Page 90

88  ГРА ДЪТ   ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2017

ВАРНА С НОВА ПЕРСПЕКТИВА И ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

© ПЛАМЕН ГУТАНОВ

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat