Aalborg Tekniske Gymnasium (HTX)

Page 1

PÅ HTX SKAL DU IKKE KUN FORESTILLE DIG, HVAD DER SKER...


INDHOLD Bliv teknisk student. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uddannelsens opbygning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Et inspirerende og målrettet studiemiljø . . . . . . Her holder vi til. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 4 6 7

Hovedområdet Teknologi. . . . . . . . . . . . . . . . . . Bæredygtighed og teknologi . . . . . . . . . . . . . . . . Industrielt design. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Innovation og teknologi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 8 9 9

Hovedområdet Anvendt Naturvidenskab. . . . 10 Robotteknologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Naturens kemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Fysikkens verden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Bioteknologi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Beredskabslinjen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Sundhedsteknologi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Hovedområdet Kommunikationsteknik . . . . . GAMETECH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Film og Medier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . International HTX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 13 14 14

Livet på HTX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Adgangskrav og optagelse. . . . . . . . . . . . . . . . . 19


BLIV TEKNISK STUDENT En teknisk studentereksamen, HTX, giver dig et seriøst afsæt til en videregående uddannelse på bl.a. universiteter, akademier, university colleges og ingeniørhøjskoler. Du får adgang til de korte, de mellemlange og de lange videregående uddannelser. Det overordnede formål med undervisningen på Aalborg Tekniske Gymnasium er, at du skal udvikle din faglige viden og blive klar til at læse videre. HTX-uddannelsen strækker sig over 3 år og er opbygget af et 3 måneders grundforløb og derefter et studieretningsforløb. Uddannelsen indeholder forskellige arbejdsformer, fx almindelig klasseundervisning, som du kender fra folkeskolen, tematiseret undervisning – dels i enkelte fag, dels tværfagligt – og problemorienteret projektarbejde. Du vil lære at fungere i et studiemiljø, hvor selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er vigtigt. Meget af undervisningen foregår i grupper, og ca. 40% af undervisningen sker uden for klasselokalet fx i værksteder og laboratorier. På HTX skal du ikke kun forestille dig, hvad der sker...


UDDANNELSENS OPBYGNING Grundforløbet HTX-uddannelsens grundforløb varer 3 måneder og består af fire obligatoriske fag: dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt nogle af de studieretningsfag, du kan vælge imellem. Det kan fx være teknologi, kommunikation/it, fysik, kemi og biologi/ bioteknologi. I grundforløbet møder du også to forløb, som er helt særlige for HTX, nemlig naturvidenskabeligt grundforløb og produktudvikling. Formålet med grundforløbet er, at du lærer, hvordan man arbejder i gymnasiet, og at du bliver afklaret på dit valg af studieretning. Profilfag på HTX Det er en del af en HTX-eksamen, at man har naturvidenskabelige fag på højt niveau. Derudover har vi tre fag, som er helt særlige for teknisk gymnasium, og som ikke findes på de øvrige gymnasiale uddannelser. De tre fag er: • Teknologi • Teknikfag • Kommunikation/it

I teknologi beskæftiger du dig med udvikling af produkter og samspillet mellem teknik, viden, organisation og produkt. Teknisk og naturvidenskabelig viden kombineres med praktisk arbejde i værksteder og laboratorier. Produkterne kan være alt fra en kopholder til en fly-simulator.

Vores studieretninger:

I teknikfaget beskæftiger du dig med udvikling og fremstilling af produkter og forudsætningerne herfor. Faget handler bl.a. om analysemetoder, formgivning, konstruktion og udvikling, komponenter, produktionsprocesser og materialer, styring og overvågning. Produkterne kan være alt fra bioethanol til en Stirlingmotor.

Anvendt naturvidenskab • Robotteknologi • Fysikkens verden • Naturens kemi • Bioteknologi • Beredskabslinjen • Sundhedsteknologi

Kommunikation/it er et fag med fokus på de kommunikative, designmæssige og teknologiske aspekter af it-baseret kommunikation. I faget træner vi kommunikation igennem diverse medier til forskellige målgrupper. Vi kombinerer lyd, billede, tekst og tale til samlede medieprodukter.

4

Teknologi • Bæredygtighed og teknologi • Industrielt design • Naturvidenskab og innovation

Kommunikationsteknik • GAMETECH • Film og Medier • International HTX


3 MÅNEDERS GRUNDFORLØB Obligatoriske fag: Dansk A Engelsk B Matematik B Samfundsfag C Studieretningsforløbet Efter grundforløbet fortsætter du på et studieretningsforløb, som varer resten af de 3 år, du går på gymnasiet. Studieretningsforløbet består af obligatoriske fag, valgfag og 2 studieretningsfag, som tilsammen præger emner og temaer i hele studieretningsforløbet.

Studieretningsfag: Fysik Kemi Teknologi Biologi/Bioteknologi It-fag

Studieområdet: Et samarbejde mellem fagene, der tager udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fag og inddrager de samfundsfaglige og humanistiske fag.

Med næsten 3 år til at opnå A- eller B-niveau i studieretningsfagene er der rig mulighed for at fordybe dig inden for specielle emner. De obligatoriske fag er dansk A, teknikfag A, engelsk B, fysik B, kemi B, matematik B, teknologi B, biologi C, samfundsfag C, idéhistorie B og et it-fag på C-niveau.

STUDIERETNING Obligatoriske fag: Dansk A Teknikfag A Engelsk B Fysik B Kemi B Matematik B

Alle tekniske gymnasier udbyder studieretningsforløb inden for tre hovedområder: Teknologi, Anvendt naturvidenskab og Kommunikationsteknik. På Aalborg Tekniske Gymnasium har vi 10 studieretninger, du kan vælge imellem. Ud over fagene i studieretningen kan du vælge individuelle valgfag på A-, B- og C-niveau, og du skal vælge et teknikfag på A-niveau. Du kan vælge imellem: • Byggeri og energi (by og rum eller konstruktioner) • Design og produktion (maskin, el eller tekstil) • Proces, levnedsmiddel og sundhed (bioteknologi, gastroscience eller sundhed) • Digitalt design og udvikling.

Teknologi B Biologi C Samfundsfag C Idéhistorie B It-fag på C-niveau

• 2 studieretningsfag • Studieområdet, studieområdeprojekt • 1-3 valgfag

EKSAMEN 10 eksaminer (inkl. skriftlig dansk A og studieområdeprojekt). Normalt er der én eksamen efter 1.g., to-tre eksaminer efter 2.g og 6-7 eksaminer i 3.G

5


ET INSPIRERENDE OG MÅLRETTET STUDIEMILJØ Traditioner og arrangementer Én gang om året holder hele gymnasiet idrætsdag for alle årgange. Elevrådets festudvalg arrangerer også jævnligt fester, og så er der fællessamling hver måned, hvor eleverne er medansvarlige for underholdningen. Herefter er der klassens time, hvor vi snakker om alt fra klassefester til studietur og sidste skoledag. Der er også en del andre arrangementer både af den underholdende og den mere lærerige slags, fx teateraftner, små koncerter, decembersjov, juleafslutning, LAN-party, eksamenstræning og studiecafé. Hvert år holder 3.g’erne en stor gallaafslutningsfest. Desuden deltager gymnasiets elever i forskellige naturvidenskabelige konkurrencer og internationale projekter.

På Aalborg Tekniske Gymnasium har vi et inspirerende, målrettet og kreativt studiemiljø. Vi laver en lang række intro-aktiviteter, så vi kan blive rystet godt sammen. Alle kommer af sted på studierejse. Rejsemålene er forskellige fra studieretning til studieretning. London, Prag, Berlin, Barcelona, Firenze og Island er eksempler på steder, vi har været. Udlandsophold Hvert år tager en af vores klasser på 4-ugers studieophold i USA. Desuden har vi en international HTX-klasse, som rejser til Australien i 3 måneder (læs om den under Kommunikationsteknik), og klasser, hvor man kan komme på kombineret skole- og praktikophold. De forskellige studieretninger samarbejder med andre europæiske skoler, fx via EU’s Erasmus+-program, og arrangerer også ekskursioner, fx til virksomheder hvis produkter eller organisation, man arbejder med i projekter.

6


HER HOLDER VI TIL Friis – Nyhavnsgade 14 I Nyhavnsgade ligger den nyeste afdeling af Aalborg Tekniske Gymnasium. Her nyder du som elev godt af de mange fordele, det giver at have byen tæt på – fx er det nemt at komme hertil med offentlige transportmidler, og det summer af liv fra caféer og forretninger tæt ved. Faktisk deler gymnasiet bygning med shoppingcenteret Friis, der ligger lige ved siden af hovedbiblioteket. Bygningen er fra 2010 og laboratorier og værksteder er udstyret med den nyeste teknologi. I Nyhavnsgade kan du begynde på studieretningerne Bæredygtighed og teknologi, GAMETECH, Film og Medier, International HTX, Beredskabslinjen og Sundhedsteknologi. Øster Uttrup Vej 5 I afdelingen på Øster Uttrup Vej har vi en stor og lys aula med mange caféborde og kreative sofamiljøer fordelt over flere etager. Dermed har du som elev rigtig gode muligheder for både gruppearbejde, afslapning og socialt samvær. Skulle du få lyst til at snuppe et spil bordfodbold i pausen, kan du også det. Afdelingen på Øster Uttrup Vej har flere forskellige nye og moderne laboratorier og et stort teknologiværksted med et utal af muligheder. Desuden er der en stor elevkantine med sund og varieret mad. På Øster Uttrup Vej kan du begynde på studieretningerne Industrielt design, Naturens kemi, Fysikkens verden, Innovation og teknologi, Robotteknologi og Bioteknologi.


NYHE

D

BÆREDYGTIGHED OG TEKNOLOGI Teknologi A | Samfundsfag B Bæredygtighed og teknologi er en ny samfundsorienteret og teknologisk studieretning, Studieretningen henvender sig til dig, der ønsker en bæredygtig fremtid for os alle. Vi tager udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål og arbejder med fremtidens muligheder indenfor grøn teknologi. Vi arbejder med bæredygtig og cirkulær økonomi, de politiske muligheder, biodiversitet, grøn omstilling i virksomheder og byer, samt bæredygtighed i ilande og ulande. Aalborg Tekniske Gymnasium er certificeret som grønt gymnasium og er en del af ECO schools på verdensplan. Du får derfor mulighed for at deltage i ECO camps i hele verden. Vi deltager desuden på Folkemødet på Bornholm og Naturmødet i Hirtshals for at få mulighed for at diskutere naturbevarelse, grøn teknologi og politiske dagsordener på nationalt niveau. Vi besøger ligeledes FN’s Hovedkontor i Europa i løbet af uddannelsen. Du lærer at bruge teori i praksis og arbejder innovativt i værksteder og på workshops. Vi tilretter undervisningen i et virkelighedsnært perspektiv, og indgår derfor i samarbejder med virksomheder og organisationer, der arbejder med grøn omstilling.

HOVEDOMRÅDET TEKNOLOGI

8


INDUSTRIELT DESIGN

INNOVATION OG TEKNOLOGI

Teknologi A | Design B

Matematik A | Teknologi A

Er du klar til at tænke nyt? Overvejer du at blive fx arkitekt, designer, ingeniør eller konstruktør? Tror du på, at undervisning kan være meget andet end lektier og tavle-undervisning? Så er studieretningen Industrielt design lige noget for dig!

Denne studieretning henvender sig til dig, der drømmer om at arbejde i en international virksomhed, starte din egen virksomhed, er interesseret i udviklingen af nye produkter og teknologier og vil opnå et godt fundament til at tage en videregående uddannelse. Matematikken er din vej ind i de naturvidenskabelige fag, som vi i teknologi bruger til at skabe nye produkter og services, der kan forbedre verden.

Når du vælger studieretningen Industrielt design, bliver du en del af et kreativt fællesskab. Vi vender undervisningen på hovedet, og hos os er virkeligheden en del af uddannelsen. Ved hjælp af kreativ tænkning og idéudvikling finder vi løsninger på problemer i samarbejde med lokale virksomheder, arbejder projektorienteret og tager hvert år på studieture på tværs af de tre årgange. Det kan være til VW-fabrikken i Poznan eller til Prag eller Barcelona for at se på arkitektur.

I dagligdagen arbejder vi helt konkret fra idé til produkt og forretning. Du får både et solidt teoretisk fundament og praktisk indsigt i aktuelle cases. Vi beskæftiger os med, hvordan man kombinerer innovation og teknologi til at håndtere internationale problemstillinger, og du lærer undervejs at arbejde med kreativ og systematisk idéudvikling. I studieretningen deltager vi med egne idéer og produkter i nationale og internationale projekter og konkurrencer.

Temaerne i denne studieretning tager udgangspunkt i samarbejde med virksomheder, og arbejdet foregår i grupper på tværs af de tre årgange. Her har vi fokus på kreativitet og idéudvikling i løsningen af virkelige problemstillinger.

Vi besøger innovative og internationale virksomheder og tager på et længerevarende studieophold i et engelsksproget land. Senest har vi været fire uger i Silicon Valley og tre uger i New York, hvor vi bl.a. har gået på college, boet hos amerikanske familier og har besøgt virksomheder som Microsoft, Facebook, Google, Danish Cleantech Hub og SAP. De faglige input blev krydret med sociale arrangementer, som fx en New York Knicks-kamp og spændende oplevelser i Greenwich Village. Alt i alt gør studieretningen dig klar til at studere og arbejde i netværk på tværs af alle grænser.

Et kreativt læringsmiljø kræver høj faglighed, engagerede lærere, selvstændighed, engagement, samarbejde og motivation. Det opnår vi sammen på Industrielt design.

9


ROBOTTEKNOLOGI

NATURENS KEMI

Fysik A | Matematik A | Programmering B

Kemi A | Matematik A

Er du vild med at nørde med programmering og fremtidens robotter? Og kunne du tænke dig at simulere en månelanding ved hjælp af droner? Så er studieretningen Robotteknologi lige noget for dig. Studieretningen henvender sig til dig, der godt kan lide at programmere, og som synes, det er sjovt at lege med tanken om, hvilke funktioner en robot kan løse, og hvilke funktioner det måske ikke er så smart at anvende den til.

Denne studieretning lægger særligt op til dig med en interesse inden for den naturvidenskabelige verden. Du synes at natur, teknologi, menneskekroppen, molekyler og celler er interessante, og du vil gerne forstå dem i et matematisk og kemisk perspektiv. På Naturens kemi kommer du til at arbejde med forskellige emner, som tager udgangspunkt i den natur, der omgiver os og de kemiske stoffer, vi anvender i hverdagen. Studieretningsfagene Kemi A og Matematik A danner den røde tråd i undervisningen, hvor vi bearbejder emnerne både teoretisk og praktisk, blandt andet gennem eksperimenter. Teori bliver altså knyttet tæt sammen med praksis i laboratorier og værksteder.

Du vil komme dybere ned i robotteknikken, og du vil komme tæt på fysikken, der ligger bag, både i teori og gennem praktiske forsøg. Du vil arbejde i et kreativt og udforskende miljø, hvor der er plads til at anvende og teste holdkammeraters og dine egne idéer. Arbejdet vil i høj grad være projektorienteret, og du vil få mulighed for at samarbejde med lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Vi arbejder på at gøre dig til et nysgerrigt og ambitiøst individ, og vi bakker hinanden op i det undersøgende fællesskab. Vi arbejder desuden aktivt med at kombinere viden fra de enkelte fag, med henblik på at vores elever opnår indsigt på tværs af fag.

Vi har et samarbejde med Aalborg Universitet om deres nystartede kandidatuddannelse i robotteknologi, som vil give et indblik i de muligheder, der er for at udforske emnet yderligere og komme helt tæt på den nyeste viden og teknik inden for robotteknologi.

Hvis du er nysgerrig, videbegærlig og brænder for at forstå verden, både omkring dig og indeni dig, så er Naturens kemi lige noget for dig!

HOVEDOMRÅDET ANVENDT NATURVIDENSKAB 10


FYSIKKENS VERDEN

BIOTEKNOLOGI

Fysik A | Matematik A

Bioteknologi A | Matematik A

Denne studieretning henvender sig til dig, der er interesseret i fysiske fænomener, matematiske sammenhænge og filosofiske tankegange, og som undrer dig over, hvordan naturen og verden er indrettet.

Denne studieretning henvender sig til dig, der gerne vil lære om bioteknologiens mange muligheder: udvikling af medicin, forskning i udviklingen af biobrændsel, fremstilling af øl og mejeriprodukter, brugen af GMO (genmodificerede organismer) og behandling af sygdomme. Et fagligt samarbejde med kemi prioriteres højt, hvilket eksempelvis giver forståelse for DNA-molekylets opbygning, stoffers opbygning og omsætning samt for hormonsystemets virkemåde.

I dagligdagen vil du blive udfordret med undervisning, opgaver og projekter, som træner din evne til at tænke logisk og abstrakt. Du vil møde konkrete problemstillinger, der kræver din kreativitet for at finde brugbare løsninger. Videnskabsteorier og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er ikke bare noget, vi snakker om, men noget der bliver afprøvet og anvendt i det eksperimentelle arbejde.

Bioteknologi vil sætte fokus på emner, der efterspørges af forskningsinstitutioner og den sundhedsorienterede del af industrien. I samarbejde med idéhistorie vil vi også dyrke filosofisk eftertænksomhed og etik i forhold til såvel de problemstillinger, bioteknologien kan løse, som de problemstillinger, bioteknologien selv er med til at skabe. Alle tre årgange tager hvert år på en studieretningstur, hvor vi undersøger et emne, fx vandkvalitet eller køers fordøjelse. I 2.g tager vi på studietur i udlandet.

11


NYHE

D

BEREDSKABSLINJEN

SUNDHEDSTEKNOLOGI

Bioteknologi A | Idræt B

Bioteknologi A | Idræt B

Hvis du kan se en fremtid inden for politi, forsvar, brandbekæmpelse, redning eller lignende og har interesse for idræt og bioteknologi, så er Beredskabslinjen på Aalborg Tekniske Gymnasium det rigtige valg for dig.

Sundhedsteknologi er en studieretning, som henvender sig til dig, der er interesseret i koblingen mellem bioteknologi og idræt. Vi arbejder med kroppens anatomi, fysiologi, genetik og hvilken rolle fysisk aktivitet har for folkesundheden. Det er studieretningen for dig, der drømmer om at arbejde med patienter i sundhedssektoren eller at arbejde med folkesundhed i bred forstand.

På Beredskabslinjen lægger vi vægt på - i fagene og på tværs af fagene - at træne de faglige, sociale og menneskelige kompetencer, som bl.a. beredskab, forsvar og politi efterspørger. Det er derfor også vigtigt for os, at vi i den daglige undervisning træner sammenhængen mellem de teoretiske fag og den praktiske virkelighed. I idræt betyder dette eksempelvis, at der trænes kampsport.

Studieretningens fag belyser sundhedssektoren fra forskellige vinkler, så du i sidste ende står bedre rustet til at læse videre inden for sundhedssektorens brede udbud.

I undervisningen på Beredskabslinjen lægger vi vægt på, at der indgår virkelighedsnære eksempler, forløb og temaer, og vi samarbejder bl.a. med politiet, forsvaret og beredskabet.

Der vil løbende være en kobling til den måde sundhedsteknologi kan anvendes i virkelighedens verden på, både i forbindelse med uddannelser samt erhvervsliv.

Vi prioriterer ture ud af huset og deltager i en række beredskabsøvelser, hvor eleverne som figuranter oplever, hvordan politi, militær og brandmyndigheder arbejder sammen. Af rejseaktivitet kan det nævnes, at Beredskabslinjens nuværende ture går til Grønland og London/Dublin. Opholdene er hovedsageligt finansieret af EUs ERASMUS-program. Herudover forventes det, at eleverne ligeledes vil besøge indenlandske destinationer – lige nu drejer det sig om København og/eller Århus.

Vi tager på ture ud af huset med besøg hos fx UCN og AAU samt studietur til fx Athen, som var den første værtsby for de olympiske lege. Med denne studieretning bliver du rustet til at videreuddanne dig til fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejerske, læge, ingeniør i sundhedsteknologi og meget mere.

12


GAMETECH Kommunikation/it A | Programmering B Studieretningen henvender sig til dig, som har en interesse for interaktive, digitale medier som fx videospil og apps. Vil du gerne lære, hvordan man designer levels og characters i videospil? Lære at programmere dit eget spil? Lære hvordan man fortæller en god historie? Så er GAMETECH-studieretningen måske noget for dig! På studieretningen interesserer vi os for digitale medier - en interesse, som rækker videre end blot det underholdende aspekt. Du kommer bl.a. til at arbejde med spil som redskaber, der kan være med til at løse problemstillinger i den virkelige verden. Det kan fx være ved at bruge “gamification” til at designe bedre brugeroplevelser – eller bruge videospillet “Red Dead Redemption 2” til at få indsigt i “The American Frontier”. På GAMETECH går studieturen, i starten af 2.g, til Köln i Tyskland. Her besøger vi bl.a. verdens største spilmesse Gamescom, hvor du får indsigt i de nyeste spil, teknologier og den massive fankultur, som hersker i spilverdenen. Der er mulighed for at deltage i udvekslingsprogram i 2 uger til Singapore, hvor studieretningen samarbejder med ITE om Games Programming & Development og Art & Design. Undervisningen vil veksle mellem projektarbejde i grupper (bl.a. sammen med elever fra Singapore i vores “Singapore Game Jam”-forløb), klasseundervisning samt arbejde i vores MedieLab med udstyr såsom: green screens, lydboks, Adobe-pakken, Unity, tegneplader og kameraer.

HOVEDOMRÅDET KOMMUNIKATIONSTEKNIK 13


FILM OG MEDIER

INTERNATIONAL HTX

Kommunikation/it A | Samfundsfag B

Kommunikation/it A | Samfundsfag B

Film og medier henvender sig til dig, der godt kan lide at lave film både foran og bag ved kameraet. Du er skarp til at spotte den gode historie eller få den gode idé. Du lægger selv mærke til, hvordan der er kælet for detaljerne i en god film, så billede, lyd, lys, klipning, skuespil mm. spiller sammen og bliver til magi. Du får mulighed for at prøve kræfter med at lave film, deltage i regionale filmpriskonkurrencer og lave live-tv fra forskellige arrangementer.

Den internationale HTX-uddannelse er for dig, der drømmer om et studieophold i et andet land og eventuelt et internationalt studie eller karriere i udlandet eller herhjemme efter HTX-eksamen. Du får mulighed for at gennemføre en uddannelse, hvor der er et stort fokus på interkulturel forståelse, internationale samfundsforhold og relationer samt fremmedsprog. Studieretningen henvender sig til dig, der er interesseret i globalisering. Du får mulighed for to længerevarende udenlandske ophold, hvor du arbejder med kommunikation på tværs af landegrænser, producerer medieindhold tiltænkt både danske som udenlandske målgrupper, samt er i praktik i en international virksomhed.

Vi bruger filmmediet på tværs af formater og platforme, og i løbet af din tid hos os vil du stifte bekendtskab med produktion af bl.a. reklamefilm, kortfilm, nyhedsindslag, tv-serier, webisodes i samspil med forskellige virksomheder og samarbejdspartnere. Igennem innovative læringsmiljøer og undervisningslokaler kommer du med hele vejen rundt om filmproduktionens facetter – fra præ-produktion, som eksempelvis manuskriptskrivning, til post-produktion, distribution og markedsføring af det endelige produkt.

Aalborg Tekniske Gymnasium samarbejder med den australske udgave af et teknisk gymnasium ”TAFE” (Technical And Further Education) i Kingscliff, der ligger omkring 90 km syd for Brisbane på Australiens østkyst Her skal du på et 3-måneders studieophold i 3. semester. Selve opholdet i Australien er i alt på ca. 4,5 mdr, da det også omfatter, studiebesøg på vores venskabs-College i Queensland, samt ferie og backpackertur. Du er indlogeret hos en australsk familie under hele opholdet. Derudover skal du også i virksomhedspraktik i en europæisk storby i 3 uger på 4. semester. Opholdet er finasieret af EU’s ERASMUS-program.

Der er fokus på kreativitet og det sociale miljø. Vi har vores eget Medielab og et professionelt Studio2, og i vore øvrige studier er der mulighed for live-streaming og lyd- og billedredigering og meget andet. Undervisningen suppleres med forskellige andre aktiviteter, så som studieretningsture og filmfestival i Berlin, filmklub, workshops, oplægsholdere fra medieverden, JamesPrisen mm. Derudover skal du også i virksomhedspraktik i en europæisk storby i 3 uger på 4. semester. Opholdet er finasieret af EU’s ERASMUS program.

14


LIVET PÅ HTX

FYSIKKENS VERDEN

JAMESPRISEN Aalborg Tekniske Gymnasiums helt egen filmpris I løbet af skoleåret producerer mange af skolens elever kortfilm som en del af undervisningen i faget kommunikation/it. En stor del af disse film indsender eleverne til Jamesprisen, som er gymnasiets helt egen meget prestigefyldte filmpris.

Fysik A | Matematik A Denne studieretning henvender sig til dig, der er interesseret i fysiske fænomener, matematiske sammenhænge og filosofiske tankegange, og som undrer dig over, hvordan naturen og verden er indrettet.

Jamesprisen afholdes som et rigtigt award show, hvor nuværende og tidligere elever samarbejder om alt fra kulisser til værtsrollen og Jamesprisen er i høj grad blevet til det, det er i dag, pga. elever, der har brændt for at gøre det til noget helt særligt.

I dagligdagen vil du blive udfordret med undervisning, opgaver og projekter, som træner din evne til at tænke logisk og abstrakt. Du vil møde konkrete problemstillinger, der kræver din kreativitet for at finde brugbare løsninger. Videnskabsteorier og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er ikke bare noget, vi snakker om, men noget der bliver afprøvet og anvendt i det eksperimentelle arbejde.

Hele vejen rundt om showet er der kælet for detaljen. Der bliver pyntet som var det kulisserne til en prom-fest i en hollywoodfilm. Juryen består af fagfolk fra filmbranchen, der finder værdige vindere i forskellige kategorier. Flere gange i årenes løb er film fra Jamesprisen gået videre til og har vundet priser ved den nordjyske filmfestival Filmkraft.

15


ESPORT På Aalborg Tekniske Gymnasium spiller vi for sjov, men vi tager også esport seriøst. Vi har et samarbejde med Tricked Esport, som står for professionel træning af de elever, der melder sig til esportsholdet. Træningen foregår på gymnasiet i Friis om eftermiddagen og aftenen, og alle elever på Aalborg Tekniske Gymnasium er velkomne, så længe de er seriøse med deres træning. I forbindelse med deltagelse i turneringer inddeler vi os efter niveau, men i det daglige træner vi sammen. Der er træning 1-2 gange om ugen og vi træner Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) og League of Legends (LoL).

ROBOTECH På Aalborg Tekniske Gymnasium har vi et frivilligt studieaktivitets-hold kaldet RoboTech, hvor vi bygger og programmerer robotter. Vi plejer at være blandt de bedste skoler i landet, når vi deltager i WRO-konkurrencen (World Robot Olympiad) og FIRST Global-konkurrencen. I 2019 kvalificerede elever fra Aalborg Tekniske Gymnasium sig til internationale konkurrencer i Dubai og Ungarn! Det var en kæmpe oplevelse at være i udlandet og konkurrere.

KONKURRENCER Der er mulighed for at deltage i forskellige faglige konkurrencer, for eksempel BioTEK-mesterskabet og innovationskonkurrencen Nordjyske Nyskabere, hvor der er både stor ære og fine præmier på spil. Alle elever får også mulighed for at deltage i Georg Mohr-konkurrencen, hvor kun landets skarpeste i matematik kommer langt.

16


HIX, ELEVERNES EGET SOME-TEAM HIX er en gruppe frivillige elever på tværs af årgange og studieretninger, der styrer gymnasiets Facebook- og Instagram-profil. Indholdet på kanalerne er planlagt og skrevet eleverne, der både deler indhold fra hverdagen og fra større og mindre begivenheder. Det er også HIX, der taget fotos til dimissioner og fester, og gruppen er ofte også med til at arrangere gymnasiets filmpris, Jamesprisen. Som tak for HIX-gruppens indsats bliver der arrangeret ture, som fx en studietur til CPH:DOX, og andre sociale arrangementer som en middag ude med efterfølgende bowling.

FESTER OG SOCIALE ARRANGEMENTER PÅ GYMNASIET På gymnasiet er der tradition for både fester, fredagscafe og andre sociale arrangementer. Introfesten er en af de store fester hvor de nye elever bydes velkommen. Gallafesten er den stor afslutningsfest for 3.g-eleverne. Festen er meget højtidelig med god mad, underholdning, musik og rød løber med fotografering. Fredagscaféerne og festerne er typisk arrangeret ud fra et aktuelt tema. Det kan være halloween eller valentinesdag. Til jul pyntes der op på hele skolen og ”julemanden” kommer på besøg. Gangene summer af sang fra det traditionelle luciaoptog, og klasselokalet med den bedste julestemning kåres.

17


INTERNATIONALT På Aalborg Tekniske Gymnasium prioriterer vi internationalt samarbejde, og vi giver dig mulighed for at deltage i internationale uddannelsesprojekter i forbindelse med HTX-uddannelsen. Alle studieretninger har en form for internationalt samarbejde, og vi er akkrediteret ERASMUS-skole og udveksler elever i strategiske partnerskaber og i praktik- og skoleophold med spændende forløb. På vores internationale studieretning kan du f.eks. komme et australsk college i fire mdr. og på studieretningen Innovation og teknologi kan du deltage i et tre-ugers studieophold i USA. Vi udbyder derudover frivillige studieophold på et animations-college i Singapore, hvis du går på studieretningerne GAMETECH eller Robotteknologi. Udveksling På fire af vores studieretninger er eleverne i 3-4-ugers virksomhedspraktik i bl.a. Berlin, Paris, Dublin, Barcelona og Amsterdam. Alle ophold er finansieret af ERASMUS-midler. Formålet med praktikophold i EU er, at du lærer at klare dig selv og mærke, hvordan det er at arbejde i en virksomhed. Derudover får du en forståelse for den daglige kultur og sprog, i det land du befinder sig i. På gymnasiet modtager vi desuden hvert år en ERASMUS-teaching assistant, som bidrager til det internationale miljø på skolen. Studieture Uanset hvilken studieretning du vælger på Aalborg Tekniske Gymnasium, vil du komme på en eller flere studieture. Det gælder også vores to studieretninger, som har studieophold. Studieturene har altid et formål, som passer til studieretningens indhold. Du kan se eksempler på de seneste års ture under de enkelte retninger på vores hjemmeside.

18


ADGANGSKRAV OG OPTAGELSE Optagelse Adgangskravene til HTX-uddannelsen er de samme som til de andre gymnasieformer. I 8. klasse skal du have et gennemsnit på 5,0 i dine afsluttende standpunktskarakterer for at opfylde de faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat til gymnasiet. Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) omfatter også dine personlige og sociale forudsætninger. I 9. klasse skal du have et gennemsnit på 5,0 i dine afsluttende standpunktskarakterer for fortsat at opfylde de faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat til gymnasiet. Til afgangseksamen skal du bestå og bekræfte dit faglige niveau fra UPVen i de lovbundne prøver for at kunne komme direkte på gymnasiet. Hvis du vurderes ikke-uddannelsesparat og ligger under 6,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen, har du mulighed for at søge om optagelse via en faglig optagelsesprøve og samtale.

Ansøgning og valg af studieretning Du søger ind via Den Koordinerede Tilmelding på www.optagelse.dk. Der er ansøgningsfrist den 15. marts. Du får svar på din ansøgning i april måned. I din ansøgning skal du skrive, hvilken af gymnasiets adresser, du ønsker at starte på. Dit endelige valg af studieretning sker i oktober i slutningen af grundforløbet. Ønsker du at søge ind efter den 15. marts, kan du kontakte en studievejleder og høre om dine muligheder.

e-Boks Bekræftelse via e-Boks Når du har søgt om optagelse, og vi har behandlet ansøgningerne, vil der blive sendt en bekræftelse på din optagelse til din e-Boks. Digital post Gymnasiet sender al post til elever via e-Boks. Vi anbefaler derfor, at du sætter din e-Boks op, således at din post videresendes til dine forældre.

Der findes forskellige alternativer for de få, der ikke bekræfter deres niveau ved afgangseksamen. Kontakt UU eller en studievejleder for at høre nærmere om disse.

19


Følg os, og se hvad der sker på HTX Aalborg Tekniske Gymnasium

7250 5800 · aatg.dk Øster Uttrup Vej 5 · Nyhavnsgade 14, Friis 9000 Aalborg

Oktober 21

@aalborg_tekniske_gymnasium