Page 62

60  ГРА ДЪТ   ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2017

ИНЖ. КЛИМЕНТ ИВАНОВ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018 МЕТРОСТАНЦИЯ 10 ДАВА ЗЕЛЕН СВЕТОФАР ЗА ПРОБИВНАТА МАШИНА ИНЖ. КЛИМЕНТ ИВАНОВ НАЧАЛНИК НА ГРУПА СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ В "СТАНИЛОВ" ЕООД, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА МС10 ОТ ПОЗИЦИЯ 2, ЕТАП 1 ОТ ТРЕТИ МЕТРОДИАМЕТЪР, ПАРТНЬОР В ОБЕДИНЕНИЕ "МЕТРО БИЛД ЦЕНТЪР"

Метростанция 10 се намира под бул. „Патриарх Евтимий“ между пресечките с бул. „Витоша“ и ул. „Княз Борис I“. От източната страна е разположен подлез за връзка с метростанция НДК от втори метродиаметър, а от западната - подлез за връзка с 2 входа при градинката на църквата „Св. Георги“. Станцията е подземна и се изпълнява по полуоткрит способ, отгоре надолу – милански метод. Теренът в зоната на метростанцията е приблизително равнинен, с денивелация около 120 см, който се изкачва от източния към западния й край. Разстоянието от терен до кота глава релса се изменя в порядъка приблизително от 22.0 до 22.5 м. Дълбочината на изкопа за изпълнение на станцията достига до 27 м. Метростанцията представлява съчетание от външна и вътрешна конструкция, като в експлоатационно състояние двете конструкции работят съвместно. Външната конструкция се състои от шлицови стени, първа миланска плоча с надстройка трапецовидна покривна плоча. Плочите се изпълняват върху терена (по милански метод) – отгоре надолу. Външната конструкция има носеща и укрепваща функция. Шлицовите стени са допълнително укрепени

с усилени самопробивни IBO анкери с дължина до 28 м. Последващо се изпълнява вътрешната конструкция в съответствие с функционалната схема на станцията. Към настоящия момент външната конструкция е изцяло завършена. Изпълнени са над 80% от изкопните работи под първа миланска плоча, като паралелно с това е изградена част от вътрешната конструкция – междинна (втора миланска) плоча и стени над нея, както и връзката със съществуващия втори метродиаметър. Цялостното изпълнение на конструкциите на метростанцията е над 60%. Предстои изпълнение на дънната плоча на метростанцията за осигуряване възможността за преминаване на тунелопробивната машина, изграждаща метротунела, което предстои в началото на 2018 г. Сложността на изпълнението се обуславя от голямата дълбочина на изкопните работи, свързана с преминаването на трасето под съществуващия втори метродиаметър, както и разположението на строежа в гъсто населена централна градска част със силно ограничен достъп. За извозване на изкопаните земни маси (над 50 000 куб.м) е изградена изключително стръмна рампа за достъп, която може да бъде обслужвана само от тежка специализирана

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat