Page 12

10  ГРА ДЪТ   ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2017

МЕТРОСТАНЦИЯТА SAINT-DENIS PLEYEL В ПАРИЖ НОВИЯТ ГРАДСКИ ЦЕНТЪР Текст НИКОЛ АЙ ТОДОРОВ

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat