__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

KURSER 2021 // // // // // //

STYRING, REGULERING, PROGRAMMERING OG PLC BYGNINGSAUTOMATIK, IBI, CTS, KNX OG BELYSNING LOVE, REGLER OG ELSIKKERHED ROBOTTEKNIK, PROGRAMMERING OG AUTOMATION MASKINANLÆG, SERVICE, FEJLFINDING OG VEDLIGEHOLDELSE VVS, ENERGITEKNIK, FJR-ORDNING, VE, KMO OG VENT-ORDNING


BYG VIDERE PÅ DIN FAGLIGHED HOS TECHCOLLEGE. Uanset om det gælder lovpligtig genopfriskning, ventilation, fejlfinding eller noget helt tredje inden for el, styring, energiteknik, automation, robotteknik og VVS, har vi et kursus netop til dig. Lad dig inspirere i dette katalog og find dit næste kursus på TECHCOLLEGE.


FORDELAGTIGE DELTAGERVILKÅR OG TILSKUD TIL VIRKSOMHEDEN Hvis deltager er i job eller er selvstændig og har uddannelse til og med faglært niveau, er kursusprisen 126 kr. pr. dag, og virksomheden kan opnå VEU-godtgørelse 892 kr. pr. dag. Hvis deltager har mere end 60 km fra bopæl til TECHCOLLEGE, kan der opnås tilskud til indlogering i Aalborg på 500 kr. pr. døgn og derudover tilskud til transport. Hvis deltager har en kort videregående eller videregående uddannelse, kan deltager sagtens deltage i kurserne, dog uden tilskud. INDLOGERING PÅ KOMPAS HOTEL I AALBORG TIL FORDELAGTIG PRIS

Hvis deltager har mere end 60 km fra bopæl til TECHCOLLEGE, og hvis deltager i øvrigt opfylder betingelserne, refunderes der 500 kr. pr. døgn for dokumenterede udgifter til indlogering. Book indlogering på Kompas Hotel i Aalborg, som ligger ca. 2,5 km fra TECHCOLLEGE og tæt på Aalborg City. Book på telefon 98121900 og oplys bookingkode ’TECHCOLLEGE’, og der kan opnås reduceret indlogeringspris samt fri adgang til fitness i DGI Huset Nordkraft. Læs mere om tilskudsmuligheder på techcollege.dk VIRKSOMHEDSTILPASSEDE KURSER Udover det fastlagte kursusprogram for 2021, kan TECHCOLLEGE også tilbyde virksomhedstilpassede kurser, som målrettes den enkelte virksomheds behov for fagligt kursusindhold. Kontakt os gerne for nærmere tilrettelæggelse.

3


STYRING, REGULERING, PROGRAMMERING OG PLC

VIDENSCENTER FOR AUTOMATION OG ROBOTTEKNOLOGI På TECHCOLLEGE har vi en lang række kurser inden for automation og robotteknologi, der opkvalificerer dine kompetencer og sikrer dig til fremtidens arbejdsmarked. Den fjerde industrielle revolution, Industri 4.0, skaber nye forretningsmuligheder for danske virksomheder. Dette kræver parate virksomheder og medarbejdere med de rette kompetencer. Vi tilbyder kurser på alle tekniske niveauer. Til operatøren, som skal betjene industrianlægget – til reparatøren, som skal udføre elektrisk og mekanisk vedligehold på anlægget – og til programmøren og teknikeren, som skal opsætte og programmere robotter og PLC-udstyr. Vi leverer undervisning med det nyeste udstyr og velkvalificerede undervisere. Se mere her.

4


PLC-TEKNIKER Bliv specialist inden for PLC-programmering, -installering og -styring.

PLC 3, PROGRAMMERING AF PLC, REGULERING OG OPSÆTNING Lær at programmere moduler og skalere indgangssignaler i en PLC samt opsætte regulatorer.

20 dages uddannelse (PLC 1-5) fordelt over en længere periode. PLC 1, Systemer, opbygning og installation PLC 2, Sekventiel programmering og netværk PLC 3, Programmering af PLC og regulering, opsætning PLC 4, Grundlæggende SCADA PLC 5, Regulering, indreguleringsmetoder og fejlfinding Den 6.4 – 25.6.2021 Den 28.9 – 19.11.2021 Den 26.10 – 17.12.2021

PLC 1, SYSTEMER, OPBYGNING OG INSTALLATION Lær at montere, installere, idriftsætte og programmere mindre anlæg indeholdende industrielle PLC-styringer. Den 6.4 – 8.4. 2021 Den 28.9 – 30.9. 2021 Den 26.10 – 28.10.2021

PLC 2, SEKVENTIEL PROGRAMMERING OG NETVÆRK Lær at installere og programmere et sekventielt PLC-system samt idriftsætte industrielle netværk og bussystemer.

Den 3.5 – 7.5. 2021 Den 25.10 – 29.10.2021 Den 22.11 – 26.11.2021

PLC 4, GRUNDLÆGGENDE SCADA Lær at installere, programmere, idriftsætte og dokumentere et SCADA-system tilhørende et PLC-anlæg. Den 8.6 – 10.6.2021 Den 2.11 – 4.11.2021 Den 7.12 – 9.12.2021

PLC 5, REGULERING, INDREGULERINGSMETODER OG FEJLFINDING Lær at opbygge reguleringssløjfer, idriftsætte aktuatorer og fejlfinde på procesanlæg. Den 21.6 – 25.6.2021 Den 15.11 – 19.11.2021 Den 13.12 – 17.12.2021

Den 19.4 – 22.04.2021 Den 11.10 – 14.10.2021 Den 8.11 – 11.11.2021

Læs mere om kurserne på techcollege.dk

5


MOTORREGULERING 1, FREKVENSOMFORMERE Lær at installere asynkrone motorer i industrien og konfigurere frekvensomformere. Den 27.4 – 28.4.2021 Den 5.10 – 6.10.2021

MOTORREGULERING 2, AVANCEREDE MOTORTYPER Lær at installere synkronmotorer og idriftsætte servosystemer med motor, servodrev og controller. Lær desuden om gældende regler jf. Maskindirektivet. Den 1.6 – 2.6.2021 Den 30.11 – 1.12.2021

ELEKTRISK STØJ, EMC Lær at reducere elektrisk støj i bygninger og på maskiner. Få kendskab til EMC-direktivet. Den 10.5 – 11.5.2021 Den 24.11 – 25.11.2021

TERMOGRAFERING Lær at foretage termografiske undersøgelser og bruge termografering som et værktøj til at fejlfinde eller til systematisk vedligeholdelse af elinstallationer. Den 10.5 – 11.5.2021 Den 3.11 – 4.11.2021

6


BYGNINGSAUTOMATIK, IBI, CTS, KNX OG BELYSNING BYGNINGSAUTOMATIK-TEKNIKER Bliv specialist inden for bygningsautomatik IBI/IHC, CTS og KNX. 13 dages uddannelse fordelt over en længere periode. Modul 1: IBI, funktion og montage Modul 2: CTS-anlæg, programmering og fejlfinding Modul 3: KNX-installationer, programmering og systemkendskab Modul 4: Belysningsanlæg, energieffektivisering og komfort Den 20.4 – 7.10.2021 Den 14.9 – 16.12.2021

KNX-INSTALLATIONER, PROGRAMMERING OG SYSTEMKENDSKAB Få grundlæggende forståelse for intelligente installationer med KNX og lær at foretage en simpel programmering af en KNX-installation. Den 13.9 – 16.9.2021 Den 22.11 – 25.11.2021

IBI, FUNKTION OG MONTAGE Lær at kable og montere komponenter til en intelligent bygningsinstallation (IBI/IHC).

BELYSNINGSANLÆG, ENERGIEFFEKTIVISERING OG KOMFORT Lær at optimere eksisterende anlæg og rentabilitet ved investering i nyt anlæg. Lær at vælge mulige løsninger på baggrund af kendskab til forkoblinger, drivere, gateways, IoT (Internet of Things) og PoE (Power over Ethernet).

Den 20.4 – 22.4.2021 Den 14.9 – 16.9.2021

Den 5.10 – 7.10.2021 Den 14.12 – 16.12.2021

CTS-ANLÆG, PROGRAMMERING OG FEJLFINDING Lær at programmere og idriftsætte et CTS-anlæg under hensyn til gældende regler og normer. Den 22.6 – 24.6.2021 Den 5.10 – 7.10.2021

Læs mere om kurserne på techcollege.dk

7


LOVE, REGLER OG EL-SIKKERHED

8


VERIFIKATION AF ELEKTRISKE INSTALLATIONER Lær at foretage verifikation af en elektrisk installation jævnfør gældende lovgivning inden for verifikation, måleteknik, eftersyn og afprøvning samt kvalitetssikring og KLS.

EL-SIKKERHEDSLOVEN, RELEVANTE LOVE OG STANDARDER Få introduktion til den nye el-sikkerhedslov samt Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer og tilhørende standarder.

Den 26.5 – 27.5.2021 Den 7.12 – 8.12.2021

Den 20.4.2021 Den 22.6.2021 Den 28.9.2021 Den 26.10.2021 Den 16.12.2021

DIMENSIONERING, INDUSTRIINSTALLATIONER – TN-SYSTEMER Få kendskab til gældende lovgivning ved dimensionering af større elinstallationer. Den 4.5 – 6.5.2021 Den 16.11 – 18.11.2021

DIMENSIONERING, BOLIG/MINDRE ERHVERV – TT-SYSTEMER Lær at planlægge, dimensionere og udføre sikre elinstallationer i mindre installationer udført som TT-system jf. Installationsbekendtgørelsens bestemmelser. Den 8.6 – 10.6.2021 Den 30.11 – 2.12.2021

MASKINANLÆG, SIKKERHED OG MASKINDIREKTIV Lær at foretage risikovurdering af maskinanlæg samt følge sikkerhedsbestemmelser for arbejde på automatiske anlæg. Den 28.6 – 30.6.2021 Den 15.11 – 17.11.2021

ARBEJDE PÅ ELLER NÆR SPÆNDING, AJOURFØRING OG FØRSTEHJÆLP Få opdateret kendskab til regler og retningslinjer i Bekendtgørelsen om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer, bek. 1082 (Installationsbekendtgørelsen). Kurset er både for dig, som ikke tidligere har deltaget i kurset, og for dig, som skal have den årlige lovpligtige genopfriskning. Den 16.2.2021 Den 16.3.2021 Den 13.4.2021 Den 18.5.2021 Den 15.6.2021 Den 21.9.2021 Den 12.10.2021 Den 2.11.2021 Den 23.11.2021 Den 14.12.2021

TECHC OL virksom LEGE komm er heden kerhed og hold gerne ud i og lov e r kurse givnin r i sikfor næ g. Kon rmere takt os kursus gerne planlæ gning. Vi dæk ker he le Dan mark!

Læs mere om kurserne på techcollege.dk

9


ROBOTTEKNIK, PROGRAMMERING OG AUTOMATION ROBOTTEKNIK 1, IDRIFTSÆTTELSE Lær at foretage mindre programmerings- og omprogrammeringsopgaver på robotter og lær at foretage fejlfinding og diagnosticering. Den 1.3 – 4.3.2021 Den 15.11 – 18.11.2021

ROBOTBETJENING FOR OPERATØRER Lær at assistere ved betjening af et robotanlæg ud fra viden om gældende sikkerhedsregler i forbindelse med robotanlæg i produktionen. Få viden om industrirobotters opbygning, funktioner, bevægelsesmønstre og anvendelsesområder i industriel produktion. Den 21.6 – 25.6.2021

ROBOTTEKNIK 2, AVANCERET Lær at bruge og programmere avancerede teknologiske sensorer, lær om styringsformer samt opsætning af kommunikation mellem robot og produktionscelle. Den 14.6 – 18.6.2021 Den 6.12 – 10.12.2021

HÅNDTERING MED INDUSTRIROBOTTER Lær at udføre håndtering med en industrirobot med relevant periferiudstyr i forbindelse med et automatiseret produktionsforløb. Lær at oprette array/felter til palletering og udføre arbejdet i overensstemmelse med relevante krav og procedurer for sikkerhed og kvalitet. Den 28.6 – 2.7.2021

ROBOTOPERATØR Kurset er målrettet produktionsmedarbejdere, som skal have særligt fokus på robotsupport og -betjening i den industrielle produktion. Lær om grundlæggende betjening af robotanlæg, industrirobotters opbygning og bliv i stand til at supportere produktionen med betjeningsopgaver på robotanlæg. 10 dages uddannelse der klæder produktionsmedarbejdere fagligt på til at kunne supportere robotter i produktionen. Modul 1: Robotbetjening for operatører Modul 2: Håndtering med industrirobotter Den 21.6 – 2.7.2021 Den 22.11 – 3.12.2021

10

Læs mere om kurserne på techcollege.dk


11


MASKINANLÆG, SERVICE, FEJLFINDING OG VEDLIGEHOLDELSE

12


AUTOMATIKREPARATØR Lær at servicere, fejlfinde og vedligeholde maskinanlæg. 40 dages uddannelse (Fejlfinding 1-4) fordelt over en længere periode.

FEJLFINDING, TRIN 3 – PLC-STYRING OG MONTAGE Lær at anvende en PLC og dens logiske grundkoblinger til mindre styringsopgaver. Lær at montere, afprøve og idriftsætte en PLC-styring.

Fejlfinding, trin 1, Grundlæggende ellære og fejlfinding på maskiner Fejlfinding, trin 2, Relæstyringer, motor, el-pneumatik Fejlfinding, trin 3, PLC-styring og montage Fejlfinding, trin 4, PLC-styringer og idriftsætning

Den 30.8 – 10.9.2021 Den 1.11 – 12.11.2021

Den 12.4 – 5.11.2021 Den 13.9 – 17.12.2021

FEJLFINDING, TRIN 1 – GRUNDLÆGGENDE ELLÆRE OG FEJLFINDING PÅ MASKINER Lær at udføre målinger af strøm, spænding og modstand på elektriske kredsløb samt at fejlfinde på automatiske anlæg. Den 12.4 – 23.4.2021 Den 14.6 – 25.6.2021 Den 13.9 – 24.9.2021 Den 6.12 – 17.12.2021

FEJLFINDING, TRIN 2 – RELÆSTYRINGER, MOTOR, EL-PNEUMATIK Lær at fejlfinde på automatiske maskiner/anlæg, der indeholder relæ- og motorstyring. Lær at opbygge og afprøve relæstyringer og fejlfinde på motorer. Den 31.5 – 11.6.2021 Den 4.10 – 15.10.2021

FEJLFINDING, TRIN 4 – PLC-STYRINGER OG IDRIFTSÆTNING Lær at idriftsætte en PLC-styring for et mindre automatisk anlæg, hvor der anvendes sekventielle styringer. Lær at udføre systematisk fejlfinding. Den 25.10 – 5.11.2021 Den 22.11 – 3.12.2021

AUTOMATISKE ANLÆG, HYDRAULIK OG FEJLFINDING Lær at opbygge, afprøve og indregulere hydrauliske styringer og lær at udføre fejlfinding på anlæg, der indeholder hydrauliske komponenter. Den 21.6 – 25.6.2021 Den 13.12 – 17.12.2021

MASKINANLÆG, FEJLFINDING Lær at fejlfinde på elektriske installationer og maskiner. For deltagere med el-teknisk baggrund. Den 28.6 – 30.6.2021 Den 28.9 – 30.9.2021 Den 30.11 – 2.12.2021

Læs mere om kurserne på techcollege.dk

13


VVS, ENERGITEKNIK, FJR-ORDNING, VE, KMO OG VENT-ORDNING

14


FJERNVARMEANLÆG, CERTIFIKAT – MINDRE EJENDOMME Lær at udføre hovedeftersyn og service på fjernvarmeinstallationer ifølge FjR-ordningens generelle tekniske regler og bestemmelser. Den 1.3 – 9.3.2021 Den 8.4 – 16.4.2021 Den 9.9 – 17.9 2021 Den 21.10 – 29.10

FJERNVARME, RECERTIFICERING – MINDRE EJENDOMME Få dit FjR-certifikat fornyet og bliv opdateret på Dansk Fjernvarmes aktuelle bestemmelser. Fornyelsen skal ske hvert 3. år. Den 22.3 – 24.3.2021 Den 13.10 – 15.10. 2021

HÅRDLODNING AF KOBBER OG STÅL TIL DN13 Lær at forberede og hårdlodde tætte samlinger på kobber/stålrør som anvendes i køle-, luftkonditionerings- og varmepumpesystemer op til DN13. Kurset i hårdlodning (eller tilsvarende kompetencer) er en forudsætning for at kunne deltage på KMO-certifikat. Den 15.4 – 16.4.2021 Den 23.9 – 24.9.2021 Den 28.10 – 29.10.2021

KØLETEKNIK, KATEGORI II, KMO-CERTIFIKAT Få et personligt KMO-Certifikat. Alle, som arbejder med at servicere køleanlæg og varmepumper, der indeholder 0-2,5 kg HFC-kølemiddel, skal være uddannede til dette og være i besiddelse af et personligt Kategori II-certifikat. Den 19.4 – 3.5.2021 Den 27.9 – 8.10.2021 Den 1.11 – 12.11.2021

HEAT – SERVICE PÅ STORE FJERNVARMEANLÆG Opnå certifikat til indregulering og udførelse af service på større fjernvarmeanlæg. Opnå kendskab til gældende love og regler samt viden om anlægsdrift. Den 31.5 – 2.6.2021 Den 3.11 – 5.11.2021

A-CERTIFIKAT, GAS Opnå A-certifikat til at opstarte og indregulere nye varmeproducerende kedelanlæg og andre gasforbrugende apparater under 135 kW j.f. Gasreglementet. Den 1.3 – 22.3.2021 Den 25.3 – 20.4.2021 Den 15.9 – 6.10.2021 Den 11.10 – 1.11.2021

VE-INSTALLATØR/MONTØR – VARMEPUMPER I samarbejde mellem:

&

Opnå VE-certifikat og opfyld kravene til at indgå i rollen som VE-uddannet medarbejder som del af en virksomheds opfyldelse af godkendelsesordningen for virksomheder, der monterer små vedvarende energianlæg. Den 9.2 – 12.2.2021 og den 26.2.2021 Den 8.3 – 11.3.2021 og den 26.3.2021 Den 23.8 – 26.8.2021 og den 10.9.2021 Den 16. – 19.11.2021 og den 3.12.2021 Den 29.11 – 2.12.2021 og den 17.12.2021

Læs mere om kurserne på techcollege.dk

15


VARMEPUMPER, INSTALLATION OG SERVICE Lær at installere varmepumper efter gældende EU og national lovgivning samt at kommunikere med kunder om ibrugtagning og service. Den 26.4 – 29.4.2021 Den 8.11 – 11.11.2021

TVÆRFAGLIG ENERGIOPERATØR Lær at bruge virksomhedens energiressourcer optimalt – både i forhold til miljø og økonomi. Kursusforløbet er for serviceteknikere og ledere af teknisk service, pedeller mfl. i private og offentlige virksomheder, institutioner og boligforeninger. 39 dages uddannelse fordelt over en længere periode. Den 11.8.2021 – 22.4.2022.

INSTALLATION AF BIOBRÆNDSEL Få kendskab til installering af biobrændselsanlæg ud fra gældende byggelovgivning, autorisationslovgivning samt plan- og brandlovgivning. Den 10.5 – 12.5.2021 Den 23.11 – 25.11.2021

SVEJSNING AF RØRSYSTEMER I PLAST, CERTIFIKAT Lær at udføre plastsvejsning på rørsystemer ifølge DS/EN standarderne. Den 31.5 – 11.6.2021

STYRINGSAUTOMATIK I VARMEFORDELENDE ENERGIANLÆG Lær at montere, indregulere og programmere reguleringsautomatikudstyr i varmefordelende energianlæg jf. autorisationslovgivningen. Den 25.5 – 27.5. 2021 Den 1.9 – 3.9.2021

16

Læs mere om kurserne på techcollege.dk

KLIMATEKNISKE MÅLINGER OG KOMPONENTER Lær om termisk/atmosfærisk personkomfort, lær at foretage korrekt komponentvalg til opbygning af klima- og ventilationstekniske anlæg i overensstemmelse med anerkendte normer og standarder. Den 15.3 – 19.3.2021 Den 17.5 – 21.5.2021 Den 13.9 – 17.9.2021 Den 15.11 – 19.11.2021

KLIMATEKNIK, SERVICE OG DRIFT Lær at foretage driftstilstandsbestemmelse, udføre service og etablere optimale driftsforhold. Lær at foretage afcheckning på klima- og ventilationstekniske anlæg. Den 12.4 – 16.4-2021 Den 14.6 – 18.6.2021 Den 20.9 – 24.9.2021 Den 22.11 – 26.11.2021


VENT-ORDNING, OPKVALIFICERING/CERTIFICERING Lær at foretage kvalificeret vurdering, registrering og afcheckning af områderne: indeklima, automatik, vandkredse, volumenstrømme, indreguleringstilstand og energiforbrug på alle typer klima- og ventilationstekniske anlæg og på baggrund heraf stille forslag til energioptimering. Den 19.4 – 22.4.2021 Den 22.6 – 25.6.2021 Den 4.10 – 7.10.2021 Den 30.11 – 3.12.2021

VENTILATIONSTEKNIK, MÅLETEKNIK OG TÆTHEDSPRØVNING AF VENTILATIONSKANAL Lær at beregne målepunkter på kanalsystemer i ventilationsanlæg samt at udføre og dokumentere tæthedsprøvning jf. gældende regler. Den 3.5 – 5.5.2021.

VENTILATIONSANLÆG, ENERGIOPTIMERING Lær at energioptimere ventilationsanlæg, at vurdere udskiftning af komponenter samt om optimering af pumper, varmeflader, genvindingstyper mfl. Den 16.8 – 17.8.2021

VEDLIGEHOLD AF VENTILATIONSANLÆG Lær at tilstandsvurdere mekaniske komponenter som kileremme, lejer, aksler, ventilatorer samt at udføre reparation og vedligeholdelse. Den 22.3 – 24.3.2021

Læs mere om kurserne på techcollege.dk

17


BLIK Vælg frit mellem følgende kurser i perioden: Den 24.3 – 34.4.2021 Den 11.10 – 5.11.2021 SKIFERDÆKNING AF TAGE OG FACADER INDDÆKNINGER OG FALSNINGER INDDÆKNING AF KARNAPPER INDDÆKNING AF KVISTE INDDÆKNING AF OVENLYSVINDUER SKOTRENDER, MURKRONER OG SÅLBÆNKE TAGRENDER, NEDLØB OG HÆTTER (BLIKTAGE) TAGRENDER OG NEDLØB UDLUFTNINGSHÆTTER BLIK – BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER, UDSMYKNING BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER, INDDÆKNING Læs mere om kurserne og tilmeld dig på techcollege.dk

18


KONTAKT OG SUPPORT FOR TILMELDING, VEU-GODTGØRELSE, INDLOGERING M.V. Gitte F. Rasmussen Uddannelsessekretær Telefon 7250 5271 gira@techcollege.dk KONTAKT FOR MERE INFORMATION OM KURSERNE SAMT VIRKSOMHEDSTILPASSEDE KURSER Birgitte Boe Uddannelseskonsulent Telefon 2526 6249 bbm@techcollege.dk

Læs mere om kurserne på techcollege.dk

19


TECHCOLLEGE Øster Uttrup Vej 1 · 9000 Aalborg Telefon 7250 1000 · techcollege.dk

Januar 2021

Byg videre på din faglighed

Profile for TECHCOLLEGE

Kursuskatalog – El og VVS  

Kursuskatalog – El og VVS  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded