Page 82

80  ГРА ДЪТ   ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2017

ПЛОВДИВ ФОКУС ВЪРХУ ВХОДНИ МАГИСТРАЛИ И ОКОЛОВРЪСТНИЯ ПЪТ

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat