Page 50

48  ГРА ДЪТ   ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2017

МИХАИЛ ЦАНКОВ ЗА ДА ИМА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ, ТЕ ТРЯБВА ДА СА ЗАЛОЖЕНИ В ТРЪЖНИТЕ УСЛОВИЯ Интервю МИЛЕНА ВАСИЛЕВА

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. МИХАИЛ ЦАНКОВ УПРАВИТЕЛ НА „ИРКОН“ ООД, ПРЕПОДАВАТЕЛ В КАТЕДРА „МЕТАЛНИ, ДЪРВЕНИ И ПЛАСТМАСОВИ КОНСТРУКЦИИ“, СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ НА УАСГ

МИХАИЛ ЦАНКОВ

е завършил ВИСИ (сега УАСГ) през 1973 г. Специализирал е в Центъра по приложна математика към ТУ – София, а през 1978 г. защитава дисертация и придобива научна степен к.т.н. (доктор). Постъпва в катедра „Метални, дървени и пластмасови конструкции” през 1978 г. като асистент, впоследствие е ст. aсистент , гл. асистент, доцент, понастoящем е професор в същата катедра. В периода 1983 - 1985 г. специализира в Япония – университет "Киото". Основава проектантско бюро „Иркон” през 1996 г. От 2011 г. е представител на България в Изпълнителния комитет на EUROSTEEL. Участвал е в проектирането и изпълнението на над 60 обекта на територията на България, Куба, Русия, Нигерия, Молдова, бивша Югославия. Основните му научни и професионални интереси са ориентирани към приложението на стоманените носещи конструкции в строителството. Това лятото проектът на "Иркон" спечели конкурса за пешеходни надлези на Софийския околовръстен път от Горубляне до "Младост 4".

Проф. Цанков, намират ли металните конструкции приложение в пътната инфраструктура на България? Позабравени ли са? Кои са прекрасните български образци? Не бих казал, че са забравени, но реалната картина е причина да се мисли така. Наистина има прекрасни български образци на металните конструкции. 1976 г.: новият „Аспарухов мост“ е в експлоатация. Централните му три отвора са 80 + 160 + 80 м. Това е сериозно техническо и технологично съоръжение. През ноември 2016 г. на специализиран семинар, организиран от катедра „Метални конструкции” на УАСГ, бе отбелязана 40-годишнината му. 1980 г.: факт са двата моста по магистрала „Хемус”, като единият е с отвор от 163 м, т.е. с 3 метра по голям от средния отвор на Аспаруховия мост. Тези съоръжения изпълняват своето предназначение и сега с кореспондираща сигурност и надеждност, при това с нищожни

разходи по поддръжката им. Всички те са резултат от проведени конкурси, независимо че са държавна поръчка. Не бива да се забравя и Дунав мост при Русе, в експлоатация от 1954 г. Той е все още единственият мост у нас на 2 нива (на горно ниво – пътен, на долно – железопътен). В днешно време се провеждат обществени поръчки на инженеринг (проектиране и строителство) за магистрали. Тази институция, която готви програмата на обществената поръчка, следва да бъде запитана защо не се залагат конструктивни решения със стоманена конструкция - разбира се, за отвори над 40 - 50 метра, след като има и проектанти, и строители. Масово се прилагат сглобяеми стоманобетонни напрегнати греди, чийто срок за експлоатация е минимум 75 години без основен ремонт, но миналата година след 34 години експлоатация беше направен основен ремонт на подобно съоръжение от магистрала „Тракия”,

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat