Списание ГРАДЪТ, брой 2/2022

Page 14

12

ГРА ДЪТ

БРОЙ 2 | 2022

BASECAMP LYNGBY ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС ЗА СМЕСЕНО ОБИТАВАНЕ