Списание ГРАДЪТ, брой 3/2022

Page 38

34

ГРА ДЪТ

БРОЙ 3 | 2022

HELEN KOSS ПРЕДСТАВЯ ОФИСА НА ACRONIS SOFIA, NV TOWER