Списание ГРАДЪТ, брой 3/2021

Page 150

148  ГРА ДЪТ   БРОЙ 3 | 2021

ГЕОРГИ БРАШНАРОВ БЪДЕЩЕТО НА ОФИС СГРАДИТЕ: SERVICE, SERVICE, SERVICE

ГЕОРГИ БРАШНАРОВ ЧЛЕН НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА БАСКОМ

ИТ СЕКТОРЪТ ПРЕЗ 2020 ИТ секторът в България и по света винаги предшества останалите – ние се сблъскваме с проблеми, които се появяват 10 - 15 години по-късно при повечето от останалите индустриални сектори. Като пример - при въвеждане на извънредното положение през март 2020 за фирмите в нашия сектор не беше особен проблем за 24 часа да преминат към дистанционен режим на работа. Софтуерните компании разполагат с цялата необходимата култура и инфраструктура за подобен бърз преход. На практика те работят по подобен начин от години

– просто сега и на всички останали се наложи да го правят. Софтуерният сектор в България премина през 2020 с бодро вдигната глава – отбелязахме над 10% среден ръст при 4.2% намаление на БВП в държавата. Голяма част от компаниите продължиха да наемат хора и разрастването им е факт. Нашият сектор е почти изцяло експортно ориентиран, затова за нас е важно, че от началото на 2021 бизнесът в САЩ, Далечния изток и Европа се възстановява, идват нови проекти и нови бизнеси с желание за разрастване на екипите.