Page 1


2 | CUPRINS Harta Pavilion A .............................................................4 Harta Pavilion B .............................................................6 E E

.............................................................8 .....................................................................10 ......................................................................82

L

.............................................................84

DATE DE CONTACT OP 60 - CP 51, București Telefon: 021.340.28.68, 0741.076.834 • Fax: 021.340.28.68 Email: office@tehnicmedia.ro • www.tehnicmedia.ro Editată de Tehnic Media.


DEMO METAL BRAȘOV 2019

ARTA E O

E


ARTA AV L O L A


DEMO METAL BRAȘOV 2019

ARTA AV L O L A


6 | PARTENERI ARTA AV L O L B


DEMO METAL BRAȘOV 2019

7


8 | PARTENERI ARTA E O

E


DEMO METAL BRAȘOV 2019

9


10 E O A

3D DOT Adresă: Str. Dealul Cetății Nr. 1 Brașov Telefon: 0722.321.673 Email: info@3ddot.ro; alexandru.dobre@3ddot.ro Website: www.3ddot.ro

Pavilion A, Stand 22a Compania 3D DOT este specializată în domeniul imprimării 3D. Compania noastră reprezintă oficial în România companiile Ultimaker, Zortrax, Leapfrog, CraftUnique și Formfutura. În acest sens, firma 3D DOT vinde imprimante 3D, filamente și accesorii de la companiile sus menționate. 3D DOT se implică activ și în proiecte educaționale oferind cursuri de modelare si imprimare 3D.

3D DOT is a company specialized in 3D printing. Our company officially represents in Romania companies such as Ultimaker, Zortrax, Leapfrog, CraftUnique and Formfutura. In this regard, the company 3D DOT sells 3D printers, filaments and accessories from the companies mentioned above. 3D DOT is also actively involved in educational projects offering 3D modeling and printing courses.

Branduri: ULTIMAKER, CRAFTUNIQUE, ZORTRAX, FORMFUTURA


DEMO METAL BRAȘOV 2019

ABB ROMÂNIA Adresă: Gara Herăstrău 4d, Corp C, 020334, București Telefon: 021 310 43 75 Email: abb.office@ro.abb.com Website: www.abb.com/ro

Pavilion B, Stand SMART FACTORY Grupul ABB este prezent pe piaţa românească de peste 90 ani – la început prin cele două companii ASEA și BROWN BOVERI, iar din anul 1992 printr-o organizaţie ABB locală. ABB România (www.abb.com/ro) reprezintă o forţă pe piaţa românească de echipamente energetice si de automatizări. Datorită structurii sale orientate spre client, compania se află in contact permanent cu nevoile clienţilor săi, permiţând acces rapid şi usor la gama completă de produse, soluţii şi servicii oferită de ABB, de la produse până la proiecte la cheie prin intermediul celor trei segmente de business prin care compania opereaza local: Utilități, Transport & Infrastructură, Industrie.

11


12 E O A

ADALCO GROUP Adresă: Calea 6 Vânători nr.9/13 Arad, jud. Arad Telefon: 0257.255.363 Email: adalcogroup@yahoo.com Website: www.adalcogroup.ro

Pavilion B, Stand 25 Debitarea la cele mai înalte performanțe – acesta este scopul Adalco Group.

High-quality performances – this is the aim of Adalco Group.

Timp de 20 de ani, Adalco Group s-a dezvoltat, specializat și adaptat industriei prelucrării metalelor ocupând poziția de lider în acest sector dinamic.

For 20 years, Adalco Group has developed, specialised and adapted to steel cutting industry, being a leader in this dynamic field.

Pânzele circulare Kinkelder și pânzele panglică Honsberg de o performanță inegalabilă sunt puse în valoare de consultanța tehnică de specialitate pe care o oferim clienților noștri. Suntem preocupați să înțelegem fiecare proces de debitare și să anticipăm nevoile clienților noștri ceea ce ne diferențiază de alți distribuitori. Monitorizăm, îmbunătățim și inovăm continuu procesul de debitare obținând cel mai mic cost pe tăietură și cea mai înaltă productivitate. Serviciul de ascuțire al pânzelor circulare HSS pe mașinile CNC de ultimă generație asigură o durată de viață extinsă a pânzei. Nu suntem doar furnizori, suntem specialiști în debitare.

The unbeatable performances of Kinkelder circular saw blades and Honsberg band saw blades is highlighted by the specialised technical expertise and consultancy we offer to our clients. The attention we give to understanding every cutting process and to anticipate our customers’ needs set us apart from other distributors. Monitoring, improving and innovating the steel cutting process is our way of reaching the lowest cost per cut and the highest productivity. Our saw blade sharpening service for HSS blades on state of the art CNC machines grant an extended blade life. We are not just suppliers we are cutting experts.

Branduri: KINKELDER BV OLANDA; HONSBERG METALLSAGEN GMBH GERMANIA


DEMO METAL BRAȘOV 2019

1

AK PRODUCTION & MANUFACTURING Adresă: Turnului nr. 5, Brașov, jud. Brașov Telefon: 0733.004.208 Email: bianca@alke.ro Website: www.akproduction.ro

Pavilion A, Stand 14 Firma este înființată în Brașov din anul 2004 pe platforma „Tractorul”, având patroni olandezi.

We are in Brașov from 2004 on platform “Tractorul”. The company is leaded by Dutch owners.

Vă stam la dispoziție cu următoarele mașini: n Presă mecanică de la 25-150 tone, sudură în puncte; n Presă hidraulică de la 50-180 tone, tăiere; n Laser pe fibro optică cu putere de 4 KW; n Abkant de 3 metri cu forță de 160 tone; n Utilaj de formare, ghilotină de 3m cu 6mm grosime maximă; n Utilaj de debavurare a țevilor și plăcilor, sudură MIG/MAG/TIG, n Lucrări de asamblare.

We are able to work for you the following machines: n Mechanical press from 25-150 ton; n Hydraulic presses 50-150 ton (cutting); n Viber laser 4 KW, CNC Press Brake 3m x 160 ton; n CNC spinn forming machine, sheer 3m x 6mm; n Pipe and plate deburring, cutting; n Welding MIG/MAG/TIG spotwelding; n Assembly works.


1

E O A

ALUTEC SYSTEMS Adresă: Str. Stejarilor nr 1a, Hala 1, Cristian, jud. Brașov Telefon: 0724.227.472 Email: office@alutecsystems.ro Website: https://alutecsystems.ro/

Pavilion B, Stand 27a Societatea Alutec System SRL a fost înființată în 2013 având ca obiect de activitate ,,fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat”. Societatea și-a început activitatea cu proiecte de mai mică amploare, dar care prin calitatea execuției și seriozitatea cu care au fost abordate, au adus capitalul de încredere care să o recomande pentru noi colaborări.

The company Alutec System SRL was established in 2013 having as object of activity "the manufacture of lifting and handling equipment". The company started its activity with smaller projects, but which, through the quality of the execution and the seriousness with which they were approached, brought the trust capital to recommend it for new collaborations.

În prezent Alutec System SRL oferă consultanță, proiectează și execută linii modulare de transport, linii de asamblare și sisteme complexe de automatizări industriale și, de asemenea, comercializează întreaga gama de profile standardizate de aluminiu, precum și accesorii pentru acestea.

Currently, Alutec System SRL offers consultancy, designs and executes modular transport lines, assembly lines and complex industrial automation systems and also sells the entire range of standardized aluminum profiles, as well as accessories for them.

Branduri: ALUTEC ITALIA, HOBA


DEMO METAL BRAȘOV 2019

1

ALWO THERM Adresă: Str. Valea Măgurei nr. 10, sector 2, 022923, București Telefon: 031.103.21.27 • Fax: 031.101.21.84 Mobil: 0756.137.332 • Email: alwo@exhaustare.ro Website: www.alwo.ro, www.exhaustare.ro

Pavilion B, Stand 8 ALWO THERM – Soluții pentru captarea și reținerea noxelor, pulberilor, cețurilor uleioase/emulsie.

ALWO THERM – Solutions for polluant extration and filtration – smoke, dust, oil/emulsion mist

ALWO THERM, companie susținută cu capital 100% românesc, participă la acest eveniment cu scopul de a oferi industriilor existente în România, rezolvări pentru problemele legate de mediu, consultanță și soluții pentru un aer curat atât în spațiul de lucru cât și în mediul înconjurător.

ALWO THERM, a company supported with 100% Romanian capital, participates in this event in order to offer the existing industries in Romania solutions for environmental problems, consulting and solutions for a clean air both in the workplace and in the environment.

Soluțiile și echipamentele personalizate pe care le oferim reprezintă avantajul principal de care beneficiază colaboratorii noștri, ALWO fiind cel mai mare producător din România pentru această divizie de echipamente.

The customized solutions and equipments we offer represent the main advantage that our customers benefit from, ALWO being the largest manufacturer in Romania for this equipment division.

ALWO pune la dispoziție o gamă largă de echipamente pentru industria prelucrării metalelor, printre care cele mai uzuale echipamente pentru captarea și reținerea noxelor provenite de la sudură/turnătorie/călire/decapare, echipamente pentru reținere cețuri uleioase/emulsie, perdele sudură, brațe aspirante, hidrocicloane, echipamente pentru transport și manipulare, soluții de brichetare, etc.. Te invităm la standul nostru să facem cunoștință!

ALWO offers a wide range of equipments for the metal processing industry, among which the most common – equipments for polluant extration and filtration which come from the welding/ foundry/hardening/ pickling, equipments for oil/emulsion mist extraction and filtration, welding curtains, aspirating arms, hydrocyclone, bulk material handling equipments, briqueting equipments and many more. We invite you to our booth to meet us!


1

E O A

ASOCIAȚIA CLUBUL ECONOMIC GERMAN (DWK) Adresă: B-dul Gării nr. 7A, Brașov, jud. Brașov • Telefon: 0268.416.107 Email: office@dwk.ro • Website: www.dwk.ro

Pavilion B, Stand 4 DWK - Asociația Clubul Economic German Brașov este o organizație non-profit, care reprezintă interesele societăților cu capital german (Dach) din zona Brașov. Clubul constituie în primul rând o platformă pentru cultivarea contactelor comerciale și pentru dezvoltarea proiectelor comune, punând accent pe colaborarea cu autoritățile locale și alte organizații de afaceri.

DWK - The German Economic Club of Brașov is a non-profit association of the companies with German capital (Dach) around Brașov. The association is first of all a platform for the regular exchange of experience between the members and for the development of common projects, laying stress on the collaboration with local authorities and other business organisations.

DWK sprijină noii investititori oferind consiliere în ceea ce privește alegerea locației pentru implementarea și dezvoltarea afacerii, cât și în găsirea de parteneri în zona metropolitană Brașov. Unul dintre cele mai importante obiective ale asociației este promovarea învățământului profesional. În acest sens DWK a înființat ,,Școala Profesională Gemană Kronstadt'', prima școală din România care funcționează după sistem dual german.

DWK assists the new investors to find business locations and cooperation partners in the Brașov metropolitan area. One of the most important topics on the club's agenda is to promote the vocational education. In this respect, DWK has founded "SPGK The German Vocational School of Brașov'', the first school in Romania which functions according to the dual German vocational system.

Clubul a dezvoltat și alte proiecte în domeniul educației și de promovare a Brașovului ca cetate Hi-Tech: ,,Săptămâna Informării Profesionale Fit For Future'', ,,Caravana Meseriilor'', ,,Mașina Made In Brașov'' etc.

DWK has also developed other projects in order to promote Brașov as a modern hitech citadel: "Career Week Fit for Future'', ''Vocational Information Caravan'', ''The Made in Brașov concept car'' etc.


DEMO METAL BRAȘOV 2019

1

ASOCIAȚIA GENERALĂ A INGINERILOR DIN ROMÂNIA – AGIR Adresă: Calea Victoriei nr. 118, etaj 1, sector 1 Bucuresti Telefon: 021.316.89.93; 021.316.89.94 • Fax: 021.312.55.31 Email: office@agir.ro • Website: www.agir.ro

Pavilion A, Stand 22b Primele încercări, în România, de organizare a asociațiilor tehnico-inginerești sunt consemnate în cea de a doua jumătate a sec. 19, când s-a înființat ,,Societatea de Ingineri și Arhitecți" (1876). Cea dintâi asociație profesională durabilă a inginerilor a fost Societatea Politehnică, constituită în 1881, în prezența Regelui Carol I, cu ocazia inaugurării căii ferate Buzău-Mărășești, prima cale ferată din România proiectată și executată de ingineri români. Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR) a fost înființată la Iași, în anul 1918, anul Marii Uniri, având ca scop "organizarea și sporirea cunoștințelor și puterii de muncă a inginerilor(...), pentru a aduce cel mai mare folos în opera de refacere a țării (...), solidaritatea și susținerea intereselor profesionale ale acestora". Cele două asociații și-au desfășurat activitatea în paralel până în 1949, când au fuzionat sub denumirea de Asociația Științifică a Tehnicienilor. Aceasta din urmă a purtat, consecutiv, mai multe nume: Asociația Științifică a Inginerilor și Tehnicienilor între anii 1951-1962 și Consiliul Național al Inginerilor și Tehnicienilor până în decembrie 1989. Prin Hotărârea judecătorească 4/P.J. 1990 a reapărut pe scena societății civile românești Asociația Generală a Inginerilor din România, continuatoarea de drept a organizațiilor inginerești care au funcționat în România până la acea dată. EurIng Dr.ing.dipl.DHC Mihai Mihăiță – Președinte

The General Association of Engineers in Romania (A.G.I.R.) is a professional organisation, with full autonomy, non-governmental, apolitical, and with non-profit activity, constituted on a non- limited duration. Our objectivs are n To anticipate and to respond effectively to the engineers necessities, offering them facilities for the view to obtain a competitive advantage n To promote an industrial culture that valorise the existing talents n "To encourage the vocational satisfaction of the Engineers, to recognize and to respect their contribution to the success of the institutions that their are working with n To create a basis for the continuing improvement of the engineering activities characterized by professional excellency through training, respect for the human and social values and through availability to consulting and communication n To relief the engineering culture through research, development, design, innovation, production and trade, using the most efficiently the human and financial resources n To contribute at the industrial culture development, relieving the efficient and innovative enterprises, that may induce an economical sustainable development and the increase of the social stability and the environment protection n To action for practising the engineer profession respecting the specific deontological principles EurIng Dr.eng.dipl. DHC Mihai Mihăiță - President


1

E O A

BIO-CIRCLE SURFACE TECHNOLOGY S.R.L. Adresă: Str. Fundătura Hărmanului nr.2, Spațiu Comercial D2-D-0-E+P, 500245, Braşov • Telefon: 0268.545.644 • Email: office@bio-chem.ro, marketing@bio-chem.ro • Website: www.bio-circle.ro

Pavilion B, Stand 16 Bio-Circle Surface Technology SRL este reprezentanța în România a concernului german Bio-Circle Surface Technology GmbH, lider mondial în optimizarea proceselor de curățare industrială și tratarea suprafețelor tehnologice.

Bio-Circle Surface Technology SRL is the representative in Romania of the German concern Bio-Circle Surface Technology GmbH, a world leader in the optimization of industrial cleaning processes and the treatment of technological surfaces.

Cu mai mult de 30 de ani de experiență în domeniu, lucrăm în echipă pentru a dezvolta sisteme și produse sustenabile.

With over 30 years of experience in the field, we work as a team to develop sustainable systems and products.

Soluțiile Bio-Circle sunt create pe baza de apă, având un conținut redus de Compuși Organici Volatili. Nu necesită etichetare suplimentară conform Regulamentului CLP și pot fi utilizate în toate ariile industriale.

Bio-Circle solutions are created based on water, having a low content of Volatile Organic Compounds. It does not require additional labeling according to the CLP Regulation and can be used in all industrial areas.

Produsele noastre asigură rezultate de top în următoarele domenii: Curățare/ sisteme de curățare industrială; Sudare; Protejarea suprafețelor; Lubrifiere.

Our products provide top results in the following areas: Cleaning/ industrial cleaning systems; Welding; Surface protection; Lubrication.

Reprezentanții noștri tehnici asigură consultanță la față locului, în vederea identificării celei mai avantajoase soluții pentru activitățile dumneavoastră de mentenanță.

Our technical representatives provide onsite consulting to identify the most advantageous solution for your maintenance activities.


DEMO METAL BRAȘOV 2019

19

BLUESTREAMLINE, UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV Adresă:Str. Universității, Brașov, jud. Brașov • Telefon: 0212.345.678 Email: team@bluestreamline.ro • Website: www.bluestreamline.ro

Pavilion B, Stand 6b BlueStreamline a luat ființă în 2009 ca inițiativă a studenților din cadrul Universității Transilvania din Brașov, având drept scop crearea și dezvoltarea unei mașini de curse pentru evenimentele de tip Formula Student. Formula Student este o competiție destinată studenților, organizată anual pe celebrele circuite mondiale. Pentru a intra în competiție este necesar ca studenții să proiecteze și să construiască un monopost pe care să îl testeze și să îl optimizeze, conform regulamentului impus de FSAE. Evenimentul reunește în competiție echipe a peste 600 de universități din întreaga lume. Formula Student reprezintă un proiect valoros ce implică, pe de o parte, muncă academică și abilități cognitive, iar pe de altă parte, dezvoltarea aptitudinilor inginerești și transpunerea lor în practică. An de an, începând cu 2009, echipa a reușit cu succes să proiecteze și să manufactureze câte un monopost de primă clasă cu care a concurat pe bine cunoscutele circuite de Formula 1: Silverstone (Marea Britanie), Catalunya (Spania) și Varano (Italia).


20 E O A

B-MARK Adresă: Str. Renașterii nr. 56, Arad Telefon: 0371.103.593 • Fax: 0257.211.124 Email: sales@b-mark.hu Website: www.b-mark.ro

Pavilion B, Stand 13a Oferim diferite sisteme de marcare industriale cu serviciu complet de instalare și reparare. Soluții complete de trasabilitate.

We offer different industrial marking systems with complete service of installation and repair. Complete tracebility solutions.

Portofoliul conține: n aparate de inscripționare cu Laser (Fiber, Cristal Vanadiu, UV, Green, CO2) – TELESIS LASER n aparate de marcare prin micropercuție – TELESIS PINSTAMP n scule de marcare prin micropercuție pentru centr de prelucrare CNC – GRAVOSTAR n aparate de inscripționare plăcuțe metalice de identificare, automate – CIM n sisteme de marcare cu jet de cerneală, CIJ - KÖNIG & BAUER CODING ALPHAJET n aparate de inscripționare cu cerneală, de rezoluție mare – UBS APLINK

Our portfolio: n Laser marking systems (Fiber, Cristal Vanadiu, UV, Green, CO2) – TELESIS LASER n pin marking systems - TELESIS PINSTAMP n pin marking tools for CNC centres – GRAVOSTAR n metal data plate marking machines – CIM n continous inkjet systems - KÖNIG & BAUER CODING ALPHAJET n high resolution inkjet systems - UBS APLINK

Branduri: TELESIS, UBS, GRAVOSTAR, CIM, KÖNIG & BAUER CODING, SQUIDINK


DEMO METAL BRAȘOV 2019

21

BODROGOLASZI RUGÓGYÁRTÓ KFT

Zoltán BÁNÓCZY Telefon: +36-30-995-56-50; +36-47-503-007 Email: banoczy.zoltan@bodrogrugo.hu • Website: www.bodrogrugo.hu

Pavilion B, Stand 28b Firma BODROGOLASZI RUGÓGYÁRTÓ Kft produce arcuri de diferite dimensiuni. Grosimea sârmei este între 0,2 - 16,0 mm și sunt executate pe mașini cu comandă numerică CNC. Arcurile produse sunt utilizate în mai multe aplicații industriale, - de uz casnic, - de aparatură și instrumente, - de construcțiilor de mașini, - de vehicule rutiere și căi ferate precum și la utilaje și accesorii agricole. Din 2008 am început producția arcurilor de tracțiune și de torsiune pentru porțile de garaj secționate. Firma noastră este certificată în conformitate cu EN ISO 9001:2015 și EN ISO 14001:2015 de către EUROCERT.

Bodrogolaszi Rugógyártó Kft produces various springs (made of stainless material, too). The springs made of wires of diameter 0,2 – 16 mm are produced by CNC controled machines. We produce a wide range of springs for technical purposes, for instance for household machines, various fields of engineering industry, cars, agricultural machinery, stationery and garage doors. Our company introduced and has been operating a quality assurance system according to ISO 9001:2015 and an environment protecting system according to ISO 14001:2015.


22 E O A

BOSCH REXROTH SALES SRL Adresă: Str. Aurel Vlaicu nr. 2, Blaj, 515400, jud. Alba Telefon: 0730.710.198 Email: info@bosch.com Website: www.boschrexroth.com/ro/ro/

Pavilion B, SMART FACTORY Ca partener global, Bosch Rexroth susține provocări mecanice și de inginerie din întreaga lume cu tehnologia de ultimă oră și cunoștințele unice ale industriei. Peste 32.300 de angajați din întreaga lume lucrează la soluții sigure, eficiente, inteligente și puternice. De exemplu, acestea ajută la producerea economică a dimensiunilor mici ale loturilor sau economisesc energie în același timp crescând productivitatea. Cu portofoliul nostru de tehnologii, servicii digitale și servicii complete, suntem partenerul dvs. pentru mașini și instalații. WE MOVE. YOU WIN.


DEMO METAL BRAȘOV 2019

2

BOSKO LTD. Boskó Gábor Telefon: +36 20 262 2992; +36 46 530 484 Email: gabor@bosko.hu; info@bosko.hu Website: www.boskohidraulika.hu/en/

Pavilion B, Stand 28b Firma BOSKO este o întreprindere familială, din 1990. Activitatea firmei o reprezintă producția de cilindri hidraulici, de diferite dimensiuni. Soluția hidraulică complexă include: - inginerie și proiectare - producție și întreținere - decontare și prelucrare până la 6 m lungime - placaj crom dur.

We are a Hungarian family business, since 1990. Our company is focusing on special size and construction hydraulic cylinders even the most critical ones. Our complex hydraulic solution includes: - engineering and design - production and maintenance - honing and machining up to 6 m length hard chrome plating.


2

E O A

BRIO FRESH Adresă: Str. Drumul Cetatii 2F, 420129 Bistrița Telefon / Fax: 0263.230.602 Email: briofresh@gmail.com Website: www.briofresh.ro

Pavilion B, Stand 28a Brio Fresh - un producător cu 20 ani de experiența în România. Începând cu anul 1996, compania Brio Fresh din Bistrița este reprezentanta exclusivă în România a Corporației Americane Nordson, lider mondial în domeniul tehnologiei de vopsire în câmp electrostatic. Compania noastră proiectează, produce și livrează orice configurație de echipamente și linii industriale de vopsire cu pulberi în câmp electrostatic. Datorită experienței acumulate în cei 20 ani de activitate, am realizat atât proiecte simple de vopsitorii manuale, eficiente, cât și proiecte complexe de linii automate industriale de vopsire cu pulberi în câmp electrostatic. Beneficiem de o mare recunoaștere pe piața din România având de asemenea și clienți din spațiul european, în țări precum Finlanda, Belgia, Slovacia, Rusia și Grecia. Echipa pe care ne bazăm, seriozitatea ofertei noastre și relațiile excelente cu partenerii noștri de afaceri reprezintă garanția faptului că oferim servicii și echipamente de cea mai bună calitate. Vă stăm la dispoziție cu o experiență locală de 20 ani și o experiență Nordson la nivel

mondial de 40 de ani în domeniul vopsirii cu pulberi în câmp electrostatic.


DEMO METAL BRAȘOV 2019

2

CAD WORKS INTERNATIONAL Adresă: Strada Popoveni nr. 3B, clădire I, parter, Craiova, 200632, Dolj Telefon: 0251.419.764; Email: contact@cadworks.ro Website: www.cadworks.ro

Pavilion B, Stand 15 Primul distribuitor SOLIDWORKS certificat tehnic și unul dintre fondatorii comunității 3D din România, CAD WORKS vă pune la dispoziție soluții integrate pentru provocările cu care vă confruntați, astfel încât să nu existe bariere în calea creativității dumneavoastră: n Software proiectare 3D – SOLIDWORKS – într-o soluție completă: design 3D CAD, proiectare electrică, proiectare plăci electronice, verificare, inspecție, documentație tehnică, managerment proiecte. n Software CAM – SolidCAM – simplu de utilizat, complet integrat de 3D CAD pentru a vă spori productivitatea. n Echipamente de scanare 3D portabile – Creaform Ametek – pentru scanare 3D, inginerie inversă, inspecție și control al calității. Aplicații industriale, artă, design, medicină. n Sisteme de prototipare rapidă și producție – 3D SYSTEMS – lider mondial în producția de imprimante 3D profesionale. De la imprimante 3D Desktop la sisteme de producție. Geometrii complexe, culori multiple, materiale diverse, aplicații dedicate. n Markforged – imprimante 3D industriale și de birou, care folosesc atât cunoscutul material plastic dar și materiale neconvenționale: Fibră de carbon, Kevlar, Fibră de sticlă sau chiar Metal. n Hardware certificat pentru performanță – HP.

The first technical certified SOLIDWORKS reseller and one of the 3D community founders in Romania, CAD WORKS provides you with integrated industrial solutions that help overcome the challenges you are facing in designing and manufacturing your products. Let there be no barriers to your creativity! n 3D CAD design software – SOLIDWORKS – in a complete solution: 3D CAD design, Electrical, PCB design, Simulation, Inspection, Technical documentation, PDM. n CAM software – SolidCAM – simple to use, fully integrated with 3D CAD to enhance your productivity. n Portable 3D scanning solutions – Creaform Ametek – for 3D scanning, reverse engineering, inspection and quality control. Industrial applications, art design, health care. n Rapid prototyping and production systems – 3D SYSTEMS – the leader in the production of professional 3D printers. From 3D Desktop printers to production systems. Complex geometries, multiple colors, various materials, dedicated applications.

Branduri: SOLIDWORKS, SolidCAM, Creaform, 3D Systems, Formlabs, Markforged


2

E O A

CADITEC AUTOMATION Adresă: Calea Feldioarei nr. 75C, 500483, Brașov Telefon: 0721.664.970 Email: c.banu@caditec.ro Website: recatadicsit-automation.ro

Pavilion B, Stand 4 Caditec Automation SRL a fost înființată în 2003 și de-a lungul anilor și-a dezvoltat competențele pe doua direcții principale: Design de Produs (concepție CAD, calcule FEA, etc.) și Dispozitive & Linii de producție automatizate pentru industria de automotive și nu numai.

Caditec Automation SRL was founded in 2003 and has developed over the years its competences in two main directions: automotive product development (CAD development, FEA calculations, etc.) and equipment & automated production equipment for the automotive industry, but not only.

Competențele noastre includ servicii integrate complete: Design, Programare, Producție, Management de Proiect. Caditec SRL, în calitate de „One-Stop-Shop”, oferă soluția completă, de la idee la producție și punere în funcțiune.

Our expertise encompasses complete integrated services: design, programming, production, project management. Caditec SRL offers the complete solution as a "One-StopShop", from the idea, to the start of production and commissioning.

Caditec oferă, de asemenea, training profesional în domeniul automatizării industriale, prin intermediul laboratoarelor mobile de ultimă oră. Echipamentul nostru de instruire multimedial este utilizat de ingineri cu experiență de teren, folosind metode personalizate bazate pe aplicații practice.

Caditec also offers professional training in the field of industrial automation, through mobile, state-of-the-art laboratories. Our multimedial training material is used by engineers with field experience, using customized application based methods.


DEMO METAL BRAȘOV 2019

27

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BRAȘOV – CENTRUL ENTERPRISE EUROPE NETWORK Adresa: Str. Mihail Kogălniceanu nr. 18-20, bl. 1K, sc. C-D, Brașov Telefon: 0268.547.073 Email: ccibv@ccibv.ro • www.ccibv.ro

Pavilion A, Stand 7 Camera de Comerț și Industrie Brașov este cea mai mare organizație de susținere și promovare a afacerilor din Brașov și reprezintă Vocea Mediului de Afaceri Brașovean. Camera de Comerț și Industrie Brașov este o organizație tip asociativ, autonomă, neguvernamentală, de interes public și utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non-profit, cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor săi și ale comunității de afaceri. Enterprise Europe Network a fost lansată în anul 2008 de către Comisia Europeană. Este cea mai mare Rețea de Centre pentru sprijinirea afacerilor, pregătită să ofere informații și consultanță gratuită IMM-urilor. n Sprijin cu privire la accesul pe noi piețe și la identificarea de potențiali parteneri internaționali, prin baza de date cu oportunități de afaceri n Organizarea de numeroase evenimente de brokeraj și misiuni economice n Servicii specializate de consultanță: informații cu privire la dezvoltarea afacerii într-o altă țară, informații cu privire la legislație și standarde UE, etc. n Servicii suport de inovare. Enterprise Europe Newtork asigură audituri de managementul inovării.

Chamber of Commerce and Industry Brașov is the largest business support and promotion organization in Brașov and represents the Voice of Brașov Business Environment. The Chamber of Commerce and Industry of Brașov is an associative, autonomous, non-governmental organization, public and public utility organization, apolitical, non-profit, juridical personality, designed to represent, defend and support the interests of its members of the business community. Enterprise Europe Network was launched in 2008 by the European Commission. It is the largest Business Support Center ready to provide free information and advice to SMEs. n Supporting access to new markets and identifying potential international partners through a business opportunity database n Organizing numerous brokerage events and economic missions n Specialized advisory services: information on business development in another country, information on EU legislation and standards, etc. n Support services for innovation. Enterprise Europe Network provides innovation management audits.


2

E O A

CED - CENTRAL EUROPEAN ECONOMIC DEVELOPMENT NETWORK NONPROFIT LTD Adresă: KACSA UTCA 15-23, BUDAPESTA, 1027 Telefon: +36 20 234 2078 Email: info@ced.hu Website: www.ced.hu

Pavilion B, Stand 28b Implementarea operațională a eforturilor de promovare a exportului și dezvoltarea economică a Ungariei în Europa Centrală este asigurată de CED - Central European Economic Development Network Nonprofit Ltd., ca instituție subordonată Ministerului Afacerilor Externe a Ungariei. Cu ajutorul celor 22 de reprezentante aflate în țările vecine Ungariei, plus Polonia și Cehia, precum și a rețelei de 14 birouri localizate în reședințele de județ din Ungaria, CED are o viziune exacta asupra cererii precum și a ofertei. Scopul rețelei constă în facilitarea accesului firmelor maghiare pe piețele externe, sporind astfel la volumul de export al Ungariei, contribuind la competitivitatea economică a regiunii. Portofoliul de servicii acoperă toate segmentele proceselor comerciale și este adaptat nevoilor întreprinderilor ungurești, și bineînțeles internaționale, fiind accessibile tuturor partenerilor. Printre serviciile rețelei se numără: inclusiv căutarea și medierea partenerilor direcționați, monitorizarea oportunităților specifice de export, participarea și/ sau la expozițiile regionale și nu numai.

CED Central European Economic Development Network Ltd. is solely responsible for Hungary's export promotion and the execution of the country’s economic development efforts in Central Europe. CED has a complete overview of the supply and demand of business operations due to the contribution of our offices in Hungary and 22 branches in neighboring countries, plus Poland and the Czech Republic. Our main objective is to support Hungarian manufacturers to enter foreign markets in the CE region, thereby increasing Hungarian export volume and the economic competitiveness of this region. Our services are designed to meet the needs of Hungarian manufactures, while following international trends. Regardless of their company size and export experience, all of our partners can utilize our comprehensive range of services including targeted business partner mediation, monitoring of export opportunities, ensuring preferential presence at international fairs and exhibitions.


DEMO METAL BRAȘOV 2019

29

CENTRUL REGIONAL DE COMPETENȚE ȘI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE – CERC Adresă: Parcul Industrial Freidorf, Strada Paul Morand, nr 15, 300538, Timișoara, Timiș Telefon: 0356.007.543 • Fax: 0356.007.578 Email: office@cerctm.ro; Website: www.cerctm.ro

Pavilion A, Stand 25 În cursul lunii iunie 2016 a avut loc inaugurarea „Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive - CERC”, cod SMIS 39375, finanțat în cadrul Regio – Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urban”, Sub-domeniul: Poli de creștere. Obiectivul general al acestei infrastructuri de afaceri este de a susține implementarea unui pachet de servicii și a unor programe de training în beneficiul întreprinderilor din sectorul automotive, toate acestea vizând creșterea competențelor furnizorilor regionali din domeniul construcții de mașini/automotive și, implicit, creșterea performanței sectorului automotive la nivel regional, fapt care va conduce la sprijinirea dezvoltării durabile a polului urban de creștere Timișoara prin creșterea atractivității zonei pentru investiții.

In June 2016 inaugurated “Regional Competence Development Center of Automotive Suppliers Sector - CERC” SMIS code 39375, financed under Regio - Regional Operational Programme 2007-2013, Priority 1 “Supporting sustainable development of cities - urban growth poles” intervention field 1.1. “Integrated urban development plans “ Sub-scope: Growth poles. The overall objective of this infrastructure business is to support the implementation of a package of services and training programs for enterprises in the automotive sector, all aimed at increasing the skills of suppliers regional field machine construction/automotive and hence growth sector performance regional road, which will lead to supporting sustainable development of urban growth pole Timisoara by increasing investment attractiveness of the area.


0 E O A

CLUSTER PRELMET TRANSILVANIA Adresă: Str. Victoriei nr. 8A Cugir, jud. Alba Telefon: 0742.134.454 Email: prelmettransilvania@gmail.com Website: www.clusterprelmet.ro

Pavilion B, Stand 27b Principalele obiective sunt creșterea eficienței companiilor membre, reducerea diferențelor dintre nivelul mediu înregistrat la nivel național și nivelul UE.

The main objectives are to encrease the efficiency of the members, reduce the differences between the average level recorded at national and EU level.

Ținta este reprezentată prin creșterea economică înregistrată de companiile membre. Clusterul își propune dezvoltarea activităților C&D&I, transferul de tehnologii, coordonarea activităților și a proiectelor la nivelul clusterului, pentru a promova internațional clusterul, pentru îmbunătățirea cooperării între membrii clusterului și atragerea de noi membrii.

The target is represented by economic growth registered by the member companies. The cluster aims to develop the R&D&I activities, technology transfer and coordination of project activities at the cluster level, to promote at the international level the cluster, for improving the communication between cluster members.

Alte obiective specifice: dezvoltarea sectorului de procesare a metalelor, stimularea cooperării între C&D și fabrici, îmbunătățirea accesului membrilor clusterului la rezultatele C&D și la transferul de tehnologii, îmbunătățirea productivității membrilor, instruire specifică, îmbunătățirea pozițiilor pe piață a membrilor și accesul la noi piețe, susținerea unui mediu de afaceri favorabil, internaționalizarea.

Other specific objectives: developing the metal processing sector, stimulate the cooperation between R&D and factories, improving access cluster members to the results of R&D and to technology transfer, improving productivity members, specific training, improving the market position of its members and access to new markets support a favorable business environment, internationalization.

Produsele expuse sunt piese de serie și unicat, realizate prin așchiere, cuplaje și frâne electromagnetice, servicii de tratament termic, etc.

The products exhibited sare serial and unique pieces made by cutting, electromagnetic clutches and brakes, heat treatments services etc.


DEMO METAL BRAȘOV 2019

1

CONDUCTIVE LTD. Telefon: +36 20 239 65 63 Email: info@conductive.hu Website: www.conductive.hu

Pavilion B, Stand 28b Compania 100% ungară a fost înființată în 1998. Designul și producția soluțiilor logistice a început în 2003. Din 2011, compania are certificat ISO 9001 respectiv ISO 14001. Firma folosește aparatură de termoformare semi-automată și automată. Dimensiuni maxime posibile de produs: 2000x1000 mm și 1500x1500 mm. Posibilitate de grosime a materiei prime prelucrate poate fi între 0.510 mm. Producem piese de plastic de înaltă precizie cu o mașină de frezat cu 5 axe. Firma este furnizoare pentru companii din industria auto, electronică precum și industria alimentară. Depozitul și biroul comercial este situat în apropiere de Budapesta, Ungaria. Clienților li se oferă cea mai bună expertiză.

The company was established in 1998, as a 100% Hungarian company. We started to design and produce logistic solutions in 2003. We certified ISO 9001 and ISO 14001 since 2011. We use semiautomatic and automatic thermoforming machines. Maximum possible dimensions to produce: 2000x1000 mm and 1500x1500 mm. Possible sheet thickness range: 0,5-10 mm. We produce high precision plastic parts with a 5-axis milling machine. We supply automotive, electronic and food industrial companies. Our commercial office and warehouse is located next to Budapest, Hungary. We supply our clients with our best possible expertise.


2 E O A

CONSULTECH INDUSTRIAL SUPPLIES Adresă: Piața Presei Libere nr. 1, Corp D1, Etaj 6, Camera 640, Sector 1, 013701, București Telefon: : 0743.198.320 • Email: office@consultech.ro Website: consultech.ro

Pavilion A, Stand 20 Consultech vă oferă soluții complexe pentru gestionarea fluidelor, solidelor și a gazelor: răcire, filtrare, separare, condensare, transfer de masă. Soluțiile noastre industriale se adaptează necesităților fiecărui proiect, pornind de la soluțiile standardizate oferite de mărcile pe care le reprezentăm în România: Valmet, Sumitomo, EWK, Danpumps, Danfoss, Flottweg, Ilmap, Raschig și altele.

Branduri: EWK, SUMITOMO, VALMET, DANFOSS


DEMO METAL BRAȘOV 2019

COUNT THINGS Adresă: Str. Olteț, nr. 9, Brașov Telefon: 0729.065.032 Email: office@countthings.com Website: countthings.com

Pavilion A, Stand 8 Înființată în 2019, Count Things este o firmă cu capital privat din domeniul IT. Pe lăngă produsele de numărare automată off-theshelf, Count Things creează și software customizat pentru nevoile clienților.

Incorporated in 2019, Count Things is a privately owned IT company. Besides the offthe-shelf automated counting apps, Count Things also develops custom software products.

CountThings from Photos și CountThings from Video, aplicațiile de automatizare a numărării, sunt disponibile pe PC și device-uri mobile și sunt folosite deja de mii de companii din întreaga lume și dintr-o mare varietare de industrii: metalurgică, a lemnului, construcții, agricultură, etc. Aceste aplicații ajută companiile să își automatizeze și îmbunătătească procesul de inventariere sau linia de producție prin numărarea automată și precisă a obiectelor. Printr-o multitudine de funcționalități, utilizatorii pot documenta rezultatele și integra aplicațiile în procesul de producție.

CountThings from Photos and CountThings from Video, the automated counting apps, are available on PC and mobile devices and are already used by thousands of companies throughout the world from a large variety of industries: metal, wood, agriculture, construction, etc. These apps help companies automate and improve their inventory process and production line with automatic and accurate object counting. Providing a lot of other features, the users can document the results and integrate the apps in their production process.


E O A

DELCAM RO Adresă: B-dul Poitiers nr. 10, 700671, Iași Telefon: 0332.102.112 Email: office@delcam.ro Website: www.delcam.ro

Pavilion A, Stand 13 Activitatea noastră pe piața de software CAD-CAM din România a început în anul 1995 prin semnarea unui agreement cu Delcam Plc din Marea Britanie pentru promovarea și suportul soluțiilor software Delcam. Delcam, preluat de Autodesk, este unul dintre principalii furnizori la nivel mondial de soluții software CAD-CAM avansate pentru industria prelucrătoare. Odată cu preluarea Delcam, Autodesk oferă acum soluții digitale care automatizează și integrează procesele de proiectare și de fabricație cu cele mai recente tehnologii pentru CAM, fabricare aditivă, simulare, robotică și control. În 2003 am înființat un departament de producție specializat în proiectarea și prelucrarea de ștanțe și matrițe, folosind mașini de prelucrat cu comandă numerică. De asemenea DELCAM RO oferă și servicii de reverse engineering și programare pe mașini de frezat cu comandă numerică. În cadrul DEMO METAL vom prezenta ultimele noutății ale versiunilor Autodesk 2020: Powershape, Powermill, Featurecam, Powerinspect, precum și solutii de scanare ARTEC.

Branduri: AUTODESK

Our activities on CAD-CAM software market in romania started in 1995 by signing an agreement with Delcam plc from UK to promote and support Delcam software solutions. Delcam, acquired by Autodesk, is one of the world's leading suppliers of advanced CAD-CAM solutions for manufacturing industry. With Delcam on board, Autodesk now offers digital solutions that automate and integrate your design and manufacturing processes with the latest technology for CAM, additive manufacturing, simulation, robotics, and inspection. In 2003 we founded production department specialized in design and manufacturing molds and dies, using CNC milling machines. DELCAM RO also provide services for reverse engineering and cnc milling machines programming. At DEMO METAL we will present the latest news from Autodesk 2020 versions: Powershape, Powermill, Featurecam, Powerinspect and scanning solutions ARTEC.


DEMO METAL BRAȘOV 2019

DENV AIR LTD Gabor IMRE Telefon: +36 70 633 7375 Email: imre@gmail.com Website: www.denvair.hu

Pavilion B, Stand 28b DENV-AIR este o companie cu o experiență de peste 25 ani, specialiazată în technologia compresoarelor și este de asemenea o companie de referință în acest domeniu în Ungaria. Experții noștri deserversc peste o mie de compresoare încontinuu. Pe lângă rețeaua de distribuție din Ungaria, firma dorește să-și extindă activitatea în țările înveciante în vederea dezvoltării.

Our company, DENV-AIR Kft. has more than 25 years of experience in the field of compressor technology and boasts one of the country's largest reference companies. Our experienced technicians are continuously servicing over a thousand high performance compressors. In addition to our national dealer network, we also want to expand our operations to the surrounding countries to increase our activity to a next level.


E O A

DRESSEL + HÖFNER INTERNATIONAL Adresă: Str. Otto Kromberg nr. 4, 551118, Mediaș, jud. Sibiu Telefon: 0751.932.270 Email: office@dressel-hoefner.com Website: www.dressel-hoefner.com

Pavilion A, Stand 17 Dressel + Höfner International face parte din WELP Group, și activează pe plan internațional, dezvoltă si produce, împreună cu clienții săi, sisteme și soluții complete în domeniul injecției maselor plastice. Din Welp Group mai fac parte și companii precum Farmingtons Automotive GmbH, IndiKar Individual Karosseriebau GmbH, pgam advanced technologies Ltd. și Dressel + Höfner Automotive GmbH. Firma Dressel + Höfner International și-a început activitatea la Mediaș în anul 2005, domeniul fiind asamblarea de siguranțe electrice și sprițuitoare parbriz. În anul 2007 au fost achiziționate primele mașini de injecție urmând ca în anul 2008 să se achiziționeze a treia mașină. În 2008 se dezvoltă în paralel două proceduri noi: asamblarea și ambalarea aparatelor de ras de unică folosință și injectarea mânerelor pentru aparate de ras. Începand cu anul 2009 – 2013 au fost achiziționate și alte mașini de injecții mase plastice iar odată cu acestea au început să se producă componente pentru industria automotive. Începând cu anul 2013 a rămas funcțională doar partea de injecție mase plastice. Din 2014 se dezvoltă procesul de ștanțare și sculăria. Astfel, din 2014 până în prezent, activitatea principală este injecție mase plastice, iar activitați secundare: ștanțare și partea de sculărie. Specializarea noastră constă în soluțiile individuale de proiect pentru a obține cel mai mare beneficiu posibil pentru clienti.

Dressel + Höfner International is a company, part of the WELP Group Germany, and that activates internationally, develops and produces, together with its clients, complete systems and solutions in the field of plastic injection. The Welp Group also includes companies such as Farmingtons Automotive GmbH, IndiKar Individual Karosseriebau GmbH, pgam advanced technologies Ltd. and Dressel + Höfner Automotive GmbH. Dressel + Höfner International started its activity in Medias in 2005, the field being the assembly of electric fuses and windscreen sprinklers. In 2007, the first two injection machines were purchased, and in 2008 a third machine was purchased. In 2008, two new projects are being developed in parallel: the assembly and packaging of disposable shaving appliances and the injection of shaving devices. From 2009 to 2013, other plastic injection machines were purchased and, once with them, components for the automotive industry began to be produced. Starting with 2013, only the plastic injection part remained functional. From 2014 the stamping process and the tooling are developed. From 2014 until now the main activity is plastic injection and secondary activities: stamping and the part of tooling.


DEMO METAL BRAȘOV 2019

E.ON ENERGIE ROMANIA Adresă: B-dul. Pandurilor nr. 42, etaj 2, Târgu-Mures, jud. Mureș Telefon: 0365.403.700 • Fax: 0365.403.870 Email:stefan.cretu@eon-romania

Pavilion B, Stand 22 Grupul german E.ON este unul dintre liderii pieței de energie, având o prezență consolidată în România de aproximativ 14 ani. Companiile emblematice ale grupului sunt Delgaz Grid și E.ON Energie România, care desfășoară activități de distribuție și furnizare pentru aproximativ 3,1 milioane de clienți. Delgaz Grid este prima companie integrată de distribuție a gazelor naturale și a energiei electrice din România care operează în par¬tea de nord a țării și o rețea de gaze naturale de peste 22.000 km care furnizează peste 1.000 de localități și o rețea de 81.000 km care deservește 2.500 de localități. E.ON Energie România este o companie de furnizare a gazelor naturale și a energiei electrice, precum și soluții energetice pentru un portofoliu divers de clienți. De când a intrat pe piața românească, E.ON a investit aproximativ 1,6 miliarde de euro, în principal în modernizarea rețelelor. În același timp, suma contribuțiilor la bugetul de stat și bugetele locale se ridică la 2 miliarde de euro.

The German E.ON Group is one of the leaders of the energy market, having a consolidated presence in Romania for about 14 years. The flagship companies of the group are Delgaz Grid and E.ON Energie România, which carry out distribution and supply ac¬tivities for about 3,1 million customers. Delgaz Grid is the first integrated natural gas and electricity distribution company in Romania, operating in the Northern part of the country, a natural gas network of more than 22.000 km, which supplies over 1.000 localities and a power network of 81.000 km, serving 2.500 localities. E.ON Energie România is the natural gas and electricity supply company, as well as energy solutions for a diverse portfolio of customers. Since joining the Romanian market, E.ON has invested about 1,6 billion Euros, mainly in the modernization of networks. At the same time, the amount of contributions to the state budget and local budgets amounts to 2 billion Euros.


E O A

EXPERT MOLDOVA TRADING Adresă: Str. Anastasie Panu nr. 50, bloc H1-3, parter, Iași Telefon: 0730.260.452 Email: comercial@emtools.ro Website: www.ebernardo.ro

Pavilion A, Stand 10 Expert Moldova Trading, este o companie cu o experiență de 25 de ani în cadrul vânzărilor de utilaje prelucrare lemn, metal și tablă. Și-a păstrat de-a lungul anilor aceleași principii și ambiții: de a oferi o gamă diversă de produse de calitate la cel mai bun preț.

Expert Moldova Trading, a company with 25 years of experience with machinery sales for the agricultural and industrial sector, has maintained over the years the same principles and aspirations: to offer a wide range of quality products at the best price.

Suntem reprezentant oficial Bernardo Austria și oferim mașini unelte de prelucrare lemn, metal și tablă, la cele mai bune prețuri, piese originale și garanția unui produs de cea mai înaltă calitate.

Expert Moldova Trading promotes essential values such as professionalism, liability, team spirit, involvement, commitment, integrity.

EMT® este marcă înregistrată, fiind elementul distinctiv utilizat de Expert Moldova Trading pentru a identifica şi distinge produsele proprii.

EMT® is registered as trade mark, being the distinctive feature used by Expert Moldova Trading to identify and distinguish their products.

Suntem un partener complet, aşa încât alături de gama de utilaje EMT® şi Bernardo, oferim servicii de instalare, reparaţii şi întreţinere utilaje, pentru ca achiziţiile realizate să reprezinte o experienţă cât mai plăcută.

We are a complete partner, so that along with the range of EMT and Bernardo machinery, we provide services to ensure that the purchases made are an experience as pleasant as possible. Installation, repair and maintenance services are available.

Produsele achiziţionate din magazinele noastre fizice şi online beneficiază de garanţie, respectarea politicii de retur, livrare promptă și transport gratuit.

Branduri: BERNARDO

The products purchased from our physical and online stores benefit from 24 months guarantee, compliance with return policy, prompt delivery and transport free of charge.


DEMO METAL BRAȘOV 2019

9

GLOBAL SOURCE MRK Adresă: Str. Cerbului nr.19, Brașov Telefon: 0368.002.528 Email: office@globalsource.ro Website: www.globalsource.ro

Pavilion B, Stand 17 Global Source oferă soluții complete pentru echipamente industriale și de laborator. Acoperim o gamă largă de echipamente, având posibilitatea de a oferi soluțiile cele mai optime pentru diferitele aplicații și provocări. Echipamentele noastre acoperă multiple arii cum ar fi microscopie, metalografie, măsurare, mobilier industrial și de laborator cât și diferite echipamente customizate.

At Global Source we offer complete solutions for industrial and laboratory equipment. We cover a large range of products being able to offer most suitable solutions for different applications and challenges. Our product portfolio includes multiple fields such as microscopy, metallography, measurement, 3D scanners, climatic testing equipment, measuring instruments, industrial and laboratory furniture as well as different customized equipment.

Branduri: HIROX, EXAKT, SOLUTIONIX, HUVITZ, REXCAN, MTDI, ASH TECHNOLOGIES, MOTIC, TIERTIME


0 E O A

GREENBAU TEHNOLOGIE Adresă: Bld. Libertății nr. 12, bl. 113, sector 4, București Telefon: 021.337.77.14 Email: greenbau@greenbau.ro Website: www.greenbau.ro

Pavilion B, Stand 32 Furnizor de mașini-unelte cu comandă numerică OKUMA, Japonia: gama completă de strunguri CNC, gamă completă de centre de prelucrare verticală și orizontală CNC, strunguri CNC multifuncționale, centre verticale CNC tip portal. Furnizor de mașini-unelte cu comandă numerică de tip “swiss-type”, CITIZEN, Japonia. Furnizor de centre de prelucrare de mare viteză pentru filetat și găurit, BROTHER, Japonia. Centre de prelucrare CNC HEDELIUS, mașini de rectificat CNC OKAMOTO, roboți HANWHA Tehnologia producției; know-how; instruire personal operator, programator și personal de întreținere mașini CNC OKUMA, CITIZEN, BROTHER; service, garanție și post-garanție mașini CNC OKUMA, CITIZEN, BROTHER, HEDELIUS, OKAMOTO.

Supplier for OKUMA CNC machines, Japan: full range of CNC lathes, full range of vertical and horizontal machining centers, multitasking CNC machines, CNC machines double column type. Supplier for CITIZEN CNC machines “swisstype”, Japan. Supplier for BROTHER, Japan, high speed machining centers for drilling and tapping. CNC machining center HEDELIUS, CNC grinding machines OKAMOTO, HANWHA robots Manufacturing technology, know-how, training for operators, programming and maintenance personnel for OKUMA, CITIZEN, BROTHER, HEDELIUS, OKAMOTO CNC machines Introducing in production lines and automated systems with CNC machine tools and industrial robots.

Introducere în lucru linii de producție și sisteme automatizate cu mașini-unelte CNC și roboți industriali.

Branduri: OKUMA, CITIZEN, BROTHER, HEDELIUS, OKAMOTO, HEDELIUS, HANWHA


DEMO METAL BRAȘOV 2019

1

IFM ELECTRONIC Adresă: Str. Mihai Viteazu nr. 1, Șelimbăr, jud. Sibiu Telefon: 0269.224.550 • Fax: 0269.224.766 Email: alexandra.barbu@ifm.com Website: www.ifm.com

Pavilion B, Stand 20 Cu o experiență de peste 13 ani pe piața din România, ifm electronic reprezintă partea de vânzări a concernului. De atunci, s-a dezvoltat dinamic și a evoluat de la un număr de 5 la 21 de angajați, care sunt aproape de peste 3.000 de clienți. Compania a trecut, în anul 2018, de o cifră de afaceri de 5 milioane de euro. În 2016, ifm electronic a sărbătorit 10 ani pe piață din România, un moment important atât pentru companie, cât și pentru echipa dedicată care a contribuit la obținerea acestui succes. Experiența dobândită, cât și strânsa colaborare cu partenerii noștri ne poziționează astăzi ca lider de piață în domeniul automatizărilor, păstrând virtutea dobândită la înființare. Partenerii noștri sunt în continuare centrul activității noastre – close to you! Deși călătoria noastră spre Industry 4.0 a început în urmă cu mulți ani, suntem într-o continuă „e-volutie”, care implică o adaptare pas cu pas la schimbarea necesară. Astfel, începând cu 2018, ifm electronic nu mai este doar un furnizor de hardware, ci și un furnizor de soluții de automatizare la cheie. Care este misiunea noastră? Să furnizam clienților noștri: n Valoare adăugată prin produsele și serviciile noastre n Soluții plug & play n Soluții customizate la cheie n Know-how nostru n Suport 24/7 n Training-uri tehnice personalizate

With more than 13 years’ experience on the Romanian market, ifm electronic represents the sales part of the concern. Since then, it has grown dynamically and has evolved from 5 to 21 employees, which are close to over 3,000 customers. The company passed a turnover of 5 million euros in 2018. In 2016, ifm electronic celebrated 10 years in the Romanian market, an important moment for both the company and the dedicated team that contributed to this success. The experience gained, as well as the close collaboration with our partners, places us today as a market leader in the automation field, preserving the virtue acquired at the foundation of the company. Our partners are still the focus of our business - close to you! Although our journey to Industry 4.0 began many years ago, we are in a continuous "e-volution", which involves a step-by-step adaptation to the necessary change. Thus, starting in 2018, ifm electronic is no longer just a hardware vendor, but also a turnkey automation solution provider. What is our mission? To provide our customers: n Added value through our products and services n Plug & Play solutions n Customized turnkey solutions n Our know-how n 24/7 Support n Personalized technical training


2 E O A

IC HUNGARY KFT. Adresă: Ozsvari U. 2, Szigetszentmiklos, 2310, Hungary Telefon: 36 20 336 9706 Email: ichhungary@ichungary.hu Website: http://ichungary.hu/

Pavilion B, Stand 24 Sodick (Japonia) oferă: n Mașini de electroeroziune cu electrod masiv si fir n Mașini de imprimare metalică 3D cu tehnologie de frezare integrată HSC n Centre de prelucrare de mare viteză pentru prelucrarea electrozilor și frezarea materialelor dure. n Mașini de injecție mase plastice de precizie. Bihler (Germania) este partenerul nostru care oferă soluții automate de fabricație în tehnologia de ștanțare, ambutisare, sudare și asamblare. Milltronics (SUA) membru al grupului HURCO produce centre de prelucrare CNC, strunguri și sisteme de control CNC .

Branduri: SODICK, BIHLER, MILLTRONICS

Sodick (Japan) offers: Wire cut and die-sinking EDM machines 3D metal printing machines with integrated HSC milling technology n High speed machining centres for electrode machining and hard-material milling. n Precision injection molding machines. n n

Bihler (Germany) is your strong partner for automated manufacturing solutions in stamping, forming, welding and assembly technology. Milltronics (USA) member of the HURCO Group manufactures CNC machining centers, lathes and CNC controls.


DEMO METAL BRAȘOV 2019


E O A

INICAD DESIGN Adresă: Str. Popa Tatu nr. 20A, sector 1, 010805, București Telefon: 0722.285.147 • Fax: 021.312.46.61 Email: radu_canarache@yahoo.com Website: www.inicad.ro

Pavilion A, Stand 23 INICAD DESIGN furnizează soluții software pentru CAD –CAM – CAE, în special pentru matrițerii dar și pentru ateliere de prelucrări, în general. Principalul program oferit este CIMATRON, destinat proiectării matrițelor, dar și fabricației acestora, partea de manufacturare putând fi utilizată pentru orice fel de produse. În completare, există și programele FIKUS pentru eroziunea cu fir și MASTERCAM pentru strunjire și operații complexe. Pentru proiectanții de matrițe oferim programe și consultanță în domeniul simulării injecției cu compensarea matriței (CADMOLD) sau a turnării sub presiune (CAST DESIGNER), precum și soluții de simulare a procesului de ambutisare (AUTOFORM). Având în vedere cerința firmelor de a reduce timpii de execuție odată cu creșterea calității produselor, punem la dispoziția lor un program de întocmire a ofertelor pentru matrițe, fără a se realiza proiectul complet (CALCMASTER) dar și un program de optimizare a traiectoriilor de frezare, împreună cu simularea coliziunilor după post procesare (NC BRAIN). Nu în ultimul rând, oferim soluția CIMCO pentru crearea de baze de date cu programele și modificările efectuate în timp, respectiv de monitorizare a funcționării mașinilor CNC din atelier. Programul IK OFFICE se adresează matrițeriilor care au un volum simultan de proiecte în execuție mare, pentru planificarea și updatarea lor automată.

INICAD DESIGN provides software solutions for CAD -CAM - CAE, especially for mold makers, but also for metal workshops. The main program offered is CIMATRON, for designing molds, and manufacturing, which can be used for any kind of product machining. In addition there are programs for wire EDM FIKUS and for turning or complex operations, such as mill-turn or multitasking (MASTERCAM). For mold designers we offer programs and consulting for injection mold simulation with compensation of the mold (CADMOLD) or die casting (CASTDESIGNER) and simulation for die process (AUTOFORM). Taking into account the need of companies to reduce execution times with increasing product quality, we offer them a program for evaluation of costs before achieving complete project (CALCMASTER) or a program to optimize the milling path, together with collision simulation after post processing (NC BRAIN). Last but not least CIMCO solution can create database programs and changes made in the time, or monitoring the functionality of the CNC machine shop. IK OFFICE software is dedicated for tool shops which a large volume of simultaneous project, in order to assist manager in planning and updating.

Branduri: CIMATRON, CADMOLD, NC BRAIN, CALCMASTER, FIKUS, CIMCO, CAST DESIGNER, MASTERCAM, IK OFFICE


DEMO METAL BRAȘOV 2019

IRIDEX GROUP PLASTIC Adresă: B-dul Eroilor nr. 6-8, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: 021.241.55.13 Email: contact@iridexgroup.ro Website: www.iridexplastic.ro

Pavilion A, Stand 27 Iridex Group Plastic este lider de piață, în România, la producerea de plasă tip rețea din polietilenă, obținută prin extrudare. În prezent, avem în portofoliu o largă gamă de plase și manșoane de protecție pentru piese metalice și ceramice.

Iridex Group Plastic is the market leader of the production of extruded polyethylene netting in Romania. We developed an extended portfolio of nets and protective sleeves/ collars for metal and ceramic parts.

Pe lângă produsele de o calitate atent controlată, oferim servicii de debitare laser a unei largi game de materiale precum oțel carbon, oțel inoxidabil sau aluminiu, cu ajutorul echipamentelor laser de nouă generație. Pe lângă debitare, executăm prelucrări precum: găurire, strunjire, frezare, filetare, gravare cu fascicul laser a metalelor. Masa de lucru a mașinilor de debitat cu laser este de maximum 3.000 mm lungime și 1.500 mm lățime.

In addition to the carefully controlled products, our company provides laser cutting services for a wide range of materials such as carbon steel, stainless steel or aluminum, using the newest technology in laser processing, as well as operations such as: drilling, turning, milling, threading, laser engraving on metals. The working surface of the laser cutting machine is up to 3.000 mm long x 1.500 mm wide.

Grosimea maximă de debitare este de 20 mm pentru oțel carbon, 12 mm pentru oțel inoxidabil si 8 mm pentru aluminiu. Avantaje: n Calitate excepțională a marginii, care nu mai necesită reprelucrare n Productivitate sporită și utilizarea eficientă a foii rămase, grație funcției de Drop&Cut n Proceduri inovatoare de prelucrare rapidă și operativă

The maximum thickness for cutting is 20 mm for carbon steel, 12 mm for stainless steel and 8 mm for aluminum. Benefits: Exceptional edge quality, with no additional reprocessing (finishing) requirements n Increased productivity and efficient use of the remaining metal sheet thanks to the Drop&Cut function n Innovative, fast and operative processing procedures n


E O A

ITALIA INSTRUMENTS Adresă: Str. Mărgelelor nr. 13, București Telefon: 031.069.91.91 Email: daniela@instrumentedemasura.com Website: www.sculedemasura.ro

Pavilion B, SMART FACTORY Italia Instruments SRL are ca obiect principal de activitate comercializarea de unelte, aparate și mașini de măsură în coordonate 3D. Suntem importatori și distribuitori europeni de unelte, aparate și mașini de măsură în coordonate 3D și încercăm să oferim pieței românești produse calitative și diversificate la prețuri avantajoase, astfel încât să satisfacem cerințele clienților. Suntem onorați să comercializăm produsele unor producători importanți dintre care amintim: Aberlink, Microtech, Insize dar și mulți alții. Societatea noastră a fost înființată, inițial, în scopul comercializării mașinilor de măsură în coordonate 3D din UK pe teritoriul României, fiind unicii distribuitori ai producătorului Aberlink. ABERLINK este partenerul official al RENISHAW – leader mondial în construcția de linii optice și capete de măsurat, care datorită parteneriatului dintre cele două firme, a creat mașini de măsură de ultimă generație și software-uri ușor de utilizat. De la lansarea primei mașini de măsurare a coordonatelor, cel mai bine vândut Axiom, Aberlink a câștigat o reputație globală pentru producerea unei game largi de CMM-uri accesibile și sisteme optice de măsurare -

recunoscute la nivel internațional pentru calitate, exactitate, robustețe, viteză și ușurință în utilizare. Noua industrie 4.0 ne aduce mai aproape de automatizarea liniei de producție. Pentru că am vrut să oferim printre cele mai bune produse de pe piață din această industrie, am încheiat un contract cu cea mai mare companie de instrumente de măsură din industria 4.0 și nu numai, astfel avem plăcerea de a deveni primii și unicii importatori și distribuitori ai companiei Microtech pe România. Italia Instruments astăzi este în grad de a oferi produse și servicii de înaltă calitate care raspund la exigența din industria mecanică cea mai avansată, dar și rezolvări ale problemelor întâlnite de companiile acestei industrii.


DEMO METAL BRAȘOV 2019

47

KAESER KOMPRESSOREN Adresă: B-dul Ion Mihalache 179, sector 1, București Telefon: 021.224.56.81; 021.224.56.02 Email: info.romania@kaeser.com Website: www.kaeser.com

Pavilion B, Stand 6a, Smart Factory KAESER Kompressoren oferă produse, servicii și sisteme complete de producere, tratare, stocare și livrare a energiei sub formă de aer comprimat. Sistemele propuse au ca scop atingerea maximului de economie și eficiență.

KAESER Kompressoren offers products, services and complete systems for the generation, treatment and delivery of energy in the form of compressed air. The system solutions aim at optimal economy and efficiency.

Produsele inovatoare și serviciile de o deosebită calitate asigurate de KAESER vin în sprijinul creșterii eficienței și a competitivității utilizatorilor de aer comprimat. Dialogul continuu cu clienții este o parte esențială a conceptului nostru de dezvoltare și perfecționare continuă în domeniul economiei, eficienței, durabilității și utilizării echipamentelor de aer comprimat.

The innovative products and services of out¬standing quality provided by KAESER assist the compressed air user in strengthening competitive capability. Continuous dialogue with customers is an essential part of concept development and continuous improvement in the total economy, efficiency, durability and utilisation of compressed air equipment.

KAESER intenționează să-și consolideze poziția sa printre liderii mondiali în furnizarea și producerea echipamentelor de aer comprimat și să continue să-și lărgească reprezentanțele de vânzări și service pentru a putea maximiza gradul de satisfacție al clienților.

KAESER intends to consolidate its position among the world’s leading suppliers of compressed air products and engineering and to continue to expand international sales and service facilities in order to optimise customer satisfaction.


E O A

H. P. KAYSSER INTERNATIONAL Adresă: Str. Mușcatei nr. 3C, 420108, București Telefon: 0742 205 207 Email: Beatrice.Gyoergy@kaysser.ro Website: www.kaysser–international.com

Pavilion A, Stand 4 Suntem o firmă tânără, cu o capacitate mare de producţie şi pregătiţi oricând pentru noi provocări. Serviciile noastre pot fi caracterizate prin calitate, punctualitate şi o livrare bună. Oferim clienţilor noştri din România o producţie modernă si eficientă, care poate concura cu standardele occidentale. Fluxul fără probleme a tuturor comenzilor este asigurat de un stoc de tablă bine aprovizionat şi de un sistem computerizat în reţea. Avem echipament performant și suntem dotați cu o nouă tehnologie laser Trumpf şi diferite aparate de îndoire din Ditzingen. Compania noastră deţine mai multe hale de prelucrare a oţelului precum şi o hală separată pentru prelucrarea inoxului – toate acestea după criterii şi standarde europene. Dezvoltăm soluţii şi întâmpinăm cu plăcere şi entuziasm sarcini noi. Scopul nostru este de a oferi clienţilor noştri servicii complete şi testate. Astfel putem asigura obişnuita calitate Kaysser. Muncind sub sloganul “Clientul nostru este stăpânul nostru!”, vă punem la dispoziţie Servicii de debitare laser, îndoire Abkant, sudură, împachetare și livrare.


DEMO METAL BRAȘOV 2019

9

KNIPEX – WERG KG Adresă: C.Gustav Putsch KG, Oberkamperstraße 13, 42349 Wuppertal, Germania Telefon: 0727.900.710 • Email: r.urdorea@knipex.com Website: www.knipex.com

Pavilion B, Stand 2 KNIPEX – Quality Made in Germany

KNIPEX – Quality Made in Germany

Înființată in 1882, KNIPEX – WerkC. Gustav Putsch KG este o fabrică germană ce produce clești de uz industrial și profesional. Peste 45.000 de clești sunt fabricați în această întreprindere de familie, în fiecare zi. Gama acoperă în jur de 1.000 de articole pentru toate domeniile de aplicație.

KNIPEX – WerkC. Gustav Putschi KG (founded in 1882) is the leading company for pliers for industrial and professional use. Over 45,000 pliers are produced in this family-run enterprise every day. The range covers around 1,000 articles for all areas of application.

În prezent, KNIPEX este reprezentat în peste 100 de țări și are o rată de export de aproximativ 60%. Vânzarea produselor KNIPEX se desfășoară exclusiv prin intermediul distribuitorilor de specialitate.

KNIPEX is represented in over 100 countries today and has an export rate of about 60%. The sale of KNIPEX products takes place exclusively through specialist distributors.


0 E O A

KNUTH-ALLMETECH Adresă: Str. Morilor 36, Iași Telefon: 0332.401.995 • Fax: 0332.401.292 Email: allmetech@allmetech.com Website: www.allmetech.com

Pavilion B, Stand 30a SC Knuth-Allmetech SRL– furnizor de soluții tehnice complete.

SC Knuth-Allmetech SRL - provider of complete technical solutions.

Cu o experiență de peste 15 ani pe piața din România, oferim suport în implementarea tehnologiilor de ultimă generație în industria prelucrărilor prin așchiere.

With over 15 years experience on the Romanian market, we provide support in the implementation of the latest technologies in the cutting processing industry.

Distribuitor în România al mărcilor Hurco, Emco, Knuth, Mitutoyo, Roeders, Heller și multe altele. Oferim o gamă largă de servicii adiacente, cum ar fi service mașini-unelte, evaluări, revizii și mentenanța mașinii-unelte, training pentru operare și programare CNC, piese de schimb etc.

Distributor in Romania of the brands Hurco, Emco, Knuth, Mitutoyo, Roeders, Heller and many others. We offer a wide range of adjacent services, such as machine tool service, evaluations, machine tool maintenance and maintenance, training for CNC programming and operation, spare parts, etc.

Branduri: HURCO, EMCO, MITUTOYO, ROEDERS, HELLER, KNUTH, STAHLWERK


DEMO METAL BRAȘOV 2019

1

LAROMET Adresă: B-dul Bucureștii Noi nr. 166, sector 1, București Telefon: 0729.036.746 Email: ovidiu.ditulescu@laromet.ro Website: www.larometmetal.ro

Pavilion A, Stand 11 LAROMET SA este cel mai mare producător de semifabricate din cupru și aliaje de cupru din România sub formă de: n bare; n țevi; n sârmă; n benzi; n tablă; n bucșe turnate centrifugal; n piese forjate; n produse din aliaje speciale Bazate pe tehnologii de turnare, tragere, extrudare, laminare și forjare. Politica LAROMET SA este de a furniza produse și soluții cu standard ridicat de calitate pentru a îndeplini cerințele cele mai sofisticate ale clienților noștri. Sortimentul variat de produse acoperă un spectru larg de utilizări și aplicații multiple. Specialiștii LAROMET împreună cu clienții formează o echipă cu scopul de a dezvolta soluții ingenioase și eficiente dedicate aplicațiilor fiecărui client. Astfel, LAROMET S.A. oferă clienților săi următoarele servicii: n Consultanță tehnică de specialitate pentru produsele comercializate n Soluții tehnologice care au ca rezultat optimizarea folosirii produselor cumpărate n Soluții noi, alternative n Transport produse – la cererea clienților Sistemul de Management al Calității este certificat de către prestigiosul organism de certificare, Lloyd’s Register Quality Assurance, în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015.

LAROMET SA is the largest producer of copper and copper alloys in Romania in the form of: n bars; n pipes; n wire; n bands; n board; n centrifugal molded bushings; n forged parts; n special alloy products Based on casting, drawing, extrusion, rolling and forging technologies. LAROMET SA policy is to provide products and solutions with high quality standards to meet the most sophisticated requirements of our clients. The varied assortment of products covers a wide range of uses and multiple applications. LAROMET specialists together with the clients form a team in order to develop ingenious and efficient solutions dedicated to the applications of each client. Thus, LAROMET S.A. offers its customers the following services: n Specialized technical consultancy for commercialized products n Technological solutions that result in optimization of the use of purchased products n New, alternative solutions n Transport of products - at the clients' request The Quality Management System is certified by the prestigious certification body, Lloyd's Register Quality Assurance, in accordance with SR EN ISO 9001: 2015


2 E O A

LEARNEX - CENTRUL EDUCAȚIONAL DE EXCELENTĂ Website: http://www.learnex.ro/

Pavilion A, Stand 21 Learnex Brașov este primul și singurul centru de lego-robotică și educație antreprenorială pentru tineri deschis la Brașov, un proiect câștigat prin programul „Start-Up Nation”, începând din anul 2017, având ca bază activitățile desfășurate de Asociația SUPORT REGIUNEA CENTRU încă din iunie 2015. Obiectivul principal este acela de a susține și stimula excelența în educația formală și nonformală, pentru descoperirea și dezvoltarea potențialului maxim al copiilor și tinerilor, și de asemenea, pentru o bună adaptare și integrare a acestora într-o societate dinamică. Atât cei care își vor dezvolta cariera în cadrul unor organizații existente, cât și cei care vor porni la drum pe cont propriu vor avea nevoie să deprindă minime abilități antreprenoriale

pentru a face față unei lumi în continuă și rapidă schimbare. Primul pas pentru un inginer este să vadă în spațiu, să intuiască funcționalitatea unui sistem sau a unei construcții viitoare. Asta înseamnă să ai imaginație, adică al doilea pas important pentru un viitor inginer. Copiii au nevoie de vedere în spațiu, de coordonare, de inventivitate. Lumea are nevoie de ingineri, adică de vizionari. În cadrul Demo Metal Brașov, Learnex va prezenta un robot ce distribuie pliante și un robot care face colectarea selectivă a deșeurilor. În plus, sunteți invitați la standul Learnex pentru a face cunoștință și cu robotul Smart Warehouse, despre care veti putea afla mai multe detalii la fața locului.


DEMO METAL BRAȘOV 2019

LINGEMANN LOGISTIC SYSTEMS Adresă: Str. Depozitelor nr. 4, Codlea, jud. Brașov • Telefon: 0723.158.975 Email: info@lingemann.ro • Website: www.lingemann.ro

Pavilion B, Stand 7b Oriunde mergi, te lovești de cel mai la modă termen: Industrie 4.0 – sau Digitalizare 4.0. Cele mai multe companii, atât din România cât și din țările puternic industrializate, folosesc acest termen în toate broșurile sau în prezentări. Dar ne întrebăm: fiecare ce face, mai exact, pentru această digitalizare? Digitalizăm sau doar spunem că o facem, de frica de a nu rămâne în urma celorlalți. Compania Lingemann are ca obiectiv să automatizeze procesele logistice și introducerea de CAN-BAN automat pentru clienții industriali. Prin echipa de inginerie și dezvoltare s-a ajuns, pornind de la livrări clasice de materiale către magazii, la comandarea automată 100% de către utilizatorul final.

Wherever you go, you come across the most trending term: Industry 4.0 or Digitization 4.0. Most companies, In Romania and other highly industrialized countries, use this term in all their flyers and presentations. But we ask: what do we do for this digitization. Do we digitize or we just say we do it so we can keep up with others. Lingemann sets out an objective to automate the logistic processes and the insertion of automated CAN-BAN system for all our industrial clients. With the help of R&D engineers we have reached, starting with classic deliveries of products to the warehouse, to an automated system controlled 100% by the end user.

Faza 1. Primul pas a fost aprovizionarea ”INTEGRATĂ” cu materiale non-production. Faza 2. A urmat prima fază a digitalizării – legarea softurilor proprii de sistemele ERP ale clientului (SAP, ASPOINT, etc) și ”era” comenzilor automate plus trasabilitatea materialului până la centrul de cost sau chiar la utiliaj sau operator. Faza 3. Digitalizare parțială sau completă. Terminând cu integrarea și prima fază a digitalizării am trecut la faza de industrie 4.0. Stațiile nostre mobile transmit datele de la diversele dispozitive către serverul central, care leagă în timp real toate locațiile unui client industrial (și nu numai) și transmite date centralizate unde se dorește.

Phase 1. First step was “INTEGRATED” supply with non-production materials. Phase 2. This was the first step in digitization – linking our software to client ERP systems (SAP, ASPOINT, etc) and the “era” of automated orders and full traceability up to the cost center or even machine or line worker. Phase 3. Partial or full digitization.


E O A

METAL STAR Adresă: Str. Traian nr. 43-45, 510109, Alba Iulia, jud. Alba Telefon: 0258.819.046 Email: comercial@mstar.ro Website: www.mstar.ro

Pavilion B, Stand 13b Metal Star este o societate comercială cu capital privat, integral românesc, specializată pe furnizarea de soluții tehnice complete în prelucrarea metalelor, cu un portofoliu de peste 500 clienți la nivel național. Societatea asigură pe lângă consultanță gratuită și suport tehnic, o gamă largă de scule așchietoare, portscule, echipamente și accesorii pentru prelucrarea metalelor, echipamente și consumabile pentru reparații și întreținere matrițe, lichide de așchiere de la cei mai importanți producători în domeniu de pe piața mondială pe care îi reprezentăm pe piața românească.

Metal Star is a romanian private equity company, providing complete technical solutions for metalworking, with a portfolio of over 500 national clients. Beside ensuring free consultancy and technical support, Metal Star provides a wide range of cutting tools, equipment and accessories for metalworking, cutting fluids, machine tools, from the world’s leading manufacturers in this field, wich proudly represent on the romanian market.

Branduri: SANDVIK COROMANT, LANG TECHNIK GMBH, REGO-FIX AG, JOKE GMBH


DEMO METAL BRAȘOV 2019

MITUTOYO ROMÂNIA Adresă: Str. Drumul Gării Odăi nr. 1A, Otopeni, jud. Ilfov Telefon: 0311.012.088 • Fax: 0311.012.089 Email: office@mitutoyo.ro Website: www.mitutoyo.ro

Pavilion B, Stand 21 și Smart Factory Mitutoyo Romania aparține 100% Corporaţiei Mitutoyo - prin Mitutoyo Europe reprezentând exclusiv produsele acestei corporații. Scopul clar și fără compromisuri ne permite să vă oferim cel mai bun produs preț - calitate, disponibil oriunde în lume, a reprezentat motto-ul corporației Mitutoyo, de la începuturile sale modeste în 1934, devenind astăzi unul dintre cel mai important furnizor de echipamente metrologice din lume. Luând în considerare inclusiv departamentele de dezvoltare, service, producție și de vânzări, corporația operează în peste 100 de țări. Doar în Japonia, Mitutoyo operează două site-uri de dezvoltare, 10 unități de producție, două institute de metrologie, cinci laboratoare de calibrare, șapte centre de servicii și șapte Centre de soluții M³, în plus față de sediul central din Kawasaki și birourile de vânzări. La nivel internațional, Grupul Mitutoyo are o prezență majoră în aproape 40 de țări, cu mai mult de 80 de sucursale și rețele de distribuitori la nivel național, 65 de Centre de soluții M³, 17 site-uri de producție, șase laboratoare de cercetare și dezvoltare, 12 institute de metrologie și 20 de laboratoare de calibrare. În plus, există reprezentanți Mitutoyo în aproximativ 60 de alte țări. Această infrastructură extinsă la nivel mondial permite ca clienții noștrii să beneficieze de suport local asigurat și consultanță tehnică de nivel mondial, și de rezervă logistică pentru

păstrarea echipamentului de măsurare vital, în funcționare, eficient si profitabil , cu timpii morți reduși la minim oriunde ar fi aceștia. Acest lucru este deosebit de important pentru clienții noștrii din companiile multinaționale, care au nevoie de același nivel de suport și pentru partenerii și furnizorii lor din țări străine, la fel ca cel primit de la Mitutoyo de ei înșiși. Filozofia corporației Mitutoyo este, în esență, că organizația și angajații noștri își asumă perpetuarea ,,valorilor de bază”. Acesta unește toate companiile Mitutoyo și angajații lor din întreaga lume într-o înțelegere și angajare comună.


E O A

MULTITECH Adresă: Săcele, jud. Brașov Telefon: 0268.272.300 • Fax: 0268.272.425 Email: info@multitech.ro Website: www.multitech.ro

Pavilion B, Stand 5 Multitech - Eficiență pe Linia de Producție Suntem pasionați de tehnologie și ne place să găsim cele mai eficiente soluții de trasabilitate în cadrul industriei unde activează clienții noștri. Avem o experiență de aproape 12 ani în configurarea soluțiilor complete pentru identificarea, codificarea si trasabilitatea produselor. Prin aceasta oferim un maximum de fiabilitate, eficiență, facilitate în operare și costuri reduse de întreținere clienților ce folosesc echipamentele noastre. Ca element de noutate, începând cu acest an ne-am propus sa aducem în prim plan și echipamentele robotice colaborative (Universal Robots), ce pot înlocui cu succes sarcinile repetitive ale operatorilor din producție. Echipamentele de marcare-codificare se integrează oriunde pe linia de producție, și pot aplica coduri simple sau complexe, ce pot fi citite și urmarite pe întreg lanțul de producție și distribuție. Suntem mândri de poziția în care ne aflăm și, de asemenea, de echipa noastră, care contribuie zi de zi la menținerea succesului nostru și al clienților noștri.

Multitech – Efficiency on the production line We are passionate about technology and we like to find the most efficient traceability solutions in the industry where our customers are active. We have almost 12 years experience in designing complete solutions for product identification, coding and traceability. By this we offer maximum reliability, efficiency, ease of operation and low maintenance costs to customers who use our equipment. As a novelty, starting this year we set out to bring in the foreground the collaborative robotic equipment (Universal Robots), which can successfully replace the repetitive tasks of the production operators. The marking-coding equipment integrates anywhere on the production line, and can apply simple or complex codes, which can be read and followed throughout the entire production and distribution chain. We are proud of the position we are in and also of our team, which contributes daily to maintaining our success and the success of our clients.

Branduri: UNIVERSAL ROBOTS, ONROBOT, ROBOTIQ, PICK-IT, VIDEOJET, FOBA, COUTH, EIDOS, BOFA, TAMPOPRINT, OMRON, NOVEXX, ETIPACK, PRINTING INNOVATION, VIDEOJETH


DEMO METAL BRAȘOV 2019

NCS TECHNOLOGICAL SOLUTIONS LTD Adresă: 22 Hataas St. Kfar Saba P.O.B 2182, Israel Telefon: +972-9-7666660 • Fax: +972-9-7666066 Email: sales@ncs • Website: www.mastercam.ncs.co.ro

Pavilion A, Stand 16 Mastercam este o soluție ideală pentru programare rapidă și ușoară pentru o gamă foarte largă de mașini CNC. Mastercam este un sistem modular NC care permite utilizatorului să își configureze soluția optimă domeniului său de activitate. Cel mai important lucru este cel la care lucrezi! Mastercam 2020 este cel mai utilizat software CAD/CAM la nivel mondial care oferă utilizatorilor săi soluții performante domeniilor în care este utilizat

Mastercam delivers fast, easy NC programming that lets you make the most of your machines. With modules for many CNC applications, you are assured to find exactly what you need. There is no job more important than the one you're working on. Mastercam X8 expands the world's most widely-used CAD/CAM* software to ensure you always have the precise tool you need. n Streamlined. A remarkably easy interface

n Eficient. O remarcabilă interfață ușor de

has you cutting parts quickly.

folosit permite utilizatorului să genereze programe NC optime foarte rapid. n Stabil. Cea mai stabilă soluție software de programare NC pentru prelucrări de la 2 axe (2D) la 5 axe comandate numeric. n Optimizat. Tehnologia de frezarea dinamică (Dynamic Milling) in Mastercam reduce timpul de prelucrare și uzura sculei așchietoare și a mașinii CNC. n Inteligent. Tehnologia de recunoaștere automată a modificărilor geometrice și adaptarea inteligentă a traiectoriilor în funcție de editarea modelului CAD. n Automat. Tehnologia de recunoaștere automată a entităților permite generarea progamelor NC printr-o simplă apăsare de buton.

n Comprehensive. Get the most robust 2-

through 5-axis toolpath generation available. n Time-saving. Mastercam’s Dynamic Milling technology cuts machining time and tool wear. n Smart. Intelligent toolpaths and design Change Recognition know when your part has been edited. n Automated. Feature-Based Machining delivers push-button 2D programming.

Branduri: MASTERCAM, ROBOTMASTER, MOLDPLUS, VERSURF, CIMCO


E O A

PROMA MACHINERY S.R.L. Adresă: Bd. Basarabia nr. 256, biroul 3, sector 3, București Telefon: 021.448.04.66 Email: info@proma.ro Website: www.proma.ro

Pavilion B, Stand 14 Proma Machinery SRL, cu experiență de peste 10 ani pe piața din România, importă și comercializează următoarele categorii de utilaje: abkant îndoit tablă, prese hidraulice, mașini roluit tablă, foarfeci ghilotină pentru tablă, mașini șanfrenat tablă, mașini de tăiere cu laser, mașini de tăiere cu plasmă, mașini pentru bordurat tablă, fierăstraie debitat metale, strunguri pentru metale, mașini de frezat metale, polizoare metal, mașini de găurit metale, mașini de ascuțit scule, mașini roluit profile, mașini filetat țevi, mașini de îndoit țevi, mașini de șanfrenat și debitat țevi, mașini de șlefuit, cabine de șablat, mașini de spălat și degresat piese metalice. Reprezentăm în România mărci consacrate, de la producători de talie mondială, precum: ACETI MACCHINE, BISON BIAL, BIEGEMASTER, BRISVARCOVE, CB SABBIATRICI, CANSA MAKINA, CEMATEK, DENER, EDILGRAPPA, ELMALI, FERVI, GARBOLI, GBC INDUSTRIAL TOOLS, HIDROLIKSANSAN, KOMAND, INANLAR, NARGESA, NEBES, NIKMANN, NKO, PILOUS, RUKO, SAHILNER, SERVOSTEEL, TAPCO, TSUNE, VOLUMEC, ZMM BULGARIA.

Proma Machinery SRL has more than 10 year’s experience into the Romanian machine-tools market and import, sale and service the following categories of machines: sheet metal press brakes, hydraulic presses, plate rolling machines, shear sheet metal machines, fiber laser cutting machine, plasma cutting machines, bordering and trimming machines, metal cutting bandsaws, metalworking lathes, metalworking milling machines, grinding machines, drilling machines, threading machines, tool sharpening machines, profile rolling machines, pipe bending machines, pipe cutting and chamfering machines, metal sander machines, sandblasters and sand blasting equipment’s, degreasing cleaning machines. We represent well-known brands such as: ACETI MACCHINE, BISON BIAL, BIEGEMASTER, BRISVARCOVE, CB SABBIATRICI, CANSA MAKINA, CEMATEK, DENER, EDILGRAPPA, ELMALI, FERVI, GARBOLI, GBC INDUSTRIAL TOOLS, HIDROLIKSANSAN, KOMAND, INANLAR, NARGESA, NEBES, NIKMANN, NKO, PILOUS, RUKO, SAHILNER, SERVOSTEEL, TAPCO, TSUNE, VOLUMEC, ZMM BULGARIA.

Branduri: ACETI MACCHINE, BISON BIAL, BIEGEMASTER, BRISVARCOVE, CB SABBIATRICI, CANSA MAKINA, CEMATEK, DENER, EDILGRAPPA, ELMALI, FERVI, GARBOLI, GBC INDUSTRIAL TOOLS, HIDROLIKSANSAN, KOMAND, INANLAR, NARGESA, NEBES, NIKMANN, NKO, PILOUS, RUKO, SAHILNER, SERVOSTEEL, TAPCO, TSUNE, VOLUMEC, ZMM BULGARIA


DEMO METAL BRAȘOV 2019

9

RENANIA TRADE SRL Adresă: Budiului 68, Târgu-Mureș Telefon: 0372.759.230 Email: office@renania.ro Website: www.renania.ro

Pavilion A, Stand 24 Cu o istorie de peste 24 ani, Renania este un jucător influent în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă. Renania oferă companiilor partenere şi utilizatorilor finali setul complet de soluţii, produse şi servicii adecvate pentru a proteja viaţa la lucru, în spitale, în medii cu risc sporit sau în activităţile domestice, de zi cu zi. În ultimii cinci ani compania a cunoscut extinderi de linie – vezi divizia de curăţenie Pura, şi-a asumat deschiderea către zona de retail, iar la nivel intern a înregistrat transformări de substanţă la capitolul “alinieri la ultimele noutăţi tehnologice”. Astăzi, datorită programului de digitalizare, întreaga forţă de vânzări a companiei poate oferi tuturor clienţilor accesul la consultanţă personalizată, informaţii în timp real legate de stocuri sau despre întreaga gamă de produse din portofoliul furnizorilor, poate emite oferte sau prelua comenzi în timp real, poate estima trenduri şi aprecia cu infinit mai multă acurateţe necesarul şi orizontul de aşteptare al pieţei. Aflată la peste 5 ani, pe un trend ascendant, Renania îşi menţine poziţia de leader nu doar la capitolul vânzări, ci şi la acela de formator de piaţă, prin evenimentele pe care le iniţiază – vezi Renania Academy, Workplace Safety Management Forum, Renania Executive Summer School sau la care este partener-fondator – vezi Safety Awards Gala.

Renania is the leader of the health and safety industry, in the Romanian market. For the last 24 years, Renania has provided the complete set of products and services for health and safety at workplace, in high risks areas, as well as at home, in current domestic activities. Over the past five years, the company has launched new lines of business: see Pura, the Cleanup Division or the inauguration of the first Safety Concept store in Timisoara, expanding its expertise in the retail area. Internally, the company valued the role of technology and digital expertise, therefore investing consistently in software and digital trainings for its employees. Nowadays, any sales agent can offer real time information about stocks, products, time of delivery, can give or take invoices on the spot, can accurately anticipate trends and estimate the market evolution. He can also deliver consultancy for the very specific needs of its client, while the client has the opportunity to create, customize and order dedicated products, thanks to the Configurator App. Evolving, for over 5 years, in a steady pace trend, Renania is confirming its leadership position not only in terms of sales, but also as a market influencer, through the events is initiating, endorsing or supporting financially, as main sponsor: Renania Academy, Workplace Safety Management Forum, Renania Executive Summer School, The Alternative School for Creative Thinking or Safety Awards Gala.


0 E O A

RENISHAW PLC Adresă: New Mills, Wotton Under Edge, Gloucestershire Telefon: +44 (0)1453524524 Email: international@renishaw.com Website: www.renishaw.com

Pavilion B, Stand 1 Renishaw este una dintre cele mai importante companii de inginerie și tehnologie științifică din lume, cu experiență în măsurători de precizie și asistență medicală.

Renishaw is one of the world's leading engineering and scientific technology companies, with expertise in precision measurement and healthcare.

Compania furnizează produse și servicii utilizate în aplicații diverse, de la motoare cu reacție și turbine eoliene până la stomatologie și chirurgia pe creier.

The company supplies products and services used in applications as diverse as jet engine and wind turbine manufacture, through to dentistry and brain surgery.

Produsele noastre ajută producătorii să utilizeze la maximum capacitățile de producție, să reducă semnificativ timpul necesar producerii și controlului reperelor și să mențină funcționarea mașinilor în condiții de fiabilitate ridicată. În domeniile automatizării industriale și a sistemelor cu deplasare controlată, sistemele noastre de măsurare a poziției și de calibrare permit să se producă echipamente foarte precise și fiabile.

Our metrology products help manufacturers to maximise production output, to reduce significantly the time taken to produce and inspect components, and to keep their machines running reliably. In the fields of industrial automation and motion systems, our position measurement and calibration systems allow builders to manufacture highly accurate and reliable products.

Suntem, de asemenea, un lider mondial în domeniul tehnologiei de fabricație aditive (denumit și imprimare 3D), în care proiectăm și fabricăm echipamente industriale care ,,imprimă" piese direct din pulbere metalică. Grupul Renishaw are în prezent peste 70 de reprezentanțe în 35 de țări, cu peste 4500 de angajați, cele mai mari piețe fiind China, SUA, Germania și Japonia.

We are also a world leader in the field of additive manufacturing (also referred to as 3D printing), where we design and make industrial machines which ‘print' parts from metal powder. The Renishaw Group currently has more than 70 offices in 35 countries, with over 4,500 employees, our largest markets are China, the USA, Germany and Japan.


DEMO METAL BRAȘOV 2019

1

RISK MANAGEMENT COMPANY – R.M.C. Adresă: Str. Buiacului nr. 11, Mogoșoaia, jud. Ilfov Telefon: 0724.554.855 • Email: vanzari@laser-rmc.ro Website: www.laser-rmc.ro

Pavilion A, Stand 12 NOU! Sudură TIG/WIG și MIG/MAG! SC R.M.C SRL este o societate cu capital privat românesc, înființată în anul 2005, care are ca principal obiect de activitate debitarea tablelor și țevilor cu tehnologie LASER având în dotare utilaje de ultimă generație marca TRUMPF. Tehnologia laser utilizată permite debitarea celor mai complexe repere din oțel, inox sau aluminiu. Tăierea este posibilă atât în format 2D (tablă) cât și în format 3D (țeavă). 2D: Formatul maxim de table: 4000 x 2000 mm pentru o grosime de 25 mm oțel, inox, aluminiu și 10 mm pentru cupru și alamă. 3D: Diametrul țevii: 20 mm minimum și 210 mm maximum pentru o grosime de 12 mm oțel; 5 mm inox și 4 mm aluminiu. Piesele tăiate pe laser, la cererea clienților, pot fi îndoite pe utilaje tip abkant de ultimă generație dotate cu magazie de scule complete, la forțe de îndoire de 130tF respectiv 230 tF pe 3 respectiv 4 m. Din august 2015, RMC și-a relocat activitatea, mutând atelierele din ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK și IMGB, într-o locație proprie, situată pe Str. Buiacului nr.11, MOGOȘOAIA, ILFOV. Locația nouă permite accesul ușor al mașinilor, indiferent de tonaj, care vin să ridice piesele debitate și îndoite, deoarece se află pe arcul de centură dintre OTOPENI și MOGOȘOAIA, în zona nouă cu două benzi pe sensul de mers, la distanță relativ mică de autostrăzile A1, A2 și A3. Începând cu 4.12.2015 firma noastră este certificată de TUV ca fiind un furnizor de servicii care lucrează în sistemul de management al calității conform ISO 9001 și a fost reconfirmată de către TUV în fiecare an de atunci.

NEW! TIG/WIG and MIG/MAG WELDING SC R.M.C. SRL established in 2005, has the core business in laser cutting of metal sheets and pipes using state-of-the art TRUMPF technology. The laser technology that is used allows for the most complex patterns of cutting for steel, inox, aluminium, coper and braze. Laser cutting can be 2D (METAL SHEET) as well as 3D (PIPES). 2D: Maximum flat-sheet size: 4000 x 2000 mm for a thickness of 25 mm for steel, stainless steel, tough aluminium and 10 mm for coper and braze. 3D: Pipe diameter: 20 mm minimum and 210 mm maximum for a thickness of 12 mm for steel; 5 mm for stainless stee and 4 mm for aluminium. Laser-cut objects can be bent on abkant, equipped with a full tool box. Abkant bending is done for carbon steel, inox steel and aluminum. It has the following characteristics: n bending force 135 tF, length of bending 3050 mm; n bending force 230 tF, length of bending 4000mm. From august 2015, RMC operates in a new location, nearest Bucharest. The new location allows for easy access of vehicles coming to collect cut and bent products, irrespective of their tonnage, since it is located on the ring road between Otopeni and Mogosoaia, the new side. There are two driving lanes in both directions and it is relatively close to A1, A2 and A3. Starting December 4th 2015 our company received TUV certification as an ISO 9001 Quality Management service provider.


2 E O A

ROBITAL INDUSTRIAL SUPPLIER Adresă: B-dul Biruinței 189, Pantelimon, jud. Ilfov Telefon: 0213.159.329, 0722.275.001 • Fax: 0213.159.331 Email: info@robital.ro Website: www.robital.ro

Pavilion B, Stand 11 Robital Industrial Supplier, cu o experienţă de peste douăzeci de ani în domeniul roboticii şi automatizării, reprezinta in Romania companii de renume in domeniul tehnologiilor de vacuum, roboticii, sistemelor de conveioare si ambalare produse.

Robital Industrial Supplier, with over twenty years of experience in the field of robotics and automation, represents in Romania renowned companies in the field of vacuum technologies, robotics, conveyor systems and packaging products.

Echipamentele comercializate şi instalate de Robital îndeplinesc cerinţe de eficientă precum: durată lungă de viaţă, raportul foarte bun calitate-preţ, timpul scurt de instalare, utilizarea şi exploatarea facilă în condiţii de siguranţă deplină.

Robital-marketed and installed equipment meets effective requirements such as: long life, good quality, fast installation time, being easy to use.

Vă punem la dispoziţie soluţii complete de manipulare si ambalare personalizate in functie de caracteristicile produselor dumneavoastra, dar şi componente pentru echipamentele deja existente. Caracteristica cea mai importantă a serviciilor oferite de Robital este personalizarea în funcţie de aplicatia, bugetul şi termenele solicitate de clienţi. Participăm activ în toate etapele pe care le presupune proiectarea soluţiei tehnice, astfel încât să livrăm echipamente de calitate superioară, potrivite cerinţelor şi activităţii clientului, pentru ca acesta să obţină cele mai bune rezultate în urma exploatării produselor.

We offer you complete customized handling and packaging solutions according to your product’s features, as well as components for existing equipment. The most important feature of Robital’s services is customization based on the application, budget, and customer requests. We actively participate in all the stages of designing the technical solution so that we deliver high-quality equipment that suits the requirements and the customer’s activity in order to obtain the best results from the exploitation of the products.

Branduri: PKG, WINKEL, KAWASAKI ROBOTICS, TOSHIBA MACHINE, FLEXLINK, SATECH, REIKU, GASCO GROUP


DEMO METAL BRAȘOV 2019

ROMAER PRO Adresă: Aleea Mocirei nr. 50, Recea, jud. Maramure Telefon: 0760.260.195 Email: office@romaer-pro.com Website: www.romaer-pro.com

Pavilion B, Stand 12 Aer comprimat inteligent pentru metale prelucrat eficient! Industria de prelucrare a metalelor are nevoie de aer comprimat de calitate, furnizat constant, pentru utilaje cu acționare pneumatică. ROMAER PRO asigură, prin intermediul compresoarelor de la producătorul SCC Tolpec stabilitate în procesul de producție, fiabilitate, productivitate ridicată și costuri reduse de funcționare.

Branduri: SCC TOLPEC KOMPRESSOREN

Smart compressed air for efficiently processed metals! The metal processing industry needs quality compressed air, constantly supplied, for pneumatically driven machines. ROMAER PRO ensures, through the compressors from the manufacturer SCC Tolpec stability in the production process, reliability, high productivity and low operating costs.


E O A

SMARTER NEXT Adresă: CP 51-OP 60, București Telefon: 021.340.28.68 • Fax: 021.340.28.68 Email: contact@smarternext.com Website: www.smarternext.com

Pavilion B, Stand 19 SmarterNext.com: hotspot de eCultură „future ready”. Site de avangardă tehnologică și ghid pentru un mod de viață inteligent.

SmarterNext.com: “Future ready” eCulture hotspot. A technological vanguard site and a guide to a smart way of life.

SmarterNext.com este o platformă ce deschide noi perspective asupra cunoașterii viitorului, rapid redefinit de noi tehnologii. Smarternext.com este un blog multiautor, dedicat viitorului, un avanpost de urmărire a inovațiilor în tehnologie, a conceptelor și practicilor care împing înainte lumea – companiile, orașele, oamenii – spre un viitor mai inteligent și mai durabil. În conținutul site-ului se întrepătrund, completându-se, două mari categorii: „smart working & manufacturing” şi „smart life & living”. Prin prezentarea noilor tehnologii, SmarterNext.com își propune evidențierea direcțiilor în care expandează și prinde contur conceptul „smart everything”, aflat într-o evoluție continuă, și cum va schimba acesta modul nostru de viață.

SmarterNext.com is a platform opening new perspectives on knowledge of the future, which is being quickly redefined by new technologies. Smarternext.com is a multi-author blog dedicated to future, an outpost for watching technological innovations, concepts and practices that are pushing the world forward – companies, cities, and people – towards a smarter and more sustainable future. Two large categories intertwine in the site content: “smart working & manufacturing” and “smart life & living”. By presenting new technologies, SmarterNext.com intends to highlight the directions in which the continuously-evolving concept of “smart everything” expands and takes shape and how it will change our way of living.

SmarterNext.com aduce la un loc un mix de puncte de vedere, de abordări și de branduri avansate, avangardiste, mari companii, lideri ai domeniilor lor sau start-up-uri, „game changer-ii” începutului de mileniu, ale căror viziuni și inovații vor defini bazele modului de viață viitor, evidențiate prin informație și conținut adecvat asimilării de business și individuale.

SmarterNext.com brings together a mix of advanced, vanguard perspectives, approaches and brands, large and leading companies or start-ups, the “game changers” of the beginning of this millennium, the visions and innovations of which will define the bases for the future way of living through information and content appropriate for business and individual purposes.


DEMO METAL BRAȘOV 2019


E O A

STRUERS Adresă: Str. Preciziei nr. 6R, 062203, sector 6, București Telefon: 031.101.95.48 Email: romania@struers.de Website: www.struers.com

Pavilion A, Stand 28 Struers este lider mondial în producția de echipamente, consumabile și servicii pentru pregătirea materialografică a suprafețelor și analiza materialelor solide. Activitatea noastră principală este dezvoltarea, producerea și livrarea de solutii complete de pregătire materialografică cu focus pe: n Proceduri de pregătire care să arate adevărata structură și care sa aiba reproductibilitate maximă. n Metode de pregătire cât mai rapide și mai eficiente. n Grad ridicat de automatizare pentru cea mai mare repetabilitate. n Produsele și soluțiile unice de calitate asigură o funcționare sigură. n Structure Expert Weld asigură inspecție, control și măsurare precisă a sudurii. Compact și ușor de utilizat, acest instrument unic de evidențiere simplifică controlul sudurii avand iluminare, calibrare și ajustare automată. Software-ul dedicat pentru controlul sudurii, instrumentele de măsurare și șabloanele de raport fac controlul calității sudurii ușor, precis și eficient. n Duramin - Noile testere de duritate Duramin sunt construite cu cea mai avansată tehnologie bazată pe celule de sarcină, care asigură cel mai înalt grad de acuratețe și repetabilitate. Concepute pentru a rezis-

ta la cel mai dificil mediu de producție, noile Duramin sunt ușor de utilizat și asigură o performanță optimă. Noul program include testere în configurații manuale, semiautomate și automate și care acoperă toate sarcinile și metodele de testare cuprinse între 1 gf și 3000 kgf. n Tegramin este proiectat pentru a obține rezultate perfecte și reproductibile la efectuarea inspecției materialografice. Design-ul compact cu capul integrat de rotire a probelor, împreună cu un control automatizat al procesului și o operare prietenoasă, face ca mașina de slefuit / polizat Tegramin să fie unică și de neegalat. Toate caracteristicile Tegramin au fost dezvoltate în strânsă colaborare cu metrologii experimentați pentru o calitate maximă a pregătirii și rezultate rapide.


DEMO METAL BRAȘOV 2019

67

ȘCOALA PROFESIONALĂ GERMANĂ KRONSTADT Adresă: Str. 13 Decembrie nr. 131 Brașov Telefon: 0368.457497 • Fax: 0368.457447 • Email: office@sgk.ro

Pavilion A, Stand 15 Școala Profesională Germană Kronstadt este o instituție publică de învățământ, ce oferă calificare profesională și certificare pe nivelul 3 EQF în domeniul mecanicii, electromecanicii și industriei textile și pielărie. Școala a fost înființată în anul 2012, ca rezultat al parteneriatului dintre Municipalitatea orașului Brașov, Inspectoratul Școlar Județean Brașov și Asociația Non-guvernamentală „Fit for Future”. „Fit for Future” cuprinde 19 companii cu capital străin din județul Brașov. Școala are structura unui colegiul tehnic și a obținut personalitate juridică începând cu 1 iulie 2013, prin decizia Inspectoratului Școlar Județean Brașov. Suntem prima școală din România care funcționează în sistem dual, o școală cu 762 elevi, 57 profesori, dar suntem în continuă creștere. Activitatea școlii se bazează pe o legătură puternică cu mediul economic al județului Brașov. Obiectivul nostru este stabilirea continuității între educația oferită în școală și nevoile angajatorilor. Activitatea școlii este coordonată de un Consiliu Managerial, alcătuit din reprezentanții companiilor partenere, reprezentanții municipalității și cei ai Inspectoratului Școlar Județean Brașov.

În prezent, instituția pregătește elevi pentru următoarele calificări: n operatori la mașini cu comandă numerică, n sculeri matrițeri n sudori n confecționeri articole din piele și înlocuitori n electromecanici utilaje și instalații industriale Toți cei 762 elevi au contracte de instruire cu cele 18 companii partenere în cadrul cărora își desfășoară stagiul de practică. După absolvire, aceștia sunt angajați. Evaluarea elevilor și examenul de certificare se desfășoară în strânsă legătură între școală și companiile partenere. La standul din cadrul Demo Metal vor fi expuse piese și mici proiecte de lacătușerie, efectuate în ateliere de către elevii Școlii.

Special!

Elevii Școlii Germane le vor oferi vizitatorilor un mini elefant breloc, din piele naturală.


E O A

TECHNICAS MS Adresă: 1029 Budapesta, Str. Arany Janos, nr. 9/B, Ungaria Telefon: 0726.316.393 Email: a.toth@bestofkft.hu • Website: www.bestofkft.hu

Pavilion A, Stand 9 TechnicAs MS srl vă oferă soluții și servicii complete în domeniul fixării rapide a pieselor de lucru la mașini de frezat/centre de prelucrare. Utilizând platourile magnetice electropermanente, fixarea pieselor de lucru devine mult mai rapidă, precisă, uniformă, reducând vibrațiile și uzura plăcuțelor de frezat. Pe lângă soluții magnetice, vă putem oferi și alte soluții de fixare a pieselor cum ar fi fixarea cu vacuum, mecanic sau dispozitive unicate de fixare. Pentru manipularea materialelor sau a pieselor vă putem ajuta cu diverse dispozitive de ridicare (magnetice sau cu vacuum), cu piese și sisteme pentru instalașia dvs de ridicat (sistem de radiotelecomandă, sisteme de alimentare pentru macarale si poduri rulante).

TechnicAs MS offers you complete solutions for quick clamping of work pieces when working on CNC machines. Using the Electro-permanent chucks the clamping becomes faster, more precise, the vibrations are reduced and it extend tools life. Besides magnetic solutions we can offer you differents types of clamping devices, vacuum, mechanical or special devices. For material handling we can help you with different types of devices (magnetic or vacuum), with pieces and components for you lifting equipment ( radio remote control, power supply systems for cranes and gantry cranes).


DEMO METAL BRAȘOV 2019

9

THUNDER TOOLS Adresă: Str. Republicii nr. 124, Sânpetru, jud. Brașov Telefon: 0784.352.228 Email: paul@thundertools.ro Website: www.thundertools.ro

Pavilion A, Stand 5 Sculele sunt pasiunea noastră.

Tools are our passion.

ALFRA dezvoltă și produce scule și mașini-unelte. Promisiunea noastră: calitate „făcută în Germania”. Prin urmare, soluțiile sunt create de către utilizatori pentru utilizatori în fabricile noastre din Hockenheim și Berlin/ Stahnsdorf - perfect adaptate la cerințele clienților noștri din industria construcțiilor, tehnologiei magnetice și prelucrării metalelor.

ALFRA develops and produces tools and machines. Our promise: quality “made in Germany”. Solutions are therefore created by practitioners for practitioners on our sites in Hockenheim and Berlin/Stahnsdorf – perfectly tailored to the requirements of our customers from the switchboard construction, machining, magnetic technology and metalworking industries.

După peste cinci decenii de experiență, o perioadă lungă ca unic furnizor de mașini de găurit talpă magnetică din Europa, în calitate de producător, am creat întregul proces de producție de la mijlocul anilor 70 - cu expertiză profesională și pasiune.

After over five decades of experience, a long period as the sole supplier of metal core drilling machines in Europe, as a manufacturer, we have been shaping the entire production process since the mid-70s – with professional expertise and passion.

Branduri: ALFRA GMBH - PRIN UTENSILI DA ITALIA SRL


0 E O A

TOTAL ROMÂNIA SA Adresă: Str. Stejarilor 2, Cristian, Brașov Telefon: 0758251923 Email: oleg.miron@total.ro • Website: total.com.ro

Pavilion B, Stand 29 TOTAL România este filiala locală a Grupului TOTAL, lider european în rafinare și al 4-lea jucător mondial al pieței petroliere, activând în toate domeniile industriei de petrol și gaze: extracție, rafinare și prelucrare, prezent în peste 130 de țări.

TOTAL Romania is the local branch of the TOTAL Group, the European leader in refining and the 4th world player in the oil market, operating in all fields of the oil and gas industry: extraction, refining and processing, present in over 130 countries.

In 2005, TOTAL a construit la Cristian, Brașov, una dintre cele mai moderne fabrici de lubrifianți din Europa, cu o capacitate de producție de 30.000 tone/an.

In 2005, TOTAL built in Cristian, Brasov, one of the most modern lubricant factories in Europe, with a production capacity of 30,000 tones/year.

TOTAL România comercializează o gamă completă de lubrifianți și fluide speciale, pentru toate domeniile industriale. Produsele TOTAL respectă cele mai severe norme internaționale, produsele fiind omologate de cei mai importanți constructori de echipamente.

TOTAL Romania sells a complete range of lubricants and special fluids for all industrial fields. TOTAL products comply with the most stringent international standards, the products being approved by the most important equipment manufacturers.

Total a dezvoltat FOLIA, o gamă revoluționară în domeniul fluidelor de prelucrare a metalelor, obținută din biopolimeri şi apă, fără conținut de uleiuri minerale și emulsifianți. Produsele au proprietăți remarcabile de răcire și lubrifiere si oferă utilizatorilor o soluție unică pentru o varietate de operații de prelucrare.

Totally developed FOLIA, a revolutionary range in the field of metal processing fluids, obtained biopolymers and water, without content of mineral oils and emulsifiers. The products have outstanding cooling and lubrication properties and offer users a unique solution for a variety of machining operations.


DEMO METAL BRAȘOV 2019

1

TRADE ENGINEERING Adresă: Ochrid 7 street, Dimitrovgrad 6400 Telefon: : 00359884323351 Email: www.tradengineering.com Website: info@tradengineering.com

Pavilion A, Stand 19 Trade Engineering Ltd este o firmă de producție din Bulgaria, care activează în domeniul colectorilor electrici (cărbuni electrici, perii electrice) din grafit. Producem orice tip și dimensiune de perii colectoare pentru mașini electrice, utilizând grafit produs de firme de prestigiu în Europa.

Trade Engineering Ltd – carbon graphite Industry – is a Bulgarian manufacturing organization which has been operating in the carbon brush industry . We manufacture any type and dimension of carbon brushes for electrical machines, utilized row carbon materials supplied by Europe.

Cu 20 de ani de experiență în domeniu , Trade Engineering Ltd are capacitatea de a satisface orice cerere , producând perii colectoare electrice conform desenului clienților și mostre din orice tip de grafit . Fabricam întreaga gamă de perii colectoare pentru îmbunătățirea performantelor motoarelor electrice și a generatoarelor.

Based on more than 20 years of experience in this field. Trade Engineering LTD is able to satisfy any request of the customers ,manufacturing carbon brushes from drawings and/ or samples with different qualities of materials. We manufacturer a wide range of high quality carbon brushes designed to achieve improved reliability in motors and generators. Our electrical carbon brushes are made from low friction conductive carbon materials including copper graphite, silver graphite, natural graphite, electro graphite, resin bonded carbon and pitch bonded carbon.

Calitatea materialelor, timpii reduși de livrare, prețurile competitive și sprijinul tehnic alocat clienților, au adus companiei noastre un renume de furnizor de ,, Soluții de Succes ‘’ în industria echipamentelor electrice.

Trade Engineering Ltd is globally recognized as “Solution for Success” in the carbon brush industry.


2 E O A

TRIEURODATA Adresă: Str. Drumul Gării Otopeni nr. 38-44, Otopeni, jud. Ilfov Telefon: 021.255.71.74 Email: office@trieurodata.ro Website: www.trieurodata.ro

Pavilion A, Stand 18 Trieurodata – Un partener pentru soluții complete! Cu o experiență de peste 15 ani și mai mult de 25.000 de soluții instalate, Trieurodata asigură, la nivel profesional, necesitățile tehnice ale companiilor din cele mai variate domenii de activitate: de la industria automotive, până la cea alimentară, de la industria chimică, până la cea a cablurilor, logistică și nu numai. Ca integrator de echipamente și software, Trieurodata oferă soluții profesionale de ambalare, cântărire, dozare, inspecție și detecție de metale, marcare și etichetare, sisteme de transport, automatizări și robotizări cu roboți colaborativi sau industriali, trasabilitate, software și, nu în ultimul rând, consumabile și piese de schimb. În plus, clienții Trieurodata beneficiază de service și garanții extinse având, în acelasi timp, posibilitatea testării echipamentelor înainte de cumpărare. Cu acoperire atât națională, cât și internațională (Republica Moldova, Serbia, Muntenegru, Kosovo, Bosnia și Herțegovina), Trieurodata vă invită să beneficiați atât de experiența sa, de soluțiile inovatoare oferite, specifice industriei în care activați, cât și de serviciile de proiectare și asistență tehnică pentru soluțiile propuse. Branduri reprezentate: Dimeco, SIC Marking, Markem Imaje, Cognex, Toshiba, Zebra, Messersi, Anser, Markal, Notrax etc.

Trieurodata - a partner for complete solutions! With over 15 years of experience and more than 25,000 installed solutions, Trieurodata provides, at a professional level, the technical needs of companies in the most varied fields of activity: from the automotive industry, to the food industry, from the chemical industry, to that of cables, logistics and not only. As an integrator of equipment and software, Trieurodata offers professional solutions for packaging, weighing, dosing, inspection and detection of metals, marking and labeling, transport systems, automation and robotization with collaborative or industrial robots, traceability, software and, last but not least, consumables and spare parts. In addition, Trieurodata customers benefit of service and extended warranties, while also having the possibility to test equipment before purchase. With both national and international coverage (Republic of Moldova, Serbia, Montenegro, Kosovo, Bosnia and Herzegovina), Trieurodata invites you to benefit both of its experience, the innovative solutions offered, specific to the industry in which you operate, as well as the design services and technical assistance for the proposed solutions. Represented brands: Dimeco, SIC Marking, Markem Imaje, Cognex, Toshiba, Zebra, Messersi, Anser, Markal, Notrax etc

Branduri: DIMECO, SIC MARKING, MARKEM IMAJE, COGNEX, TOSHIBA, ZEBRA, MESSERSI, ANSER, MARKAL, NOTRAX


DEMO METAL BRAȘOV 2019

TRIF TECH SOLUTION Adresă: Aurel Vlaicu, 8D, 515800 Sebeș, jud. Alba Telefon: : 0723.336.391 Email: office@triftech.ro Website: www.triftech.ro

Pavilion B, Stand 30b TRIFTECH, prin departamentul de vânzări, promovează și vinde, în calitate de reprezentant oficial în România, senzori si elemente de automatizare de la următorii producători: E+E Electronik Austria – senzori de umiditate și temperatură, umiditate în ulei, senzori de punct de rouă, senzori CO2, debitmetre Micro-Detectors – senzori inductivi, optici, capacitivi, ultrasonici, înclinație, vibrație, luminescență, bariere de lumină, bariere safety, fibră optică, encodere, cabluri UNIVER – pneumatică, FRANKA – EMIKA – Roboți colaborativi, NET-GMBH - Industrial vision NEUROCHECK - Industrial vision SANTERNO – Invertere si convertizoare de frecvență, INSEVIS – Tehnologie de automatizare (PLC&HMI) HELMHOLZ - Tehnologie de automatizare (Remote solutions, Industrial Ethernet, Fieldbus (RPOFINET, PROFIBUS, CAN bus), Module de comunicare, componente pentru S7, Interfețe de convertire (MPI BUS, S5, SSW3) Schildknecht AG – wireless profibus, wireless profinet, wireless profisafe, wireless ethernet.

Branduri: E+E ELEKTRONIK, HELMHOLZ, MICRODETECTORS, SANTERNO, INSERT DEAL, FORSIS, INSEVIS


E O A

T&T – TEHNICĂ ȘI TEHNOLOGIE Adresă: CP 51-OP 60, București • Telefon: 021.340.28.68 • Fax: 021.340.28.68 Email: info@ttech.ro • Website: www.ttonline.ro

Pavilion B, Stand 19 T&T – Tehnică și Tehnologie este de peste 20 de ani cel mai accesibil și puternic instrument de informare și promovare al industriei. Brand cu tradiție, T&T oferă cititorilor săi un conținut permanent actualizat, scris de specialiști, preluat din surse de informare de înaltă calitate sau furnizat de companii inovatoare. Revista (print și online) este pentru cititori, fie ei pasionați, specialiști sau manageri de top, cel mai relevant instrument de informare, orientare profesională și de business al industriei. Poziţionată în mod clar la nivelul premium al revistelor tehnice specializate, T&T Tehnică şi Tehnologie este revista cu cel mai extins public la nivelul companiilor din industria românească. Este mijlocul de promovare cel mai potrivit către decidenţii din industrie, având ca public ţintă echipele de decizie a achiziţiilor şi managementul companiilor din industria românească. Are un concept editorial unic, bazat pe teme cu valoare practică şi aplicativă imediată, furnizând informaţii despre noile tehnologii şi echipamente existente pe piaţa românească şi internaţională


DEMO METAL BRAȘOV 2019


E O A

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV Adresă: B-dul Eroilor nr. 29, jud. Brașov Telefon: 0268.413.000 Email: rectorat@unitbv.ro • Website: www.unitbv.ro

Pavilion A, Stand 2 Obiect de activitate: învățământ și cercetare

Field of activity: education and research

Produse expuse/servicii prezentate: n macheta auto radiocomandată, cu componente realizate prin fabricație aditivă, din pulberi de plastic n aparat cu inducție pentru termo-baro-polimerizare (utilizat pentru tehnică dentară) n motor termic în doi timpi, cu componente realizate prin fabricație aditivă, din pulberi metalice, pentru o machetă de aeromodel n machetă de turbină eoliană verticală cu sistem de autolimitare a turației n calorifer electric cu inducție n soluții specifice de automatizare n monopost Formula Student realizat de echipa Bluestreamline n afișe de prezentare programe de studii de licență și masterat vafișe de prezentare a activităților de cercetare

Products exhibited / services presentations: n Radio controlled car, with components manufactured by additive manufacturing n Equipment with induction for thermal polymerization (used in dentistry) n Thermic engine, with components manufactured by additive manufacturing of metallic powders, for an airplane model n Model of a vertical wind turbine with self-limitation system of speed n Electric induction radiator n Automatization specific solutions for industrial use n Presentation banners for study programs of bachelor and master degrees n Presentation banners for innovative research


DEMO METAL BRAȘOV 2019

77

VIBROBLAST Adresă: Șoseaua Pipera – Tunari nr.17, 014252, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: 0723.577.495; 0799.987.441 Email: office@vibroblast.ro • Website: www.vibroblast.ro

Pavilion B, Stand 9 Vibroblast are o echipă cu experiență vastă în domeniul finisării de suprafețe. Gama de produse oferite: n Instalații de sablare cu turbină și manuale n Alice pentru sablare de toate tipurile n Instalații pentru vibrofinisare și consumabile pentru acestea n Piese de schimb pentru orice instalație de sablare cu turbină n Echipa de service oferă asistență la punerea în funcțiune, service preventiv sau de urgență

Vibroblast has a very well experienced team and was founded to provide professional solutions to our partners in the surface finishing field. Based on our own experience and our suppliers, companies with a history of over 50 years, we want to provide professional technical solutions to our partners. The company offers: n Shot blasting equipment n Vibratory finishing equipment n Washing and Drying Systems n Automatic and manual painting equipment n Solutions for your filtration and air purification needs. n Environmental technology n Steel shots and other blasting abrasives n Ceramic and plastic media, Chemical compounds n Service and technical support

Branduri: COGEIM EUROPE, ROLLWASCH, UNION SPA, FERRO ECOBLAST, AIRPROTECT


E O A

VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE METALS Adresă: Str. Atomistior, Nr.96-102, 077125, Măgurele, jud. Ilfov Telefon: 021.405.58.40 • Email: office@bohler.ro Website: www.voestalpine.com/highperformancemetals/romania

Pavilion A, Stand 6 voestalpine Metals High Performance Romania face parte din concernul voestalpine AG.

voestalpine Metals High Performance Romania is part of voestalpine AG.

Compania a fost înființată în anul 2002 cu scopul de a aduce firmele Böhler și Uddeholm mai aproape de piața românească și, mai exact, de producătorii de scule și matrițe, oferindu-le materiale de înaltă calitate acolo, unde și când au nevoie de ele.

The company was founded in 2002 to bring Böhler and Uddeholm closer to the Romanian market, and more precisely to the tool makers, providing them with high-quality materials whenever they require.

voestalpine Metals High Performance România oferă partenerilor săi: n Oțeluri convenționale, oțeluri de scule (inclusiv oțel rapid) și aliaje speciale cu aplicațții în industria ștanțelor, matrițelor, sculelor așchietoare, plasticului sau componentelor din domeniile: petrol, energie, gaz, aeronautică, automotive etc. ; n Tratamente termice și termochimice; n Servicii de coating; n Piese printate (Additive Manufacturing) n Consumabile de sudură: electrozi, sârme, sârme tubulare, vergele, fluxuri. n Prelucrări mecanice: debitări,frezări și rectificări; voestalpine Metals High Performance Romania oferă partenerilor săi informații tehnice complete aferente fiecărui material prezent în programul de fabricație.

Branduri: BOHLER, UDDEHOLM

voestalpine Metals High Performance Romania offers to its partners: n Conventional steels, tool steels (including high speed steels) and special alloys with applications in the industry of plastic molds, punching, stamping and cutting tools or components in the fields of oil, energy and gas industry, aeronautics, automotive etc.; n Heat treatments and thermochemical treatments; n Coating services; n Additive Manufacturing (3D-Printing); n Welding consumables: electrodes, wires, flux-cored wires, rods and fluxes; n Machining: cutting, milling and grinding; voestalpine Metals High Performance Romania offers to its partners complete technical information for each material present in the production plan.


DEMO METAL BRAȘOV 2019

9

WATER JET ABRASIVE Adresă: Tomești, nr. 558, 537037 Telefon: 0726.105.334• Email: office@waterjet-abrasive.ro Website: www.waterjet-abrasive.ro

Pavilion B, Stand 23 Cu o experiență mare, firma noastră vă ajută în alegerea celei mai bune soluții de tratare a suprafețelor, comercializează instalații de sablare și vopsire, asigurăm montajul și service la instalațiile de sablare și vopsire. Totodată, avem o gamă largă de piese de uzură pe stoc, cât și material abraziv pentru sablare și debitare cu jet de apă.

With a great experience, our company will help you in choosing the best surface tarting solution, commercialize sandblasting and painting installations, assure the assembly and service of blasting and painting installations, we also have a wide range of wear parts in stock, as well as abrasive material for blasting and water jet cutting.

Cei care ne vor vizita la Pavilion B stand 23, vor avea posibilitatea să vadă o instalație de sablare și o cabină de șsablare . De asemenea, va fi expusă o gamă largă de material abraziv și piese de uzură.

Those who will visit Pavilion B stand 23 will be able to see a sandblasting machinery. At the same time, a wide range of abrasive materials will be exposed.

Branduri: CONTRACOR, COMPRAG, WAGNER, SCHUTZE, GMA GARNET AUSTRALIA


0 E O A

WEICON GMBH&CO. KG Adresă: Königsberger Str. 255, Muenster, Germany Telefon: 0049 251 93220 Email: office@weicon.com Website: www.weicon.com.ro

Pavilion B, Stand 10 Încă din 1947, WEICON GmbH&Co. KG fabrică produse de specialitate pentru industria din Germania. Gama de produse include adezivi și etanșanți speciali, spray-uri tehnice, paste de asamblare și vaseline de înaltă performanță pentru toate domeniile industriei-de la producție, la reparații și întreținere.

Since 1947, WEICON has been producing speciality products for the industry in Germany. Our range of products includes special adhesives and sealants, technical sprays and high-performance assembly pastes and greases for all areas of industry - from production over repair up to maintenance.

Un alt pilon al companiei îl constituie dezvoltarea, vânzarea și distribuția de scule de dezizolat sub numele de marcă WEICON TOOLS.

Beside the chemical products, we develop and distribute high-quality stripping tools under the brand WEICON TOOLS.


DEMO METAL BRAȘOV 2019

1

YLM GROUP Adresă: PL, 05-850 Ozarow Maz, Konotopa, Piwna 12 Telefon: : +48.2.722.05.09 Email: popa.spartacus@ylm.pl Website: www.ylm.com.tw; www.ylm.pl

Pavilion B, Stand 3 Fondat în 1976, YLM este un fabricant binecunoscut pe piața globală pentru sistemele sale de îndoit țevi și sârme, cu sau fără comandă numerică. De asemenea produce alte utilaje, folosite în procesarea țevilor și sârmelor cum ar fi debitare, deformare capete, încărcătoare automate sau aplicarea principiilor SMED în liniile fabricate de YLM.

Founded in 1976, YLM is a well-known manufacturer in global market of tube and wire bending line, specialized in CNC, NC and conventional models. Also, manufacturer of tube related equipment for cutting, end former, auto-loader, and SMED.


82 | PARTENERI

ASOCIAȚIA CONSTRUCTORILOR DE AUTOMOBILE DIN ROMÂNIA (ACAROM) Asociația Constructorilor de Automobile din România - ACAROM este o asociație de tip profesional și este compusă din societăți comerciale care desfășoară activități în industria de automobile, asociate în scopul reprezentării intereselor sectorului automobile. ACAROM, asociație fără scop lucrativ, are 144 membri și a luat ființă în 1996 în baza legii 21/1924. În prezent ACAROM funcționează în baza legii 356/2001 și a ordonanței de urgență 26/2000. ACAROM este membră a CL al ACEA – Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile. Întreprinderile membre au în comun faptul că se ocupă de concepția, fabricarea și comercializarea

de automobile, materiale, componente, module, părți din automobil sau realizează servicii legate de automobile, precum și echipamente pentru fabricarea și întreținerea automobilelor. Priorităţile și programele ACAROM sunt următoarele: n Dezvoltarea sustenabilă a sectorului auto în România n Îmbunătăţirea cadrului general de funcţionare a companiilor membre ACAROM n Promovarea exporturilor directe de componente auto și a cooperărilor externe n Dezvoltarea CDI în sectorul de componente auto n Dezvoltarea resursei umane pentru viitor adecvată necesităţilor industriei auto.


DEMO METAL BRAȘOV 2019

CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE ROMÂNO-GERMANĂ (AHK ROMÂNIA) Camera de Comerţ și Industrie Româno-Germană (AHK Romania) reprezintă oficial economia germană în România. În calitate de Cameră bilaterală și organizaţie de membri, ea reprezintă interesele firmelor românești și germane, cât și pe cele ale membrilor în faţa autorităţilor publice, fiind astfel un actor central în dezvoltarea relaţiilor economice româno-germane. Susţinerea financiară a Ministerului Federal al Economiei din

Germania suplimentează veniturile rezultate din cotizaţiile membrilor și din surse proprii, pentru a îndeplini cu succes sarcina de a dezvolta relaţiile economice bilaterale. Funcţia cea mai importantă a AHK România este susţinerea și promovarea întreprinderilor mici și mijlocii din România și Germania, pentru că acestea să poată pătrunde mai ușor pe piaţa germană, respectiv pe cea românească.

CAMERA FRANCEZĂ DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE ÎN ROMÂNIA (CCIFER) Creata în 1996, Camera Franceză de Comerț și Industrie în România (CCIFER) reprezintă astăzi aproape 500 de societăți franceze și românești, reunite în jurul unor valori comune și interese convergente. Membrii CCIFER reprezintă 15% din PIBul României și mai mult de 125.000 de locuri de muncă repartizate pe mai multe sectoare de activitate care formează economia locală.

CCIFER are drept obiectiv principal să faciliteze contactele între societățile membre și între membrii altor societăți pentru a le putea permite să identifice oportunități de a lucra împreună. Vocația sa este de a anima comunitatea de afaceri francoromână și să acompanieze societățile franceze sau române în dezvoltarea lor internațională.


L T E O A EXPOZANT

A

B

C

D E G H I

D DOT BRAȘOV ABB ROMANIA ADALCO GROUP A ROD T O ALUTEC SYSTEMS ALWO THERM A O A A L B L ECONOMIC GERMAN (DWK) A O A A E ERAL A INGINERILOR DIN ROMÂNIA (AGIR) B O R LE R A E TE OLO BLUE STREAMLINE B MAR BODROGOLASZI RUGÓGYÁRTÓ Kft BOSCH REXROTH SALES SRL BOSKO Ltd. BRIO FRESH CAD WORKS INTERNATIONAL CADITEC AMERA DE OMER Ș D TR E BRAȘOV BV ED E TRAL E RO EA E O OM DEVELO ME T NETWORK NONPROFIT LTD. ER T M OARA L TER RELMET TRA LVA A O D T VE LTD CONSULTECH INDUSTRIAL SUPPLIES COUNT THINGS DELCAM RO DE V A R LTD DRESSEL + HÖFNER INTERNATIONAL EON E ERT MOLDOVA TRAD GLOBAL SOURCE GREENBAU TEHNOLOGIE H.P.KAYSSER INTERNATIONAL AR ME INICAD DESIGN

PAVILION

STAND

A B B A B B

22a SMART FACTORY 2 1 27a 8

B

4

A B B B B B B B B B

22b 1 6b 1 28b SMART FACTORY 28b 28a 1 4

A B A B B A A A B A B A B B A B B A

28b 2 27b 28b 20 8 1 28b 1 22 10 1 2 4 24 20 2


DEMO METAL BRAȘOV 2019 EXPOZANT

K L M N P R S Ș T

U V W Y

PAVILION

STAND

IRIDEX GROUP PLASTIC ITALIA INSTRUMENTS S.R.L. KAESER KOMPRESSOREN KNIPEX WERK T ALLMETE LAROMET LEAR E LINGEMANN LOGISTIC SYSTEMS METAL STAR MITUTOYO ROMANIA MULTITECH NCS TECHNOLOGICAL SOLUTIONS LTD PROMA MACHINERY RENANIA TRADE RENISHAW PLC RISK MANAGEMENT COMPANY (R.M.C) ROB TAL D TR AL L ER ROMAER PRO STRUERS ROMANIA Ș OALA RO E O ALA ERMA A RO TADT T T TE Ș TE OLO E TE A M THUNDER TOOLS TOTAL ROMANIA TRADE ENGINEERING LTD TRIEURODATA TRIF TECH SOLUTION VER TATEA TRA LVA A D BRAȘOV V BROBLA T VOE TAL E ER ORMA E METALS ROMANIA ATER ET ABRA VE E O

A B B B B A A B B

27 SMART FACTORY 6a, SMART FACTORY 2 0 11 21 7b 1 21 MART A TOR

YING HAN TEHNOLOGY

B

B A B A B A B B A

1 1 24 1 12 11 12 28

A B A A B A A B A B

1 9 9

A B B

6 2 10

29 19 1 0 2 9


Profile for TEHNIC MEDIA

CATALOG DEMO METAL SMART FACTORY 2019, BRAȘOV  

Aflați mai multe despre cei 68 de expozanți a celei de-a 11-a ediții DEMO METAL

CATALOG DEMO METAL SMART FACTORY 2019, BRAȘOV  

Aflați mai multe despre cei 68 de expozanți a celei de-a 11-a ediții DEMO METAL