Page 18

16  ГРА ДЪТ   ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2017

ДЕНИЦА НИКОЛОВА ТЪРСИМ МЕХАНИЗМИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИ И В ПО-МАЛКИТЕ ГРАДОВЕ Интервю СВЕТЛ А ДОБРЕВА

ДЕНИЦА НИКОЛОВА ЗАМ.-МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ДЕНИЦА НИКОЛОВА

е магистър по икономика, специализирала е мениджмънт на Конфедерацията на холандската индустрия и работодатели; в Rotary International – Ню Йорк; в областта на финансовия контрол, докладването на нередности и сертифицирането на средства от фондовете на ЕС. В периода 2006 - 2010 г. е началник на отдел в дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите, 2010 – 2013 г. е главен директор на ГД „Програмиране на регионалното развитие" и ръководител на Управляващия орган на ОПРР и член на съвета на директорите на фонд ФЛАГ; 2013 - 2014 г. е мениджър корпоративно планиране на „Трейс Интернешънъл“ ЕООД и управител на „Смарт Синерджи Консулт“ ЕООД.

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat