Списание ГРАДЪТ, брой 2/2022

Page 48

46

ГРА ДЪТ

БРОЙ 2 | 2022

"МАРИНА РЕЗИДЪНС": СИСТЕМИТЕ НА ЕТЕМ СА ЧАСТ ОТ НАЙ-ЕКСКЛУЗИВНИТЕ ПРОЕКТИ В СЪРЦЕТО НА БУРГАСКАТА РИВИЕРА

Система EF50 Standard Cross Section

Системите и специализираните решения на ЕТЕМ допълват крайния резултат при смела архитектура, комбинирана с изключителната строителната гъвкавост и функционалност. Затова не е случайно, че те са част от ексклузивния проект "Марина Резидънс", който има амбицията да олицетворява артистичния дух на Бургас. Модерната европейска архитектура на проекта и изпипаните детайли на интериора отразяват характера на тази първокласна жилищна сграда. Неин архитект е Радомир Серафимов, който има 21-годишен професионален опит като дизайнер, асоцииран партньор и управител на “Ателие Серафимов архитекти”. "Марина Резидънс" е жилищен проект, който чрез своя дизайн изразява същината на високото качество и луксозния начин на живот. Системите на ЕТЕМ, които бяха подбрани, така че да покрият изискванията на проекта, са: E85 50-милиметрова окачена фасадна система, която може да предложи широк набор от решения, Е75 – масивна система за прозорци с термичен мост, Е1000, Vario GH, Vario Fixing вентилируеми фасадни системи за облицоване на сгради. Други иновативни продукти от гамата на ЕТЕМ, които са естественото продължение на вече съществуващите и са едно много добро решение за новото строителство, са EF50 и EW70. EF50 – новата система за окачени фасади, която отговаря на модерните архитектурни изисквания по отношение на форма и функционалност, предоставяйки качествено изпълнение, е новото попълнение в продуктовото портфолио на ЕТЕМ. Най-голямото

Система EW70

предимство на системата е оптималното профилно съотношение между тегло и инерционен момент. Алуминиевите системи за прозорци и врати са предпочитаните системи за жилищни сгради поради техните издръжливост, качество и добро представяне. Ето защо екипът на ЕТЕМ реши да допълни своето портфолио с новата система за прозорци EW70. Системата е практично решение с висока енергийна ефективност, което комбинира функционалност и модерна визия. Следвайки тенденциите, със своите нови предложения и специализирани решения ЕТЕМ гарантира безпроблемното функциониране на своята търговска мрежа в постоянно променящата се бизнес среда, в която изискванията се увеличават. Ползвайки показателите на растежа като ориентир, ЕТЕМ се развива и разработва своите продукти с цел подобряване на стандартите на живот на своите крайни потребители, прилагайки методи, щадящи околната среда, и адекватни техники. Иновативните системи на компанията са разработени така, че да оптимизират употребата на материали, като спестяват енергия по време на своя жизнен цикъл, значително намаляват отпечатъка върху околната среда и гарантират устойчиво използване на природни ресурси. Чрез постоянното развитие на технологичната си инфраструктура, модерното оборудване и човешките си ресурси ЕТЕМ се фокусира върху иновациите и създаването на съвременни енергийни системи, които комбинират устойчивост и висока енергийна ефективност.