Списание "Градът", брой 3, 2020

Page 178

174  ГРА ДЪТ    БРОЙ 3 | 2020

NV TOWER ОТРАЗЯВА ДИНАМИЧНИТЕ ОЧЕРТАНИЯ НА ВИТОША