med udgangspunkt d ejendommen, Mølholm liggeksisterer stadig, og er en ligger St. venstre mo rut de. Drej til og mølledam ikke i drift. Sidst på engang boe m. ophold og llen er dog til St. Brøndu indbyder til tilbageBrøndum, der n, dio fra Torvet i St. hvor BødkerietMø Svanfolk maskiner, se. Brøndum Sta petanquebane, fitness fri afbenyttel d aktivitet me hytte og legeplads til ,2 km - grøn nne pile. Gå ud af osestien 5vandreruter pepude, bål grø . Msyv hop d me sen ret ligger, er der4Den i den omkringligmo rke re gennem høj ne rute er ma til j Dre d Siem. ev. På Brøndum mo je og overdr kær Høj bl.a. gravhø rd og Vid gende natur St.ogpåoplevrhømellem 1rgåog 5,7 km. Ruterne er utter hver dag! ~ kæ ~ Gå i 30 min j passeres Vid rde og senere de to Stubbe jve Hedegå dre Søn i højre side. på højre side på je, rhø beskrevet i en folder, som findes i en brochurebbe gravhøje, Stu uren! ~ affald i nat stander på Torvet ~eller Smid ikkekan downloades på www. rebildøstklyngen.dk. Klik ”klyngen”, herefter ”St. Brøndum” og til sidst ”Natur og stier”.

omkring Stier i og

um St. Brønd

uter i og stier og går og er beskrives rne er dels offentlige I denne fold Brøndum. Stielandmænd og omkring St. r venlige at alle kan få hvo , til, ate se dels priv givet tilladel dsby og den har d srå lille lan menighed gåtur i vores glæde af en gende natur. omkringlig rvet i St. spunkt fra To Bødkeriet ang udg Alle stier har r Forsamlingshuset, gning ligger. Brøndum, hvo gamle sparekasseby vet og retur den tor Svanfolk og rutens længde er fra af Angivelsen hertil.

7 Oktober 201

Tak til Lisbeth Nørgaard og Birgit Møller Sørensen, St. Brøndum.

derudad · NOV - DEC 2020

25


·······

DET SKER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······ VINTERCAFÉ: KOM

GODT I GANG MED AT FORTÆLLE DIT LIVS HISTORIE

DEBAT

HVORDAN STYRKER VI BORGERNES INDFLYDELSE

TID: Tirsdag den 26. januar kl. 14.00-15.30 STED: Terndrup Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

PÅ UDVIKLINGEN I KOMMUNEN? TID: Mandag den 18. januar kl. 19-21 STED: Online PRIS: Gratis ARR.: Radikale Venstre Rebild

Vil du gerne vide mere om, hvad der skal til for at få en ide til at blive til virkelighed i din kommune? Og hvordan man får politikernes opmærksomhed? Maria Steno lægger op til debat med udgangspunkt i bogen "Lokal Lobbyisme".

FOREDRAG

ELLEN SCHMIDT PRÆSENTERER SIN NYE BOG: TÆNK FØLSOMT TID: Lørdag den 9. januar kl. 10.30-11.30 STED: Skørping Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

"DEN SKAL DU ALTSÅ BARE LÆSE!" BOGCAFÉ I TERNDRUP/STØVRING

TID: Onsdag den 20. januar kl. 19.15-20.30 STED: Terndrup Bibliotek TID: Torsdag den 21. januar kl. 16.00-17.45 STED: Støvring Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

På en tætpakket times tid får du en præsentation af bogtitler, som Signe Rugtved Andersen og Heidi Buur Pedersen lige har læst. De giver en kort præsentation af bøgerne og hvad man som læser har i vente. Selvfølgelig uden at afsløre for meget... Du får et lille katalog inden præsentationen, så du kan krydse af, hvad du simpelthen er nødt til at låne med hjem og få læst her i den mørke vintertid. BEMÆRK: Bogcaféen afholdes også i Støvring den 21. januar, klokken 16.00-17.45

Inger Bjørn fra Terndrup har sammen med Lokalhistorisk Arkiv udviklet et redskab til at sætte fortællingen i gang og få den nedskrevet. Det vil hun fortælle om på en eftermiddag i Terndrup Biblioteks Vintercafé. Det kan være, du gerne vil give din fortælling videre til børn og børnebørn? Eller måske blot til dig selv eller til Lokal Historisk arkiv? Gratis entré. Tilmeld dig på Himmerlandsbilletten eller på biblioteket fra den 2. december. Arrangeret af Rebild Bibliotekerne i samarbejde med Lokal Historisk Arkiv STUDIEKREDS

OM MORALFILOSOFI V/ BJARNE TROELSEN

TID: Torsdag den 4. februar Torsdag den 25. februar kl. 19.30-21.30 STED: BOGBY9520, Jyllandsgade 5C, Skørping PRIS: Gratis. Tilmelding på mail@bogby9520. dk. KUN FOR BOGBYMEDLEMMER. ARR.: BOGBY9520

Se omtale side 3

ORD I NORD 2021 TID: Lørdag den 6. februar kl. 10-17 STED: KulturStationen, Skørping PRIS: 250 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Skørping Bibliotek, Rebild Bibliotekerne og BOGBY9520

Ellen fra Skørping har skrevet en personlig bog om sin ældste søns hårde kamp med psykisk sygdom. "Det har taget lang tid at skrive bogen. Der har været mange overvejelser og tanker undervejs. Det, der begyndte som spredte dagbogsnotater og digte, blev til en overbevisning om, at denne bog skulle skrives". Ellen er bosat i Skørping og har tidligere bidraget med lyrik til bl.a. antologien Kragetæer i kor . Hun byder på et lille glas og lidt sødt for at fejre bogudgivelsen. Arrangeret af Rebild Bibliotekerne i samarbejde med Bedre Psykiatri.

Litteraturfestivalen Ord i Nord er en dag med fokus på det skrevne ord i al dets mangfoldighed. Billet til dagen købes på www.himmerlandsbilletten.dk. Billetter købt før 31. december koster kr. 250, og herefter er prisen kr. 300. Billetprisen er inkl. let frokost, hjemmebag og drikkevarer. Rammerne for Ord i Nord er Kulturstationen og biblioteket i Skørping, og arrangører er BOGBY9520, Mariagerfjord Bibliotekerne og Rebild Bibliotekerne.

FINE FINESSER OG DEJLIGE DETALJER I DIT STRIK SANGE FORTÆLLER - MED ANETTE KJÆR TID: Mandag den 18. januar kl. 19 STED: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus PRIS: 100 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus

Brevvekslingen mellem Jeppe Aakjær og Thøger Larsen har ikke tidligere været udgivet i sin helhed, men Anette Kjær har i samarbejde med tidl. studielektor Knud Kramshøj samlet, renskrevet og udgivet brevene i bogen "JEPPE AAKJÆR OG THØGER LARSEN. En brevveksling 1902-1927", der udkom i april 2020. Med afsæt i brevvekslingen fortælles om de to digtere, deres stærke venskab og samtalen mellem dem. Fortællingen akkompagneres af en række fællessange med tekst af hhv. Aakjær og Larsen, der indimellem brevskrivningen og meget andet berigede sangskatten med stærke og uopslidelige sange.

26

JAN - FEB 2021 · derudad

TID: Lørdag den 23. januar kl. 10-14 STED: Støvring Bibliotek PRIS: 50 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

En workshop om detaljerne i DIT strik: flotte kanter, superpæne knaphuller og en halsudskæring uden hak i aflukningerne. Medbring: - Dit yndlingsgarn, gerne i flere farver, men ikke for tyndt. Undgå lodne og ujævne garner, som slører maskerne,- vi vil kunne se detaljen - Desuden pinde der passer til garnet, også gerne strømpepinde og rundpinde - Nål og saks til endehæftninger - Eventuelt tegne-/skrivegrej - Madpakke til pausen og evt. drikkelse. Kaffe og te kan købes i automaten på biblioteket. Prisen er inklusive kompendium med strikketeknikker som udleveres på workshoppen.

FOREDRAG MED

PAUL ARNBAK

TID: Onsdag den 24. februar kl. 13-15 STED: Siem Forsamlingshus. PRIS: Gratis ARR.: St. Brøndum, Siem og Torup sognes Menighedsråd

Der sker noget særligt, når vi møder et menneske, der fortæller medrivende. Bedstefaren ta´r sine børnebørn på skødet og siger: Nu skal du høre, da jeg var ung og drog ud i verden, så kom der en dag en... Kristendom er fortalt som fortællinger. Det vi husker, er fortællingerne om den barmhjertige samaritan - hvorimod forklaringer og redegørelser hurtig er glemt. Paul Arnbak vil med sit foredrag holde fast i fortællingens muligheder og kaste lys på det, der sker når en fortælling ændrer karakter og får almen betydning.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

FAMILIE PÅ FARTEN TID: Mandag den 1. marts kl. 19 STED: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus PRIS: 100 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Anne Grethe og Helge pakker endnu en gang deres gamle LandCruiser - og skiber den over Atlanten til Nordamerika. Fra Halifax i det syd. østlige Canada er kursen Alaska - mod nordvest I 180 dage bliver LandCruiseren en rullende pensionistbolig på 44.000 kilometer nordamerikanske veje. Foredraget er også en historie om: - at være sammen om alt i døgnets 24 timer - at føle sig helt alene i Verden - at møde gæstfrihed og hjælpsomhed - at forspise sig i hummere - at leve af fladbrød fire dage i træk - at hilse på Leif den Lykkelige - at gå til katolsk højmesse på stenbroen ... og meget mere...

DET SKER

"REDDET AF TILFÆLDET" FORTÆLLINGEN OM ET LIV

VINTERCAFÉ MED DIABETESFORENINGEN

TID: Tirsdag den 2. marts kl. 14.30-15.30 STED: Skørping Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

TID: Onsdag den 10. marts kl. 16-17 STED: Terndrup Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Mød Susanne Sangill: Skuespiller, instruktør, dramatiker og teaterleder på Himmerlands Teater. Sideløbende med sit virke på teatre rundt om i landet, har Susanne aldrig været i stand til at sige nej til en ny god udfordring. Det kommer vi sikkert også til at høre lidt om. Der vil også være tid til spørgsmål og i det hele taget den gode dialog som altid opstår mellem mennesker der har noget på hjerte. Gratis entré. Tilmeld dig på Himmerlandsbilletten eller på biblioteket fra den 2. december.

Et par af Diabetesforeningens engagerede ildsjæle kommer og fortæller om, hvordan hverdagen påvirkes af en diabetesdiagnose. Der vil være masser af inspiration og konkrete tips & tricks til, hvordan man kan holde humøret og motivationen oppe, når man skal lægge sin livsstil om. Hvordan sygdommen påvirker ens liv og andre relevante oplysninger. Vi serverer en sund eftermiddagssnack. Gratis entré. Tilmeld dig på Himmerlandsbilletten eller på biblioteket fra den 2. december. Arrangeret af Rebild Bibliotekerne i samarbejde med Diabetes Foreningen.

HINDUISME TID: Onsdag den 10. marts kl. 19-21 STED: Siem Forsamlingshus PRIS: Gratis ARR.: St. Brøndum, Siem og Torup sognes Menighedsråd

KRIMI-BOGCAFÉ TID: Onsdag den 3. marts 19.00-20.30 STED: Terndrup Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

TRÆFNINGEN VED HOLLANDSHUS TID: Mandag den 1. marts kl. 19.30 STED: Ravnkilde Skole (Skolegade 1, Ravnkilde) PRIS: Gratis ARR.: Lokalhistorisk Forening for Ravnkilde Sogn

Efter en kort generalforsamling: Henrik Bugge Mortensen fortæller og viser film... En dramatisk nedkastning af våben ved Madum Sø endte i direkte ildkamp mellem en modstandsgruppe fra Aalborg og den tyske besættelsesmagt. Niels Erik Vangsted blev skudt og Poul Kjær Sørensen taget til fange og nogle få dage senere dømt til døden ved en tysk krigsret. Bisættelsen af Vangsted endte i strejker og oprør i Ålborg, hvor mange borgere mistede livet. Forløbet var en direkte årsag til, at den danske regering afbrød samarbejdspolitikken.

En præsentation af en række gode danske og udenlandske spændingsbøger udvalgt af bibliotekar og krimifan Peter Fjerbæk. Vi har også besøg af den nordjyske krimiforfatter Kent Langkjær, som vil læse op fra sin nyeste bog Elektrochok. Er du en af dem som synes, der faktisk ikke rigtig findes noget bedre end en god spændingsbog, så er denne her bogcafé lige noget for dig. Du vil blive præsenteret for de herligste mord og forbrydelser, og du får et lille katalog, så du kan krydse dem af, som skal hjem på natbordet. Gratis entré. Tilmeld dig på Himmerlandsbilletten eller på biblioteket fra 2/12

MYTE, TID OG SKÆBNE TID: Onsdag den 10. marts kl. 19-21 STED: Huset, Hobrovej 104, 9530 Støvring PRIS: 50 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Midthimmerlands Folkeuniversitet

Foredrag om Poul Anker Bech, ved Cand.mag. i litteraturhistorie og naturvidenskab Anne Valbjørn Odgaard. Vi kender Poul Anker Bechs drømmende motiver: Marken, skoven, stranden og nok frem for alt skyerne. Et sted mellem realisme og surrealisme finder vi trivielle hverdagsgenstande sat ind i gådefuld natur. Endelig skal hans værker også ses i relation til litteraturen, primært Johannes V. Jensen. Billet på Himmerlandsbilletten eller tilmeld dig direkte hos Jørgen Gjedsted. Tlf: 25 70 85 33. Mail joergen.gjedsted@gmail.com.

Marianne Qvortrup Fibiger, lektor Ph.d. Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet, fortæller om Hinduisme, som er en af de ældste, organiserede religioner man kender til - dets religiøse skrifter går så langt tilbage som 1.400 til 1.500 f.Kr. Den er også en af de mest forskelligartede og komplekse religioner, hvor man tror på millioner af guder. Hinduer har en bred vifte af ting, de primært tror på, som eksisterer i mange forskellige sekter. Selvom den er verdens tredje største religion, eksisterer hinduismen primært i Indien og Nepal.

EN AFTEN MED HAIKU-DIGTE OG KIM SKOTTE TID: Onsdag den 17. marts kl. 19-21 STED: KulturStationen, Skørping, salonen PRIS: 50 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Haiku - når digte er en (gen)vej til nærvær. Kim Skotte skrev et haiku-digt hver dag i et helt år. Det udmøntede sig i den roste samling "365 - et år i haiku". Man kan meditere eller gå for at opnå mindfulness, men Kim Skotte vil gerne slå et slag for "digtfulness". For de nøje udvalgte ord, griber om den flygtige virkelighed. Tilmeld dig på Himmerlandsbilletten eller på biblioteket fra den 2. december

derudad · NOV - DEC 2020

27

·······


·······

DET SKER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

BUDDHISME

VINSMAGNING & TAPAS

TID: Onsdag den 17. marts kl. 19-21 STED: Siem Forsamlingshus. PRIS: Gratis ARR.: St. Brøndum, Siem og Torup sognes Menighedsråd

TID: Torsdag den 25. marts kl. 19.30 STED: Hjeds Kultur og Forsamlingshus PRIS: 125 kr. BILLET: Jytte Tuure, tlf. 27488313 ARR.: Hjeds Kultur- og Forsamlingshus

Hinduisme og buddhisme er begge asiatiske verdensreligioner, som opstod i Indien, men som i dag har spredt sig til det meste af verden. Foredraget samt det den 10.marts vil give et indblik i disse to religioners historie og trosuniverser og også give eksempler på, hvordan de har påvirket mange danskere. Her kan fx både henvises til reinkarnationstanken, yoga og mindfulness. Buddhismen, som er ca. 2.500 år gammel og opstod i området ved Ganges-floden i det nordlige Indien. Buddhismen med dens ca. 315 mill. tilhængere er verdens 4. største religion. Foredraget holdes af Marianne Qvortrup

Vi kan igen byde velkommen til en hyggelig aften i selskab med Henrik fra Meny i Støvring. Foruden smagen af de liflige dråber, trakteres der med tapaslækkerier fra Meny's slagterafdeling.

