Списание ГРАДЪТ, брой 3/2022

Page 220

216

ГРА ДЪТ   БРОЙ 3 | 2022

Първата книга от планираната двуезична поредица за българската архитектура от втората половина на ХХ век е събрала в себе си гледните точки на седем известни изследователи за ключови обекти от Пловдив, Велико Търново, Враца, Слънчев бряг и други градове. Фокусът в подбора и анализа се развива около опорната ос - връзката и взаимодействията между архитектурата и околната среда – КОНТЕКСТА. Книгата не следва строги научни правила, не претендира за изчерпателност на примерите. Всяка глава се състои от аналитична и каталожна част. Форматът на изданието и селекцията на документираните обекти целят създаването на обща визуална картина посредством внимателно подбрани представители за конкретни региони, автор, вид архитектура. Целево са представени по-малко коментирани и познати сгради и структури. Настоящата книга и плануваната поредица биха били устойчив фундамент за създаване на правилни критерии за оценка на архитектурното наследство от близкото минало както за специалисти и изследователи в областта, така и за широкия кръг от съвременни читатели. Изданието е финансирано от Националния институт за недвижимо културно наследство и Камарата на архитектите в България. Научни рецензенти са: дoц. д-p apx.Baлeнтинa Bъpбaнoвa и дoц. д.и.н. Саша Лозанова. Дизaйнът нa ĸнигaтa е дело на арх. Πлaмeнa Гeopгиeвa, а нa ĸopицaтa - на Bиĸтop Hoвaĸ. Книгата бе представена на зрителите на БНТ в предаването „Култура.бг“ на 12.04.2022 г., на слушателите на БНР на 28.04.2022 в предаването "Артефир" и на 02.05.2022 г. в "Какво се случва". Книгата заедно с едноименна изложба събраха многобройна публика на 14.04.2022 в Университета по архитектура, строителство и геодезия и на 17.05.2022 в Музея за история на София. Планирани са гостуване на вторите и изложбата в Пловдив, Враца и Велико Търново.