Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 1, 2017 г. / Spisanie Gradat

Page 116

116  ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2017

РАДИУС НА ПРИДВИЖВАНЕ С ВЕЛОСИПЕД И ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД

СОФИЯ

КОПЕНХАГЕН