__MAIN_TEXT__

Page 254

252  ГРА ДЪТ   СЕПТЕМВРИ / ОК ТОМВРИ 2018

МИЛЕНА ПРОДАНОВА УЧЕБНАТА СРЕДА ПРЕДРАЗПОЛАГА УЧЕНИЦИТЕ ДА СЕ ЧУВСТВАТ КОМФОРТНО

МИЛЕНА ПРОДАНОВА АДМИНИСТРАТИВЕН ДИРЕКТОР И ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СОБСТВЕНИКА, ЧЛЕН НА БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ, АМЕРИКАНО-АНГЛИЙСКАТА АКАДЕМИЯ

МИЛЕНА ПРОДАНОВА

заема длъжността административен директор на Американо-английската академия от август 2016 г. Освен че е пряко ангажирана с финансовоадминистративни въпроси, представлява и собствениците на училището, като е част от борда на директорите. Завършила е висшето си образование в ACT – American College of Thessaloniki, със специалност „Бизнес администрация“. Милена Проданова е част и от родителската общност на Американоанглийската академия, където се обучават двете ù деца.

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ" - брой 5, 2018 г.  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 5, 2018 г.

Списание "ГРАДЪТ" - брой 5, 2018 г.  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 5, 2018 г.

Profile for tcmgbg