Списание ГРАДЪТ, брой 3/2022

Page 202

198

ГРА ДЪТ

БРОЙ 3 | 2022

ДИМИТЪР ИВАНОВ РАБОТНАТА СРЕДА - КЛЮЧОВ ФАКТОР ЗА ПЕРФЕКТНИЯ БАЛАНС МЕЖДУ СВОБОДА, ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОЦЕСИТЕ И ЕКИПНА РАБОТА

ДИМИТЪР ИВАНОВ УПРАВЛЯВАЩ ПАРТНЬОР, AVALANT

МАКРОТРЕНДОВЕТЕ И ОФИС СЕКТОРЪТ Нека да погледнем към търсенето на офис площи. Офис пазарът определено се намира в динамични времена, в които нови модели на работа, даващи повече гъвкавост на служителите, се тестват и тепърва изграждат. В средносрочен план хибридният модел на работа изглежда като такъв, на който значителна част от офис ползвателите ще заложат. В такава ситуация ролята на офис пространството също ще еволюира, превръщайки се в обединителна точка за професионалисти, които в повечето случаи имат свободата на избора къде да работят. От друга страна, в търсене на перфектния баланс между свобода, ефективност на процесите и екипна работа работодателите все по-често ще залагат на допълнително подобряване на качеството на работната среда, поглеждайки към клас А сегмента. За поредна година наблюдаваме увеличаване на относителния дял транзакции в

клас А офисни сгради за сметка на тези в клас Б (през 2021 г. 88% от обема на новонаети площи са се случили в клас А офисни сгради (77% за 2020 г.). От тази гледна точка инвеститорите, които не са пестили средства в добро местоположение, инфраструктура, високотехнологични решения и грижа към околната среда, са в по-благоприятна позиция да се справят с гореспоменатата динамика. Настоящият момент е характерен и с изтичането на договори, сключени в периода 2017 - 2019 г., когато пазарът бе силен от гледна точка на търсене. Тези компании са в процес на вземане на решение, като за разлика от времето преди пандемията за известна част от тях намаление на площите също ще стои на масата. Когато погледнем към предлагането на офис площи, можем да отбележим следните основни тенденции. 2021 година беше запомняща се от гледна точка на новопостроени офисни проекти –