Page 22

20  ГРА ДЪТ   ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2017

ДАНИЕЛ ПАНОВ ОЧАКВАМЕ ТРИТЕ ГРАДСКИ ФОНДА ДА СТАРТИРАТ КЪМ СРЕДАТА НА 2018 Г. Интервю СВЕТЛ А ДОБРЕВА

ДАНИЕЛ ПАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (НСОРБ) И КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДАНИЕЛ ПАНОВ

е роден през 1967 г. във Велико Търново. Завършил е Висшето военно общовойсково училище "Васил Левски" (настоящ Национален военен университет) и Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий". От 2002 до 2011 г. е управител на общинската туристическа агенция "Царевград Търнов". Кмет на община Велико Търново от 2011 г. От 2012 г. е член на управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България, а от 2016 г. – негов председател. Женен, с двама сина.

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat