Списание ГРАДЪТ, брой 6/2021

Page 282

276  ГРА ДЪТ   БРОЙ 6 | 2021

ЕСТЕТИКА, ДИЗАЙН И ЕФЕКТИВНОСТ СТУДИО IDEA © МИНКО МИНЕВ