Списание ГРАДЪТ, брой 3/2022

Page 84

80

ГРА ДЪТ

БРОЙ 3 | 2022

ХОТЕЛ „ВИЗУАЛИЗА“ ПЛОВДИВ