Page 198

196  ГРА ДЪТ    АВГ УСТ / СЕПТЕМВРИ 2017

COLLIERS INTERNATIONAL ХОТЕЛСКИЯТ СЕКТОР В ЦИЕ ПРИВЛИЧА СВЕЖИ КАПИТАЛИ

Хотелският сектор в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) привлича все повече свежи капитали. Обемът на инвестиционния пазар за първото полугодие на 2017 г. възлиза на 565 млн. евро. За сравнение - през цялата 2016 г. сумата бе 443 млн. евро. Това се казва в доклад на консултантската компания Colliers International за инвестиционните потоци в 6 държави от региона – България, Румъния, Полша, Чехия, Унгария и Словакия. Сериозният ръст на вложенията в хотели дава основание на експертите да коментират, че това е знак за предстоящо поскъпване на активите. Ситуацията е обрисувана с термина bullish market, който най-често се използва при възходяща тенденция на капиталовите пазари. Специално за България се отбелязва, че инвестициите във всички видове бизнес имоти (офиси, търговски площи, хотели и др.) се

увеличават с 213% на годишна база – до 390 млн. евро. Обемите в страната ни нарастват с найбързи темпове спрямо наблюдаваните пазари в региона. Румъния също се представя добре със 155% повишение на инвестиционните сделки (399 млн. лв. за H1 2017), а на трето място е Чехия със 114% ръст (до 2.16 млрд. евро за периода). В доклада се обобщава, че инвестициите в бизнес имоти в ЦИЕ достигат 5.4 млрд. евро през първото шестмесечие на 2017 г., което е ръст от 17% спрямо същия период на предходната година. Като абсолютна стойност най-големите пазари са Чехия, Полша (която отстъпва първото място с обем от 1.52 млрд. евро) и Унгария (824 млн. евро). „Случващото се през първата половина на 2017 г. ни дава основание да твърдим, че рекордният резултат от 12.2 млрд. евро инвестиции в ЦИЕ, постигнат през 2016 г., може да бъде надминат

  Компанията Elbit Imaging съобщи през август т.г., че е подписала писмо за намерение с инвестиционен фонд за продажбата на Radisson Complex в Букурещ за сумата 177.5 млн. евро. Комплексът включва 5-звезден холтел Radisson Blu (487 стаи), 4-звезден Park Inn хотел (276 стаи) и 7200 кв.м търговска площ, включително най-голямото казино в Букурещ

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 4, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 4, 2017 г. / Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 4, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 4, 2017 г. / Spisanie Gradat

Profile for tcmgbg