Списание ГРАДЪТ, брой 3/2022

Page 44

40

ГРА ДЪТ

БРОЙ 3 | 2022

АРХ. РАДОМИР СЕРАФИМОВ ОФИСЪТ Е ЧАСТ ОТ КОРПОРАТИВНАТА ФИЛОСОФИЯ ТОЙ Е ДОМЪТ НА КОМПАНИЯТА

АРХ. РАДОМИР СЕРАФИМОВ "АТЕЛИЕ СЕРАФИМОВ АРХИТЕКТИ"