Списание "Градът", брой 3, 2020

Page 52

50  ГРА ДЪТ    БРОЙ 3 | 2020

СОФИЯ ВСЕ ПОВЕЧЕ "ГРАД ЗА ХОРАТА"