NYT & NORSK BOGCAFÉ TID: Torsdag den 18. marts kl. 19.00-20.30 STED: Skørping Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

"Norsk litteratur er lige så klar og let at blive afhængig af som det vand, der springer af kilderne i de norske fjelde." (Citat fra Litteratursiden.dk) Lidt anderledes vinkling på en bogcafé, hvor man vil være i rigtig godt selskab og får masser af gode tips til, hvad der kunne være godt at læse. Bibliotekar Poul Flou Pedersen vil tage en stak med af årets nye bøger, som han kan anbefale. Hans makker den aften er Thomas Theilmann Damm. Han har valgt en bunke af de norske forfattere, som han er faldet for. Gratis entré. Tilmeld dig på Himmerlandsbilletten eller på biblioteket fra den 2. dec.

STORVILDTSJAGT SOM NATURBESKYTTELSE TID: Onsdag den 24. marts kl. 19-21 STED: Terndrup Medborgerhus PRIS: 50 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne og Terndrup Medborgerhus

Mød Freddy Wulff: professionel jæger, eventyrer, fotograf - og forfatter. Forestil dig at blive betalt for at jage kronhjort, gemse, den himaylaiske Tahr, vildsvin, vilde tyrer og vilde geder. Og forestil dig, at det til og med er i det mest fantastiske jagt-paradis: New Zealand! Landet, hvor storvildt-jagt er en form for naturbeskyttelse. Hvor den bakkes bredt op fordi det hjælper den naturlige, sjældne fauna. OBS: Der vil være en pause midtvejs med bogsalg. Arrangeret af Rebild Bibliotekerne, Medborgerhuset i Terndrup og Jagtforeningen i Terndrup

28

JAN - FEB 2021 · derudad

MUSIK

NYTÅRSKONCERT TID: Lørdag den 9. januar kl. 15 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: 275 kr. / 250 kr. medlem BILLET: www.ticketmaster.dk ARR.: STUBhuset

Nytårskoncerten byder på ikke mindre end tre af Danmarks største mezzosopraner. De har hver for sig skabt en stor karriere inden for operaverdenen. De er ikke blot de mest efterspurgte, men også de mest alsidige sangerinder. Og netop alsidigheden har bragt dem sammen i dette program. Ud over at møde dem som klassiske sangerinder skal vi høre dem synge Edith Piaf, Kurt Weil, men også de swingende The Andrew Sisters og vores egen Karen Jönsson og Kai Normann Andersen. Dirigent: Henrik Vagn Christensen Solister: Tuva Semmingsen, Andrea Pellegrini og Signe Asmussen

JONAS RINGTVED OG SOLVEJ BACKING: PETER PARMO,

OLE ALBRECHTSEN OG KLAUS THRANE

TID: Søndag den 17. januar kl. 15 STED: Kulturstationen, salen. Skørping PRIS: 150 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk. ARR.: Skørping Musikstation

En sjælden koncert med to Nordjyske kunstnere, som i den grad har gjort sig bemærkede i musikmiljøet i Aalborg. Jonas Ringtved med den mørke og insisterende stemme, har blandt andet Johnny Cash som en af sine inspirationskilder, og det høres tydeligt, både i sangen og tekstuniverset. Solvej beskriver sit tekstunivers som beskrivelser af livet; også dér, hvor det ikke føles så rart eller er så kønt . De to solister har meget til fælles, men er meget forskellige i deres udtryk, og de bakkes op af garvede nordjyske musikere, der nok skal forløse eftermiddagens sange på bedste vis!

KRISTIAN LILHOLT "KUR UDEN ORD" TID: Søndag den 10. januar kl. 16 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: 295 kr./medl. 270 kr. inkl. vin/vand/bobler BILLET: www.ticketmaster.dk ARR.: STUBhuset

Liggestolskoncert! For første gang i Nordjylland kommer nu "Kur uden ord". Læn dig tilbage i en behagelig liggestol, og lad tanker og følelser tage på uforstyrret langfart, akkompagneret af Kristian Lilholts vidunderlige instrumentalmusik, spillet live af ham selv (piano, guitar mm), Tine Lilholt (fløjte, harpe mm), Frede Panduro (guitarer) og Lasse Jørgensen (bas, slagtøj). Kristian Lilholts instrumentale musik er kendt og elsket også langt ud over Danmarks grænser. Det blide rytmiske og den melodiske rigdom har en nerve, der masserer sjælen og går direkte i hjertet!

LILHOLT, VIRENFELDT, JØRGENSEN OG PANDURO TID: Fredag den 22. januar kl. 18 STED: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus PRIS: 300 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk. ARR.: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus

Kristian Lilholt har gennem en lang karriere holdt et højt, højt kompositorisk niveau gennem mange udgivelser i eget navn og tværkunstneriske projekter som LAND og STILLE FLYDER LI-VET. I 2020 fuldendte Kristian det store tværkunstneriske projekt LAND, så mon ikke vi kommer til at høre nogle af de nyeste LAND sange. Og så har Kristian jo også leveret musikken til en del af broderen Lars Lilholts største hits. Vi kommer rundt i hele Kristians musikalske palet ved denne koncert, og tiden vil flyve afsted i godt selskab under mottoet: kommunikation i øjenhøjde - musik med højt til loftet.

KOPPEL / SONNE / BINZER MUSIKALSKE FORÆLLINGER TID: Tirsdag den 12. januar kl. 14-17 STED: Skørping Idrætscenter/mødelokalet PRIS: 75 kr. BILLET: Hanne Mortensen, tlf.: 50490645 ARR.: Skørping Borgerforening

Skørping Borgerforening inviterer til "Musikalske fortællinger" i Skørping Idrætscenter tirsdag den 12. januar 2021 kl. 14-17 med Peter Spillemand. Overskriften er: Da onkel Jens fik fjernsyn - en mands minde fortælling. Vi bliver taget med på en rejse i ord og toner ned ad mindernes allé i en brydningstid fra 50'erne og op til nyere tid. Vi bydes på en genkendelig cocktail af fortælling, sang og musik serveret med humor og varme. Der bydes på kaffe, the og kringle. Tilmelding til medlemskonsulent Hanne Mortensen mobilnr. 50490645. Gratis for medlemmer af Skørping Borgerforening.

TID: Torsdag den 28. januar kl. 20 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: 275 kr. / 250 kr. medlem BILLET: www.ticketmaster.dk ARR.: STUBhuset

Når fem af Danmarks mest velrenommerede musikere går på scenen sammen er der dømt musikalsk topmøde af den sjældne slags. De har spillet med berømtheder fra såvel den internationale jazz-, rock- og popscene som den danske. Benjamin Koppel, Laust Sonne, Jacob Binzer, Kristoffer Sonne og Anders Koppel har årelange venskaber og samarbejder på kryds og tværs bag sig - og under Winter Jazz 2018 stod de fem stjerner på scenen sammen for første gang. Nu er dette dreamteam samlet igen til glæde for alle, der elsker god musik. Det bliver et brag af en aften!


Skal du godt igang er Nørager TrÌlast et naturligt valg

¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡ stÌrkpris prispü pü en en FüFüenenstÌrk Nørager frafraNørager

STĂ…LHAL STĂ…LHAL

NATUREN

stĂĽlplader Specialpriser pĂĽ facader

Skal du godt igang er Nørager TrÌlast et naturligt valg

stÌrkpris prispü pü en en FüFüenenstÌrk Nørager frafraNørager

til tag og

STĂ…LHAL STĂ…LHAL

Niels Ring til N iels

stĂĽlplader Specialpriser pĂĽ facader

Ring til

og Tlf. 98 55 12 66 til∙ tag www.n-e-j.dk

Tlf. 98 55 12 66 www.n-e-j.dk FĂĽ en stĂŚrk pris pĂĽ ∙en

RIDEHAL fra Nørager Ring til Niels

Ring til Niels

FĂĽ en stĂŚrk pris 2x65 NY.indd 2

14-01-2016 08:32:53

Tlf. 98 55 12 66 ∙ www.n-e-j.dk

Jyllandsgade 2, 9520 Skørping Telefon: 9839 1722

info@tandlaegerneskoerping.dk www.tandlaegerneskoerping.dk

Tlf. 98 55 12 66 ∙ www.n-e-j.dk StĂĽlhal og Ridehal 2x86.indd 1 FĂĽ en stĂŚrk pris 2x65 NY.indd 2

17-04-2018 11:14:17 14-01-2016 08:32:53

Mogens Hebbelstrup

MĂ˜DERET FOR HĂ˜JESTERET AUT. BOBESTYRER Dommerhaven 9 ¡ 9575 Terndrup Tlf. 9833 5733 ¡ E-mail: mh@dommerhaven.dk

STĂ˜VRING A/S

� TAGDÆKNING � STÅLMONTAGE

Hermesvej 3, 9530 Støvring ¡ Tlf. 98 37 16 11 ¡ www.sts-tag.dk

Vi forhandler bl.a. Hjertegarn, Sandnes, Filcolana, Cewec, Lang Yarn, Handdyed.dk, ADDI og Knit Pro.

TrĂŚpiller og

Stort udvalg af strikkeopskrifter og strikkebøger.

biobrĂŚndsel

Altid god service og hjĂŚlpsomhed.

- NĂĽr kvalitet betyder noget

Ă…bningstider Mandag-Fredag 10.00-17.30 Lørdag 10.00-13.00

SĂ˜RENSEN TRÆPILLER I 6 EL. 8 MM Garanteret problemfri fyring!

Husk! Vi leverer altid med truck Jyllandsgade 20, 9520 Skørping, www.garndamen.dk Tlf. 98 13 00 00

3 PALLER “ENSO V-LUX� 6/8 mm fra 6.870,-

3 PALLER “BRILLIANT� 8 mm fra 6.100, -

TRÆPILLER & ALTERNATIV BRÆNDSEL

 Â? TRÆPILLESMULD pr. ton fra 1.405,

Leveres med tipeller blĂŚsebil walking floor

SIGTEDE TRÆPILLER 6 EL. 8 MM pr. ton fra

2.000,

BESTILLING, DATA OG MEGET MERE FINDER DU PĂ… VORES HJEMMESIDE Sørensen BiobrĂŚndsel

Industriparken 15 9575 Terndrup Per: 40 82 60 10 Mads: 40 60 16 82 66 73 87 95 per@transport-handel.dk

www.sørensen-biobrÌndsel.dk

Alle priser er inkl. moms og levering

Leveres i løs vÌgt

FĂ˜LG OS PĂ…

BOOK & BESTIL ONLINE

Jernbanegade 9 • tlf. 98 37 24 28 • Mail: 7888@bogpost.dk

derudad ¡ NOV - DEC 2020

29

¡¡¡¡¡¡¡


·······

DET SKER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

GRARUP ALL STARS

THE GRANDFÆTTERS

GINNE MARKER M. BAND

TID: Fredag den 29. januar kl. 20 STED: Kulturstationen, salen. Skørping PRIS: 200 kr medlem BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Skørping Musikstation

TID: Fredag den 05. februar kl. 20 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: 220 kr. / 195 kr medlem BILLET: www.ticketmaster.dk ARR.: STUBhuset

Margrete Grarup er kendt for både jazz, blues og gospel, og hun har bjergtaget publikum gennem mange år, blandt andet med sine Mahalia Jackson tribute-koncerter, og sit meget roste duosamarbejde med bassisten Mads Vinding. Med til Skørping har hun et superband, bestående af Palle Hjort (keyboards), Niels Mathiasen (sax), Uffe Steen (guitar), Esben Bach (trommer) og Nello (bas). Musikere kendt fra bl.a. Savage Rose, Johnny Madsen, Ken Lending, Shades of Blue og Gnags! For en gangs skyld er betegnelsen "All Stars" fuldt berettiget. Mulighed for Mad & Musikbillet (se nedenfor)

Anders' farmor er søster til Allans morfar der er bror til Christians farmor der er søster til Kesses morfars kone. Sådan er historien. Den korte: Vi har samme oldeforældre. Og derfor hedder vi naturligvis "The Grandfætters". Vi har spillet lige så længe, vi kan huske. Så det er vel godt og vel ti år Og med en bunke meget forskellige selvskrevne og velskrevne (som vores mødre ville sige) sange i bagagen rammer vi bredt. Vi har en god portion egne numre med på scenen, og fylder hullerne ud med historier og anekdoter fra livet i det vestjyske. Det her bliver en sjov og glad aften!

TID: Fredag den 19. februar kl. 20 STED: Kulturstationen, salen. Skørping PRIS: 175 kr. BILLET: www.ticketmaster.dk BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk. ARR.: Skørping Musikstation

MAD&MUSIK GRARUP ALL STARS TID: Fredag den 29. januar kl. 18.30 STED: Kulturstationen, salen. Skørping PRIS: 275 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk. ARR.: Skørping Musikstation

Middag og koncert med Grarup All Stars. Middagen serveres kl. 18.30 i Pavillon-Caféen. Se omtale af koncerten ovenfor,

MUSIKALSK FOREDRAG MED

JENS NIELSEN

TID: Onsdag den 10. februar kl. 19.30 STED: Siem Forsamlingshus PRIS: Gratis ARR.: St. Brøndum, Siem og Torup sognes Menighedsråd

Denne aften vil Jens Nielsen føre tilhørerne gennem nogle af de nyere salmer, som findes i tillægget '100 salmer'. Der vil også blive mulighed for at høre/ synge et par af Jens Nielsens egne salmer samt høre historier/anekdoter om nogle af salmerne.

Det syder, sveder og koger i den musikalske gryde, og bandets 1500 koncerter sammen kan tydeligt høres og fornemmes på Mike Andersen Bands live koncerter, der sprudler i sikkert samspil og ikke lader noget tilbage at ønske! Der er nærkontakt mellem bandet og publikum - men så sandelig også internt i bandet, hvor man som publikum oplever et "tændt" orkester der virkelig nyder at spille sammen! I maj 2018 udsendte Mike Andersen Band den seneste single, "There She Was". En slags forløber til den næste udgivelse fra Mike, som forventes ude i foråret 2021.

30

JAN - FEB 2021 · derudad

MAD & MUSIK

GINNE MARKER

TID: Fredag den 19. februar kl. 18.30 STED: Kulturstationen, salen. Skørping PRIS: 250 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk. ARR.: Skørping Musikstation

Koncert med den nye stjerne fra Aalborg, Ginne Marker, og hendes superband. Og middag i Pavillon-caféen før koncerten. Middagen serveres i pavillonen kl. 18:30, koncerten er kl. 20:00 i salen.

JONAH BLACKSMITH TRIO

MIKE ANDERSEN BAND TID: Torsdag den 4. februar kl. 20 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: 225 kr. / 200 kr medlem BILLET: www.ticketmaster.dk ARR.: STUBhuset

Ginne Marker har noget på hjerte! Et talent som det Ginne Marker besidder er uhørt sjældent. Denne 24-årige Aalborgensiske musiker er en fremragende guitarist, en højt udviklet sangskriver og en sanger med en smuk og udtryksfuld stemme, der formidler dybe følelser på stille, intens og rørende vis. Ginne Markers musik er ikke sådan at sætte i bås. Kald det jazz, kald det pop eller måske bare jazz/pop. Hun favner det hele i sine personlige, eftertænksomme og velkomponerede sange. Der venter os en helt særlig aften! Mulighed for Mad & Musikbillet (se nedenfor)

UDSOLGT!

THE BEATLES - LYTTEKLUB TID: Torsdag den 11. februar kl. 19-21 STED: Kulturstationen, salen. Skørping PRIS: GRATIS BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk. ARR.: Rebild Bibliotekerne

Tag med på en rejse i The Beatles musikalske univers. Thomas Damm fra biblioteket er guide på turen, og du kan være med til at bestemme hvilke sange vi skal høre. Alle er velkomne i klubben, og det kræver ingen musikalske forudsætninger at deltage - kun at du har lyst til at lytte sammen med andre og snakke om musikken. Prisen er inklusive et glas vin, en øl eller vand, som udleveres i Kinorevuen ved forevisning af billetten før arrangementet.

TID: Fredag den 5. marts kl. 20 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: 275 kr. / 250 kr. medlem BILLET: www.ticketmaster.dk ARR.: STUBhuset

Jonah Blacksmith Trio pakker i foråret 2021 igen den bette kassebil med banjo, ræv og tæpper, og rykker dagligstuen med på landevejen. Trio-konstellationen tager mange af bandets sange tilbage i de nære rammer, hvori de blev skabt, og genskaber et folk-udtryk med få, akustiske instrumenter. Sangenes håndspillede grundvæsen kommer med andre ord på glimrende vis til udtryk i disse hyggelige og mere intime trio-omgivelser. Musikken og fortællingerne tager afsæt i levende sange om levet liv, og trods det lille set-up kan man roligt sætte næsen op efter en stor aften i selvskab med brødrene fra Thy.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······ TEATER

ANDERS BIRCOW - MUSIKALSK SJOW TID: Fredag den 12. marts kl. 19 STED: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus PRIS: 300 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk. ARR.: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus

Anders er først og fremmest kendt som den kreative ankermand i samarbejdet med kollegaerne i "Linie 3" - et samarbejde der strækker sig helt tilbage til de glade elevdage på Aarhus Teater. I dette show oplever man Anders Bircow alene og på slap line i et forrygende one-man-show, der sætter gang i lattermusklerne. Bevæbnet med sin guitar begejstrer han publikum med sine parodier og vanvittige indfald. Showet serveres med den sædvanlige charmerende frækhed og et humør, der smitter alle blandt publikum!

DET SKER

En sprængfarlig cocktail af et trekantsdrama, tilsat politisk teater. Om menneskets uudgrundelige natur, om vores usagte drifter, og vores ønske om at alting nok skal gå godt til sidst. Stykket er med sine skarpe dialoger, sit menneskelige og politiske indhold yderst relevant.Kim og Iben har holdt fast i normaliteten efter Kims udsending til Irak. De får besøg af Carsten, Kims ven og soldaterkammerat. Det bliver en aften hvor værdier, relationer og principper bliver sat på en voldsom prøve. Stykket er baseret på research og interviews af hjemvendte soldater.

AKTIVISTERNE

CAFE BERNINA

TID: Tirsdag den 2. februar kl. 19.30 STED: Himmerlands Teater PRIS: 195 kr eller teaterkort BILLET: Himmerlands teater, Tlf. 98555753 ARR.: Himmerlands Teater

TID: Torsdag den 18. marts kl. 19.30 Fredag den 19. marts kl. 19.30 Lørdag den 20. marts kl. 16.00 Lørdag den 27. marts kl. 16.00 STED: Himmerlands Teater PRIS: 195 kr eller teaterkort BILLET: Himmerlands teater, Tlf. 98555753 ARR.: Himmerlands Teater

Året er 2020. Et band er samlet, fordi de vil gøre en forskel. De vil være bandet, der åbner publikums øjne for verdens elendighed: Klimakrisen, flygtningestrømmene og så videre. De vil skabe musik, der vækker aktivisme og forandring, når nu politikerne har givet op. Sammen med publikum dykker bandet ned i musikken fra dengang og ned i de aktivistiske gruppers historie. Bandet spiller Pete Seeger, Bob Dylan og Skousen & Ingemann og ser tilbage på yderpunkterne Røde Mor og Rote Armee Fraktion. Spilles i foyeren med cafe opstilling

SÅ LÆNGE VI KAN DANSE

Velkommen til 1890erne og Københavns, vel nok, eneste rigtige litterære cafe. Her slog Knut Hamsun og Gustav Wied deres folder. Der var højt til loftet på cafe Bernina og man levede efter devisen at god mad er bedre end dårlig mad og dårligt selskab er bedre end godt selskab.

SIGURD BARRETT FORTÆLLER OM DE GRÆSKE GUDER

TID: Søndag den 7. februar kl. 12 STED: Kinorevuen, 9520 Skørping PRIS: Børn 40 kr voksne 80 kr BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk, Runa Lauritzen, 30294825. ARR.: Skørping Marionetteater

TID: Onsdag den 24. marts kl. 19 STED: Mariagerfjord Gymnasium. Amerikavej, Hobro PRIS: Børn 75 kr voksne 150 kr BILLET: Himmerlands teater, 98555753 ARR.: Himmerlands Teater

Asta Marie skal skrive en SRP opgave i gymnasiet. Hun vælger at skrive om Sanatoriet i Skørping for 100 år siden, hvor tuberkulosepatienter blev henvist til. Lidet aner hun, hvordan hun pludselig bliver hvirvlet ind i historien, og pludselig står ansigt til ansigt med sin oldemor.

Stor familie forestilling.Tag børn, voksne og barnlige sjæle med på en rejse gennem de græske guders eventyrlige univers. Hvem var Zeus? Hvor stammer de olympiske lege fra? Og fandtes der engang uhyrer med syv hoveder? Sigurd Barrett er fortælleren, der sammen med sit orkester tager publikum med til det gamle Grækenland, hvor vi møder Zeus, Apollon, Artemis, heksen Kirke og ikke mindst Gud for Bøvl. Kom med på en sjov og spændende rejse, som lærer os en masse om det gamle Grækenland - og om, hvem vi er i dag.

UD I NATUREN

NYTÅRS TRAVETUR 2021 I RISE BAKKER MATHILDE FALCH MED BAND TID: Torsdag den 25. marts kl. 20 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: 200 kr. / 175 kr. medlem BILLET: www.ticketmaster.dk ARR.: STUBhuset

Oplev en af landets flittigste turnerende, når Mathilde Falch gæster STUBhuset 25. marts 2021. Mathilde Falch har på gammeldags facon bygget en karriere op ude på spillestederne ved at turnere landevejene tynde. Mathilde har det mest trofaste publikum der igennem årene gradvist har vokset sig større. Nu har hun udgivet et livealbum, som er en hyldest til publikum og til livescenen. Sangene på albummet er udvalgt af Mathildes fans. "Jeg elsker selv at gå til koncert, og når alting fungerer godt, kan det være en magisk oplevelse mellem publikum og de optrædende på scenen" udtaler Mathilde Falch.

HJEM KÆRE HJEM TID: Tirsdag den 18. februar kl. 19.30 Onsdag den 19. februar kl. 19.30 Lørdag den 20. februar kl. 16.00 Tirsdag den 23. februar kl. 19.30 Onsdag den 24. februar kl. 19.30 Torsdag den 25. februar kl. 19.30 Fredag den 26. februar kl. 19.30 Lørdag den 27. februar kl. 16.00 Onsdag den 3. marts kl. 19.30 Torsdag den 4. marts kl. 19.30 Fredag den 5. marts kl. 19.30 Lørdag den 6. marts kl. 16.00 Tirsdag den 9. marts kl. 19.30 Onsdag den 10. marts kl. 19.30 Torsdag den 11. marts kl. 19.30 Fredag den 12. marts kl. 19.30 Lørdag den 13. marts kl. 16.00 STED: Himmerlands Teater PRIS: 195 kr eller teaterkort BILLET: Himmerlands teater, Tlf. 98555753 ARR.: Himmerlands Teater

TID: Søndag den 3. januar kl. 12 og kl. 13 STED: P-pladsen for enden af Risevej, 9520 Skørping PRIS: Gratis for Turistforeningens medlemmer, kr. 40,00 for andre BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Turistforening

Nytårs Traveturen er en af Turistforeningens helt gamle traditioner, som plejer at tiltrække en hær af mennesker. Men denne gang kan vi pga. Corona pandemien ikke modtage en hær af mennesker. Så vi har delt det op i 2 hold á 50 deltagere. Årets tur går til Rise Bakker, et område der grænser op til Skindbjerglund. Det er nogle naturligt tilgroede lyngbakker, hvor der som naturpleje er udsat en flok exmore ponyer. Tanken er så, at bl.a. et område, hvor der tidligere har været dyrket juletræer, skal forvandles til overdrev. Undervejs på turen serveres varm kakao og boller med smør.

derudad · NOV - DEC 2020

31

········


········

DET SKER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

UDSTILLING

FOR BØRN

GLOCALART TID: Søndag den 25. oktober Søndag den 10. januar STED: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus PRIS: Gratis ARR.: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus

Foreningen Afro-Art.dk står bag udstillingen. Der udstilles kunst fra både Vest- og Østafrika. Af store navne fra Uganda kan nævnes Joseph Ntensibe, som nærmest har indrettet et børnehjem i sit hus i Kampala for børn, der kommer fra hjem med problemer. Fra Senegal deltager Kiné Aw, der har fået betegnelsen Afrikas Picasso. Udstillingen viser talent, og hvis man tror, at afrikansk kunst er identisk med masker, så tager man fejl. Her er tale om malerier udført af professionelle kunstnere. Foruden malerier udstilles også afrikansk design og kunsthåndværk lige fra kurve til salt-og peberbøsser.

KASPER ANTHONI OG ELISABETH WELDINGH TID: Søndag den 10.januar Søndag den 7. marts STED: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus PRIS: Gratis ARR.: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus

Elisabeth Weldingh opfatter sig selv som billedmager eller mønstermager, der udforsker former og farver på forskellige måder, maleri, smykker og broderi. I øjeblikket arbejdes der primært med broderede smykker. På udstillingen vil primært være broderede smykker, men også butterfly og andre mindre, broderede ting. Kasper Anthoni har skrevet fem digtsamlinger, senest digtsamlingen "Personlige bjerge", skrevet sangtekster samt kortprosa til tidsskrifter. Ved siden af forfatterskabet er Kasper Anthoni også billedkunstner. Har udstillet adskillige steder og illustreret alt fra logos til pladecovers.

LÆSEKLUB FOR BØRN BABYRYTMIK TID: Tirsdag den 12. januar kl. 10.00-10.45 STED: Nørager Bibliotek TID: Tirsdag den 19. januar kl. 10.00-10.45 STED: Terndrup Bibliotek TID: Torsdag den 28. januar kl. 10.00-10.45 STED: Skørping Bibliotek TID: Torsdag den 4. februar kl. 10.00-10.45 STED: Støvring Bibliotek TID: Tirsdag den 9. februar kl. 10.00-10.45 STED: Terndrup Bibliotek. TID: Tirsdag den 16. februar kl. 10.00-10.45 STED: Nørager Bibliotek TID: Torsdag den 4. marts kl. 10.00-10.45 STED: Skørping Bibliotek TID: Tirsdag den 9. marts kl. 10.00-10.45 STED: Terndrup Bibliotek TID: Tirsdag den 16. marts kl. 10.00-10.45 STED: Nørager Bibliotek TID: Torsdag den 25. marts kl. 10.00-10.45 STED: Støvring Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Hver eneste uge, på skift på alle 4 biblioteker. En fantastisk mulighed for at nyde et tæt nærvær med dit barn. Musikpædagog Christian Norvig og Lise Behr fra Rebild Kulturskole giver smagsprøver på denne musikalske samværsform - vi skal synge, lave fagter, bevæge os og lytte. Målgruppe: 0-1 årige (Vigtigt: Barnet må være max.1 år). Det er gratis at være med, men tilmelding er nødvendig på Himmerlandsbilletten eller på biblioteket fra den 2. december. Coronahensyn: Husk at bestille billet til både den voksne og barnet, så vi kender det faktiske antal.

ANETTE STAGSTRUP, MORS

BARSELSTRÆF:

TID: Søndag den 7. marts Søndag den 16. maj STED: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus PRIS: Gratis ARR.: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus

TID: Torsdag den 14. januar kl. 10.30-10.45 STED: Støvring Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Anette Stagstrup bor på Mors. I Kig Ind udstiller hun både malerier og glaskunst. Hun har indrettet sit eget Eventcenter på Nordmors - her tilbydes kreative events, kurser og ophold med glaskunst, betonstøbning og meget mere. Anette Stagstrup fordyber sig også i sine egne kunstværker. De er ofte meget farverige, da farver gør hende usigelig godt.

32

JAN - FEB 2021 · derudad

BABY-BOOKTALK

Børnebibliotekarerne Mette Lindstrøm Nielsen og Jeanette Thisted Villadsen sætter fokus på tidlig sprogstimulering, og kommer med gode forslag til at sætte fokus på det ved hjælp af forskellige lege. De giver forslag til gode bøger til den allerførste højtlæsning. Måske kan du være heldig også at få lidt inspiration til dig selv. Gratis entré. Tilmeld dig på Himmerlandsbilletten eller på biblioteket fra den 2. december. Husk at hente billet til både dig selv og dit barn, så vi ved præcis hvor mange der kommer.

TID: STED: PRIS: ARR.:

Mandag den 25. januar kl. 14.30-16.00 Støvring Bibliotek Gratis Rebild Bibliotekerne

Savner du nogen at dele dine læseoplevelser med? Trænger du til ny inspiration fra andre på din egen alder? Hvis du kan svare ja til de spørgsmål, er børnebibliotekets nye læseklub lige noget for dig. Vi skal lave en masse aktiviteter med udgangspunkt i bøger og de gode historier. Alle børn i alderen 9-12 år kan være med. Vi mødes én eftermiddag om måneden på Støvring bibliotek til og med juni. Tilmeld dig hos Jeanette på mail: ijtvi@rebild.dk (OBS: Der er mulighed for at mødetidspunktet bliver skubbet, så det passer med de tilmeldtes skema. Oplys gerne ved tilmelding hvornår dit barn har fri) BARSELSTRÆF:

BABYFØRSTEHJÆLP TID: Tirsdag den 2. februar kl. 10.30-10.45 STED: Terndrup Bibliotek TID: Tirsdag den 9. februar kl. 10.30-10.45 STED: Nørager Bibliotek TID: Tirsdag den 18. februar kl. 10.30-10.45 STED: Skørping Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Lisbeth Stenstrop Jensen er sygeplejerske og desuden uddannet i livreddende førstehjælp. Hun vil i ro og mag, sammen med jer og jeres babyer, gennemgå nogle af de vigtigste situationer, som kan opstå, når et barn kommer til skade. Hvordan man forebygger dem, og hvad man gør, hvis uheldet alligevel rammer. Gratis entré. Tilmeld dig på Himmerlandsbilletten eller på biblioteket fra den 2. december. Husk at hente billet til både dig selv og dit barn, så vi ved præcis hvor mange der kommer.

DET FLYVENDE KUFFERTCIRKUS FOR HELE FAMILIEN TID: STED: PRIS: ARR.:

Mandag den 22. februar kl. 14.00-15.30 STUBhuset, Støvring Gratis Rebild Bibliotekerne

Jonglering, balance, ethjulet cykel, magi, snak og humor. Forestillingen varer 45 minutter, hvor cirkusdirektøren Søren Visby undervejs nok får brug for lidt hjælp af publikum til sine tricks og gøglerier. Dernæst vil der - hvis coronasituationen tillader det - være cirkusskole i 45 minutter, hvor alle får mulighed for selv at prøve nogle af løjerne. Køb billet på Himmerlandsbilletten eller på biblioteket fra den 2. december. OBS: Husk at købe en billet til både barn og voksen, så vi ved hvor mange der kommer.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······ FOR UNGE

HESTEDAG MED PONYAKADEMIET TID: Tirsdag den 23. februar kl. 10-12 STED: Nørager Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Charlotte har altid haft med heste at gøre. Hun har trænet en del ryttere og været lidt storesøster (og nogle gange reservemor) for ponyrytterne. Derfor ved hun hvad der rører sig i hovederne på ponypigerne. "Ponyakademiet" er moderne i både grafisk udtryk og indhold, og handler om de stævner som ponyrytterne enten drømmer om at ride eller rider. Det handler om misundelse, træning, op- og nedture og dagliglivet i en stald. Charlotte Berwald bor i Nørager, og i vinterferien besøger hun biblioteket for at fortælle alle hesteglade piger og drenge om hvordan en ponyroman bliver til. BARSELSTRÆF: TRÆNING

OG LEG FOR MOR OG BARN

TID: Torsdag den 18. marts kl. 10.00-10.45 STED: Støvring Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Fysioterapeut Lene Nysæther Bak tager dig igennem øvelser og træning for mavemuskler og bækkenbundstræning efter graviditet og fødsel. Herefter står den på lidt leg og stimulering af baby med fokus på lette og simple legende øvelser, der aktiverer og udvikler barnets sanser. Gratis entré. Tilmeld dig på Himmerlandsbilletten eller på biblioteket fra den 2. december. Husk at hente billet til både dig selv og dit barn, så vi ved præcis hvor mange der kommer.

AKVARELMALING I VINTERFERIEN

TID: Torsdag den 25. februar kl. 10.30-11.30 STED: Skørping Bibliotek PRIS: 40 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Akvarelmaleri er maleri med ikke dækkende (laserende) vandfarver. For workshoppen står Bianca Hecher, som er professionel illustrator i Østrig, nu bosat i Horsens. Medbring en mappe i A4-størrelse, som kunstværket sikkert kan transporteres hjem i. Aldersgruppe: 6-12 år (plads til 10 på holdet). Prisen dækker materialer brugt på dagen. Køb billet på Himmerlandsbilletten eller på biblioteket fra den 2. december.

Lørdag den 6. feb kl 13.00 - 17.00 Søndag den 7. feb kl 13.00 - 17.00 Søndag den 14.feb kl 13.00 - 17.00 eller Lørdag den 13. marts kl 13.00 - 17.00 Søndag den 14. marts kl 13.00 - 17.00 Søndag den 21. marts kl 13.00 - 17.00 Materialer kr. 45 pr kg ler incl. glasur og brænding. Tilmelding til Mette Moen, tlf. nr. 21727217 eller moenmette1@gmail.com eller på hjemmesiden. Se flere kurser på hjemmesiden.

GUIDET FÆLLESLÆSNING KATYA FRA SEJLSTRUP HAR SKREVET EN UNGDOMSBOG

TID: Lørdag den 16. januar kl. 10-12 STED: Skørping Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk. ARR.: Rebild Bibliotekerne, Rebild Kulturskole og Rebild Ungdomsskole

Katya Dalsgaard fortæller om sin utraditionelle vej til at blive forfatter. Bogen handler om at være ung og bo i en lille landsby, om den første kærlighed, om at miste sig selv og finde sig selv igen. Katya vil fortælle om at skrive på en utraditionel måde. Hun begyndte at skrive på Wattpad, fik mange følgere og en dag ringede et forlag. Katya vil gerne være med til at starte en skrive-gruppe for unge. Så har du selv en forfatter i maven, så er du ikke alene, og sammen er det nemmere at glemme alt om Janteloven. Målgruppe: Unge mellem 13-19 år.

TID: Mandag den 4. januar kl. 16-17 Mandag den 1. februar kl. 16-17 Mandag den 1. marts kl. 16-17 Sted: Skørping Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk. ARR.: Rebild Bibliotekerne

Guidet fælleslæsning er for alle. Det foregår i en gruppe, og der er for deltagerne aldrig forberedelse hjemmefra. Signe læser en tekst højt for gruppen. Hun vil som uddannet læseguide vælge god litteratur og sikre at samtalen kommer i gang. Hun stiller de gode spørgsmål, der åbner op for teksten og inviterer alle med ind i læsningen. Tilmeld dig på Himmerlandsbilletten, så du sikrer dig en af de 9 pladser.

eller moenmette1@gmail.com eller på hjem ØVRIGE

BEGYNDERUNDERVISNING

ARGENTINSK TANGO

TID: Onsdag den 6. og onsdag den 13. januar kl. 19.30-21.15 STED: Tango Skørping, Møllevej 1 A, Skørping PRIS: 200 kr. eller 125 kr. pr. gang TILMELDING: tangoskorping@gmail.com ARR.: Tango Skørping

KERAMIKKURSER VINTER 2021 TID: Mandag den 4. januar Torsdag den 29. april kl. 18.30 - 21.15 STED: Svanfolkvej 6, 9293 Kongerslev PRIS: Kr. 1700 for 14 gange. ARR.: Svanfolk Kurser

WORKSHOP MED

DET SKER

Få individuel hjælp til teknikker i at forme og dekorere ler. Du kan også lære at dreje. Vi har 3 drejeskiver og vi er 2 undervisere. 14 Mandage kl 18.30 - 21.15 14 Tirsdage kl 18.30 - 21.15 eller 13.00 - 15.45 14 Torsdage kl 18.30 - 21.15 Du kan også købe klippekort til min 7 gange Materialer kr. 45 pr kg ler incl. glasur og brænding. Tilmelding til Mette Moen, tlf. nr. 21727217 eller moenmette1@gmail.com eller på hjemmesiden. Se flere kurser på hjemmesiden.

KERAMIKKURSER WEEKEND TID: Lørdag den 6. februar - Søndag den 14. februar kl. 13-17 eller Lørdag den 13. marts - Søndag den 21. marts kl. 13-17 STED: Svanfolkvej 6, 9293 Kongerslev PRIS: Kr. 607 ARR.: Svanfolk Kurser

2 INTENSIVE AFTENER MED INTRODUKTION TIL ARGENTINSK TANGO Har I altid drømt om at lære at danse Argentinsk Tango? Så er her mulighed for at lære grundteknikkerne så I kan deltage på de efterfølgende hold. Da det er en pardans, er det en fordel at tilmelde sig med partner.

ARGENTINSK TANGO UNDERVISNING

TID: Mandag den 18. januar - Onsdag den 7. april kl. 19.30-21.15 STED: Tango Skørping, Møllevej 1 A, Skørping PRIS: 1.000 kr. eller 125 kr. pr. gang TILMELDING: tangoskorping@gmail.com ARR.: Tango Skørping

Undervisning mandage og onsdage fra januar til april. Vi arbejder med fokus på det enkelte par og der hvor I er i jeres danseerfaring, så hvad enten I er nydansere eller nogen garvede rotter, kan alle være med begge dage. OM MANDAGEN arbejder vi med kendte trin og kombinationer, men tilføjer hver gang nye variationer. OM ONSDAGEN går vi i dybden med tangoens grundelementer. Da det er en pardans, er det en fordel at tilmelde sig med partner. Når I er tilmeldt kan I frit deltage både mandage og onsdage. Eller vælge at betale pr. gang.

derudad · JAN - FEB 2021

33

········


········

DET SKER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

TORSDAGSCAFÉ MED

FILOSOFIENS HISTORIE

TORSDAGSCAFÉ MED

OG MALERIET GENNEM LIVET

TID: Tirsdag den 19. januar - Tirsdag den 2. marts kl. 19-21 STED: Bavnebakkeskolen, Støvring PRIS: 650 kr. BILET: LOF Rebild, 24479969 ARR.: LOF MARIAGERFJORD-REBILD

- FØLELSERNES FILOSOFI

TINE LILHOLT - MED MUSIKKEN

TID: Torsdag den 7. januar kl. 14.30-15.30 STED: Skørping Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: REBILD BIBLIOTEKERNE

Tine Lilholt er kendt som fløjte- og harpespiller og 23 år i Lilholt Band. Hun har spillet musik, tegnet og malet siden hun var 3 år gammel. Musiker og billedkunstner Tine Lilholt arbejder med musik og malerier både hver for sig og i skønsom forening og så er hun fuld af fortællinger fra sit spændende liv. Gratis entré. Tilmeld dig på Himmerlandsbilletten.dk eller på biblioteket fra den 2. december.

Lyder det tørt? Vi lover at det bliver alt andet! Underviser inddrager kursisterne i undervisningen og her er oplagt mulighed for at alle UDEN forkundskaber får en fornemmelse for filosofiens spændende historie. Skal opleves - kan ikke beskrives.

MOGENS PAAHUS

TID: Torsdag den 4. februar kl. 14.30-15.30 STED: Skørping Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: REBILD BIBLIOTEKERNE

Mogens Pahuus er filosof og professor emeritus, ansat ved Aalborg Universitet og bosat i Skørping. Der findes en mangfoldighed af følelser. Mogens Pahuus vil prøve at vise, hvilke slags der er tale om, hvor de kommer fra, og videre drøfte spørgsmål som: Er vi udleveret til vore følelser eller kan vi selv forme dem? Kan der skelnes mellem "gode" og "dårlige" følelser - og kan vi da undgå de sidste? SOGNEDAGEN:

STEEN HILDEBRANDT OM DET BÆREDYGTIGE VELFÆRDSSAMFUNDI

SPANSK

OPLEVELSER OVER OG UNDER JORDEN

TID: Tirsdag den 19. januar - Tirsdag den 30. marts kl. 18.40-20.10 STED: Bavnebakkeskolen, Støvring PRIS: 1.300 kr. BILET: LOF Rebild, 24479969 ARR.: LOF MARIAGERFJORD-REBILD

TID: Lørdag den 13. februar - Søndag den 28. februar kl. 10-17 STED: Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer PRIS: Voksne 95 kr. Børn 50 kr. ARR.: Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer

NÆSTEN BEGYNDER

Formålet er at du, som turist, kan føre korte fejlfrie samtaler på Spansk når du rejser til Spanien eller Latinamerika. Der vil være lidt fokus på grammatikken, men ikke mere end at vi vil forsøge at tale så meget som muligt. Intensivt hold og prissat efter max. 6 kursister.

Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer holder åbent i vinterferieugerne 7 og 8. Oplev de stemningsfulde kalkminer med skulpturer af Anders Bundgaard og Carl Johan Bonnesen. I udstillingsbygningerne kan du fordybe dig i emnerne KALK, KILDER, KUNST og KOLD KRIG. Til børnene er der skattejagt, og i Heksens Værksted kan de lave en magisk urteamulet.

STEMNINGSFULD LYSDAG I MINERNE

AKUSTISK GUITAR

FOR BEGYNDERE

TID: Tirsdag den 19. januar - Tirsdag den 13. april kl. 18.30-19.30 STED: Karensmindeskolen, Støvring PRIS: 1.000 kr. BILET: LOF Rebild, 24479969 ARR.: LOF MARIAGERFJORD-REBILD

Her er chancen for at lære at spille guitar og på små hold, hvor hver enkelt får stort udbytte. Vi starter med den basale lærdom man skal have for at kunne lære teknikken til at kunne spille guitar.

34

JAN - FEB 2021 · derudad

TID: Onsdag den 17. februar kl. 11 - 17 Onsdag den 24. februar kl. 11 - 17 STED: Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer PRIS: Voksne 95 kr. Børn 50 kr. ARR.: Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer

Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer holder åbent alle dage i de to vinterferieuger 7 og 8. Hvis du besøger centret om onsdagen, får du en helt særlig oplevelse med i købet. Ved 11-tiden tændes 3.000 levende lys i minerne og det elektriske slukkes. Blafrende skær fra de mange væger skaber magisk stemning i det underjordiske, hvor Bundgaards og Bonnesens skulpturer træder ud af mørket på smukkeste vis. I udstillingsbygningerne kan du fordybe dig i emnerne KALK, KILDER, KUNST og KOLD KRIG. Til børnene er en skattejagt, og i Heksens Værksted kan de lave en magisk urteamulet.

TID: Søndag den 21. marts kl. 14-17 STED: Skørping Nykirke, Skørping PRIS: 100 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Kirkerne i Skørping, Fræer, KulturStationen og Rebild Bibliotekerne

Bæredygtighed, verdensmålene og klimaet er kommet på dagsordenen overalt i verden. Og det i et omfang og med en hastighed, som de færreste havde forudset. I foredraget vil Steen Hildebrandt tale om de aktuelle kriser og udfordringer og samtidig knytte an til udviklingen af det danske velfærdssamfund. Klokken 14.00-15.00 Steen Hildebrandt er prædikant i Skørping Nykirke, samt almindelig gudstjeneste ved Sanne Birkely Sørensen Klokken 15.30-17.00: Kaffebord, samt foredrag med Steen Hildebrandt på KulturStationen.

SPORT

SVØMMEHALLENS ÅBNINGSTIDER I JULEN TID: Man. 21. dec. kl. 6-8 for alle Tirs. 22. dec. kl. 20-22 kun for voksne Ons. 23. dec. kl. 6-8 + kl. 11-14 for alle Tors. 24., Fre. 25, Lør 26. dec. lukket Søn. 27. dec. kl. 9-10 for babyer og motionister kl. 10-13 for alle Man. 28. dec. kl. 6-8 + kl. 11-14 Tirs. 29. dec. kl. 11-14 for alle kl. 20-22 kun for voksne Ons. 30. dec. kl. 6-8 + kl. 11-14 - for alle Tors. 31. dec. lukket Fre. 1. jan. lukket Lør. 2. jan. kl. 10-14 Søn. 3. jan. kl. 9-10 + kl. 10-13 for alle STED: Støvring Multihus, Kr. Østergårdsvej 4, Støvring PRIS: 25 kr. for børn/35 kr. for voksne ARR.: Støvring Multihus


· · · · · · · · INFO · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · NATUREN · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · ·

LAND I ARENA HIMMER

0 KONCERT KL. 15.0 09.01.21. NYTÅRS

RT KL. 16.00 LIGGESTOLSKONCE ord” LILHOLT ”kur uden 10.01. KRISTIAN

SONNE / BINZER 28.01. KOPPEL /

JAZZ

DFÆTTERS 05.02. THE GRAN

FÅ BILLETTER RSEN BAND 04.02. MIKE ANDE

UDSOLGT

CH 12.03. IB GRØNBE

FACEBOOK: /STUBHUSET.DK

) UDSOLGT (Venteliste

ACKSMITH TRIO 05.03. JONAH BL

FALCH BAND 25.03. MATHILDE

BILLETSALG: WWW.TICKETMASTER.DK

WEB: WWW.STUBHUSET.DK

RSEN TRIO 15.04. IVAN PEDE

derudad · JAN - FEB 2021

35STØVRING


········

DET SKER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

HAR DU EN IDÉ, SOM KAN GAVNE DIN LOKALE KLUB ELLER FORENING? Hvert eneste år støtter vi op om lokale tiltag, der kommer fællesskabet til gode. I 2019 uddelte vi 16 millioner kroner.

Støvring afdeling • Hobrovej 77-81 • 9530 Støvring • 9657 5360 Skørping afdeling • Jyllandsgade 19 • 9520 Skørping • 9657 5680 JAN - •FEB 2021 · derudad Suldrup36 afdeling Hjedsbækvej 338 • 9541 Suldrup • 9657 5380


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.