Списание ГРАДЪТ, брой 3/2021

Page 160

158  ГРА ДЪТ   БРОЙ 3 | 2021

РОСЕН ТЕНЕВ ОЧАКВАНИЯТА СА ПАЗАРЪТ ДА СЕ ДВИЖИ ОСНОВНО ОТ РЕЛОКАЦИИ НА ВЕЧЕ УСТАНОВЕНИ В СТРАНАТА БИЗНЕСИ

РОСЕН ТЕНЕВ, MRICS РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР ЗА БЪЛГАРИЯ, PRODEA INVESTMENTS, TELUS TOWER