Списание ГРАДЪТ, брой 3/2021

Page 58

56  ГРА ДЪТ   БРОЙ 3 | 2021

АРХ. АНГЕЛ ЗАХАРИЕВ С ВДЪХНОВЕНИЕ ОТ ЕСТЕСТВЕНИТЕ КРИСТАЛИ И ПЛАНИНСКИТЕ ВЪРХОВЕ

АРХ. АНГЕЛ ЗАХАРИЕВ "А И А АРХИТЕКТИ"

NV Tower е мащабен иновативен проект за многофункционална сграда, разположена в атрактивна зона в югоизточната част на София. Сградата e мултифункционална, включваща офиси, жилища, търговски обекти - ресторант, кафене, магазини, уелнес и спортен център, конферентен блок, панорамна площадка, покривни градини, подземни паркинги. Освен с многофункционалността си NV Tower е характерна с обширни публични пространства, богато озеленени покриви и фасади, внимателно изграден архитектурен силует, съобразен с контекста, отваряне на сградата на ниво терен към града. Водени от принципа, че ценното в града е именно комбинацията между човешкото творение на фона на могъществото на природата, проектът за NV Tower е внимателно изследван за визуалното му въздействие върху градския силует и е проектиран да се вписва хармонично в него, маркирайки развитието на столицата в началото на XXI век. Отговорното отношение към града се изразява и чрез богато озеленените покриви и тераси, обществените пространства на върха на сградата и атрактивното фасадно

осветление, подчертаващо силуета на сградата. Сложната функционална организация е овладяна в обща структура, предоставяща максимална гъвкавост при изграждането и използването на всеки отделен обект в нея. Проектът следва най-актуалните градоустройствени и архитектурни тенденции: многофункционалност, обширни публични пространства в различни зони на сградата, богато озеленени покриви и фасади, внимателно изграден архитектурен силует, съобразяващ се с контекста на средата, отваряне на сградата на ниво терен към града. NV Tower е ситуирана в югоизточната част на гр. София, на бул. ”Г. М. Димиров” в близост до кръстовището с бул. ”Драган Цанков”, в атрактивна за инвестиции територия, превръщаща се в една от основните бизнес зони на столицата. И двата булеварда - бул. ”Г. М. Димиров” и бул. ”Драган Цанков”, са основни градски пътни артерии. Територията е атрактивна за инвестиции и през последните години се наблюдава значителен интерес за изграждане на бизнес и жилищни сгради. С всеки нов проект се затвърждава притегателната й сила като предпочитано място за работа