Списание ГРАДЪТ, брой 3/2022

Page 192

188

ГРА ДЪТ

БРОЙ 3 | 2022

АЛЕКСАНДЪР МИЛЕВ ОФИСЪТ НА 2022 Е КОРЕННО РАЗЛИЧЕН

АЛЕКСАНДЪР МИЛЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, PROXIAD