Page 64

62  ГРА ДЪТ   ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2017

ИНЖ. КОНСТАНТИН ПЕТКОВ И ИНЖ. СВЕТОСЛАВ ПЕХЛИВАНОВ СТРОИТЕЛСТВОТО НА МЕТРОДЕПО В ЗОНАТА НА ДЕЙСТВАЩО АВТОДЕПО Е ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

ИНЖ. КОНСТАНТИН ПЕТКОВ, РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ, "ГЕОСТРОЙ" , ИЗПЪЛНИТЕЛ НА МЕТРОДЕПО "ЗЕМЛЯНЕ" ИНЖ. СВЕТОСЛАВ ПЕХЛИВАНОВ, РЪКОВОДИТЕЛ "СТРОИТЕЛСТВО", "ГЕОСТРОЙ", ИЗПЪЛНИТЕЛ НА МЕТРОДЕПО "ЗЕМЛЯНЕ"

Инж. Петков, изпълнявате най-любопитния проект от трети метродиаметър – малък град под и над земята. Кое е специфичното в него? На какъв етап е изпълнението на обекта? С какви предизвикателства се срещате? Какъв процент от строителството е завършило? Основен предмет на проекта са сградите на метродепо „Земляне”, предназначени за престой и за поддръжка/ремонт на подвижния състав - гаражно хале и ремонтно хале, както и котелно Гаражно хале Сградата е предназначена за престой, почистване отвътре и дейности по проверка на изправността и евентуални леки поправки, за които не е необходимо влаковете да влизат в ремонтно хале. Сградата е с външни габарити 172/68 м. В нея се провеждат различни дейности за поддръжката на подвижния състав. Предвидени са 13 коловоза, на които могат да се поместят общо 25 влака с дължина 79.60 м. Интересно съоръжение е каналният струг, който се разполага под нивото на работната площадка. Той служи за репрофилиране на колелата на влака без демонтаж. В дъното на същия коловоз е разположена бояджийска камера за цели вагони. Ремонтно хале и котелно Двете сгради са разположени/долепени южно на гаражното хале. Ремонтното хале е предназначено за всякакви поправки на подвижния състав на метрополитена. Сградата е с

външни габарити 107/37 м. Халето е оборудвано с два портални крана с товароносимост 12.5 тона, с които се обслужва цялата дължина на помещението. В основния обем на ремонтното хале са разположени три коловоза с ремонтни канали и един коловоз за талиги. Ремонтните коловози позволяват приемане на влакове с дължина до 80 м. На двете нива по южната страна на халето са разположени технически помещения като: компресорно/двигателно, пантограф, склад резервни части и инструменти, акумулаторно/дестилаторно и др. Конструкцията е стоманобетонна сглобяема, конструктивната схема е скелетна, конструктивните елементи са предварително изготвени в заводски условия Главните покривни 2Т-греди са предварително напрегнати, изготвени в заводски условия и стъпват посредством неопренoв лагер върху колоните, като са фиксирани с шпилки и закладни части в двата края. Столиците са стоманобетонни сглобяеми елементи, предварително изготвени в заводски условия, и стъпват върху главните 2Т-греди посредством неопренов лагер, като са фиксирани с шпилка в двата края. Покривната ламарина е трапецовидна носеща с максимално подпорно разстояние 6.40 м. Колоните са стоманобетонни сглобяеми, предварително изготвени в заводски условия със сечение

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat