Page 122

120  ГРА ДЪТ   ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2017

ПЛЕВЕН С ОБНОВЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОСТРАНСТВА И НОВИ ТРОЛЕЙБУСИ

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat