Списание ГРАДЪТ, брой 1/2021

Page 92

90  ГРА ДЪТ   БРОЙ 1 | 2021

ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ЦЕННОСТТА СЕ ИЗБИРАТ МЕТОДИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, РЕСТАВРАЦИЯ

ТОДОР ЧОБАНОВ ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА