Списание ГРАДЪТ, брой 2/2022

Page 96

86

ГРА ДЪТ

БРОЙ 2 | 2022

КОГАТО ОЦЕНКАТА ИМА ЗНАЧЕНИЕ

www.revex.bg

Доверие, висок професионализъм и бързо изпълнение на поетите ангажименти – това търси всеки от нас, когато има нужда от услуга. Във време, в което всеки се представя за найдобрия, не е лесно да отсеем онези партньори, на които наистина можем да разчитаме. Опитът и доброто име в бранша невинаги са достатъчни. Често ни е необходимо още нещо, за да направим избор – лично отношение и внимание. Защото ако за компанията ние сме поредният клиент, за нас нашият собствен казус е най-значим в дадения момент. Срещаме ви с екипа на оценителско дружество РЕВЕКС ООД, където именно индивидуалният подход е водещ принцип при извършването на всяка услуга. Там всеки клиент е „най-важен“, а компромис с качеството не се прави. Благодарение на 20-годишния си опит професионалистите на компанията познават сектора на недвижимите имоти до най-малкия детайл. Динамиката през последните години засили търсенето консултантски услуги и хора, на които да имаме доверие, че ще изпълнят поетия ангажимент на най-високо професионално ниво и във възможно най-кратък срок. Фокусът на специалистите от РЕВЕКС е изготвянето на пазарни оценки при необходимост от банково кредитиране, покупко-продажба, съдебни производства, счетоводни нужди,

сделки между свързани лица. Те са и верният партньор, когато имате нужда от оценителски услуги при инвестиционни намерения върху земя, право на строеж, инвестиционен проект; делби и съсобственост; определяне на пазарен наем и всички други случаи, в които е необходимо определяне на стойността на вашите активи. Всички експерти от екипа на компанията са с богат опит в оценяването, като прилагат найдобрите бизнес практики в съответствие с български, европейски и международни стандарти. С годините компанията е успяла да изгради трайни партньорски взаимоотношения с водещи финансови институции и компании, специализирани в управлението на недвижими имоти, а в днешно време именно доверието е онова, без което отношенията нито в бизнеса, нито в живота имат перспектива. На всеки от нас се е случвало да даде грешна оценка – на ситуация, човек или проект. Това има своите последици – понякога по-сериозни, друг път не толкова. Когато обаче от правилната оценка зависи бъдещето на друг, а не твоето собствено, отговорността е в пъти по-тежка. Затова поддържането на високо професионално ниво на всеки експерт от екипа на РЕВЕКС гарантира, че вашето бъдеще е в ръцете на найдобрите в областта.