Списание ГРАДЪТ, брой 1/2022

Page 150

146

ГРА ДЪТ

БРОЙ 1 | 2022

ИЗКУСТВОТО ДА СЪХРАНИШ ИСТОРИЯТА И ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ В СГРАДИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

Стремежът за постоянно повишаване на енергийната ефективност и комфорт на обитаване обхваща както новите, така и съществуващите сгради. В историческите центрове на градовете в Европа голяма част от сградите са паметници на културата, за които обичайните мерки често пъти са трудно приложими и изискват индивидуален

подход. Разговаряме с архитектите на една от отличените сгради в Национален конкурс „Сграда на годината 2021“, които си поставят амбициозната задача да приложат изискванията на стандарта „Пасивна къща“ при ремонта и реставрацията на църквата „Рождение на Блажена Дева Мария“ в Белене - паметник на културата от местно значение.

АРХ. ИГЛИКА ЛЮЦКАНОВА, АРХ. АЛЕКСАНДЪР ГЕНЧЕВ СОЛЕР АРХИТЕКТИ

Арх. Люцканова, арх. Генчев, реновацията на католическа църква "Рождение на Блажена Дева Мария" получи специалната награда в Национален конкурс "Сграда на годината 2021". Разкажете ни как стартира проектът и вашата ангажираност с него? Благодарим за високата оценка, която получи нашият проект! Радваме се, че той бе забелязан сред силната конкуренция на мащабните проекти, които обикновено разполагат с големи бюджети за постигането на високите изисквания на инвеститорите. Проектът за реставрацията на църквата в Белене беше ограничен от финансовата рамка на Европейска програма със 100% грантово финансиране. Това наложи да бъдем изключително прецизни в намирането на баланса между реставрацията и опазването на културното наследство, от една страна, и постигането на висок комфорт на обитаване и подходящ температурно-влажностен и акустичен режим във вътрешността на сградата. След обявяването на църквата за епархийно светилище на блажен Евгений Босилков интересът на поклонници от цял свят се увеличава значително. Желанието на католическата общност беше да възвърнем първоначалния образ на сградата, който е претърпял редица промени в

годините. За съжаление архивните данни, които успяхме да открием, бяха изключително оскъдни. С помощта на няколко снимки, предоставени от Ордена на отците Пасионисти, възстановихме орнаментите по фасадата, от които не беше останала почти никаква следа. Повечето снимки бяха от различни църковни събития, на които се виждаха отделни фрагменти от църквата. Характерният релеф на големия централен фронтон беше изгубен дори в спомените на най-възрастните беленчани, които отдавна бяха забравили първоначалния блясък на църквата. Фризовете около прозорците, рамките на централната порта и на двете странични врати бяха напълно унищожени. Конзолите, рустиката по стените и кулата, цокълът и други декоративни елементи, направени от мазилкова зидария, също бяха заличени от времето. С големи усилия успяхме да сглобим цялата картина и да пресъздадем фасадите в техния първоначален вид. Въпреки че оригиналните орнаменти са били изработени от варо-циментови и гипсови разтвори, ние преценихме, че е по-удачно те да бъдат възстановени от камък. За целта всеки елемент беше подробно начертан и оразмерен, след което съгласуван с каменоделна фабрика. За производството