Page 102

10 0  ГРА ДЪТ   ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2017

УЛИЦИ, ПЕШЕХОДНИ ЗОНИ, ПАРКОВЕ

Текст МИЛЕНА ВАСИЛЕВА

Бургас разполага със 104 млн. лв. за градски проекти, сред които за обновяване на улици, площадни пространства, училища, спортни обекти, за осигуряване на устойчива мобилност и удобна и красива градска среда. Новата тема на града е градската мобилност чрез пешеходни зони и зони "Темпо - 30", велотрасета, бързи автобусни линии и нова политика на паркиране.

След 4 предпроектни проучвания градът ще осъществи два основни компонента на ИГТ за 11 966 744 лв., от които 7 758 281 лв. са по ОПРР 2014 - 2020. Проектите са за буферен паркинг, обвързан с Бързата автобусна линия и интегрираната система за паркиране, и изграждане на бърз автобусен коридор по бул. "Демокрация" и бул. "Стефан Стамболов".

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „ОДРИН“ В урбанизираната територия съгласно Генералния комуникационно-транспортен план на гр. Бургас улица "Одрин" е районна артерия ІІІ клас. Паралелно улицата представлява трасе на третокласен път от републиканската пътна мрежа III-9008 "I-9 (Бургас) - кв. "Долно Езерово". Улица "Одрин" е една от най-натоварените улици от първостепенната улична мрежа на Бургас. В нея се концентрират градско движение, масовият обществен транспорт и товарното движение в производствената зона. Кръстовището на „Трапезица“ вече е кръгово, четирите му края се свързват чрез пасарелки, надлезът на Товарната жп гара и градски „виадукт“, новата ул. „Крайезерна“ откри гледката към езерото Вая и подсигури връзка със северната индустриална зона. Остана да се реализира инвестиционен проект за реконструкция на улица "Одрин" от кръстовище "Трапезица" до бул. "Проф. Яким Якимов" (път ІІІ-9008 І-9 (Бургас) - кв. "Долно Езерово" от км 0.000 до км 2.400), като се изгради и второ пътно платно. Улицата е важен елемент от трасето за изнасяне на транзитното движение от силно урбанизираната градска територия, обвързващо пътен надлез над товарна гара и кръстовище „Трапезица“ – така е според ОУП на Бургас. Проектът е съгласуван и с жп връзката на Централна жп гара Бургас с летище Бургас.

ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „ЗАПАД“ Цялостното име на проекта е „Надлез над Товарна жп гара Бургас", участък: бул. "Проф. Якимов" от индустриален жп коловоз до ул. „Крайезерна“ с пътен възел при пресичането на ул. „Одрин“, естакада над ул. „Одрин“ и жп коловози и връзка с ул. "Крайезерна“. Проектът е завършен. Дава шанс за периферно и обиколно преминаване на автомобилното движение през Бургас - на входа на града веднага се завива вдясно - покрай комплекс "Славейков" по ул. "Проф. Якимов", през пътен възел "Запад", през ул. "Крайезерна" и оттам по път I-9 за Южното Черноморие. Инвестицията е за 20 987 912 лв. с ДДС. Проектът за изграждане на пътен възел "Бургас-запад" е изготвен от "Пътпроект" ЕООД. Изпълнител е обединение ВАДО, съставено от "ГБС-Инфраструктурно строителство"(50%) и "Техноекспортстрой" (50%) РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „КРАЙЕЗЕРНА” През юли тази година откриха новото дясно платно по плана на ПЗ „Север“ на Бургас, от надлез над Товарна гара, връзката с бул. „Т. Александров” до пристанище Запад, етап 1 - „Главно трасе на ул. „Крайезерна“, и етап 2 "Кръгово“. От спускането към водната площ се открива красива гледка към езерото Вая. Вляво остава производствена зона „Север“, до която вече е осигурен достъп. Неслучайно обектът се финансира по оперативна програма

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat