Списание ГРАДЪТ, брой 1/2022

Page 186

182

ГРА ДЪТ

БРОЙ 1 | 2022

ГРАДСКА ПАМЕТ И БЪДЕЩЕ ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ - СОФИЯ