Списание ГРАДЪТ, брой 2/2022

Page 196

186

ГРА ДЪТ

БРОЙ 2 | 2022

СВОБОДА КОДЖАМАНОВА НАЙ-ПРОДАВАНИТЕ ИМОТИ БЯХА КЪЩИ С 3 СПАЛНИ, АПАРТАМЕНТИ НА ПАРТЕРНИ ЕТАЖИ С ДВОРНИ ПРОСТРАНСТВА И ВИЛИ

СВОБОДА КОДЖАМАНОВА МЕНИДЖЪР ЖИЛИЩНИ ПЛОЩИ, "COLLIERS БЪЛГАРИЯ"

СВОБОДА КОДЖАМАНОВА

започва кариерата си в Colliers International през 2002 г. като консултант жилищни имоти. През 2017 г., след като обогатява професионалния си опит, работейки за други компании, тя отново става част от Colliers като мениджър жилищни имоти. Между 2008 и 2013 г. Свобода е била мениджър маркетинг и продажби в българското подразделение на AFI Europe. През 2013 г. се присъединява към ECE Projectmanagement Bulgaria като лизинг мениджър, ангажиран с управлението и координацията на отдаването под наем на търговските площи в два от мащабните търговски центрове в София - Serdika Center Sofia и Mega Mall Sofia. Свобода има магистърска степен по ПР и масови комуникации от НБУ и бакалавърска по филология от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.