Page 16

14  ГРА ДЪТ   ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2017

ГРАДОВЕТЕ И ТЯХНАТА ИДЕНТИЧНОСТ

Текст МИЛЕНА ВАСИЛЕВА

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat