Page 48

46  ГРА ДЪТ   ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2017

НОВИ ВОДНИ АТРАКЦИИ И ЦВЕТНИ ГРАДИНИ В ЗАПАДНИЯ ПАРК Текст РА ДОСТИНА ПОПОВА

ИНВЕСТИТОР Столична община СТОЙНОСТ 10 233 399 лв. ФИНАНСИРАНЕ Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 ПРОЕКТАНТ "Проджект Планинг енд Мениджмънт" ООД

ИСТОРИЯ Западният парк е сред най-големите паркове в София и се простира на 2.16 кв. км площ. Разположен е между кварталите "Западен парк", "Люлин", "Факултета", "Красна поляна", "Захарна фабрика", "Гевгелийски" и е свързан с три значими транспортни артерии – булевардите "Сливница", "Царица Йоанна" и "Стамболийски". През парка тече Суходолската река и минава жп линията за Югозападна България и Гърция. Създаден е по проект на известния архитект Иван Бояджиев през 1957 г. Тогава се е наричал парк "Христо Смирненски". Първоначалният му замисъл и функция, която

изпълнява и досега, е на класически парк за отдих и култура. Замислен и реализиран е като среда, предлагаща богати възможности за забавления, наситена с многобройни съоръжения за спорт и атракции. В своя архитектурен план Западният парк съчетава в себе си надлъжни и напречни композиции, големи и красиви цветни партери, скални кътове, цветни градини, големи и обезопасени детски площадки, атракционни забавления. Преди много години той е бил „разсадник" на София за разнообразни растителни видове, част от които са оцелели в парка до днес.

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat