Page 98

96  ГРА ДЪТ   ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2017

БУРГАС 104 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА ГРАДСКИ ПРОЕКТИ

© НАДЕЖДА ЧИПЕВА

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat